Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. március 22-i, 13 órai, rendkívüli ülésének

 

Rendeletek
2019. március 20-án kelt 217-es számú rendelete a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 2019. március 22-én 13,00 órára
2019. március 20-án kelt 218-as számú rendelet a 2019. március 22.-i, 13,00 órai rendkívüli ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a leosztására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények