Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. január 25.-i, 14,30 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet egy Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelésében levő ingatlannak, egyes helyiségeinek, ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan
2. Határozattervezet egy Maros megye köztulajdonában levő és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügykezelésében levő ingatlan keretében, a "Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz" munkálatnak a kivitelezéséről szóló egyezményre vonatkozóan
3. Határozattervezet egy Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Múzeum ügykezelésében levő ingatlanra vonatkozó intézkedések meghozataláról
4. Határozattervezet a 18920/12I/486/7.10.2016. sz. szerződésnek az egyik kiegészítő okiratának a jóváhagyásáról
5. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomás (TMB) működtetésének a delegálásának az odaítélésére vonatkozó intézkedések meghozataláról szóló 114/2017. sz. MMTH-nak a 2. sz. mellékletének a módosításáról
6. Határozattervezet a fejlesztési és működési részleg finanszírozására és költségeinek fedezésére szánt összegből a korábbi években felgyűlt 138.000.000 lej 2018-as felhasználásáról
7. Határozattervezet az AQUA INVEST MUREŞ Közösségek közötti Fejlesztési Egyesületnek, a Statútumának a módosításáról
8. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak az összetételének a módosításáról
9. Határozattervezet a Maros megyei állami, egyetemelőtti, speciális oktatású iskolai hálózatnak a meghatározásáról, a 2018-2019-es tanévre
10. Határozattervezet a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a tisztségjegyzékének a módosításáról
11. Határozattervezet a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról
12. Határozattervezet a Menetrendszerinti járatokkal megvalósított közúti szállítás megyei programnak az aktualizálásáról, a 2013-2019-as periódusra
13. Beszámoló a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2017. évi tevékenységéről
14. A Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a beszámolója a 2017. évi tevékenységükről
15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények