ROMÂNIA                     

       JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

    Nr.15823/23.XI.2007

          Dosar IV.C.1

                        

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 31 octombrie 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.231/23.10.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți domnii: Socotar Gheorghe Dinu, Venczi Vidor Janos, Veress Adam.

 

        Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl. Schmidt Lorand – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl. Mezei Vasile  - director economic,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Runcan Ștefan, director, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Naste Vasile, director, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Ilieș Ioan – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Cotîrlan Constantin - director, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Iosib Maria, contabil-șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Albu Lelia, director, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil- șef, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL Tîrgu Mureș

·        dna Ludușan Leontina, contabil-șef, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL” 

·        dl Titi Iosif Boantă, director, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef, Muzeul Județean Mureș

·        d-na Corina Teodor, director, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Pop Daniela, contabil-șef, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Grec Claudia, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Sabău Ștefan, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 - Reghin

·        dna Molnar Viorica, contabil-șef,  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 – Reghin

·        dl. Begidzsan Laszlo – șef serviciu SALVAMONT

·        Fam. Elisabeta și Gheorghe David

·        directori, directori-adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ.

 

Doamna președinte Lokodi: Domnilor consilieri, înainte să încep ședința, până acum au anunțat 5 consilieri că la ora 14.00 trebuie să plece, vă rog frumos prima dată, până să intrăm în ordinea de zi, veți vota dacă ținem astăzi ședința sau nu, unul e plecat în străinătate, celălalt ne anunță cu multă mărinimie că este la o înmormântare, nu o să fac acum cercetări, iar 5 dintre voi mă anunțați că plecați. Vă rog frumos să faceți prezența. Îmi trebuie pentru cvorum și mă scuzați că nu am început încă ședința, facem organizarea ședinței. Avem la ordinea de zi 4 puncte pentru care avem nevoie de 2/3 din voturi. Deci domnilor sunt de acord să luăm primele 4 puncte la care ne trebuie cvorum de 2/3, până atunci, vă rog frumos, suntem 28 prezenți, să nu părăsească nici un consilier sala. Indiferent de activitatea pe care trebuie să o facă.

         Dați-mi voie să îmi iau fața cea bună, cu zâmbet pe buze și să începem ședința de astăzi și să vă spun, doamnelor și domnilor, bună ziua, să salutăm prezența invitaților noștri a instituțiilor din coordonarea Consiliului Județean și a unei persoane foarte importante care astăzi ne-a onorat cu prezența lui, poate vă așezați. Vă mulțumesc!

         Astăzi îl avem ca invitat pe domnul David Gheorghe, o persoană importantă în cultura județului și a municipiului Tîrgu Mureș, domnia sa împreună cu soția, doamna Elisabeta, sunt acei MECENA REALI, care de două ori consecutiv, a făcut un cadou valoros, nestemat pentru galeria de artă a Muzeului Județean Mureș. Știți, dumneavoastră ați votat donația pe care domnia sa și soția au dat-o în folosul și în patrimoniul cultural al județului, ca generații întregi să se poată bucura de acele lucrări ale pictorilor mureșeni care de zeci de ani lucrează în județul nostru, și având în vedere că, după anul 1990, Consiliul Județean nu a putut să rezerve niciodată din bugetul său fonduri pentru asemenea achiziții, colecții pentru îmbogățirea patrimoniului artistic al județului. Domnule David, cu mult respect și cu multă căldură a inimii mele, din partea executivului, precum și a consilierilor județeni prezenți astăzi aici, vă mulțumim mult pentru donație. Cred că și colegii mei, înainte să intrăm în dezbaterea ordinii de zi, o să dorească să spună câteva cuvinte, mai ales din partea comisiei de cultură și chiar o să rog comisia de cultură ca înainte să se înceapă ședința să facă acest lucru, după care, vă rog domnilor consilieri, să trecem la treburile noastre în ordine. Vă mulțumesc încă o dată din suflet! Domnul David este lângă colega noastră în lojă.

         Doamna consilier Iacob Letiția: Îl cunosc pe domnul David, am avut onoarea să ne întâlnim în anul 2006 când a făcut ultima donație pentru Consiliul Județean, din nou ieri am avut ședință și am luat la cunoștință o donație de 49 de lucrări. Mulțumirile noastre alese și în același timp doleanțele dumneavoastră expuse în aceea anexă sau în aceea scrisoare pusă către noi se vor îndeplini. Vă mulțumim mult!

         Doamna președintă Lokodi: Vom trece la ordinea de zi la discutarea materialului și atunci vom discuta pe larg despre acele solicitări pe care familia David le-a formulat către Consiliul Județean cu privire la administrarea acestui patrimoniu, cu privire la modul prezentării patrimoniului care este colecția familiei David, publicului doritor de cultură și de frumos în ceea ce privește arta plastică, și vă rugăm să stați până vom discuta și acest punct de pe ordinea de zi. Domnul Tatar doriți în legătură cu această discuție, v-ați anunțat, păi vă numiți încă. Bine. Domnul Lădariu Lazăr. Am spus Tatar, mă scuzați dacă v-am făcut Tătar.

         Domnul consilier Lazăr Lădariu: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri. Am mai spus și cu alt prilej referindu-mă la gestul familiei Elisabeta și Gheorghe David, că gestul este cu totul deosebit. Eu aș spune că în aceste condiții pe care le trăim astăzi, chiar  ieșit din comun. A dona 150 de lucrări, opere de artă, nu este de ici de acolo. În primul rând pentru că toate aceste opere sunt rodul unor așteptări, căutări și de foarte  multe ori rodul unor eforturi materiale. A veni cu 150 de lucrări pentru a face donație, repet, este un gest cultural înainte de toate, profund cultural, un gest care trebuie reținut și tratat cu tot respectul, creând pentru aceste lucrări toate condițiile necesare.

Am discutat și în comisie și gândindu-ne la valoarea de 1 miliard și jumătate, aceasta este o evaluare, după părerea mea, sub ceea ce înseamnă într-adevăr tablourile și sub ceea ce  ar trebui să însemne arta în zilele noastre. În situația actuală, când toți doresc să ia cu ambele mâini, unii poate chiar cu o sută de mâini ca și Shiva, iată că se găsesc oameni să doneze, să doneze într-un domeniu vitregit cum este cel cultural. În comisie am considerat că ar fi bine, și vin cu această propunere, doamnă președinte, domnilor vicepreședinți și doamnelor și domnilor colegi, că se constituie, într-un viitor pe care l-am dori cât mai apropiat, un muzeu al colecțiilor. Nu cred că în Tîrgu Mureș nu s-ar găsi un spațiu, pentru că s-au găsit pentru foarte multe instituții și pentru foarte multe demersuri de-ale noastre. Eu cred că se găsește un spațiu pentru a găzdui toate aceste colecții, pentru a nu fi răspândite, precum ouăle cucului, în toate direcțiile. Ar fi un gând, dacă s-ar materializa într-un proiect, benefic atât pentru Tîrgu Mureș, pentru județ și pentru cei din afară, pentru toți iubitorii de frumos. Să ne gândim că s-a făcut prin acest gest un dar, un dar al frumosului, e vorba de opere de artă, un dar într-o categorie estetică înainte de toate. Să ne gândim la această propunere și cred că într-un efort comun, noi, cei de aici, sau cei care vor veni după noi, vor putea materializa acest gând, totul în folosul culturii înainte de toate.

Vă mulțumesc!

         Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc și eu! Atunci v-aș ruga frumos, domnilor consilieri, să trecem la discutarea ordinii de zi anunțată pentru astăzi. Vă propun, ca să venim în sprijinul colegilor noștri care au diferite activități programate pentru astăzi, ca ordinea de zi să se modifica în sensul că proiectul de hotărâre de la punctul 8 să vină în față la punctul 4 și rectificarea bugetului, având în vedere că e nevoie de majoritatea consilierilor în funcție, acela să meargă pe locul 5 și celelalte să fie reașezate. Deci, cel de la punctul 8 să vină pe punctul 1, iar cel de la punctul 1 la punctul 5 și restul vor merge câte un număr în jos. Cu aceste precizări, vă consult cine este pentru aprobarea ordinii de zi anunțată pentru astăzi?

        

         Ordinea de zi a fost aprobată cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

         Vă mulțumesc, domnilor consilieri! Trecem la votarea proiectelor de hotărâri.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș.

 

Acest proiect de hotărâre a fost discutat în comisia juridică și de ordine publică, în comisia de urbanism și amenajarea teritoriului. De la Direcția economică, foarte pe scurt, cine prezintă acest proiect de hotărâre. Doamna Dohotariu Monica, foarte pe scurt, pentru că domnii consilieri l-au discutat.

Doamna Dohotariu Monica: Patrimoniul județului Mureș, după cum se știe, a fost însușit prin Hotărârea nr. 42 din 2001 și a fost atestat prin Hotărâre de Guvern în 2002, prin HG nr.964. Ulterior au avut loc modificări de patrimoniu care au fost corectate prin hotărâre nr.53/2003 iar ulterior aceste hotărâri s-au dat doar hotărâri individuale, pe fiecare bun care a fost trecut în alt domeniu sau a fost dat în administrare, sau intrări de bunuri în domeniul public. Toate aceste modificări, ne-am gândit să le reunim acum într-o actualizare a domeniului public, în care să trecem radierile care se impun, în care sunt cuprinse și imobilele retrocedate, precum și intrările noi de bunuri, prin investiții, cum sunt cele trei investiții mari de la Aeroport. De asemenea, sunt trecute casele achiziționate la Direcția pentru Protecția Copilului în ultimul timp și care nu au fost cuprinse în domeniul public. Deci, sunt două anexe la acest proiect de hotărâre, una care impune modificările care nu s-au făcut încă prin nici o hotărâre de consiliu, iar în a doua anexă este actualizat domeniul public, practic anexa de la hotărârea 42 inițială, am încercat să-i dăm  formă cât mai completă la momentul actual, pentru ca toată lumea să știe și să vadă care este situația patrimoniului județului în momentul actual.

Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc mult!

Domnul vicepreședinte Groza: N-aș vrea prea multe să spun, lucrarea este extraordinar de complexă, este o lucrare muncită, au lucrat și țin să le felicit pe doamnele de la patrimoniu, au lucrat și după-amiaza și seara, este una din lucrările cele mai dificile și necesită foarte multă atenție. Sper că e o oglindă care ne reprezintă la ora actuală, acesta este patrimoniul nostru și, evident, trebuie continuate eforturile pentru întabularea tuturor bunurilor pe care le avem noi. Le felicit încă o dată!

     Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc! Știți că recent a fost la Tîrgu Mureș o echipă formată din 13 persoane, din partea Ministerului Administrației și Reformei Administrative, care ne-a verificat în primul rând pe patrimoniu. Controlul a constatat că avem încă multe de făcut, pentru că foarte multe clădiri din domeniul public al județului încă n-au fost încă întabulate. Am zis controlorilor că mulțumim frumos, și noi am observat acest lucru, deja de 2 ani lucrăm ca să restabilim o situație de zeci de ani uitată, nimeni nu s-a prea preocupat cu aceste probleme, dar noi suntem conștienți că nici o sumă din fondurile structurale nu va putea fi atrasă, pe nici un a dintre axele anunțate pe programul operațional sau pe alte fonduri structurale derulate prin cadrul ministerelor, până ce nu vom face aceste întabulări. Și eu le felicit pe colegele mele și sper că încet-încet vom intra în normalitate.

     Domnul consilier Mora: Categoric este un lucru ce trebuie făcut, pentru că fără patrimoniu n-avem ce discuta și n-avem ce hotărî în sensul domeniului public județean, de fapt cu ceea ne ocupăm noi. Dar eu vreau să spun altceva în schimb. Am solicitat și comisiei de urbanism și aș vreau să aduc și plenului ca problemă, ca etapa imediat următoare să fie îngrădirea tuturor acestor zone, mă refer în primul rând la partea de terenuri, pentru a putea  clar identificate acele zone și acele terenuri care țin de patrimoniul județului, pentru a nu avea situații de genul celei de la Spitalul Clinic Județean, unde au intrat cu construcția pe  acest domeniu, fără nici un fel de știință a Consiliului Județean, fără să fie sesizat cineva și așa mai departe. Trebuie să știm categoric unde ne sunt violate, ca să spun așa, poate e un cuvânt mai greu, proprietățile sau patrimoniul care este al Consiliului Județean. Deci, rugămintea mea mare este, eventual să și prevedem în buget o sumă, pe metru liniar cumva, de a îngrădi toate aceste terenuri care țin de Consiliul Județean. Mulțumesc!

     Doamna președinte Lokodi: În condiții de normalitate, ar fi normal ca aceste lucrări să fie făcută împreună cu alte administrații publice locale. Având în vedere că doamna Covaci Angela este în sală și doamna Csortan la fel, eu o să le rog pe cele două specialiste să se așeze și, pe baza actelor și pe baza documentele pe care le avem noi în posesie, să încercăm să facem o intrare în normalitate. Consiliul Județean nu dorește să facă abuzuri, nu dorește să se extindă asupra unor imobile care nu sunt domeniul public al județului, dar dorește și roagă pe ceilalți, indiferent dacă e administrație la nivel  de municipiu, oraș sau comună, pentru că noi avem proprietate și la nivelul unor comune, să se respecte proprietate județului și să nu intrăm în niște discuții prin mass-media, să trimitem mesaje unii altora. Noi respectăm domeniul public al altora și așteptăm aceeași monedă și din partea partenerilor noștri.

     Dacă nimeni nu dorește să mai ia cuvântul, aș trece la vot, având în vedere că avem nevoie de a intra în activitate mai rapid. Cine este pentru articolul 1?

 

     Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 împotrivă (Popa Dragoș), 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Lazăr Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

     Vă mulțumesc, domnilor consilieri! Trecem la următorul proiect de hotărâre.

 

  1. Raport privind gestiunea bunurilor din domeniul public al județului.

 

Doamna președinte Lokodi: Vă consult, ați reușit să parcurgeți materialul sau doriți o scurtă prezentare din partea executivului. Doamna Moldovan Silvia, foarte pe scurt.

Doamna Moldovan Silvia: Având în vedere că s-a făcut prima lucrare și ați luat la cunoștință de toate completările și modificările la domeniul public al județului, la punctul 2 aveți prezentat raportul de gestiune al acestor bunuri. După cum puteți observa, am făcut o analiză a fiecărui imobil, imobile în care funcționează diverse instituții subordonate Consiliului Județean și pe care aceste instituții le au în administrare. Am încercat să redăm cât mai detaliat modul în care sunt gestionate aceste clădiri, modificările care s-au adus, începând de la Palatul Culturii, cu acea strategie mult dorită de Consiliul Județean de mărire a spațiului expozițional prin mutarea instituțiilor care funcționau în Palat, rămânând numai Biblioteca și Filarmonica. V-am dat la fiecare imobil CF-urile pentru cele care au făcute întabulările, după cum v-am dat și unele modificări care trebuie aduse la aceste CF-uri, întrucât am constatat că în special la imobilele care au fost achiziționate prin Direcția pentru Protecția Copilului, proprietar a fost trecută direcția și nu județul Mureș, iar administrarea era dată direcției. În general am căutat să surprindem toate aceste aspecte, dacă aveți unele neclarități vă rugăm … La Aeroport avem o situația în care nu avem făcute ultimele măsurători după extindere, am reușit să identificăm în totalitate terenul pe care îl are la ora actuală Aeroportul, luând ridicările topo făcute de către colegii noștri și prelucrate de către IPTANA București, cu acele achiziții pe care le-am făcut pentru extinderea gardului și partea terenului ocupat din pășunea de la Sînpaul și de la Ungheni, de la Vidrasău.

Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc! Domnilor consilieri, dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc, doamna președinte! Două lucruri, vis-a-vis de aceste imobile, dacă ele sunt toate întăbulate, să nu mai avem discuții nu știu când, cu nu știu cine, că nu sunt ale noastre și că nu avem proprietate asupra lor. Și al doilea lucru, aș vrea să rețin atenția colegilor noștri, sigur, personal n-am avut niciodată nimic împotrivă vis-a-vis de spațiul Vetrei Românești din Palatul Culturii, sigur vrem să ne facem un circuit, noi, Consiliul Județean, dar unde a primit Vatra Românească sediul, din fosta clădire unde au funcționat până acum din 1990 și dacă au primit totuși la o dimensiune care să îi satisfacă, pentru activitatea lor socială și, dacă vreți și politică.

Doamna președinte Lokodi: Poate îmi faceți o propunere.

Domnul consilier Giurgea: Păi nu știu.

Doamna președinte Lokodi: Nici eu. Deci, vă rog frumos să le discutăm ulterior și haideți să ne faceți o propunere, sunt de acord, în principiu sunt de acord.

Domnul consilier Giurgea: Da, sigur, e firesc să fiți de acord și vă mulțumim în același timp. Dar, haideți să vedem în același timp să analizăm ce posibilități sunt, de spații, ca ofertă,  că eu ce propunere să vă fac, că nu știu. Haideți să facem o analiză, știți de ce?, din două motive. Unu, ca să nu mai provocăm discuții din partea unora și altora, că eu chiar, și nici dumneavoastră sunt sigur, nu avem nevoie, știți dumneavoastră discuțiile din trecut.

Doamna președinte Lokodi: Să nu mă înțelegeți greșit, chiar vă rog frumos alături de noi să analizăm împreună situația.

Domnul consilier Giurgea: Și, în al doilea rând, și Vatra Românească trebuie să aibă un spațiu, ca și alte uniuni care au luat ființă în același … Cu permisiunea dumneavoastră eu o să informez conducerea Vetrei Românești, care m-a rugat să interpelez, și sigur să aveți o întâlnire, eu nu sunt membru în biroul Vetrei.

Doamna președinte Lokodi: Dar veniți și cu o propunere.

Domnul consilier Giurgea: Dacă avem o listă de posibilități din spațiile proprietatea Consiliului Județean, sigur că da, atunci pot să vină cu o propunere pertinentă și constructivă, dar nu au informații ca să poată face propuneri, bănuiesc.

Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc!

Domnul consilier Amza: Doamna președinte, parcurgând fugar lista cu niște obiective, aș vrea să vă întreb și să ne lămuriți care este situația cu imobilul de lângă Polivalentă, clădirea de fizioterapie, cea care era cu Radioteleviziunea română. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Merge înainte, se așteaptă certificatul de urbanism din partea, sau deja este și proiectul, se așteaptă totuși ceva din partea primăriei. S-a solicitat o fâșie de teren între clădire și pârâul Pocloș pentru a amenaja acolo o parcare, dar există finanțare și merge în continuare proiectul pentru Studioul Teritorial al Televiziunii Române. Deci, este întabulat pe Consiliul Județean, dar este dată, prin hotărârea dumneavoastră, în administrarea TVR-ului și în schimb am primit clădirea Ansamblului folcloric Mureșul.

Domnilor, atunci vă rog frumos, cine acceptă acest Raport privind modul de gestiune al bunurilor din domeniul public al județului? Vă rog să votați!

 

Raportul se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren,  proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

 

Doamna președinte Lokodi: Proiectul a fost discutat de Comisia economico-financiară, de Comisia juridică, de Comisia de servicii publice, de Comisia social-culturală și de Comisia de amenajarea teritoriului. Deci, practic, toate comisiile au avizat acest material fără obiecțiuni. Totuși, vă consult, dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnilor, să trecem la vot.

Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha Barna, Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

 

Doamna președinte Lokodi: Este vorba de donația făcută de soții Gheorghe și Elisabeta David. Așa cum v-am spus, primește Muzeul Județean, în special secția Galeria de Artă, încă 49 de lucrări de artă plastică, executate de pictori profesioniști care au fost analizate de un specialist al muzeului, respectiv de domnul director al Galeriei de Artă, domnul Șulea Ioan. Muzeul se îmbogățește cu această parte a colecției, care a fost evaluată aproximativ și nicidecum în mod real la valoarea de 150.000 lei noi. V-aș ruga frumos, domnilor consilieri, aveți puțintică răbdare, vă mulțumesc! Dacă dorește cineva să ia cuvântul? La început am mulțumit frumos, și încă o dată facem acest lucru, familiei David.

Domnul consilier Lădariu: Doamna președinte, domnilor vicepreședinți, domnilor colegi, în mare, ce am avut de spus am spus. Doar atât, felicitări din tot sufletul doamnei Elisabeta David, domnului Gheorghe David și, din partea noastră, mulțumiri din tot sufletul, până la pământ. Vă mulțumim încă o dată!

         Doamna președinte Lokodi: Domnilor consilieri, v-aș ruga frumos să trecem la votarea proiectului nostru de hotărâre, care conține 5 articole. Cine este pentru articolul 1?

 

     Articolul 1 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek Imre, Mora Akos Daniel), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Articolul 3 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Lokodi Edita Emoke), 1 abținere (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Articolul 4 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Articolul 5 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Giurgea Teodor), 1 abținere (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek Imre), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2007

 

Doamna președinte Lokodi: Îl rog pe domnul președinte al Comisiei economice să prezinte pe scurt acest proiect de hotărâre, care a fost discutat în Comisia economică și în Comisia de urbanism. Și, mai rog colegii, dacă pot, să rămână pentru punctul 9 și punctele 12 și 5, că și acolo avem nevoie de majoritatea consilierilor în funcție.

     Domnul consilier Szalkay: Mulțumesc, doamna președinte! Stimați colegi, stimați invitați, o să dau citire expunerii de motive privind rectificarea bugetară pe care o aprobăm azi, care este o rectificare negativă, deci o influență în minus de 4.000.000 RON. Bugetul pe 2007 se rectifică de la 162.353.118 RON la 158.353.118 RON, conform anexelor pe care bineînțeles că dumneavoastră le aveți în anexele transmise de executiv, de data aceasta la timp. Câteodată criticăm executivul, acum vreau să laud executivul prin faptul că a pus la timp, la dispoziția noastră bugetul și rectificarea bugetară și am putut lucra în condiții foarte bune, cel puțin Comisia de buget.

     Eu propun să aprobăm această rectificare și consider că, faptul că a fost discutat în două ședințe la Comisia de buget, nu știu dacă prin alte comisii a trecut, consider că girul pentru această aprobare îl aveți din partea Comisiei de buget. Vă mulțumesc!

     Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc și eu! Vă consult dacă cineva dorește să ia cuvântul, dacă nu putem să trecem la vot.

     Domnul consilier Radu Mircea: Doamna președinte, stimați colegi, uitându-mă peste anexa 6, care au fost cele parcă 9 comune care au beneficiat de sumele de rectificare a bugetului privind drumurile comunale, e un lucru excepțional. Am și eu o rugăminte. Dacă în anul acesta se mai face rectificare de buget pentru pietruirea drumurilor comunale, să țină cont comisia de buget fiindcă sunt localități unde, doamna președinte, să știți că nu se mai poate circula pe drumurile comunale. Eu nu aș vrea ca televiziunea să meargă și să prezinte că Consiliul Județean nu cunoaște asemenea aspecte. Eu am trecut pe asemenea drumuri și aș ruga să fim și noi consultați, și probabil că doamna Bochiș va ține cont de lucrul acesta, fiindcă am și eu o solicitare unde să știți că efectiv nu se mai poate circula. Cu toate că este primar liberal la acea comună,  eu consider că merită să susținem 4 km de drum unde copiii nu mai pot merge la școală, cetățenii nu mai pot circula și e păcat. Țin să mulțumesc doamnei președinte fiindcă acum doi ani de zile efectiv m-a ajutat în această problemă cu o sumă cât a fost posibil, de 500 de milioane. S-a rezolvat o parte din drum dar să știți că nu s-a putut rezolva tot, fiindcă e o problemă deosebită. Și, cu această rugăminte, eu cred că dumneavoastră veți ține cont la noua rectificare, ca noi consilierii să fim consultați pe anumite probleme, care într-adevăr sunt cu probleme deosebite. Vă mulțumesc!

     Doamna președinte Lokodi: Să știți că știm absolut toate nevoile drumurilor comunale și județene. Cele cu pavaje, cele cu asfalt și cele de pământ, dacă vreți pot să vă dau ca o poezioară câți km de drum avem, din care și unde sunt aceste drumuri și știm și porțiunile unde efectiv nu mai merg autobuzele din cauză că drumurile de pământ, sau să zicem mai frumos, drumurile pietruite sunt atât de stricate încât nu se poate circula acolo. Dar, această rectificare nu este o rectificare nouă. Noi la începutul anului am aprobat pentru aceste 10 comune cele 40 de miliarde de lei vechi, 4 milioane de lei noi, doar am ajuns acolo încât putem dă realizăm aceste investiții și de aceea este acum în fața dumneavoastră, pentru că sunt o serie de proceduri financiare, bani veniți de la comune încoace, lucrări făcute și licitate de către noi și așa mai departe. Deci, nu este ceva nou, este același buget aprobat la începutul anului.

     Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc, doamna președinte! Nu vreau să intru în detalii și să fac niște semnalări cam cum s-au dat unii bani pe unele drumuri, o să discutăm probabil cu altă ocazie, în schimb aș vrea să vă rog două lucruri. Unul, să-mi spuneți vă rog frumos, sigur, pentru anul viitor pentru că nu este posibil pe anul acesta din nici un punct de vedere, ce se întâmplă cu ceea v-am mai rugat, de altfel, Mureni – Archita. Aș vrea să vă rog foarte mult să avem în vedere, probabil că ați fost în zonă, pe ceea ce înseamnă Vătava avem o porțiune de drum catastrofal, pe care chiar v-aș ruga să nu-l scăpăm din vedere, este și un drum de legătură cu Bistrița și e destul de circulat, dar e o localitate care ne aparține și drumul județean de asemenea. Și sigur, ceea ce a spune colegul Radu, și eu am intervenit de multe ori pentru primari PSD și-n legislaturile trecute, dar nu asta e important, noi suntem aici din punct de vedere administrativ în primul rând și acționăm în această direcție și mai puțin facem politică în Consiliul Județean, și mă bucură lucrul acesta. Dar Bandul este o problemă, doamna președinte, Bandul este o problemă. Este cea mai mare comună din punct de vedere geografic, are cele mai multe drumuri și, din nefericire, drumuri destul de proaste, unele dintre ele. Sigur că s-au făcut niște eforturi în ultimii ani și eu personal apreciez acest lucru, eforturi financiare destul de substanțiale, dar având în vedere că sunt cele mai lungi drumuri comunale, sau are cea mai lungă rețea de drumuri comunale din județ, cred, să avem un pic grijă mai multă acolo, fără nici o culoare politică, pentru este o populație destul de compactă și de harnică, să zicem așa, dar nu numai acesta e motivul ci pur și simplu traficul, transportul dintr-un loc în altul se face foarte greu, al copiilor în speță dar și al produselor agroalimentare, inclusiv laptele zilnic și așa mai departe.

În rest, sigur, lucrurile sunt OK, eu sper să avem bani luna viitoare, și cu asta termin, pentru că după cum bine știți și dumneavoastră, spre dumneavoastră vin foarte multe semnale, ca președinte dar și ca executiv, multe primării sunt aproape în colaps din punct de vedere financiar. Din nefericire, ceea ce pentru mine, sunt de atâția ani în Consiliul Județean, nu s-a mai întâmplat așa ceva, vina nu este a noastră, asta este clar, multe primării mari care nu prea aveau probleme financiare, au probleme financiare, de autofinanțare și mai ales de funcționalitate, pe salarii, pe școli, pe încălzire. Trebuie să vedem ce putem face, sigur, cu trimitere la nivel central, ca să putem alinia puțin bugetul Consiliului Județean, dacă se poate din noiembrie, că în decembrie deja e presant, timpul e foarte scurt.

     Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc, domnule consilier! Tot ce ați ridicat în momentul de față sunt realități, știți foarte bine că noi am înaintat cam prin luna august, la început, proiect de Hotărâre de Guvern prin care am solicitat 45 miliarde de lei vechi, 4,5 milioane lei noi, pentru drumuri comunale și printre aceste drumuri era și drumul Mureni – Archita. Din păcate nici un leu n-am primit pe această propunere de proiect a Consiliului Județean. Normal, noi cunoaștem situația Mureni – Archita și chiar am dori să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă spinoasă, tot așa cum aș dori să rezolvăm și alte porțiuni, cum este drumul Band, de altfel drumul Bandului și porțiunea Tîrgu Mureș – Band, limita de județ Cluj, este și parte a unui proiect ce am dori să punem pe programul operațional regional, fiind regiunea din județ cea mai dens locuită și sper că SF-ul pe care îl vom face anul acesta, și avem fonduri, va face posibil ca la anul să depunem la programul operațional regional. Asta înseamnă artera drumul județean, iar celelalte drumuri comunale, normal, în măsura posibilităților. Dar să știți că la fel este situația și de la Vețca la Jacod, nu merge autobuzul după copii, la fel este între Hodoșa și Sîmbriaș, nu merg mașinile după copii și putem să le enumerăm, Uila – Batoș, și încă putem veni cu serie și pe la Bichiș, Luduș, Luduș către Cluj, avem o situație deja, o hartă în cap, nu ne mai trebuie situația reală. Dar asta este situația.

Deci, încă o dată, noi nu votăm astăzi banii aceștia, nu rectificăm bugetul, facem o reașezare din programul nostru votat la începutul anului, cu privire la situația financiară a consiliilor locale. Personal, am participat duminică la o întâlnire a Asociației administrațiilor comunelor și acolo am vorbit cu primarii, am sesizat și către Ministerul Administrației și Internelor, pentru că era prezentă acolo o directoare din minister, chiar doream să facem un proiect de Hotărâre de Guvern, astăzi am vorbit cu doamna Pop Felicia, directorul de la Direcția Generală a Finanțelor, dânșii, pe parcursul zilei de astăzi vor face o situație reală iar săptămâna viitoare, luni dacă se poate, împreună cu Prefectura, împreună cu toți primarii care au o situație dificilă, neavând fonduri cu care să încheie anul bugetar, vom avea aici, în sala asta mare, o întâlnire la care domnilor consilieri, mai ales cei din Comisia de buget, veți fi invitați. Dar nu vă pot spune acum nici ora, nici ziua, eu am cerut să fie luni, să nu fie vineri, deci cel târziu ne întâlnim și analizăm această situație, ca să trimitem ulterior la Ministerul Finanțelor ca să beneficiem și noi de rectificare.

Tot ce pot să vă spun este că, în urma analizei Direcției de buget pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean avem un deficit de 49 de miliarde de lei vechi, deci am avea noi, Consiliul Județean, nevoie de acești bani, și la nivelul județului există la dispoziția administrațiilor locale și a județului, în total, 29 miliarde lei. Deci, asta este situația în momentul de față. V-aș ruga frumos să trecem la vot!

 

Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Pokorny Ștefan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Pokorny Ștefan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 4 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 5 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szalkay Iosif), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 6 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora Akos Daniel), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 7 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 nu au votat (Amza Constantin, Mora Akos Daniel), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 8 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142 C  și a cheltuielilor legate de proiect

 

Doamna președinte Lokodi: Acest proiect a fost aprobat de Comisia economico-financiară și de Comisia de amenajarea teritoriului. Domnilor, este un proiect PHARE câștigat în 2004 la punctaj, însă n-a intrat atunci la finanțare, dar având în vedere că a fost selectat, este vorba de Coroisînmartin – Zagăr, n-a fost atunci finanțat, a intrat ulterior la o Hotărâre de Guvern cu nr.118 din 2006, când s-au alocat fonduri pentru proiectare, în momentul de față este gata proiectul și va fi primul proiect-program care va fi depus la Axa 2 pe POR (Programul Operațional Regional) pentru Județul Mureș. Comisia economico-financiară a avizat favorabil, Comisia de amenajarea teritoriului iar. Vă dau acum cuvântul, mai spuneți câteva cuvinte și ce am omis eu înainte.

Domnul vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, doamna președinte, dar așa de bine ați explicat că aproape nu mai am ce spune.

Oricum, vreau să mai clarific câteva subiecte de la punctul anterior. Deci acei bani, bugetul județului pentru drumuri comunale nu s-a diminuat practic, ci doar au fost transferați în conturile comunelor pentru a face direct plățile pentru lucrările care se vor face pe drumurile comunale. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea, să nu înțeleagă cumva greșit. În al doilea rând, trebuie să știți că drumurile comunale sunt în grija și în administrarea localităților. Consiliul Județean vine în cofinanțări și în sprijin de finanțare atunci când poate și când are de unde pentru că, dacă e să vorbim și de problema bugetelor locale vis-a-vis de cheltuielile curente, să știți că problema a apărut în momentul când s-a modificat Legea finanțelor publice. Și, în urma modificării Legii finanțelor publice, în urmă cu doi ani de zile, practic, județul Mureș pierde anual în bugete peste 2 – 300 de miliarde de lei vechi. Și s-a și văzut această chestiune în bugetele consiliilor locale, în principal, prin faptul că spre sfârșitul anului nu-și pot plăti nici măcar salariile sau iluminatul public. Deci, este o chestiune pe care noi am mai cerut-o, eu o cer și pe alte linii, în mod expres, în a modifica corespunzător Legea finanțelor publice locale pentru că, altfel, comunele n-o să-și poată susține programele de dezvoltare fără nici un fel de rezervă. În al doilea rând, pe același buget de drumuri din TVA pe care-l are Consiliul Județean din totdeauna și care a fost destinat exclusiv drumurilor județene, cum este și normal, de anul trecut, în același capitol, pe aceleași sume, apar și drumuri comunale. Este o situație foarte dificilă, eu nu vreau să politizez această discuție, însă, din păcate, politizarea este făcută prin Hotărâre de Guvern și iar nu vreau să intru în detalii pentru că, dacă fiecare dintre noi, din cei 35, am solicita punerea la punct a unor drumuri comunale pietruite, să zicem 4 km din cei 900 pe care îi are județul de drumuri comunale, ar fi vorba de 450 de miliarde de lei vechi, bugetul Consiliului Județean pentru drumuri pentru 4 ani și jumătate. Deci, va trebui cu toții, dacă suntem foarte serioși și ne gândim foarte serios la localitățile noastre, să încercăm pe căile pe care le avem să promovăm modificările bugetare și legislative necesare pentru a putea să ne pună la îndemână un buget corespunzător. Asta ca să nu mă mai refer că susținem asistența social în proporție de 60% din veniturile proprii, deci compensarea din bugetul central este foarte mică și anual, între 150 – 200 de miliarde, Consiliul Județean pune banii jos, pe care ar putea să-i folosească pentru drumuri.

Revenind la punctul care a fost prezentat, eu mă bucur, este, practic, o procedură pe care sper să avem cât de des în Consiliul Județean, în a aproba cofinanțările pentru fondurile structurale care sunt convins că pe acest drum vor veni, face parte din strategia noastră de dezvoltare economică, în a pune la punct drumurile de legătură cu județele vecine, și ăsta este unul dintre aceste exemple, primul este drumul vinului și urmează și altele. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Proiectul de hotărâre conține 3 articole, primul articol – valoarea proiectului, care este în lei noi, 23.090.300 lei. Cine este pentru?

 

     Articolul 1 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județean Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu-Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului „Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C.

 

Doamna președinte Lokodi: Acest proiect este un program în cadrul INTERREG IV C, program care privește mai multe județe, Consiliul Județean a intrat alături de mai multe județe din țară pentru a pune la punct sistemul de avertizare pentru prevenirea inundațiilor. Prin acest program dorim să atragem din  nou fonduri în bugetul Consiliului Județean și prin care dorim să punem la punct acest sistem, în cazul în care avem evenimente nedorite ale naturii, peste voința umană cum se spune, să avem posibilități de intervenții și de avertizare. Valoarea proiectului este stabilită global la nivel național și contribuția Consiliului Județean este de 3000 Euro pentru acest proiect. Eu totuși îi rog pe cei la domnul Bățagă, cine a făcut acest proiect să ne spună și valoarea, că nu văd aici în material.

Domnul vicepreședinte Groza: 1,5 - 2 milioane.

Doamna președinte Lokodi: Dar pe toate județele asociate.

Domnul vicepreședinte Groza: 150 este pe județ.

Doamna președinte Lokodi: 150 este pe județ. Deci, urmează ca prin proiectul nostru de hotărâre să aprobați asocierea pentru acest proiect. A fost avizat de Comisia de urbanism, de Comisia juridică și de Comisia economico-financiară. Dacă dorește să ia cineva cuvântul, dacă nu să trecem la vot.

 

     Articolul 1 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 abținere (Amza Constantin), 1 nu a votat (Bozodi Alexandru), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 abținere (Amza Constantin), 1 nu a votat (Bozodi Alexandru), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 abținere (Amza Constantin), 1 nu a votat (Bozodi Alexandru), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

     Articolul 4 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 1 abținere (Amza Constantin), 2 nu au votat (Bozodi Alexandru, Szalkay Iosif), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 abținere (Amza Constantin), 1 nu a votat (Bozodi Alexandru), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș  nr.95/30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”

 

Doamna președinte Lokodi: Prin acest proiect de hotărâre județul Mureș devine, prin domnul vicepreședinte, reprezentat în această asociație. Îi dau cuvântul domnului vicepreședinte să spună câteva cuvinte. Domnule Bățagă, prezentați repede, cine se ocupă de la dumneavoastră?

Domnul director Bățagă Valer: Da, deci este vorba de Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”, ai cărei membri fondatori sunt județele ce alcătuiesc Regiunea 7 Centru. Scopul principal al acestei asociații a fost acela de a promova accesarea fondurilor structurale în cadrul axei prioritare nr.3 a Programului Operațional Regional, privind achiziția de echipamente pentru situațiile de urgență.

Doamna președinte Lokodi: Intră în Regiunea 7 Centru 10 milioane de Euro, suma va fi cheltuită global pe toată regiunea, urmând ca fiecare județe să beneficieze de echipamente pentru activitatea 112 pompieri. În prima fază nu achiziționăm salvări, pentru că acele salvări, la nivelul județului Mureș acum au fost primite într-un număr mai mare în cadrul unui program derulat prin Ministerul Sănătății. În a doua parte a programului vom achiziționa și salvări pentru a dota spitalele din orașe mai mici și din comune. Vom achiziționa o mașină centrală pentru intervenții în caz de catastrofe chimice, de asemenea vom achiziționa mașini multifuncționale care pot să se deplaseze pe orice teren și care au tot sistemul ghidat prin satelit și vom achiziționa și alte dotări, aceste dotări complexe vor fi pe Regiunea 7 Centru, cu centrul la Tîrgu Mureș și de aici vor fi folosite în toate cele șase județe asociate. A fost discutat la nivelul tuturor factorilor de răspundere din celelalte județe partenere, suntem în situația în care vă anunț că și Brașovul va pune pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Am fost primii și, din păcate, din cauza unei lipse de comunicare, nu din partea noastră ci la Consiliul Județean Brașov, materialul nu a fost de trei ședințe discutat. V-aș ruga frumos atunci, după ce toate comisiile au avizat și am făcut aceste precizări, să trecem la votul proiectului de hotărâre.

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Szalkay Iosif), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Szalkay Iosif), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Mora Akos Daniel, Szalkay Iosif), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki - Secția de Artă și Galeria Ion Vlasiu

 

Doamna președinte Lokodi: Proiectul a fost discutat în Comisia de servicii, Comisia economico-financiară.

Domnul consilier Lădariu: Doamna președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor colegi! Sunt unul dintre tîrgumureșenii care trec des prin acest loc, iar din când în când, atunci când sunt invitat, am posibilitatea să văd cum arată clădirea și pe dinăuntru, cum arată încăperile. O spun cu toată sinceritate, mie unuia, ca tîrgumureșean, nu-mi place. Clădirea, după cum s-a specificat și în expunerea de motive, nu a mai fost reparată practic din 1962. Se află într-o avansată stare de uzură fizică și morală. E de prisos să vă spun ceea ce știm cu toții. Acolo sunt lucrări de artă, picturi, care necesită o păstrare în condiții deosebite, în condiții speciale. Sunt cărți vechi, de o valoare inestimabilă în Europa și în lume. Așadar, proiectul nostru se încadrează tocmai programului de includere a instituțiilor culturale mureșene în circuitul turistic și de valori al Tîrgu Mureșului, județului și al țării. Normal că și eu aș fi dorit până acum să fie găsite soluții pentru a fi reparată această clădire. Aceștia sunt banii, e bine și mai târziu decât niciodată, se spune, această centrală modernă este o necesitate, deci s-o votăm.

Doamna președinte Lokodi: Eu trebuie să vă spun că de ani de zile este în atenția Consiliului Județean această clădire, am făcut reabilitări importante la structura clădirii, în primul rând am găsit metode tehnice și soluții pentru eliminarea ciupercilor care au atacat această clădire, se continuă și anul acesta lucrările, o mare parte din clădire a fost modernizată, WC-urile au fost reparate și faianțate. Normal, fondurile care sunt necesare acolo sunt imense, clădirea Teleki este cuprinsă într-un program național pentru salvarea și reabilitarea clădirilor monumente istorice și în măsura în care lucrările avansează vom continua până ce finalizăm reabilitarea întregii clădiri. Și acesta este un moment din cadrul acelui proiect prin care reabilităm centrala termică și sistemul de încălzire. Avem clădiri importante în administrarea și proprietatea județului așa că, posibilități de atragere de fonduri sunt foarte multe. Să trecem la vot!

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

 

Doamna președinte Lokodi: În urma plecării domnului Dumbravă Florin de la direcție și a numirii pe perioadă temporară a domnului Schmidt Lorand trebuie să modificăm componența comisiei. Proiectul de hotărâre a fost discutat în 4 comisii, a fost avizat favorabil și conține 3 articole.

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

Domnul consilier Giurgea: Când are loc examenul?

Doamna președinte Lokodi: Când ne dă avizul ANPH. Timp de 6 luni se poate organiza concursul.

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Doamna președinte Lokodi: Comisia economico-financiară și Comisia de amenajarea teritoriului au discutat acest proiect și aceste avize. Doamna Csortan, 1, 2, 3 ce înseamnă?

Doamna arhitect șef Csortan: Față de lista de 14 puncte am considerat să expunem 3 puncte care ar putea să fie mai în interesul dumneavoastră, 3 propuneri de Plan Urbanistic Zonal care vizează teritoriul administrativ al municipiului Tîrgu Mureș. În acest sens am și invitat arhitectul șef al municipiului, dacă se dorește o analiză sau o dezbatere mai profundă, să fie și dânsa de față. În Comisia tehnică membrii comisiei au susținut cele 3 proiecte, titlurile sunt „Cartierul Unirii Tîrgu Mureș”, „Platforma pentru instalații de compactare și asamblare deșeuri și stație de epurare” și „Prelungire Calea Sighișoarei, Zona Mureșeni și Zona Livezeni”. Din punct de vedere tehnic și juridic documentația a fost completată, a fost făcută și o consultare și a populației pentru cele 3 subiecte. Dacă doriți vă stăm la dispoziție să vă răspundem la toate întrebările pe care le-ați avea de ridicat. Atât aș avea de spus. Mulțumesc!

Domnul consilier Amza: Aș ruga-o pe doamna Angela Covaci să ne detalieze puțin Prelungirea Calea Sighișoarei – Zona Mureșeni și Zona Livezeni, să ne spună și nouă de unde pleacă, unde va ieși.

Doamna președinte Lokodi: Dacă îmi dați voie, doamna Covaci este invitata noastră, cred că trebuie să o interpelați pe doamna Csortan.

Domnul consilier Amza: Atunci doamna Csortan, mi-e indiferent, dar eu o preferam pe doamna Covaci.

Doamna președinte Lokodi: Dacă are amabilitatea doamna Covaci să răspunde, noi nu putem să vă interpelăm, numai în cazul în care doriți dumneavoastră să faceți acest lucru. Vă mulțumim!

         Doamna Angela Covaci: Cele două planșe prezentate aici, către dumneavoastră, conțin de fapt cele două documentații de urbanism aprobate de Consiliul local municipal, dar vi le-am prezentat pe aceeași planșă, pe același suport pentru că sunt de fapt două documentații care completează Calea Sighișoarei și care încearcă să rezolve o parte din traversarea auto a municipiului Tîrgu Mureș. Pe de o parte, este zona Mureșeni care începe de la Gheorghe Doja, aici fiind Combinatul Azomureș, trece paralel cu liniile de înaltă tensiune lângă limita administrativă a municipiului Tîrgu Mureș, trece peste drumul spre Vălureni, ocolește botul de deal, să zic într-un fel, geografic, trece între pădure și groapa de cărămidă a fabricii de cărămidă Mureșeni, continuă pe traseul liniilor de înaltă tensiune care deja au creat o fantă în pădurea existentă a municipiului, deci în încercarea de a nu face intervenții drastice la partea de mediu am căutat să urmărim, prin traseele acestor prelungiri, rețelele existente care deja grevează terenul de sarcini. Mai departe trece peste drumul care duce la satul Budiul Mic, trece pe dealul în momentul de față neconstruit, care se află în spatele cartierului Dâmbu Pietros, iarăși paralel cu liniile de înaltă tensiune, și intră în Calea Sighișoarei, în acest nod de circulație care este în spatele cartierului Dâmbu Pietros, lângă strada Viile 1 Mai. Deci, de aici, de la Viile 1 Mai din spatele Dâmbului Pietros până la Gheorghe Doja este prima documentație și anume prelungirea Căii Sighișoarei către Mureșeni. După cum v-am spus, am încercat să nu aducem daune fondului construit, daune fondului de mediu și să încercăm să rezolvăm prin această documentație direcția Sighișoara- Cluj, pe această porțiune.

Cealaltă documentație tratează prelungirea Căii Sighișoarei din spatele cartierului Tudor Vladimirescu, între actuala livadă care urmează a fi retrocedată și pădurea orașului, ocolește livada, ajunge la limita administrativ a municipiului Tîrgu Mureș, intră în DN 13 într-un sens giratoriu și s-ar prelungi cu propunerea susținută de dumneavoastră și Administrația Națională a Drumurilor privind centura municipiului. Prin documentația pe care noi v-o prezentăm aici încercăm să oferim o traversare coerentă a municipiului Tîrgu Mureș pe direcția Sighișoara – Cluj, de asemenea pe direcția Sighișoara – Reghin pe care dumneavoastră o administrați. Am încercat să corelăm studiul nostru cu studiul dumneavoastră și cu acceptul, cel puțin verbal, al Consiliului Județean al Prefecturii și al Administrației Naționale a Drumurilor, am propus să se translateze pornirea centurii municipiului Tîrgu Mureș propusă de dumneavoastră, să translateze față de poziția studiată în primul studiu de fezabilitate pe care sunt sigură că l-ați văzut, să se translateze cu aproximativ 400 de metri către Sighișoara, până la limita administrativ a municipiului Tîrgu Mureș, în așa fel încât să oferim acest traseu coerent de ocolire a municipiului Tîrgu Mureș. Cele două documentații la nivel de Plan Urbanistic Zonal tratează în principal aceste propuneri de drumuri ocolitoare dar, fiind documentație de urbanism am încercat să inventariem fondul construit și fondul de mediu existent și am încercat să facem niște propuneri privind zonificarea funcțională ulterioară a terenurilor rămase între rezerva propusă de noi pentru acest drum și fondul construit existent. Este o primă documentație, urmând documentațiile tehnice legal necesare până la implementarea celor două proiecte, inclusiv o să încercăm finanțări din alte fonduri decât ale municipiului Tîrgu Mureș. Cele două au o lungime de aproximativ 5,6 km și între aceste două drumuri pe care noi le propunem aici se află Calea Sighișoarei, pe traseul și pe forma există care în momentul de față este într-o fază finală de reabilitare de către administrația locală.

     Doamna președinte Lokodi: Deci, atunci dați-mi voie să fac precizări. Anul trecut, Guvernul României a finanțat pentru proiectare pentru județul Mureș acest drum 142 C ce v-am spus, Coroisînmartin – Zagăr. Anul acesta, Guvernul României dorește să aprobe încă un alt proiect de hotărâre de Guvern prin care vor fi finanțate la nivel național alte proiecte, proiecte care au șansă să intre în cadrul Programului Operațional Regional pentru finanțare și județul Mureș a propus această cale variantă de ocolire a municipiului Tîrgu Mureș, printre acele proiecte, studii de fezabilitate care ulterior să fie finanțate din bugetul național pentru proiectare și avem nevoie de a aviza astăzi acest material, ca după aceea să se termine cu SF-ul, să putem înainta către Ministerul Dezvoltării, Locuinței … în vederea includerii în cadrul proiectului de Hotărâre de Guvern și sper că la anul vom putea să aprobăm din partea Comitetului de Evaluare a Proiectelor depuse la nivelul Regiunii 7 Centru ca un proiect care să primească finanțare din POR (Programul Operațional Regional). Asta spun și mass-mediei, să vedeți că dacă există un proiect bine făcut Consiliul Județean nu blochează activitatea altor instituții, din contră dă tot sprijinul în vederea realizării cât mai urgente.

Domnul consilier Szalkay: Mulțumesc, doamna președinte! Profit și eu de faptul că arhitecta șefă a municipiului se află printre noi și aș vrea să o întreb dacă s-au făcut niște calcule estimative, cel puțin cât ar costa acest drum pe care dumneaei ni l-a expus, precum și când ar putea începe procesarea acestui drum și când ar putea fi finalizat. Mulțumesc!

Doamna Angela Covaci: Domnule consilier, eu v-am prezentat o documentație de urbanism care înseamnă începerea procedurii de implementare a proiectului. Din păcate, nu pot să vă spun nimic asupra unei sume de investiție, nu a fost în contractul și în datoria mea de acum să fac o evaluare. Încercăm să facem un studiu de prefezabilitate, urmat de un studiu de fezabilitate, în momentul în care suma va fi definită o să v-o spun. Drept care, următoarele demersuri, iarăși, nu pot să vă spun acum când vor fi îndeplinite, dar, documentația de față este primul pas și în funcție de aprobarea aceasta, eu zic, o să urmeze în timp derularea normală și legală a proiectului.

Doamna președinte Lokodi: Deci, mai înainte, acum trei minute, am făcut o precizare. Dacă anul acest va fi inclus în proiectul de Hotărâre de Guvern prin care, din partea Guvernului se va finanța proiectul, atunci să zicem că anul viitor, în primăvară, la începutul lunii iunie va fi gata proiectul. Și atunci poate fi depus în cadrul Programului Operațional Regional, la Alba Iulia, pentru a fi selectat. Dacă va fi selectat la sfârșitul anului viitor poate să intre la finanțare în doi-trei ani. Când a fost selectat proiectul cu drumul 142C? În 2004! Când intră la finanțare? Anul viitor!

Domnul secretar Togănel: Comisia socio-economică a Consiliului Județean pentru avizarea hypermarket-ului a analizat o cerere de amplasare a unui mall între magazinul Metro și Auchan. Va fi cel mai mare mall din Tîrgu Mureș cu 145 de magazine, 8 fast-food-uri, restaurante, cinematografe și alte dotări. Fac această informare pentru că cei care construiesc mall-ul vor realiza ieșirea acestui drum în strada Gheorghe Doja, într-un sens giratoriu și ei vor finanța, ei s-au angajat că în 2008, în decembrie, vor da în funcțiune acest drum. Vă mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Suntem, cred că, orașul cu cel mai mare număr de mall-uri pe cap de locuitor. În 2004 noi nu ne gândeam că la finele mandatului nostru va exista o dezvoltare așa de puternică în această zonă. Și dacă se va construi și autostrada Borș – Brașov – București, și știți că această autostradă va trece aproape de Ungheni și la Cinta se va întâlni cu autostrada Iași, deci autostrada Moldova, atunci județul Mureș va deveni atractiv din punctul de vedere al investitorilor, pentru că aici va fi un nod al infrastructurii de transporturi și la sfârșitul ședinței o să vă fac și un anunț la care o să vă cer avizul dumneavoastră. Dar, până atunci, să rămânem la acest punct de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc doamna președintă, permiteți să adresez niște întrebări doamnei arhitect. Doamna arhitect, eu vă felicit pentru ceea ce vreți să intreprindeți ca centură ocolitoare a municipiului Tîrgu Mureș, motivele sunt clare, sufocarea orașului cu traficul greu, tehnic, dacă puteți să îmi răspundeți, știu că e în faza de PUZ, unde are loc intersecția sau, mă rog, bifurcația actualei centuri cu cea pe care urmează să o faceți în prelungire, este un punct nodal acolo la strada Budiului sau mai la nord de strada Budiului, acolo unde ați pus mâna, exact.

Doamna Angela Covaci: Aici este strada Budiului și aici este Cartierul Dâmbul Pietros și strada Viile Dealul Mic.

Domnul consilier Giurgea: A, deci acolo este, înțeleg.

Doamna Angela Covaci: Deci, încercăm să îndepărtăm de cartierul Dâmbul Pietros drumul acesta de traversare a orașului.

Domnul consilier Giurgea: Asta este foarte bine.

Doamna Angela Covaci: Să nu intrăm aici, să implicăm fondul construit existent, încercăm să-l îndepărtăm.

Domnul consilier Giurgea: Unii colegi de-ai mei fac glume că exact deasupra firmei mele va fi drumul și este un lucru bun, crește prețul, dar este de fapt o întrebare pe interesul cetățeanului din Tîrgu Mureș, că nici nu m-am putut gândi că intersectați aceste două artere undeva mai spre Budiului unde sunt și case și, desigur, și zgomot foarte mult, acum ce am vrut să vă mai întreb vis-a-vis de acest proiect care este extraordinar, vă spun încă o dată, este nemaipomenit. V-ați gândit ca pe acest, este o întrebare cu substrat, dar poate îmi răspundeți sau dacă nu, nu este nici o problemă și vă mulțumesc. V-ați gândit că pe traseul acestei șosele de centură să intre într-un sistem de construcții toată zona respectivă, de o parte și de cealaltă a centurii? Sigur, prin implementarea unui proiect de utilități apă, canal, telefon, etc.

Doamna Angela Covaci: După cum știți și dumneavoastră, orice drum este purtător de dezvoltare, deci în mod sigur pe acest traseu o să apară funcțiuni pe care noi le-am definit, v-am spus, prin reglementările care completează această documentație de plan urbanistic zonal. Dar reglementările o să fie completate punctual de către solicitatorii ulteriori de construcții pe acest traseu și o să fie aprobate de Consiliul local și de Comisiile tehnice și de toată lumea îndrituită, prin documentații ulterioare.

Domnul consilier Giurgea: Vă mulțumesc!

Doamna Angela Covaci: Zona de interes este mai mult în partea aceasta, în spatele magazinului Metro, din păcate în această zonă este pădure și sunt porțiuni cu probleme, să zic că nu neapărat cu probleme de alunecări de teren, dar cu probleme de stabilitate a terenului în zona gropii de cărămidă care trebuie consolidată, de asemenea sunt trasee de utilități și de mari conducte de gaz și de electrice care nu permit construirea, deci probabil că limitrof acestui drum nu va fi ușoară construirea în viitor. Dar în zona aceasta și în zona aceasta a livezii, documentația noastră de urbanism spune că doritorii vor trebui să întocmească planuri urbanistice care ulterior vor fi aprobate. Și despre utilități, un drum de felul acesta nu poartă utilități, nu are apă, are canalizare pluvială, are iluminat stradal dar alte utilități folositoare unui virtual investitor nu sunt prevăzute, are alt scop, scopul de a degreva centrul de circulație.

Domnul consilier Giurgea: Corect și e foarte bun și vă felicit. Întreb, absolut tot traseul acestei șosele, de centură să zicem, parcurge doar arealul geografic al municipiului Tîrgu Mureș, nu intră cumva și pe la Crăciunești, respectiv Budiu?

Doamna Angela Covaci: Nu, nu, este pe administrativ Tîrgu Mureș parțial intravilan și parțial extravilan și à-propos de autostradă, ce spunea doamna președintă, în zona din spatele mall-ului pomenit de domnul secretar și a magazinului Metro, noi dorim să facem un sens giratoriu, pe de o parte pentru a iniția o trecere denivelată peste calea ferată și peste Gheorghe Doja pentru a viabiliza și a face ușor accesul și în zona tradițional industrială a municipiului Tîrgu Mureș, pe de altă parte să putem solicita ceea ce am și făcut, la Administrația Națională a Drumurilor, să solicităm o eventuală legătură cu autostrada Transilvania în acest punct, care din punct de vedere urban și al municipiului Tîrgu Mureș ar fi mult mai folositoare coborârea aici de pe autostradă decât să se facă coborârea între Cristești și Ungheni unde este propusă în momentul de față. Într-o discuție cu domnul director Mihai Grecu, dânsul a aprobat această idee și a spus că se vor gândi cei de la Administrația autostrăzilor sau nu știu cum se cheamă, se vor gândi la această propunere a noastră. Atunci am implica administrativele altor comune, dar propunerea asta este doar pe Tîrgu Mureș.

Domnul consilier Giurgea: Acum, sigur, ca să încheiem poate într-o notă de veselie, de ce atâtea mall-uri? Însuși de la numele municipiului nostru, de târg, nu? Vă mulțumesc!

Doamna președintă Lokodi: Deci domnilor consilieri să trecem la vot. Proiectul nostru de hotărâre conține 3 articole.

 

Articolul 1 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 3 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 4 nu au votat (Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

Doamna președinte Lokodi: Mulțumim mult doamnei arhitect șef pentru că a stat la dispoziția colegilor ca să lămurim aceste întrebări.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a drumului vicinal Morești-Șăușa, de pe teritoriului administrativ  al orașului Ungheni, județul Mureș

 

Doamna președintă Lokodi: Proiectul a fost avizat de Comisia juridică și de Comisia de urbanism în mod favorabil. Proiectul de hotărâre conține 2 articole, se supune la vot.

 

Articolul 1 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Balogh Iosif, Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Articolul 2 se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Balogh Iosif, Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 5 nu au votat (Balogh Iosif, Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Șopterean Ioan, Tatar Bela), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam)

 

13.Informare privind nivelul de asigurare a ordinii și liniștii publice, securității și siguranței civice a comunității pe raza localităților urbane și rurale din județul Mureș, în trim. III. 2007

 

         Doamna președintă Lokodi: În materialul ședinței pentru astăzi aveți o informare privind activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Mureș, vă rog frumos să studiați această informare a colegilor noștri. Mai este un material cu privire la spațiul din Bazinul Carpatic, un material venit din partea unor parteneri din orașul Esztergom din Ungaria, ei doresc să se facă o asociație, un parteneriat în Bazinul Carpatic pentru administrațiile țărilor Ungaria, Cehia, deci toate țările care suntem în bazinul Carpatic. Având în vedere că acest material are și așa o anumită vechime, domnilor consilieri vă las să studiați materialul și pentru ședința următoare o să rog secretariatul să pregătim un proiect de hotărâre prin care o să primesc mandat din partea consilierilor dacă doresc această asociere pentru că va fi o asociație, va incumba aici cotizații, va incumba pentru proiect alte cheltuieli, să pregătiți un proiect de hotărâre.

Și acum domnilor consilieri, aseară prin poșta electronică am primit o scrisoare, și președintele Consiliului Județean și managerul Aeroportului Tîrgu Mureș domnul Runcan. Scrisoarea sună în felul următor. „Referitor la ultima noastră discuție de la Budapesta dorim să vă facem astăzi o ofertă dar avem nevoie de un răspuns definitiv până lunea viitoare, 5 noiembrie orele 11.00, deoarece Wizz Air își va lansa noul program de primăvară în ziua următoare, marți 6 noiembrie. Oferta noastră: Wizz Air va aduce înapoi zborurile Tîrgu Mureș – Budapesta cu aceeași frecvență săptămânală și orar similar pe care le avem până la 15 mai 2008 și vom anunța acest lucru în data de 6 noiembrie, marțea viitoare.” De ce avem nevoie de acordul dumneavoastră? – 7,22 euro/pasager care pleacă, cu toate taxele incluse, garantate, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 15 mai 2005. Această taxă ar trebui să includă totul: aterizare, taxă pax, rampă pasager, mânuirea bagajelor, taxă de securitate, iluminare, taxa de zgomot, parcare, cu excepția taxei de dezghețare. Aceasta a fost taxa pentru care am fost de acord la ultima noastră întâlnire, după întâlnirea noastră am avut câteva discuții și am ajuns la concluzia să vă facem oferta de mai sus. Având în vedere faptul că nu avem prea mult timp, vă rugăm frumos să ne contactați. Tot ieri, în Studioul Teritorial al Televiziunii Duna, de la ora 7 am fost invitată, 4 minute am avut posibilitatea să spun punctul meu de vedere despre situația creată cu Wizz Air și a fost prezentă doamna Natasha Cazmer, care a mai fost aici în Tîrgu Mureș din partea Wizz Air-ului. Eu eram foarte hotărâtă și foarte tranșantă în legătura cu poziția până acum, cred că această scrisoare este urmarea și ecoul puternic prin Duna TV, care a avut un impact și pe piața din Ungaria, mă gândesc că  după aceea executivul Wizz Air-ului s-a așezat și ne-a făcut această ofertă. Cert este că nu am fost sunată de domnul Runcan, scrisoarea a fost trimisă domnului Runcan și mie. Nu cunosc care este poziția aeroportului la această ofertă. Astăzi am așteptat să fiu sunată, am crezut că va fi aici la ședință și că putem să discutăm această problemă printre primele puncte înaintea ordinii de zi. Vă consult, pentru că acest contract oricum trebuie să fie încheiat de către managerul aeroportului și nu de președintele Consiliului Județean, dar noi am luat o hotărâre la nivelul Consiliului Județean privind majorările taxelor aeroportuare și dacă el ar respecta acele majorări, atunci taxa pe care ar trebui să plătească Wizz Air-ul ar fi în jur de 9,50 euro/pasager, deci cu 2,20 euro/pasager mai mult decât acea ofertă pe care, la Budapesta, a fost de acord domnul Runcan și doamna Hang din partea aeroportului, dacă acolo la discuții Wizz Air-ul accepta să rămână să le oferim și era prezent și domnul Kolosvary din partea Consiliului de Administrație. Dânșii solicită un program, adică un contract pe 5 ani, deci asta înseamnă că noi 5 ani nu mai majorăm aceste taxe. Nu știu dacă este cu câștig sau câștigul este în altă parte, cert este că în această scrisoare ei nu mai solicită din partea noastră acele taxe de promovare a regiunii, care sunt sume imense, care se plătesc de către societățile economice, de administrațiile publice locale pentru promovarea regiunii. Și dacă noi în contract am putea să cuprindem aceea taxă, fără nici o sumă, pe 5 ani, de promovare a regiunii, dar nici nu am fi promovați numai dacă am dori noi sau dacă, eventual, am rediscuta ulterior promovarea regiunii și în contract am cuprinde posibilitatea readucerii și altor zboruri decât Budapesta – Tîrgu Mureș, eu vă consult dacă mă mandatați ca până luni să formulăm un răspuns de accept, în orice caz este mult peste oferta făcută de ei când am fost acolo de 2,89 euro, pentru că ei atunci ne-au oferit 2,89 de euro incluzând și taxa de 5 euro pe care ei o colectează pe bilet de la clienți, pentru că ei au spus că nu îi interesează dacă noi nu acceptăm acele sume pentru promovarea regiunii, atunci ei trebuie să calculeze pierderile pe care le realizează la nivelul operatorului. Deci, vă rog frumos să îmi spuneți ceva. Poftim? Domnul Giurgea, domnul Pokorni, domnul Szalkay și domnul Mora zice că înainte.

         Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc doamna președintă, acum procedural, nu vă supărați, nu a dat telefon, trebuia să îi dați telefon. Dacă nu a dat telefon Runcan, trebuia să îi dați telefon.

         Doamna președintă Lokodi: Dar eu am crezut că va fi aici.

         Domnul consilier Giurgea: Și să vină aici, trebuie comunicare și din partea lui din două motive: în primul că este bărbat și în al doilea rând că este un fel de subordonare față de Consiliul Județean și, implicit, și față de dumneavoastră și din partea dumneavoastră, să vină urgent, așa trebuie să îl chemați, să vină urgent.

         Doamna președintă Lokodi: Așa o să fac, o să îl chem mâine.

         Domnul consilier Giurgea: Uitați, din cauza acestor disfuncționalități o să avem probleme, eu nu știu cât de tare îl doare pe Runcan și cât de tare îl doare pe altcineva, nu pe dumneavoastră firesc, pe altcineva, pe mine mă doare pentru că am cheltuit foarte mult în aeroportul acesta, și energie, încă de la legislaturile trecute, atât am vorbit despre el că ne-a durut capul, și nu vrem ca acest aeroport să intre într-o formulă, cu ghilimelele de rigoare, de faliment, în primul rând. Trecem la subiect. Spuneți-mi, că nu am înțeles, ce înseamnă taxă de promovare a imaginii regiunii.

         Doamna președintă Lokodi: Taxa de promovare a regiunii. Toate firmele operatorii low cost au o construcție de preț al biletului care este mult mai avantajos decât ceilalți operatori aerieni, cum este în speța noastră Malev-ul. Deci Malev-ul zboară cu o taxă de bilet mult mai mare decât Wizz Air-ul și atunci se obișnuiește să existe un contract între o regiune unde zboară firma low cost, și asta indiferent că e RheinAir sau Wizz Air, că ce firmă de low cost este, și atunci ei, prin acele pârtii care le au, revista de bord, pagina lor de internet, promovează turistic regiunea. Pentru această promovare sunt anumite costuri, deci să plătești pentru a te promova pe pagina de internet, în revistă, lunar se schimbă revista deci apare un alt conținut și de fiecare dată să fii cu ceva, bază turistică sau regiunea cu posibilitățile turistice, în acea revistă care costă, domnul Bartha vă rog să mă ajutați, 150 mii euro/an.

         Domnul consilier Giurgea: Da, sună fain, deci mai departe, ceea ce ne interesează direct, categoric, aici este un bussines, eu nu pot decât să felicit Wizz Air pentru jocurile pe care le face. Le face ca un om de afaceri, așa se fac afacerile. Domnule, dacă pot să scot de dincolo, că mă duc la celălalt mai ieftin, dacă mă întorc înapoi, ceva, fac mișcările astea, că așa se face în afaceri. ceea ce trebuie să facem noi în schimb este, categoric, o discuție cu această companie și cu oricare altele. Eu, din punctul meu de vedere, v-aș da un termen de procedură tehnică definitiv, pentru totdeauna, ca președinte al Consiliului Județean, și dumneavoastră, celor trei, v-aș da această permisivitate de a vorbi, pentru că sunteți executivul și noi v-am mandatat să fiți acolo. Vorbiți și vorbiți în interesul Consiliului, categoric, deci, vorbiți cu ei și să vedem ce se poate face. Noi avem niște cheltuieli, oricum, de regie pe aeroport. Dacă nu vine Wizz Air-ul, oricum cheltuielile acestea există. Păi, în momentul când vine cineva, eu tot având niște cheltuieli, păi acela este un profit de aproape %, teoretic, că nu este chiar așa.

Doamna președinte Lokodi: Oricum, orașul și județul câștigă cu cei care vin aici.

Domnul consilier Giurgea: Categoric, trebuie să facem aceste demersuri ca oamenii aceștia să vină înapoi, nici nu vreau să mai comentăm la nivelul că au plecat și au venit și că de ce. Nici în glumă. Foarte bine, dacă vin înapoi noi să fim cei care trebuie să întindem mâna și să-i curtăm, pentru că e interesul nostru. Ei au și alte posibilități, sigur, au și ei interes, dar ei știu să-și facă business-ul. Deci, categoric, să faceți aceste discuții și demersuri cât mai repede. Sigur, neapărat trebuie să faceți cu Runcan și cu conducerea executivă, pentru că ei sunt cei care răspund și ei sunt cei care semnează. Eu personal votez, vă dau mandatul, luați-l lângă dumneavoastră, dacă vreți ca pe un prieten, am vrut să zic ca pe un copil, de mână.

Doamna președinte Lokodi: Dar așa am și făcut.

Domnul consilieri Giurgea: Nu mai lăsați disfuncționalitățile acestea să decurgă în sensurile în care au decurs până acum, de comunicare vorbesc, pentru că nu e în avantajul și în interesul nostru. Și implicit al dumneavoastră, și nu în ultimul rând al dumneavoastră, ca ordonator principal de credite.

Doamna președinte Lokodi: Și așa în târg așa se vorbește, că eu am alungat Wizz Air-ul.

Domnul consilier Giurgea: Doamna președinte, știți că este vorba asta „gura lumii n-o poți astupa” și dacă te iei după gura lumii înnebunești. Așa că, eu nu mai vreau să iau cuvântul decât să vă spun Crăciun fericit și An Nou fericit, și știți de ce.

Doamna președinte Lokodi: Numai în 22 plec. Până atunci nu știu dacă facem ședință, dacă trebuie, da, dacă vine vreo minune de rectificare de buget, vreo minune, pentru că trebuie să facem.

Domnul consilier Szalkay: Da, mulțumesc, doamna președinte! Într-adevăr, subscriu și eu la cele spuse de colegul meu Giurgea, pentru imaginea orașului, pentru posibilitatea de a fi în continuare contactat acest oraș, să fie în circuitul economic european, dacă vreți al Uniunii Europene, avem foarte mare nevoie de aceste curse low cost, pentru că nu toată lumea are avion particular, cum am spus. Și deoarece dumneavoastră ați avut oarecare îndoieli v-am transmis azi acel email la Cristina, cred că l-a primit, din partea Băncii Baltinski, care săptămâna trecută, și spun acum la toți colegii, a fost aici președintele, vicepreședintele precum și directorul pe Europa Centrală și de Est, au venit din București cu un avion particular, în 28 de minute, ceea ce înseamnă că au avioane performante. A spus că a fost primit regește, așa scrie, puteți să vedeți, și a fost foarte mulțumit de serviciile care se fac la aeroport. Acum, trebuie să hotărâm aici și trebuie să spunem când Runcan face un lucru bun, pentru că nu este bine, după părerea mea, ca Runcan să fie în postura iepurașului care „iar ai șapcă, iar n-ai șapcă”, tot timpul dăm în Runcan. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Este foarte apreciabil cuvântul dumneavoastră.

Domnul consilier Ban: Având în vedere interesul general care s-a văzut după venirea acestei firme de transport aerian, eu consider foarte bună ideea de a discuta în continuare cu ei și sunt de acord să vină și să reia activitatea pe care au început-o. Vreau să vă spun că, așa cum a încercat și domnul coleg Szalkay să spună, cetățenii necesită o firmă, sau chiar mai  multe, de transport aerian cu un preț redus sau cu un preț mai mic decât cele care operează în alte condiții. Deci, în orice caz, eu consider că probabil și-au dat seama și dânșii că este în avantajul cetățenilor, în primul rând, și nu în ultimul rând și ei cred că își pot obține un avantaj, un profit, cum spune domnul coleg Kakassy. În continuare aș vrea să vă spun că ieri am avut la Sovata o discuție cu domnul secretar de stat din Ministerul Transporturilor …

Doamna președinte Lokodi: Tanțoș Barna.

Domnul consilier Ban: … și ne-a promis că sunt posibilități de a finanța din partea guvernamentală, a dezvoltării Aeroportului Transilvania. Deci, cred că dacă se va face treaba aceasta, vor dispare acele impedimente pe care le-a avut sau pe care le-a expus Wizz Air-ul, de a opera pe acest aeroport. Vă mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Deci, atunci să vă spun că ieri Ministerul Transporturilor a fost reprezentat prin secretarul de stat Tanțoș Barna, la Sovata, pentru că acolo o porțiune de 1,5 km de drum național din intersecția de intrare în Sovata s-a reabilitat și acolo am pus problema acestor impedimente pe care le întâmpină Aeroportul Tîrgu Mureș prin faptul că nu vom putea să depunem proiecte de POR, pentru că o vreme, se spune că în Ghidul solicitantului ministerul prevede posibilitatea depunerii proiectului pe POR numai pentru acele 11 aeroporturi care sunt în strategia TNT. Ieri mi-a spus domnul secretar de stat că s-a finalizat ghidul și nu există nici un impediment, deci și aeroporturile care au rămas afară din strategia europeană TNT pot să depună proiecte, ceea ce va facilita posibilitatea noastră de a face  proiecte și de a atrage surse de finanțare, normal de anul viitor sau, oricum din mandatul care urmează. Până atunci, rămâne să facem în continuare eforturi din fondurile din rezerva bugetară. Poftim? Mergem înainte, sigur că mergem înainte. Eu n-am spus nici o clipă că ne oprim. Am spus numai că avem anumite impedimente, dar iată că și aceste impedimente, cel puțin față de informațiile de ieri, nu mai există. Și atunci, anul viitor facem repede un proiect, pentru că studiu facem anul acesta, deci SF-ul îl reactualizăm anul acesta, cu IPTANA, iar proiectul îl lansăm anul viitor și facem și extindere de platformă și reabilitare de pistă.

Domnul consilier Pokorny: Vă mulțumesc, doamna președinte! Onorat consiliu, eu aș dori să facem abstracție de la aeroport, doar să reflectăm asupra unei probleme de principiu. Doamna președinte, pe lângă aeroport, are încă 10 probleme pe zi, la fel de importante ca și aeroportul probabil, drumuri, asistență socială și așa mai departe. În momentul în care eu, ca și conducător al unei instituții de care răspuns și doar de acest lucru răspund, primesc aceeași scrisoare sau anunț de o importanță deosebită, este doar obligația mea să iau legătura cu conducerea județului, nu invers. Deci nu muntele merge la Mahomed.

Dacă îmi dați voie, aș ridica o altă problemă, fiind la diverse, se poate sau doar aeroportul este în discuție.

Doamna președinte Lokodi: Un minut, domnul Benedek, doriți cu aeroportul? Da, atunci să-i dăm posibilitatea și după aceea ridicăm și problema dumneavoastră pe care o întâmpinați.

Domnul consilier Benedek: Mulțumesc! Eu am fost de mulți ani în Consiliul Județean când discutam de aeroport. Atunci spuneam că locul aeroportului nu este cel mai potrivit și de aceea vom pierde. Dar a trecut această epocă, pentru că cei care călătoresc au văzut cât de repede și cât de bine se poate, în siguranță totuși, ateriza dacă este ceață. Ceea ce este la Cluj. Nu știu dacă am reținut și eu bine minte, Wizz Air-ul reclamă lipsa dotării cu ghidajul de aterizare. Asta trebuie făcut, pentru că vrem să nu acceptăm, vrem să acceptăm, lumea se dezvoltă, este imposibil să ajungi la orașe mai mari fără avion. Numai un singur lucru, mai mult călătoream în ultima perioadă la congrese, adică în țările europene, alaltăieri am fost la București, drumul pe care-l făceam în 3½ ore – 4, l-am făcut în șapte ore. Plus că, cei care vă ocupați cu transportul și care vedeți ce se întâmplă, eu n-am mai fost demult pe drumuri, mai mult cu avionul, dar nu se mai poate circula. Ar fi o mișcare fără rațiune să te opui curentului de dezvoltare. Deci, aveți obligația să tratați și să semnați. Dezavantajos este ceea ce se întâmplă în multe, la noi în județ, lipsa comunicării. Probabil că Wizz Air-ul s-a dus la Cluj și a văzut că acolo taxele sunt mult mai mari.

Doamna președinte Lokodi: Nu este dublu. Ceea ce ei practică acum, cel puțin din mass-media, e în jur de 11 euro, dar dublu este prin acele publicații care se fac din parte administrației, municipiului, județului și așa mai departe.

Domnul consilier Benedek: Dați-mi voie să continui ideea, deci iată, confirmă că lipsa comunicării, lipsa epuizării căilor, eu n-aș putea să spun că are șapcă sau n-are șapcă Runcan, poate că pur și simplu are o problemă, poate chiar ignoră Consiliul Județean, dar lipsa comunicării în județul Mureș multe dezavantaje ne-a adus, acest tratament de dezavantajos pe care vreți, nu vreți, trebuie să-l acceptați, pentru că viața merge înainte și obligatoriu avem nevoie de aeroport, avion, și dacă nu vom avea cei care vin după noi ne vor condamna.

Doamna președinte Lokodi: Ar fi foarte trist ca managerul aeroportului să ignore Consiliul Județean. Deci, domnilor, vă cer votul, mă mandatați să discutăm ultimele detalii ale contractului? Și putem coborî, putem coborî sub valoarea aprobată cam de două luni, în ședința trecută, până la valoarea oferită de 7,22 euro? Cine este pentru?

 

Solicitarea doamnei președinte se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 8 nu au votat (Balogh Iosif, Bartha Barna, Boloș Vasile, Bozodi Alexandru, Lazăr Ioan, Șopterean Ioan, Tatar Bela, Toșa Ioan), 3 absenți (Socotar Dinu, Venczi Vidor, Veress Adam).

 

Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc! Să ascultăm și pe ceilalți colegi, vă rog frumos, doamna Magyarosi, cinci minute răbdare. Domnul Pokorny dorește să ridice o problemă la fel de importantă.

Sigur că da, dar fără el nu se poate. Domnilor, între mine și Runcan nu există o divergență personală. Pe mine mă miră că nu a venit astăzi la ședință și mă miră că nici nu m-a sunat. Ieri am discutat, alaltăieri, deci nu ne-am certat, nu ne-am despărțit, am analizat tocmai problema asta. Bine domnilor, o să-l întreb, dar fără să mă mandatați ce să-l întreb?

Domnul consilier Pokorny: Vă mulțumesc! Cu aproximativ două luni în urmă, directoarea căminului pentru persoane vârstnice ne-a căutat, printr-o adresă în care în detaliu ne-a descris situația gravă în care se află, financiar vorbesc, acest cămin. Ulterior, Comisia de buget m-a mandatat, am fost în acest cămin, am și înaintat o notă către Consiliul Județean. Să nu prelungesc, este doar vorba de câteva aspecte, de exemplu: la un număr 120 de locuri nu sunt numai 90 de rezidenți, din cauza lipsei de fonduri, pentru că și schema de personal este redusă la jumătate în sensul angajărilor. În al doilea rând, bătrânii fac baie de două ori pe săptămână pentru că nu sunt bani să se plătească apa caldă și așa mai departe. Am concluzionat, fără să indic sursa, pentru că știu că s-au făcut demersuri la Guvern de către Consiliul Județean, să se aloce pentru trim.IV fonduri în valoare de 1,400 milioane de lei vechi, respectiv pentru hrana calculată conform normelor, hrana asistaților și salariul personalului existent. Zilele trecute directoarea ne-a trimis iarăși o adresă în care ne solicită sprijinul, pentru că instituția se află în pragul falimentului. Au datorii, azi mâine nu mai au cu ce să plătească hrana asistaților. Eu vă rog frumos ca să se rezolve, în măsura posibilităților, această problemă. Pasul pe care l-am făcut în Colegiul director al Direcției de Asistență Socială a fost o altă propunere de-a mea, încât de la anul să fie inclusă această instituție în rețeaua normală, județeană, pentru că momentan legea nu prea permite să fie finanțată de Consiliul Județean, fiind vorba de o instituție cu persoane vârstnice aparține de Consiliul local. Trebuie să schimbăm și denumirea, asta s-a aprobat. Dar acum e o problemă acută, financiară, asupra căreia aș vrea să vă atrag atenția.

Doamna președinte Lokodi: Tocmai dumneavoastră ați dat răspunsul la întrebarea formulată. Consiliul Județean n-are posibilitatea să finanțeze, fiind în administrarea consiliilor locale. Domnilor, cunoaștem situația, dar, dați-ne soluția. Luați dumneavoastră o hotărâre că preluați aceste cheltuieli, temeiul legal? Noi nu mai rectificăm bugetul consiliilor locale. Anterior, și am vorbit astăzi despre acest lucru, trebuie schimbată și Legea finanțelor publice ca să împărțim noi bugetul la consiliile locale, ca atunci, acolo unde sunt asemenea probleme să putem să ajutăm. De anul viitor, să știți, avem proiecte de valori imense câștigate de către orașe și comune. Sovata, ieri a făcut o analiză, anul viitor intră în execuție proiecte în valoare de 30 milioane euro, pe Sovata. Cota parte proprie, 15 – 20%, de unde va plăti comunitatea? N-are acoperire. Noi anul viitor vom fi în fața unor cheltuieli, împrumuturi bancare și acel 20% pe care îi împărțim noi din bugetul nostru, va trebui, cum zice legea, numai și numai pe proiecte. Și dacă adunăm valoarea proiectelor câștigate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pe canalizare, drumuri, alimentare cu apă, săli de sport, spitale și așa mai departe, intră și programul cu spitalele. Noi va trebui, Consiliul Județean, să luăm împrumut pentru a ajuta administrațiile. Eu sunt de acord să preluăm aceste două case de bătrâni, Ideciu și Măgherani, încă în bugetul Consiliului Județean. Dar atunci vă rog frumos, domnilor consilieri, nu vă mai sculați pe tema Direcției de Protecția Copilului și a Persoanelor cu Handicap. Uităm discursurile politice, plătim pe decizia noastră. Autonomia la care tinde fiecare administrație și pentru care se luptă uite că sosește și nu face față nici unul, nici de oraș, nici de municipiu și toată lumea așteaptă de la Consiliul Județean.

Domnul consilier Lădariu: Doamna președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor colegi! Voi fi foarte scurt. Vreau să sprijin propunerea colegului Pokorny, am fost acolo, am vorbit cu doamna directoare cu alt prilej, într-adevăr posibilitățile primăriei de acolo sunt egale cu zero, sacul a ajuns la fund, de-abia o duc de pe o zi pe alta. Trebuie găsită o soluție, s-o găsim împreună, nu putem să-i lăsăm de izbeliște pe acești oameni, înainte de toate sunt bătrâni și sunt bătrânii noștri. Trebuie găsită, mi-e imposibil să vă spun acum care ar fi soluția dar trebuie, împreună, să găsim o soluție și, cum ați spus dumneavoastră, și pentru situația cealaltă, pentru ambele situații. Nu au nici o posibilitate, într-adevăr, acesta e adevărul, deocamdată, gol-goluț.

Doamna președinte Lokodi: Nimeni nu spune că nu este drept. Eu data trecută, nu vreau să spun la cine, a venit la mine un ONG pe care noi, în cadrul programul Consiliului Județean îl sprijinim, că dorește să depună un proiect la nivel național, dar nu are bani să plătească o autorizație. Am luat portmoneul, i-am dat 9 milioane de lei și i-am urat succes la proiect. Ce pot să fac?

Domnul consilier Giurgea: Vă mulțumesc, doamna președinte! Aș vrea să fac o mică introducere de 10 secunde. Din indemnizația mea de consilier, 6 ani aproape am plătit o fundație pe care am și transportat-o gratuit și i-am dat și bani, iar acum dau la 6 bătrâni. Deci, ca să se înțeleagă că nu am nimic cu persoanele vârstnice, și eu voi fi la un moment dat vârstnic, nu știu unde vor fi copiii mei, dar sper că am avut până acum și voi avea în continuare atâta capacitate să-mi așez bătrânețile eu, nu să stau pe seama copiilor.

Doamna președinte: Fără glumă, eu voiam să vă fac o propunere. Să încercăm să accesăm fonduri să construim o casă de bătrâni mai de elită, cine știe unde ne vom retrage la bătrânețe.

Domnul consilieri Giurgea: Da, e o ideea bună. Problema, în schimb, vreau să o pun așa cum am pus-o pe tot parcursul mandatului meu, celor două mandate, azi-mâine se încheie și al doilea, la Consiliul Județean dar și în Consiliul local. Trebuie să fim foarte atenți, spunea domnul vicepreședinte mai la începutul ședinței, cheltuim 60% din fondurile Consiliului Județean pe ceea ce înseamnă protecție socială. Cota noastră de participare, cea bugetară, fiind una aproape nesemnificativă. Stimați colegi, și aș vrea să nu se supere prietenul meu și colegul meu Pokorny, eu îl înțeleg și să mă înțeleagă și pe mine în ceea ce spun, să ne înțeleagă pe toți, sigur că trebuie ajutați, dar eu vă dau o idee și termin pe urmă să vă spun de ce nu sunt de acord să-i ajutăm de la Consiliul Județean. Oricum este campanie electorală, euro-parlamentare, avem și candidați, de ce nu se face o acțiune, dacă vreți de media, de ce nu se face o acțiune gen bal de caritate și să se adune 1 miliard și ceva. Și au ocazia atunci și cei care candidează, acum dânșii și altădată noi, la locale și parlamentare, aruncăm de multe ori cu bani aiurea, nu știu pe ce tâmpenii de emisiuni. De ce să nu facem o acțiune de caritate, care oricum va fi mediatizată, în care să adunăm această sumă de 1 miliard și ceva și, într-adevăr să-i salvăm pe oamenii aceștia. Dar, categoric, eu nu sunt de acord s-o luăm la Consiliul Județean. Că dacă o luăm la Consiliul Județean, eu voi iniția un proiect, nu numai pentru asta, și pentru altele, sigur că sunt de acord și cu domnul Lădariu, domnul Lădariu este un fiu al satului, e absolut normal să apere interesele acelei comunități, deși poate nu sunt foarte mulți din satul dânsului, dar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Brâncovenești. Nu sunt de acord pentru că, Consiliul Județean nu vreau să se numească până la urmă Crucea Roșie Mureș. Înțelegeți, Consiliul Județean are altă menire, inclusiv vis-a-vis de instituțiile de cultură care trebuie încet-încet să le autonomizăm, să se autofinanțeze 100%, să le privatizăm dacă vreți, nu știu în ce măsură, poate am zis o aberație, dar poate este și un sens bun în ceea ce am spus, și să alocăm acești bani pentru ceea ce trebuie făcut pentru dezvoltarea județului Mureș, să mergem, cum de altfel merg toate județele din țara asta, foarte puține aruncă banii, cu ghilimelele de rigoare să tratați „aruncă bani”i, pe alte acțiuni care nu sunt treaba Consiliului Județean. Noi o să ajungem, în scurt timp, dacă mergem în formula asta, așa cum am spus, să-i dăm Consiliului Județean o denumire din asta, de Cruce Roșie sau Mama Leone. Haideți să o gândim bine, categoric pe parte socială sunt de acord și întotdeauna am fost, și pentru cultură am dat mulți bani, pentru cărți, pentru spectacole și voi da cât voi mai putea. Deci, sunt pentru cultură, sunt pentru întreținere și asistență socială personală sau, dacă vreți, nu sub ce formă de fundație, dar nu mai sunt de acord ca bani de la Consiliul Județean să mai meargă în această direcție, și toți să meargă în această direcție. Alte instituții, și am terminat cu asta, dorm, nu-i interesează, dorm și-și scot pieptul afară că ce deștepți și breji sunt. Iar noi suntem cei care-i luăm pe toți în brațe. Până când?

Doamna președinte Lokodi: Adevărul este că pe anul viitor, până în 7 decembrie pot fi depuse proiecte la ANPH pentru fonduri în vederea acoperirii acestor cheltuieli și o invităm pe doamna director să facă proiect. Iar anul acesta să invităm administrația publică, să ajutăm, să facem o campanie, sunt de acord, să facem o campanie ca mediul de afaceri, deci societățile comerciale, cine poate, să sprijine, putem să facem ceva dar eu nu văd, din bugetul Consiliului Județean, cum am putea aloca fonduri.

Domnul consilier Mora: Tocmai această ideea voiam să o punctez, dar colegul Giurgea a punctat oarecum această chestiune. Deci, finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se poate face și prin alte instrumente, nu numai strict prin viramentele de la Consiliul Județean. Și atunci, propunerea mea, sau sugestia mea ar fi ca viitorului manager de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să i se impună, poate e greu cuvântul pe care îl folosesc, o anumită cotă din total buget pe care să o atragă din alte fonduri. Este fix problema lui de unde le va atrage. Ori prin proiecte pe care să le depună pe zonele în care se pot finanța asemenea chestiuni, ori prin parteneriate public-private în care el va trebui să găsească deschidere la, știu eu, Azomureș, la diferite alte societăți care poate, prin diferitele activități, au un anumit efect asupra sănătății oamenilor, deci trebuie să caute, pe această piață pe care activăm și în care trăim cu toții, și alte surse de finanțare.

În al doilea rând, a doua chestiune pe care aș dori să o punctez, tot pe tema Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, este această structură bugetară pe care tot o discutăm de multă vreme și la care aș vrea să găsim o soluție în viitorul apropiat. Deci, eu înțeleg că din bugetul Consiliului Județean, strict din fondurile noastre, ale bugetului Consiliului Județean, merg undeva la 120 de miliarde pe an către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. E corect, doamna președinte? Undeva pe acolo am înțeles că este, din totalul de vreo 550-600 de miliarde, 120 este strict din fondurile Consiliului Județean, care sunt bani de care noi le lipsim pentru alte investiții sau alte cheltuieli la nivel de consiliu. Eu vă cer, sau vă rog să prezentați o situație similară a celorlalte județe din țară, cum este alcătuit și cum se formează.

Doamna președinte Lokodi: Din țară numai poate încă un județ are asemenea probleme, în rest infime, mici. Deci, domnul Togănel, suntem județul cu cea mai mare structură.

Domnul secretar Togănel: Într-adevăr, avem structură mare, dar sunt și alte județe au structură la fel ca și noi, de exemplu Suceava.

Doamna președinte Lokodi: Dar din Ardeal nimeni nu are cum avem noi.

Domnul consilier Mora: Bun. întrebarea mea este vis-a-vis de banii care merg în celelalte județe din bugetul lor propriu, al consiliilor județene, dacă sunt atât de mari cum sunt la noi, sau dacă sunt în același procent, atât de mare, pe viramente, pentru că în acest caz, trebuie făcută o discuție la nivel național, cu forurile competente pentru a găsi o soluție. Eu vă spun foarte clar, nu că nu vreau să dăm acei bani la Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului, în schimb aș vrea ca cei 120 de miliarde, 150 de miliarde, nu știu care e suma exactă, să se poată folosi pe programul de drumuri, de exemplu.

Doamna președinte Lokodi. Deci, banii care vin de la ANPH vin în proporție de mărimea activității și pe persoană, practic este o sumă fixă pe o persoană asistată, fie că este vorba de copil sau adult. Nu poate să meargă în alte județe o sumă fixă, nu e vorba de sumă fixă, e vorba de sumă cotă, pe asistat.

Domnul consilier Mora: Înseamnă, din ce spuneți dumneavoastră, înțeleg că noi ne-am încărcat structura acestei direcții, sau asistații acestei direcții sunt mult mai mulți decât vine cota respectivă de la București și de aceea trebuie să finanțăm noi o parte din bani.

Doamna președinte Lokodi: Nu. Deci, o dată vine o cotă pe asistat, asta în cadrul direcției, dar despre ce vorbim, cele două case de bătrâni. Deci, pe asistat vine o cotă fixă, aia noi doar o transferăm. Domnul Bartha, vin și pe salarii bani?

Domnul consilier Mora: Și diferența de 120 de miliarde atunci pentru ce …

Doamna președinte Lokodi: Și diferența pentru funcționare o susține Consiliul Județean. Deci, noi practic susține funcționarea acestei instituții. De ce este așa de mare? Pentru că avem un sistem cu 58 de case tip familial, avem încă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 3 centre istorice iar la persoane adulte avem în jur de 7 centre mari și acum 5 case de diferite tipuri, CITO și altfel care se construiesc din fonduri PHARE. Și acum să vă informez că ANPH, domnul președinte Didilescu mai are ideea ca acele case care s-au construit din fonduri PHARE să aibă și conducere și tot, separat față de cele vechi.

Domnul consilier Mora: Pe care s-o plătească el, nu?

Doamna președinte Lokodi: Ei, felicitări, așa am spus și eu. Domnul Didilescu dorește acest lucru pe cheltuiala consiliului și să știți că purtăm lupte deosebite, domnul Pokorny, Direcția de Protecția Copilului și ultima verigă sunt eu, care nici nu vreau să aud de așa ceva, pentru că nu vom angaja asistenți în plus, director economic, director, așa că …

Domnul consilier Mora: În încheiere asta vreau să subliniez, dacă nu există altă soluție de a degreva acea componentă, care e o componentă destul de mare, e bugetul pe un an de zile pentru ceea ce înseamnă drumuri din bugetul propriu al nostru, atunci rămâne varianta pe care am spus-o inițial în care, realmente conducerea direcției să se aplece și spre alte surse de finanțare, nu numai de la Consiliul Județean.

Domnul secretar Togănel: Căminele pentru persoane vârstnice, potrivit legislației actuale, sunt în subordinea consiliilor locale. Trecerea lor în subordinea Consiliului Județean ar presupune un aviz de la ANPH și schimbarea profilului în sensul de a deveni acolo asistați persoane cu handicap. Cu toate acestea, vreau să vă informez că cei la Cluj și de la Timiș au adoptat recent hotărâri pentru trecerea unor cămine pentru persoane vârstnice în structura direcțiilor. Doamna președinte, la ora actuală, pentru căminele pentru persoane vârstnice legislația prevede următoarele surse de finanțare: aportul asistaților, din pensie, aportul aparținătorilor, aportul unității administrativ-teritoriale unde are domiciliul asistatul respectiv. De exemplu, la Ideciu sunt 30 de cetățeni ai Tîrgu Mureșului care stau în acest cămin. Ar trebui Tîrgu Mureșul să plătească acești asistați diferența de la pensie. Și numai în al patrulea rând se prevede ca sursă de finanțare bugetul de stat sau bugetul local și bugetul județului.

Doamna președinte Lokodi: Deci este problema managerului casei de bătrâni să rezolve.

Domnul secretar Togănel: Trebuie stabilit costul mediu, trebuie văzut cât este diferența, și am explicat acest lucru, cât se acoperă din pensie, dacă există posibilități cu aparținătorii să facem decontarea cu consiliile locale, ca și ei să contribuie cu finanțarea. Sau, este cealaltă variantă, care s-a mai enunțat aici, externalizarea acestui serviciu, privatizarea lui. În județul Sibiu de exemplu, la Mediaș, funcționează un asemenea cămin privat, condițiile sunt deosebite dar și costurile sunt suportate de către pensionarii în cauză, inclusiv cu bunurile imobile pe care le au și de către aparținători.

Doamna președinte Lokodi: Da, vă mulțumesc! Deci șanse există, dar cel mai ușor e să spunem Consiliul Județean să ne sprijine. Domnilor, dacă dorește cineva să mai ridice vreo problemă la diverse.

 Domnul vicepreședinte Groza: Într-adevăr, să luăm cazul căminului din Ideciu. Deci, din sursele provenite de la pensionari se acumulează 5 miliarde. Bugetul pe acest an, tot l-am analizat, nu poate fi mai mare de 8 miliarde, deci era o diferență de 3 miliarde. La anul, cu indicele de inflație, să tot fie 8,5 miliarde.

Doamna președinte Lokodi: Cât colectează de la rude?

Domnul vicepreședinte Groza: Chestiunea este următoarea: toate acele surse, trebuie să facem demersuri foarte clare și la Consiliul local Tîrgu Mureș, pentru că nu se poate, sunt 31.

Doamna președinte Lokodi: Succes, domnule vicepreședinte, este în subordinea dumneavoastră.

Domnul vicepreședinte Groza: Da, eu sunt perfect de acord, dar să nu fim nici atât de zgârciți, cu o sumă oarecare putem și noi să venim, la urma urmei.

Doamna președinte Lokodi: Lucrează foarte mult domnul vicepreședinte la casele pentru persoane adulte, știu că a fost și la Ideciu, acuma asta am zis în glumă, coordonează activitățile, investițiile, respectăm termenele, nu vom avea probleme. Domnul președinte Didilescu de la ANPH a venit ieri și noi ne luptăm cu constructorul că nu e calitativ bună lucrarea, nu s-a finalizat iar domnul Didilescu a lăudat că ce bună e lucrarea, că ne-a tăiat toate pârghiile.

Domnul consilier Radu Mircea: S-a stabilit astăzi la ședința comisiei de „Cea mai bine gospodărită comună din județul Mureș”, începând cu data de 5, orele 8.00, comisia se va deplasa pe rutele pe care le-am stabilit astăzi în comisie. Deci va fi în 5, în 7, în 9 și în 14. Vă rog să participați, nu ulterior să spuneți că nu ați știut de această acțiune. Mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Și aveți nevoie de microbuz. Vă mulțumesc! Vă doresc, până la întâlnire, numai sănătate, bine și o campanie cu succes!

 

 

                                               Întocmit:   Monica Mihaela Pop

                                                               Nemeș Ileana Livia

 

 

 

    PREȘEDINTE                                        SECRETAR

 

Lokodi  Edita  Emoke                             Ioan Togănel

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

          Viorel Iosib