Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a asociațiilor, fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială de interes județean, în anul 2021
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>  << anexa 5 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 Clarificări

 RAPORT INTERMEDIAR privind proiectele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării și a celor neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării în domeniul asistenței sociale

 LISTA PROIECTELOR ADMISE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE

 LISTA PROIECTELOR RESPINSE depuse peste termenul limită, cele neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 Anexa buget la contract

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 29.04.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Orăşan Carmen, în data de 05.07.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Dascălu Ligia, în data de 20.07.2021, 22.07.2021