Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2017. október 26.-i, 13 órai, soros ülésének

 

Határozattervezet + indokolás Mellékletek
Gyorsított eljárással:  
1. Határozattervezet a "Marosmegyei Ipari Park" R.T. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
 
Egyszerű eljárással:  
1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Határozatának a mellékletének a módosítására vonatkozóan  
2. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonában levő ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a megállapításáról  
3. Határozattervezet egy községi útszakasznak, a községi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyására melléklet
4. Határozattervezet Maros Megye 2017. szeptember 30.-án konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására  
5. Határozattervezet Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan  
6. Határozattervezet "A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt, SMIS 2014+106373 kód, szakaszosítása" tervezet társfinanszírozásának a jóváhagyására  
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és kiegészítésére melléklet 1
melléklet 2
8. Határozattervezet egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/2017. sz. MMTH módosításáról  
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozóan  
10. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési felépítésének a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozóan  
11. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására vonatkozóan  
12. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról  
13. Határozattervezet a Maros megyei Felnőtt Fogyatékos Személyeknek a Felmérő Bizottságának az aktualizálására vonatkozó határozattervezethez  
14. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i, Maros megyei, Mechanikai- biológiai kezelő állomás működtetésének a megbízói szerződésének az odaítélésének az eljárásának a keretében az Ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a kooptált szakembereknek a kinevezésére  
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának a véglegesítésére egyes intézkedéseknek a megállapításáról  
16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztárának, az Igazgatói Tanácsába, való kinevezéséről  
17. Határozattervezet a Maros megyei, engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak kiosztható gyümölcsök lajstromának, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyásáról  
18. Határozattervezet a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási programba foglalt, az előző szállítás szolgáltató által lemondott, egy útszakaszhoz tartozó útvonalengedélynek, az odaítélésére vonatkozóan  
19. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó melléklet
20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények