ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 12.541/ 21.09.2007

       Dosar IV.C.1

                        

 

PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 30 august 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.  183/23.08.2007

Din cei 34 consilieri în funcție au fost absenți domnii: Amza, Boloș, Lazăr, Pokorny, Szabo, Tatar, Țintoșan

        Au fost invitați să participe:

·        dl Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl Dumbravă Florin – director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dna Șuteu Iulia - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Runcan Ștefan, director, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef, R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș

·        dl Naste Vasile, director, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Ilieș Ioan – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Cotîrlan Constantin - director, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Iosib Maria, contabil-șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Albu Lelia, director, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil- șef, Școala de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL Tîrgu Mureș

·        dna Ludușan Leontina, contabil-șef, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL” 

·        dl Titi Iosif Boantă, director, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREȘUL Tîrgu Mureș

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef, Muzeul Județean Mureș

·        d-na Corina Teodor, director, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Pop Daniela, contabil-șef, Biblioteca Județeană Mureș

·        dna Grec Claudia, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Crahmaliuc Anișoara, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Sabău Ștefan, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 - Reghin

·        dna Molnar Viorica, contabil-șef,  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 – Reghin

·        dl.dr. Luca Nelu – manager, Preventoriul TBC Gorenști

·        dna Morar Cornelia – contabil-șef, preventoriul TBC Gornești

·        dl. Begidzsan Laszlo – șef serviciu SALVAMONT

·        dl. Prof. Dr. Copotoiu Constantin – rector, U.M.F. Tîrgu Mureș

·        dl. dr. Băilă Lucian – manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență

·        dl. Neagoș  Lucian Valer – director, Centrul Medical „Galenus”  

·        dl. Blaj Virgil, director, S.C. SURM

·        dl. Virag Gyorgy – Consiliul de Administrație SURM

·        dl. David Csaba – Consiliul de Administrație SURM

·        dna Bauer Andrea - director,  ENERGOMUR

·        dna Marcoci Emilia – medic primar pediatrie, Autoritatea de Sănătate Publică Mureș

·        directori, directori-adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ

 

        D-na președinte Lokodi: Bună ziua, dați-mi voie să salut invitații noștri la lucrările Consiliului Județean, bine ați venit, reprezentanții instituțiilor noastre subordonate și alți invitați, care participă în raport de materialele pe care le supunem în discuție pe baza  ordinii de zi. Domnilor consilieri și doamnelor consilier astăzi prin ordine de zi anunțată avem 11 proiecte de hotărâri și o informare privind nivelul de asigurare al securității siguranței civice a comunității în cursul trimestrului II. Având în vedere că un coleg de-al nostru și întreb Dl. Mora, trebuie să plece, vă informez că avem două proiecte de hotărâre la care este nevoie de 1 vot de 2/3 . Este proiectul de hotărâre de la punctul 2 și proiectul de hotărâre de la  punctul 3. Vă supun atenției să schimbăm un pic ordinea de zi și punctul 2 și 3 să fie adus la punctul 1 și 2, iar punctul 1 să treacă la  punctul 3, pardon, și mai avem încă unul proiect de hotărâre transmiterea dreptului de administrare din Târnăveni, deci practic punctele 2,3 și 5 vin în față și restul urmează în ordine. Cu această propunere vă consult, cine este pentru aprobarea ordinii de zi așa cum am precizat acum. Vă mulțumesc.

        Vot: Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo, Tatar, Țintoșan)

 

Ordinea de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu nr.31

        D-na președinte Lokodi: Acest material a fost discutat în toate comisiile de specialitate, comisia economică a dat avizul fără obiecțiuni, comisia de ordine publică a avizat fără obiecțiuni, comisia de urbanism de asemenea fără  obiecțiuni, comisia culturală aviz favorabil și comisia de servicii fără obiecțiuni. Am discutat materialul totuși vă consult și nu doresc să reiau discuțiile eu, dacă cineva are vreo întrebare, are vreo problemă încă neclarificată, vă rog să formulați aceste întrebările. Dacă nimeni nu formulează nici o întrebare, domnilor consilieri supun la vot .(Doamna președintă dă citire Art.1., Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, )

        Art.1 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.3 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.4 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 abțineri (Szalkay, Benedek), 1 împotrivă (Bozodi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.5 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.6 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.7 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.8 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 abținere (Benedek), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. SURM S.A.

 

        D-na președinte Lokodi: Materialul de la punctul 3. Comisia economică a discutat acest material și a avizat fără obiecțiuni, comisia juridică de asemenea și-a dat avizul, comisia de servicii publice. Proiectul de hotărâre conține 3 articole, dar articolele sunt spațioase multe, nu o să le citesc pe fiecare pentru că le-ați discutat împreună cu specialiștii. În AGA a S.U.R.M s-a hotărât modificarea statutului societății în vederea pregătirii următoarelor etape pentru a fi preluat de către operatorul regional unic AQUASERV S.A. și în vederea păstrării anumitor activități în subordinea Consiliului Județean a anumitor părți din patrimoniu.

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.3 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassy), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

 

 

         Doamna președintă Lokodi: Domnul vicepreședinte dorește să facă niște precizări.

        D-l vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc pentru vot, vreau să fac o singură precizare, este unul din pașii cei mai importanți pe care îi facem în vederea pregătirii județului pentru accesarea marilor finanțări în domeniul infrastructurii de apă și canal a finanțărilor europene. În toate negocierile și discuțiile ce le-am avut, atât pe programul de mediu, pe programul operațional regional, pe credite ale Guvernului pe Banca Mondială sau pe Banca de Dezvoltare a Consiliului Europeri în toate aceste discuții județul Mureș a ieșit foarte bine, deja sunt și vin finanțări, poate la „diverse” să fac o informare pe această linie, și datorită faptului că suntem eligibili având un operator regional care operează nu numai pe orașe ci și în mediul rural. Este un mare avantaj pentru rezolvarea problemei apă-canal în mediu rural. Vă mulțumesc.

 

3.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str. Fabricii nr.3

 

        D-na președinte Lokodi: Acest imobil urmează în viitor să fie transferat în vederea executării activității de asistență socială către Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Tg. Mureș, instituție care este în subordinea Consiliului Județean. Materialul a fost discutat de comisia economică, de comisia de ordine publică, de comisia de urbanism, de comisia juridică și de comisia de servicii și toate comisiile și-au dat acordul. Proiectul de hotărâre, dacă nu vrea nimeni să ia cuvântul , conține 3 articole. Vă supun la vot. Vă mulțumesc domnilor consilieri.

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărgițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.3 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”,  7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

 

4.Proiect de hotărâre privind asocierea  Consiliul Județean Mureș cu S.C. ENERGOMUR S.A. în vederea realizării serviciului de alimentare cu energie termică a Palatului Culturii.

 

        D-na președinte Lokodi: Vă întreb domnule Ciuchină dacă ați împărțit între  domni consilieri materialul întocmit de dvs? În raport de ce criterii? Pe grupuri? Deci domnilor este prezentă în sală  doamna director  Bauer Andreea , directoare de la Energomur . Acest material a fost discutat absolut  în toate comisiile. Unii dintre dumneavoastră au dorit niște clarificări cu privire la o analiză economică privind posibilitatea  producerii energiei numai pentru noi și dacă noi am putea fi noi furnizorii de energie sau dacă există și alte posibilități.  Eu va-ș ruga frumos toată lumea cine dorește  să își formuleze întrebările, să le formuleze, să o rugăm pe doamna Bauer după aceia să vă dea răspunsuri, pentru că este persoana  cea mai competentă să lămurească anumite probleme și după care să trecem la vot. Cine dorește să formuleze întrebări?

        D-l consilier Szalkay: Mulțumesc doamna președinte , stimați colegi, stimați invitați, deci eu mă refer numai la comisia de buget – finanțe care a respins aprobarea acestui punct pe motivul că nu am fost mulțumiți cu modul de prezentare privind economicitatea acestei soluții, noi am dori dacă se poate un calcul comparativ, ca  proprietar să fie consiliul județean, iar  cazul a fost prezentat sub forma proprietății centrale a Energomur-ului și dacă vom primi aceste clarificări din partea doamnei, atunci bineînțeles fiecare își va formula opinia după primirea acestor clarificări. Vă mulțumesc frumos.

        D-l consilier Socotar: Mulțumesc doamna președintă, într-adevăr în cadrul comisiei de buget am fost printre cei care am ridicat obiecții la această problemă. Acum am primit acest material care conține multe cifre și detalii, ar fi fost bine să fie atunci prezentate  pentru că în 5, minute aruncând ochii peste aceste cifre,  nu îmi pot formula o opinie. Concluzia acestui material este că, în schimb, sigur că prețul energiei termice luat de la Energomur totuși ar fi mai mare decât va fi pe energia noastră proprie, dar diferența e așa de mică încât costul investiției s-ar amortiza în „71 din ani?” Scrie, dacă am reținut esența acestui material ,  în schimb sigur eu nu contest absolut cu nimic buna-credință și corectitudine a Energomurului, respectiv a doamnei directoare, dar sunt niște cifre puse în fața mea care acum eu trebuie să le înghit sau să nu le înghit. Din punctul nostru de vedere, așa cum s-a discutat la comisie, dincolo de aceste cifre o soluție de compromis ar fi dacă și Energomurul are interes și are interes să facă această investiție , și noi avem această investiție, noi avem posibilitatea de a negocia un preț preferențial.

        D-na președinte Lokodi: problema este că Energomurul are banii, și noi nu avem. E foarte simplu, ca „Bună ziua!”. Energomur a obținut prin HG, și dacă ați văzut că sunteți la comisia de buget, 70 miliarde de lei tocmai pentru modernizarea acestei centrale, iar noi, Consiliul Județean nu dispunem de nici  un leu pentru această investiție.

        D-l consilier Socotar: Am înțeles că era prevăzută o investiție de 1,5 miliarde la noi.

        D-na președinte Lokodi: Păi dacă dânșii fac din zeci de miliarde, noi din 1,5 miliarde

        Domnul consilier Socotar: Ei alimentează niște apartamente , puține dar sunt  a lor.

        Doamna președinte Lokodi: O lăsăm  să vă explice doamna director. Nu sunt eu specialistă și în energie termică.

        D-l consilier Socotar: Deci din punctul meu de vedere, dacă nu putem realiza noi investiția și este și un interes al Energomurului să facă, noi ar trebui să avem posibilitatea să nu plătim la prețul pieței ci la un preț negociat.

        D-na președinte Lokodi: Da, precis o să vă răspundă doamna director, eu doar atâta vreau să  spun și nu sub formă de pedagogie ci pur și simplu sunt momente în care observ că interpretați anumite fapte ale executivului sau ale funcționarilor publici, dacă le înghițiți sau nu le înghițiți, vreau să vă spun că peste tot în lume unde factorii decizionali lucrează împreună cu specialiștii, factorii decizionali, până la proba contrarie, au încredere în ceea ce li se prezintă de către specialiști. Haideți să începem să avem și noi încredere în specialiștii noștri pentru că ei nu vor să ne bage nimic pe gât cu forța. Normal, când observăm că se fac greșeli trebuie să atragem atenția, dar este prezentă presa și totdeauna, eu înțeleg că este campanie politică, vă rog să nu atacați pe cei 150 de oameni care lucrează de dimineața până la terminarea programului ca să ne pună la dispoziție tot ce solicităm. Deci vă rog, poate că sunt eu puțin întoarsă dar trebuie să apăr și executivul, nu numai consilierii județeni. Doamna director vă rog să veniți la microfon și să povestiți, dar să vă vedem și răspundeți la întrebări.

        D-na director Bauer: Mulțumesc pentru întrebările adresate de domnii consilieri și aș începe cu întrebarea domnului consilier Szalkay , în materialul pe care, la solicitarea Consiliului Județean, l-am prezentat ieri și de fapt materialul a fost întocmit de domnul Ciuchină pe baza datelor pe care le-am pus noi la dispoziție, există în comparație două soluții. În prima variantă, foarte pe scurt, este vorba de cheltuielile anuale totale pe care dvs le-ați avea în cazul în care dvs vă decideți ca centrala termică de la Palatul Culturii să fie realizată din forțele proprii, deci fără Energomur. A doua soluție, este soluția pe care încercăm să o prezentăm noi, este puțin mai scumpă într-adevăr, este diferență de 4610 ron/an din cheltuielile totale, asta într-adevăr înseamnă o recuperare relativ mare, așa cum s-a menționat anterior. Noi ceea ce am putu să facem am făcut pentru că se întâlnesc două dorințe: dorința dvs de a exista o centrală separată pentru Palatul Culturii și dorința Consiliului Local Tîrgu Mureș care dorește să îmbunătățească performanțele unei centrale termice care în momentul de față este veche de peste 30 de ani și trebuie îmbunătățită. Noi am propus soluția să se împartă în două centrala termică existentă în spatele palatului, una din aceste centrale privește și alimentarea Palatului Culturii ca și clădire administrativă. Într-adevăr revenind la ce a spus domnul consilier Socotar, avem un interes, noi Energomur, în sensul în care avem 100 de apartamente în clădirea de deasupra magazinului Steillmann, respectiv pe strada Enescu și legea nu ne permite și nici noi nu dorim  să lăsăm aceste apartamente fără încălzire. În cazul în care Energomur realizează investiția, din aceeași clădire, din aceeași centrală noi suntem în măsură să vindem energie termică și pentru aceste apartamente. În cazul în care dvs realizați această investiție, din păcate legislația nu vă permite să vindeți către populație. Ar fi un ajutor pentru 100 de apartamente din municipiul Tîrgu Mureș. Referitor la prețul preferențial la care ați făcut dumneavoastră referire, legea energiei termice care este în aplicare din 27 aprilie din  acest an nu permite ca într-o unitate administrativ-teritorială, într-un singur sistem de alimentare cu energie termică așa numit SACET, să se utilizeze prețuri diferențiate. Deci orice s-ar întâmpla în Tîrgu Mureș, chiar dacă ar fi 2,3 producători, în afară de Energomur, Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș, în calitate de proprietar al sistemului respectiv proprietar al S.C. Energomur S.A. ar fi dator să stabilească preț egal pentru populație, pentru oricine de oriunde din Tîrgu Mureș, respectiv pentru toți agenții și toate instituțiile. Din păcate prețul preferențial nu se poate realiza. Însă este o soluție totuși în cazul în care dumneavoastră  doriți să stabiliți o chirie pentru spațiul în care se va desfășura această activitate de producerea energiei termice, această chirie se poate reduce din valoarea facturii de energie termică vândută pentru Palatul Culturii. Este prevăzut într-o hotărâre a Consiliului Județean ceea ce s-a stabilit. Vă mulțumesc.

        Doamna președinte Lokodi: Vă mulțumesc frumos doamna director, domnilor consilieri dacă mai doriți să formulați întrebări? Dacă nu, dați-mi voie să trecem la vot. Domnule Giurgea, înainte să ajungem la punctul buget, când discutăm și strategia cu Hotărârea de Guvern pentru drumuri județene, fără comunale, doar județene, vă rog să fiți atent. Să votăm. Dacă era atent și fără să fie nervos, fără să aibă o informație în plus, putea să voteze.

        Domnul vicepreședinte Frătean: Doamna președinte, eu vă rog să respectăm regulamentul de funcționare .

        Doamna președinte Lokodi: Da domnule vicepreședinte , deci vă supun la vot proiectul de hotărâre privind Energomurul.

        Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 abțineri (Bozodi, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 abțineri (Bozodi, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.3 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 abțineri (Bozodi, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.4 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 abțineri (Bozodi, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 abțineri (Bozodi, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

        D-na președinte Lokodi: Eu pe viitorul regulament, domnule secretar general o să am o propunere indiferent ce se va întâmpla în viitor, vă rog frumos ca în  regulament să nu mai treceți  posibilitatea ca un consilier să se abțină, consilierul care este în exercitarea mandatului său lucrează în comisie și în plen, după mine nu poate să se abțină, sau este pentru, sau este împotrivă. Abținere domnilor consilieri înseamnă că pe degeaba stăm aici. Gata, nu glumim, sunt la ședința noastră mulți invitați, eu am făcut o propunere, nu este tema proiectului de hotărâre, eu am făcut o propunere pe viitor. Domnule Giurgea.

 

        D-l consilier Giurgea: Doamna președintă, mulțumesc, cu siguranță nu glumim, dar ne mai putem și destinde ca să nu fim invers, dacă suntem invers s-ar putea să ieșim supărați de aici. Sigur că propunerea dumneavoastră de a ne abține este una constructivă în interesul funcționării activității Consiliului Județean, dar ea este normală și statutară, nu se poate să nu ne abținem. Noi discutam și vroiam să clarific asta în comisie și am votat într-un fel, și știți foarte bine cum am votat și totuși aici ne-am decis să dăm funcționalitate, deci asta era discuția. Eu vă felicit  nu numai că auziți bine, vedeți foarte bine și fără ochelari. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Ochelarii sunt pentru aproape, de departe văd perfect, ca șoimul. Și ce nu trebuie. Haideți domnilor să mergem mai departe.

 

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

 

        D-na președinte Lokodi: Rog președintele comisiei de buget să facă prezentarea expunerii de motive.

        D-l consilier Szalkay: Vă mulțumesc doamnă președinte, am să încerc să fac ca acest subiect a fost dezbătut foarte pe îndelete în cele două ședințe care le-am avut la comisia de buget, să fac o prezentare mai sumară a acestui punct, urmând ca fiecare din consilieri să facă intervențiile de rigoare. Deci noi avem o rectificare pozitivă de 25.489.328 care sursele sunt din suplimentare venituri, TVA pe drumuri, venituri proprii ale Muzeului, suplimentare de 13% precum și veniturile proprii pe care Aeroportul intenționează să le realizeze față de ce am avut în buget pe care acum îl rectificăm . Propunerile de repartizare sunt pentru Consiliul Județean la extindere rețele alimentare cu apă pentru zona de vest a județului, pentru diploma de onoare pe care domnul Pokorny a propus de 50.000, film documentar „Zestrea românilor” 12.000, Grădinița Pănet 5.000, pentru activitate SALVAMONT 58.915,  la drumuri și acesta cred că va fii un articol separat care o să fie prezentat mai pe îndelete 18.500.000, Spitalul Județean 30.000, Clinica medicală 3.190.000 pentru lift, Preventoriu TBC Gornești, igienizare 33.000, la Școala nr.2 întreținere program, ignifugare și montare alarmă 9.600, la școala nr.3 – 126.882, la Muzeu pentru mai multe obiective 445.000, la Administrația Palatului reparații sala mare 362.555, la Centrul de creație – 4.600, la Bibliotec㠖 restaurare clădire, centrală termică, galeria Ion Vlasiu 250.000, la DGASPC – 2.895.976 în cadrul acestora majoritatea pentru PHARE – investiții 2.290.000, la SURM 1.884.000, la Aeroport 600.000, care vor fi folosiți pentru rambursări de credite 200.000 și cheltuieli de reparații investiții, după cum am spus din venituri proprii, 400.000. Pe lângă acestea noi avem o repartizare a sumelor defalcate din TVA și din cota de 20 la sută care este din bugetul republican care este pentru finanțarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală. La acest capitol avem un total de 4.000.030, pe municipii, care sunt localizate la Târnăveni – 70.000, la orașe 140.000 – Miercurea Niraj 100.000 și Sângeorgiu de Pădure – 40.000, precum și la comune 1.805.000 pe care nu o să îl detaliez acum, deci total orașe, municipii, comune este de  2.015.000 le veți regăsi în anexă, nu o să dau citire pentru fiecare sumă. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc. Astăzi ați mai primit o anexă cu privire la HG 917/2007 prin care am primit din fonduri guvernamentale bani pentru continuarea lucrărilor începute anul trecut din împrumuturi. La începutul anului am aprobat strategia Consiliului Județean pentru drumurile județene, nu am luat împrumut bancar anul acesta pentru că am așteptat să vedem ce proiecte vor fi lansate din fondurile de coeziune și să vedem ce putem băga la aceste proiecte și pentru a avea rezervă pentru cofinanțare în cazul în care la POR sau la alte proiecte, programe operaționale, sectoriale putem să venim pe drumuri. Am avut fericita ocazie să primim acești bani de la Guvern numai și numai pentru drumuri județene. Pentru drumuri comunale există alte HG prin care s-a dat direct bani pentru drumuri comunale și am avut în vedere acele drumuri comunale  unde s-a început construirea și nu s-a putut termina în timp de doi, trei ani datorită lungimii drumurilor și datorită faptului că totdeauna fondurile veneau fracționate. Anul acesta, prin această listă vă supunem atenției acele drumuri județene unde anul trecut am lucrat iar anumite porțiuni tot așa din lipsa fondurilor, că atunci 160 mil. vechi așa a putut fi împărțite pe 13 drumuri, 16 erau atunci și nu am putut împărții altfel. Anul acesta, împreună cu DDP, cu domnul vicepreședinte, cu domnul director,  ne-am gândit să avem o rezervă din această sumă, că ni se permite de 10 miliarde pentru a pregăti proiecte și pentru a putea licita proiecte trebuie să avem fonduri și atunci veți vedea la punctul 14 că este vorba de 1.000.000 lei noi sunt puși pentru proiecte, iar pe celelalte drumuri, în funcție de gravitatea degradării drumurilor, ne-am gândit unde trebuia covoare, și numai covoare accentuăm sau unde sunt alunecări de teren pentru drenarea porțiunilor de drum să alocăm bani și să începem procedura de licitație, pentru că practic aceste lucrări vor putea fi executate de anul viitor din primăvară, anul acesta nu mai putem lucra decât eventual la drenări dacă timpul ne va permite. Deci porțiunile de drum am spus sunt covoare și drenări. Am prevăzut 13 drumuri județene pentru continuarea strategiei și proiectului de anul trecut.

        D-l vicepreședinte Frătean: Ați fost foarte exhaustivă doamnă președintă, oricum este clar o continuare a programului pe care noi l-am aprobat din credit. Veți remarca tot aceleași drumuri pentru a le pune la punct. Trebuie să subliniez că tratamentele pe care le-am făcut anul trecut din acei 156 miliarde au avut un impact deosebit asupra întregului județ, am rezolvat 200 km drumuri dar aceste tratamente  conform normelor tehnice trebuie acoperite cu covoare. Asta înseamnă că acest program va continua și pe bugetul anului viitor pentru a pune la punct principalele drumuri ale județului și acele 10 miliarde pentru proiectare tocmai asta vor să facă. Împreună vom stabili ce proiecte vom licita anul acesta pentru programul anului viitor în așa manieră încât, respectând prevederile Ordonanței 34, să putem licita lucrările pe bugetul anului viitor încă din luna februarie, cam acesta este programul pentru a nu ne prinde ca și anul acesta, datorită respectării cu strictețe a tuturor reglementărilor și neavând aprobate proiectele, licitațiile s-au făcut în iulie și august, deci foarte târziu. Noi susținem acest program, este un program care vine și rezolvă principalele drumuri ale județului care sunt în administrarea noastră.

        D-na președinte Lokodi: Ca să fim foarte clari, v-aș ruga totuși , nu e legat de proiectul de hotărâre, dar spuneți colegilor ca să îi informăm care sunt acele 2 proiecte pe POR care vor intra anul viitor chiar și în finanțare, pentru că unul deja a fost eligibil, punctat, a fost cuprins printre primele proiecte care se vor executa începând cu anul viitor , poate că semnăm contractul și care sunt celelalte două proiecte care sunt deja cuprinse în programul operațional regional, dar pentru care urmează să punem la punct studiile de fezabilitate sau chiar și proiectele  tehnice.

        D-l vicepreședinte Frătean: În discuție, pe POR, sunt 6 drumuri. În plus mai avem un drum Coroisânmărtin – Viișoara –limită județ Sibiu care este un proiect din PHARE 2005 și care va intra probabil și el în finanțarea fondurilor structurale. Este vorba de drumul Văii Gurghiului, este vorba de Luduș – Sărmaș, drumul din jurul lacului Bezid, este vorba de drumul spre Sovata, de la Măgherani dacă nu mă înșel. Sunt drumuri care au avut punctaje bune în urma discuțiilor purtate cu Birghin Schlivens, practic au șanse mari să fie finanțate pe POR.

        D-l consilier Radu: Doamna președintă, domnilor consilieri, stimați colegi, vreau să fac câtva remarci referitor la drumurile județene care consider că sunt mai bine întreținute decât în alți ani, chiar cu câțiva ani în urmă. Trebuie să recunoaștem cu toții că în acești ultimi ani s-au investit sume importante în drumurile județene, plus că văd că mai avem 145 miliarde lei, un lucru foarte bun și felicit executivul Consiliului Județean că a reușit să ne aducă asemenea sume în județ pentru întreținerea drumurilor. Este ceva concret, ceva ce în ultimul timp cetățenii acestui județ au început să aprecieze pozitiv ceea ce am făcut noi în județ, este loc și de mai bine , sunt convins că în următorii ani se vor investi sume și mai mari și vom avea drumuri mai bune. Eu cred că aceste sume nu se vor pierde dacă nu le folosim anul acesta, bine ar fi să reușim să facem licitații cât mai urgent ca să nu ne prindă  iarna ca să lucrăm, deoarece calitatea lucrării este alta, de aceea în această perioadă  septembrie-octombrie să încercăm să facem cât mai mult și bine înțeles recepția acestor porțiuni de drumuri să fie făcută cu maximă exigență față de cei care ne execută lucrările. Aș ruga executivul să se orienteze și spre drumurile comunale, unde stăm destul de slăbuț, nu corespund cu ce am vrea noi să fie și poate vom avea mai mulți bani să punem accent și pe aceste drumuri comunale, pentru că reprezintă o importantă parte a drumurilor. Eu voi vota acest program de lucrări și cred că și colegii mei sunt de acord cu această rectificare.

        D-l vicepreședinte Frătean: Am de făcut o rectificare cu privire la drumurile comunale. Până anul trecut drumurile comunale erau exclusiv în grija administrației locale. Din bugetul de drumuri județene, Consiliul Județean nu putea da drumurilor comunale. De anul trecut, din același buget, noi putem finanța și drumuri comunale, ceea ce am și început. În bugetul de anul acesta ați văzut și drumuri comunale prinse. În al doilea rând, H.G.577 mai vine cu o finanțare și au început deja să fie finanțări importante pe drumuri comunale, anul acesta au venit 25 miliarde, care și astea trec prin analiza Consiliului, dar sunt programe ale drumurilor. Mai sunt HG care vizează direct drumuri comunale, care au adus încă 45 de miliarde, dar în administrarea directă a primarilor, ca să nu mai vorbim de ordonanța 7. Deci ne-am apucat și de drumuri comunale, vă reamintesc că până anul trecut nu aveam  competența asta și acum ne luăm în serios treaba și vom sprijini aceste drumuri comunale. La votarea bugetului de anul viitor din bugetul de drumuri din TVA vom discuta de finanțarea unor drumuri comunale direct din bugetul Consiliului Județean.

        D-na președinte Lokodi: Deci dacă facem un calcul, în august au intrat 45 miliarde, când la noi a intrat 145 la ei pe drumuri comunale au intrat 45 miliarde. Apoi 40 miliarde s-au dat din bugetul nostru. Până acum sunt 85 miliarde. 20 miliarde au intrat anul acesta cu HG 577 și încă mai intră anul acesta . Deci 105 miliarde și cu ordonanța 7, nu am făcut un calcul pe fiecare localitate, dar sunt peste 100 miliarde pe poduri, podețe, deci din punct de vedere al bugetului și pe drumurile comunale au intrat și anul acesta în jur de 250 – 300 miliarde lei vechi. Puteți cere de la noi de la buget ca să vedeți. Avem evidență cine, ce fonduri a primit și putem să urmărim exact. Anul acesta pe 577 avem promisiuni să se continue lucrările și în cazul în care reușim să atragem fonduri și să reușim să lichidăm cele care sunt în execuție din punct de vedere al plății, atunci putem începe lucrări noi. Aceste lucrări nu sunt simple pietruiri ci închidem cu tratament, pe proiectul SAPARD au fost 9 proiecte deci în foarte multe comune s-a asfaltat. Deci vă rog verificați.

        D-l consilier Balogh: Aș ridica o problemă pe care de câte ori am posibilitatea o să o reamintesc: este vorba de drumul de centură care va lega Tîrgu Mureș de ieșirea spre Sellgros, Reghin. Între Tîrgu Mureș și Reghin este un trafic infernal. Dacă vrei să traversezi strada în Sângeorgiu de Mureș, este un pericol foarte mare. Sunt multe accidente mortale. Rugămintea mea este, dacă se poate, continuarea discuției cu Banca Mondială și cu cei care au executat acest proiect între Livezeni și Ernei să încercăm să evităm cele 4 localități: Ernei, Dumbrăvioara, Gorneși, Periș, pentru că știm că sunt cele 2 drumuri de centură din care unul merge spre Bistrița și unul spre Solovăstru. Poate s-ar putea racorda la Reghin acel sector. Pentru că este foarte important. Primarii cred că înaintat cereri și la noi și la Prefectură și peste tot.

        D-l vicepreședinte Frătean: Este destul de târziu sub aspectul ridicat de dvs. oricum în ce privește realizarea acestei lucrări, ea respectă graficele, pe care le cunoaștem și Agenția Națională de Drumuri ne-a anunțat că deja proiectantul și consultantul sunt cunoscuți și de la anul începem lucrările pentru această centură pe care toată lumea o așteaptă din diferite motive. Problema pe DN 15, pe această porțiune, este principala legătură cu Moldova și traficul acesta se va rezolva prin autostradă. Deci asta este strategia companiei naționale, noi vom înainta, normal, cererile primarilor referitor la aceste localități, poate că rezolvarea ar fi continuarea lucrărilor la această centură și transformarea acestor porțiuni de la Tîrgu Mureș – Reghin, în drum expres. Un model de drum expres este Periș – Petelea, poate o variantă ar fi continuarea acestui drum.

        D-na președinte Lokodi: Când a fost aici domnul prim – ministru, era un secretar de stat cu această hartă. Aici vedeți forma proiectată drumului de ocolire care e în jurul Tîrgu Mureșului și Reghinului, cu albastru. Începând cu luna ianuarie vor intra în execuție aceste două drumuri de ocolire. Asta nu rezolvă problema pe care ați ridicat-o. Pentru aceasta ar trebui un alt proiect, o altă finanțare de la nivelul fondurilor drumului național și vom insista în acest sens, dar ceea ce este gata sunt aceste două drumuri care sunt efectiv drumuri de centură.

        D-l consilier Giurgea: Două chestiuni, una procedurală, eu nu sunt de acord cu formula de a ne băga această anexă înainte cu 5 minute de ședință, eu sunt membru al comisiei de buget și secretarul acesteia și cred că toți colegii sunt de acord cu mine că putem discuta fără nicio problemă în comisia de buget și vă spun că trecea, fără nicio reținere, așa vă spun sincer, am o oarecare umbră, mă simt ca un consilier de rangul 2. Vă rog să rețineți acest aspect.

        Aș vrea niște clarificări tehnice, chiar nu înțeleg unde este drumul Livezeni – Miercurea Niraj – Sărățeni.

        D-na președinte Lokodi: Este numele drumului care începe din Tîrgu Mureș –Livezeni – Dealul Maiadului – Miercurea Niraj – Măgherani și cândva era un drum județean dar în urma alunecărilor de teren nu mai continuă către Sărățeni. Porțiunea pe care dorim să o reparăm este la ieșirea din Miercurea Niraj, înainte de a se intra în comuna Bereni, acolo drumul este total distrus, anul trecut am prevăzut că punem covor pe o porțiune de 3,5 km.

        D-l consilier Giurgea: Eu am fost pe drumul acesta și nu știam despre ce este vorba, până la o porțiune, până la un moment dat, am intrat din Sărățeni și e un drum de piatră, dar un drum care necesită sute de miliarde.

        D-na președinte Lokodi: Necesită 270 miliarde, am făcut acum vreo 2 ani un studiu de fezabilitate, cum a zis domnul Frătean, să băgăm pe proiectele de POR, dar mai durează.

        D-l consilier Giurgea: Asupra modului de lucru dintre noi și colegii din executiv îi rog să facă niște prezentări pe fiecare lucrare, așa cum ați făcut dvs.

        D-na președinte Lokodi: Spuneți-mi care doriți și eu vă spun.

        D-l consilier Giurgea: Să ne facă înainte de a intra în plen ca să putem comunica altfel. În cazul prezentat, m-am edificat acum, eu vreau să întreb mai departe dar nici nu vreau să plictisesc sau să ocup timpul, ce se întâmplă cu drumul Ernei – Eremitu.

        D-na președinte Lokodi: De la Ernei merge drumul spre Sovata pe  porțiunea după ce trecem de Călușeri este un deal ce urcă spre Isla și înainte este dealul care este alunecat. Vrem să facem drenări. Este rupt în 3 locuri. Unde este Viforoasa – Miercurea Niraj , este dealul de la ieșirea din Miercurea Niraj spre Neaua, înapoi către Fântânele și tot dealul acela care este compromis, o parte în pădure și o parte înainte să cobori serpentinele, vrem să facem drenaj. Eremitu – Sovata este făcut, numai o porțiune de drum este nefăcut în Săcădat unde este acea trecere pe cale ferată și înainte de a intra în Sovata mai este o porțiune de 2 km unde nu se poate circula. După ce treci de Câmpul Cetății, ai trecut serpentinele de sub pădure, este o trecere de cale ferată, sunt 2-3 case și este o porțiune de drum distrusă. Sâncraiu de Mureș – Nazna – Band este această porțiune de ieșire din Nazna unde este piatră cubică și este și drumul alunecat, circulația e mare, iarna e chiar periculos, la intrarea în Pănet 1 km și ceva…

        D-l consilier Giurgea: Aș ruga încă o dată ca colegii din aparatul propriu să ne dea mai multe detalii pentru că s-ar putea să discutăm între noi și să blocăm vreun proiect de hotărâre. Dvs și executivul știți perfect despre ce este vorba, dar noi nu știm și dvs. aveți nevoie de votul nostru. Faceți-ne să ne simțim consilieri de rangul I ca și dvs, de altfel, și să aprobăm în cunoștință de cauză și în plenitudinea elementelor mintale. Pentru că s-au mai întâmplat chestiuni de genul acesta și nu este corect din partea dvs, colegii noștri, să nu ne tratați în acest fel. Mai sunt și alte tronsoane de drumuri, așa cum zicea și colegul Balogh, înțeleg că nu se pot face toate deodată, că nu sunt bani, dar este un drum pentru care noi am insistat foarte mult, s-au mai dat bani, dar puțini, o dată 300 milioane, o dată 800 milioane. Este vorba de drumul Mureni – Archita. Este un drum unde s-a investit, dar este un drum care nu poate să nu fie luat în calcul, din două considerente. Este o variantă de legătură cu județul Harghita destul de bună și vreau să vă spun că la limita de județ cu Harghita este făcut și este păcat că dacă nu ne aliniem dorinței lor de a face acest drum și pe tronsonul județului Mureș, nu se poate face această scurtătură. Este drum județean, este o comunitate importantă de oameni acolo, ca să nu mai vorbim de zona pitorească de acolo și haideți să începem și pe acest drum lucrări, având în vedere că am avut o discuție de principiu la sala mică cu domnul președinte al Consiliului Județean Harghita, cu domnii vicepreședinți și cu colegii noștri de la comisia de buget și am abordat și acest subiect de a face o conexiune cu județul Harghita pe această direcție. E un lucru bun, nu cred că pe O.G 7 sunt peste 100 miliarde, nu vreau să mă contrazic, pe infrastructură, poduri, podețe….poate. Cei mai mulți bani s-au alocat pe

apă- canal.

        D-l vicepreședinte Frătean: Podul peste Mureș la Ogra….

        D-l consilier Giurgea: Asta zic, poduri nu pe drumuri. Deci asta încerc să spun că s-au investit foarte mulți bani și pe drumuri comunale, s-au investit bani și pe O.G 7.

        D-na președinte Lokodi: Și mai intră foarte multe fonduri pe dezvoltare rurală.

        D-l consilier Giurgea: Banii vor fi foarte mulți, am mai discutat, important este să existe studii, bani vor fi.

        Art.1 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.3 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.4 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.5 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.6 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.7 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.8 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.9 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Proiectul a fost discutat de comisia social culturală, de

comisia de ordine publică, de servicii publice, a primit aviz favorabil.

        Art.1 Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Lădariu, Radu, Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.2 Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Lădariu, Radu, Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.3 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Szalkay), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

 

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

 

        D-na președinte Lokodi: Comisia economică, comisia culturală, comisia de servicii au avizat favorabil.

        Art.1 Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Venczi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.2 Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Venczi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.3 Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Venczi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Venczi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

 

D-na consilier Iacob: Într-o primă fază, în analiza făcută în cadrul comisiei am

avut câteva probleme, ne-am revenit pe parcurs cu jumătate dintre ele. Cealaltă jumătate am lăsat-o pentru a ne elucida aici, cu ajutorul dvs, pentru a nu stopa proiectul. E vorba de art.2 cu ordinea de prioritate a studenților înscriși. Sunt 17 doritori pe listă, din 20, nu e o problemă, dar sunt acolo 2 studenți care au un venit, care nouă ne-a dat de gândit. Peste 100 milioane pe membru de familie. În acest caz am considerat că noțiunea de „sprijin” nu se mai poate aplica. Și aș propune colegilor să renunțăm la acele două poziții, plus cele 3 locuri vacante, deci să fie în total 5 locuri, iar până la 1 octombrie să mai dăm o șansă studenților să se înscrie, studenților buni și cu venituri modeste, pentru care să se justifice bursa. Nu vreau să mi-o ia în nume de rău, indiferent al cui este proiectul, trebuie să fim obiectivi. Am încredere în dvs și vă mulțumesc în numele comisiei.

        D-l consilier Lădariu: Din capul locului vreau să precizez că susțin această propunere. Problema se pune așa :50% din lucruri sunt clare și restul intră puțin în ceață. Sunt de acord cu schimbarea sintagmei din bursă de sprijin în sprijin financiar, ca să nu mai fie interpretări. Că o numim bursă de sprijin sau sprijin financiar, principalul este ca acel student să primească acest sprijin, această sumă, indiferent de ce sumă este vorba. Nu are importanță ce culoare are pisica, ci să prindă șoareci, atunci când am susținut proiectul am avut în vedere următorul lucru: mă gândesc la copiii buni la carte dar din familii mai sărace. De fapt acesta este scopul demersului nostru. Pentru că oricum am lua lucrurile, una este dacă un copil nu are posibilități financiare pentru a-și duce un gând până la capăt, să urmeze pe acest segment cursurile unei universități din străinătate și alta este când printre cei de acolo sunt studenți cu părinți care nu au decât să își susțină copilul din proprii bani, pentru că dispun de aceste sume. Să cântărim bine, să dăm acești bani studenților care vin din familii fără posibilități financiare și să fim mai darnici cu aceștia. Să ne gândim întotdeauna să ajutăm pe cei cu nevoi materiale mai mari.

        D-l consilier Giurgea: Aș vrea să întreb: această hotărârea a fost atacată în contencios de prefectură? Și care este motivul?

        D-na președinte Lokodi: Am fost notificați, am înțeles că s-a și depus acțiune. Motivul este că în articolul 1 noi am prevăzut oarecum că este vorba de o bursă cu caracter permanent. Și cu sintagma „bursă permanent㔠care nu este legiferată, prefectura nu a fost de acord, de aceea schimbăm această sintagmă cu „sprijin financiar anual”.

D-l consilier Giurgea: Nu mai avem probleme de a fi notificați? Ce sumă alocăm acestor 17 ?

D-na președinte Lokodi: Data trecută era stabilită suma în vederea suportării cheltuielilor de drum,  400 euro în fiecare an/persoană. Deci la Wizzair un bilet până în Franța de exemplu.

D-l consilier Giurgea: Pe ce criterii au fost aleși acești studenți? Sau au fost criterii? Am vrea să le știm și noi.

D-na președinte Lokodi: Tot în hotărârea de data trecută erau prevăzute criteriile, am votat un regulament în sensul că trebuie să fie student în străinătate, să aibă bursa ERASMUS și în raport de venitul familial, deci cine are venituri mici. Azi în fața dvs. este o listă cu venitul familiei. Tocmai doamna Iacob propusese că pentru că ultimii doi au venituri de peste 100 milioane/membru să îi scoatem, am avut doar 17 cerere deci să mai dăm șanse încă la 5 studenți până la 1 octombrie. Deci doamna Iacob a propus ca 15 cereri să fie acceptate de către dvs. dar dacă dvs. nu doriți să dați decât pentru limita de 50 milioane/membru de familie, puteți să acceptați doar acele cereri, urmând ca cine depășește să nu primească sprijin.

        D-l consilier Giurgea: Eu sunt de acord cu stimularea copiilor inteligenți. Sunt pentru susținerea unor astfel de copii care să ne facă onoare, ceea ce e bine de avut în vedere, eu vă spun că voi vota, în cazul în care nu mai sunt acele probleme de a fi atacat în contencios, sau de a notifica Prefectura această hotărâre, să aprobăm, dar să avem o mică rezervă. Eu nu vreau să discut, dar să ajutăm unde e cazul. Deci dacă mai sunt copii cu asemenea venituri care au un grad de dotare intelectuală, să îi ajutăm, nu știu cine sunt restul, nici nu mă interesează, dar să îi ajutăm, în primul rând pe cei care chiar au nevoie. Și vă mai spun un lucru emoționant. Cel mai tare se bucură și știu să aprecieze acești copii, nu cei bogați.

D-na președinte Lokodi: Doar informativ vă spun: nu cunosc pe nici unul dintre copii. Nimeni din executiv nu îi cunoaște. Copiii din anunțul din ziar au depus la registratură. Dosarele au fost evaluate de o comisie votată de dvs. nu fac parte din ea. Văd și eu materialul o dată cu dvs, în momentul în care a fost difuzat.

Domnule Togănel, dați răspuns domnului Giurgea cu privire la art.1 că ați fost la Prefectură, ați discutat.

D-l secretar Togănel: Am discutat cu colegii de la Prefectură și au acceptata ca în măsura în care acest proiect de hotărâre va fi aprobat, ei își retrag acțiunea din contencios și nu mai este suspendată aplicarea hotărârii Consiliului Județean. Aș vrea să mai precizez, referitor la ce spunea doamna Iacob, în regulamentul de acordare a acestui sprijin financiar nu se prevede un plafon maxim al venitului pe membru de familie. De aceea comisia nu a eliminat pe nimeni. În situația în care erau 200 de cereri, atunci se făcea această eliminare. Deci înainte de a supune la vot această hotărâre ar trebui modificat regulamentul, în sensul prevederii în regulament a unui plafon maxim de venit.

D-na președinte Lokodi: Dar asta este posibil, noi astăzi luăm o hotărâre că stabilim un plafon, sau de 100 milioane sau de 50 milioane. Deci o să vă supun la vot. Urmează domnul Lădariu, după care vine domnul Groza.

D-l consilier Lădariu: Doamna președinte, doamnelor și domnilor colegi! Nu-mi place să revin pentru că nu este academic, înainte de toate, dar trebuie făcute două precizări. În primul rând că este pusă o condiție din partea prefecturii și  noi, în comisie, am acceptat-o. A schimba o sintagmă cu alta nu este o problemă. În al doilea rând ideea  generală este că trebuie sprijiniți copiii de excepție, să fie un standard ridicat când e vorba de a da acești bani. A fost vorba de doar 17 solicitanți. Noi, când am trecut și am votat peste toate punctele fără să ne oprim la un plafon, am greșit. Haideți să îndreptăm, nu e nicio problemă, se supune la vot și putem îndrepta. Noi ne-am închipuit că vor veni sute de studenți și vom avea de unde să alegem. Au venit 17 și 17 au trecut. Pentru că dacă veneau sute era cu totul altceva. Deci să fixăm acum un plafon și să se aibă în vedere de acum încolo veniturile și să se aibă în vedere și mediile. Deci trebuie să existe criterii de diferențiere. Trebuie făcută o mai bună publicitate, ziarul „Cuvântul liber” va face o bună publicitate pentru ce urmează a fi.

D-l secretar Togănel: Aș preciza că de acest sprijin financiar acordat de Consiliul Județean pot beneficia doar studenții ERASMUS. Ei sunt cei mai buni studenți din facultăți care au participat la un concurs ERASMUS și l-au câștigat. Deci nu se pot înscrie decât acești copii.

D-na președinte Lokodi: Criteriile au fost stabilite atunci când au câștigat bursele.

D-l vicepreședinte Groza: Ideea domnului Boloș este foarte bună. Marea deficiență a fost probabil lipsa publicității. Pentru că ciudat, au venit 13 studenți de la P. Maior și 3 de la Universitatea din Cluj. Eu cred că trebuia făcută publicitate în presa centrală pentru că noi avem studenți în toată țara, nu cred că nu ar fi venit vreo 100 de studenți. În acest an, pentru că se dau anual, să stabilim un plafon, iar la anul să stabilim un alt plafon. Și în comisia de analiză a dosarelor să fie și consilieri și atunci va fi transparentă toată activitatea comisiei și atunci poate vor veni 200 sau 300 din toată țara.

D-na președinte Lokodi: Cine a stabilit comisia? Eu? Dvs. ați votat-o.

D-l vicepreședinte Groza: Dvs. prin dispoziție.

 

 

D-na președinte Lokodi: Așa cum mi-ați solicitat. Doamna Moldovan, Gâlea, Tcaciuc, Covaci și Dascălu. Președinte la comisia de contestații Viorel Iosib, Popa, Farkas. Dacă doriți să fie consilieri, eu nu am nimic împotriva. Domnul vice trebuie să vă spun că noi absolut toate anunțurile le facem în presa locală și centrală pentru că avem contracte încheiate cu mass-media inclusiv în radio și televiziune, deci vă rog frumos să mă lăsați să suflu. Există riscul că probabil atîția studenți avem la Erasmus, pentru că nu sunt mii de studenți, bursa Erasmus se cîștigă greu, bursa Erasmus nu este nelimitată, bursa Erasmus nu este pentru mii de oameni,  nu înțeleg acum,  pe cuvîntul meu, domnul Giurgea doriți ceva ?.  Procedural să îmi spuneți. Dăm cuvântul domnului consilier Giurgea.

Domnul consilier Giurgea: Fac o propunere ca să terminăm cât mai repede, cei cu venituri familiale, vă rog să credeți că sunt extraordinar de mici, eu am mai mare, 5 milioane pe lună, zero, zero să ai numai un student pe lună, cei cu venituri salariale, cu venituri de până la 5 milioane pe lună, să stabilim plafonul ăsta și ceilalți să nu vină. Și să spun și de ce, nu ar fii o problemă de 1200 euro în plus la trei persoane , nu asta e problema, trebuie să stabilim încă de la început o regulă ca să nu fie precedente, eu vreau și Emil spunea bine,  la anul să vină 10, 100, câți vin și să îi ajutăm cu câți bani putem, și vreau să îi și stimulăm, am spus-o și în cuvântul de adineauri, hai să stabilim regula să o votăm dacă trece  și să mergem mai departe. Mulțumesc.

D-na președintă Lokodi: Deci dumneavoastră propuneți 5 milioane în cap pe venit pe familie, cu asta se modifică regulamentul.

Dl. vicepreședinte Frătean: Eu am făcut o propunere anterioară, la suma de 100 milioane /an, și este conform regulamentului venitul anual, de 60, deci eu as ridica plafonul pentru ca nu sunt foarte multi studenti la Erasmus, 100 mil. pe an  impărtit la 12 sunt cam 7 milioane pe luna, de acord.

Domnul secretar Togănel, se poate asigura numai de anul viitor doamnă președintă, deci în prezent pentru o altă acțiune.

Doamna președinte Lokodi : Ce ar fi să vorbiți la microfon.

Domnul consilier Szalkay Iosif: Mulțumesc doamna președinte și stimați colegi, părerea mea este că deoarece această listă noi nu am precizat de la început care sunt condițiile și noi am dezbătut acest subiect destul pe îndelete la comisie și am spus domnilor, a fost domnul secretar Togănel și ne-a lămurit că noi așa am prevăzut ca criteriu, singurul criteriu media, deci deocamdata dacă așa sau prezentat să-i lăsăm și pentru la anul să introducem 100 – 150 milioane , 50, 60 milioane, pentru că noi nu am prevăzut, nu am stipulat acest criteriu, să lăsăm așa și la anul să reformulăm și să mai introducem un punct pe lângă medie, să introducem și devizul. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Lokodi: Și criteriile la medie au fost respectate, media venitului.

Domnul secretar Togănel : Domnul consilier Szalkay se referea la media venitului, doamnă președinte.

Doamna președinte Lokodi: Bine, domnilor votăm propunerea făcută de executiv, iar regulamentul de la anul poate fi modificat, media să reducem, dar acum nu vă supărați, am anunțat ceva și între timp ne răzgândim și ne dăm seama că nu 150 de milioane este media ci mai puțin 50 sau 100 de milioane, deci  am anunțat ceva….. deci nu vă supărați doamnă nu știu despre ce vorbiți, pe cuvântul meu de onoare nu știu despre ce vorbiți, și vă rog frumos spuneți-mi vă pun în postura declarația pe care ați făcut-o să mi-o spuneți clar, despre ce vorbiți?

Doamna Iacob Letiția: Despre dosar unde actele nu erau reale,e foarte grav.

Doamna președinte Lokodi: Este grav, cine a făcut așa ceva, și eu nu am amenințat până acuma niciodată cu penal, vă spun acum clar, răspunde, se ia de pe ordinea de zi tot materialul, daca dumneavoastră ați văzut așa ceva, eu nu am văzut, nu am verificat, nu am văzut

Doamna Iacob : În cadrul comisiei,

Doamna președinte Lokodi: Am înțeles, eu nu m-am ocupat cu această problemă, nu am crezut că trebuie să iau dosarele, se sigilează în clipa asta tot bagajul de dosare și se aduce la mine spre verificare. Se amână și va supun la amânare materialul, în ședința viitoare nu vă mai permit nimic.

Domnul secretar Togănel: Sunt două adeverințe eliberate de directori și secretarul comisiei.

Doamna președinte Lokodi: Nu vă mai permit nimic pentru că ați avut posibilitatea

Domnul secretar Togănel: Este absurd doamna președinte ceea ce ……..

Doamna președinte Lokodi: Nu mă interesează domnul Togănel, am văzut vreun act din aceste dosare?. Eu am văzut vreun dosar? Atunci vă rog frumos. Vă rog frumos, o astfel de acuză până ce nu verific, materialul nu se dezbate, și dacă doamna Iacob Letiția nu este adevărat ceea ce spune, va cere iertare data viitoare că în mod public, în fața presei a declarat un lucru, nici o problemă, deci domnilor consilieri, nici o listă de prioritate nu se face decât de comisia numită prin dispoziție de către mine și comisia culturală împreună lucrează. Da? Fiind vorba de învățământ, comisia culturală și comisia numită de mine, va face propunere și comisia culturală supune spre aprobare la Consiliul Județean. Da? În acest sens nu mai discutăm, nici o problemă de absurditate, acuma chiar că și eu sunt supărată. Acuma atâtea butoane roșii sunt, toată lumea dorește ba în verde, ba în roșu, Domnul Giurgea să veniți să vedeți cât de colorat sunteți.

Domnul consilier Giurgea : Verde înseamnă stânga si galben dreapta

Doamna președintă Lokodi: Nu știu, dumneavoastră tot apăsați butoanele dumneavoastră, deci supunem la vot amânarea pentru ședința următoare. Da spuneți-mi, nu mă interesează, altă dată lucrați corect.

Domnul consilier Giurgea: Doamna președintă stați, nu vă enervați, că s-ar putea să fie mai simplu, noi avem un regulament, apropo de ce spunea domnul vicepreședinte mai înainte cu luare aminte, deci s-au făcut niște propuneri, dacă nu le retragem acele propuneri, trebuie să îmi spună juriștii care este formula de vot, în ordinea propunerii inverse, în ordinea propunerii nu mai am voie să fac propunere, se trage de pe ordinea de zi, deci ce facem?. Dar înainte de asta vreau să vă spun ceva , și aici probabil vă ajut și îi ajutăm pe ei, haideți să judecăm un pic mai liniștiți, ne-am încălzit, bun. Dacă amânăm ședința o lună de zile, care se întâmplă luna viitoare, nu știu când, ei chiar trebuie să înceapă școala studenții.

Doamna președinte Lokodi: La 1 octombrie.

Domnul consilier Giurgea: Întreb, nu cumva nu le dăm banii ăștia, și nu cumva îi încurcăm cu plecarea lor în străinătate, pentru că lucrurile sunt foarte apropiate.

Doamna președinte Lokodi: Dacă nu ar fii acest  sprijin nu ar trebui toți să plece, ulterior vor primii banii.

Domnul consilier Giurgea: Sigur, haideți atunci să nu acționăm emoțional într-un asemenea forum și unde suntem noi, să vedem ce a propus stimata Doamna colegă, și dacă propunerea dumneaei exclude acel dosar, care am auzit când sa spus oficial, am auzit aicea membrii din comisie care au spus la fel, că nu e ok cu dosarul, dosarul acela pe o propunere de-a mea probabil, sau propunerea domnului vicepreședinte, acel dosar se exclude automat probabil, și merg ceilalți mai departe.

Doamna președinte Lokodi: Noi nu am făcut nici o propunere.

Domnul consilier Giurgea: Ce spuneți dumneavoastră dar dânșii au făcut o propunere care noi nu știm niște elemente constitutive ale acestei propuneri și poate că este corect și real, și atuncea, îmi permiteți, și atunci să mergem în acest sens și probabil că ceea ce sa întâmplat cu acel dosar și cine la aranjat să răspundă  nu am nici o problemă de asta , dar hai să nu blocăm tot sistemul pe o chestiune emoțională și de nervi. Mă iertați.

Doamna președinte Lokodi: Deci domnilor cine a făcut o ilegalitate din cadrul  aparatului propriu mâine să aibă tăria morală să își depună demisia.

Domnul vicepreședinte Groza: Doamnă președintă, deci trebuie să ne punem problema că unii studenți pleacă din 5, 10 septembrie , deci dacă practic amânăm până la sfârșitul luni septembrie, deci ei o să plece, deci grav, pe de altă parte doamna sa referit la unul din cele două cazuri 16 și 17, deci nu are rost să îi afectăm pe ceilalți 15, în cei 15 nu se pune problema dacă îmi confirmă doamna, deci noi să ne referim la cei 15 , celelalte 2 le putem discuta se pot analiza mâine și așa mai departe.

Domnul secretar Togănel: Doamnă președintă vă rog să îmi permiteți să clarific problema, deci în comisia de cultură s-a discutat în mod concret, este vorba de ultima poziție din tabel, e vorba de Săcărea, liderul de sindicat din învățământ, a cerut dosarul, doamna Moldovan a adus dosarul și s-au prezentat adeverințele, adeverințele sunt semnate de directori și de secretarii instituțiilor de învățământ au număr de înregistrare, au toate cerințele unui act oficial, noi nu avem căderea, Doamna Moldovan sau membrii comisiei, să verifice dacă acel act este legal sau ilegal, deci noi am luat actele de bună pentru că este înregistrat și semnat.

Doamna președintă Lokodi: Cine este acest Săcărea?

Domnul secretar Togănel: Este liderul de sindicat din învățământ care are o fiică care este la Erasmus.

Doamna președintă Lokodi: Este studentă Erasmus?

Domnul secretar Togănel: Sigur că da

Doamna Președintă Lokodi: Și atunci unde este ilegalitatea, nu înțeleg.

Domnul secretar Togănel: Deci doamna a afirmat că adeverințele ar fi false, noi nu putem spune că sunt false din moment ce ….

Doamna președintă Lokodi: Deci să înțeleg că nu au venit 150 milioane , ca să înțeleg , că nu înțeleg nimic din ce se spune.

Domnul secretar Togănel: Deci adeverințele sunt eliberate de conducerea școlii, sunt semnate, ștampilate, înregistrate de cei în drept, mai afirmă că are și alte câștiguri, noi nu putem să îl verificăm dacă mai are și alte câștiguri, el a făcut o declarație

Doamna președintă Lokodi: Deci practic toată tevatura este pe un dosar.

Domnul secretar Togănel: Da, a lui Săcărea.

Doamna președintă Lokodi: trebuia să mi se spună de la început, nu că falsuri și așa mai departe . Care este limita stabilită în regulament? Deci, haideți să lucrăm un pic cu …..art.1 și așa  modifică hotărârea noastră anterioară, rog juridicul să fie atent. Deci votăm prima dată  art.1 care ne precizează , ne deblochează.

Cine este pentru art.1? Votare:

Doamna președintă Lokodi: Acum la art.2, Paul te rog ajută-mă să concepem o propoziție. Da, te rog spune. Văd că deja ai pregătit, da spune.

Domnul Paul Cosma: Dar nu m-am gândit la o modificare propriu-zisă a art.2, doamnă președintă. O modificare a regulamentului în privința schimbării criteriilor de  eligibilitate pentru acești tineri care depun dosare pentru bursă, pentru sprijinul financiar, nu se poate opera decât anul viitor, legea nu poate retroactiva și nici o normă juridică instituită de Consiliul Județean prin hotărâre, deci criteriile au fost stabilite , selecția dosarelor a fost făcută și consider că în mod legal că acești 17 studenți pot beneficia de sprijinul Consiliului Județean, cu respectarea criteriilor aprobate prin hotărâre de Consiliu.

Doamna președintă Lokodi: Deci noi nu am stabilit nici un plafon de venit al părinților.

Domnul jurist Paul Cosma: Sigur, probabil nu s-a avut în vedere faptul că nu vor fi candidați mai mulți decât numărul de burse acordate, care este 25, și pentru acest an nu este stabilit un plafon valoric.

Doamna președintă Lokodi: Este acuma imposibil să stabilim prin modificare regulamentului, și să spunem acum în art.2 că modificăm regulamentul și stabilim un plafon de 100 milioane lei venit mediu lunar  pe un membru de familie.

Domnul jurist Paul Cosma: Da doamna președintă, și am să vă spun de ce, pentru că s-ar institui o regulă care s-ar aplica unor situații juridice apărute anterior instituirii acelei reguli, deci este vorba de o selecție deja făcută după niște reguli stabilite, o nouă regulă nu poate opera asupra a ceea ce s-a hotărât și s-a adjudecat, dacă vreți, deci selecția a fost deja făcută.

Doamna președintă Lokodi: Pardon, deci doamna Iacob, acum aveți dumneavoastră dreptate sau legiuitorul are dreptate? Deci noi nu putem, no, Consiliul Județean, să dăm bursă, noi nu suntem instituție de învățământ. Noi putem să dăm doar un sprijin. Sprijinul îl putem da pentru tânărul care are câștigat un drept , adică învață atât de bine încât este bursier Erasmus și indiferent de venitul lui putem să spunem că anual sprijinim  toți tinerii din județul nostru care au Erasmus, puteam face și acest lucru, dar noi am limitat la 20, și am spus că în limita în care se depun aceste dosare solicităm încă un criteriu în plus, venitul mediu pe fiecare membru de familie, dar nu am făcut o limită, normal, dacă are cineva 500 milioane de lei venit mediu pe cap de familie, este și rușinos să vină și să solicite sprijin, da dincolo de rușine are dreptul, pentru anul viitor modificăm înainte de lansare regulamentul și stabilim un criteriu de 100 sau 150 milioane de lei, după venitul familial. Domnul consilier Giurgea, doriți să spuneți ceva? Da anul acesta nu mai putem, cum zice Paul, am lansat.

Domnul consilier Giurgea: Eu am înțeles pledoaria domnului coleg, extraordinar de faină și chiar îmi place  și vă felicit domnule coleg, doamna președintă din punct de vedere juridic  nu ne băgăm, eu cel puțin nu mă bag că  îmi prind urechile , dar principiul moral spune următorul lucru și am spus-o adineauri, la bogat poți să îi bagi cu sacul și cu camionul că tot nu te bagă în seamă, ca să vorbesc în termeni dacă vreți rurali, dute la sărac cu un 1 leu că nu te uită cât trăiești, și spuneau aici colegii că dacă ar avea salariu, nu știu, pe Săcărea îl cunosc, dacă vine Giurgea că nu are airbag și că are venit 500 mil. pe lună sau cât are pe an și mai cere asta , care este criteriu ca să îl stopez, asta e ideea, și ideea este a ceea ce urmează creăm un precedent, da?. Creem precedent și s-ar putea în alte domenii, în afară de Erasmus, să vină nu știu pe alt sistem de solicitare și sunt niște lucruri pe care trebuie să le punem la punct din start pentru că, doamna președintă, dacă vreți să mă ascultați și să rețineți ce vă spun acum: noi atâta, cruce roșie am făcut de aici de la Consiliul Județean în multe direcții benefice și bune , dar am făcut și crucea roșie la oameni care nici nu trebuia și care nici nu meritau și, mai mult de atâta, după aceia ne-au bălăcărit  în fel și fel de situații, dacă vreți eu vă scot pentru data viitoare cel puțin 5 cazuri de oameni de felul acesta, chiar și instituții, și atunci nu e bine să fim mai atenți cui îi dăm și câți bani și de ce? Asta e ideea de fond , nu mă bag în elementul juridic, dacă e așa și încălcăm niște norme juridice care retroactiv, ne aduc prejudicii n-o facem, dar moral, dacă vreți, legal, haideți să o facem așa.

 

 

Doamna președintă Lokodi: Eu mai am o precizare, am în fața mea dosarul , mie membrii comisiei să îmi spună cum au ajuns, câte famili sunt?

Domnul Frătean Petru: Mulțumesc doamna președintă, eu sunt de acord cu domnul consilier , aici PNL cu PSD se înțelege perfect, nu avem nici o problemă, asta ca o paranteză ca să mai destindem un pic atmosfera, înțeleg și argumentul juridic al departamentului juridic al Consiliului Județean, care sigur e corect, nu am pus un criteriu atunci nu îl putem pune acum. Dar aici s-a pronunțat un caz care înseamnă tot în termenii morali care au fost discutați aici că cineva nu și-a pus toate veniturile, sau a pus ceva ce nu corespunde unei realități, deci este un dubiu care moral, cel puțin, discutându-se dacă nu și juridic nu e în regulă, și atunci eu fac o propunere concretă ca să împăcăm și capra și varza, propunerea este așa: - nu putem retroactiva propunerea noastră, deci propun să aprobăm lista cu această excepție până la elucidarea situației de venituri. Dacă își elucidează și e corectă situația de venituri, nu avem ce face, că tot hotărârea noastră , dacă e incorectă a pierdut competiția pentru că nu ne putem permite să acceptăm documente care  nu sunt conforme cu realitatea, asta e propunerea mea pentru art.2. Mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Doamna Diaconescu.

Doamna consilier Diaconescu : Mulțumesc doamnă președintă, mulțumesc doamnelor, domnilor, la nivelul Comisie de Cultură noi am recunoscut faptul că regulamentul a avut o hibă, tocmai acest plafon , în cuvântul meu vreau să iau apărarea președintelui de comisie care nu are nici o vină, care a descoperit acolo știind despre cine este vorba niște nereguli, nu putem acuza nici membrii comisiei care au studiat aceste dosare pentru că nu știau care este realitatea în fapt. Consider că propunerile anterioare făcute și care au precedat ceea ce eu aș fi vrut să spun să fie luate în seamă. Într-adevăr dosarul respectiv să fie lăsat la urmă studiat și aprobat după aceia conform unor reguli judiciare pe care dumneavoastră le cunoașteți mult mai bine decât un filolog. Vă mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Deci domnilor am  votat articolul 1, da? Se votează art.2 cu anexa, cu precizarea că ultima poziție se va verifica ulterior și având în vedere că avem posibilități încă o dată mai facem un anunț și vom vedea dacă intră sau  nu. Nu se mai face anunț. Se aprobă lista până la numărul 16, da ?, 17 se verifică. Dosarul persoanei cu nr.17 va fi prezentat tot în plen, și nu președintele va fi de acord dacă se acordă sau nu, tot plenul va vota. Da? Nu mă interesează. Da? Nu mă interesează, oricum plenul va vota, vom informa plenul în luna septembrie. Domnul Togănel….

Art.1 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.2 Se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi, Sămărghițan), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

 

 

 

 

Doamna președintă Lokodi: articolul 3, cine este pentru:

Art.3 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Șopterean), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Sămărghițan, Șopterean), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

9.Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației „Iernuțeana”.

 

        Doamna președintă Lokodi: Următorul proiect de hotărâre privește asocierea noastră cu microregiunea ,,IERNUȚEANA,,. O altă asociație intercomunitară microregională. Cine este pentru Art.1?

Art.1 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

        Art.2 Asociația intercomunitară microregională .

Art.2 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.3 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Doamna președintă Lokodi:  Cine va fi numit, aici trebuie o persoană care să reprezinte Consiliul Județean Mureș, până la sfârșitul mandatului în Adunarea Generală a Asociațiilor. Este propusă doamna Iacob, domnul Kakassi, domnul Sămărghițan , ce-i aici? Aceasta este comisia de cultură. Să îmi spună cineva de la Comisia de buget cine a fost propus. Aici nu este trecut . Da, domnule Szalkay.

Domnul consilier Szalkay : Doamna președintă, la Comisia de Buget s-au făcut 2 propuneri și anume: Domnul Giurgea – secretar al Comisie de buget , precum și pe domnul Simon Janos, ambii făcând parte din circumscripția respectivă. Vă mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Nu se poate fiecare asociat are un reprezentant, mergeți afară și negociați, păi nu o să stau cu hotărârea asta cinci ceasuri până mâncați. Decideți care vrea să facă parte, să reprezinte interesele Consiliului Județean. Da, rămâne Domnul Giurgea propus.

Cine este pentru?

Art.4 (Vot secret) Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 abținere, (7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.5 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassi), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Centrul Transilvaniei”.

 

Doamna președintă Lokodi: Știți, am mai discutat, este vorba de 9 milioane de

euro care vin din programul operațional  regional pentru dotare cu aparatură de descarcerare pentru SMURD.

Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.2 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi, Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.3 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.4 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.5 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.6 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.7 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.8 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

         Se supune la vot:

Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.2 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi, Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Art.3 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassi, Popa Dragoș), 7 absenți (Amza, Boloș,   Lazăr, Pokorny, Szabo,Tatar, Țintoșan).

 

        Doamna președintă Lokodi: Informarea ATOP, vă prezentăm, vă rog frumos să citiți, să vedeți ce face această comisie a Consiliului Județean pentru prevenirea infracționlității  în județ.

        Diverse, domnilor consilieri, dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să spună ceva, domnul Venczi, domnul Sămărghițan, domnul Radu Mircea

        Domnul consilier Venczi: Doamna președintă, stimați invitați, colege și colegi, deci am o singură nedumerire întru-un fel sau altul, având în vedere că prin luna februarie am depus o solicitare către Consiliul Județean în legătură cu sprijinul financiar convenit prin Ansamblul Artistic ,,MURESUL,, a unui program de 30 de spectacole, al unui ansamblu al rromilor din județul Mureș, și la care și în prezent căutăm soluții rezonabile care să putem să acceptăm să facem aceste programe. S-a și găsit soluția legală și suntem aproape în septembrie, ultima solicitare era din 30 de spectacole doar 20 de spectacole, și am rugămintea dacă se poate până la sfârșitul anului ca până în decembrie cel puțin 1 spectacol vă rog să ne aprobați și să ne sprijiniți ca prin Ansamblul ,,MURESUL,, ca să putem face acest program împreună în Europa. Deci, ca atare, nedumerirea mea este că comunitatea maghiară este reprezentată, cultura și tradiția este arătată prin Ansamblul profesionist ,,MURESUL,, cea română este reprezentată, dar vă întreb în județul Mureș care ansamblu, ce fel de tradiție al rromilor este sprijinit, într-un fel sau altul, deci efectiv toate ansamblurile , inclusiv cel din Tg. Mureș, nu poate să meargă la o reprezentare din lipsă de fonduri, nu avem fonduri pentru așa ceva: Rugămintea noastră este ori să se facă o selecție pentru un ansamblu al rromilor din județul Mureș, și cât de cât prin Consiliul Județean să fie sprijinit financiar pentru a pute duce la capăt tradiția și cultura  rromilor. Aș propune ca în ședința următoare să propuneți să fie pusă pe ordinea de zi solicitarea noastră către Ansamblul ,,MURESUL,, și către Consiliul Județean Mureș. Vă mulțumesc.

        Domnul Groza Emil: Dumneavoastră ați solicitat în prima fază la direcția buget suma de 1 miliard și 100 lei. După ce ne-am uitat peste proiectul dumneavoastră au fost eliminate niște capitole de cheltuieli, a rămas la 600 milioane , nu este adevărat că nu ați fost sprijiniți, eu vă reamintesc că am vrut să facem secția rroma, proiectul a fost făcut, dumneavoastră ați vrut evident în cadrul unei secții al ansamblului artistic ,,Mureșul,, trebuie să fie cel puțin dansatori cu liceul, dumneavoastră la momentul respectiv ați spus că nu doriți, și atunci s-a amânat sine-die acel proiect. Proiectul există, ați câștigat pe proiect, vi s-a dat mașina atunci când aveați nevoie în Ungaria și așa mai departe. Aici am avut niște nedumeriri pentru că nu s-a colaborat bine cu Ansamblul Artistic ,,Mureșul,, prin care se vor derula aceste fonduri, nu putem să vă dăm 600 milioane lei așa din pix, există înțelegere în perioada următoare, analizăm cu domnul director Titi Boantă, evident trebuie să fim realiști pentru că  dumneavoastră ați propus 4-5 spectacole pe săptămână, ceea ce este cu totul nerealist, și practic, în sine, proiectul în sine ar fi o multiplicare a unui spectacol în 30 de localități, trebuie să-l regândim pentru că nu este așa de simplu să dai o sumă de 600 milioane, există disponibilitate din partea noastră, probabil ne gândim și la înființarea unei secții, dar trebuie să fie dansatori cel puțin cu liceu, să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, susțin că atunci la momentul respectiv proiectul era făcut, din păcate dumneavoastră ați ținut morțiș să fie doar sau exclusiv trupa dumneavoastră, și încă o dată o să avem toată disponibilitatea să analizăm cu ce sumă proiectul  dumneavoastră va putea fi sprijinit.

        Doamna președinte Lokodi: Deci, din punct de vedere juridic și foarte strict juridic nici o asociație nu poate fii sprijinită în defavoarea legii, în sensul că noi, în Consiliul Județean, am hotărât că ONG-urile le sprijinim cu diferite fonduri pe cultură, fond care dumneavoastră cu onoare ați participat și ați câștigat, nu putem pe ușa din dos să sprijinim doar o singură asociație chiar dacă aceasta este purtătoarea culturii , națiunii sau naționalității respective. Adică Ansamblul folcloric ,,MURESUL,, nu poate să încheie contracte de parteneriate, numai în cadrul în care lansează un proiect și prin licitație selectează acei membrii care vor lucra la o altă secție, pentru asta e nevoie de schimbarea regulamentului de organizare al Ansamblului ,,Mureșul,, ,din două secții să facem trei , să avem un buget prevăzut și pentru acea secție , să avem spațiu  pentru acea secție și după aceia normal să avem în organigramă personal pentru aceea secție. În momentul de față acest lucru nu este posibil, altă cooperare nu poate să facă. Orice bani publici trebuie să fie justificați nu se poate da diurnă pentru niște colaboratori externi care nu au calitate de angajat. Nu se poate suporta cheltuieli cu un spectacol la care nu angajații sunt cei care realizează acel spectacol. Oricum am analiza dl. Venczi doar cu Avenamența Romales nu putem să facem un contract. Deci singura posibilitate,  și domnilor consilieri vă rog frumos să vă gândiți la asta și mai ales comisia culturală. Avem posibilitatea și fonduri financiare ca de la anul să înființăm încă o secție la Ansamblul folcloric ,,Mureșul,,, avem atâți dansatori cu pregătire încât să realizăm o secție, nu numai cântăreți, trebuie și dansatorii să aibă calificare de la o școală care este recunoscută în sistemul nostru de învățământ, doamna Lelia și-a arătat că dorește să vorbească și domnia sa, și cu școala noastră Populară de Artă și Meserii avem probleme, din păcate diploma pe care o eliberează dânșii nu este recunoscută și chiar asta într-o ședință următoare trebuie să discutăm încotro mergem cu Școala Populară de Artă și Meserii, dacă nu vor obține calificare ca diploma să fie recunoscută, nu vă supărați, trebuie să analizăm de ce mai continuăm acea activitate. Nu putem să numim școală pentru artă și meserii dacă nu dai și o diplomă recunoscută, din contră, este un pic compromițător pentru Consiliul Județean , că are pe diplomă Consiliul Județean , deci avem o serie de probleme, eu înțeleg că fiecare dorește un sprijin dacă este posibil dar numai și numai în cadrul legal. Am stat de vorbă cu juriști, cu economiști altă posibilitate nu există, noi vă sprijinim, aveți din parte Consiliului Județean locul unde în mod cu totul preferențial ca asociația dumneavoastră să își desfășoare activitatea și am înțeles că nu ați avut un spațiu și că trebuia să mergeți pe la școli la sălile de sport ca să faceți cu tinerii ăștia probe, v-am alocat un spațiu, am amenajat spațiu, am igienizat spațiul necesar tinerilor, vă sprijinim pe proiecte ,  nu vă supărați din Avenamența Rromales, membrii ansamblului, nu putem să facem o secție a Ansamblului folcloric ,,Mureșul,,, nu avem cum, vă rog frumos să ne înțelegeți.

        Domnul consilier Sămărghițan: Mulțumesc doamna președinte! Stimați colegi, vă cer permisiunea îngăduinței câteva minute, pentru că am câteva aspecte de semnalat. Astăzi am comis cea mai mare eroare politică, prin prezența la această ședință și prin faptul că am votat ordinea de zi, punctul 2 și cea cu ERASMUS-ul.

        Poziția personală am expus-o în comisie, unde am fost destul de activ și am arătat multe aspecte și consider că, personal sau prin modul în care l-am urmărit și pe domnul Șopterean nu am greșit, căutând lămuriri și ultima formulă care s-a găsit la această hotărâre care s-a luat astăzi este corectă, legală și aș dori să felicit personalul care a avut mult de lucru până să aducă la această formă, ca să se poate hotărî. N-a fost ușor pentru că, în timp, se știe că au fost multe probleme pe care acum considerăm că le-am trecut, le-am parcurs, le-am înțeles.

        Din punct de vedere politic, Partidul Democrat dezavuează acest sistem de concesiune care nu este singular la Direcția de Sănătate Publică, la Spitalul Județean sau în preocupările Spitalului Clinic Județean și este solicitarea noastră ca, în măsura posibilului, să se extindă această verificare la toate concesiunile care s-au făcut, cu spații care sunt bun public și care sunt în responsabilitatea Spitalului Județean și care au ce au în funcționalitatea prezentă. Acesta este un aspect concret, în măsura în care se poate concretiza aici sau ce se poate face.

        Acest lucru, noi considerăm că participând, și vă cer îngăduința, pentru că aveam obligația să votăm împotrivă și să ieșim. Dacă apreciați gestul pozitiv, dacă nu aștept votul Dvs., în situația în care suntem puși noi la un moment dat când probabil ni se va retrage sprijinul politic.

        Doamna președinte Lokodi: Deci politic ați avut obligația să nu votați. Șeful partidului v-a interzis.

Domnul consilier Sămărghițan: Da! Deci, acel aspect, vă rog, bineînțeles, să-l apreciați.

Doamna președinte Lokodi: Eu vă apreciez personal sinceritatea Dvs.

Domnul vicepreședinte Frătean: Toată aprecierea!

Domnul consilier Sămărghițan: Că nu am venit, în scris, la începutul ședinței, să vă distribui, îmi cer scuze. Că nu am luat cuvântul înainte de a lua ordinea de zi, îmi cer scuze. Că am votat astăzi, n-am de ce să-mi cer scuze pentru că am conștiința împăcată că, după 11 ani în care n-am pățit așa ceva ajung în postura în care trebuie … Dacă poate tac mai mult ca în anii trecuți e mai bine, da, deci e OK. Nu mă așteptam oarecum la ERASMUS ca să spună această coaliție a PSD-ului cu PNL-ul și la, la, la, nu asta n-a sunat bine, trebuia Giurgea să tacă, pentru că nu trebuia să spună asta, și eu trebuia să spun la început multe lucruri și să ies din sală și se termina ședința și nu eram.

Domnul vicepreședinte Frătean: Trebuie să fac o corecție, nu domnul Giurgea a spus, eu am făcut o glumă.

Domnul consilier Sămărghițan: Bine, dar gluma n-a căzut bine, exact așa cum informația a fost  peste tot. Deci s-o luăm glumă, dar ceea ce spun eu acum să nu luați în glumă, ci cu toată seriozitatea, pentru că se va vedea atunci, în eventualitatea în care va trebui să ne susțineți sau ne dați afară. Nelu e învățat cu datul afară, eu nu prea am fost învățat. L-am pipăit dacă-i întreg când a venit înapoi.

Doamna președinte Lokodi: Nu vă spune și secretul cum se vine înapoi?

Domnul consilier Sămărghițan: Deci, consider că activitatea, ca să punem punct la punctul 2, este bine să se manifeste seriozitate mai departe, este un pas foarte dur pentru că nu sunt sume mici în acele evaluări, sigur, toți știm că nu putem să spunem la renunțarea la acea convenție, să nu discutăm de greșelile pe care le-au făcut ei, să vorbim de greșelile pe care nu trebuie să le facem noi de aici încolo, respectând legea, privind legea și privind condițiile de licitație și aceste evaluări sau compensări, care trebuie făcute cu toată seriozitatea și cu toată competența, ca să nu mai avem probleme din nici un punct de vedere.

Eu vă mulțumesc pentru înțelegere, dacă m-ați înțeles, dacă nu, vă mulțumesc pentru că m-am oprit.

Domnul vicepreședinte Frătean: Domnule doctor, toată aprecierea noastră, chiar dacă o spune un PSD-ist sper că n-o să aveți probleme pentru că vă apreciază un PSD-ist. Oricum, cred că nici domnul Giurgea și eu, cu siguranță, și toți colegii mei, n-avem asemenea probleme, dar vă înțelegem.

Doamna președinte Lokodi: Dar eu, serios, înseamnă că am auzul selectiv, eu n-am auzit ce s-a discutat cu ERASMUS-ul, în sfârșit a trecut bine și asta e important.

Domnul consilier Sămărghițan: A fost o glumă, într-adevăr, dar a fost într-un context când se permitea gluma, a fost făcută de un fost șef al meu 4 ani, acum aici încă un fost șef al meu 4 ani, deci eu sunt într-o postură acum că trebuie să-mi caut alt șef. Am aici, sunt plin de șefi și până la urmă rămân fără căruță.

Doamna președinte Lokodi: Eu apreciez că astăzi ați fost foarte nostim, pe cuvânt!

Domnul consilier Radu Mircea: Doamna președintă, stimați colegi, problemele județului sunt multiple ordinea lor de rezolvare eu consider că totuși a fost bine gândită și pe parcurs, că nu am reușit chiar totul, sunt convins că o să le rezolvăm în continuare în funcție de sursele de finanțare, nu știu ce facem cu acel concurs ,,Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș,, eu cer sprijinul executivului să ne întrunim și să începem în septembrie să verificăm. Vă spun foarte serios, doamna președintă, am fost cu firma SIGENTA nu cu Consiliul Județean, pe linie de agricultură, am rămas plăcut surprins de ce am văzut și la Medyestur, Hordobany și toată zona care am vizitat-o, comunele lor, asfaltate toate străzile, drumurile de câmp asfaltate, curățenie, ordine , flori, haideți să ne ocupăm mai serios să fim mai rapizi în acest domeniu fiindcă problemele economice dictează și restul problemelor. Dacă merge economia județului și dacă merge atunci va fii și învățământul și sănătatea mulțumită și toate , deci să dăm prioritate bunei gospodării  localităților din județul nostru. O altă problemă care vreau să o ridic, să știți că totuși ATOP-ul are o activitate destul de bună, în ce sens, și activă pentru locuitorii județului Mureș. La prima ședință am să ridic din plen fiindcă sunt cetățeni sancționați de ex. la Sărmaș mi s-a relatat de foarte mulți deținători de tractoare că sunt sancționați de poliție, părerea mea pe nedrept, adică actele normative care apar, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor să fie publicate și puse în aplicare, există o HG  prin care tractoarele agricole, scuzați-mă că este meseria mea  și mă doare de acești oameni care, dacă cunoșteau și dacă primăriile aplicau și dădeau numere proprii pentru aceste tractoarele agricole care nu sunt tractoare rutiere, nu îi sancționau pe acești oameni. Adică legislația trebuie să fie cunoscută și noi să protejăm pe acești oameni, eu am să fac o interpelare domnului Căbulea, de ce au fost sancționați acești oameni pe câmp, pe drumurile de câmp li s-au dat amenzi de 2 milioane , li s-au dat sancțiuni, nu se poate, când primăria din Sărmaș trebuia să dea numere de circulație locale, pentru că le dă voie să fie pentru tractoare asemenea numere. Sper că ne vom întâlni cu comisia și vom rezolva . Vă mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Această problemă a fost semnalată și de alți primari, eu am vorbit personal cu Domnul  comandant de la poliția rutieră Cazan, care spunea că procesele-verbale să ajungă la el pentru  că va vorbi cu personalul din teritoriu, într-adevăr încă nu sunt drumuri de ocolire, nu sunt drumuri de câmp pe care se poate circula , omul cu tractorul trebuie să ajungă acasă și poliția dorește să ne sprijine, dar vă rog frumos vă duceți dumneavoastră sau împreună cu primarul și încercați să rezolvați problema în mod direct pentru că există bună voință în acest sens.

Domnul consilier Radu Mircea: Dați-mi voie, că uitasem să îl felicit pe colegul Giurgea pentru propunerea de 60 milioane fiindcă a deveni un social-democrat și îl primim în rândurile noastre. Mulțumim domnule Giurgea.

Doamna președintă Lokodi: Chiar dumneavoastră veniți domnule Giurgea?

Domnul consilier Giurgea: Domnule, eu vin cu drag dar să îmi spuneți pe ce poziție pe listă altfel eu nu vin. Stimați colegi, apreciez și eu foarte mult poziția colegului nostru Sămărghițan , dar foarte serios vreau să vă spun că se întâmplă la toate partidele să se transmită un anumit mesaj politic, pe un anumit vot, dar am constatat cu plăcere de foarte multe ori că s-a votat în sensul benefic al administrării județului, ceea ce este un lucru foarte bun, noi am venit și suntem aici  sigur și pe elementul politic, dar avem și câștigul persoanei și personalității pe care noi, unii mai vechi alții mai noi, o purtăm într-un anumit sector al comunității și nu e normal și firesc cum normal și firesc a fost astăzi cum a procedat domnul Sămărghițan și colegul Șopterean care vreau să semnalez că dacă  nu votau nu trecea . Ați văzut , dacă dânșii, cei doi, nu votau nu trecea proiectul de hotărâre, că eram 25 minus 2, nu trecea și le mulțumim  și noi și glumind și vorbind serios că dacă Florea îi dă afară  noi chiar îi primim acolo unde de fapt le este locul,  unde a fost de la început,  unde am pornit de la mandatul din 2004 și pe poziție bună pe listă, dacă PSD nu îmi oferă o poziție eligibilă atunci negociem, vedem. Apropo de Săndel, noi am copilărit împreună și sigur sunt și niște chestiuni , noi suntem colegi deja de atâția ani, unii, Imre a plecat de 12 ani, alții la fel, nu e normal să mai facem și spirit de glumă și să acceptăm acest spirit de glumă în momentul când el e permis, desigur. Vreau să vă mai spun un lucru, vis-à-vis de ce a spus Radu Mircea, și am să vă aduc stimați colegi o veste bună, mai ales lui Radu Mircea, în cadrul ligii aleșilor locali PNL, unde astăzi ministru este Cristian David, noi am făcut un amendament la lege pentru că nu e normal, nu e normal ca un vehicul înmatriculat, tractor în speță, că despre el este vorba , exact cum ați spus dumneavoastră nu este creat cadrul tehnic de rulare al acestor utilaje  agricole pe niște piste speciale și atunci ce să facem cu ele, și eu am un tractor înmatriculat și am plătit taxe de înmatriculare, rovinieta, asigurare și nu mă lasă să ies pe drum cu el, sigur în anumite situații încurcă traficul, dar nu avem o altă alternativă, de ele avem nevoie și categoric ele trebuie să funcționeze și legea va fi amendată probabil în foarte scurt timp, nu știu dacă e permis prin Ordonanță de Guvern, probabil tot prin lege organică pentru că așa cum ați spus dumneavoastră mulți primari din județ sau din toată țara au ridicat această problemă, deci chiar cred, Mircea, că în foarte scurt timp să se amendeze legea într-un sens benefic tractoarelor si tractoriștilor, să ne putem desfășura activitatea. Vă mulțumesc.

Doamna președinte Lokodi: Mulțumește domnului consilier Giurgea, și dăm cuvântul domnului consilier Balogh, după aceia vă doresc un week-end plăcut.

Domnul consilier Balogh Iosif: Doamnă președinte, stimați colegi , ceea ce voi spune acum probabil că o să ne dea de gândit în următoarele 7 luni cât o să mai fim noi reprezentanți ai alegătorilor în cadrul Consiliul Județean Mureș. O problemă care aș vrea să o ridic este că Aeroportul și unele instituții înghit foarte mulți bani, eu aș propune ca în perioada care urmează să ne gândim puțin la concesionarea activității din cadrul Aeroportului Tg. Mureș, cu extinderile care le vom face noi, normal, va fii benefic și folositor județului Mureș. A doua problemă este,  știm foarte bine că se retrocedează foarte multe clădiri din cadrul DSP-ului , care momentan sunt sub tutela Direcției de  Sănătate Publică, celelalte clădiri care rămân , domnul primar Dorin Florea a inițiat un program ca acele clădiri care arată foarte jalnic cu acoperișuri și cu pereții foarte deteriorați va stabili și va pune foarte mari impozite și taxe.

Doamna președintă Lokodi: Trebuie să vă spun că noi nu plătim impozite și taxe.

Domnul consilier Balogh: Sunt foarte mulți medici tineri care ar vrea să ocupe aceste spații și să își facă o policlinică privată. Este cazul domnului doctor Neagoș, a creat o policlinică foarte modernă și elegantă, cu toate greșelile pe care le-a făcut, părerea mea este că este un lucru foarte bun și părerea mea este de ce să plece medicii noștri cu 5 milioane câștigul care îl au acum să plece în Spania sau să plece în alte țări unde se plătește mai bine , haideți să le oferim o șansă acestor medici tineri, pe nici un criteriu de partid sau politic, deci dacă un grup de doctori tineri ar cere în concesiune sau prin știu eu ce metode legale .

Doamna președintă Lokodi: Concesionarea nu merge la cerere.

Domnul consilier Balogh: Ba da, o să ceară.

Doamna președintă Lokodi: Nu știu cum să înțelegeți că concesionarea este licitație publică, vine cine are bani, nu contează că sunt tineri sau învârstă.

Domnul consilier Balogh : Haideți atunci să demarăm noi acele clădiri care se dărâmă, începând de la Târnăveni până la Reghin, haideți să începem noi forma asta de concesionare și să vină medici tineri  să își facă niște policlinici private , vreau să vă spun că datorită acestui Guvern care este astăzi 20% și care conduce Țara Românească, nu este pentru că este așa de bun, pentru că toate societățile private sunt serioase, cotizează impozite și taxe din care trăim și din care astăzi am obținut 145 milioane pentru drumuri la HG , inclusiv alte și alte probleme și părerea mea este că niciodată nu o să țină o instituție de stat care acum a fost iertate de foarte mulți bani datorând statului nu sunt iertate societățile private , de ce să nu le dăm o șansă doctorilor. Vă mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Dăm cuvântul domnului consilier Venczi.

Domnul consilier Venczi: Aș dori să precizez căteva lucruri, domnul vicepreședinte are dreptate că în anul 2005 s-a pus pe ordinea de zi înființarea pe lângă Ansamblul ,,Mureșul,, o secție a rromilor, dar criteriile le-am discutat împreună cu dumneavoastră și cu comisia care a fost aleasă de executiv, de la opt clase, am ajuns în ultima zi când să intre proiectul în plen, am ajuns la 10 clase și știind acest fapt domnul vicepreședinte este așa cum …..

Doamna președinte Lokodi: Domnule Venczi putem astăzi să soluționăm problema?

Domnul consilier Venczi: Dar doresc să aduc la cunoștință anumite lucruri care să nu se creadă ca nu cumva într-un fel sau altul

Doamna președintă Lokodi: Nu soluționăm astăzi problema, urmează să decidem dacă decidem în viitor.

Domnul consilier Venczi: Da, mulțumesc doamna președintă , mulțumesc domnilor consilieri și dumneavoastră executivului, că ne-ați ajutat foarte mult în ultimii trei ani și jumătate și sper ca până  anul viitor , până ce vom mai fii consilieri să ne mai ajutați așa cum ne-ați ajutat și până acum, ne mulțumim cu ceea ce ne-ați ajutat, într-adevăr am avut nevoie de spațiul respectiv sper ca în viitor să se facă un Ansamblu al rromilor sau o secție a rromilor, niște marjorete care să danseze la comandă și nu tradițional ceea ce se dorește să se arate nerromilor din județul Mureș, din țară și peste hotare, unde a trecut Ansamblul Avenamența Rromales a adus numai lauri , a adus numai bine și a făcut totul bine până acum până în 2004 și o va face bine și după 2007. Vă mulțumesc.

Doamna președintă Lokodi: Am luat act de mulțumirile dumneavoastră pe care pot să mi le interpretez cum le doresc, după ce timp de 3 ani am făcut tot efortul să vă sprijin, în mod cu totul și cu totul prioritar față de alte ansambluri care mai există în județ, vă promit că nu mai fac.

Doamna director Lelia Albu: Vă mulțumesc pentru cele câteva minute acordate și îmi cer scuze că vă rețin, foarte, foarte scurt și la obiect. Unu, trebuie să confirm că sa acordat tot sprijinul domnului Venczi și formației respective, cunoaștem problema din școală. Doi: -vreau să vă spun despre funcționarea Școlii  de Artă, există posibilitatea de acreditare și mă bucur că vă gândiți să discutăm și să vedem care sunt căile ca să putem să reglementăm toată problema. Trei: – o problemă în care vă rog să mă luminați, de asta era și ideea că am rămas până acum, noi de luni începem înscrierile la admitere și în 15 septembrie începe și anul nou școlar în Școala de Arte. Nu avem aprobate taxele școlare , vă rog să îmi spuneți cum mă pot încadra, noi luni începem deja activitatea , am înaintat din iulie, cum fac să fim cu toții acoperiți? Că toți trebuie să fim acoperiți, trebuie să iasă pe site.

Doamna președintă Lokodi: Domnul vicepreședinte Groza, economicul, ce facem?

Domnul vicepreședinte Groza: Proiectul e supus dezbaterii publice 30 de zile, din păcate sunteți singura unitate care ziceți că vă afectează în acest moment, celelalte de la 1 octombrie se aplică.

Doamna director Lelia Albu: Iertați-mă, noi în fiecare an începem la data de 1 septembrie, eu am înaintat în luna iulie , știind normal că din 1 septembrie noi începem înscrierile , încep examenele de admitere și noi percepem deja taxa pentru examenele de admitere, ce facem? Mă iertați, nu aș ridica problema dacă nu ar fii o problemă oficială și de legalitate, de funcționare a instituției.

Domnul vicepreședinte Groza: Evident că este o problemă.

Doamna Vaida  Gabriela: Asta vroiam să spun, că Școala de Artă a depus într-adevăr în data de 25 iulie propunerea sa pentru adoptarea respectivelor taxe, nu este singura unitate a noastră, instituție subordonată care are stagiune sau începere de an școlar, ca urmare, dacă ei au de făcut o depunere de cereri, de propunere de modificare a taxelor noi am considerat necesar să consultăm și celelalte instituții cu același statut, adică, Ansamblul ,,Mureșul,, Filarmonica…..

Doamna președinte Lokodi: Ce Ansamblul ,,Mureșul,, predă, face cursuri??

Doamna Vaida Gabriela: Ansamblul ,,Mureșul,, are stagiune și intră în categoria celor …….

Doamna președintă Lokodi: Dar acelea sunt prețuri de bilete și asta e școlarizare

Doamna Vaida Gabriela: Taxe și tarife, așa a funcționat, hotărârea este gata și va fii pusă pe site.

Doamna președintă Lokodi: Și ce ați așteptat?

Doamna consilier Tanțoș: Am așteptat propunerea de la Ansamblul.

Domnul secretar Togănel: Doamna președintă, dacă îmi permiteți, avem o hotărâre de Consiliu Județean care este în vigoare , dumnealor organizează concursuri și taxa o percep după ……

Doamna președinte Lokodi: Nu vă supărați, eu merg la concurs dacă știu cât plătesc. Unde merg să dau admitere? La triplul preț sau mai ieftin ?

Doamna director Lelia Albu: Oricum noi trebuie să comunicăm toate tarifele, este firesc. Cred că așa este cel mai normal. Deja din luna august au venit să le comunicăm prețurile , dar eu întreb, iertați-mă, poate spun o prostie, vă rog să mă iertați, dacă sunt înaintate deja de o lună și nu se pot aproba?

Domnul secretar Togănel: În plus este o regulă, pentru hotărârile cu caracter normativ este obligarea publicării cu 30 zile înainte.

Doamna director Lelia Albu: Erau, de asta spun , luminați-mă vă rog, să fim în cadrul legal.

Doamna președinte Lokodi: Spuneți domnule Togănel, domnule Groza, domnul Bartha?  Domnule Groza coordonatorul direcției.

Domnul vicepreședinte Groza: Trebuia să se facă în luna iulie , nu înțeleg ce s-a întâmplat, asta e altă chestiune, noi o să vedem în perioada următoare, să găsim o soluție, nu am ce să spun acum.

Doamna director Lelia Albu: Dar luni îmi vin candidații deja, ce percep, ce taxă percep, ce comunic?

Doamna președinte Lokodi: Doamnă, dacă eu aș fi acum foarte rea, cum de obicei sunt, aș spune că prima dată să obțineți autorizație de funcționare și după aceia faceți admiterea.

Doamna director Lelia Albu: Cum hotărâți dumneavoastră.

Doamna președinte Lokodi: Și atunci e rezolvată problema?

Doamna director Lelia Albu: Atunci spuneți-mi cum să fac?

Doamna președinte Lokodi: Nu faceți nici un examen de intrare până nu aveți autorizația.

Doamna director Lelia Albu: Este hotărârea dumneavoastră? Opresc activitatea? Cum fac?

Doamna președinte Lokodi: Noi dăm niște diplome tinerilor care plătesc pentru această diplomă și nu  primesc în schimb o diplomă valabilă.

Doamna director Lelia Albu: Pentru școlarizare plătesc . Nu aș vrea să intru în amănunte.

Doamna președinte Lokodi: Doamna director, eu când o diplomă am, aș dori să fie valabilă și într-adevăr eu am spus de 3, 4 luni, că trebuie analizat de Consiliul Județean , dacă dumneavoastră nu obțineți avizele ca să funcționați ca o

școală atunci nu trebuie să funcționați.

        Doamna director Lelia Albu: Dar legea ne permite să funcționăm.

        Doamna președinte Lokodi: Lăsați-mă cu legea doamnă director, legea are o parte și mai are încă o parte  și partea cealaltă dumneavoastră nu o aveți. Dumneavoastră nu funcționați în cadrul în care aveți aviz de instituție școlară. Nu vă supărați.

        Doamna director Lelia Albu: Mă abțin.

        Doamna președinte Lokodi: Prima dată aduceți avizul că ați intrat în legalitate după aceia începeți anul școlar.

        Doamna director Lelia Albu: Deci stopez totul prin Hotărârea Consiliului Județean?

        Doamna președinte Lokodi: Nu este Hotărârea Consiliului Județean.

        Doamna director Lelia Albu: Atunci  în ce  bază stopez activitatea?.

        Doamna președinte Lokodi: Pe baza legii doamnă, dumneavoastră legal nu sunteți constituită ca o școală, sunteți ca un SRL sau sunteți ca o asociație, conform legii nu aveți nu aveți activitate.

        Doamna director Lelia Albu: Conform legii 118 nu avem statutul respectiv?

        Doamna președinte Lokodi: Doamnă doresc ca domnul vicepreședinte să analizeze cu domnii juriști activitatea Școlii de Artă și Meserii. Săptămâna viitoare stați la discuții , vedeți ce aveți de făcut ca să intrați în legalitate și până atunci oprim orice discuție.

        Doamna director Lelia Albu: Am să opresc activitatea.

        Doamna președinte Lokodi: Eu am spus să analizați săptămâna viitoare , eu nu am pronunțat altceva  nimic.

        Doamna director Lelia Albu: Eu am să încep de luni înscrierile

        Domnul consilier Șopterean: Doamna președintă, doamnelor și domnilor, părerea mea este că această instituție care ne vom pregăti și la anul vom aniversa 100 de ani de când funcționează, de când este, Școala Populară de Artă este de 100 de ani la anul în Tg. Mureș, vă spun eu. Și eu am fost elevul Școlii Populare de Artă, deci este o instituție cu tradiție. A fost Institutul Pedagogic de 3 ani era altceva. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor este o instituție care la nivel de județul Mureș ne onorează, noi trebuie să ținem, să ajutăm și să susținem activitatea acestei instituții. Dacă spre exemplu Casa de Cultură a Sindicatelor să știți că are autorizație și eliberează diplome pentru cursuri de te miri de orice, ospătari, bucătari etc, au legalitatea pentru că au obținut aprobări de la Ministerul Muncii, spre exemplu, sau știu eu de la care minister, și la noi se poate obține o aprobare de la Ministerul Educației și Tineretului sau poate de la Ministerul Culturii și atunci se va intra în legalitate, cred că această aprobare prin noi prin Consiliul Județean, trebuie să o obținem. Instituția noastră este Școala Populară de Artă, iar ceea ce mă privește pe mine și din puțina experiență, să spun așa, din puțina modestie pe care o am, dumneavoastră vă puteți continua, pentru că această școală merge din inerție, vin pentru că știu elevii de acum 20 de ani că există această școală, sunt foarte mulți , m-am uitat la catedra de muzică de exemplu, nu ați majorat taxa decât cu 20 lei, nu este mult și cred că nu este un impediment, cum anul trecut era concurență , așa că părerea mea este că puteți să vă continuați activitatea dar să obținem aprobarea de la minister, să continuați activitatea și noi la următoarea ședință să luăm hotărârea pentru aceste taxe. Vă duceți mai departe , vă continuați activitatea , aveți activitate doamna directoare, nu puteți înceta activitatea , nu va fi nici un impediment, să vedeți cum o să aveți elevi.

        Doamna președinte Lokodi: Ați devenit cumva președinte de Consiliu Județean?

        Domnul consilier Șopterean: Nu.

        Doamna președinte Lokodi: Să știu și eu, că văd că discutați direct du doamna directoare, îi dați sfaturi, e totul lejer, de ce să nu ne distrăm?

         Domnul consilier Șopterean: Doamna președintă, la un moment dat m-am uitat la dumneavoastră și nu mă ascultați, ce să mai zic…..

        Doamna președinte Lokodi: Vă rog frumos să spuneți, că nu înțeleg ce doriți să spuneți, pentru ce ați luat cuvântul?

        Domnul consilier Șopterean: Da? Nu ați înțeles? Încă o dată.

        Doamna președinte Lokodi: Eu am înțeles că dați aprobări la doamna directoare în numele meu.

        Domnul consilier Șopterean: Eu? Nu dau nici o aprobare eu , cum? Noi obținem, Consiliul Județean,  de la Ministerul  Educației și Tineretului, doamnă președinte.

        Doamna președintă Lokodi: Mă gândesc că nu Consiliul Județean trebuie să obțină aprobare, ci acea instituție care de fapt este ordonator terțiar  de credite și are o activitate, are un manager

        Domnul consilier Șopterean: Are personalitate juridică? Da, dacă are personalitate juridică .

        Doamna președinte Lokodi: Da, da, da, nu Consiliul Județean este instituție.

        Domnul consilier Șopterean: Ascultați-mă și pe mine doamnă președinte, nu am vorbit de 3 ședințe doamnă președintă

        Doamna președinte Lokodi: Nici o problemă, dar nu vă supărați, stilul în care ridicați problema este o polemică.

        Domnul consilier Șopterean: Nu este nici o polemică, îi spuneam doar atât să își continue activitatea, părerea mea ca și consilier județean așa cum va-ți spus-o și dumneavoastră, ca să nu mai funcționeze. Mulțumesc.

        Doamna președinte Lokodi: Eu nu am spus să nu funcționeze, încă o dată, eu am spus să se clarifice situația acestei instituții subordonate. Este total altceva decât să nu funcționeze. Și nu vă supărați, nu cu o săptămână înainte de 1 septembrie trebuie discutată această problemă. Doamnă, avizul nu din 25 trebuie să obțineți, aia e doar taxa . Intrarea în legalitate a dumneavoastră trebuia discutată de acum 2 ani. Doamnă, săptămâna viitoare vom clarifica problema, mă fac eu și directoare de școală. Musai să mă fac că trebuie să obțin un aviz.

        Domnul consilier Giurgea: Mulțumesc doamnă președintă, era mai frumos dacă încheiam ședința asta care am avut-o, o ședință de succes astăzi pentru că

s-au votat niște hotărâri importante care altă dată s-au respins, să o încheiem optimiști. Aș vrea să întreb, totuși,  s-au spus niște cuvinte , dumneavoastră aveți dreptate în felul dumneavoastră și noi vă susținem în asta că e bine ca această instituție de învățământ să fie autorizată de Ministerul Învățământului sau celelalte instituții ale statului, că acela care absolvă, și fiicele mele au absolvit, să fie o diplomă să spunem  eligibilă în fața altor contra-candidați competitori în diferite competiții artistice sau ce mai aveți dumneavoastră acolo. Dar având în vedere , spuneți că instituția asta , eu nu am știut, că are o tradiție deja de 100 de ani, la anul, având în vedere, și asta e foarte important , la care eu țin și am ținut întotdeauna că este printre puținele instituții care se autofinanțează sută la sută , ba mai mult din câte știu are și element de profit, nu știu dacă greșesc să mă contraziceți.

        Doamna președinte Lokodi: Nici nu se autofinanțează sută la sută și nici nu are profit.

        Domnul consilier Giurgea: Bun, explicați-mi economic.

        Doamna președinte Lokodi: Pentru că noi plătim salariile profesorilor și că noi avem un buget votat ca și celelalte.

        Domnul consilier Giurgea: Și atunci, doamna directoare, vă întreb pe dumneavoastră: cu banii ce îi luați de la copii sau de la ceilalți cursanți care sunt atâția, permiteți doamna președintă ca prin intermediul dumneavoastră să o întreb, câți bani și ce ați făcut cu ei? Atunci e o problemă, eu știu din analizele  Comisiei de  buget că Teatrul ARIEL , Școala Populară de Arte, Palatul Culturii, pe aproape, sunt Instituții co-finanțate la un nivel procentual mic, comparativ de exemplu cu Filarmonica , nu vreau să spun o măgărie dar din punctul meu de vedere Filarmonica , mă opresc aici, intră în discuții, de ce să o finanțăm cu atâția amar de bani și pe alții care nu îi finanță să îi distrugem? Atunci închei a spune următorul lucru, ce ați spus dumneavoastră trebuia să se întâmple, dar trebuia să se întâmple până acum doamna președintă și stimată doamnă director și, dacă vreți, cu pornire poate și de anul trecut sau poate cu cinci ani în urmă. Părerea mea personală doamnă președintă că ar trebui să continue aceste înscrieri la această Școală Populară de Artă, dar în termeni imperativi, deci foarte repede să se dea un statut legal cum spuneți dumneavoastră și de autorizare prin Ministerul Învățământului, că probabil acolo trebuie mers și la Ministerul Muncii, probabil că acești cursanți să aibă alt statut de absolvent cu o  diplomă de absolvire, dânșii să își clarifice tarifele după ce vor avea aprobarea noastră, într-o următoare ședință și aici e vinovată dânsa, dar dacă spun că de două luni au depus iar aici nu s-a întâmplat nimic, eu vă întreb încă o dată și vreau să nu mă turez acum la gata , ce fac atunci cei care răspund din instituția noastră din executiv, de ce nu au pus-o pe ordinea de zi luna trecută, de ce nu au pus-o pe ordinea de zi acuma? Și cine este responsabil, doamna președintă? Că salarii sunt , eu m-am bătut personal , este aici doamna Silvia,  să primească bani de salarii, tichete de masă, să ia bani de haine , știți, acum îi întreb de ce nu își fac datoria? De ce nu vă faceți datoria stimați colegi în executiv, cei care sunteți vizați de nepromovarea proiectului de hotărâre în ședința trecută sau în ședința asta? Vă rog frumos să luați măsuri cu cei vinovați și vă întreb ce măsuri ați luat în calitatea de ales ca și dumneavoastră dealtfel. Vă mulțumesc.

        Domnul vicepreședinte Frăteanu: Stimați colegi , din punctul meu de vedere și cred că am foarte mulți colegi consilieri cu care am discutat în parte , această problemă este o surpriză astăzi, deci e o intervenție și e o temă pe care nu o cunoaștem în detaliu și nu este deloc pregătită mai ales pentru a da soluții, cu alte cuvinte eu cer închiderea acestor discuții, preluarea acestor probleme, vom verifica și când a fost trimisă adresa și când a ajuns, unde a ajuns, asta nu cred că este o problemă dar se vede la taxe, în schimb problema Școlii de Arte se pare că are alte conotații, credeți că putem lua o decizie fără un proiect de hotărâre analizat și fundamentat? Eu cred că nu. Așa că nu mai avem ce discuta pe subiectul acesta , am preluat-o, e scrisă în procesul verbal și pentru următoarea ședință se va clarifica.

        Doamna președinte Lokodi: Deci pentru mine aceiași soluție este certă, vă doresc un week-end plăcut, ne întâlnim în luna septembrie.

 

 

 

 

 

                                                               Întocmit:Camelia Vlasiu

                                                                             Nemeș Ileana Livia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE                                          SECRETAR

 

     Lokodi  Edita  Emoke                                         Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean