Angyaljárás a Szabadság utcában

Mészely Réka

 

A Szabadság utcai emeletes házban heten élnek már-már testvérként, köztük óvodások és kisiskolások. Szíves- örömest elôadják verseiket, bátran, barátságosan közelednek a látogatóhoz, a betérôhöz. Beszámolnak iskolai élményeikrôl, az itt szerzett barátokról.

Pál atya harminchárom gyerekrôl gondoskodik a három marosvásárhelyi és a két sárpataki családi típusú árvaházban. A karácsonyi ünnepekre a Nôk a nôkért Egyesület ajándékozta meg a gyerekeket, pénteken pedig Lokodi Edit, a megyei tanács elnöke látogatott el hozzájuk. Az ajándékcsomagokat versikékkel köszönték meg, és Lingurar Gyula felolvasta a Jézus születése címû karácsonyi történetet. A megyei tanácselnök pénteken a szovátai Szent Ferenc árvaház és az erdôszentgyörgyi Dove Alapítvány gondozásában élô gyermekeket is megajándékozta. A megyei tanács mintegy ötszáz csomaggal lepte meg idén az óvodásokat, iskolásokat.

 

2005 dec 24

 

 

 


Ajándékcsomagok fogyatékos gyerekeknek

(antalfi)

Harminchét gyerek örülhetett tegnap azoknak az ajándékcsomagoknak, amelyeket Lokodi Edit, a Maros Megyei Tanács elnöke személyesen adott át nekik. Mezôcsáváson három családi típusú gondozási központ mûködik, ahol e hátrányos helyzetû gyerekeket nevelik odaadó és áldozatos munkával.

A Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság áprilistól mûködteti a mezôcsávási otthonokat, ahova a felszámolt marosvásárhelyi elhelyezési központban nevelt gyerekeket költöztették. A kétszintes épületben rend, tisztaság, barátságos szobák, igazi otthonos hangulat fogadja a tanács képviselôit, Codruta Savát, a gyermekvédelmi igazgatóság aligazgatóját, dr. Kalakatróni Máriát, Szabó József Levente polgármestert, és a sajtó képviselôit. Az elsô házban a nagyobbacska gyerekek várnak már ránk, és egy kedves szó már elég ahhoz, hogy énekelni, szavalni kezdjenek. Az édességcsomagok láttán nagy volt az öröm, Lokodi Edit mindenik gyereknek személyesen adta át a kis ajándékot. Amelyekbôl azon nyomban elôkerült a csokoládé, a cukorka, a banán, és hátnem sokat tétováztak. A második házban szintén 12, az utolsóban pedig 13 kisebb-nagyobb gyerek kapott csomagot. A mezôcsávási három, illetve a marosvásárhelyi öt családi típusú gondozási központot, amelyekben összesen 113 súlyosan fogyatékos gyereket gondoz a 154 alkalmazott, dr. Kalakatróni Mária irányítja.

 

2005 dec 23

 

 

 


Megszavazták a 2006-os megyei költségvetést

 

Szûkösebb, mint az idéni

Antalfi Imola

 

Ünnepi hangulatban, a Marosvásárhelyi Filharmónia kórusának karácsonyi énekeivel vette kezdetét tegnap a Maros megyei tanács soros közgyûlése. Csupán tíz határozattervezet szerepelt a napirenden, ám a testület mégis hosszan vitatkozott, így az ülés több mint 4 órán át tartott. A vita, tekintve, hogy két határozattervezet is vonatkozott a költségvetésre, jogos volt, és szinte mindenik képviselô hozzá is szólt. Hogy e felszólalások némelyike nem hozott semmi újat, más tál tészta.

A 2005-ös költségvetés-kiigazítás vitája viszonylag rövid ideig tartott. Szalkay József, a pénzügyi-költségvetési szakbizottság elnöke ismertette a tervezetet, amely szerint az eredetileg 1014 milliárd lejes megyei költségvetést 35,4 milliárddal egészítik ki. A tanács elemezte ugyanakkor a hátrányos helyzetûek személyi gondozóinak bérezésére kiutalt összeget, és kiderült, hogy a 27 milliárd lejbô 20 milliárd pluszban van, a fölösleget felosztották azon községek között, amelyekben a szociális támogatások kifizetésére már elfogyott a pénz. 35 milliárd lejt az állami költségvetés tartalékalapjából infrastrukturális munkálatokra utalnak ki.

A 2006-os költségvetési tervezet megvitatása közel két órát vett igénybe. Szalkay József elmondta: a jövô évi megyei büdzsé kisebb, mint az idéni, vagyis csak 972,3 milliárd lej, ami szerinte minimum az inflációs ráta szerint kellett volna nôjön. Elemzésébôl az is kitûnt, hogy az évi költségvetés 40 százaléka (!) a hátrányos helyzetû gyermekeket és felnôtteket gondozó intézményrendszer költségeit fedezi, de az EU-s követelményeknek meg kell felelni. A továbbiakban felszólaló képviselôk szinte mindenike a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság kiadásait firtatta, sokallta, és kevesellte a beruházásokra, infrastruktúrára, tanügyre, egészségügyre elkülönített összegeket. Pokorny László szerint gyermekvédelmi és szociális téren sem kell mindent "kritikátlanul" átvenni az EU-tól, Balogh József pedig az utak javítására fordítandó 100 milliárd lejt kevesellte, és kérdésére, hogy a Szociális Igazgatóság költségeiben milyen arányt képvisel a személyzet bérezése, kiderült: 42 százalékot. Ami a legtöbb felszólaló szerint túl sok és át kell gondolni a szociális rendszer mûködését. Az is felmerült, hogy javarészt más megyékbôl érkezô hátrányos helyzetû személyeket gondoznak a Maros megyei szociális intézményekben. Giurgea Teodor a megyei tanácsnak alárendelt intézmények menedzsmentjét kifogásolta. Mások az örökzöld témáról, a szûkös költségvetésrôl, pénzhiányról panaszkodtak. Érdembeli módosító javaslattal egyedül dr. Benedek Imre állt elô, utalva néhány város egészségügyi-szociális központjainak nehéz anyagi helyzetére. Finanszírozási javaslata a radnóti (1,1 milliárd lej), a dédai (1,5 milliárd lej), a nyárádmagyarósi (500 millió lej) és a nyárádszeredai (1,2 milliárd lej) központokra vonatkozott, amit a testület meg is szavazott. Benedek Imre ugyanakkor az egészségügyi intézmények, kórházak alulfinanszírozottságát is felhozta, hiszen e célra a megyei önkormányzat 2006-ban csupán 10 milliárd lejt tud szánni, miközben az RMDSZ- tanácsos szerint csak Marosvásárhely kórházai esetében a korszerûsítéshez, javításokhoz a szükséges összeg 140 milliárd lej lenne.

A testület az ülés végén megszavazott még néhány együttmûködési egyezményt nemkormányzati szervezetekkel szociális szolgáltatások esetében, valamint a Megyei Rendfenntartó Igazgatóság igazgatóságának kinevezését, Nagy Petroniu Tiberiu Vasile személyében.

 

2005 dec 21

 

 

 


Számítógép- kezelôi oklevél a megyei tanács alkalmazottainak

(n. a.)

 

A Maros Megyei Tanács alkalmazottai három hónapos ECDL-tanfolyamon vettek részt, amelynek befejezte után sikeresen vizsgáztak. Az okleveleket a tegnap ünnepélyes keretek között vehették át.

– A közigazgatási törvény feltételként szabja meg, hogy valamennyi köztisztviselô rendelkezzen európai számítógép-kezelôi oklevéllel. Ezért iratkozott fel s végezte el a megyei tanács 95 alkalmazottja a képesítô kurzusttájékoztatott Lokodi Edit tanácselnök. A megyei tanács alkalmazottai közül alig néhánynak nincs felsôfokú végzettsége, viszont ôk is elvégeztek különbözô továbbképzô tanfolyamokat. Az ECDL-tanfolyamra benevezettek a három hónapos elméleti és gyakorlati órák után sikeresen vizsgáztak, s átvehették az oklevelet is. A képzést a vásárhelyi Eurom Conect Alapítvány szervezte, a költségeket a megyei tanács állta. "Már közöltem a különbözô települések polgármesteri hivatalaival, hogy januártól a körleveleket kizárólag elektronikus postán fogadjuk el. Ezáltal próbáljuk ösztönözni ôket, hogy minden egyes polgármesteri hivatalból legalább egy személy sajátítsa el a számítógép- kezelési ismereteket" – mondta a megyei tanács elnöke.

Az ECDL-tanfolyam szervezése a közigazgatás korszerûsítését célzó program része. Lokodi Edit hozzáfûzte: a megyei tanács által meghirdetett versenyvizsgákra ezután már csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik alapos számítógép-kezelôi ismeretekkel rendelkeznek, illetve akik már elnyerték az európai számítógép-kezelôi oklevelet.

 

2005 dec 8

 

 

 

 


Bugetul judetului pe acest an a depasit o mie de miliarde de lei vechi

 

Rectificarea bugetului judetului pe 2005, votata in plenul sedintei extraordinare de marti a Con siliului Judetean Mures, este una pozitiva, aducand bugetul, atat la venituri, cat si la cheltuieli, la suma de peste 1.008 de miliarde de lei vechi. Estimat inainte de rectificare la peste 989 de miliarde de lei vechi (din care aproximativ 285 de miliarde din venituri proprii la nivel local), bugetul judetului si nivelul de echilibrare a bugetelor lo calitatilor muresene pe acest an inregistreaza, pe ansamblu, o influenta pozitiva. Am precizat "pe ansamblu", incat, pe parcursul anului, cu ocazia rectificarilor succesive, s-au operat redistribuiri de fonduri, luandu-se din fondurile alocate initial la unele institutii, pentru a se adauga la bugetul altora, conform procedurii la care autoritatile sunt condamnate, de ani buni incoace, de a gestiona crize financiare. Este poate si unul din motivele pentru care fondul de rulment al judetului nu a fost suplimentat, acesta suferind o rectificare negativa potrivit reprezentantului Comisiei judetene de buget-finante, Szalkay Jozsef. La redistribuirea banilor pentru echilibrarea bugetelor celor 102 consilii locale muresene s-a apelat la sume defalcate din TVA, in valoare de 48,57 miliarde de lei vechi, din care in jur de 11 miliarde pentru municipii si orase si peste 37 miliarde pentru comune. Dintre comune, cele mai mari fonduri prin redistribuire au ajuns la Ibanesti, Apold, Craciunesti, Lunca Bradului, iar sume mai mici din aceeasi sursa sunt alocate comunelor Coroisanmartin, Vetca, Grebenisu de Campie, Bichis.

In sedinta de plen a C.J. Mures, presedintele Lokodi Edita Emöke si vicepresedintele Alexandru Fratean au amintit de demersurile conjugate ale Consiliului Judetean si Institutiei prefectului, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor, judetului nostru fiindu-i alocata in acest scop prin hotarare de guvern suma de 5,62 miliarde de lei.

 

 

Autor: LIA STRAUT

Cuvantul liber- Politic -

nr. 238 / 5 Decembrie, 2005

 

 

 

 


1 Decembrie la Târgu Mureş

 

Festivităţile organizate cu ocazia omagierii Zilei Naţionale a României, de către Prefectura Judeţului Mureş, cu concursul nemijlocit al Consiliului Judeţean şi al Primăriei din Târgu Mureş - depunerile de coroane şi defilarea unei subunităţi militare - au culminat cu acordarea de către instituţia Prefecturii a "Fibulei de la Suseni" şi a unor diplome de excelenţă unui număr de patru personalităţi mureşene cu realizări remarcabile în domeniul culturii şi ştiinţei.

Fibula de la Suseni a fost acordată până în prezent unui număr de 21 de personalităţi şi ea vine să îmbogăţească simbolistica omagierii Zilei Naţionale. Manifestarea desfăşurată în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii a reunit un număr important de participanţi. Celor care au primit până în prezent această distincţie li s-au adăugat începând cu 1 Decembrie 2005, Ioan Fiscuteanu, actor al Naţionalului mureşean, Nagy Ors, prorector al Universităţii de Medicină şi Farmacie, Timotei A. Enăchescu, profesor cu o activitate de peste 40 de ani la catedră şi Dimitrie Poptămaş, fost director al Bibliotecii Judeţene Mureş.

Laudatio

Pentru actorul Ioan Fiscutean, cel care în prezent este protagonistul unui răsunător şi meritat succes după rolul de excepţie pe care l-a realizat în filmul "Moartea domnului Lăzărescu", momentul Laudatio a fost rostit de către Nicolae Băciuţ, directorul Centrului de Cultură, Culte şi Patrimoniu Mureş. Recunoaşterea internă şi internaţională de care se bucură în momentul de faţă actorul mureşean vine să încununeze o carieră scenică de peste 43 de ani. "M-am străduit să fac ceva, spunea Ioan Fiscuteanu referindu-se la rolul său de mare succes, ce alţii au apreciat că am făcut foarte bine. Mărturisesc că în momentul de faţă mi-e teamă să primesc o altă propunere pentru că poate nu mă voi putea egala". Prorectorul UMF Nagy Ors, al cărui moment Laudatio a fost rostit de către prof. univ. dr. Constantin Copotoiu, a mărturisit că toate realizările sale profesionale se datorează în primul rând sprijinului familiei pe care a simţit-o mereu aproape şi colectivului de cadre din care face parte. Nagy Ors, cadru didactic universitar, este o prezenţă activă la seminarii şi conferinţe internaţionale, preşedinte al Societăţii Române de Ortopedie şi Traumatologie, iar din 2001 şi îndrumător de doctorat. Fibula de la Suseni acordată profesorului Timotei A. Enăchescu, cel care a slujit şcoala românească de la gimnaziu şi până la universitate timp de peste 40 de ani - dar care în momentul de faţă se află internat în spital - a fost ridicată de către fiul său, prof. univ. Florin Enăchescu. Pentru Dimitrie Poptămaş, specialist în biblioteconomie şi carte veche, fost director al Bibliotecii Judeţene Mureş, cel care a fost bibliotecar timp de 50 de ani în Târgu Mureş, momentul Laudatio a fost rostit de către Melinte Şerban fost director la Radio Târgu Mureş. "Toţi cei cărora astăzi li s-a acordat această distincţie, spunea Prefectul Ciprian Minodor Dobre, o merită din plin pentru că ei sunt oameni ai cetăţii, care prin realizările lor de excepţie au demonstrat pe deplin acest lucru. Ceea ce am făcut noi nu este decât un modest omagiu adus celor care şi-au făcut datoria cu abnegaţie şi dăruire indiferent de timpurile pe care le-au trăit".

 

Data aparitiei: 2005-12-03, Zi de Zi

Autor: Nicolae BALINT