Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. augusztus 30.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. augusztus 24.-én kelt 395. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. augusztus 30-án 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Marosvásárhely-i ”Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. jövedelmi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonához tartózó ingatlannak az egyik helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan
4. Határozattervezet egy területnek, amely Maros Megye köztulajdonába és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügyintézése alatt található, az ingyenes használatba adására vonatkozóan
5. Határozattervezet a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonát képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő, Szászrégen, Vár utca 12 sz. alatti ingatlan keretében, a „Konyha és ebédlő kiépítése és épület bővítése” beruházásnak a kivitelezéséről szóló egyezményre vonatkozóan
7. Határozattervezet a Gernyeszeg területén található, Maros megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt található ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
8. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzéséről Nyárádszentlászló területén, a néphagyományok és kultúra megőrzésének egy központjának, a létesítésének az érdekébe
9. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzéséről Mikháza területén, egy interdiszciplináris központnak, a létesítésének az érdekébe
10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház ügykezelése alatt levő, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlan keretében található, „Létező helikopter leszálló engedélyezése” munkálatnak a kivitelezésére vonatkozó beleegyezéséről a megyei közhatóságnak
11. Határozattervezet a Maros Megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti PUZ-Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Környékének a Fejlesztése munkálatnak a jóváhagyására vonatkozó beleegyezésről
12. Határozattervezet a kulturális intézményeknek egyes díjainak és illetékeinek a jóváhagyására vonatkozóan
13. Határozattervezet egy határidőnek az elhalasztásáról
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis és Közepes Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, a POCU 2014-2020-ból finanszírozott ”SME Academy” ID 117398 pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe
15. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról
16. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnél, a Repülőtér modernizálásának a megvalósíthatósági előtanulmányának és a létesítmények a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásának a tanulmányával javasolt fejlesztési variánsnak a kiválasztására vonatkozóan
17. Határozattervezet a Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan
18. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak szervezési felépítésének, Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan
19. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
20. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozóan
21. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
22. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények