ROMÂNIA                     

       JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

       Nr.404/2008

           Dosar IV.C.1

                        

 

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 20 decembrie 2007

 

 

 

         Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de domnul vicepreședinte Alexandru Petru Frătean.

         Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Zi de zi” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.290/12.12.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți: Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin.

 

        Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl. Schmidt Lorand – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        d-na Codruța Sava – director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl. Mezei Vasile  - director economic,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Runcan Ștefan, director, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Naste Vasile, director, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Ilieș Ioan – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Cotîrlan Constantin - director, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Iosib Maria, contabil-șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Albu Lelia, director, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil- șef, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Titi Iosif Boantă, director, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef, Muzeul Județean Mureș

·        dna Grec Claudia, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Sabău Ștefan, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 - Reghin

·        dna Molnar Viorica, contabil-șef,  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 – Reghin

·        dl. Begidzsan Laszlo – șef serviciu SALVAMONT

·        dl. Blaj Virgil – director, SURM

·        dl. Moraru Corneliu – redactor-șef, Revista VATRA

·        dl. Podoabă Virgil – redactor-șef adjunct, Revista VATRA

·        dl Galfalvi Gyorgy, redactorul șef al revistei LATO

·        dl. Kovacs Andras Ferencz – redactor-șef adjunct, Revista LATO

·        Dl. Lucian Băil㠖 manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență

·        dl.Pîntea Carmen- subinspector, coordonator,  Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog

·        comisar-șef Oltean Emilian  - Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș 

·        directori, directori-adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ

 

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Bună ziua, tuturor! Sper că acest concert de colinde ne-a prins bine în suflete și va fi de bun augur pentru ultima ședință din acest an a Consiliului Județean Mureș. Înainte de a începe, dați-mi voie să vă transmit salutările, urările de bine și de sărbători fericite tuturor, din partea doamnei președinte Lokodi Edita Emöke, căreia îi pare rău că nu este alături de noi acum. Vă rog să le primiți din suflet, este o colegă deosebită și cred că am avut împreună un mandat reușit.

Să intrăm în subiect. Ședința noastră ordinară de astăzi are 12 puncte pe ordinea de zi. După publicarea pe site a acestei ordini de zi au mai apărut 2 urgențe. Drept pentru care vă propun ca în regim de urgență să discutăm următoarele proiecte de hotărâri:

- Hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului artistic profesionist „Mureșul”. Este vorba de faptul că am achiziționat autocarul și va trebuie să modificăm regulamentul de așa manieră ca ansamblul să poată folosi autocarul.

- Al doilea se referă la proiectul nostru „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș”. Comisia pe care dumneavoastră ați nominalizat-o și-a terminat lucrările, banii sunt în buget și vine cu un proiect de hotărâre pentru ca rezultatul acestei evaluări să fie confirmat și financiar pentru comunele respective.

Mai este o solicitare de modificare a ordinii de zi. Datorită unor activități pe care atât Revista „Vatra” cât și Revista „Lato” le are, dumnealor au venit cu rugăminte ca punctele 9 și 10 să intre ca puncte 1 și 2, după ce discutăm cele două proiecte de hotărâri în regim de urgență. Dacă nu sunt comentarii la ce v-am propus eu supun la vot ordinea de zi cu aceste modificări. Cine este pentru?

 

Ordinea de zi se aprobă cu 27 voturi ,,pentru”, 5 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

1.                             Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, să intrăm în subiect. Primul proiect de hotărâre în regim de urgență se referă la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a ansamblului profesionist „Mureșul”. Știți bine, prin bunăvoința noastră am alocat banii pentru achiziționarea autocarului, pentru ca ansamblul să-l poată folosi este nevoie ca în acest regulament să apară faptul că el poate efectua transport rutier de persoane în cont propriu. Ăsta este de fapt proiectul nostru de hotărâre. Cred că nu mai este nimic de comentat, să trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 voturi „pentru”,  5 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 2 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 3 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Tatar Bela) 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

 Domnul vicepreședinte Frătean: Domnule director să-l folosiți sănătoși, fără incidente și numai cu succes.

 

 

2.                             Proiect de hotărâre privind evaluarea rezultatelor obținute de localitățile participante la concursul „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș”

 

Domnul vicepreședinte Frătean: următorul punct în regim de urgență se referă la „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș”. Dați-mi voie mai înainte să spun câteva cuvinte. În primul rând apreciem în mod deosebit proiectul acesta, inițiat de Comisia de agricultură a Consiliului Județean, în al doilea rând îi apreciem pe toți colegii și aparatul propriu care au făcut deplasări în cele 11 localități care, din cele 91 de comune, au avut ambiția și tăria să se înscrie în această competiție, sperăm ca la anul să fie mai multe. De asemenea, apreciez lucrările în evaluarea rezultatelor a comisiei numite de dumneavoastră. Pentru câteva aprecieri îi dau cuvântul domnului consilier Radu, care s-a ocupat în mod apropiat de această activitate. Vă rog, domnule consilier, câteva precizări.

Domnul consilier Radu Mircea: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Stimați colegi, în urma expunerii de motive din acest proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.52 din 26 aprilie 2007 a Consiliului Județean, Instituția Arhitectului Șef a organizat această acțiune în care s-au înscris 11 localități. Comisia pentru evaluarea rezultatelor obținute de localitățile participante la concurs, în urma analizelor din teritoriu și din fișele de evaluare, în cadrul ședinței comisiei din 19 decembrie a încheiat un proces-verbal în care propunem următoarele,  aș vrea să dau citire acestui proces-verbal.

 

Proces-verbal

al Comisiei pentru evaluarea rezultatelor obținute de localitățile participante la concursul „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș”

 

 

         Întrunită în ședința din 19 decembrie 2007, analizând fișele de evaluare privind rezultatele obținute la concursul „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș” comisia a stabilit:

1.     Nu se acordă locul 1 datorită faptului că nici una dintre cele 11 comune participante nu a întrunit un punctaj maxim.

2.     Se acordă locul 2 următoarelor 5 comune: Daneș, Ghindari, Chiheru de Jos, Ibănești și Gurghiu.

3.     Se acordă locul 3 următoarelor 6 comune: Nadeș, Saschiz, Gornești, Păsăreni, Corunca și Sântana de Mureș.

Propunem spre aprobare în cadrul ședinței Consiliului Județean ca ocupantele locul 2 la concursul „Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș” ediția 2007, să primească un premiu de 26.600 RON, deci 266 mil. lei, iar ocupantele locului 3 un premiu de 10.000 RON, deci 100 mil.

 Suma primită drept premiu în cadrul acestui concurs poate fi folosită doar pentru realizarea de investiții de interes public, având prioritate proiectele privind protecția mediului.

 

Acest proces verbal a fost semnat de toți cei 15 membri ai comisiei și fișele de evaluare la fel, au fost semnate de membri comisiei.

Eu consider că a fost primul an în care am început această acțiune, care a fost apreciată și de primarii la care am mers și am evaluat rezultatele, cât și de alți consilieri și chiar aparatul propriu al Consiliului Județean, dar și de cetățenii din aceste localități. Consideră că, fiind un început, la anul vom face un proiect de evaluare mai consistent, mai bun, consider că și anul acesta comisia a făcut o treabă bună și o evaluare corectă prin care toate cele 11 localități au fost premiate și le-am încurajat ca să continue această acțiune de gospodărire, de înfrumusețare a localităților noastre.

Eu vă mulțumesc și chiar dacă nu mai iau cuvântul astăzi doresc și eu celor doi vicepreședinte, doamnei președinte, colegilor din Consiliul Județean plus aparatului propriu și invitaților, un Crăciun  fericit și un An nou cu multe bucurii ! Mulțumesc că m-ați ascultat!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier Giurgea s-a înscris la cuvânt.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, categoric, inițiativa colegilor de la Comisia de agricultură este una excelentă, păcat că n-am demarat mai repede treaba aceasta, poate chiar din legislatura trecută. Sigur, prin aceste competiții, dacă vreți, se promovează și se afirmă în același timp comunele, localitățile dar și frumusețile acestora. Ceea ce cred că era bine și poate ținem cont pe parcurs sau pe viitor, am spus-o și ieri într-o discuție de comisie din care fac și eu parte pentru aceste evaluări, să mediatizăm mai mult aceste activități, sa creăm chiar evenimente colaterale acestei manifestări, dacă o putem numi așa, și sigur să atragem, de ce nu, mai multă populație din aceste localități participante și din altele care, cu siguranță, data viitoare vor fi și ele participante. Ne dorim să participe toate localitățile. Într-adevăr este un lucru excelent, felicit personal conducerile administrative, executive și consiliile locale din aceste 11 localități, într-adevăr sunt localități frumoase, deosebite și ca ele sigur sunt altele în județ. Eu vă felicit stimați colegi din comisie, primarii acestor localități și pe dumneavoastră din executiv pentru ca i-ați susținut și ne-ați susținut în promovarea acestei acțiuni. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Domnul consilier Amza: Felicit și eu la rândul meu inițiativa și pe cei care au avut această inițiativă dar, din păcate, din cele 91 de comune…, 91 avem, nu ?, din 91 iată ca numai 11 s-au înscris. Probabil că la anul dacă observă că toți care s-au înscris au primit ceva bani, probabil că se vor înscrie mai mulți. Știu că toate comunele se plâng, toată lumea se plânge că nu sunt bani destui dar dacă văd că asta e o sursă de venit poate se vor înscrie mai multe. În al doilea rând, comisia pe care am votat-o noi aici, mă refer la consilierii județeni, vreau să știți, nu s-a subliniat aicea că în toate cele 11 comune, dintre consilierii desemnați de noi s-au deplasat numai domnul Radu și cu doamna Diaconescu, deși erau într-o campanie electorală noi, cei de la partidul pe care îl reprezintă, am considerat că este bine ca doamna Diaconescu să participe la această misiune dată de Consiliul Județean și în al treilea rând nu știu cine a întocmit acest proiect de hotărâre dar comuna Chieru de Jos nu există în județul Mureș, poate Chiheru de Jos. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Domnul Ban: Stimați colegi, în principal domnul Radu a spus tot ce trebuia spus, eu doresc să felicit aceste 11 comune că au avut curajul de a participa la această confruntare și totodată doresc ca prin intermediul mass-media și celelalte comune să prindă chef pentru că consider că este un precedent foarte pozitiv și în acest fel putem să stimulăm inițiativa comunelor și chiar a oamenilor care locuiesc în aceste comune. Dacă se află că se poate face lucruri frumoase și, pe această cale, sunt convins că la anul foarte multe comune se vor înscrie și vor participa la această confruntare. Totodată și eu vă mulțumesc și vă doresc Sărbători Fericite tuturor.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier, să trecem la vot cu corectarea corectă sesizată de domnul consilier a numelui comunei Chiheru.

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 voturi,,pentru”, 4 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 2 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu a votat(Benedek Imre,  Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 3 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu a votat(Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 4 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu a votat(Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu a votat (Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, dați-mi voie un scurt comentariu, sigur noi am pus la dispoziție microbuz pentru un transport organizat, asta nu înseamnă că ceilalți colegi consilieri n-au vizitat comunele, n-au stat de vorbă cu consilierii locali și cu primăriile în limita timpului pe care l-au avut la dispoziție prin mijloace proprii de transport. Din câte sunt informat s-a făcut de către toți consilierii acest lucru. Stimați colegi, înainte de a trece la ordinea de zi a ședinței, am depășit punctele extraordinare, dați-mi voie ca în numele meu, al executivului, al aparatului propriu și sper că și al dumneavoastră să ne exprimăm sincere condoleanțe față de greaua pierdere suferită de către colegul nostru Dinu Socotar. Suntem alături de el și dacă e nevoie de un ajutor sigur îl vom acorda. Să păstrăm un scurt moment de reculegere în memoria tatălui colegului nostru.

Mulțumesc. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Și așa cum e viața, aș vrea tot înainte de a începe ordinea de zi s-o felicit pe colega noastră Mihaela pentru extraordinarul băiețel pe care l-a născut acum câteva săptămâni. Felicitări, sa-ți trăiască și voi să trăiți să-l puteți crește așa cum vă doriți.

 

3        Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Corneliu Moraru, redactor-șef la revista „Vatra” Târgu Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Podoabă Virgil

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Deci, așa cum am stabilit, primul punct se referă la proiectul de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Corneliu Moraru redactor-șef la revista „Vatra” și numirea temporară în această funcție a domnului Podoabă Virgil. Punctul 9. Acest proiect de hotărâre are avizul comisiei economico-financiare, a comisiei social-culturale, a comisiei juridice. Domnul Moraru, după prodigioasa activitate la conducerea acestei reviste și-a cerut pensionarea. Vreau înainte de toate să-i mulțumesc pentru că există și pentru tot ce a făcut în viața culturală a județului Mureș. Este una dintre marile noastre personalități culturale, critic literar deosebit și cred că merită toate aprecierile noastre. Sper ca interimatul și ulterior definitivarea pe post în urma unui concurs să aducă la conducerea acestei excepționale reviste o personalitate cel puțin la fel de importantă și de puternică precum Corneliu Moraru. Dacă sunt comentarii. Domnul Lazăr Lădariu.

Domnul consilier Lădariu: Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, distinși invitați, domnule prof. univ .dr. Cornel Moraru, mă număr printre cei care încă de la numărul unu din seria nouă am publicat în revista „Vatra”. Nu spun o noutate că revista „Vatra”, înainte de 1989, a fost în România, și o spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea, revista culturală fanion. Astăzi revista „Vatra”, și mă bucur pentru acest lucru, se situează printre revistele de frunte ale României. Eu regret din tot sufletul că pleacă de la conducerea revistei domnul Cornel Moraru, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Dar se mai adeverește încă o dată că avea dreptate cronicarul când spunea că nu sunt vremurile sub om ci bietul om sub ele, pentru că, iată, vine o vreme. Eu sunt convins că interimatul la „Vatra” este pe mâini bune pentru că acolo este un colectiv de profesioniști în ale culturii și cred că au făcut o alegere bună. Îl felicit pe Virgil Podoabă pentru acest interimat, care s-ar putea să fie o continuare și ca om de cultură îi mulțumesc din suflet  domnului prof. univ. dr. Cornel Moraru pentru tot ce a făcut prin această revistă pentru cultura românească, și eu consider că este doar un fel de despărțire formală pentru că domnul Cornel Moraru tot acolo va fi iar noi vom fi cei din jurul „vetrei” să-l sprijinim cum am făcut-o întotdeauna. Îi mulțumim încă odată lui Cornel Moraru, îl felicităm pe Virgil Podoabă pentru că e un critic literar în adevăratul sens al cuvântului, și el un profesionist și sunt sigur ca va ține sus steagul Vetrei. Să fie într-un ceas bun. Pentru că nu vreau să mai intervin, ne aflăm în aceste zile într-un moment când a mai rămas puțin timp până la marea sărbătoare a creștinătății, nașterea Mântuitorului nostru Isus Hristos, a mai rămas puțină vreme până când vom păși în noul an 2008. Pentru că suntem cei care suntem, sensibili la suferințele semenilor noștri, bine ar fi ca în aceste zile să ne gândim și la cei mai triști ca noi, la bătrâni, la bolnavi și la copii mai ales. Să revin și să doresc din tot sufletul, tuturor, Sărbători Fericite, La Mulți Ani, împliniri, belșug de haruri și daruri și mai ales sănătate, multă sănătate că-i mai bună decât toate! Un Crăciun Fericit, un An Nou cu bucurie, cu belșug, un an nou mai bun decât a fost acesta și să vină spre noi toate împlinirile! Vă îmbrățișez pe toți cu o dragoste frățească. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnului consilier, mă alătur și eu urărilor dânsului și aprecierilor legate de domnul Corneliu Moraru.

Domnul consilier Amza: Cred că sunt în asentimentul, nu tuturora, unora dintre colegii noștri. Dacă domnul Podoabă este prezent…? Nu este? Am fi vrut să-l cunoaștem și noi și să spună câteva cuvinte…

Domnul vicepreședinte Groza: Dânsul a fost la ședința comisiei de cultură, într-adevăr este o personalitate a criticii literare românești actuale extrem de promițătoare, eu vă spun că în mod cert îl va depăși pe criticul Alex Ștefănescu. Spuneam că a participat la ședința comisiei de cultură, din motive obiective astăzi nu a putut participa, ne roagă să-l scuzăm pentru acest fapt, încă o dată cred că este una dintre cele mai bune alegeri, dânsul a fost adjunct, redactor-șef adjunct, sunt convins că reprezintă opțiunea cea mai bună pentru acest post și cred că până la urmă va fi și definitivat în urma concursului. Eu îl felicit, am avut o discuție extraordinară, să spună și ceilalți, e un om de mare echilibru și va confirma, deci îl știm noi, probabil, mureșenii mai mult, intelectualii, criticii pentru că dânșii au o deschidere internațională, națională, au abonamente în străinătate, 1000 - 1200 de exemplare la nivel național ceea ce în condițiile actuale e un lucru bun. Eu le-am spus atunci, evident că se adresează în primul rând intelectualilor, este bine dar să păstreze ceva și din ceea ce și-au propus inițial pe la 1894 întemeietorii, fondatorii pentru că se refereau și la clasa mijlocie. Sigur, clasa noastră mijlocie este extrem de restrânsă dar asta să fie miza în continuare. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule coleg, vă rog domnule consilier.

Domnul consilier Amza: Absolut de acord domnul Groza, felicităm, și eu îl felicit personal, sunt de acord cu absolut tot ce ați spus dumneavoastră dar totuși vrem să-l cunoaștem și noi, eu vreau să-l cunosc, vă rog să-l chemați la ședința viitoare dacă se poate, să vină aici, să-l vedem și noi cum arată, cine e, să se prezinte, eu cel puțin nu-l cunosc. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Domnul secretar, să fie trecut pe lista invitațiilor la ședința următoare. Domnul consilier Venczi. Gata? A apăsat din greșeală…. Cred că este corect din partea noastră să trecem la vot după care să-i dăm cuvântul în plenul ședinței domnului Corneliu Moraru. Stimați colegi trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 voturi ,,pentru”, 4 nu au votat (Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 Articolul 2 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 3 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 nu au votat (Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre, Kakasi Alexandru, Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre,  Boloș Vasile Grigore, Șopterean Ioan), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul Corneliu Moraru: Doamnelor și domnilor, într-adevăr vine o vreme, cum s-a spus înainte, și retragerea mea este absolut normală, ține de vârstă, de starea mea de sănătate, mai vin și bolile cu timpul, pe de altă parte știți foarte bine, eu lucrez încă și la universitate, la Universitatea Petru Maior, mai nou, chiar începând din acest an avem școală doctorală la Universitatea Petru Maior în cadrul căreia eu am și niște obligații speciale. Mi-e foarte greu de acum, știu eu, să mai lucrez pe mai multe fronturi, și sigur trebuie să mă limitez, să-mi dozez cât mai bine efortul. Firește eu nu mă despart cu totul de revistă, o să fiu aproape de revistă, o să-mi pun în continuare competențele, priceperea mea în favoarea revistei, știm foarte bine că orice revistă este întâi de toate un sistem de relații, ce înseamnă să cuprinzi tot spectrul de generații al literaturii române. Întotdeauna la „Vatra” a fost o distribuție pe verticală din acest punct de vedere, vă dați seama că dacă aș pleca eu cu totul, o verigă importantă, cea care se referă la generația mea mai vârstnică s-ar pierde, ceea ce nu este cazul. Eu în încheiere țin să vă mulțumesc foarte mult cu toată sinceritatea pentru sprijinul cu totul extraordinar pe care l-ați dat revistei noastre și nu numai revistei noastre, întregii culturi mureșene, am fost o vreme consilier-șef la cultură al județului Mureș, știu foarte bine acest lucru, am spus-o peste tot pe unde m-am nimerit și călătoresc destul de mult și o spun în continuare, ceea ce face județul Mureș pentru cultură, pentru toate instituțiile de cultură este ceva cu totul singular. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că în continuare cultura mureșeană va primi același sprijin. Îmi pare bine că oamenii noștri politici sunt convinși că identitatea unui județ sau a unei zone este în primul rând de natură culturală și avem într-adevăr, Târgu-Mureșul este, o spun foarte sincer, o metropolă culturală a României și cred că așa trebuie să rămână și va rămâne. Mulțumiri, foarte multe mulțumiri.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Galfalvy Gyorgy, redactor-șef al la revista „Látó” și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács András Ferencz.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule Corneliu Moraru, vă urăm sănătate, mult succes în activitatea dumneavoastră prodigioasă. Stimați colegi, trecem la punctul 10 conform votului pe care l-am stabilit, o situație similară avem la revista “Látó”, o altă instituție de cultură mureșeană de limbă maghiară care, ca și revista “Vatra”, a reușit să ridice la un nivel deosebit viața culturală a județului nostru. Domnul Galfalvy Gyorgy, știți bine, este pensionat din 2005, dacă nu mă înșel, nu mai dorește să continue activitatea, dorește să se retragă din această ipostază de redactor-șef, în locul dânsului tot într-o poziție interimară domnul Kovács András Ferencz până la organizarea și desfășurarea concursului conform legii. Vreau să apreciez de la această tribună, la fel ca și la revista “Vatra”, să apreciez pe domnul Galfalvy Gyorgy pentru toată activitatea personală pe care a depus-o ca revista “Látó” să fie ceea ce cultura maghiarilor din județul Mureș a dorit să fie. Cred că s-a ridicat la acest nivel, îi felicit, îi urez și dânsului o viață lungă și o activitate prodigioasă în continuare. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Da, 4 colegi.

Domnul consilier Pokorny: Vă mulțumesc domnule președinte de ședință, stimați colegi, mă număr printre aceia care de ani buni chiar particip, când îmi permite timpul, relativ frecvent, la cenaclul „Látó”. Pot să vă spun că domnul Galfalvy a fost și mediatorul și organizatorul acestui cenaclu care nu numai pentru oamenii de cultură maghiară a însemnat foarte mult, înseamnă foarte mult pentru noi toți pentru că a reușit să promoveze în micul oraș al nostru valori universale ale literaturii, valori universale și evenimentul acesta de participare la multe dintre aceste scene, „Látó” a însemnat pentru mine ridicarea aproape la marginea oceanelor topografice care, se știe, înalță gândirea. Domnul Galfalvy a fost promotorul, care este un om calm, echilibrat, cu o gândire profundă și nu în ultimul rând în vremurile noastre un diplomat desăvârșit. Cu regret trebuie să consemnăm acest eveniment și regretul acesta înseamnă și regretul poeților și scriitorilor tineri care au fost promovați de-a lungul anilor pe această scenă, în acest cenaclu. Acum câteva vorbe despre domnul Kovacs Andras Ferencz pe care îl cunosc la fel de bine, care lucrează de mulți ani în redacție. Noi oarecum suntem norocoși aici în Târgu Mureș pentru că avem personalități de asemenea valoare, domnul Kovacs Andras Ferencz este un poet consacrat cu foarte multe volume de versuri dintre care multe sunt traduse și în alte limbi. Eu consider că ștafeta este în mâini bune și desigur considerăm și sperăm cu toții că nu o să ne luăm rămas bun de la domnul Galfalvy. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc și mă alătur și eu aprecierilor dumneavoastră.

Domnul consilier Amza: Aceeași întrebare, dacă este în sală domnul Kovacs?

Domnul vicepreședinte Frătean: Da, este.

Domnul consilier Amza: Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, am înțeles că v-a prezentat domnul coleg, dar, dumneavoastră aș vrea să vă prezentați în câteva cuvinte dacă se poate. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă rog domnule Kovacs.

Domnul Kovacs: Da, cu plăcere, cu mare plăcere. Sunt Kovacs Andras Ferencz, m-am născut la Satu Mare în 1959 în 17 iulie, am ajuns aici la Târgu Mureș, adică chiar din înființarea…anul înființării revistei „Látó”, sunt aici din 1990, luna ianuarie. În fine, eu am fost responsabilul cu poezie a redacției și acum sunt redactorul-șef adjunct al revistei începând din decembrie 2005. Așa, până acum am publicat 36 de volume de poezii, poezii scrise de mine și traduse și din alte….traduse de mine din limba engleză, germană, franceză, chiar și în mongolă există și ce vroiam să vă spun, sunt aici de mult, sunt lângă domnul Galfalvy Gyorgy care este și prietenul meu foarte bun și încerc și ca interimar să fiu de folos revistei. Revista „Látó” este o revistă foarte prețuită, nu numai în județul Mureș, chiar și în România și chiar și peste hotare. Vă mulțumesc pentru întrebare și asta sunt eu. Mersi.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumim domnule Kovacs, vă urăm succes.

Domnul consilier Kakassi: Mulțumesc domnule președinte, domnilor colegi sunt unul care s-a așezat lângă masa cea lungă pe care domnul redactor șef Galfalvy a imaginat, a construit și a făcut pentru târgumureșeni, celor care doresc să se așeze lângă literatură, lângă cele frumoase scrise nu numai de ei ci și din străinătate. Eu mulțumesc, gândesc că pot să spun în numele tuturor consilierilor, dar mulțumesc celor care au citit revista aceasta atât cât a fost el redactor-șef adjunct, de fapt și atunci el a fabricat revista aceasta și gândesc că acum când pleacă de la revistă nu o să fie la mare distanță de această revistă că de fapt pentru el și pentru noi care de multe ori am căutat cele scrise de dânsul, gândesc că de acum încolo o să avem de citit mai mult. Și să nu uit, poate ei au fost unii dintre revistele care ne-au ajutat, oricând i-am chemat au fost prezenți în provincie, chiar la Târnăveni, au trimis revistele lor pentru citit pentru care mulțumesc lor, redactorilor care au rămas și gândesc să lăsăm să meargă, să continue cu redacția mai departe și așteptăm noile numere a lui „Látó” și mai încolo. Mulțumesc.

Domnul vicepreședintă Frătean: Mulțumesc domnule consilier, mă alătur și eu aprecierilor dumneavoastră.

Domnul consilier Szalkay: Mulțumesc domnule președinte de ședință, atâtea elogii i s-au spus domnului Galfalvy încât mie nu-mi revine decât misiunea ca să-l elogiez pentru un singur lucru. Putem să spunem despre domnul Galfalvy, și pentru care eu îl apreciez cel mai mult, că nu-i place ciolanul. Adică eu știu pentru că eu mă pot mândri cu faptul că mă număr printre prietenii dânsului, știu că i s-a oferit și o carieră politică. Domnul Galfalvy a spus că fiecare să facă ….să lucreze în domeniul în care se pricepe cel mai bine și dânsul a continuat să scrie, să facă literatură, să creeze, să conducă revista și cred că a făcut foarte bine. Eu îi mulțumesc pe această cale dânsului, tot ce a făcut în acea cetate a literaturii maghiare care a fost la originea revistei Látó și unde ei au luptat într-adevăr ca niște eroi pentru păstrarea anumitor valori a literaturii maghiare.

 Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier, stimați colegi să trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 30 voturi ,,pentru”, 2 nu au votat (Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Hotărâre în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc, domnule Galfalvy aveți cuvântul.

Domnul Galfalvy: Doamnelor și domnilor în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele calde care mi s-au oferit și trebuie să vă spun că sunt foarte recunoscător Consiliului Județean care, în anul 1994, a dat tot sprijinul necesar pentru revista „Látó”. Până atunci am fost sprijiniți de Uniunea Scriitorilor din România dar din 1992 nu mi s-a dat nici un sprijin, a trebuit să alerg după fundații și timp de 2 ani am trăit destul de greu. Dar din 1994 noi am primit aproape tot sprijinul necesar dar, slavă Domnului, și după aceea au mai existat fundații, au mai existat surse  și „Látó” a trăit și trăiește și va trăi și pe mai departe. Am un cuvânt pentru dumneavoastră și chiar am o rugăminte….nu-mi place această expresie de interimat, nu-mi place deloc fiindcă eu vă rog să-i dați tot sprijinul necesar pe mai departe și domnului Kovacs Andras Ferencz. Acest Kovacs Andras Ferencz care îmi este prieten de 30 de ani și care de 18 ani este redactor la „Látó” și care cu 36 de volume ale sale este un poet de excepție și este un redactor minunat. Nu știu ce fel de umilire este pentru dânsul ca să facă și să dea un concurs cu orișicine din oraș sau din provincie sau din București sau din Budapesta pentru funcția de redactor-șef al revistei „Látó” unde lucrează de 18 ani. Nu înțeleg, eu știu că administrația pentru mine este în limba arabă dar este ceva total rușinos ca să dea domnul Kovacs Andras Ferencz un concurs. Și vă mulțumesc foarte mult domnule președinte că m-ați luat mai înainte, aici la ordinea de zi, nu de altceva dar asta este că la noi asta este ziua în care îmi iau rămas bun de la redacție. Sunt așteptat cu niște vinuri iar vinul îmi place mult mai mult decât șampania deci vă rog sa-mi dați voie să plec. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc Sărbători fericite!

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumim și noi, vă urăm sănătate și mult succes în continuare, din păcate administrația pentru noi nu e chiar limba arabă dar nu ne putem opune legii. Sunt convins că se va regla acest subiect de așa manieră încât elemente și termeni drept umilire să nu poată fi…să nu aibă nici un obiect. Mult succes și An Nou fericit!

 

5.     Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

 

Stimați colegi, punctul cu numărul unu de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007. Acest proiect de hotărâre a fost dezbătut în două ședințe ele comisiei de buget, are avizul comisiei de buget cu o specificare care, în ultima ședință a fost clarificată, n-o mai citesc, are avizul comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism. După ce acest proiect de hotărâre a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean, conform legii, din fericire printr-o hotărâre a Guvernului României pentru Aeroportul Târgu Mureș s-au alocat 33 miliarde lei vechi pentru modernizare, extindere pistă, deci programul nostru de dezvoltare al aeroportului. Cu alte cuvinte, eu o să vă rog ca să fiți de acord să cuprindem prin votul dumneavoastră această sumă la locul căreia îi este destinată în bugetul aeroportului pentru dezvoltarea aeroportului. Domnule președinte al comisiei de buget, domnule Szalkay, vă rog să prezentați pe scurt această rectificare.

Domnul consilier Szalkay: Vă mulțumesc domnule președinte, după cum ați spus dumneavoastră acest material a fost dezbătut în două ședințe ale comisiei de buget și vă spun, cifra nouă nu o cunosc dar înainte de rectificarea anunțată de dumneavoastră, care a fost la aeroport, influența, rectificarea pozitivă a fost de 159.000 lei astfel că bugetul s-a rectificat de la 166.093.118 la 166.252.118 RON. Sursele pentru această rectificare provin de la Direcția de Muncă și Protecție Socială a Județului Mureș care a comunicat suplimentarea cu 89.000 lei a transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap iar cu această sumă se propune majorarea bugetului Consiliului Județean la poziția finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. De asemenea s-au făcut câteva analize la instituțiile subordonate precum Aeroportul Transilvania și s-au constatat ca fiind necesare modificări pentru desfășurarea în condiții normale a activității. Printr-o adresă, Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a solicitat rectificarea bugetului pe 2007, majorând veniturile cu 500.000 de lei și o altă sursă, realocarea unui volum de 70.000 de lei din T.V.A. nerambursat, solicită din aceste surse majorarea cheltuielilor de capital cu suma de 570.000 de lei. De asemenea o altă rectificare care am consemnat-o a fost la Filarmonica de Stat unde s-a redus bugetul cu 102.881 de lei care au provenit din economiile la salarii, nefiind angajate conform organigramei câteva persoane în acest an. În consecință, acestea consider că au fost punctele care trebuiau amintite și față de acestea, bineînțeles, rectificarea care ați spus dumneavoastră care a venit în ultimul moment, presupun cu hotărâre de guvern care a fost aprobată pentru aeroport, pentru cheltuieli de capital. Mulțumesc frumos.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule președinte.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc domnule președinte de ședință. Ceea ce aș vrea să spun, dumneavoastră ați amintit aici o cifră venită pe o hotărâre de guvern 1462 este hotărârea, suma este de 192 de miliarde 980 dintre care, într-adevăr, 35 miliarde revin aeroportului. Trebuie sigur să mulțumim guvernului, de altfel vreau să fac aici o mică complectare vis-a-vis de guvern. Vreau să vă spun, pentru cei care nu cunoașteți această hotărâre de guvern, că județului Mureș i s-au alocat unui număr de 64 unități administrative aproximativ suma de 157 de miliarde de lei care poate fi folosită pentru investiții de capital și investiții curente sau, mă rog, cheltuieli curente. Ceea ce este foarte adevărat, și nu cred că cineva din această sală și mai mult decât această sală poate combate, Guvernul României, cum se vede și în hotărârea de guvern, a alocat acești bani pentru unități administrativ-teritoriale fără a ține cont de ce culoare politică are primarul. Aici se regăsesc cele mai multe unități administrative din rândul PSD-ului, cât și de la UDMR și de la România Mare ș.a.m.d. ceea ce este un lucru lăudabil. Ceea ce în schimb aș vrea personal, ca membru al partidului de guvernământ, să mulțumesc colegilor din partidele care astăzi au votat bugetul României, în primul rând colegilor de la PSD, colegilor de la PRM, de la Conservatori, de la UDMR bineînțeles, dânșii fiind parteneri de guvernare, sigur pot să mulțumesc și celor de la PD-L care au votat împotriva bugetului pentru că au dat culoare, dacă vreți, la ceea ce înseamnă aprobarea bugetului, după cum probabil știți el a fost aprobat majoritar cu vreo 292 de voturi pentru și vreo 93 împotrivă, buget care pentru 2008 înseamnă foarte mult, vreau să vă spun pentru cei care nu ați urmărit aprobarea lui, P.I.B-ul pe anul viitor va fi dublu decât P.I.B.-ul pe 2007 ceea ce spune foarte mult. Eforturile guvernului sunt evidente la toate nivelele, atât la ceea ce înseamnă, și o să vedeți pe filele de buget, categoria cea mai defavorizată încă, pensionarii, cât și pe partea de investiții, școli ș.a.m.d. Prin acest lucru și aceste mulțumiri pe care le aduc colegilor de la celelalte partide dați-mi voie să vă transmit dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, colegilor prezenți și familiilor dumneavoastră, colegilor de partid ai dumneavoastră multă sănătate și un an bun cu fericire în 2008! Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Domnul consilier Balogh: Mulțumesc domnule vicepreședinte, stimați colegi, stimați invitați, foarte pe scurt aș continua cu ceea ce a spus domnul Giurgea. În decursul anului 2007 și din 2004 până astăzi, acest guvern care într-adevăr este reprezentat și de UDMR de câțiva miniștrii și mai ales domnul ministru Borbely, județul Mureș a beneficiat de sume importante atât prin hotărâri de guvern cât și prin alte surse de care a beneficiat indiferent de coloratura politică toate localitățile județului Mureș. Eu țin să mulțumesc pe această cale domnului ministru și acestui guvern care se pare a fost una dintre cele mai bune guvernări din 2004…sau din ’90 încoace. Totodată, stimați colegi, eu doresc să vă transmit și dumneavoastră și aparatului propriu, colegilor din Consiliul Județean Crăciun Fericit și La Mulți Ani! Mulțumesc mult.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, stimați colegi să trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”,  6 nu a votat (Socotar Gheorghe Dinu,  Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Socotar Gheorghe Dinu,  Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 nu au votat (Socotar Gheorghe Dinu, Frătean Petru Alexandru, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2  absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 4 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Socotar Gheorghe Dinu, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2  absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Articolul 5 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Socotar Gheorghe Dinu, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2  absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 6 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 nu au votat(Socotar Gheorghe Dinu, Veress Adam, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2   absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 7 se aprobă cu 25 voturi „pentru”,  7 nu au votat (Socotar Gheorghe Dinu, Frătean Petru Alexandru, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2  absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Înainte de a vota hotărârea în întregime, știți bine că votăm și acele 33 de miliarde pentru aeroport care vor fi incluse în toate anexele necesare. Deci, în consecință, hotărârea în întregime. Mulțumesc.

 

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 nu au votat, (Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, referitor la buget și la aprecierile colegilor, desigur eu sunt liderul structurii PSD din Consiliul Județean, sunt în opoziție și nu pot avea aceleași aprecieri deosebite la adresa generală a prestației guvernului României, nu înseamnă asta că nu pot avea aprecieri deosebite la adresa unor miniștri din Guvernul României și pentru că lucrez în mod special pe zona investițională trebuie să remarc colaborarea deosebită pe care o avem noi, Consiliul Județean, cu domnul ministru Laszlo Borbely, cu care am rezolvat chiar foarte multe și foarte multe rectificări și hotărâri de guvern chiar și pe zona aeroportului ș.a.m.d. Îmi doresc să ne fie bine tuturor, într-adevăr în hotărârile de guvern la care s-a făcut referire și în multe altele dinainte, apar și localități PSD însă asta seamănă puțin cu bancul acela cu salamul de pui….care zice: „Domnule e pui curat…? Zice nu, mai are și un pic de cal. Păi cam care e proporția? Un pui un cal, un pui un cal….”, dar să sperăm că aceste lucruri se vor regla pe parcurs și acum în fața sărbătorilor de Crăciun să lăsăm aceste lucruri deoparte. Mi-am permis să fac aceste aprecieri pentru că s-au făcut aprecieri la scenă deschisă. Vă mulțumesc. Procedural Domnul Giurgea.

 Domnul consilier Giurgea: Vă mulțumesc, sigur că eu zic că nu e bine cum spuneți dumneavoastră, să ne băgăm în profunzimea problemelor politice. Dealtfel eu vreau să vă mulțumesc în primul rând celor de la PSD care sunt în opoziție că chiar nu am făcut politică de partid în Consiliul Județean ci am făcut politică administrativă. Ceea ce ați spus dumneavoastră așa este, categoric meritul este al domnului ministru Borbely,în primul rând, pentru că dânsul a semnat, dar domnul ministru Borbely fără un guvern majoritar liberal nu dădea nici un leu că nu avea de unde și fără un prim-ministru. Așa că eu vă mulțumesc pentru aprecierile….

Domnul vicepreședinte Frătean: Chiar dacă nu e procedural hai să înghițim…… mersi.

 

6.     Proiect de hotărâre privind actualizarea rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2007

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Punctul doi la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al regiei autonome Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Cu precizările la care am făcut referire să trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 7 nu a votat (Țintoșan Cristian, Mora Akos Daniel, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

7.     Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de  cultură pe anul 2008.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc. Proiectul numărul trei privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură pe anul 2008. Acest proiect are avizul comisiei economico-financiare, avizul comisiei juridice, avizul comisiei social-culturale, avizul comisiei de servicii publice, deci practic toate avizele posibile. Cine este pentru articolul 1

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7  nu au votat ( Kakasi Alexandru, Țintoșan Cristian,  Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre) 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

8.     Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, numărul patru, proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului. Avem avizul comisiei juridice, comisiei economico-financiare, servicii publice, amenajarea teritoriului. Trecem la vot, stimați colegi cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6  nu a votat (Socotar Gheorghe Dinu, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 8 nu a votat (Amza Mărgărit Constantin , Simion Ioan, Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 4 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 5 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 6 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 7 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 8 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 8 nu au votat (Amza Mărgărit Constantin, Kakasi Alexandru, Sămărghițan Gheorghe, Țintoșan Cristian, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 9  se aprobă cu  aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Hotărâre în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

 

 

 

9.     Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. „Servicii de Utilități Rurale Mureș” S.A. și stabilirea unor măsuri de reorganizare a serviciului public județean de alimentare cu apă și canalizare.  

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Hotărârea numărul cinci privind prelungirea termenului contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. Servicii Utilități Rurale Mureș S.A. Acest proiect de hotărâre are avizul comisiei juridice, comisiei de servicii, amenajarea teritoriului. Vreau să fac câteva precizări: prelungim termenul cu trei luni, timp în care veți constata și în expunerea de motive și în programul anexat sunt o serie de măsuri pe care le vom lua ca o finalizare a programului pe care împreună l-am făcut, prin care operatorul regional AQUASERV devine operator și pe domeniul public al județului Mureș și pe localitățile în care SURM-ul lor actual acționează. E nevoie de această prelungire de termen datorită dificultăților juridice pentru reglarea subiectelor legate de contractele de concesiune. Între timp s-au reglat și subiectele financiare între SURM și AQUASERV, s-au reglat subiectele patrimoniale ale SURM-ului, s-a definitivat programul de reorganizare și restructurare care este operant, s-a găsit soluție pentru personal, deci toți pașii sunt conform celor pe care le-am stabilit. Stimați colegi, avem un grup de colindători din Deda. Sunt sus la balcon, eu sunt onorat că-i văd acolo și haideți să-i ascultăm înainte de a lua dumneavoastră cuvântul, sunteți de acord? Poftiți.

 

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc domnule președinte de ședință, aș vrea să vă rețin atenția doar un minut. Serviciul de utilități rurale a scos la licitație lucrările de reparații și reabilitare dar cred că și….mă rog, introducerea sau montarea unei conducte de transport apă în comuna Fărăgău. Licitația a fost anul trecut, mi se pare, făcută de o firmă din Reghin, nu contează. Eu am fost în Fărăgău, sigur și dumneavoastră ați fost ca oameni politici dar acum vă transmit o rugăminte sau vă întreb în același timp un lucru foarte clar: ce se întâmplă cu lucrările de acolo pentru că oamenii sunt extrem de revoltați. Mi se pare că era nevoie de o sumă mică de bani ca să finalizeze, să poată deschide robinetul, să curgă apă pe conductă în Fărăgău. Nu s-a întâmplat anul acesta, nu știu dacă sunt perspective ca să se întâmple la începutul anului viitor, care este problema, poate este domnul director aicea, ne spune sau dacă știți dumneavoastră de la executiv mai multe despre asta să ne spuneți. Vă spun, revolta dânșilor, cetățenilor comunei Fărăgău, și nu colorăm politic aceste discuții, este evidentă pentru că s-a tergiversat și s-a lungit foarte mult această lucrare de introducere a apei în Fărăgău. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier, lucrările acolo sunt foarte costisitoare, noi am alocat prin SURM o serie de sume în dezvoltarea acestei conducte, urma să fie și o cofinanțare care nu s-a mai întâmplat, probabil că la anul vom încerca s-o finalizăm din resursele proprii ale Consiliului Județean. E puțin complicat, acesta este adevărul, dar vom vedea.

Domnul consilier Pokorny: Vă mulțumesc domnule președinte, se știe că prețul apei potabile în județul Mureș este dintre cele mai scumpe în țară. Eu mă gândesc un pic spre viitor, dacă AQUASERV-ul preia operațiunea, prețul va fi peste tot foarte ridicat și până acum am mers cum am mers dar peste tot în județ vor fi probleme și mă gândesc aici, în special, la instituțiile de asistență socială și protecția copilului. Deci tot suntem în ajun de Crăciun vă rog ca să fiți de acord cu un amendament de principiu și anume ca instituțiile rezidențiale care adăpostesc handicapați neuropsihici, copii orfani, centrele de integrare și asistență, căminele de bătrâni să plătească 50% din prețul apei potabile. Nu este fără precedent propunerea pentru că iată aceste instituții și la combustibil, păcură, combustibil lichid plătesc prețul fără accize. Vă mulțumesc și vă doresc Crăciun Fericit și La mulți ani!

Domnul Vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc domnule consilier pentru tema ridicată. Vreau să spun că eu vă înțeleg perfect ca lider sau șef al unei instituții de asistență socială, dar tot în aceeași calitate v-aș ruga să nu facem aprecieri asupra cărora nu avem controlul tehnic al realității și al adevărurilor respective. În primul rând în județul Mureș nu sunt cele mai mari prețuri din țară, în al doilea rând prețurile nu cresc pentru că vrea cineva. Noi suntem ale unei instituții de asistență socială și trebuie să ne intereseze și calitatea apei și nu prețul apei este cel mai important ci factura pe care o plătim este cea mai importantă. Trebuie să vă informez că la ora actuală pe factura dumneavoastră sunt cumulate pierderi de peste 50% dintre rețelele care sunt proaste. Vreau să vă informez că începând de peste vreo 2 ani de zile apa pe care o consumați nu va mai fi voie să o consumați dacă nu se fac investiții în uzinele de tratare, dacă nu se ridică nivelul eliminării noxelor, bacteriilor ș.a.m.d. De asemenea, nu veți mai putea utiliza canalizarea dacă stațiile de epurare a apei nu ajung la un anumit standard pentru deversarea în mediu a apelor respective. Aceste lucruri costă și înseamnă un nivel de civilizație și de sănătate corespunzător. În timpul acesta se reduc pierderile, cu alte cuvinte prețul facturii mă interesează și calitatea apei, nu prețul metrului cub de apă. La ora actuală plătiți doi metri cubi în loc de unu pentru că sunt pierderi pe rețele. Vis-a-vis de un sprijin pentru anumite instituții legislația românească permite să subvenționăm din banul public în anumite condiții asemenea situații. Este foarte dificil pentru că e vorba de operare în regim comercial a unui operator cu capital multiplu pe piață în Uniunea Europeană, are un regim de ajutor de stat, va fi complicat. Dar asta nu înseamnă că nu ne vom apleca la prețul facturilor la instituțiile de asistență socială să vedem ce soluție legală putem găsi pentru a subvenționa prețul la apă. Nu putem reduce prețul la apă, în schimb putem veni pe partea cealaltă cu un sistem de subvenții după ce vom clarifica acest subiect și vă asigur că vom ține cont de solicitarea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru intervenție. Stimați colegi să trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 Articolul 4 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat (Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

  Articolul 5 se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 7 nu au votat (Țintoșan Cristian, Tatar Bela, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Hotărâre în întregime se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 7 nu au votat(Țintoșan Cristian, Veress Adam, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, de către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1.246 mp, situat în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu – Zonă Spital Clinic Județean, în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medicii rezidenți.

 

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre privește aprobarea trecerii în folosință gratuită către agenția națională pentru locuințe a terenului în suprafață de 1246 metrii pătrați situat în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, zonă Spital Clinic Județean în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medici rezidenți, un subiect pe care noi l-am mai discutat. Acest proiect de hotărâre are avizul comisiei economico-financiare, avizul comisiei juridice, comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, și de servicii publice. Stimați colegi trecem la vot.

 

       Articolul 1 se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 7 nu au votat(Țintoșan Cristian, Iacob Letiția, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

        Articolul 2 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 nu au votat(Țintoșan Cristian, Iacob Letiția, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

       Articolul 3 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 nu au votat(Țintoșan Cristian, Iacob Letiția, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

    Hotărâre în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 nu au votat(Țintoșan Cristian, Iacob Letiția, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, situat în Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 50, proprietate publică a județului.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea dezmembrării imobilului situat în Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, nr. 50, proprietate publică a județului Mureș, este vorba de terenul din jurul spitalului Clinic Județean, este un demers absolut necesar ca să continuăm proiectele noastre pe care le-am mai discutat. Comisia economico-financiară, aviz fără obiecțiuni, avizul comisiei juridice, fără probleme, comisia de servicii publice la fel fără obiecțiuni, amenajarea teritoriului și urbanism, aviz favorabil fără obiecțiuni. Stimați colegi, trecem la vot. Avem trei articole, cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 24 voturi ,,pentru”, 8 nu au votat (Țintoșan Cristian, Iacob Letiția, Mora Akos Daniel, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 23 voturi ,,pentru”,1 abținere ( Tatar Bela), 8 nu a votat (Țintoșan Cristian, Szalkay Iosif Carol, Iacob Letiția, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 8 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin,

 

Articolul 3 se aprobă cu  23 voturi ,,pentru”, 1 abținere ( Tatar Bela),  8 nu a votat (Țintoșan Cristian, Frătean Petru Alexandru, Szalkay Iosif Carol, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

         Hotărâre în întregime se aprobă cu 24 voturi ,,pentru”, 1 abținere ( Tatar Bela), 7 nu au votat (Țintoșan Cristian, Szalkay Iosif Carol, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți ((Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin,)

 

Domnul consilier Mora: Atât am vrut, domnule vicepreședinte, să discutăm un pic și poate cineva ne poate da mai multe răspunsuri, eu personal nu am reușit să înțeleg foarte bine logica celor 12 parcele, am încercat să văd un pic care este așezarea lor, din păcate desenul pe care l-am primit este destul de….de…cum să spun, monocolor și nu se văd foarte bine zonele. Cineva din partea tehnică dacă ar putea să ne explice de ce sunt 12 parcele? Am înțeles, ok, cimitirul este zonă separată, este o parcelă, din ce am reușit să înțeleg din desen este terenul din spatele spitalului, este o altă zonă pentru centrul…..spitalul regional despre care am discutat. În schimb sunt și alte parcele mai micuțe care aș vrea să înțeleg de ce nu sunt lipite la alte obiective spitalicești și eventual să ne spună un pic care ar fi acele programe pentru care facem această dezmembrare și ce finanțări vizăm cu această dezmembrare ca să nu facem o greșeală, deci să mă înțelegeți, nu e nimic…, nu că aș fi împotrivă dar aș vrea să înțeleg logica acelor 12 parcele, poate sunt multe, poate sunt puține, nu știu, dar cineva care a contribuit la această împărțire să ne explice de ce sunt aceste 12 parcele în afară de cele 2 pe care le-am menționat și care sunt logice, e clar, cum e gândită această împărțire și ce vizăm la modul concret ca și fonduri structurale, mă gândesc, în viitorul apropiat.

Domnul vicepreședinte Frătean: În primul rând eu cred că vizăm o legalitate a situației care suntem cu acest teren și o clarificare practică a situației de pe teren vis-a-vis de terenul respectiv. În al doilea rând îmi exprim nedumerirea că nu s-a discutat acest subiect mai în detaliu în comisie pentru că am avut timp destul în comisii și am avut toate avizele favorabile. Domnul secretar general vă rog aduceți câteva clarificări la ce a ridicat domnul consilier Mora.

Domnul secretar Togănel: O s-o rog pe doamna Moldovan Silvia să aducă clarificări.

Doamna Moldovan: Pentru a face o administrare cât mai eficientă în funcție de folosința pe care o are fiecare clădire sau parcelă de teren rămasă în jurul clădirilor pentru că, după cum știți noi, adică dumneavoastră ați aprobat câteva proiecte care urmează să se deruleze pe unele dintre terenurile acestea și atunci am luat parcela numărul unu și pe care dacă, asta v-o spun pentru că n-ați avut timp să studiați materialul, pentru că absolut tot materialul cu…, explic pentru fiecare parcelă în parte, v-a fost transmis dumneavoastră, tuturor. O să vă spun pe scurt, prima parcelă este cimitirul, a doua parcelă, există două depozite pe care în realitate nu le mai avem și care sunt evidențiate pe municipiul Târgu Mureș, construcțiile vorbesc iar terenul este a județului și trebuie să clarificăm această situație. Al treilea lot este spitalul regional împreună cu SMURD-ul pentru că știți foarte bine că a intrat în terenul spitalului regional, patru este transfuzia care are iarăși o altă administrare, cinci este terenul din jurul transfuziei de sânge unde am aprobat câteva proiecte  la medici și care dacă se vor aproba….

Domnul vicepreședinte Frătean: Universitatea pe programele de finanțare internațională aprobate acum câteva luni de zile…vreo 3 dacă nu mă înșel…..da și cu domnul BenedeK.

Doamna Moldovan Silvia: Al cincilea….am spus, este terenul intravilan, șase este blocul ANL care vi l-am propus pentru medici și care îl aveți lângă celălalt bloc ANL și am fost nevoiți să facem dezmembrarea aceasta deci în două parcele pentru că așa este necesar pentru construcția de locuințe, așa este în regulamentul ANL-ului, ca să le transmitem în folosință gratuită și să le scoatem CF-ul pentru parcela pe care le-o dăm. La lotul opt este spitalul județean, în lotul nouă apare strada Gheorghe Marinescu, la lotul zece apare un colț din teren care este împrejmuit, din terenul spitalului la Liceul Ion Vlasiu și la lotul numărul unsprezece este partea de grup gospodăresc - centrală termică, acolo în groapă unde, separat, e o parte de teren, o ridicătură în partea dinspre stradă care vom considera, adică noi am considerat că probabil în viitor va avea o altă destinație și fiind teren fără construcții am făcut o parcelă separată.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, sper că sunteți mulțumit, cel puțin pe moment domnule consilier. Mulțumesc.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei antidrog a județului Mureș și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2007-2008.

                

Domnul vicepreședinte Frătean: Următorul proiect de hotărâre stabilește aprobarea strategiei antidrog a județului Mureș și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia în perioada 2007-2008, un punct destul de important, eu am rugat să fie de față și liderul instituției reprezentative din județul Mureș. Am să-l rog pe domnul secretar general să prezinte pe scurt ideea aceste strategii pentru că cel puțin o parte din presa mureșeană a fost foarte interesată, mi-a dat și telefoane, am încercat să explic cât am putut de bine detalii din această strategie, nu-i așa Imola?

Domnul secretar Togănel: Deci strategia a fost națională, a fost aprobată printr-o hotărâre de guvern, la nivelul județului s-a discutat cu toate serviciile deconcentrate și s-a materializat într-un plan de măsuri pentru instituțiile descentralizate ale ministerelor din județul Mureș. Eu aș propune ca doamna doctor Frânca care răspunde de această activitate să vă dea detalii.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă rog doamna doctor, pe scurt. Vreau să vă spun că presa a fost foarte interesată de următorul aspect: sunt sau nu sunt persoane care se droghează în județul Mureș? De unde provin și ce se întâmplă cu ele?  De fapt asta a fost întrebarea de fond, mi se pare o întrebare pertinentă. Vă rog frumos.

Doamna Pântea: Dacă îmi permiteți am să încep cu o rectificare, mă numesc Carmen Pântea, sunt psiholog de profesie, nu sunt medic, nu sunt doctor, sunt coordonatorul centrului de prevenire, evaluare și consiliere antidrog subordonat agenției naționale antidrog respectiv ministerului Internelor și reformei administrative. Agenția Națională Antidrog își asumă prin hotărâri de guvern, prin strategia națională antidrog adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 73 din 2005 și planul său de implementare adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 323 din 2005, așa cum spuneam Agenția Națională Antidrog își asumă rolul de a coordona activitatea în domeniul antidrog. Este vorba în primul  rând în cadrul acestei strategii naționale de la care am pornit în elaborarea strategiei județene antidrog de o serie de capitole importante cum ar fi reducerea cererii de droguri, și aici centrul pe care îl coordonez eu are un rol important în sensul că derulăm activități de prevenire a consumului de droguri în școală, în familie și în comunitate dar în același timp acordăm și asistență medicală, psihologică și socială pentru consumatorii de droguri și de asemenea peroanelor interesate de acest subiect. Ca să ajung la interesul presei față de situația consumatorilor….

Domnul Vicepreședinte Frătean: Deci este și al nostru, evident, pentru că până la urmă strategia se referă la o situație, ea trebuie s-o descriem și s-o cunoaștem mai bine.

Doamna Pântea: Da, există bineînțeles consumatori de droguri, acest lucru reiese și din cererea de tratament adresată Clinicii de Psihiatrie nr.1 din Târgu Mureș, de asemenea există solicitări, deocamdată puține, adresate nouă, avem consumatori în evidență pentru care acordăm servicii. Acești consumatori deocamdată care se află în evidența noastră provin din mediul urban, este foarte important și este prevăzut și în cadrul strategiei să pornim de la o situație existentă, de la evaluarea situației existente, noi am pornit cu pași mici deocamdată, am realizat un studiu care e pe cale de finalizare, deci suntem în etapa de întocmire a raportului de cercetare, un studiu privind prevalența consumului de droguri în rândul liceenilor din Târgu Mureș. Intenționăm să extindem acest studiu și la nivel județean. Dacă doriți precizări suplimentare pentru că eu aș putea vorbi mult pe tema acestui subiect.

Domnul vicepreședinte Frătean: Eu vă mulțumesc și dacă colegii vor avea de întrebat sigur vor întreba, vreau să vă urez succes.

Doamna Pântea: Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Este o misiune dificilă și mai ales că pericolul este în creștere și nu în scădere, din păcate.

Doamna Pântea: Da, este, și motivul pentru care am inițiat elaborarea strategiei județene antidrog și a planului său de implementare este faptul că nu este, că această muncă nu este doar datoria centrului nostru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog ci a mai multor instituții responsabile și pe partea de combatere și este deosebit de important să ne coordonăm eforturile într-un mod eficient și în acest scop am înaintat o propunere către instituția prefectului pentru înființarea unei comisii la nivel județean, care, această comisie s-a și înființat prin ordinul prefectului și este alcătuită din reprezentanți ai principalelor instituții care pot face ceva în acest domeniu, este vorba de aproximativ 20 de persoane. Prin aprobarea acestei strategii, prin avizarea de către Consiliul Județean și de către Instituția Prefectului intenționăm ca în anul următor să avem ședință de lucru ale acestei comisii.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc, desigur această strategie a trecut și prin zona care ați spus dumneavoastră, este o consecință și a activității prefectului ca și responsabilități pe care le are și noi o aprobăm și avem aici în planul de măsuri cel puțin trei puncte care sunt ale noastre, ori direct ori prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, suntem parte a acestei strategii și ne exercităm prin aceasta o parte din competențele și răspunderile legale pe care Consiliul Județean le are, suntem alături de dumneavoastră.

Doamna Pântea: Vă mulțumesc.

Domnul consilier Lădariu: Domnule președinte de ședință, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor colegi. E bine, chiar dacă un pic mai târziu a venit această idee, e bine că avem această strategie națională, chiar sintagma spune totul. Eu sunt sigur că oamenii care se vor ocupa cu acest domeniu, mă refer la medici și psihologi, oameni competenți, specialiști își vor face datoria așa cum se cuvine. Era mare nevoie, și știu ce spun, de această strategie națională aplicată în fiecare județ, în cazul acesta aplicată la nivelul județului Mureș. Acest pericol, acest flagel numit moartea albă are țintă directă tineretul. Se consumă droguri, și o spunem cu toată responsabilitatea, chiar în unele licee, în discoteci, baruri și așa mai departe. Se știe acest lucru. Deci oamenii care vor fi însărcinați să supravegheze acest segment social au o mare responsabilitate. Atenție deci pentru că vor avea mult de lucru cei care se vor ocupa și vor fi prinși în această strategie națională. Eu totuși rămân un optimist. Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Doamna Pântea: Dacă îmi permiteți o mică…., un mic comentariu…aș mai adăuga…

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă rog.

Doamna Pântea: Vreau să mulțumesc reprezentanților mass-media care ne-au sprijinit și ne-au mediatizat de fiecare dată activitățile noastre și vreau să le transmit că contăm în continuare pe sprijinul lor și pe înțelegerea lor.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc doamnă, vă rog să luați loc, dacă mai sunt întrebări o să vi se pună fără probleme.

Domnul consilier Mora: Domnule vicepreședinte, stimați colegi, doamna subcomisar Pântea, noi ne-am cunoscut și știți foarte bine că există o comisie specială la nivelul Consiliului Județean și comisia se numește ATOP, vreau neapărat să vă fac pe această cale această invitație pe care o reînnoiesc de fapt, pentru a face parte din comisia ATOP, cel puțin la întâlnirile în plen pentru că pe relația cauză-efect, dacă discutăm la nivelul Direcției Generale a Copilului, discutăm de efecte ale consumului drogului, în schimb dacă discutăm la atribuțiile ATOP discutăm de cauze și de fapt lucru la cauza, ce avem de făcut la nivelul cauzelor. Avem o coordonare, zic eu bună la nivelul tuturor celor care se implică în ordinea publică, eu insist foarte mult ca dumneavoastră să faceți parte dintr-o comisie lărgită a ATOP-ului, mai avem invitați din domeniul ATOP-ului care nu sunt membrii conform legii la masa ATOP, în schimb acesta lucru nu este un lucru important din punctul meu de vedere. Este un lucru care atinge clar ordinea publică, este de asemenea un flagel care se extinde cu viteză extraordinară și nu poți să pui stavilă sau este mult mai greu să lucrezi la nivelul efectelor decât să previi o asemenea zonă. Vă anunț de asemenea că anul 2007 și în continuare anul 2008 este la nivelul strategiei ATOP merge pe ideea de prevenție foarte accentuată avem foarte, foarte multe activități în zona școlilor, în zona circulației rutiere, pe activități de prevenție, nu văd care ar fi problema și care ar fi vreun impediment în a lucra pe zona antidrog, pe zona prevenirii consumului de droguri mai ales în școli și aici aș vrea neapărat să implicăm și foarte mult Inspectoratul Școlar. Deci, repet, la nivelul ATOP-ului avem această preocupare, ar fi păcat să lucrăm pe două linii paralele, atât dumneavoastră cât și noi în ideea de prevenție, deci în capitolul întreg de prevenție pe diferite probleme de ordine publică, categoric prevenția împotriva folosirii drogurilor trebuie să fie aplicată și în zona respectivă a școlilor, deci vă aștept la comisia ATOP și cu mare drag suntem pe aceeași linie. Mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Doamna Pântea: Vă mulțumesc și eu, voi fi prezentă.

Domnul vicepreședinte Frătean: Și eu subliniez importanța ATOP-ului și a modului cum, cel puțin în ultimii ani, a reușit să integreze în problematica pe care o gestionează. Cred că o colaborare ar fi binevenită.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc domnule președinte de ședință, aș vrea s-o întreb pe domnișoara psiholog ce pot să facă dânșii în situațiile….a fost un caz chiar concret într-o discotecă, în urmă… nu știu, anul trecut parcă, îmi povesteau fetele, a intrat un zăpăcit dintr-acesta care se ocupă cu droguri, fetele erau la dans și băieți,i firesc, pe masă le-au rămas paharele cu suc și sigur n-au fost ele atente fiind și tinere și tineri, spre fericirea mea nu era și fiică-mea acolo și la vreo trei fete le-au pus droguri în pahare, în suc. Au urmărit, eu nu știu ce reacție au avut dar probabil că reacții specifice celor care consumă droguri au urmărit acest individ și au mai pățit încă o dată. Și-au dat seama foarte repede, având o comunicare bună cu părinții, că ceva nu se întâmplă bine cu ele, de altfel și părinții s-au autosesizat datorită comportamentelor lor. Asta este o discuție pe care am avut-o cu fetele și o știu de la ele. Ce se poate face în asemenea situații când asemenea indivizi provoacă de fapt viitorii consumatori de droguri prin asemenea mijloace absolut aiuristice și, mă rog, nelalocul lor și tâmpite, dacă vreți. Ce puteți face cu acești oameni care au asemenea demersuri de a determina viitorii consumatori de droguri pe această metodă, dacă vreți. Mulțumesc.

Doamna Pântea: Aici cred că cel mai important rol îl au structurile de combatere și mă refer aici și la brigada de combatere a criminalității organizate pentru că în atribuțiile centrului nostru nu intră activitățile de combatere. Noi în activitățile de prevenire avertizăm tinerii, elevii, studenții să-si supravegheze băuturile în petreceri, în petrecerile în care participă persoane necunoscute sau în care există riscul să le fie strecurate astfel de substanțe. Mă gândesc, o idee în acest caz particular pe care dumneavoastră l-ați menționat ar fi contactarea lucrătorilor brigăzii de combatere sau a lucrătorilor de poliție pentru a sesiza acest caz urmând ca aceste structuri să-și exercite atribuțiile pe această linie. Ar fi o idee.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, vom avea probleme, sunt lucruri noi pentru noi, și e clar că trebuie să ținem foarte aproape în combaterea acestui fenomen. Mulțumesc încă o dată. Stimați colegi  trecem la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat ( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat ( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu au votat ( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Hotărâre în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 8 nu au votat ( Groza Emil, Mora Akos Daniel, Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentarea cu apă: Eremitu, Câmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, comuna Eremitu și Chiheru de Jos, Chiheru de sus, comuna Chiheru de Jos, realizate în baza H.G. nr. 687/1997 și H.G. nr. 1036/2004.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Penultimul proiect al ședinței noastre este un proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de doi ani a sistemelor de alimentare cu apă Eremitu, Câmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, Chiherul de Jos Chiheru de Sus, Chiherul de Jos, altă rețea. Acest proiect de hotărâre are avizul comisiilor de specialitate amenajarea teritoriului, de servicii publice, este un model pe care îl urmăm în perioada de garanție la lucrările făcute prin programul guvernamental de alimentare cu apă a satelor. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Hotărâre în întregime se aprobă cu 26 voturi ,,pentru”, 6 nu a votat( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc. Ca de obicei ultimul punct al votului nostru se referă la avizul pe care trebuie să-l dăm vis-a-vis de aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș. Este vorba de avizele din ultima perioadă. Cine este pentru articolul 1?

 

 

Articolul 1 se aprobă cu 25 voturi ,,pentru”, 7 nu au votat ( Pokorni Vasile Ștefan, Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat ( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

Articolul 3 se aprobă cu 24 voturi ”pentru”, 8 nu au votat ( Groza Emil, Lazăr Ioan Nicolae, Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

         Hotărâre în întregime se aprobă cu cu 26 voturi „pentru”, 6 nu a votat ( Țintoșan Cristian, Magyarosi Erzsebet, Kardos Mihaela, Șopterean Ioan, Venczi Vidor Ianos, Benedek Imre), 2 absenți (Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoș Codrin)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, vă mulțumesc din suflet atât pentru prestația de la această ședință, în comisiile de specialitate cât și pentru prestația dumneavoastră de pe parcursul întregului an 2007. Vă urez în numele meu și a colegiilor mei sănătate, fericire, un Crăciun Fericit! Sunt doi consilieri care probabil la diverse vor să-și spună punctul de vedere…trei, haideți, mai sunt?

Domnul consilier Tatar: Domnule președinte, stimați colegi, înainte de a vă ura Sărbători Fericite aș vrea să mulțumesc în numele comisiei sportive că nu am fost invitat azi la decernarea premiilor pentru cei mai buni sportivi.

Domnul vicepreședinte Frătean: De către cine nu ați fost invitat?

Domnul consilier Tatar: De către nimeni. Nici nu am știut despre el.

Domnul vicepreședinte Frătean: Nu, vă spun eu de către cine, de către organizatori n-ați fost invitați, deci ar trebui să facem un protest organizatorilor care este Direcția Județeană de Sport. Am să le transmit protestul dumneavoastră.

Domnul consilier Tatar: Păi eu cred că nu este un lucru frumos…

Domnul vicepreședinte Frătean: Mi se pare corect, da, așa este.

Domnul consilier Tatar: Aș vrea să vă doresc Sărbători Fericite!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnule consilier.

Domnul consilier Socotar: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi aș vrea doar să vă mulțumesc pentru urările calde, pentru compasiunea cu care ați fost alături de mine în această săptămână pentru problemele deosebit de grele pe care le-am avut, conducerii Consiliului Județean, colegilor care au putut să participe, celorlalți care mi-au trimis sms-uri sau intr-un fel sau altul m-au contactat. Totodată dacă sunt în picioare și am luat cuvântul și este ultima ședință din acest an doresc să vă urez tuturor Sărbători Fericite, un An Nou Fericit, să fie ca anul care vine să fie mai bun pentru toată lumea și să dea Dumnezeu ca cât mai mulți din actuala echipă care suntem acum aici să ne revedem și la sfârșitul anului viitor! Mulțumesc.

Domnul Consilier Amza: Trei, pe scurt: Unu, la evenimentul de astăzi au fost invitați oameni care au treabă cu sportul, mai fac sport, mai participă la competițiile sportive. Doi: aș vrea să mă adresez…adică nu dânsului, s-a făcut o afirmație aici, domnul președinte al comisiei din care fac parte, domnul Szalkay a spus despre domnul Galfalvy că are o mare calitate: că nu-i place ciolanul, de asta nu s-a înscris în politică. Eu sunt în politică, îmi place ciolanul dar acela cu fasole nu acesta despre care ziceați dumneavoastră. Dacă nouă ne plăcea ciolanul nu eram pe rândul acesta, eram poate mai în față. Și trei, în numele grupului nostru din Consiliul Județean care acum vreo patru ani era dublu ca acum dar doi s-au dus, au avansat un pic cu un rând mai în față, și eu aș dori să vă doresc tuturor La Mulți Ani, sănătate, fericire, să dea Dumnezeu să ne vedem și la anul tot așa bine, sănătoși! Vă mulțumesc.

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc. Sărbători Fericite tuturor, Doamne ajută!

 

 

 

                                                        Întocmit:  Andreea Claudia Iepan

 

 

 

                  VICEPREȘEDINTE                                        SECRETAR

 

              Alexandru Petru Frătean                                Ioan Togănel

 

 

 

 

 

Văzut: Consilier - Delia Belean

         Director -  Viorel Iosib