Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. február 28.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2019. február 20.-án kelt 183. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2019. február 28-án 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
3. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Megyei útnak a szélesítése a DJ154J úton, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet egy ingatlannak, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről
3. Határozattervezet a 2018-as évet megillető, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan
4. Határozattervezet a 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" irányításának a biztosításának érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
6. Határozattervezet egy határidőnek az elhalasztására
7. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális közintézményeknek, valamint a HEGYIMENTŐ-BARLANGI MENTŐ megyei közszolgálatnak, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 114/2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az I.4 és II.4 mellékleteinek a módosításáról és kiegészítéséről
8. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságának az összetételének a módosítására vonatkozóan
9. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
12. Határozattervezet Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér"-nek, a repülőtéri forgalma által létrehozott zajnak a megelőzésének és csökkentésének az akció tervének a jóváhagyására vonatkozóan
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények