Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2017. november 23.-i, 13 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás Mellékletek
Gyorsított eljárással:  
1. Határozattervezet a "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 101/07.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan  
2. Határozattervezet a "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt és a projekttel kapcsolatos kiadások jóváhagyására vonatkozóan  
 
Egyszerű eljárással:  
1. Határozattervezet egy a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő ingatlannak, egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan  
2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a kiegészítéséről  
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról  
4. Határozattervezet Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
6. Határozattervezet egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe kezdeményezett intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan  
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és kiegészítésére  
8. Határozattervezet a megyei közérdekű "Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában" program és ennek a kivitelezésére, a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására  
9. Határozattervezet "A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésének az időtartamának a meghosszabbításáról  
10. Határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan  
11. Határozattervezet az utólag módosított, a "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 102/11.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan  
12. Határozattervezet a "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt és a projekttel járó költségek jóváhagyásáról  
13. Határozattervezet a Maros megyei, megyei utak tartóssági és beavatkozási besorolása a téli periódusra vonatkozó 66/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának az 1 mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről  
14. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/28.05.2015. számú Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról  
15. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti felépítésének, Tisztség jegyzékének és a Saját szakapparátusának és a biztosított szociális szolgáltatásoknak a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 127/25.08.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 66/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról  
16. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kijelölésére vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítésére vonatkozóan  
17. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egy ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a kinevezésére vonatkozóan  
18. Határozattervezet Maros megyében, a menetrendszerinti megyei személyszállítási közszolgálatnak a szállítási feltételeinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan  
19. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó  
20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények