.


INFORMAȚII PUBLICE

FORMULARE TIP

 

ATENȚIE: formularele care au două pagini trebuie tipărite față-verso!

Formular
cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11)
declarație de primire în spațiu (anexa 12)
declarație de primire în spațiu prin mandatar (anexa 13)
cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (anexa 18)
cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (anexa 19)
cerere  privind aprobarea eliberării actului de identitate/înscrierii mențiunii privind stabilirea reședinței de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș  (descarcă)
cerere către D.E.P.A.B.D. București pentru eliberarea unui certificat de atestare a domiciliului și cetățeniei române (descarcă)
cerere către D.G.E.P. Mureș pentru înaintarea către D.E.P.A.B.D. București a cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare a domiciliului și cetățeniei române (descarcă)
cerere către D.G.E.P. Mureș pentru atribuire de C.N.P. (pentru pașaport biometric) (descarcă)
model de cerere către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București pentru eliberarea unui certificat privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
model de cerere către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București pentru eliberarea unui certificat privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P., depusă prin împuternicit
model de cerere către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș pentru înaintarea la D.E.P.A.B.D. București a cererii privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
model de cerere către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș pentru înaintarea la D.E.P.A.B.D. București a cererii privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P., depusă prin împuternicit
model de cerere către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București pentru eliberarea formularului standard multilingv care să însoțească certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
model de cerere către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București, depusă prin împuternicit, pentru eliberarea formularului standard multilingv care să însoțească certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P.
cerere tip pentru atribuire de CNP depusă personal (descarcă)
cerere tip pentru atribuire de CNP depusă prin împuternicit (descarcă)
formular pentru solicitare de informații în baza Legii 544/2001 (descarcă)
reclamație administrativă model 1 (refuz)
reclamație administrativă model 2 (netrimitere în termen legal)