Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2017. december 21.-i, 15:30 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás Mellékletek
1. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan  
2. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. December 1 sugárút, 24-26 sz. alatti ingatlannak a 125. sz. helyiségére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról  
3. Határozattervezet a Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett, Görgényszentimre község köztulajdonának részét képező ingatlannak egy részének, Maros megye köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan  
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatása alatt levő ingatlannak, az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozó, 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan  
5. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i "Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának következtében, a leltárból való leírására vonatkozóan  
6. Határozattervezet a Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan  
7. Határozattervezet Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2017. évi költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
9. Határozattervezet a Maros megyei költségvetés 2017 IV. negyedévi előzetes végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyására vonatkozóan  
10. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2018. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan  
11. Határozattervezet a 2018. év folyamán, a törvény értelmébe megállapított haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez szükséges, a mezőgazdasági termékek átlagárainak a megállapítására vonatkozóan  
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Szováta-i "Domokos Kázmér" Szakközépiskola közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Románia Magyar Líceumok Országos Matematika Versenyének a megszervezésének az érdekébe  
13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sport Tánc Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, "Románia Országos Sport Tánc Bajnoksága – 2018" megszervezésének, lebonyolításának és finanszírozásának érdekébe  
14. Határozattervezet a közalapokból fizetett személyzet bérezéséről szóló 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 2018.01.01.-i dátummal kezdődőleg való alkalmazásának, az érdekébe hozott egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan  
15. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egyes állásoknak az elfoglalására vonatkozó minimálisan kötelező feltételeknek a tisztázásáról  
16. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak az összetételének a módosításáról  
17. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó  
18. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kárpát-Egyesület Marosvásárhely közötti együttműködés jóváhagyásáról az "Ausztria-Mariazell és Csíksomlyó vándor zarándoklat" projekt érdekébe  
19. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények