Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. január 31.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2019. január 25.-én kelt 24. számú rendelet A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2019. január 31-én 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi felhasználására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
3. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a leltárának az elfogadására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról
4. Határozattervezet a sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan
5. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a szükségességére vonatkozóan
6. Határozattervezet a 2019-2020-as tanévre, Maros megye állami egyetemelőtti speciális oktatásának az iskola hálózatának a meghatározására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház keretébe, betöltetlen levő egyes részlegvezető/laboratóriumvezető tisztségeknek az elfoglalásának az érdekébe, a versenyvizsgának a megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába
10. Határozattervezet a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a vezetőtanácsnak a kiértékelésére vonatkozó,  speciális mandátumnak az engedélyezéséről
11. Határozattervezet a ”Marosorbó-i út modernizálása” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
12. A Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018. évi tevékenységi beszámolója
13. A Maros Megyei Tanácsnak a szakbizottságainak a 2018. évi tevékenységi beszámolója
14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények