Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

15 decembrie 2004

Elaborat de: Chetan Livia

 

Consiliul Județean Mureș

 

Având în vedere Raportul nr12187./14.12.2004 la proiectul de aprobare a bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2005,

Ținând seama de prevederile art.104, alineatul e din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, a Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale, și a Legii nr.511/2004 legea bugetului de stat pe anul 2005 de la art.26 până la art.28,

În temeiul art.109 din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

 

Comunică nivelul sumelor propuse a fi alocate prin buget pe anul 2005 după cum urmează:

-pentru bugetul Consiliului Județean Mureș

 

Autorități publice                                                                                                                       66.796.850

Învățământ                                                                                                                              111.358.092

Instituții de cultură și activități culturale                                                                                      171.548.355

Asistență socială - Direcția generală de asistență socială            

și protecția copilului                                                                                                                 381.403.828

Servicii și dezvoltare publică                                                                                                         1.865.000

Direcția Județeană de Consultanță Agricolă                                                                                    8.441.746    

RA Aeroport Tîrgu Mureș                                                                                                            18.937.412

Drumuri și poduri                                                                                                                     100.000.000

Alte acțiuni economice                                                                                                                 1.723.772

Alte acțiuni                                                                                                                                65.086.195

Fond de rezervă                                                                                                                          47.896.220

 

-pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004:

Tabel Excel

 

Proiectul de aprobare a bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2005 și anexele se pot consulta pe site-ul nostru: www.cjmures.ro.