ROMÂNIA                     

       JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

   Nr.17.038/12.XII.2007

          Dosar IV.C.1

                        

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 29 noiembrie 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de domnul vicepreședinte Alexandru Petru Frătean.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Zi de zi” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.262/22.11.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți: Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif.

 

        Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl. Schmidt Lorand – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        d-na Codruța Sava – director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl. Mezei Vasile  - director economic,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Runcan Ștefan, director, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Naste Vasile, director, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Ilieș Ioan – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Cotîrlan Constantin - director, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Iosib Maria, contabil-șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Albu Lelia, director, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil- șef, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL Tîrgu Mureș

·        dna Ludușan Leontina, contabil-șef, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL” 

·        dl Titi Iosif Boantă, director, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef, Muzeul Județean Mureș

·        d-na Corina Teodor, director, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Pop Daniela, contabil-șef, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Grec Claudia, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Sabău Ștefan, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 - Reghin

·        dna Molnar Viorica, contabil-șef,  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 – Reghin

·        dl. Begidzsan Laszlo – șef serviciu SALVAMONT

·        dl. Bodoni Hunor - director marketing, Parc Industrial Mureș

·        dl. chestor Căbulea Ioan Nicolae – Inspectoratul de Poliția al Județului Mureș

·        directori, directori-adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ

 

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Bună ziua, stimați colegi! Bună ziua, tuturor invitaților! Cu permisiunea dumneavoastră aș începe această ședință a Consiliului Județean din noiembrie. Vă rog să butonați prezența pe aparate. Încă o dată vă salut cu drag!

Dați-mi voie, înainte de a începe ședința, să spun câteva lucruri. În primul rând aș vrea să vă felicit pe toți și partidele din care faceți parte, pentru rezultatele obținute în alegerile euro-parlamentare și în mod deosebit pentru prestația dumneavoastră ca oameni politici în campania electorală. Cred că am dovedit, toți consilierii județeni, că suntem oameni politici responsabili și am făcut o campanie electorală constructivă cu toții. Pentru asta vă mulțumesc și vă felicit. Și trebuie să vă anunț, alături de mulțumirile pe care le adresez aparatului Consiliului Județean pentru această perioadă, destul de bulversată, în care noi, demnitarii, am fost prinși și cu alte lucruri, politice. Le mulțumesc pentru că au acționat corect și trebuie să vă spun că această campanie electorală nu a afectat cu nimic buna funcționare a Consiliului Județean. Deci, încă o dată mulțumirile mele.

În al doilea rând vreau să vă anunț că în cursul acestei luni Consiliul Județean Mureș a mai câștigat 3 proiecte pe fonduri europene, e vorba de rețeaua de informare pentru informația pe fonduri structurale, împreună cu Prefectura Mureș, e vorba de Infocenter Euro-Direct, un proiect propriu al Consiliului Județean. De asemenea, pe un program Phare 2005 – Accelerarea implementării strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor. Vorbim aici de un total de granturi de 256 mii euro. Îi felicit pe cei care s-au ocupat de promovarea acestor proiecte și trebuie să vă anunț că suntem în faze destul de avansate pentru o serie de cereri de finanțare pe care le avem în pregătire pentru fondurile structurale. Tot în acest context, Consiliul Județean Mureș prin, hai să spun, persoana vicepreședintelui Alexandru Petru Frătean, am fost notificați vis-a-vis de decernarea Diplomei de excelenț㠄Fonduri europene”. Este vorba de Forumul civic și de afaceri pentru stimularea absorbției fondurilor europene, sub înaltul patronaj al Alteței sale regale Principesa Margareta a României și a Alteței sale Radu, principe de Hohenzolern-Waringen, prin care urmează să se decerneze domnului Alexandru Petru Frătean diploma de excelență în popularizarea, gestionarea și pregătirea programelor cofinanțate din fonduri europene, pentru categoria „Cel mai activ lider al autorităților publice locale și județene”. Vreau să spun că nu este meritul meu, în principal este meritul echipei Consiliului Județean, eu nu am făcut altceva decât să le promovez realizările. Mulțumesc!

Cu aceasta, dați-mi voie să trecem la ședința noastră. Toată lumea cunoaște ordinea de zi, avem 14 puncte la ordinea de zi printre care și rectificarea bugetului, deci un punct foarte important. Vis-a-vis de această ordine de zi aș avea și o propunere, dacă îmi permiteți. La punctul 9 avem hotărârea privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”. Este aici domnul chestor Căbulea, comandantul poliției județene, este vorba de un parteneriat cu poliția județeană și v-aș ruga ca odată cu aprobarea ordinii de zi să acceptați și ideea ca să discutăm la primul punct această chestiune, pentru că dânsul este angrenat în tot felul de activități legate de pregătirea zilei de 1 Decembrie. Cu această modificare supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

 

Ordinea de zi se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Bartha Barna, Mora Akos, Toșa Ioan, Șopterean Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif).

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului „Mediul rural – pași esențiali spre euroconformizare”

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Domnule chestor, vă rog să poftiți alături de mine. Stimați colegi, în acest context aș vrea să felicit și ATOP-ul pentru activitatea bună și colaborarea cu poliția, iar activitatea comună se și vede. Noi am avut și anul trecut o asemenea convenție de colaborare cu poliția județeană, s-a derulat impecabil și eu plimbându-mă prin județ văd efectele acestei colaborări, văd mașinile cu care e dotată poliția, dacă am fost pe la birourile de evidență pe care le au dânșii putem constata că s-a îmbunătățit activitatea. De data aceasta, poliția județeană ne propune practic continuarea acestei colaborări, cu o convenție care să doteze posturile de poliție cu aparatura digitală necesară unei bune funcționări în interesul cetățeanului. Acest proiect de hotărâre este avizat de Comisia economico-financiară - fără obiecțiuni, de Comisia juridică, ordine publică și integrare europeană - fără obiecțiuni, de Comisia de servicii publice – fără obiecțiuni, de Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului – fără obiecțiuni. Cu alte cuvinte, aproape toți consilierii care au dezbătut această hotărâre sunt de acord cu ea. L-aș ruga pe domnul chestor Căbulea să spună câteva lucruri înainte de a trece la vot.

Domnul chestor Căbulea: Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte! Doamnelor și domnilor consilieri, ca și în anul 2006 și în acest an ne-am gândit să realizăm o eficientizare a activității polițienești în mediul rural. Este cunoscut faptul că la nivelul posturilor de poliție comunală nu dispunem de aparatura necesară pentru a putea acționa mult mai eficient, de aceea vin astăzi în fața dumneavoastră cu acest proiect de cooperare prin care vă solicităm să fiți de acord să achiziționăm un număr de calculatoare, fax-uri, imprimante și aparate foto, necesare posturilor de poliție comunale din județul Mureș. E un obiectiv pe care ni-l propunem pentru a fi mai eficienți în activitatea noastră profesională și cred că se resimte în ultimii ani de zile o activitate mai performantă, atât în mediul urban cât și în mediul rural, în ceea ce privește prevenirea criminalității și în același timp descoperirea celor care încalcă legea.

În acest protocol de cooperare sunt prinse mai multe aspecte pe care dumneavoastră le aveți în față, nu este nevoie să le mai prezint eu încă o dată, dar pot să vă asigur de tot sprijinul nostru, în tot ceea ce facem, pentru ca poliția mureșeană să devină eficientă în tot ceea ce realizează în folosul cetățeanului, spre binele cetățeanului. Ar fi important să primim aceste fonduri și de la nivelul central al Ministerului de Interne, dar așa după cum se știe foarte bine nu întotdeauna bugetul este suficient din acest punct de vedere. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnului chestor și pentru cuvântul său și pentru colaborarea bună pe care o avem.

Domnul consilier Giurgea: Domnule președinte de ședință, în primul rând procedural, discutăm toate aspectele pe problemă de rectificarea de buget sau numai punctul acesta? Bun! Mulțumesc frumos!

Vis-a-vis de acest punct, sigur, eu personal dar și colegii mei din Comisia de buget încă de anul trecut am făcut o deplasare la Poliția Tîrgu Mureș unde vreau să vă spun că personal am stat la rând la cazier, era o mizerie de nedescris acolo, o nerânduială și se stătea cu orele de dimineață, vă amintiți, de la cinci. Ceea ce este în anul acesta înfăptuit și lucrul este excelent, sigur este în primul rând meritul poliției și al domnului comandant și sigur, noi care i-am ajutat financiar și trebuie să știe colegii care cumva nu știu, că și Consiliul Județean a contribuit cu o sumă importantă și parcă am înțeles și prefectura. Ceea ce vreau să spun, scurt și să termin, un lucru pe care l-am mai spus și în Comisia de buget și vreau să-l spun în plenul Consiliului Județean, fără să-i aduc o gratitudine nemeritată domnului comandant. Dacă și șefii de poliție de până acum, din 1990, făceau cel puțin cât a făcut dânsul în perioada asta de timp și pentru cei care nu știu dânsul nu-i târgumureșean și nici mureșean, e din alt județ și toți ceilalți erau mureșeni, poliția astăzi arăta altfel. Și vreau să vă spun în două cuvinte că sunt multe probleme, cu geamurile care sunt de pe vremea bunicului nostru, cu accesul în curte, cu locul de detenție al infractorilor, inclusiv cu parcul de mașini, care a fost înnoit.

Ceea ce vreau să spun în final și este o provocare, sau dacă vreți o rugăminte a colegilor consilieri pentru perioada anul bugetar 2008, în prima lui parte mai exact, ca cele 15 mașini pe care noi, împreună cu consiliile locale le-am oferit poliției, cele 15 mașini pe care scrie ATOP, care sunt dotate mai bine decât celelalte care le-au primit standard, cele pe care le-am dat noi au și servo-direcție, au și frig, aer condiționat, și pentru că nici una dintre ele nu are rampa sonoră și luminoasă care se pune pe mașinile de poliție, să mai facem un efort, probabil în prima perioadă a anului, să dotăm toate aceste mașini cu rampă și posibil, dacă este nevoie, poate și cu stații, ca să ne facem tacâmul până la capăt și să ne facem treaba până la capăt vis-a-vis de aceste mașini. Personal vreau să-l felicit și eu pe domnul chestor, chiar și în numele formațiunii noastre și să urăm întregului colectiv din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș multă sănătate și toate cele bune.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc domnului consilier, eu sunt de acord să facem această propunere dar să fie și poliția de acord, poate nu le trebuie.

Domnul chestor Căbulea: Poliția are nevoie și de aceste rampe, dar în raport de fondurile bugetare pe care le aveți, pentru că trebuie să recunoaștem că am primit un sprijin important și în anul 2006 și în 2007.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mă gândesc că putem fi un bun exemplu pentru Ministerul de Interne.

Domnul consilier Radu Mircea: Domnilor vicepreședinți, domnule chestor, stimați colegi, vreau și eu să felicit Comisia de buget pentru alocarea sumei la rectificare poliției, pentru că e un lucru foarte bun pentru dotarea posturilor de poliție comunale cu tehnică de calcul, cu fax-uri, calculatoare, imprimante. Profit de faptul că este domnul chestor și l-aș ruga pentru anul 2008 dacă este posibil, pentru că fiind cu ATOP-ul la Ungheni și vizitând acest post de poliție, ar fi bine să facem o clădire nouă la Poliția din Ungheni, fiindcă sunt 13 polițiști, spațiile sunt mici, clădirea e crăpată și trebuie să ținem cont de faptul că Ungheni este oraș limitrof al municipiului Tîrgu Mureș, avem acolo aeroportul, avem mai multe obiective de interes județean, e circulația mare și ar fi bine să avem o clădire modernă pentru poliția din Ungheni. Cred că veți ține cont de această propunere, probabil ca și noi, Consiliul Județean, să fim alături în această chestiune. Vă  mulțumesc, domnule chestor!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier!

Domnul chestor Căbulea: Mulțumesc foarte mult! Se impune și la nivelul poliției Ungheni să avem o poliție mult mai spațioasă, pentru că acea clădire nu mai corespunde, având în vedere că nu mai este comună ci este oraș, este poliție orășenească, dar în același timp sunt convins că și Consiliul local Ungheni, care dispune de un buget destul de substanțial, ne va sprijini în mod special pentru această construcție.

Doamna consilier Diaconescu: Mulțumesc! Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, domnul chestor! Într-adevăr munca de poliție este foarte complicată și asta o știm chiar noi, cei care suntem în exteriorul ei. S-a muncit întotdeauna la poliție, dar vremurile și modul de operare, de obținere de fonduri a fost cu totul alta, iată că s-au ivit oportunități pentru ca și poliția să se bucure de sprijinul administrației. Aș vrea să-l întreb pe domnul chestor ce alte proiecte are în vedere. Vă mulțumesc!

Domnul chestor Căbulea: Vă mulțumesc foarte mult! Bineînțeles că avem și alte proiecte și v-aș da următorul exemplu. Este nevoie ca serviciile noastre de criminalistică să fie acreditate la nivelul Uniunii Europene. Pentru acest lucru e nevoie să facem un proiect important și să modernizăm această structură, care este o structură tehnico-științifică a Inspectoratului de Poliție Județean.

Domnul consilier Mora Akos Daniel: Mulțumesc! Această investiție care se face acum, care de fapt se dă în comodat, se dă în folosința gratuită a poliției, este o investiție care vine în logica pașilor pe care i-am făcut împreună de vreo doi ani de zile, împreună cu domnul comandant și pe colaborare cu Consiliul Județean prin ATOP. Vreau să spun foarte clar că în acest an prioritatea numărul unu a ATOP a fost acțiunea de prevenție pe toate liniile care privesc ordinea publică, această direcție o vom ține și în anul viitor, în 2008, dar pe lângă asta există aceste investiții care se fac în infrastructură. Ceea ce vreau eu să cer și asupra a ceea ce vreau să atrag atenția este modul de comunicare. Adică, dacă noi dăm această infrastructură la nivelul polițiilor locale vrem ca la nivelul local să se îmbunătățească considerabil relația între primărie, consiliul local și poliție, pentru că sunt foarte multe lucruri care ar trebui să se facă împreună. Trebuie să înțelegem foarte clar că ordinea publică se menține și nu este atributul numai al poliției, este și atributul consiliului local. Consiliul local, împreună cu primăria, împreună cu poliția, trebuie să facă tot posibilul ca la nivelul localităților să existe o colaborare foarte bună pentru ordinea publică. Aceste dotări vreau să vă mai spun că sunt dotări la nivelul anilor 2007, dar în același timp să ne aducem aminte că sunt primării la nivelul județului Mureș care încă nu au suficiente dotări. Și atunci aș propune ca în anul următor sau la următoarea alocare de buget să discutăm și de primăriile care sunt restante din punctul de vedere al infrastructurii de IT, calculatoare și așa mai departe, pentru că avem nevoie de această colaborare foarte bună și trebuie să ai informația la timp, la zi, la minut, tocmai ca să putem interveni și de la nivel de județ în orice problematică. Deci, rugămintea mare este ca la nivelul acestor localități să se știe că aceste dotări vin de la nivel de Consiliu Județean și legătura dintre poliție, șefii de poliții locale cu consiliul local să fie una permanentă și nemijlocită. De altfel eu am solicitat șefilor de poliții locale, nu o dată, să participe în mod regulat la ședințele consiliilor locale, tocmai pentru că de multe ori pe ordine de zi sunt probleme care indirect duc către ordinea publică și avem nevoie de un mod de a ține ordinea publică și o viață normală, liniștită, să ne concentrăm pe investiții, pe lucruri serioase, nu pe rezolvarea unor probleme conflictuale și probleme care să țină de ordinea publică. Mulțumesc!

Eu, domnule comandant, vreau să vă mai spun că la nivel național, la toate ședințele ATOP în care ne-am întâlnit președinții de ATOP, la diferite simpozioane și întâlniri, județul Mureș este pe locul 1 în ceea ce înseamnă colaborarea ATOP, Consiliul Județean și poliție. La nivelul investițiilor, la nivelul sumelor investite, la nivelul acțiunilor comune pe care le-am făcut suntem, de departe, pe locul 1. Multe județe încearcă să copieze modelele pe care le-am lansat împreună și, mai ales, eu sunt extrem de mulțumit pentru toată campania de prevenție pe care am făcut-o pe diferite linii pentru menținerea ordinii publice și vă asigur că vom continua în aceeași linie. Mulțumesc!

Domnul consilier Lazăr Lădariu: Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, domnule chestor! Am parcurs materialul, e vorba cât se poate clar de evaluarea activității Poliției județului Mureș. Un fapt îmbucurător pentru mine, mergând comparativ la ce se întâmpla mai ani și unde am ajuns, la rezultatele de astăzi, pot să constat că, fără discuție rezultatele se văd. Rezultatele se văd și datorită faptului că există și se specifică în acest raport acel climat dorit de cooperare și încredere. La prevenirea criminalității stradale de pildă, s-a realizat un pas îmbucurător și anume că în acest domeniu criminalitatea, infracționalitatea sunt în descreștere. Se spune că a preveni este mai ușor decât a vindeca. Tocmai de acest lucru s-a ținut cont în activitatea poliției, cred cu tărie acest lucru. Ce aș propune? O mai mare atenție, tocmai în acest sens al prevenirii violenței în familie, pentru că după toate datele violența în familie este în creștere, nu numai în anumite județe ci în general în România. Apoi, mai multă atenție asupra infracționalității în rândul tineretului. Și, un fapt îngrijorător în ultimul timp, să ne îndreptăm atenția asupra prostituției. Poate că a fost un punct puțin lăsat și neglijat, dar o realitate ne face să ne îndreptăm atenția asupra ei. Fiind vorba de un parteneriat, fiind vorba de o reciprocitate, vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Vă dorim succes în continuare și la o viitoare întâlnire a noastră să fim bucuroși să realizăm și mai multe din cele pe care noi le-am dori să fie îndeplinite în activitatea poliției. Vă mulțumesc!

Domnul chestor Căbulea: Vă mulțumesc foarte mult, domnule consilier, pentru problemele prezentate, ele vor fi în atenția noastră în continuare și în același timp vreau să vă propun, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri, ca la începutul anului 2008, fie în luna ianuarie, fie în luna februarie, să fiți de acord să prezint un raport privind activitatea poliției mureșene pe anul 2007, în acest cadru, în această întâlnire cu dumneavoastră, la care să participe și șefii polițiilor municipale și orășenești.

Domnul vicepreședinte Frătean: De acord și vă rog să programăm, domnule Togănel, în luna februarie.

Domnul consilier Groza: Și eu îl felicit pe domnul chestor Căbulea pentru insistența și determinarea, pentru lupta domniei sale pentru a obține fonduri. S-a văzut, Consiliul Județean a dovedit receptivitate totală. Evident, în perioada anului următor programe de asemenea factură vor continua. Ce l-aș ruga eu? Evident dânsul are o determinare și conducerea inspectoratului. Dar, pentru ca rezultatele să fie vizibile aș dori ca în cadrul obiectivelor programelor ulterioare și a obligațiilor părților să cuantificăm unele din aceste obiective. Așa este normal. Eu nu spun că nu au aceeași determinare șefii și polițiștii din teritoriu, dar dacă spunem unele infracțiuni: furturile, infracțiunea de viol, marea violență în general sau contra familiei, ar fi bine 1 – 2 procente, dar să fie clar că 1 – 2 procente va scădea, pentru că de la mașinile date în utilizare, cu tehnica de calcul am mai făcut noi un asemenea program cu calculatoare și imprimante în 2005, în decembrie, după aceea mașinile și acum acest program. Rezultatele trebuie să fie cuantificate și ar fi bine ca în celelalte programe ulterioare să cuantificăm obiectivele programelor pe care le vom avea. Probabil rezultatele vor fi cele scontate.

Domnul consilier Balogh: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Stimați invitați, stimați colegi, domnule chestor! Și persoana mea, cred că și colegii apreciază activitatea dumneavoastră și a poliției Tîrgu Mureș, dar pe lângă faptele lăudate sunt și alte fapte care trebuie menționate. Eu aș propune ca în programul dumneavoastră pe 2008 să fie o colaborare mai strânsă între poliția rurală, deci poliția din localitățile județului Mureș și Serviciul de Evidență a Persoanei din cadrul Consiliului Județean Mureș. Spun acest lucru fiindcă eu cunosc cartiere din localitățile județului Mureș unde trăiesc foarte mulți oameni, cetățeni și sub 18 ani și sub 16 ani, care nu pot să-și dovedească identitatea. Acești oameni nu sunt nici cu buletin de identitate, nici cu certificat de naștere, pur și simplu nu există. Nu știu dacă este chiar neapărat rolul poliției ca să se ocupe de acest caz, dar având în vedere că dumneavoastră și poliția are în aceste comune și în aceste localități reprezentanță, aș dori ca în cel mai scurt timp să se facă o inventariere sau nu știu cum aș putea să denumesc să nu jignesc pe nimeni. Deci, ar trebui identificați acești oameni care într-adevăr, nu zic că sunt chiar prieteni cu infracționalitatea, dar nu sunt evidențiați și normal că asta e o greutate pentru cetățenii comunelor conlocuitoare. Eu încă o dată vă felicit și eu pentru activitatea dumneavoastră, dar vreau să vă spun că deschiderea porților către Uniunea Europeană ne-a scăpat pe noi de foarte mulți infractori, așa că infracționalitatea scade nu numai prin creșterea poliției dar și prin deplasarea prietenilor noștri mai în vest. Mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier și mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute! Să trecem la vot! Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Toșa Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Toșa Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Toșa Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea  în întregime se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Toșa Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif).

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Domnule chestor, în unanimitate. Să le stăpâniți sănătoși sau să le folosiți sănătoși în avantajul cetățenilor județului Mureș.

Domnul chestor Căbulea: Vă  mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat, sunt convins că polițiștii se vor bucura când vor afla acest lucru și vor înțelege mesajul pe care am să-l transmit, pentru ca să fie mai eficienți în tot ceea ce fac, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Pentru că aproape intrăm în luna decembrie, permiteți-mi ca în numele polițiștilor mureșeni să vă doresc, dumneavoastră și familiilor, sărbători fericite și la mulți ani! Mulțumesc foarte mult!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumim domnului chestor! Domnilor colegi, trecem mai departe.

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

 

Domnul vicepreședinte Frătean: A fost o rectificare foarte mult așteptată, sigur o rectificare pozitivă, o așteptam în septembrie, octombrie, bine că a venit. A venit și în timpul campaniei electorale, eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor consilieri care s-au implicat în punerea la punct a acestei rectificări, în special celor din Comisia de buget și colegului meu vicepreședinte Groza, care s-a ocupat personal ca această rectificare să meargă bine. Prin această rectificare  bugetul Consiliului Județean se majorează de la 158,3 mil. lei la 166 mil. lei. Se majorează veniturile cu suma totală de 7,74 mil. Din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului Consiliului Județean 3,4 mil, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Mureș – protecția drepturilor copilului Mureș – 1,5 mil. și pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap 2,6 mil. De asemenea, apare o sumă provenită din TVA rambursată la Aeroportul Transilvania de 183 mii lei și o redistribuire de fonduri de la Filarmonică de 66 mii lei, aproximativ, sunt cifre rotunjite în expunerea mea. Repartizarea sumelor se cunoaște, o parte sunt cu destinație însăși pin rectificare, e vorba de 1,5 mil. pentru protecția copilului și 2,6 mil. pentru persoanele cu handicap, restul sumelor au fost alocate conform anexelor pe care Comisia de buget și celelalte comisii le-au dezbătut foarte serios. Oricum, aș vrea să subliniez o majorare a veniturilor Aeroportului Transilvania cu 500 mii lei. Un punct important al acestei rectificări a fost cota de 20% alocată consiliilor locale pentru finanțarea programelor de dezvoltare în valoare de 1,853 mil. lei. Între timp și Direcția Finanțelor Publice a făcut echilibrarea bugetelor locale conform actualei legi a finanțelor publice, e vorba de o sumă de 9,268 mil. lei, dar asta este treaba directă a finanțelor publice cu bugetele locale respective.

Relativ la proiectul nostru de hotărâre va trebui să vă supun atenției o mică modificare care a apărut astăzi. În proiectul de hotărâre va trebui să mai prevedem un articol, pentru că din recalcularea cu rata de schimb euro pentru proiectul nostru al grădiniței din Pănet, acolo trebuie să modificăm puțin suma alocată pentru a acoperi diferențele de schimb valutar, e vorba de 20.000 mii lei. Această chestiune nu a fost discutată în comisii, așa că v-am supus-o atenției direct în această ședință. Pe scurt, acestea sunt modificările și încă o dată felicit comisia de buget pentru modul serios și echilibrat în care a analizat această rectificare. Domnilor consilieri, dacă dorește cineva …

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc, domnule președinte de ședință! Stimați colegi, o să fiu foarte scurt și o să vă spun doar o parte, în finalul acestui an, am propus în ședința comisiei de buget și toți colegii de comisie au fost de acord și sigur propun și plenului Consiliului Județean, chiar dacă nu este o hotărâre ci doar o informare și o propunere. Am vrea ca la sfârșitul acestui an, respectiv ultimul sfârșit de an din acest mandat al acestei echipe a Consiliului Județean, care așa cum bine spuneați dumneavoastră, fără să ne lăudăm, chiar am făcut treabă faină până în prezent și sperăm să o închidem bine anul viitor în vară, să organizăm un spectacol festiv, nu în cinstea noastră, a consilierilor județeni sau a Consiliului Județean, ci un spectacol festiv la noul sediu al Ansamblului Mureșul din Tîrgu Mureș, spectacol susținut de formațiile noastre, instituțiile noastre din subordine, Ansamblul Mureșul – amândouă secțiile, Filarmonica, etc., spectacol la care sigur, ca idee, domnul profesor Titi Boantă, directorul Ansamblului Mureșul are ceva de spus și să acceptați să ne spună în două trei cuvinte, și la care să fie invitați atât consilierii județeni, aparatul propriu, cât și primari, viceprimari, personalități ale județului, chiar împreună cu soțiile, cei care vor să vină sau, mă rog, cu altcineva. Noi am vrut să alocăm și o sumă de bani pentru chestiunea asta, până la urmă am căzut de acord, sunt instituțiile noastre, nu e nevoie de bani, ne-am gândit și la un pom de Crăciun afară, dar ca să nu avem probleme de amplasament știți dumneavoastră cu cine, fiind domeniu public, am zis că eventual facem un pom de Crăciun până în tavan, aici în hol, unde să servim un pahar de șampanie, un sandwich, un mic bufet suedez, cu participanții la această manifestare culturală. Repet, toți colegii din comisie au apreciat acest lucru și au fost de acord și sigur, sper că și ceilalți colegi consilieri județeni și dumneavoastră, executivul și aparatul propriu, nu cred să-l refuze. Probabil data ar putea fi undeva prin 20 decembrie, poate îi dăm voie, domnul președinte de ședință, domnului director Titi Boantă să ne spună în câteva cuvinte cam cum a gândit-o.

Vis-a-vis de buget lucrurile așa stau, sunt și nemulțumiri în rândul unităților administrativ-teritoriale, a primarilor, legat de banii puțini pe care i-au primit la final de an. Sigur, pentru colegii noștri care nu sunt din comisia de buget și nu au toate informațiile, s-au primit și pe Direcția Finanțelor, ceea ce înseamnă TVA și celelalte cote pe social. Deci, oricum, cu banii pe care i-au primit primăriile eu cred sincer și noi credem sincer, atât comisia de buget cât și consilierii județeni, pot să-și încheie exercițiul financiar. Sigur, celelalte lucrări de drumuri și în infrastructură și altele pe care vor să le abordeze, vom începe anul viitor și vor fi probabil alți bani și fără probleme ne vom putea desfășura în continuare. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Și pentru că ați deschis această paranteză, pe scurt să o clarificăm, vis-a-vis de manifestarea de sfârșit de an. Din punctul meu de vedere sunt foarte de acord cu propunerea, dar mai avem și acea întâlnire a noastră cu aparatul și trebuie să ne hotărâm și la asta, nu știu, ar fi undeva în jurul datei de 20 – 21 decembrie, cred că cel mai potrivit, eventual să le facem pe amândouă, sau una după alta, cam așa ceva, mă gândesc și eu. Domnule Boantă, chiar ai ceva important să ne comunici în ședință sau putem discuta și după? Dar, dacă m-a rugat colegul Giurgea nu pot să-l refuz, așa că spuneți câteva cuvinte.

Domnul director Iosif Boantă: Ne-am gândit să organizăm acest spectacol, să-i spunem un spectacol mai de gală, cu obiceiuri, cu colinde și obiceiuri de iarnă, care să ne introducă în atmosfera sfintelor sărbători care vor urma imediat. Acest spectacol se dorește a fi realizat în primul rând cu forțele instituțiilor direct subordonate Consiliului Județean, asta înseamnă Filarmonica, Ansamblul Mureșul, Teatrul Ariel, Centrul de Conservare, un spectacol care să se adreseze doamnelor și domnilor consilieri, executivului Consiliului Județean Mureș, de ce nu și primarilor, în urma căruia să se poată închina un pahar de șampanie într-un cadru care să ne introducă în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Dar, la urma urmei, se poate face și o cumulare a celor două evenimente, respectiv ședința festivă a Consiliului Județean cu acest spectacol de gală. Rămâne să discutăm, să punem la punct din punct de vedere tehnic.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule director, vom vedea cum ne organizăm, dar oricum perioada cea mai potrivită cred că e 20 – 21, o vom clarifica între timp și ne vom consulta cu liderii grupurilor de consilieri.

Domnul consilier Lazăr Lădariu: Domnule președinte de ședință, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri! Constat cu o sinceră bucurie că iată, din puținii bani pe care îi avem, o parte ia calea spre cultură. Este un semn clar că această cultură începe să iasă din conul de umbră, că ea nu va mai fi, în scurt timp, acea cenușăreasă post-decembristă. Nu am decât să-i felicit pe cei care s-au gândit la acest lucru. Spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, că apărarea culturii într-o țară este echivalentă cu apărarea frontierelor de stat. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Să trecem la vot! Trebuie să comentez puțin articolul 1. Aici apare o modificare de cifră, comunicată astăzi de finanțe, e vorba de un detaliu, în loc de 166.094.498 e 166.093.118, sunt obligat să aduc această precizare. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile, Toșa Ioan), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile, Giurgea Teodor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 4 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 5 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 6 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 7 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Amza Constantin, Benedek Imre, Boloș Vasile), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 8 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 9 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 10 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 11 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Aici vă propun să intre articolul legat de modificarea la grădinița din Pănet care este proiectul nostru, de 20.000 mii lei pentru susținerea cursului valutar. Cine este pentru?

 

Articolul 12 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 13 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 14 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în ansamblu se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif).

 

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului „Centrul de sprijin social pentru rromi”

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Știți bine, este o acțiune comună pe care o avem cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare România, e vorba de faptul că de la 1 ianuarie 2008 o parte din cheltuielile în cadrul acestei convenții de cooperare va trebui să le preluăm noi, foarte mici de altfel. Comisia economico-financiară fără obiecțiuni, Comisia juridică fără obiecțiuni, Comisia de servicii fără obiecțiuni, Comisia social-culturală fără obiecțiuni.

Domnul consilier Venczi: Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor colegi! Țin să vă spun că în anul 2005 spațiile respective, iau un pic de la început, în 3 minute încerc să termin, în anul 2005 Uniunea Democratică a Romilor și Țiganilor, Fundația CASROM și Aven Amentza Romale au cerut acele spații exact pentru a înființa un centru social pentru romi. Dată fiind ocazia, în 2006, când PNUD a venit în Tîrgu Mureș și ne-au contactat, împreună cu Consiliul Județean ne-am hotărât să cedăm spațiile pentru PNUD, exclusiv cel unde facem repetiții, exact în ideea pentru ca în cel mai scurt, în spațiul acesta s-a pus în funcțiune centrul social cu dotările pe care le avem acum acolo. Problema noastră este în felul următor. Noi am crezut că în 2007, după ce se va termina programul PNUD și după înțelegerea pe care am avut-o în 2006, am crezut de cuviință ca cele 3 organizații nonguvernamentale care lucrează și acum în spațiile pentru repetiții din imobilul de pe Revoluției nr.45, vor intra în parteneriat cu Consiliul Județean sau cu Direcția de Protecție Socială. Am constata că acest lucru nu este așa. Nu mai vreau să prelungesc lucrurile. Doar că exact cele 3 organizații voiau să facă acest centru social pentru romi. S-a realizat prin PNUD în timpul în care s-a realizat, poate că cele 3 organizații îl puneau în funcțiune în 2 sau 3 ani de zile. Vă propun dumneavoastră și colegilor ca, din 2008, pentru următorul an când va prelua Consiliul Județean finanțarea acestui centru social să fie incluse ca partener cele 3 organizații nonguvernamentale, ca din 2009 aceste organizații să preia acest centru social, cu dotările existente. Sper ca până atunci să avem și fonduri. Dar, înainte de toate, de ce dorim acest lucru? Dorim să fim implicați indirect în probleme acestea pentru că, până acum, dacă am avut acces în acele birouri, am avut doar pentru a da sau primi informații. Nu avem un birou sau o adresă unde să ne vină un fax sau unde să putem lucra pe calculator sau pe internet. Mai mult decât atât, chiar am pierdut din această cauză un proiect pentru că nu am avut unde să ne desfășurăm activitatea. Alte organizații ale romilor din județul Mureș, din Band sau Gornești nu au avut unde și cu cine să scrie aceste proiecte.

Rugămintea și propunerea mea este ca cele 3 organizații să se includă în parteneriat, coordonatorul să fie Direcția Socială și ca partener să fie cele 3 organizații. Consider că este un lucru bun și putem să ne implicăm și noi indirect, chiar voluntar, cu studenții din Universitatea Petru Maior și cele pe care le avem în județul Mureș și putem să inițiem tinerii noștri care sunt la facultăți să se întoarcă în rândurile noastre înapoi, să le putem da o activitate. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Noi am avut discuția aceasta, vă rog să apară propuneri concrete, în scris, cu proiect de cooperare, așa cum am mai discutat, vor fi analizate de Consiliul Județean, de aparatul propriu și sigur se va da o soluție constructivă la această chestiune. Oricum, acest centru intră în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, e finanțat de Națiunile Unite și cred că este un lucru bun. Chiar vă rog, dacă mai aveți probleme de redactare de proiecte pentru accesarea de granturi în ceea ce privește obiectul de activitate al asociațiilor și fundațiilor dumneavoastră, ca și consilier județean vă rog să veniți și să apelați la aparatul propriu al Consiliului Județean, pentru că este păcat, noi vă putem ajuta în această chestiune și nu pierdeți banii.

Domnul consilier Venczi: Da, țin să vă informez că eu, ca și consilier județean, și cele 3 organizații pe care le conducem în acest centru chiar venim la Consiliul Județean și ne-au dat această oportunitate ca să ne ajute. Dar sunt și alte organizații din județul Mureș și ar fi greu ca în fiecare lună să vină câte 2-3 sau 5 organizații și să fie pe capul executivului, al aparatului propriu. Mulțumim pentru oportunitate, ne-am și folosit de ea.

Domnul vicepreședinte Frătean: Da, n-a fost procedural dar hai să treacă.

Domnul consilier Lazăr Lădariu: Domnule președinte de ședință, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri! Nu vreau să irit și nu vreau să fiu nici împăciutorist. Îl înțeleg atât de bine pe domnul Venczi și am discutat și între patru ochi după ce s-a terminat ședința de comisie. Aici e vorba, în situația în care ne aflăm, este vorba de două lucruri distincte, este vorba de acest proiect pe care noi trebuie să-l votăm și partea cealaltă intră într-o altă viitoare mișcare. Ce am propus în comisie și se va ține cont de ea, ca unul dintre cei doi membri ai echipei să fie de etnie romă și acest lucru am înțeles că se realizează, fără discuție. Partea a doua, fiind vorba de parteneriatul dorit, unde aveți dreptate domnule Venczi, intră într-o altă mișcare. Eu unul, fiți sigur, vă ajut, vă sprijin să vă îndepliniți această dorință justificată, fără discuție. Dar, repet, este în partea a doua. Dumneavoastră urmează să faceți demersurile după aceea, din partea organizațiilor, cu partea cealaltă, e vorba de parteneriat și veniți cu o propunere concretă pe care noi o s-o aprobăm. Din partea mea, repet, aveți tot sprijinul.

Domnul consilier Mora: Domnule președinte de ședință, această chestiune cu centru de sprijin pentru romi este extrem de subțire și puțină pentru problematica romilor la nivelul județului Mureș. N-aș fi luat cuvântul dacă nu s-ar fi legat cu ordinea publică, unde la ședințele ATOP, absolut la toate ședințele ATOP, am reprezentanți ai romilor la aceste întâlniri. La întâlnirile din teritoriu, de asemenea, chem reprezentanții romilor. Din păcate, la nivelul ATOP-ului discuțiile privind romii sunt discuții de efect și nu de cauză. Eu spun foarte clar că trebuie să lucrăm la nivelul rădăcinii, la cauză. Județul Mureș este județul cu cei mai mulți romi din țară. Din ce am înțeles eu avem în jur de 120.000 de romi la nivel de județ Mureș, nu pe recensământul din 2002 ci per total, pentru că foarte mulți s-au declarat unguri sau români, în funcție de cum au crezut la vremea respectivă. În schimb, ce vreau eu sugerez și să îi propun colegului nostru Venczi, pentru că el este singurul reprezentant în Consiliul Județean care e de etnie romă, l-aș ruga pentru anul 2008 să vină foarte clar cu un program articulat, în scris nu în vorbă, pentru problematica romilor. Vor fi și sunt, vor fi disponibile foarte curând fonduri foarte multe pentru problemele sociale ale romilor, dar repet, dacă nu se vine în scris cu un program de acest gen vorbim și îl vom lucra total dezarticulat la nivel de județ, pentru că una vom încerca la Tîrnăveni, alta vom încerca la Reghin , cum este o zonă foarte aglomerată cu romi la Apalina și vom lucra total dezarticulat. Deci, l-aș ruga pe colegul meu Venczi dacă într-adevăr vrea să facă ceva pentru romi să ia taurul de coarne, să facă un program foarte bine gândit, să-l ajutăm la nivel de Consiliu Județean cu departamentul nostru condus de domnul Bățagă, prin care să vedem care sunt acele fonduri pe care le putem accesa și la modul cel mai real să facem un program pe termen lung și mediu pentru romi, pentru că avem județul cu cei mai mulți romi. Sunt situații extrem de grele, iar degeaba discutăm de romi la nivelul ordinii publice, pentru că acolo deja sunt oameni pe care nu mai putem să-i îndreptăm, sunt oameni care au o anumită vârstă și o educație cimentată, greu îi schimbăm, în schimb mă interesează ce putem face cu romii care se nasc acum, pentru a-i putea educa și aduce pe linia cea bună. Deci, îl provoc pe colegul Venczi să vină pentru anul 2008 cu un program foarte bine gândit, scris și pentru tot județul, nu numai pentru partea romilor. Mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Eu revin cu anunțul, noi am câștigat un proiect de 102 mii euro pentru asemenea chestiuni legate de romi. Și romii au dreptul la integrare, se referă la rezolvarea problemei pe care a ridicat-o domnul Balogh cu actele de stare civilă, precum și șapte centre de consultanță în județ, în localitățile cu o populație destul de mare de romi. Și eu susțin orice chestiune constructivă și serioasă în rezolvarea acestor probleme și în această direcție. Stimați colegi, să trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Szabo Arpad), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Szabo Arpad), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Szabo Arpad), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 4 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Szabo Arpad), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Szabo Arpad), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Comisia economico-financiară a avizat acest proiect fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice fără obiecțiuni, Comisia juridică fără obiecțiuni, Comisia social-culturală a cerut o fundamentare. În completarea acestei expuneri de motive și pe site-ul Consiliul Județean, începând de ieri, la mine în mapă și sper că toți colegii au primit un răspuns la solicitarea Comisiei social-culturale, de la conducerea direcției, în motivarea aspectelor discutate de Comisia social-culturală. Dacă președintele comisiei are ceva de adăugat sau relativ la această problemă.

Doamna consilier Iacob Letiția: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, vreau să vă informez că noi am avut o dezbatere amplă pe această temă, în prezența actualului director și a directorului adjunct, figurau în materialul pe care îl avem cu toții datele propuse pentru înființarea unor posturi, pentru transformarea unor posturi, și nu puține și nu figurau niște date certe, ce doresc în perspectivă. Ori, a aproba niște sume fără să ai o bază, fără să cunoști bugetul, noi nu am acceptat acest dialog și acest punct de vedere și am impus direcțiunii să vină cu datele cerute, lucru care s-a și realizat. Îi rugăm foarte frumos ca pe viitor, atunci când vin la asemenea dezbateri să fie întocmite datele așa cum prevede legea. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc frumos! În orice caz, esența acestei fundamentări este că aceste modificări din proiectul de hotărâre nu afectează numărul de personal.

Domnul consilier Lazăr Lădariu: Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri! Vreau numai să întăresc cele spuse de doamna președinte a comisiei. Nu este vorba de utilitate ci de posibilitate în acest caz. Și așa, știți destul de bine, ce procent mare se îndreaptă din acești bani spre acest sector și nu discutăm acest aspect, e nevoie fără discuție, cum spuneam și în comisie și niciodată n-am să fiu împotriva unui vot atunci când e vorba să-i sprijinim pe cei mai necăjiți dintre noi. Dar este vorba de bani publici și în felul acesta vom ajunge, azi-mâine, nu la 45 ci probabil la 55% din acești bani să se îndrepte numai în această direcție în dauna altor sectoare destul de importante. Încă o dată subliniez, nu a fost vorba de vreo rea intenție sau de o pornire pe o anumită pantă, ci era vorba să aflăm cât costă această treabă, atât. Propunerea care a fost făcută în comisie, ca de acum înainte, în absolut în toate cazurile, nu numai în acesta, atunci când se vine cu o problemă de structură a statului de funcții și așa mai departe, să se vină și cu justificarea, adică cât costă această mișcare, pentru că e vorba de banii tuturor, de bani publici. Sunt de acord, votăm cu aceste precizări care au fost aduse aici, dar pe viitor să se țină cont de această propunere a Comisiei socio-culturale. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Stimați colegi, trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 4 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 5 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif).

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

 

Domnul vicepreședinte Frătean: acest proiect de hotărâre a fost destul de intens dezbătut de toate comisiile de specialitate. Aproape fiecare a avut ceva de comentat la acest proiect de hotărâre. Am să vă citesc avizele. Comisia economico-financiară avizează cu obiecțiunea să contribuie la finanțarea Institutului Est-European și comunitățile locale. Comisia social-culturală solicită ca volumul financiar cu care să contribuie direcția la aceste convenții care se prelungesc și care este ultima coloană din anexă, să nu fie aprobate acum ci în urma aprobării bugetului pe 2008, din punct de vedere bugetar este o solicitare corectă. Comisia juridică și de ordine publică cere completarea art.1 alin.1 cu precizarea „conform anexei”. Comisia de servicii publice aprobă lista, sumele din contract urmând a fi aprobate cu ocazia dezbaterii bugetului pe 2008. Astea sunt avizele comisiilor. Am avut și noi discuții în aparatul de specialitate și cu direcția, între timp, după ce avizele comisiilor au fost date au mai apărut două convenții care trebuie prelungite, deci în loc de 15 sunt 17, e vorba de casele de tip familial nr.5 și nr.10 din Sîncraiu de Mureș.

Ce vreau eu să subliniez aici? Stimați colegi, aceste convenții sunt ale direcției, pe bugetul lor și noi trebuie să le prelungim, este un gest normal și firesc. Avem un defazaj care l-am bifat și anul trecut, în sensul că ele se încheie în luna noiembrie și noi aprobăm bugetul în decembrie, deci apar câteva mici probleme. Sunt, de asemenea, de acord să discutăm, în perspectiva bugetului pe anul 2008, și cu comunitățile locale pentru a le sprijini pe cele care se află pe teritoriul lor, nu numai Direcția Generală, dacă sunt posibilități. Sunt de acord cu toate observațiile. Ceea ce vă rog este să aprobăm lista de prelungire a acestor convenții pentru ca aceste asociații și fundații în interes public și în interesul sărmanilor să poată funcționa în continuare. Sunt de acord să vă supun atenției modificarea anexei, și poate asta ar trebui s-o votăm în primul rând, în sensul eliminării coloanei cu sumele alocate pentru anul 2008 și dezbaterea lor în cadrul aprobării bugetului pe 2008 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. A fost observația celor mai multe dintre comisii.

Vă propun modificare anexei, cu eliminarea sumelor pe 2008, ele urmând a fi discutate la bugetul pe 2008. Cine este pentru?

 

Propunerea domnului vicepreședinte Frătean se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 6 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Lădariu, Popa Dragoș, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 1 abținere (Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Și acum să trecem la vot, cu această modificare. Cine este pentru articolul 1? Cu precizarea celor două convenții suplimentare.

 

Articolul 1 se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 6 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Lădariu, Popa Dragoș, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 6 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Lădariu, Popa Dragoș, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Lădariu, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Este vorba de niște baremuri legale, eu mă bucur că avem bani să le putem acorda. Comisia economico-financiară a avizat fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice fără obiecțiuni, Comisia social-culturală fără obiecțiuni. Avem de-a face cu 3 articole. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Benedek Imre, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Benedek Imre, Popa Dragoș, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Benedek Imre, Tatar Bela, Venczi Vidor, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Tatar Bela, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

         Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Pentru informație de presă sau public, suma totală anuală pentru aceste tipuri de sprijin financiar e undeva între 8 – 9 mld. anual și e bine că o putem acorda acestor necăjiți.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Comisia juridică avizează fără obiecțiuni, Comisia social-culturală fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice fără obiecțiuni. Proiectul de hotărâre are 3 articole. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Tatar Bela, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Kakasi Alexandru, Benedek Imre, Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Kakasi Alexandru, Benedek Imre, Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru implementarea proiectului ”Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri„

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mă bucur că pentru proiectele Consiliului Județean putem accesa asemenea granturi. Eu trebuie să fac precizarea că în baza convenției de finanțare semnată cu Comisia europeană pentru finanțarea Parcului Industrial Mureș al Consiliului Județean în valoare de peste 5 mil. euro, o condiție pe care Consiliul Județean a acceptat-o și fostul executiv s-a angajat la ea, este ca pe teritoriul Parcului Industrial să fie un asemenea incubator de afaceri în parteneriat cu o universitate de calibru din localitate. Știi bine, avem acest parteneriat cu Universitatea Petru Maior, în buget avem sumele prinse pentru studiul de fezabilitate și această propunere a PNUD-ului ni se potrivește ca o mănușă. Eu am o singură problemă aici, termenul de derulare a investiției este până la 1 iunie 2008. Vom discuta și acest aspect la votul pe care îl vom da pe acest proiect de hotărâre.

Comisia economico-financiară a avizat fără obiecțiuni, Comisia juridică nu se pronunță fiind vorba de balotaj, Comisia de servicii publice fără obiecțiuni. Deci, avem avizele.

Domnul consilier Boloș: Domnule președinte de ședință, domnul vicepreședinte, stimați colegi! Așa cum este menționat și în expunerea de motive, Universitatea Petru Maior a fost consultată în elaborarea acestui proiect de hotărâre și sunt mandatat să aduc la cunoștința Consiliului Județean, din partea conducerii universității, că se va implica în realizarea acestui proiect și în momentele care sunt potrivite acestei intervenții, având în vedere că posibilitățile există la două din facultățile universității, Facultatea de științe economice, juridice și administrative și Facultatea de inginerie. Sperăm că și în județul Mureș se va crea o astfel de structură care să permită după aceea dezvoltări în acest domeniu. Universitatea este angrenată în momentul de față în două proiecte impact europene care depășesc 12 mil. de euro și deja acumulează o experiență bogată în acest domeniu pe care dorim s-o împărtășim mai departe. De aceea eu susțin acest proiect. Mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc și dumneavoastră și universității!

Domnul consilier Țintoșan: Mulțumesc! Domnule vicepreședinte, în legătură cu punctul acesta, s-au iscat discuții în comisia noastră pentru că noi, eu personal, nu am înțeles care este rolul Consiliului Județean, care este contribuția Consiliului Județean, ce legătură are o universitate de stat care e pe jumătate privată cu acest incubator de afaceri, de ce se vrea sau se spune că e obligatoriu sau e bine să se facă în Parcul Industrial când acum o parte din redevența pentru Parcul Industrial, pentru societăți, este pentru publicitatea pe care Consiliului Județean o va face și pentru dezvoltarea afacerilor, eu nu înțeleg și vă rog să mă lămuriți.

Domnul vicepreședinte Frătean: Eu cred că am fost destul de clar, dar mai repet. În convenția de finanțare pe care o avem cu Comisia europeană pentru realizarea Parcului Industrial, Consiliul Județean Mureș s-a angajat că va construi și va pune în funcțiune în Parcul Industrial un incubator de afaceri și un centru de excelență tehnologic. Este o obligație pe care o avem a se realiza în 5 ani de la darea în funcțiune a Parcului Industrial, este o chestiune absolut cunoscută. Pentru asta noi avem un parteneriat cu Universitatea Petru Maior, drept care avem în bugetul pe 2007 500 mil. lei pentru studiul de fezabilitate al acestei construcții. Și ne-am apucat să licităm studiul și să ne facem treaba pe care tot Consiliul Județean a aprobat-o. Între timp am avut o ofertă de la PNUD prin care, pentru exact aceste tipuri de obiective, ei oferă granturi. Și atunci am spus că e mult mai bine dacă cineva suportă o parte din cheltuiala respectivă decât s-o fac singur, din banii mei. Este motivul pentru care am accesat și am intrat în negocieri cu PNUD-ul pentru acest subiect. Este vorba de un centru de excelență și incubator de afaceri, e vorba de o clădire, nu de tot Parcul Industrial. Noi nu contribuim pentru că ei contribuie, e a noastră, ei ne dau nouă niște bani care să se folosească numai pentru așa ceva. Noi ne facem treaba și ei vin și ne mai dau niște bani, ca să ne ajute să-l dotăm, să-l punem la punct și așa mai departe. Nu intrăm într-o chestiune în care eu pun două mere, tu pui două mere și avem un bun comun, nu, e bunul Consiliului Județean de la început până la sfârșit.

Stimați colegi, să trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Amza Constantin, Benedek Imre), 1 abținere (Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi Alexandru, Benedek Imre), 3 abțineri (Amza Constantin, Tatar Bela, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Simon Ioan), 3 abțineri (Amza Constantin, Tatar Bela, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 abțineri (Amza Constantin, Tatar Bela, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, în urma aprobării acestui proiect de hotărâre și fiind împuternicit să semnez memorandumul eu doresc să vă supun atenției următoarea problemă. Acest memorandum și PNUD-ul ne cere ca derularea financiară a grantului să se petreacă, absolut legal, până la 1 iunie 2008. Studiul de fezabilitate este pe finalizate, proiectul tehnic urmează rapid după aceea, este posibil ca să nu putem asigura această condiție,   dau o probabilitate de 10%. Dați-mi voie ca în acest context, în luna decembrie, în ședința din decembrie, să vă țin la curent dacă chiar putem angaja o cheltuire a acestor bani până la 1 iunie 2008. Cu această precizare, vă mulțumesc!

 

  1. Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄AQUA INVEST MUREȘ”

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Trebuie să recunosc că acest punct de pe ordinea de zi poate îmi place cel mai mult, pentru că el vine ca o încununare a activității noastre a tuturor, a dumneavoastră, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene pentru rezolvarea problemelor județului, în principal a infrastructurii de mediu. Județul Mureș este unul dintre cele 5 județe din România care au fost selecționate de Programul ISPA 2005 în vederea realizării Master Planului, a studiilor de fezabilitate și a documentelor, în speță, cererii de finanțare, pentru accesarea fondurilor de coeziune care se adresează Programului Operațional Sectorial de mediu. Valoarea acestei investiții, care va rezolva orașele mici și mijlocii plus toate localitățile conexate lor, se va ridica undeva, pentru județul Mureș, între 100 și 400 mil. euro. Pentru a putea purcede la această cerere de finanțare, în urma Master Planului și a studiilor pe care consultantul internațional care va câștiga licitația le va termina la anul, una din condițiile Uniunii Europene este ca această finanțare să se facă către o asociație intercomunitară, așa cum și Legea nr.215 modificată prevede. Acesta este startul formal al rezolvării problemei. Noi avem o experiență extraordinar de plăcută cu Programul SAMTID, care a avut la bază tot o asociație și iată a fost finanțat cu 14 mil. euro. Deci la aceasta se referă acest proiect de hotărâre.

Comisia economico-financiară avizează fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice fără obiecțiuni, Comisia juridică fără obiecțiuni, Comisia de amenajarea teritoriului aviz fără obiecțiuni. Practic toate comisiile și-au dat acordul.

În același timp, la punctul 4 al acestei hotărâri veți constat că noi va trebui azi să nominalizăm două persoane în structurile de conducere ale acestei asociații de dezvoltare intercomunitară. E vorba de un membru în Adunarea Generală a Asociației, e firesc și, asociația având un scop tehnici bine definit,  pentru că știți foarte bine că aceste asociații se înființează pe proiecte, un expert, un cineva care să facă parte din Consiliul de Administrație sau Colegiul director, cum s-o numi el, al acestei asociații. Eu mă gândesc, dați-mi voie și vă cer scuze, dar îmi permit să fac un mic comentariu. Noi, demnitarii, cine știe ce va fi în mai cu noi. Aceste proiecte sunt de lungă durată. Cred că în acest Consiliu de Administrație trebuie să facă parte un expert din aparatul propriu al Consiliului Județean, un cineva care cu asta se ocupă, cum de exemplu a fost cel din punctul de vedere aparatului, omul care a adus SAMTID-ul, pentru că are o experiență deosebită în acest domeniu. În ceea ce privește membrul în Adunarea Generală, adică în conducerea asociației în care este implicată practic instituția, este clar că trebuie să fie unul din președintele sau vicepreședinții Consiliului Județean, care atunci când își termină mandatul vine următorul, pentru că așa se întâmplă și așa este firesc. Este o propunere pe care v-o fac pentru punctul 4, vă rog să meditați la ea până ajungem la votarea punctului 4. Vă mulțumesc! Trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția, Kakassi Alexandru), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Deci, am ajuns la articolul 4. Eu fac direct o propunere pentru Consiliului de Administrație, domnul Călin Suciu, este omul pe fruntea căruia scrie SAMTID și cred că este o propunere serioasă. Dacă mai sunt alte propuneri? Supunem la vot pentru Consiliul de Administrație, vot secret, domnul Călin Suciu.

 

Propunerea domnului vicepreședinte Frătean se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 1 abținere, 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Cine din executiv să reprezinte Consiliul Județean în Adunarea Generală a acționarilor? Vă rog să propuneți.

Domnul consilier Radu Mircea: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi! Eu propun totuși să facă parte domnul vicepreședinte Frătean, fiindcă este persoana din executiv care se ocupă efectiv cu proiecte europene și care cunoaște bine acest domeniu. Vă mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului consilier Radu Mircea. Cine este pentru? Vot secret.

 

Propunerea domnului consilier Radu Mircea se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc pentru unanimitate, stimați colegi. Articolul 4 în totalitate. Cine este pentru?

Articolul 4 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 5 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Boloș Vasile, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 6 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Iacob Letiția), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif).

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții ”Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI”

             

     Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, felicit pe toată lumea care a contribuit ca să ajungem la acest proiect de hotărâre. A fost o muncă foarte grea, de durată, cu multe dezbateri, în ceea ce privește dezvoltarea aeroportului. Vreau să fac câteva precizări. Odată cu aprobarea acestor indicatori tehnico-economici putem purcede efectiv la modernizarea aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, începând cu pista de aterizare, reabilitare, balizaj și bazele unei radio navigații moderne. Sursele de finanțare pentru această investiție nu sunt mici. Noi vom aproba astăzi indicatorii unei investiții în valoare de 62 mil. euro. Avem promisiune de la Guvernul României pentru un sprijin financiar prin Hotărâre de Guvern între 40 – 70 mld. lei vechi, deci între 1 și 2 mil. euro. În același timp știți foarte bine că, spre bucuria noastră, că și aeroporturile regionale care nu sunt de interes național pot depune cereri de finanțare pe Programul Operațional Sectorial de transport și această aprobare pe acest studiu de fezabilitate a noastră, practic ne pune în ipostaza de a putea întocmi deja principalele componente ale cererii de finanțare pe acest Program Operațional Sectorial foarte important.

În al treilea rând, cu toții am discutat de mai multe ori și deja lucrurile se și petrec, noi dorim un parteneriat pentru dezvoltarea Aeroportului Tîrgu Mureș cu un investitor capabil să deruleze investiții. O asemenea investiție nu trebuie să fie neapărat să fie dintr-o singură sursă, e bine să fie mai multe pentru că atunci e mai sigură ca nivel financiar acoperit. Sunt foarte multe solicitări adresate Consiliului Județean, nu foarte multe, hai să spun multe că e greu de apreciat aici, în sensul de a analiza parteneriate în ceea ce privește societățile respective financiare. Eu vreau să enumăr trei dintre ele, pentru că noi nu vorbim aici de vânzarea aeroportului, nu vindem Aeroportul Tîrgu Mureș, nu numai că nu se prea poate legal dar nici nu vrem să-l vindem, ca să fie foarte clară această precizare. Avem o ofertă de cooperare pentru dezvoltarea aeroportului din partea unui grup financiar englez, avem o ofertă de cooperare pentru dezvoltarea aeroportului din partea grupului care finanțează Aeroportul Internațional Brașov și avem o ofertă financiară în această direcție din partea unui grup financiar portughez și probabil vor mai urma, toate sunt oferte serioase. Noi nu vom selecționa oferte că vrea cineva să o selecționeze pe aia sau pe aia. Împreună cu colegii consilieri și cu aparatul propriu, decembrie – ianuarie vor fi lunile în care ne vom definitiva strategia vis-a-vis de cum scoatem pe piață oferta de fapt a Consiliului Județean vis-a-vis de un parteneriat pentru finanțarea dezvoltării aeroportului. Și toate societățile financiare care doresc să intre în afacere cu noi pentru acest obiectiv deosebit pentru județul Mureș, vor veni la o licitație transparentă, o licitație internațională transparentă, ca să clarific acest subiect. Desigur, a patra sursă este bugetul Consiliului Județean, bugetul județului, eu pot, din punct de vedere personal, pot evalua că în 2-3 ani de zile putem aloca în jur de 5 mil. euro ținând cont de evoluția bugetului, dar n-aș dori să fie o alocație financiară directă, ar fi minunat dacă ar fi cofinanțarea la Programul Operațional Sectorial care să ne rezolve de fapt problema pistei. Am făcut această introducere mai lungă pentru că e și presa de față și să clarific anumite aspecte. Oricum, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această chestiune.

Domnul consilier Szabo Arpad. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte! Într-adevăr, proiectul de hotărâre pe care ni-l propuneți spre aprobare este un proiect măreț, un proiect foarte important, se vede și din sumele care se prevăd în amândouă variantele. În prima variantă avem o dată și jumătate bugetul Consiliului Județean pe un an, iar în a doua variantă avem de două ori sau și mai mul. Deci, este un proiect foarte mare și de necesitatea implementării acestui proiect cred că nimeni nu discută, este de o importanță deosebită. Însă, am observat și la discuții și am făcut observația la reprezentantul aeroportului înainte de ședință, eu m-aș fi așteptat să vină dânșii cu niște propuneri, niște treburi concrete privind Programul Operațional Regional, că POR-ul s-a lansat de două luni și jumătate.

     Domnul vicepreședinte Frătean: Nu, din păcate pe Programul Operațional Regional nu intră, pe Programul Operațional Sectorial de transport, la care Ghidul solicitantului nu este încă.

     Domnul consilier Szabo Arpad: Mie așa mi-a explicat reprezentantul aeroportului la discuții, că în POR intră o parte din aceste sume. Și la sectorial, ar trebui să vină să vedem care sunt axele, măsurile unde intră și care este partea de cofinanțare, că noi de partea de cofinanțare ar trebuie să ne îngrijim, Consiliul Județean și ar fi bine să știm că din fondurile structurale europene cât putem trage și după aceea să vedem care importanța și ordinea lucrărilor care trebuie efectuate. Dacă îmi spuneți că nu cunoaștem această treabă la ora actuală, aș veni cu propunerea ca reprezentanții care se ocupă cu investițiile și cu proiectele de investiții la aeroport, la următoarea ședință să vină cu un fel de informare în fața Consiliului Județean, că noi știm că dezvoltarea aeroportului este de o importanță deosebită pentru Consiliul Județean. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc!

     Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc! Noi avizăm acum indicatorii tehnico-economici ai unei investiții pe baza unui studiu de fezabilitate.

     Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Am fost împreună cu domnul director Runcan și cu domnul Spinei, în urmă cu aproximativ două săptămâni, la o consfătuire la București unde s-au întâlnit toți directorii de aeroporturi din România și reprezentanți ai companiilor de transport din România și din afară. O să revin la punctul acesta dar foarte scurt o să fiu. Noi am discutat de multe ori, la fel și fel de întâlniri pe care le-am avut, cu un grup de consilieri mai mare sau mai mic, în comisii, în sala mică de ședințe, vis-a-vis de ceea ce a însemnat rezilierea contractului cu Compania Wizz Air și cu tot ce a decurs din ea. S-a discutat în acele întâlniri și de acțiuni de asociere, protocoale de asociere cu eventualii doritori de a dezvolta aeroportul, dar nu s-a discutat nimic, cum foarte bine ați subliniat și acum, de privatizare. Acest lucru s-a fluturat după acele întâlniri, undeva pe coridoarele consiliului județean, dar au fost și propuse în plenul acelor discuții de către colegul Szalkay, o propunere concretă de privatizare din partea unei companii rusești, cu acționariat probabil din Ungaria, dacă nu mă înșel.

     Acum vreau să fie foarte clar pentru noi toți și să ne lămuriți, executivul, dacă mai e nevoie, dacă se pune problema așa numitei privatizări și ce înseamnă privatizarea, pentru că știm foarte bine că nu se poate privatiza în ansamblu aeroportul. Sunt acolo obiective de interes național și chiar strategic și nu poate fi vorba de privatizare. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă intrăm într-un contract de colaborare sau de asociere cu diferiți doritori, operatori de transport din țară sau din străinătate, aș ruga ca acest lucru să se facă foarte transparent și în văzul tuturor și dacă vreți informațional la nivel de glob. Să nu mergem pe niște informații și atragerea unor așa ziși parteneri, cu sau fără ghilimelele de rigoare, pe care de fapt îi pescuim, curtăm și le oferim niște informații mai mult sau mai puțin posibile sau admise, pentru a accede la diferite formule de asociere în ceea ce înseamnă dezvoltarea aeroportului. Haideți să o facem transparent, în văzul tuturor, să știe oricine dorește de pe globul acesta că se poate asocia cu Aeroportul Tîrgu Mureș și sigur că se poate dezvolta Aeroportul Tîrgu Mureș mult mai repede într-o formulă de asociere. Nu cred deloc că poate fi vorba de privatizare, în nici un fel, așa cum nu cred, sincer, că e bine să se facă înțelegeri pe sub masă și pe la colțuri în sensul acesta. Vreau să vă spun că nu trebuie să ne facem nici un fel de problemă cu plecarea Wizz Air-ului, sunt alte companii, Rhein și altele, care și-au exprimat imediat disponibilitatea de a veni și colabora și coopera cu Aeroportul Tîrgu Mureș în ceea ce înseamnă zboruri, diferite direcții, inclusiv în cele pe care Wizz Air-ul le-a avut și n-o să le mai avem. Ceea ce este foarte clar, pista trebuie reparată urgent pentru că sunt probleme, echipamentul de aterizare trebuie rapid achiziționat pentru ca navele să poată ateriza pe orice timp, ceață și alte condiții nefavorabile, precum și ceea ce înseamnă interconectarea, sau posibilitățile de a decola sau ateriza mai pe înțelesul tuturor, cu acel IS generația a doua.

     Cam așa cred că stau lucrurile și dacă sunt nelămuriri este bine să le discutăm în plenul consiliului, să le dezbatem ca atare și să luăm niște decizii absolut pe înțelesul tuturor și în văzul și auzul tuturor. Mulțumesc!

     Domnul consilier Balogh: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Stimați colegi, în sfârșit o să fie consens în rezolvarea problemei aeroportului, nu astăzi nu mâine, poimâine. Ce vreau să vă spun, în legătură cu dezvoltarea pistei, nu știu dacă este cuprins și terminalul, fiindcă noi am investit o grămadă de bani și astăzi am ajuns la concluzia că nu putem să primim nici acei pasageri în condiții optime și normale care ne sosesc acum. Deci, dacă o să ne vină avioane cu 250 – 300 de pasageri, noi nu putem nici cele de 40 de pasageri care sosesc acum să-i primim în condiții normale. Dacă este vreun program sau proiect al Aeroportului Tîrgu Mureș în acest sens. Degeaba vrem să aducem avioane de mare capacitate dacă nu avem unde să primim oamenii. Cum stăm la acest capitol?

Și mai am o întrebare, dacă poate cineva de la aeroport să răspundă. Atunci de ce mai discutăm, dacă nu sunt persoane competente să ne răspundă, un om tehnic care răspunde de acest proiect. Financiar înțeleg că doamna Hang poate să ne dea explicații, dar măcar atâta bun simț să aibă cineva să vină să ne spună că prelungim pista cu 2,55 m într-o parte și cu 1,2 m în cealaltă parte. E o problemă, dacă apăsăm niște butoane să fim și convinși de niște chestii care sunt reale.

     Domnul vicepreședinte Frătean: Continuați!

     Domnul consilier Balogh: Păi, să-mi dea cineva explicații, dacă este băgat și terminalul, de la aeroport dacă este cineva, domnule vicepreședinte. Dar nu, nici eu și nici dumneavoastră nu suntem retribuiți de la Aeroportul Tîrgu Mureș. Acolo sunt oameni care sunt retribuiți, care să ne dea nouă explicații pentru niște chestii, că nu e vorba de doi lei, e vorba de 70 și ceva de milioane de euro. N-am nimic cu nimeni de la aeroport, dar la un moment încep să ne desconsidere pe noi. Ceva nu e în regulă.

     Domnul vicepreședinte Frătean: Dar este directorul economic aici, cred că poate să dea răspuns.

     Domnul consilier Balogh Iosif: Directorul economic vorbește economic, nu tehnic. Deci, eu vreau să vorbesc cu cineva tehnic, care să vină să ne spună despre ce este vorba acolo, dacă poate să primească doi pasageri în plus sau doi pasageri în minus. Mulțumesc!

     Domnul vicepreședinte Frătean: Eu știu că directorul aeroportului este la Iași, la o convocare. În sfârșit, am să încerc eu să dau câteva răspunsuri. Nu-mi place să repet discursul. Vis-a-vis de investițiile pe aeroport și de parteneriat am spus foarte explicit și în limba română. E vorba de un parteneriat pentru dezvoltarea aeroportului în condiții pe care le vom stabili împreună, într-un proces transparent de anvergură internațională. Cred că limba română e clară în acest aspect și alte discuții sunt de prisos. Eu, cel puțin eu și sper că toată lumea înțelege transparența prin formula „trebuie să știu și eu”, transparența înseamnă că trebuie să știe toată lumea.

     Vis-a-vis de dezvoltarea aeroportului, aici vorbim de pistă. Programul de dezvoltare a aeroportului are mai multe componente. Trei sunt foarte mari, una este pista, una este aerogara și una este, eventual, zona cargo. Sigur, pe lână ele sunt o grămadă de mărunțișuri care par mărunte dar nu sunt neimportante, cum ar fi: dacă vorbesc de pistă automat vorbesc de balizaj, dacă vorbesc de aerogară vorbesc de o grămadă de servicii, dacă vorbesc de zonă cargo vorbesc de multe altele. Eu țin să vă informez că în ceea ce privește demersurile pe care Consiliul Județean le face pentru a asigura terenul necesar dezvoltării aeroportului, pentru că noi vorbim acum de reabilitarea pistei actuale a aeroportului, de 2,1 km, urmând în etapa următoare o extindere, în funcție de dezvoltarea traficului aerian, până la 3,6 km. Terenul pentru dezvoltarea aeroportului este în procedură de expropriere în interes public, în această fază aproape 100 ha. Suntem pe procedură, comisia lucrează, consiliile locale lucrează și sper ca spre sfârșitul anul viitor să terminăm toată procedura, să și putem plăti terenul la oameni ca să-l avem în vederea dezvoltării aeroportului. Îmi pare rău că astăzi nu se pot da toate explicațiile acestea și încă altele, de la aeroport.

     Domnul consilier Tatar Bela: Domnule vicepreședinte, stimați colegi! Este cumva cursă Tîrgu Mureș – Iași? Pentru că eu m-am întâlnit cu domnul Runcan aici, acum o oră jumătate, ne-ați spus să este la Iași, ne dezinformați pe noi sau nu știu …

     Domnul vicepreședinte Frătean: Așa mi s-a comunicat.

Domnul consilier Tatar Bela: Eu l-am văzut pe coridor, dacă n-a plecat cu avionul nu putea să plece la Iași altfel. Mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule Tatar! Mie așa mi s-a comunicat. Stimați colegi, trecem la vot, că hotărârea e prea importantă și să punctăm o chestiune fără de care dezvoltarea nu e posibilă, că dacă n-avem indicatorii investiției ce să mai discutăm.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Kakassi Alexandru, Țintoșan Cristian), 1 vot „împotriv㔠(Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Kakassi Alexandru, Țintoșan Cristian), 1 vot „împotriv㔠(Lădariu Lazăr), 1 abținere (Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Kakassi Alexandru, Țintoșan Cristian), 2 abțineri (Lădariu Lazăr, Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 4 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Kakassi Alexandru, Țintoșan Cristian), 1 abținere (Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Kakassi Alexandru, Țintoșan Cristian), 1 abținere (Tatar Bela), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

         Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, am făcut un pas foarte important și mulțumesc domnilor consilieri care au dezbătut acest subiect.

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2008

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Este un demers legal, legea ne obligă anual să aprobăm această chestiune. Acest proiect de hotărâre are avizul Comisiei juridice, ordine publică și integrare europeană. Să trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2008    

 

Domnul vicepreședinte Frătean: Aceeași situație ca la punctul anterior. Proiectul de hotărâre are 2 articole. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Amza Constantin, Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public la Consiliul Județean Mureș

 

         Domnul vicepreședinte Frătean: Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de Comisia juridică și cea de servicii publice. Este o măsură pe care legea ne-o cere și pe care o facem cu mare bucurie pentru informarea corectă a cetățenilor și a tuturor celor interesați. Trebuie să subliniez faptul că vorbim de 359 de categorii de informații și documente pe care aparatul propriu al Consiliului Județean trebuie să facă în așa fel încât să poată fie accesate de toți cei interesați în cunoașterea conținutului lor. E o lucrare foarte serioasă și o muncă foarte serioasă. Subliniez faptul că pe site-ul Consiliului Județean noi publicăm tot mai multe informații de interes public, inclusiv toate contractele, cu cine le avem, pe ce termene, ce sume, ce licitații și așa mai departe, într-o transparență totală și suntem foarte atenți cu utilizarea banului public și cred că n-am avut probleme până acum.

         Domnul consilier Lazăr Lădariu: Domnule președinte de ședință, domnule vicepreședinte, domnilor colegi! Doar o precizare, ca ziarist și ca redactor șef al ziarului „Cuvântul liber”, nu am întâlnit până acum nici o încălcare a Legii accesului la informații de interes public, cum nu am întâlnit, mă refer doar la relațiile cu Consiliul Județean, nu am întâlnit nici o încălcare a art.30 sau 31 din Constituția României privind libera informație și dreptul la libera exprimare, la exprimare neîngrădită. De curiozitate am numărat și eu într-o pauză acele poziții, da într-adevăr, poate am greșit, 360 de puncte. Totuși, cele 360 de poziții spun ceva în acest sens, legea a fost respectată și până acum și sperăm că o să fie respectată și în continuare. Mulțumesc!

         Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Să trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 4 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 5 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 6 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Bartha Barna, Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 7 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Balogh Iosif, Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 8 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 9 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 10 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian, Veress Adam), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 11 se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Bartha Barna, Benedek Imre, Lazăr Ioan, Țintoșan Cristian, Venczi Vidor), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 12 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

         Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, trecem la vot. Cine este pentru articolul 1?

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Articolul 3 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Ban Moise, Benedek Imre, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek Imre, Szabo Arpad, Țintoșan Cristian), 4 absenți (Lokodi Edita Emöke, Magyarosi Erzsébet, Sămărghițan Gheorghe, Szalkay Iosif)

 

         Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, vă mulțumesc pentru munca în comisii, pentru această ședință și pentru munca aparatului care a pregătit ședința.

Domnul consilier Balogh: Mulțumesc! Foarte pe scurt, dacă la promovarea unei investiții de asemenea importanță, și vreau să revin la aeroport  care de-acum mie o să-mi devină un fix până scăpăm de … Deci , dacă nu se poate dovedi plecarea managerului general din Tîrgu Mureș și n-a fost prezent la ședința noastră eu vă solicit acum verbal și voi solicita în scris demisia dânsului și scoaterea la concurs a postului de manager la Aeroportul Tîrgu Mureș. Mulțumesc!

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, o să iau act de această propunere. Domnul consilier Balogh a cerut motivarea absenței domnului director general, asta este solicitarea dânsului, nu putem să i-o refuzăm. Dânsul își rezervă dreptul ca în baza motivării sau nemotivării acestei prezențe sau a acestei absențe să acționeze în consecință, cum crede dânsul de cuviință, cred este dreptul dânsului. Mulțumesc!

Domnul consilier Giurgea: Da, sigur, eu n-am nimic împotrivă, dar cred că e motivat, dar nu știu de ce a plecat că era aici.

Domnul vicepreședinte Frătean: Eu așa am fost anunțat și eu cred că e motivată, dar o să-i satisfacem solicitarea și mi se pare corectă.

Domnul consilier Giurgea: Bun, era bine să rămână că puteam să lămurim. Stimați colegi, discutam mai la începutul ședinței, când am discutat și de spectacolul festiv că noi, conform tradiției, în fiecare an ne-am întâlnit, aparatul de specialitate cu consilierii județeni și sigur că, în anul acesta, nimeni dintre noi nu cred că nu dorește să ne întâlnim, pentru că așa cum am mai spus este ultimul an, sau ultima petrecere de sfârșit de an din acest mandat, la vară vor fi și vom fi într-o altă formulă. Eu cred că e bine, așa cum a spus domnul președinte de ședință, ca să nu fie în aceeași zi cu spectacolul, nici nu cred că se poate și ar fi bine să stabilim ziua. Poate că e bine cum ați spus dumneavoastră să fie în 21, e vinerea și spre sâmbătă și pe urmă toți suntem liberi până spre prin 3 ianuarie și în acest sens dacă sunteți de acord cu data, ora este cea uzuală pentru noi, ora 13, dar să vorbim despre bani pentru că toți am contribuit cu o sumă de bani, nici într-un an nu am contribuit sub 1 milion dacă sunteți de acord.

Domnul Frătean: Faceți o propunere și o supun la vot.

Domnul Giurgea: Am discutat cu colegii, deci ar fi, dar fac o chestiune  procedurală înainte și rog să nu se supere nici unul dintre consilieri, sigur că unii dintre colegii consilieri, din motive absolut binecuvântate și justificate, uneori nu au putut lua parte. Rugămintea mea ar fi, chiar dacă nu pot lua parte, ca să ne putem întregi să dea 1 milion de lei că acum nu-i un capăt de țară, e un sfert,  poate nu chiar un sfert din indemnizația lunară, chiar dacă nu poate lua parte și să dea 100 de lei, adică 1 milion de lei vechi.

Domnul Frătean: Stimați colegi, sunteți de acord să contribuim cu 100 de lei la cheful de sfârșit de mandat, sau cum să-i zic eu, la cheful de sfârșit de an. Eu zic că da, nu? Deci să noteze secretariatul că suntem de acord cu 1 milion.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc! Eu, dacă vă amintiți stimați colegi, în urmă cu vreo două ședințe, tot la diverse, am ridicat o problemă absolut gravă. Eu am văzut actele, în calitate de cetățean dar și de consilier, sau dacă vreți și de om care cât de cât știe să se uite în niște bilanțuri, balanțe și note contabile, este groaznic ce se poate întâmpla la nivelul unei administrații locale care se numește Miheșu de Cîmpie. Bani fraudați pe față, bani luați din primărie și dați sub formă de primă. Am rugat atunci ca organele abilitate ale statului, Curtea de Conturi, Poliția, să se auto sesizeze. Vreau să vă spun că un număr de 7 consilieri locali, nu numai dintr-un partid ci din vreo trei s-au sesizat și autosesizat și au făcut fel de fel de plângeri și demersuri și la Curtea de Conturi și la Poliție și la Consiliul Județean și la Prefectură și nu s-a întâmplat absolut nimic, deși sesizările au fost făcute în urmă cu vreo 6 luni. Eu cred că este bine de văzut, sincer să fiu nu știu ce culoare politică are primarul și nici nu mă interesează, că nu culoarea politică este importantă ci omul este, din punctul meu de vedere și o spun în plenul Consiliul Județean, penal prin ceea ce am văzut acte semnate de domnia sa, nu pentru ci de domnia sa. Eu cred că e bine să se audă încă o dată, dacă nu s-a auzit încă, această solicitare de control și de stopare, nu fac eu propuneri pentru că nici nu sunt în măsură s-o fac, organele abilitate sunt sigur că trebuie să o facă urgent pentru că nu se poate în felul acesta. O sesizare făcută de 7 consilieri, nu pe criterii politice ci pur și simplu asupra unui jaf într-o administrație locală, nu poate fi trecută cu vederea și eu o punctez la acest nivel că într-adevăr este o mare fraudă acolo și, dacă vreți, ilegalități crase. Mulțumesc!

Domnul consilier Frătean: Sper ca vocea dumneavoastră să fie auzită de cei competenți să ia aceste măsuri.

Domnul consilier Lazăr Lădariu: Nu din solidaritate cu domnul consilier Giurgea spun ceea ce spun. Am verificat cele sesizate, am avut și o echipă de ziariști acolo, cele spuse de domnul Giurgea se adeveresc. Atât!

Domnul vicepreședinte Frătean: Încă o dată, nu sper decât ca organele în drept să-și facă datoria.

Stimați colegi, vă mulțumesc! Vă rog să intrați în decembrie, luna cadourilor, cu buzunarele pline ca să puteți face bucurii celor dragi. Doamne-ajută!

 

 

 

 

 

                                               Întocmit:   Monica Mihaela Pop

 

 

 

 

 

                     VICEPREȘEDINTE                               SECRETAR

 

Alexandru Petru Frătean                                Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

          Viorel Iosib