Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> kultúra >> vatra  
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
VATRA

VATRA

HAVI SZOCIÁL-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
Alapítva 1894-ben; Új sorozat 1971-től

Rövid történeti összefoglaló:

"Történelmi" adatok, kiemelkedő momentumok, hagyomány

     A Vatra folyóiratot I. L. Caragiale, I. Slavici és G. Coşbuc alapították 1894-ben. Heterogén tartalmú, a XIX. században kiadott almanachokra jellemzo, könyvformátumban félhavonta megjeleno folyóirat volt. Különös figyelmet érdemel az alapítók hírneve. Olvasóközönsége: a tásadalom aránylag művelt középrétege és az erdélyi értelmiség.
Az új sorozat 1971-ben indult, Romulus Guga kezdeményének eredményeként. A havonkénti megjelenést és az újságformátumot választotta, a tartalom pedig szakosodott és változatosabb lett. Olvasóközönsége: az irodalom, történelem, kritika, vers, dráma vagy filozófia terén szakosodott, általában humán érdekeltségű értelmiség. Főleg a '80-as években, a totalitarista pszichotikus ideológiai és politikai beavatkozás ellen kellett a folyóiratnak küzdenie, hogy megőrizhesse a minimális szólásszabadságot és az autentikus értékeket. Ez a "makacs" küzdelem az értékekért lehetővé tette, hogy 1989 után is változatlanul az esztétikai kritériumokat alkalmazza a kulturális termékek elemzésében a bekövetkezett zűrzavaros időszakban is, amelyet az információ-lavina és a határtalan szólásszabadság hozott magával. A folyóirat 1995-ben, a centenárium megünneplése után felvette újra az elso kiadás formátumát, a jelenlegi formát a szerkesztők megfelelőbbnek látták egy olyan folyóirat számára, mint amilyen a Vatra. Ugyanakkor sokat változott a tartalom, sokasodtak a rovatok, bátrabb és nonkonformista szólásmódot gyakorolva, mely jellemző az 1989 után megjelenő lapokra.
Jelenleg a Vatra a legfontosabb romániai folyóiratok közé tartozik, mely megőrizte témakörét, továbbvivén a hagyományait, de ugyanakkor alkalmazkodott formailag a kor kihívásaihoz, és támogatja állandó jelleggel a más térségek kultúrája felé a nyitottságot, mint a romániai etnikai csoportok kultúrája, a diaszpóra irodalma, de az Internet virtuális világa felé is.

Terjesztés: Rodipet, könyvesüzletek - bizományi formában (Kolozsvár, Nagyvárad, Beszterce, Iaşi, Segesvár, Medgyes stb.), tanárok az iskolai hálózatban, más lapterjesztő cégek (Orfeu Bukarest, Orion Bukarest, Infoeurotrading Bukarest, Infobirotica Kft, Aletheia Beszterce Kft, Omniscop Craiova Kft, Sedcom Libris Iaşi, Dura Pres Déva stb.). Ugyanakkor a folyóiratot, kérésre, utánvéttel is eljuttatjuk olvasóinkhoz, de előfizetni is lehet a folyóirat Trezoreria-nál nyitott számlájára: RO71TREZ4765010XXX000302.

Melléktevékenységek:

- melléklet kiadása: Régeni Újság (önálló kiadvány, mely a Vatra égisze alatt jelenik meg);
- előadások: a "Petru Maior" Egyetemmel közösen (12 előadás és találkozó itthoni és külföldi jelentős írókkal: Liviu Georgescu az USA-ból, Al. Niculescu tanárral Franciaországból stb). Az utazási és ellátási költségeket az Egyetem állta;
- meghívások díjazási zsűrikbe: az Írószövetség, az ASPRO és az "Eminescu" nemzeti zsűrikbe, az Írószövetség Maros megyei fiókjának vagy a medgyesi "Erdélyi és bánsági irodalmi és művelődési folyóiratok" díjazásán;
- az Írószövetségben és a helyi fiók szervezte akciókon;
- jelentkezés saját standdal a romániai könyvvásárokon (Gaudeamus, a Bukaresti Nemzeti Könyvvásáron, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron stb.);
- számtalan könyvbemutató és találkozó a marosvásárhelyi és más nagyvárosok olvasóival.