Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. március 29.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
Határozattervezet a Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó13/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Marosvásárhely municípium Forradalom utca 45 sz. alatti ingatlannak nyilvános árverésen való eladásának a jóváhagyására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i hulladék tározó működési díjának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet azoknak a tevékenységeknek a meghatározásáról, amelyeket a 2018. évi Ifjúsági alapból fognak finanszírozni
6. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28.-i Maros Megyei Tanács Határozatnak, a 2. mellékletének a módosításáról
7. Határozattervezet a közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről
8. Határozattervezet a 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan
9. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önáll Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsának a végrehajtó ügyintéző – alelnökének a kinevezéséről
10. Határozattervezet a 2018. évre, a Maros Megyei Tanács által irányított gazdasági-szociális tevékenységek programjának a jóváhagyásáról
11. Határozattervezet Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezése
12. Határozattervezet "A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű programnak a kivitelezésének az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan
13. Határozattervezet a Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Személynyilvántartó Országos Regiszterből való adatok szolgáltatása
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak, a Marosvásárhely Budai Nagy Antal utca 24/A sz. alatt kezdeményezett Alpha Transilvană Alapítvány projektjére vonatkozó, beleegyezéséről
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
16. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
17. Határozattervezet a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 újonnan létrehozott útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények