Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. december 17.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. december 11.-én kelt 555. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. december 17-én 13,00 órára
2018. december 11-én kelt 556-os számú rendelet a 2018. december 17.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egy ingatlannak Maros Megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosítására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye 2018. évi konszolidált általános költségvetésének az előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról
3. Határozattervezet az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint és a Maros Megyei Tanácsnak a 134/2018. sz. Határozatának a melléklete szerint, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő, DJ153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta és DJ153A Nagyernye – Nyárádremete ingatlanoknak egyes részeinek az elkülönítésére vonatkozóan, azok jogi helyzetének a tisztázásának érdekébe
5. Határozattervezet a repülőtéri infrastruktúrának egyes elemeinek az ügykezelésének a feltételeinek a meghatározására vonatkozóan
6. Határozattervezet egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe, az intézkedéseknek a kezdeményezésének a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról
9. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
10. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények