Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. október 19.-i, 13,00 órai, rendkívüli ülésének

 

Rendeletek
2018. október 17-én kelt 473-es számú rendelete a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 2018. október 19-én 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a Mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan
2. Határozattervezet a "Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése" pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
3. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények