Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. március 28.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2019. március 22.-én kelt 225. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2019. március 28-án 13,00 órára
2019. március 22.-én kelt 226. számú rendelet A 2019. március 28.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a "Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése" tervezetnek a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szennyvíz kezelő állomásnak az építése" SF fázis munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan
4. Határozattervezet a Görgényszentimre, Hősök utcája 6 sz. alatti ingatlannak, Maros megyének, a köztulajdonának a leltárába való beiktatására és a Maros Megyei Múzeumnak, ügyintézésre való átadására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról
6. Határozattervezet a "VENUS – együtt egy biztonságos életért" tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet a «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén» beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
8. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények