ROMÂNIA                     

       JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 13.808 / 17.10.2007

       Dosar IV.C.1

                        

 

 

 

PROCES – VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean

din data de 3 octombrie 2007

 

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președintă Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 203/01.10.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți: domnii consilieri Radu Mircea și  Benedek Istvan.

Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl Schmidt Lorand – director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dna Gyorfi Maria – director executiv Direcția Muncii

·        directori din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș

 

Doamna președinte Lokodi : Domnilor consilieri, doamnelor consilieri vă promit o ședință și mai scurtă decât a domnului vicepreședinte Frătean, îmi pare rău că nu am putu să fiu alături de dumneavoastră, am auzit că foarte bine v-ați simțit și îmi pare bine. Domnilor, în ziua în care am avut ședința de Consiliu Județean atunci am primit o adresă prin care trebuie să modificăm și să rectificăm bugetul . Această ședință extraordinară este pentru rectificare de buget, avem o singură hotărâre pe ordinea de zi și rog pe domnul Bartha să ne prezinte ce bani sunt și unde sunt destinați, nu putem discuta altă destinație decât una singură, dar avem nevoie de votul dumneavoastră.

Domnul director economic Bartha: Cu o specificare, am primit adresa cu o zi în urmă, altfel o introduceam în ședință. E vorba de o sumă de 9.215 mii lei cu destinația pentru handicapați, are o destinație specială prin O.G. nr.88 de rectificare a bugetului de stat, prin Ministerul Muncii a fost repartizată județului Mureș această sumă cu indicația de a se cuprinde în bugetul consiliului și de a se acorda DGASPC din subordinea Consiliului Județean în vederea repartizării sumelor pentru beneficiarii din județul Mureș.

Domnul vicepreședinte Groza: Este vorba de alocația de hrană și indemnizație pentru persoanele cu handicap grav, mediu.

Doamna președinte Lokodi: Domnilor consilieri având în vedere că eu nu am permis ca să eliberăm banii, executivul, înainte să am din partea dumneavoastră hotărâre pentru modificarea bugetului, dacă îmi permiteți atunci vă supun la vot acest proiect de hotărâre care conține 4 articole.

Art.1 . Bugetul Consiliului Județean pe anul 2007 se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 9.215 mii lei, ajungând astfel la un volum total de 162.353.118 lei noi.

Art.1 . se aprobă cu 28 voturi pentru, 4 nu au votat (Szamcek Mihaela, Giurgea Teodor, Szalkay Iosif, Lădariu Lazăr), 2 absenți (Radu Mircea, Benedek Imre)

Art.2. Modificările prezente sunt cuprinse  în anexa 1, se aproba detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate conform anexelor 2/1, 2/3.

Art.2 . se aprobă cu 28 voturi pentru, 4 nu au votat (Szamcek Mihaela, Giurgea Teodor, Szalkay Iosif, Lădariu Lazăr), 2 absenți (Radu Mircea, Benedek Imre).

Art.3. Anexele de numărul 1 la 2/3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 . se aprobă cu 28 voturi pentru, 4 nu au votat (Szamcek Mihaela, Giurgea Teodor, Szalkay Iosif, Lădariu Lazăr), 2 absenți (Radu Mircea, Benedek Imre)

Art.4. Cine îndeplinește hotărârea.

Art.4 . se aprobă cu 28 voturi pentru, 4 nu au votat (Szamcek Mihaela, Giurgea Teodor, Szalkay Iosif, Lădariu Lazăr), 2 absenți (Radu Mircea, Benedek Imre)

Hotărârea în întregime -  se aprobă cu 28 voturi pentru, 5 nu au votat

 ( Bartha Barna, Szamcek Mihaela, Giurgea Teodor, Szalkay Iosif, Lădariu Lazăr), 2 absenți (Radu Mircea, Benedek Imre)

 

Doamna președintă Lokodi: Eu vă mulțumesc frumos și atunci putem să discutăm la diverse cine ce dorește. Eu vreau să vă fac o scurtă informare, cât am lipsit, dar cred că domnul vicepreședinte ați făcut deja informarea cu vizita noastră la Budapesta. Deci am onorat o invitație din partea Administrației Primăriei Generale a capitalei Budapesta, în mod special ne-a primit domnul Danielis, cine răspunde de activitățile ce privesc siguranța capitalei, începând de la pompieri, poliție, ISU și cum este la noi Poliția Comunitară. Am vizitat fiecare instituție unde ne-am întâlnit cu conducătorii acestor instituții. Scopul acestei vizite a fost acela că, capitala Budapesta dorește un parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, dânșii doreau să vină aici în România și ne-au ales pe noi pentru acest parteneriat. Parteneriatul dorește să fie dezvoltat pe aceste patru sectoare, existând deja un istoric, un parteneriat de vreo 2 sau 3 ani între Poliția Județului Mureș și Poliția Capitalei. Există un parteneriat și întâlniri și la nivelul pompierilor și de asemenea o comună din aria limitrofă a capitalei Pilisszentivan are o relație de peste 10 ani cu Voivodeni și această idee a încheierii unui parteneriat rezultă cu Budapesta și din partea orășelului Pilisszentivan care dorea neapărat ca parteneriatul să fie unul mai mare decât la nivelul dânșilor. Am fost primiți deosebit de bine și cu ocazia discuțiilor s-a ivit chiar posibilitatea unei cooperări în ceea ce privește pregătirea personalului, dânșii fac pregătiri la nivelul funcționarilor publici cu privire la siguranța, protecția și liniștea publică a locuitorilor capitalei. Ne-am întâlnit chiar cu un profesor universitar și am luat deja legătura la nivelul Institutului Național în Administrație Regională de la Sibiu, că poate reușim chiar un parteneriat regional având în vedere că numai la nivelul județului personalul de pregătit este limitat. Urmează să pregătim acest parteneriat și sper că în scurt timp vom reuși să semnăm și contractul. Asta pe scurt, pe urmă eu am participat la Bruxelles la cel de-al IV-lea Forum al Coeziunii Economice și Sociale, problemele discutate la nivelul U.E. legate de o coeziune economică la nivel social, cultură, probleme de mediu, probleme de energie, timp de 2 zile au fost discutate. Forumul a fost condus de doamna Danuta Hubner, a fost prezent domnul Barosso, au fost prezenți alți comisari europeni și regiunile din toată Europa. Înainte de aprobarea bugetului pe 2008 s-au analizat mai multe probleme unde ar trebui ca  Uniunea Europeană să aibă un buget mai vast pentru asigurarea necesarului pentru protecția mediului, pentru problemele emigranților, pentru că Uniunea Europeană se ocupă cu asta pentru a stopa emigrarea din afara Uniunii Europene. Asta este pe scurt prezentarea și dăm cuvântul domnului Socotar, domnul Mora și domnul Balogh după aceea.

Domnul consilier Socotar: Mulțumesc doamna președintă. Domnilor vicepreședinți, domnilor colegi, o propunere aș vrea să vă fac, ca urmare a solicitărilor mai multor persoane care sunt cunoștințe, unele nu sunt cunoștințe ci îmi cunosc calitatea de consilier județean, ieri am trecut pe la domnul vicepreședinte Frătean ca să consult cum este în acest moment planul centurii de la Livezeni – Ernei și respectiv al autostrăzii, fără nici o problemă am ajuns la doamna Preotu, m-am uitat pe documentații. Având în vedere că există, eu cel puțin simt un interes legitim și foarte mare a cetățenilor județului  visa-à-vis de aceste planuri, cu toate că sunt provizorii și nu sunt definitivate și chiar dacă aceste documente sunt publice, dar procedura de a intra într-o instituție pentru un cetățean simplu, de a merge la biroul respectiv unde sunt convins că, cu mare promptitudine sunt serviți, este puțin străină, eu propun ca și Consiliul Județean să vină oarecum în întâmpinarea acestui interes legitim și de a găsi o modalitate de a face publice aceste planuri, în faza în care sunt ele astăzi și eu cred că sunt 2 posibilități: - una, să se facă fotocopii după acele planuri și pe două panouri să fie expuse în holul principal de la intrare unde s-au mai făcut expoziții și mediatizat în presă că acolo se poate consulta acest lucru, sau, în principiu se pot scana pe A3 și puse pe site-ul Consiliului Județean  dar așa, o parte a publicului, că de regulă cei care sunt curioși și urmăresc aceste lucruri sunt oameni mai în vârstă și pentru ei calculatorul este un instrument destul de străin, mai degrabă ar opta pentru soluția respectivă, pot fi amândouă, nu sunt costisitoare și pot fi amândouă aplicate. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Lokodi: Eu chiar vă mulțumesc pentru această problemă și vă spun de ce. Trebuia să vă informez, pentru că este chiar o problemă arzătoare. Astăzi de la ora 11,00 la nivelul Prefecturii a avut loc o întâlnire cu o firmă de consultanță care urmează să facă proiectul definitiv, după aceea să organizeze licitația pentru executare, și pentru mine erau niște lucruri foarte surprinzătoare. În anul 2005 am fost împreună cu domnul Frătean la București la minister și având în vedere că Compania Națională de Drumuri Naționale nu era în subordinea domnului ministru de atunci, domnului Borbely Laszlo, ne-am dus noi doi la directorul care se ocupa cu această problemă și am întrebat să fim informați de situația acestui proiect de atunci, cunoscând că în 2004 s-a încheiat un acord de finanțare între Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Ministerul Lucrărilor Publice, a Transporturilor, a Drumurilor Naționale și că există finanțare din partea Băncii Mondiale. Cam după o jumătate de an a venit la noi domnul profesor Neagu de la Cluj care a prezentat studiul de fezabilitate și în stadiul de atunci proiectarea drumului. A urmat o perioadă de aproape un an când ni s-a spus că trebuie să scoatem la licitație proiectarea și că urmează să fie făcută. Eu, personal, de cel puțin 3, 4 ori m-am interesat , domnul Frătean și dumnealui la fel, totdeauna am primit același răspuns, este pe parcurs, este conform graficului, lucrarea se continuă. În toamna acestui an am fost din nou la București, m-am interesat și mi-au spus că proiectarea este făcută și că urmează finanțarea de anul viitor în execuție. Ca să aflu astăzi că proiectarea nu este făcută, că ceea ce mi s-a spus că s-a licitat, proiectarea, e de fapt consultantul și consultantul a venit astăzi în teritoriu, deci după aproape 2 luni, a venit în teritoriu să culeagă datele, a venit astăzi și domnul profesor Neagu, care a făcut studiul de fezabilitate. Care de acum înainte nu mai are nimic în comun cu noii proiectanți, firma de consultanță este G&B, este o firma nemțească și că noul director al companiei, care de trei luni este numit, a văzut că absolut toate proiectele cu drumurile ocolitoare la nivel de județe și nu județul Mureș, la nivel de  județe, sunt în impas și a început acum să dea cu biciul. Domnul Grecu este acum noul director, înaintașii lor nu s-au preocupat cu drumurile de centură ale municipiilor, deci, încă o dată accentuez, nu numai la Tg. Mureș ci la nivel de țară. Astăzi în prezența doamnei Csortan am asigurat consultantul că vom da tot sprijinul, ba mai mult, consultantul cu proiectantul ar trebui să vină și să bată pas cu pas acea linie unde era proiectată și de aici vine faptul că eu spun că în momentul de față nu putem să punem proiectul vechi. Pentru că între-timp în zonă s-a construit, vă spun acum că nu s-a respectat PUD-ul de atunci, nu s-a lăsat culoarul pentru drum, nu știu compania cum va rezolva și cum va ieși din impas, probabil că va trebui să facă niște reproiectări, deci cum mi-a spus proiectantul, duce mai încolo undeva drumul pe pantă, dar în momentul de față mi s-a spus că proiectul poate să fie gata maximum în 7, 8 luni. Finanțarea începe anul viitor pentru că Banca Mondială va taxa greu România dacă nu atrage banii, mă gândesc, eu nu am văzut contractul, mă gândesc că banca s-a asigurat în cazul în care nu atragem banii ce se va întâmpla. În orice caz, ne-am înțeles că ne întâlnim peste 2 săptămâni, în sfârșit avem cu cine să ne întâlnim, că vom urmări activitatea consultantului, dânșii vor veni și ne vor cere sprijin ca să meargă cât mai repede toate avizele, trebuie refăcute toate avizele de mediu, de construcție, nimic nu mai este valabil, totul a ieșit din termen, eu în primăvară am sunat la companie și am spus că autorizațiile primite sunt expirate, le-am dat în scris că autorizațiile sunt expirate, în orice caz acum știm cu cine discutăm. Este prevăzută o dezbatere publică, deci se va face o dezbatere publică, așa că publicul va afla de acest drum, știm că avem probleme pentru că noi am fost bombardați de către o societate de protecția mediului care au niște domni care au teren pe acolo și doresc să nu se mai facă drum de ocolire  pe acolo, prin apropiere. Deci toate aceste probleme le vom prezenta firmei de consultanță și vă spun că cel puțin în momentul de față este nevoie de un sens giratoriu ca să se iasă pe centură, asta nu era prevăzut, este nevoie de o ieșire de pe drumul de centură la riverani pentru că acest drum traversa peste drumul nostru județean, deci mai trebuie  construit acolo un cartier, un alt drum de ieșire. Acum, cel puțin, atât am făcut astăzi că am dat absolut toate măsurătorile topografice și cele făcute aeriene ca să se consulte consultantul cu situația actuală și urmează ca peste două săptămâni iarăși să ne prezentăm și să vedem cum vom proceda în viitor. Asta este pentru informarea dumneavoastră domnilor, așteptați să facem public numai după ce se vor finaliza toate problemele pentru că altfel vom crea discuții, eventual proteste, eventual cine știe ce din partea locuitorilor, oricum trebuie totul reactualizat, nu dorim să creăm panică și văd că domnul Kilyen este aici și vă rog să formulați așa că a fost aici consultantul și după aceea vom face dezbatere publică și conform legii europene avem mai multe obligații să le reluăm și să le abordăm. Autostrada Bechtel, să știți că nici de aia nu știu definitiv dar o să cerem de la companie. Nu este voie. Da și nu. Pentru că după aceea începe tevatura cu terenurile. Domnul consilier Socotar,  începe tevatura cu terenurile. Nu avem documentația definitivă la Consiliul Județean, avem o linie, nu vă supărați, nu îmi permit, că nu e treaba Consiliului Județean , nu este competența noastră. Nu aș vrea să fac public, aș dori să știu și eu un sfârșit unde este. Avem mai multe variante încă.

Domnul consilier Mora: Oricum a început nebunia cu terenurile doamna președintă, și am înțeles că foarte mulți oameni, inclusiv colegi dintre ai noștri, deja sunt foarte interesați cu acțiunea de terenuri din zona Ungheni , Acățari, Cristești, nu comentez, este dreptul fiecăruia de a face achiziții de terenuri în măsura în care intră în legalitate. Eu vreau să punctez două chestiuni: Vis-à-vis de bugetul pe care  sau rectificarea pe care am aprobat-o, vreau să punctez. Și mi-am adus aminte că la început de mandat, prin 2004, discutam de un buget total al Consiliului Județean undeva la 1000 miliarde lei, iar astăzi discutăm de un buget de 1600 miliarde lei, vreau să constat și să punctăm să ne aducem aminte de unde am plecat și unde suntem, pentru că de multe ori ne plângem că nu sunt bani, dar trebuie să recunoaștem aportul de peste 60% față de început de mandat și trag speranțe că vom încheia mandatul din 2008 dacă ne ajută Dumnezeu aproape cu o dublare, așa să fie, să avem ce cheltui pentru că investiții sunt foarte multe și nevoia de investiții este foarte mare în județul Mureș. Asta era doar o observație și o complectare la partea de buget.

Iar a doua parte este o chestiune  politică  pe  care  vreau să o ridic și care

cred că este tot de datoria dumneavoastră de colegi să o menționăm pentru că întotdeauna am zis unde m-am dus, la televiziuni sau în public, am spus că la nivel de Consiliu Județean, consilierii județeni sunt oameni responsabili care pun mai presus interesul public și interesul județului decât interesul de partid, și acum vreau să vă aduc aminte că acum două ședințe, la ședința din august, când am venit la ședință și v-am rugam să puneți primele puncte pe ordinea de zi în care necesita 2/3 pentru că urma să plec la Constanța, mi-am schimbat programul ca să pot să vin să votez să treacă aceste hotărâri, dar vă mai spun că avem în această  sală câțiva colegi care au votat în interesul județului, interesul Consiliului Județean, în ciuda faptului că șefii de partid le-au cerut altceva, iar aici vreau să subliniez acest lucru, este vorba de colegii noștri de la Partidul Democrat, vreau să le mulțumesc pe această cale că au înțeles să pună mai presus interesul public față de partid pentru că în condițiile în care există legea migrației din 2006 , în condițiile în care știți foarte bine că dacă încalci hotărârile de partid poți fii exclus din funcția publică și în ciuda acestui risc colegii noștri, în special Ghiță Sămărghițan care este sub sancțiunea acestei chestiuni astăzi și s-a cerut excluderea din partid și automat să își piardă și funcția de consilier, eu cred că este corect să menționăm acest lucru și să le mulțumim în cadrul unei ședințe de consiliu pentru gestul care l-au făcut și pentru faptul că nu au compromis interesele noastre, combinând interesele personale sau de grup sau știu eu ale cui, împotriva Consiliului Județean și cred că e un gest normal de a le mulțumi și să țină mai departe pe această linie pentru că avem multe lucruri de făcut la nivel de Consiliu Județean. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Lokodi: Eu vă mulțumesc că ați ridicat această problemă,

 cred că cu toții știm importanța gestului colegilor noștri și, într-adevăr, sunt niște oameni de caracter, le mulțumim că nu au compromis hotărârile noastre de atunci și eu trebuie să vă spun că peste tot unde pot chiar vorbesc despre acest caracter tare al colegilor noștri care au fost obligați pe undeva să procedeze așa și nu aș dori să comentăm mai mult pentru că știm fiecare despre ce este vorba. Chiar astăzi, în discuții cu niște persoane am spus acest lucru care este apreciat de către noi de fiecare și domnul Frătean dorește să spună ceva în legătură cu aceasta câteva cuvinte.

        Domnul vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, e păcat că se ajunge în asemenea situație. Eu pot să spun că înțeleg foarte bine riscurile la care s-au expus colegii noștri și mai ales domnul  doctor Sămărghițan și vreau să spun că regret că trăim asemenea momente, asemenea vremuri, că se face așa politică în județul Mureș. Nu așa se face o politică corectă în județul Mureș. În consecință îl felicit, îi mulțumesc domnului doctor Sămărghițan pentru atitudinea sa. Sper să fie un bun exemplu pentru mai mulți dintre noi și-l asigur de tot sprijinul nostru și al meu în situația în care această situație îi va crea probleme administrative. Pentru că dacă legea migrației politice prevede acolo un articol, el a fost atacat ca neconstituțional, deci nu e chiar așa de simplu la ora actuală să ajungem la o situație limită, oricare ar fi situația îl asigur de sprijinul nostru și îi mulțumesc încă o dată.

        Doamna președinte Lokodi: Și având în vedere că am vorbit despre domnul Sămărghițan, Șopterean eu vă mai spun că mai știu un alt coleg care este într-o situație asemănătoare și el câteodată înțelege să se gândească altfel și înțelegem în ce situație este și noi, între noi colegii, să fim unitari și să nu facem excluderi pentru că nu este ușor să lucrezi câteodată când ai altă opinie decât alții.

        Domnul consilier Sămărghițan: Doamna președintă, stimați colegi nu vreau să intru absolut deloc în tema pe care ați deschis-o pentru că sunt în proceduri statutare și am contestat pașii care i-au făcut iubiții mei colegi, puțini care au mai rămas și măsura care au luat-o, în consecință nu doresc nici presei, mă bucură oarecum poziția dumneavoastră și a multor colegi de aici, individual eu consider că am respectat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean , în consecință după 11 ani de consilier, și recunosc câteodată incomod pentru că am intrat în zonele unde mă pricepeam, unde știam, am adus noi informații  și consider că am fost util în toate mandatele care le-am avut și în toate comisiile pe unde am fost, consider că mi-am făcut doar datoria față de cei care au avut încredere, cei care m-au ales, în consecință nu doresc și nu de aceea am luat cuvântul. Am luat cuvântul ca membru în comisia de evaluare sau membru în colegiu director al D.G.A.S.P.C. unde am obligația, nu numai morală, dar efectivă să vă informez că intrăm în ultimul trimestru din an și situația devine dramatică pentru că nevăzătorii nu au primit banii în august deloc, în septembrie deloc, e vorba de 14 miliarde pe lună, sunt nemulțumiri. Este foarte bine ca DGSAPC sau fondurile care sunt să se miște rapid pentru că s-a creat un nivel maxim de nemulțumire și există un potențial exploziv în această categorie. Sigur această categorie care este din toate punctele de vedere defavorizată, a nevăzătorilor, a miopilor, a slab văzătorilor, care la nivel de județul Mureș sunt de 3600 de persoane, copii și adulți, nu este o cifră foarte mare însă este o categorie care într-adevăr a fost defavorizată de toate privatizările care s-au făcut, de locurile de muncă care nu au existat pentru categoria aceasta și cele care au existat au fost închise prin amabilitățile legislative, prin aceste posibilități ca la o vârstă tânără să fie pensionați. Pensia plus aceste ajutoare sunt sume care sunt deosebit de mari adunate la nivel de județ, de aceea și poziționarea care este a județului nostru destul de solidă, destul de serioasă care trebuie să ne dea de gândit că pe lângă această categorie mai sunt celelalte categorii care sunt oarecum mai avantajate și prin posibilitățile de a desfășura alte activități și prin măsurile care le-au luat Direcția Generala de Asistență Socială achitând o parte din aceste facturi. În consecință, comisia de evaluare prin măsurile legislative care s-au luat înfințându-se un alt nivel de evaluare înaintea comisiei, consider că vor fi măsuri benefice pentru o mai bună desfășurare a activității la acest nivel. Deci, probleme deosebite nu am avut,  în consecință, toate contestațiile care au fost la nivel de județul Mureș, la nivel național, sau nemulțumirile care au fost, știți e foarte ușor în democrația noastră originală când toată lumea te invită să contești, să rezolvi în așa fel încât să ai o singură unitate de măsură pentru toți defavorizații și atunci s-a creat o cifră foarte mică de contestații la nivel național. La această măsură desigur ne bucurăm și cei care au fost la analiza pe țară au fost  mulțumiți chiar dacă nu putem spune că suntem grozavi, suntem un județ serios, un județ care trebuie să își ducă această categorie socială care nu au nici o vină și trebuie să fie ajutați . În consecință mulțumesc atât DGASPC cât și compartimentului economic al Consiliului Județean și dumneavoastră, colegilor, doamna președintă, domnilor vicepreședinți pentru această preocupare și această rectificare vine în ceasul al 12-lea dar bine că a venit  și față de alte județe care stau și mai rău nu trebuie să ne luăm după ei, ci trebuie să continuăm acest program cu toată seriozitatea și cu toată competența pentru a fi utili societății. Eu vă mulțumesc.

        Doamna președinte Lokodi: Mai avem față de nevăzători încă o problemă nerezolvată și care pe mine mă agasează este că au rămas fără sediu și noi nu avem unde să le asigurăm spațiu de două încăperi unde să își mute asociația și efectiv sunt în pragul disperării. Am încercat acolo unde este Direcția de Protecția Copilului dar acolo  clădirea aceea este într-o stare avansată de degradare, ei nu au bani, noi nu putem să îi sprijinim să le dăm bani, nu avem nici noi bani să punem clădirea aceea la punct, nu știu și sincer chiar vă rog, haideți alături de noi să vedem dacă vom putea să sprijinim, să rezolvăm problema lor pentru anul acesta, la începutul anului viitor ar trebui să rezolvăm această problemă. Mai avem problema copiilor diabetici care au venit și au solicitat un sprijin pentru că acești copii nu sunt handicapați , acești copii vor trăi o viață întreagă cu această boală, au nevoie de o atenție deosebită, aici cer Comisia Culturală și de Învățământ ca să aveți o discuție la nivelul Inspectoratului ca acei copii care suferă de această boală să aibă posibilitatea ca zilnic să își poată administra insulina. La multe școli și mai ales la școlile rurale copiii nu au un loc igienic unde să poată să meargă să-și dea doza, mai mult, la ora 12 copiii chiar dacă undeva într-un wc își administrează injecția după aceea nu mănâncă și sunt probleme deosebite pe lângă care trecem și poate că unii diriginți nici nu știu, pentru că copiilor le este rușine să spună că ei au o problemă în acest sens. Și eu aș dori ca la nivelul Inspectoratului, împreună cu asociația care este înființată din părinți care au copii cu asemenea probleme, deci cu Asociația Copiilor Diabetici și împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că doresc să o sensibilizez pe doamna Csiki și în acest sens, să avem grijă și de acești copii, copiii trebuie să măsoare zilnic de mai multe ori diabetul și atunci acele testere sunt lipsă totală de pe piață sau nu sunt suficiente. Și chiar, domnilor consilieri, m-am gândit la ceva, la acele proiecte sociale pe care le lansăm noi. Anual să încercăm să ajutăm această fundație, există niște aparate foarte moderne care sunt purtate de copil permanent pe corp, așa cum sunt cei cu inima și atunci acest aparat îți măsoară minut cu minut starea de sănătate, care la mulți copii este foarte fluctuantă. Deci, să încercăm dacă putem să ajutăm această asociație încet, încet să se doteze cu aceste aparate și eu o să mai încerc și la nivelul Ministerului Sănătății să ajutăm copiii. Cred că astea sunt niște probleme la care trebuie să fim mai atenți noi suntem atenți, dar chiar ar putea cineva dintre dumneavoastră să se ocupe în mod special de aceste probleme.

Domnul consilier Balogh: Mulțumesc doamna președintă, stimați colegi nu am discutat cu domnul coleg despre drumul de centură, așa că domnul Socotar și-a spus părerea, dar dacă totuși se află în stadiul de proiectare, ceea ce este din anul 1977, v-aș ruga, de multe ori am insistat, primarii din câteva localități Sîngiorgiu de Mureș, Ernei, Gornești au depus niște semnături. Dacă totuși ne aflăm în anul 1977 în stadiul de proiectare, eu v-aș ruga să luăm în considerare acest lucru și să încercăm să deviem acest drum de centură ca să scoatem traficul greu din aceste localități, între aceste Tg. Mureș și Reghin. Pe noi ne taxează Banca Mondială, dar pe noi ne taxează cel puțin 12 mii de cetățeni, mai exact peste 6;7 luni de zile. Pentru că eu mă aflu exact  în situația domnului Giurgea, ne mint din 2000. Mint din  cauza asta e, deci eu în 2004 în Sângiorgiu de Mureș am zis ,,domnilor, la viitoarele alegeri  o să aveți drumul de centură, scăpați de trafic", nu asta e problema, problema este că în fiecare a doua zi se răstoarnă câte un tir, ba în localități, ba în afara localităților și așa mai departe, deci situația este dramatică și o administrație incompetentă pot să vă spun cum este astăzi Administrația Națională a drumurilor nu poate să gestioneze situația, și poate să apară în presă și pe această temă, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor voi ține o conferință de presă și voi ataca foarte dur Compania Națională de Drumuri Naționale și vă spun pentru ce, fiindcă un director care este de 3 luni de zile, care înaintea lui a fost unul altul în locul domnului Grecu, nu o să ne rezolve situația nici în 10 ani de zile, părerea mea este că noi în altă parte trebuie să ne căutăm dreptatea, nu știu dacă chiar Administrația Națională a Drumurilor este atâta de competentă să rezolve drumurile de centură de la Tîrgu Mureș la Reghin și așa mai departe, este un caz concret, noi știm că unii alții ne războim la nivel de municipiu Tîrgu Mureș, iar la municipiul Tîrgu Mureș noi am declarat calea Sighișoarei drum național, au venit două răspunsuri exact inverse. Unul dintre ele a fost favorabil iar celălalt nefavorabil, astăzi sau mâine am să intru în posesia celor două răspunsuri ca să putem să facem un demers ca să nu se împotmolească drumul calea Sighișoarei în faza în care este. Nu știu, nu am spus nume, nu vreau să jignesc pe nimeni din Administrația Națională, dar în acest moment nu poate gestiona această situație. Ce să mai zic, dacă am să zic mai multe poate că nu au rostul aceste chestii. Dar vreau să vă spun încă o dată, ceea ce se întâmplă astăzi este valabil și la sănătate, poate astăzi pică guvernul, directorul de la spital zboară direct la Preventoriul de la Gornești, dacă pică guvernul directorul de la Administrația Națională a Drumurilor poate pleacă la Timișoara de unde a venit, deci nu așa se rezolvă situațiile, cetățeanul nu îl interesează cine este director, cine trage sforile la minister, pe cetățean îl interesează să fie în siguranță să poată circula pe drum, să avem piste de bicicliști și așa mai departe, nu vreau să mai ridic tonul că și așa poate am jignit pe mulți. Vă mulțumesc.

        Doamna președinte Lokodi: Aveți perfectă dreptate, acest copil s-a pierdut printre mai multe moașe, eu doar încerc să trag niște concluzii și concluziile mele nu sunt deloc roze, deci vreau să vă mai informez că luna trecută a avut loc o dezbatere cu privire la cele mai periculoase drumuri naționale, avem un studiu făcut și drumul acesta între Tîrgu Mureș – Reghin este printre drumurile cele mai periculoase din punct de vedere al siguranței circulației, cu mai multe puncte fierbinți, că într-adevăr această problemă poate fi discutată cu firma de consultanță, peste două săptămâni vom invita și primarii la discuții, însă nu cred, și aici vine partea gri din mine, nu cred că putem în cadrul unui contract dat și existent să răsturnăm tot proiectul însă putem să accentuăm pentru că acest drum de centură nu rezolvă siguranța circulației pe tronsonul Sîngiorgiu de Mureș – Reghin , putem pentru un alt proiect și chiar ne putem gândi în viitorul apropiat să facem un studiu de fezabilitate acolo, dar iarăși nu este competența noastră pentru că noi nu putem din bugetul județului să facem un studiu de fezabilitate pentru un drum național și aici este problema, că dacă acest drum ar fi administrat la nivelul companiei, cum și alte drumuri naționale cu mai multă precauție, de exemplu în Ungaria, în Ungaria județele nu au drumuri de administrat, acolo totul este la nivel național administrat și se vede starea drumurilor. Aici la noi între minister și noi întotdeauna se împart banii, da, deci este o situație alarmantă ce este pe acel tronson, iar cu privire la drumul de ocolire cei care ați fost jos ați auzit, am avut o discuție la nivelul ministerului ca să băgăm la programul operațional regional drumul de centură Calea Sighișoarei, păi să vă spun că nu au nici studiu de fezabilitate, dar nu au domnul Balogh, a vorbit direct cu domnul Csegzi și am cerut să se trimită de urgență studiu de fezabilitate și nu este, pentru o porțiune este dar trebuie schimbată, dar pentru porțiunea cu ieșire din Tîrgu Mureș nu este, păi astăzi am discutat, până la ora 14 trebuia depusă documentația.

 

 

 

        Domnul consilier Balogh: Doamna președintă, este executat,  are proiect,

 i s-a făcut o reabilitare totală, nu asta e problema, problema este că nu vrea să declare, să scoată hotărâre de guvern, eu vorbesc despre tronsonul acesta.

        Doamna președinte Lokodi: Deci, dacă ar fi drum național nu ar intra la POR, acum vroiam să ajutăm să băgăm la programul operațional regional care este pentru administrațiile publice județene și municipale, nu au studiu de fezabilitate.

        Domnul consilier Balogh: Cum nu au studiu de fezabilitate dacă au și proiectul??

        Doamna președintă Lokodi: Domnilor, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă mulțumesc frumos că ați venit și ne vedem la ședința normală de la sfârșitul lunii. Domnilor colegi acum îmi spune domnul Bonta că ultima zi de joi din lună cade pe 25 octombrie care este ziua armatei, ce părere aveți? Atunci vom avea pe data de 24 octombrie. Nu e bine? Poate vom face pe săptămâna care vine. Vă mulțumesc.

 

 

 

octombrie 2007

 

 

 

                                               Întocmit: Nemeș  Ileana Livia

 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE                                        SECRETAR

 

        Lokodi Edita Emöke                                        Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean