Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a structurilor sportive de drept privat, asociaţiilor pe ramură de sport judeţene precum şi a persoanelor fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică, în anul 2018
<< anexa 3a la GHID >>   << anexa 3b la GHID >>  << anexa 3c la GHID >>  << anexa 3d la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă pe anul 2018, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş

 Lista programelor şi proiectelor depuse în anul 2018 de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 15.03.2018