Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean
      CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean - MODIFICAT

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a unităţilor de cult din judeţul Mureş, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în anul 2017
<< anexa 2a la GHID >>   << anexa 2b la GHID >>  << anexa 2c la GHID >> 

 Raport final

 LISTA SUBVENŢIILOR ACORDATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI MUREŞ PENTRU PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DEPUSE ÎN ANUL 2017 DE UNITĂŢILE DE CULT DIN JUDEŢUL MUREŞ, APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

 LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DEPUSE ÎN ANUL 2017 DE UNITĂŢILE DE CULT DIN JUDEŢUL MUREŞ, APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA, NECONFORME CU CERINŢELE DIN GHIDUL SOLICITANŢILOR

 

 

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 05.05.2017