Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi de tineret

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile pentru "Activităţi de tineret" din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru "Activităţi de tineret"

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităţilor de tineret
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >>  << anexa 1e la GHID >>

 Raport final

 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2017 de structuri neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean

 Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2017 de structuri neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 16.06.2017
Informaţiile au fost actualizate de: Vaida Teodora, în data de 11.08.2017