Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. június 28.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. június 22.-én kelt 330. számú rendelet A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. június 28-án 13,00 órára

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan
2. Határozattervezet egy a Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház ügykezelése alatt levő egyes ingatlanokat érintő egyes intézkedésekre vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/3.04.2018. sz. Együttműködési egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a "A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába" megyei érdekeltségű programnak a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe kiírt versenyvizsgának a megszervezésére vonatkozóan
7. Határozattervezet a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan
8. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények