Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. február 15.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe, az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, a DJ 151 C Mezőzáh - Mezőceked - Kolozs megye határa, 0+000-12+500 km között, más ingatlanokkal való átfedések által nem érintett megyei útnak, az egységes kataszteri és ingatlan nyilvántartó rendszerbe való bejegyzésének érdekébe
2. Határozattervezet Maros Megyének a 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. jövedelmi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében levő egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatásoknak, az egy főre eső havi átlag költség meghatározására vonatkozóan, a 2017-es évre
5. Határozattervezet a 2018. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások havi ellátásnak, az átlagköltségének, az egy főre jutó ellátáshoz való hozzájárulásnak a megállapítására, valamint a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett, jövedelem kategóriáknak a megállapítására
6. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28.-i Maros Megyei Tanács Határozatnak, a 2. mellékletének a módosításáról
9. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyásáról, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
11. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház, "Sugárterápiás Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" beruházási munkálatra vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányhoz benyújtott műszaki-gazdasági mutatóknak és műszaki dokumentációnak a jóváhagyásáról
12. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények