Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finanțări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, precum și a persoanelor fizice autorizate, care organizează programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultural și pot primi subvenții sau sprijin financiar din bugetul public al județului Mureș in anul 2016

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2016 pentru activități non-profit de interes județean

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2016

 Declarație de imparțialitate

 Raport final

 Lista programelor și proiectelor depuse în anul 2016 de asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, alte organizații neguvernamentale fără scop patrimonial, precum și a persoanelor fizice autorizate neconforme cu cerințele din Ghidul solicitanților

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 02.03.2016