Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. április 17-i, 13,30 órai, rendkívüli ülésének

 

Rendeletek
2019. április 15-én kelt 255-ös számú rendelete a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 2019. április 17-én 13,30 órára
2019. április 15-én kelt 256-os számú rendelet a 2019. április 17.-i, 13,30 órai rendkívüli ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról
2. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2019. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
6. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények