Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finanțări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordare de finanțare nerambursabilă de la bugetul județean pentru unitățile de cult din județul Mureș, aparținând cultelor religioase recunoscute din România in anul 2016

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2016 pentru activități non-profit de interes județean

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul județean unităților de cult din județul Mureș, aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2016

 Declarație de imparțialitate

 Raport final

 LISTA programelor și proiectelor depuse în anul 2016 de unitățile de cult din județul Mureș, aparținând cultelor religioase recunoscute în România neconforme cu cerințele din ghidul solicitantului

 

Informațiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 02.03.2016