Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Planul de dezvoltare a judeţului Mureş 2021-2027
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
   
 

Planul de dezvoltare a judeţului Mureş 2021-2027

 

Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2021-2027 a fost definitivat în urma integrării propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite în procesul de consultare publică ce s-a desfășurat în perioada 15 februarie -15 martie 2022. Planul a fost depus la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș în vederea emiterii Avizului de mediu, în conformitate cu prevederile HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Documentul ce parcurge etapa de încadrare poate fi vizualizat aici.

Nevoile orientative de investiții ale UAT din județul Mureș și ai altor beneficiari, care stau la baza definirii direcțiilor strategice de dezvoltare în perioada 2021-2027 urmează să fie concretizate etapizat de către beneficiari, prin elaborarea proiectelor ce se doresc a fi implementate, în funcție de sursele de finanțare identificate.

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Magyarossy Andrea, în data de 21.04.2022