Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > cultura > revista látó
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernareLátó     Este o revistă de literatură care apare la Tîrgu Mureş. Redactorii revistei (Gálfalvi György, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Vida Gábor) îşi doresc să realizeze o publicaţie a literaturii maghiare contemporane din Transilvania şi, în acelaşi timp, să prezinte literatura maghiară şi de pe alte meleaguri, din alte ţări, de pe alte meridiane, într-un cuprinzător spectru literar şi cultural.      În cei 15 ani trecuţi au publicat, printre foarte mulţi alţii: Anavi Ádám, Balassa Péter, Balázs Imre József, Bálint Tibor, Balla Zsófia, Báthori Csaba, Bella István, Bodor Ádám. Bogdán László, Bölöni Domokos, Buda Ferenc, Cs. Gyimesi Éva, Csuhai István, Darvasi László, Demény Péter, Deréky Pál, Dobozi Eszter, Domokos Géza, Domokos Johanna, Egyed Emese, Egyed Péter, Esterházy Péter, Farkas Árpád, Farkas Wellmann Éva, Fekete Vince, Ferences István, Fodor Sándor, Gittai István, Gömöri György, Gulyás Miklós, Gyukics Gábor, Határ Győző, Hatházi András, Horváth Imre, Jakabffy Tamás, Jánk Károly, Jánosházy György, Káli István, Kántor Lajos, Kántor Péter, Kányádi Sándor, Karácsony Zsolt, Kemény István, Kemény János, Kinde Annamária, Király László, Kisgyörgy Réka, Kiss Jenő, Konrád György, Kozma Mária, Kukorelly Endre, Kuszálik Péter, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Lörincz György, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Márton László, Martos Gábor, Méray Tibor, Molnár Vilmos, Mózes Attila, Nádas Péter, Nagy Attila, Nagy Imola, Nemess László, Orbán János Dénes, Páll Lajos, Papp Sándor Zsigmond, Parti Nagy Lajos, Petri György, Pintér Lajos, Pomogáts Béla, Salat Levente, Sebestyén Mihály, Selyem Zsuzsa, Sigmond István, Simonfy József, Sütő András, Szabó Gyula, Szálinger Balázs, Szász János, Székely János, Szilágyi Júlia, Syilágyi N. Sándor, Tamás Tímea, Térey János, Tompa Gábor, Tóth István, Tóth Mária, Vallasek Júlia, Varga Gábor, Vári Attila, Varró Ilona, Visky András, Vörös István, Zudor János.
      Paralel, prin publicarea de poeme, analiză literară, traducere, dramaturgie, eseu, studii şi documente, îşi îndreaptă atenţia şi spre autorii clasici maghiari şi universali şi creaţiile acestora.      Numerele tematice redactate cu regularitate în fiecare an au creat posibilitatea ca diverşi autori şi noi colaboratori să fie solicitaţi la realizarea lor, mai cu seamă sub semnul parteneriatului. Astfel s-au născut numerele Látó-Reverie, Látó-Amfitrion, Látó-Libris, Látó-Urbis, Látó-Penitenciar, alte numere tematice fiind şi Bizantinism şi ortodoxie, Cum să scriem Istoria Literaturii Maghiare din România? Dar în acelaşi spirit putem aminti şi numerele care prezentau ateliere literare din străinătate: până acum au apărut selecţii din materialele oferite de Viaţă şi literatură (Élet és Irodalom), Talmeş (Holmi), Gazeta literară (Irodalmi Újság), Lettre maghiar (Magyar Lettre), Salonul de zi (Nappali ház), Pompei (Pompej).
     Cel mai recent angajament al redactorilor este prezentarea în seriale a literaturii marilor metropole ale lumii, concretizat în numărul Látó-berlinez (Perspectivă berlineză), urmat de Látó-vienez (Perspectivă vieneză), în realizarea lui Deréky Pál.
     Scena literară Látó, care fiinţează pe lângă revista Látó (care a susţinut cea de a 100 manifestare la aniversarea celor 15 ani de apariţie), seveşte aceluiaşi scop, al lărgirii cercului de creatori, prin organizarea de serate literare individuale sau prezentarea publicaţiilor, editurilor, organizaţiilor culturale şi ale diferitelor cercuri de creaţie maghiare din ţară şi de peste hotare.      Revista Látó este deopotrivă publicaţia Uniunii Scriitorilor din România şi a Consiliului Judeţean Mureş, dar, asemenea altor publicaţii, se poate menţine numai din subvenţii. Subvenţiile acordate până în prezent şi aprecierile de care se bucură constituie, sperăm, dovada că strădaniile şi rezultatele revistei sunt privite şi apreciate pozitiv de către cititori.
     Revista Látó a câştigat în două rânduri premiul Fundaţiei Presei Libere din Ungaria şi a obţinut şi premiul exclusiv al selectei Cafenea Central din Budapesta.