Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. május 24.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. május 18.-án kelt 287-es számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. május 24-én 13,00 órára
2018. május 18-án kelt 288-as számú rendelet a 2018. május 24.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan
2018. május 22.-én kelt 292. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének 2018. május 24-én 13,00 órára való összehívásáról szóló 2018 május 18.-i 287. sz. Rendeletnek a módosításáról

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásának az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan
2. Határozattervezet egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros Megye 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. 2017.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. repülőtéri díjainak a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet a 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan - A napirendről visszavont tervezet!
8. Határozattervezet a "Visit Mureș" Egyesületnek a Statútumának a módosítására vonatkozóan
9. Határozattervezet az "Esővíz elvezető hálózat újraméretezése a magánlakásokhoz vezető elérhetőségeknek az újratervezésével – vidéken" munkálatnak a közös kivitelezésének érdekébe, Maros Megye és Ádámos község közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a "Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon" a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények