Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2019
<< anexa 4a la GHID >>   << anexa 4b la GHID >>  << anexa 4c la GHID >>  << anexa 4d la GHID >>  << anexa 4e la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 RAPORT INTERMEDIAR privind proiectele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării și a celor neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării în domeniul asistenței sociale

 LISTA PROIECTELOR ADMISE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2019, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE

 LISTA PROIECTELOR RESPINSE depuse peste termenul limită, cele neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2019, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE
<< Contestațiile pe cale administrativă pot avea ca obiect modul de respectare a procedurii de organizare și desfășurare a examinării ofertelor, respectiv îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și neobținerea punctajului minim necesar pentru atribuirea finanțării și se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș a Raportului intermediar - 18.07.2019 >>

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2019, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

NOTĂ: Asociaţiile şi fundaţiile care au obţinut finanţare, sunt rugate să se prezinte în termen de 30 de zile de la afişarea pe site, pentru semnarea contractului (preşedinte şi responsabil financiar), la camera 118 (d-na Carmen Orășan) între orele 9,00 – 15,00 (cu ştampila şi bugetul refăcut în funcţie de sumele aprobate).

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 14.05.2019