Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi de tineret

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile pentru "Activităţi de tineret" din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru "Activităţi de tineret"

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităţilor de tineret
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >>  << anexa 1e la GHID >>

 Raport final

 

 

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 16.06.2017