Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > aniversări
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        


ANIVERSAREA CENTENARULUI ROMÂNIEI ȘI A PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
PROGRAMUL ACŢIUNILOR CULTURALE DEDICATE CENTENARULUI PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL SI AL MARII UNIRI - 2018
   
PROGRAMUL ACȚIUNILOR JUDEȚULUI MUREȘ PRIVIND ANIVERSAREA CENTENARULUI MARII UNIRI ȘI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL - 2017Cadrul legislativ

HG nr. 821 din 2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial
   
HG nr. 305 din 2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821 din 2015
   
HG nr. 465 din 2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR

 

 

 

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Cioban Simona, în data de 18.10.2016
Informațiile au fost actualizate de: Iordache Mihaela, în data de 09.06.2017, 29.03.2018