ROMÂNIA                     

       JUDEȚUL MUREȘ

   CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.13177/3 octombrie 2007

       Dosar IV.C.1

                        

 

 

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 27 septembrie 2007

 

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de domnul vicepreședinte Frătean Alexandru.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.  194/21.09.2007.

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți: Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan, Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam.

Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl Dumbravă Florin – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Schmidt Lorand – director adjunct, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Cazan Vasile  - director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

·        dl Drăgoi Aurel, contabil-șef al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

·        dl Titi Iosif Boantă, directorul Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL”

·        dna Albu Lelia, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil-șef al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru copii și tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș

·        dna Ludușan Leontina, contabil-șef al Teatrului pentru copii și tineret “ARIEL”

·        dl Runcan Ștefan, director, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Toni Băceanu – director operațional, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Ilieș Ioan – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl. dr. Lucian Băil㠖 manager general, Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

·        dl dr. Constantin Florea – director medical, Spitalul Clinic Județean Urgență Tîrgu Mureș

·        d-na dr. Marialaki Ella – șef birou, Autoritatea de Sănătate Publică

·        dl Prozan Mircea Dumitru – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

 

 

Dl. vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, să trecem la ședința noastră. Ordinea de zi a acestei ședințe are 12 puncte. Între timp a apărut un proiect de hotărâre în regim de urgență. Deci, avem un proiect de hotărâre în regim de urgență și 12 puncte anunțate, pe care le cunoașteți. Dacă sunt discuții relativ la ordinea de zi.

Dl. secretar Togănel: Proiectul de hotărâre în regim de urgență se referă la modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului, prin înlocuirea domnului Neagu Nicolae cu domnul Prozan Mircea Dumitru, inspector general școlar la Inspectoratul Școlar Județean. Ca urmare a schimbării funcției se face și această modificare în Comisia de Protecție a Copilului.

Dl. vicepreședinte Frătean: Și totuși materialele trebuiau să fie multiplicate. Cu această observație supun la vor ordinea de zi. Cine este pentru?

 

Ordinea de zi se aprobă cu 25 de voturi pentru, 1 nu a votat (Giurgea Teodor), 8 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Toșa Ioan, Veress Adam).

 

În regim de urgență

 

        Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Dl. vicepreședinte Frătean: Este clar, suntem într-o situație juridică foarte precisă, inspectorul general face parte din această comisie, e nevoie de această hotărâre în regim de urgență  pentru că această comisie lucrează și nu putem aștepta o nouă ședință ordinară.

Art.1 se aprobă cu 25 de voturi pentru, 1 nu a votat (Szalkay), 8 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Toșa Ioan, Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 8 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Toșa Ioan, Veress Adam)

Art.3 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 8 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Toșa Ioan, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam).

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.7 și 7a  din Hotărârea Consiliului Județean Mureș  nr.3/2007 și a anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/2007

Dl. vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, prin aceste documente la care am făcut referire noi am aprobat programul de modernizare, reparații și reabilitare a drumurilor județene și comunale care se finanțează din sursele Consiliului Județean Mureș. În perioada care a trecut au avut loc licitațiile pentru adjudecarea acestor lucrări. Așa cum bine știți, noi am prevăzut niște sume pe baza calculelor făcute, licitațiile întotdeauna, pentru că sunt licitații deschise, întotdeauna pot aduce și variații față de sumele precalculate de către noi. Această hotărâre nu face decât să regleze aceste chestiuni în cadrul aceluiași buget. Deci, ca să avem la toate drumurile pe care le-am licitat exact sumele care au rezultat în urma procesului de licitație.

Cred că în urma acestui proces foarte transparent pe care l-am derulat, cu licitații deschise, am ajuns la o situație favorabilă, în sensul de a avea prețuri onorabile la calitate bună. Dacă e nevoie de completări o rog pe doamna Bochiș, pe parcursul analizei proiectului de hotărâre să facă precizările necesare. Trebuie să vă spun că acest proiect de hotărâre, are avizul fără obiecțiuni al Comisiei economico-financiare și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism. Dacă sunt intervenții? Mulțumesc!

Art.1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam).

 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

    Dl. vicepreședinte Frătean: Este un proces firesc, acest proiect de hotărâre are avizul fără obiecțiuni Comisiei economică-financiare, al Comisiei de servicii publice, al Comisiei social-culturale. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt intervenții și discuții. Mulțumesc! Să trecem la vot, acest proiect are două articole.

Art.1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam).

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

    Dl vicepreședinte Frătean: Aceste modificări, trebuie să fac câteva scurte precizări, n-o să fie exhaustive dar o să prezint elementele esențiale, vin și în urma necesității conform Ordonanței nr.34 de a regla problema achizițiilor publice într-un regim coerent și legal, în vederea asigurării legalității și transparenței procesului, deci înființăm, practic, Compartimentul de achiziții publice. Și, în al doilea rând, în urma evoluției situației atât a integrării României în Uniunea Europeană, a problemelor de mediu pe infrastructura de mediu în general și a fondurilor structurale pe mediu, a rezultat evident nevoia înființării unui compartiment de mediu, altul decât ceea ce înseamnă arhitectul șef, care dă niște avize și care are niște conotații cu anumite probleme de mediu. Acest compartiment de mediu va funcționa în cadrul Direcției de Dezvoltare Regională și Integrare Europeană, deja lucrăm practic secvențial în această direcție și știți sigur că am avut și succese importante, dacă e numai să mă refer la câștigarea acelei finanțări pe ISPA 2005 pentru rezolvarea problemei apă și canal în județul Mureș din fondul de coeziune. Acest proiect are avizul fără obiecțiuni al Comisiei economico-financiare, al Comisiei juridice și de ordine publică. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc!

Art.1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți ((Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela, Veress Adam).

 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

    Dl. vicepreședinte Frătean: După cum știți, domnul Dumbravă s-a retras din această funcție. Acest proiect de hotărâre a fost dezbătut de Comisia juridică, ordine publică și integrare europeană - aviz fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice - aviz fără obiecțiuni, Comisia social cultural㠖 aviz fără obiecțiuni. Trebuie să fac precizarea că acest proiect de hotărâre se votează cu vot secret, fiind vorba de persoane. Dacă sunt intervenții pe această temă. Domnul Giurgea!

    Domnul consilier Giurgea: Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sigur, opțiunea domnului Dumbravă este una care nu trebuie comentată, este voința dânsului. Aș vrea să fac doar două precizări. Una, n-aș vrea să se interpreteze că retragerea domnului Dumbravă Florin este victoria altei părți, știți despre ce este vorba, nu intru în detalii. Și, în al doilea rând, chiar cred că activitatea domnului Dumbravă Florin de până acum a fost una excelentă, sigur, că dânsul a optat pentru un alt pas în viață și într-o altă direcție se pare, am zis la început este absolut opțiunea dânsului.

Ceea ce vreau să spun este următorul lucru: noul director, interimar acum și poate că în foarte scurt timp, timpul în care se organizează concursul, 60 de zile sau care este termenul legal, vom proceda la un nou concurs de promovare pe post a unui director, sigur, dintre cei care își vor depune candidaturile. Personal, și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor, indiferent, atât directorul actual interimar, cât și cel care va fi acceptat în urma unui concurs, se va bucura de sprijinul Consiliului Județean ca și până acum, dar atrag atenția încă de pe acum noului director, atât celui interimar cât și celui nou ales, vis-à-vis de gestionarea acestor bani, la Direcția pentru Protecția Copilului, având în vedere suma mare de bani pe care o gestionează din bugetul Consiliului Județean.

Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Intervenția Dvs. pertinentă îmi dă ocazia să fac câteva afirmații, și eu la rândul meu. Am apreciat prestația domnului director Dumbravă, pe undeva ne-a și surprins retragerea sa. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului este una dintre cele mai importante instituții subordonate Consiliului Județean, câtă vreme ne consumă peste 40% din buget și se ocupă, practic, de una din marile probleme ale județului Mureș și chiar cu succes, hai să spunem, la nivel de apreciere națională. Și eu sper că managementul acestei direcții va fi în continuare unul foarte ridicat și într-un mod deosebit de colaborare cu Consiliul Județean, pentru a regla toate problemele pe care le avem în această linie. De fapt, aceste lucruri le vom mai discuta. Să trecem la vot. Acest proiect conține două articole.

Art.1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți ((Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 nu a votat, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam).

 

Dl. vicepreședinte Frătean: Ca o consecință a acestui punct, așa cum spuneam, direcția este foarte importantă, cu extrem de multe probleme, nu poate rămâne fără conducere până la organizarea concursului conform legii, în condițiile date de lege și de transparența la care suntem obligați, este punctul 5.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Dl. vicepreședinte Frătean: Acest proiect de hotărâre are avizul fără obiecțiuni al Comisiei juridice și ordine publică, al Comisiei de servicii publice, al Comisiei social-culturale. Dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre sunt discuții. Mulțumesc! Proiectul de hotărâre conține două articole.

Art.1 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 abținere, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 abținere, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 de voturi pentru, 1 abținere, 1 nu a votat, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam).

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

   Dl. vicepreședinte Frătean: Acest proiect de hotărâre are avizul Comisiei economico-financiare – fără obiecțiuni, al Comisiei juridice – fără obiecțiuni, al Comisiei social-culturale – fără obiecțiuni. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu sunt? Acest proiect de hotărâre conține două articole.

Art.1 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 nu a votat (Sămărghițan Gheorghe), 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 abținere (Groza Emil), 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam).

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

        Dl. vicepreședinte Frătean: Desigur, și colegii noștri urmează cursuri, fac școli și mă bucur că lumea învață. Acest proiect de hotărâre este consecința acestui fenomen. Proiectul de hotărâre are avizul fără obiecțiuni al Comisiei juridice, al Comisiei de servicii publice, al Comisiei economico-financiare. Dacă sunt intervenții? Nu sunt, mulțumesc!

Art.1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 nu a votat (Giurgea Teodor), 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 7 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Șopterean Ioan, Tatar Bela,  Veress Adam).

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Târgu Mureș, Bd.1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Dl. vicepreședinte Frătean: Acest punct este, practic, o reluare, în urma unei ședințe pe care am avut-o, în care s-a dezbătut din nou. Cunoașteți acest proces pe care îl parcurge asistența medicală, atunci noi am stabilit că vom face o comisie care să analizeze în detaliu și la fața locului, situațiile prezentate în proiectul de hotărâre respectiv. Comisia și-a făcut treaba, în unanimitate ne recomandă promovarea acestui proiect de hotărâre așa cum este redactat. Comisia juridică și ordine public㠖 aviz fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice – aviz fără obiecțiuni, Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism – aviz fără obiecțiuni, Comisia economico-financiar㠖 aviz fără obiecțiuni. Dacă mai sunt intervenții pe această temă? Nu sunt, mulțumesc! Trecem la vot! Articolul 1, prin care aprobăm această acțiune. Cine este pentru?

Art.1, punctul 1 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 1 nu a votat (Venczi Janos), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

 

Și, punctul 2 al acestui articol, prin care Spitalul Județean trebuie să organizeze toată procedura necesară. Cine este pentru?

Punctul 2 al art.1 se aprobă cu 27 voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

 

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Dl. vicepreședinte Frătean: Aici sunt punctele 1, 2, 3 și 4, pe care trebuie să le votăm pe fiecare în parte.

Art.2, punctul 1 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2, punctul 2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2, punctul 3 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1 nu a votat (Sămărghițan Gheorghe), 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2, punctul 4 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek Imre), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

 

Art.3 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.4 se aprobă cu 26 de voturi pentru, 1, abținere (Benedek), 1 nu a votat (Kakassi), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 abținere (Benedek), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam).

 

Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc pentru vot, era nevoie de un vot cu 2/3, e un vot care împinge lucrurile mai înainte decât au fost până acum și sper să mergem pe drumul bun cu sănătatea în general.

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș

        Dl. vicepreședinte Frătean: Este un proiect de hotărâre foarte important. Dvs. știți foarte bine că anul trecut, când am discutat acest subiect, am avut o campanie de promovare a aeroportului printr-un sistem stimulativ de taxe și impozite aeroportuare. Această acțiune a noastră a dat roade. Iată că au început să vină tot mai multe curse, tot mai mulți operatori aerieni, suntem în ipostaza de a ridica puțin stacheta vis-à-vis de baremul sub care un operator aerian beneficiază de anumite reduceri, este clar și Aeroportul Tîrgu Mureș are nevoie de un buget mai consistent. Acest proiect de hotărâre a fost analizat de Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism – aviz fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice – aviz fără obiecțiuni, Comisia economico-financiar㠖 aviz fără obiecțiuni. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre.

        Dl. consilier Țintoșan: Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! O întrebare am domnule Frătean. În josul paginii este o notă care spune că aceste tarife sunt valabile pentru operatorii cu care aeroportul are contract. Vreau să întreb, sunt care nu au contract, nu înțeleg.

        Dl. vicepreședinte Frătean: Este foarte normal, dacă la un moment dat cineva solicită o aterizare pe Aeroportul Tîrgu Mureș, din n motive, atunci Aeroportul Tîrgu Mureș îl primește și acolo sunt anumite taxe și tarife destinate unor asemenea situații. Cu alți operatori avem contracte pe termen lung, cu anumite curse, care să oblige la un numit orar, să le și facă, pentru ca pasagerii să știe precis unde și când zboară. Deci, este o situație normală.

        Dl. vicepreședinte Groza: Deci, în principal Malev, Wizz Air și probabil Rhein-Air, astea sunt de perspectivă.

        Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc pentru întrebare! Proiectul de hotărâre are 4 articole.

Art.1, se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 nu a votat (Țintoșan Cristian), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.3 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.4 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam).

 

10. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului a unor imobile în care funcționează centre de îngrijire și asistență ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare către această instituție

    Dl. vicepreședinte Frătean: Știți foarte bine că în perioada trecută s-a înființat această Direcție Generală despre care am vorbit și mai devreme puțin. În urma acestei comasări a două activități în subordinea Consiliului Județean, a urmat, firesc, un proces patrimonial de reglare și a acestui subiect, în care au fost implicare și consiliile locale pe raza cărora se află aceste stabilimente, suntem în faza de sfârșit a acestui proces, drept care, conform legii, preluăm în domeniul public al județului aceste imobile. Acest proiect are avizul Comisiei juridice -favorabil, Comisia social-culturală - favorabil, Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - favorabil, Comisia economico-financiar㠖 fără obiecțiuni, Comisia de servicii publice – fără obiecțiuni. Deci, toate comisiile au analizat acest proiect de hotărâre. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Proiectul de hotărâre are 4 articole.

Art.1 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.3 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți ((Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.4 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 nu a votat (Bartha Barna), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam).

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare și exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, comuna Sînpaul, și Gornești, Periș, comuna Gornești, realizate în baza H.G. nr.687/1997 și H.G. nr.1036/2004

Dl. vicepreședinte Frătean: Este o procedură pe care noi o aplicăm de câțiva ani de zile, este vorba de alimentările cu apă în mediul rural care se fac pe programe guvernamentale prin așa-zisul program Solel Boneh. E clar că în perioada de garanție, noi, Consiliul Județean, ne asumăm rolul de a monitoriza funcționarea acestor sisteme pentru ca ulterior să le putem preda în bună stare beneficiarilor, care sunt, de fapt, consiliile locale. Acest proiect de hotărâre are avizul Comisiei de amenajare a teritoriului și de urbanism. Dacă sunt intervenții?

Dl. consilier Giurgea: Vă mulțumesc! Stimați colegi, cei care am fost și în legislatura trecută poate vă amintiți că am mai avut discuții vis-à-vis de acest sistem de introducere a apei pe finanțare Solel Boneh. Sigur, nu este un lucru rău, este un lucru foarte bun, să se introducă apă în localități unde n-a mai fost apă. Dar este un lucru care s-a făcut greșit din start și pe care nimeni nu-l are în vedere și nici nu s-au luat măsuri în privința asta. S-au înființat, în conformitate cu prevederile de proiect, acele cișmele puse din sute în sute de metri pe străzi, peste conducta de aducțiune a apei potabile. Majoritatea acestora, eu cred că 1%, poate 0,2% din ele facă sunt funcționale. Sigur, de la început era o proiectare greșită pentru că nu avea cine contoriza, sau dacă avea cine contoriza consumul de apă de la cișmea nu avea cine să-l plătească, nu?, și la cine să se răsfrângă pe urmă cheltuielile, comunitatea prin primărie nu putea să-și asume aceste costuri. Dar, ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă mai grav, e că dispar aceste cișmele. Unele dintre ele dispărând sigur, s-a blindat aducțiunea până la ele, ba mai mult, povesteau localnicii că multe din cișmele nici nu au fost racordate la magistrala, dacă acceptați termenul, de aducerea apei în localitate. Eu aș vrea să întreb executivul consiliului județean dacă cunoaște, precis cunoaște, trebuie să cunoască, dacă ne poate da un răspuns vis-à-vis de utilitatea sau folosirea acestor cișmele, mai ales ce s-a întâmplat cu ele și dacă cumva, ceea ce nu este foarte simplu dar trebuie să o facă cineva, au o gestiune asupra funcționării acestor cișmele și care dintre ele mai există pe locațiile inițial proiectate și, sigur, executate, puse în funcțiune, puse în funcțiune v-am spus în ce fază.

Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc pentru întrebare! Lângă mine e și domnul Kopacz, care știe mai în detaliu anumite subiecte, dar înainte de a-l ruga eventual să intervină, dați-mi voie să fac eu niște precizări la această temă. Acest program de la început a fost un program controversat. Vreau să știți în schimb că eu sunt susținătorul al acestui program. Pentru că, dacă mă uit și mă pun în locul oricărui guvern care a condus țara aceasta și văd că 80% din populația României, mai ales cea din mediul rural, nu are nici o sursă de apă certificată sanitar-veterinar și când fac un calcul cât ar costa să trăiască ca la oraș, în primă etapă îmi dau seama că n-o să am niciodată acești bani. Soluția a fost, pentru a aduce totuși apă potabilă, tratată și certificată sanitar-veterinar, undeva aproape de consumatorul care până atunci lua apă cu găleata din puț, din fântână sau nu știu de unde. Între timp, programul a evoluat, au apărut și problemele pe care le-a ridicat domnul consilier relativ la plata apei consumate și Guvernul a fost suficient de elastic pentru a face două lucruri. Și noi în permanență suntem în contact cu investitorul și Guvernul pentru a regla niște chestiuni pe care comunitățile însele le solicită. La ce mă refer: 1 – pentru a mări debitele, secțiunile conductelor de aducțiune de așa manieră încât să se poată face racorduri individuale, ceea ce până acum nu era, sau până acum vreo 2-3 ani de zile nu era rezolvat, și 2 – pentru a da comunităților posibilitatea de a stabili efectiv unde și câte cișmele se pun. Pentru că toate aceste obiecte sunt obiecte din domeniul public al localităților respective. În momentul în care noi, în urma perioadei de garanție de doi ani de zile predăm aceste sisteme de alimentare cu apă, așa cum sunt ele, localităților, din acel moment este grija lor. Și eu am remarcat și am pus întrebări destul de dure unor consilii locale, unor primari, vis-à-vis de faptul că am văzut cișmelele sigilate. Mi s-a răspuns că oamenii de pe stradă au vrut să le sigileze pentru că, e fapt, se racordează individual. Sunt însă convins că mai sunt probleme cu aceste sisteme. Partea bună este că oamenii din acele locuri au apă tratată. Nu se va termina cu problemele și reclamațiile pe acest sistem niciodată, e un sistem care nu poate mulțumi pe toată lumea, în primul rând pe noi. Însă, ne rezolvă 80% din problema pe care o avem.

Acest proiect de hotărâre are avizul comisiei de specialitate. Proiectul de hotărâre conține 3 articole.

Dacă e nevoie de explicații suplimentare.

Dl. consilier Giurgea: Câte cișmele, acum, după perioada de garanție, mai sunt?

Dl. vicepreședinte Frătean: Dl. Kopacz, hai să încercăm să răspundem la întrebarea asta, că eu n-am numărat cișmelele, recunosc.

Dl. Kopacz: Nici eu nu cunosc exact numărul exact, știu că din 300 în 300 de metri trebuie făcute aceste cișmele. Unde am putut am renunțat la aceste cișmele, luând în considerare faptul că și așa …

Dl. vicepreședinte Frătean: Undeva sunt evidențiate aceste cișmele, câte sunt, în documentele de predare-primire? Ulterior se știe dacă au fost furate sau nu? Cine știe?

Dl. Kopacz: Se știe exact numărul lor. Sunt înregistrate, avem documente.

Dl. vicepreședinte Frătean: Pot fi consultate, da?

Dl. Kopacz: Sigur, oricând.

Dl. vicepreședinte Frătean: Aveți un caz concret, domnule consilier? Adică cișmeaua din colțul străzii, din satul cutare?

Dl. consilier Giurgea: Domnilor colegi, domnule Kopacz, vă rog să mă iertați că mă adresez în felul acesta, vorbiți ca un bugetar, chiar să mă iertați. Un om care deține o proprietate e foarte atent vis-à-vis de proprietatea lui. Până la un pui, dacă e în proprietatea lui, are grijă la primire și la predare unde este puiul acela. Dvs. ați vorbit foarte evaziv. Sigur, există, toate există.

Dl. vicepreședinte: Dar cine e proprietarul, domnule consilier?

Dl. consilier Giurgea: Nu știu, eu vă întreb.

Dl. vicepreședinte Frătean: E consiliul local proprietar, domnule consilier.

Dl. consilier Giurgea: Astăzi, cine este proprietarul, la predare?

Dl. vicepreședinte Frătean: Consiliul local.

Dl. consilier Giurgea: Și noi ce facem, le predăm?

Dl. vicepreședinte Frătean: Noi le predăm, sigur că da, după ce se execută noi le predăm consiliului local. Noi monitorizăm realizarea acestor sisteme.

Dl. consilier Giurgea: Bun, noi ce votăm astăzi? Predarea acestor rețele de apă, inclusiv cu cișmele?

Dl. vicepreședinte Frătean: Nu. Operarea, pe aceste sisteme, în perioada de garanție, de către o societate a Consiliului Județean care se cheamă SURM.

Dl. consilier Giurgea: Bun. În acești doi ani de zile, cine a fost proprietarul acestor rețele, inclusiv a cișmelelor?

Dl. vicepreședinte Frătean: În acești doi ani încă nu s-a făcut transferul de proprietate de la cel care a făcut investiția către consiliul local. Sunt niște sisteme, în perioada de garanție, care nu au încă proprietar consiliul local.

Dl. consilier Giurgea: Și după doi ani de zile de la momentul X, start, cu 10 cișmele, astăzi se predă de către cine acele 10 cișmele și rețeaua de apă.

Dl. vicepreședinte Frătean: Noi, împreună cu executantul predăm aceste cișmele consiliului local.

Dl. consilier Giurgea: Deci, avem și noi o responsabilitate, da?

Dl. vicepreședinte Frătean: Da.

Dl. consilier Giurgea: Ideea este următoarea. Sigur, unii pot să spun㠄domnule, de ce mai discutăm?”. Oricum, mai avem un punct la ordinea de zi și s-a terminat ședința și ați doborât recordul în calitate de președinte de ședință.

Dl. vicepreședinte Frătean: N-am urmărit să dobor un record.

Dl. consilier Giurgea: Nu, sigur c-am glumit. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, nu se gestionează bunurile care nu sunt în proprietate privată și sunt în altă proprietate, așa cum trebuie.

Dl. vicepreședinte Frătean: Domnule consilier, vă rog frumos să-mi dați un exemplu concret, pentru că la modul general mie îmi e greu să discut.

Dl. consilier Giurgea: După ședință eu vă dau cel puțin 6 localități unde lipsesc cișmele și unde nu mai sunt cișmele deloc, localități de pe raza unei comune.

Dl. vicepreședinte Frătean: Vă rog frumos, pentru că din momentul în care le-am predat consiliului local și primăriei este clar că e grija lor.

Dl. consilier Giurgea: Care era ideea, ca să n-o mai lungim, să ne încadrăm, până la 14.00 să termină ședința. Trebuie o altfel de gestionare a bunurilor, chiar dacă ele nu sunt într-un regim privat și sunt într-un regim al statului, decât se face în cazul în speță, pentru că s-au cheltuit niște bani, de către cine nu intrăm în detalii. Exact cum ați spus Dvs. și termin, a fost un proiect destul de controversat, dar, am spus-o în cuvântul meu la început, ați spus-o și Dvs. suntem pe aceeași lungime de undă, este un lucru bun că-n localități unde n-a fost apă este apă. Dar am mai umblat și umblăm în alte țări, vedem acolo unde se pune problema, cum se gestionează niște bunuri ale comunităților și mai ales interesul pe exploatare și întreținere a lor după perioada de execuție. Altfel se pun problemele și cred că e bine să o punem altfel. Domnul director Kopacz a vorbit foarte evaziv, cum am spus, și chiar îmi cer scuze încă o dată, dar trebuia să spun ceea ce simt, că nu așa se discută, nu așa se vorbește „da, sunt, cum să nu, sunt acolo toate”. Mulțumesc!”

Dl. vicepreședinte Frătean. Mulțumesc pentru intervenție și vă rog frumos să-mi dați exemple concrete, ca să putem răspunde foarte concret, pentru altfel nu știu dacă ajungem la o soluție. Proiectul de hotărâre are 3 articole.

Art.1 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.3 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam).

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

        Dl. vicepreședinte Frătean: Este un vot pe care legea ni-l solicită. Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism a dat aviz favorabil, fără obiecțiuni. Dacă sunt intervenții? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre conține 3 articole.

Art.1 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.2 se aprobă cu 28 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Art.3 se aprobă cu 27 de voturi pentru, 1 nu a votat (Bozodi Alexandru), 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi pentru, 6 absenți (Lokodi Edita Emöke, Boloș Vasile, Popa Dragoș, Simon Ioan,  Tatar Bela,  Veress Adam).

 

        Dl. vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc pentru contribuția Dvs. la un record, trecem la diverse, am să dau cuvântul domnilor consilieri care se înscriu la cuvânt.

Înainte de aceasta dați-mi voie să înmânăm un buchet de flori doamnei și colegei Diaconescu Maria, cu ocazia zilei sale de naștere.

 

Dl. vicepreședinte Frătean: Avem două înscrieri la cuvânt. Domnul consilier Ban Moise.

Dl. consilier Ban: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi. În primăvara acestui an doi colegi de-ai noștri au inițiat programul concursurilor intercomunale. De atunci planează o liniște extraordinară asupra acestei probleme. Aș vrea să aflu câți s-au înscris, se mai ține acest concurs, ce treabă are comisia care a fost înființată pentru evaluarea dezvoltării acestor comune și așa mai departe. Aș dori să primesc niște răspunsuri la aceste întrebări.

Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aceleași întrebări ni le-am pus și noi în cursul lunii iulie și am spus că, ținând cont că a fost și vacanță și am și prelungit termenul de depunere, să încercăm în luna septembrie să închidem acest dosar și în ședința următoare, din octombrie, să vă supunem atenției un material. Sper ca la sfârșitul lunii octombrie să avem un material pe tema acestui concurs. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebare!

Înainte de a da cuvântul celorlalți colegi, secretariatul m-a informat că, vis-à-vis de proiectul de hotărâre în regim de urgență, îl aveți transmis pe poșta electronică a fiecăruia dintre Dvs.

Dl. consilier Szalkay: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor, am avut onoarea și plăcerea să particip, la sfârșitul săptămânii trecute, în delegația care a reprezentat Consiliul Județean, împreună cu domnii Amza Mărgărit și Socotar Dinu, la Zalaegerszeg, la turneul internațional de baschet, unde au participat primele 4 echipe din Ungaria, deci o competiție foarte puternică, și unde a participat și Baschet Club Mureș – Tîrgu Mureș. Echipa noastră a avut o excelentă comportare și s-a clasat cu numai o înfrângere am avut și trei victorii, în sfârșit pe un loc destul de bun. Dar nu asta contează, contează că am obținut un rezultat foarte bun cu câștigătoarea Cupei Ungariei, cu care am pierdut cu 108 – 102, o competiție care s-a urmărit cu sala ridicată în picioare și după care, primarul orașului Zalaegerszeg, care este cetățean de onoare al Tîrgu Mureșului, a transmis domnului Borbely personal că poate fi mândru că locuiește într-un oraș care are o asemenea echipă de baschet.

Prin aceasta vreau să zic numai că hotărârea noastră prin care am aprobat sponsorizarea echipei a fost foarte binevenită și sper că acest Consiliu Județean, precum și Consiliul Local vor sprijini echipa în continuare. Vă mulțumesc!

Dl. vicepreședinte Frătean: Mulțumesc, domnule consilier! Felicit și eu aceste rezultate. Vreau să vă spun că am primit din partea acestui club un material extraordinar de interesant și de bună calitate și sunt convins că noi ne vom păstra un parteneriat constructiv cu această echipă.

Dl. consilier Szalkay: Am uitat să vă spun că mâine, la ora 19.00, îi invit pe toți consilierii, este prezentarea echipei de baschet, după care va urma un meci cu Brașovul, este un meci amical, după care marți, în cadrul Cupei României echipa va juca acasă cu Rapid București iar sâmbătă se va deplasa la Oradea și începe campionatul de baschet.

Dl. vicepreședinte Frătean: Vă invit și eu să participați și vă urăm succes în competiții.

Dl. consilier Lazăr Lădariu: Domnule președinte de ședință, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor consilieri, intervenția mea va fi foarte scurtă și probabil fără prea multă importanță. Doream la punctul 8 din ordinea de zi să fac o observație, observație pe care am făcut-o de altfel și în cadrul comisiei. Să fie specificat acolo o formulare, sintagma „soluție definitivă”, pentru că, după cum ați observat, noi astăzi am revenit pe poziția inițială, la votul pe care noi practic odată l-am mai dat. Deci, ne-am rotit cumva în jurul cozii. Da, viața este complexă și ea nu stă undeva anchilozată într-un anumit punct. Dar dacă privim ordinea de zi de astăzi avem, din 11 puncte, 5 privind modificarea unor hotărâri, unor statute, unor anexe și așa mai departe. Aș propune ca de acum înainte în comisii și aici, în ședința în plen, să cântărim foarte, foarte bine lucrurile și să votăm numai acolo unde considerăm că lucrurile sunt foarte, foarte clare. Pentru că altfel va trebui să revenim mereu, pe parcurs, iată jumătate aproape din punctele de pe ordinea de zi prevăd modificări. Încetul cu încetul vom ajunge să avem o ordine de zi cu modificări la modificări. Vă mulțumesc!

Dl. vicepreședinte Frătean: Este și nu este! Și eu vă mulțumesc pentru intervenție, îmi dă ocazia să fac câteva clarificări. Mă bucur că acel proiect de hotărâre s-a amânat și că s-a făcut o comisie care a clarificat lucrurile și nu mai avem dubii. În al doilea rând, toate celelalte care presupun modificări, practic sunt lucruri supuse unui proces firesc, care anual trebuie puse la punct. Deci eu văd aceste modificări în sensul bun al cuvântului, nu cel rău, pentru că ar fi absurd să ne blocăm într-o organigramă când viața evoluează, ar fi absurd să ne blocăm într-o taxă când viața iar a evoluat, deci eu le văd în sens pozitiv. Oricum, eu vă mulțumesc pentru intervenție!

Dl. consilier Radu Mircea: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi! Ceea ce colegul Ban a ridicat, voiam și eu să ridic problema asta și aș avea o rugăminte, referitor la acest concurs, „Cea mai bine gospodărită comună din județul Mureș”, să amânăm totuși termenul de prezentare în Consiliul Județean până în ședința din noiembrie. Solicit acest lucru pentru că totuși, timpul este foarte scurt, în luna octombrie în comune sunt foarte multe activități, e campania de toamnă, pur și simplu aș vrea și eu să particip la toate acestea și timpul nu-mi va permite să particip la aceste constatări din localități. Să amânăm, dacă sunteți de acord, până la sfârșitul lunii noiembrie și să începem de prin 15 octombrie, ca acest concurs să se deruleze, fiindcă va avea, în anii viitori, un succes mai mare și e pentru binele județului. Vă mulțumesc!

Dl. vicepreședinte Frătean: Și eu vă mulțumesc! Dacă sunteți de acord cu propunerea domnului consilier, să dăm premiul de Crăciun cum ar veni, și eu mă așteptam, sincer, să intre mai multe comune în competiție. Sunt și eu surprins de această chestiune, câtă vreme premiul este de 2 miliarde, ori eu știu ce bătălie este la rectificarea bugetului pentru 200 de milioane. Poate în octombrie vom face o informare vis-à-vis de stadiul acestui concurs, nu neapărat să luăm o hotărâre de adjudecare.

Dl. consilier Giurgea: Mulțumesc, domnule vicepreședinte! Vreau să spun, stimați colegi, și vreau să fac nu o declarație politică ci o declarație a unui ales al județului, cum și Dvs. sunteți. Mi-a fost dat să intru în posesia unui raport de evaluare a activității primarului de pe raza comunei Miheșu de Cîmpie, Turc parcă îl cheamă. Vreau să vă spun că nu pot să cred că ce a scris comisia respectivă, raport care a fost aprobat de plenul Consiliului local, poate să fie adevărat.

Domniile lor spun că au făcut plângeri peste tot și nimeni nu prea a vrut să-i asculte, inclusiv au avut blocaj de a ajunge să discute tête-à-tête cu prefectul prin persoana domnului Iacob care le-a îngrădit dreptul de a vorbi cu domnul prefect de câte ori a putut. Dar, revin, ceea ce scrie în acel raport și repet, aprobat de plenul Consiliului local, e ceva care nu se poate întâmpla nici în Noua Guinee sau nu știu în ce alt stat. Cred că este bine ca organele de control, Curtea de Conturi, am înțeles că au depus dosarul și la poliție, ca Serviciul investigații fraude, au depus și la prefectură, au depus și în alte locuri, la Ministerul Administrației și Internelor. Sigur, noi nu avem competențe din câte știu, Consiliul Județean, dar am, vrut să fac această dezvăluire publică în plenul Consiliul Județean și organele abilitate ale statului, mai ales că sunt sesizate prin acest raport în scris, înaintat în data de 5 septembrie, chiar le rog să-și facă datoria. Închei prin a spune un lucru, și îmi asum aceste fraze, dacă ceea ce este scris în raport și repet, este votat de Consiliul local, este adevărat, acel primar are o mare problemă, nu administrativă, ci o mare problemă de ordin medical. Vă mulțumesc!

Dl. vicepreședinte Frătean: Dovadă că realitatea bate ficțiunea. Stimați colegi, vă mulțumesc, vă urez o zi dintre cele mai plăcute!

 

 

 

 

1 octombrie 2007

 

 

 

                                               Întocmit: Monica Mihaela Pop

 

 

 

 

 

 

  VICEPREȘEDINTE                                  SECRETAR

 

        Alexandru P. Frătean                                       Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean