Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. október 24.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. október 18.-án kelt 478. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. október 24-én 13,00 órára
2018. október 18-án kelt 479-es számú rendelet a 2018. október 24.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
A "Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megalapozásához" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó Határozattervezethez
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2018. évi Bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet Maros megye, 2018 szeptember 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan
5. Határozattervezet a 2019. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejbe való meghatározásának érdekébe, a mezőgazdasági termékeknek, az átlagárainak a megállapítására vonatkozóan
6. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról
7. Határozattervezet a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan
8. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
9. Határozattervezet az "Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 km" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációnak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt, egy olyan útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan, amelytől az előző szállító elállt
11. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények