Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean
      CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean - MODIFICAT

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în anul 2017
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >> 

 Raport final

 Lista programelor/proiectelor culturale depuse de asociaţiile, fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi a persoanelor fizice autorizate, stabilite a fi eligibile

 Proiecte respinse

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 05.05.2017