Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în anul 2018
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >> 

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 LISTA SUBVENȚIILOR ACORDATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI MUREȘ PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN ANUL 2018 A PROGRAMELOR/PROIECTELOR ȘI ACȚIUNILOR CULTURALE DEPUSE DE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ALTE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL DIN JUDEȚUL MUREȘ PRECUM ȘI A PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE

 LISTA PROIECTELOR DEPUSE ÎN ANUL 2018 DE CĂTRE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, ALTE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL DIN JUDEȚUL MUREȘ PRECUM ȘI A PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE, NECONFORME CU CERINȚELE DIN GHIDUL SOLICITANȚILOR

 LISTA programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale depuse de asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi de persoanele fizice autorizate, reanalizate în urma admiterii contestațiilor de către Comisia de contestații și care sunt neconforme cu cerințele din ghidul solicitanților

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 15.03.2018