Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > calendarul piețelor, târgurilor și oboarelor
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Anul 2020 a fost pus sub semnul pandemiei SARS-COV-2, al stărilor de urgență, de alertă, al restricțiilor și al regulilor de protecție sanitară.

 

Anul 2021 a demarat în aceleași condiții de pandemie, motiv pentru care Primăriile din județul Mureș nu au comunicat un Calendar al piețelor, târgurilor și oboarelor pentru anul în curs.