Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. április 26.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. április 20-án kelt 249-es számú rendelet A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. április 26-án 13,00 órára
2018. április 20-án kelt 250-es számú rendelet A 2018. április 26.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Köteles Samuel utca 33 sz. alatti, egyes építményeknek, a megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a S.C. Parc Industrial Mureş" SA, 2017. évi mérlegének a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan
7. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28.-i Maros Megyei Tanács Határozatnak, a 2. mellékletének a módosításáról
8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" szerkezeti felépítésének és tisztség jegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan
9. Határozattervezet a "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet "A Maros Megyei Tanács közigazgatási épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 útvonalhoz, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
12. A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság 2017. évi tevékenységének a beszámolója
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények