Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. július 25.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. július 19.-én kelt 360. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. július 25-én 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros megye köztulajdonához tartózó ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adásának meghosszabbítására vonatkozóan
2. Határozattervezet egy a Maros megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak a leltárból való leírására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárára vonatkozó 42/2001. július 12-i tanácshatározat mellékletének a módosításáról
4. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
5. Határozattervezet Maros megye konszolidált általános költségvetésének 2018. június 30-ig történő végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról
6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. jövedelmi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Maros megye tűzvédelmi képességét elemző és a rendszer optimalizálására vonatkozó intézkedések 2017. évi jelentésének a jóváhagyásáról
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szabályozására vonatkozó 62/2015. május 28. tanácshatározatnak a módosításáról
9. Határozattervezet a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás bunker és laboratórium és a hozzá tartozó mellékhelyiségek építése" elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2018. február 15-i 24. sz. tanácshatározatnak a módosítására vonatkozóan
10. Határozattervezet a repülőtér fejlesztési tervének előmegvalósíthatósági tanulmányára, valamint a Románia Szállítási Mestertervébe foglalt beruházások megvalósítására vonatkozóan
11. Határozattervezet a Maros megye és Mezőbánd község közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, a "Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon" beruházás közös megvalósítása érdekében
12. Határozattervezet egyes útvonalengedélyek jóváhagyásáról menetrend szerinti különjáratok számára
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények