ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._______/______2007

       Dosar IV.C.1

                        

 


PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 31 mai 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.___/2007.

        Din cei 34 consilier în funcție au fost prezenți 30, domnii consilieri Amza Mărgărit, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela și Benedek Imre au fost absenți.

        Au fost invitați să participe:

·        dl. Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl Cazan Vasile, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

·        dl Drăgoi Aurel, contabil-șef al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

·        dna Grec Claudia, director Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Crahmaliuc Anișoara, contabil șef Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil șef Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeului Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef al Muzeului Județean Mureș

·        d-na Corina Teodor, directorul Bibliotecii Județene Mureș

·        dna Pop Daniela, contabil-șef Biblioteca Județeană Mureș

·        dl Ioan Ilieș, director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil șef Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Dumbravă Florin, director, Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Mezei Vasile, director economic DGASPC

·        dl Titi Iosif Boantă, directorul Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL”

·        dl. Blaj Virgil, director, SURM

·        dl Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef al R.A.”AEROPORTUL” Tîrgu Mureș

·        dl. Butuc Ovidiu, manager,  Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu” Târnăveni

 

D-na președinte Lokodi: Avem 7 probleme pe ordinea de zi dintre care 4 proiecte, 2 informări și un raport. Materialele au fost discutate în toate comisiile deci cred că se cunoaște foarte bine problematica celor ce se vor discuta azi.

Ordinea de zi se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 9 absenți.

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

                                      

D-na președinte Lokodi: Este o rectificare în vederea asigurării unor

fonduri, în special pentru investiții, ca să putem demara această procedură destul de anevoioasă în ceea ce privește licitațiile electronice.

        D-l consilier Szalkay: La primul punct vă voi prezenta rectificarea bugetului pe 2007 care este o rectificare pozitivă de 1.981.290 Ron, deci față de 117.955.000 Ron, se rectifică la 119.936.290 Ron. Sursa s-a găsit a se prelimina din cotele defalcate din impozitul pe venit și principalele capitole care au fost rectificate față de bugetul aprobat anterior se regăsesc în următoarele: la capitolul „Reparații”, 1,4 milioane la drumuri și poduri, 250.000 Spitalul din Tîrnăveni, 30.000 Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.1, 3300 la Centrul școlar pentru educație incluzivă nr.2, iar celelalte obiective care nu sunt reparații se găsesc 35.000 burse acordate pentru studenți și masternazi beneficiari ai bursei ERASMUS, 2000 Ron pentru editarea broșurii în vederea prevenirii și stingerii incendiilor, 10090 Ron la Muzeul Județean pentru co-finanțarea săpăturilor arheologice la Sângeorgiu de Mureș, 50.000 pentru Filarmonica de stat pentru pregătirea și desfășurarea Zilelor muzicale Tîrgu Mureșene care s-au încheiat recent, 200.000 Ron pentru DGASPC. De asemenea s-au repartizat din fondul de rulment pentru demararea unor lucrări de investiții noi, suma de 1.824.540 Ron, la următoarele obiective mai importante, 40.000 la PUZ Spital Regional Mureș, 600.000 în vederea organizării licitației și demarării execuției investiției centrul de Perfecționare pentru personalul din administrația publică, țin să vă reamintesc că au fost niște discuții în contradictoriu pe această temă la comisia de buget, dar până la urmă, cu majoritate de voturi s-a aprobat și această poziție. 35.000 suplimentarea sumelor prevăzute pentru achiziționarea de autoturisme la Consiliu Județean, 20.000 pentru efectuarea unei expertize tehnice, 350.000 pentru reabilitarea imobilului din strada Avram Iancu nr. 2, din Cetate, de la Ministerul Apărării Naționale, 69.440 pentru Ansamblul Artistic Mureșul pentru realizarea unor lucrări suplimentare față de cele contractate, 10.000 pentru co-finanțarea programelor Phare privind asigurarea alimentării cu apă a centrelor din localitatea Glodeni și Căpușu de Câmpie, 250.000 pentru co-finanțarea programului Pahre coeziune economico- socială și 160.000 pentru finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Extinderea de apă Reghin – Fărăgău”, dar acesta nu afectează bugetul pentru că s-a aprobat din unele venituri proprii suplimentare ale regiei. Cam acestea sunt principalele capitole la care s-au adus rectificări față de bugetul aprobat anterior.

        D-na președinte Lokodi: Proiectul de hotărâre a fost aprobat de comisia economico-financiară, de comisia de amenajare a teritoriului.

        D-l consilier Pokorny: Chiar în al doilea mandat fiind, nu am mai văzut așa ceva, ca să fie o rectificare datorită prevederilor unor venituri în plus, cu satisfacție pot constata că economia merge mai bine și sunt fonduri, aproape 20 miliarde lei vechi care vor intra în bugetul Consiliului Județean. În cadrul comisiei, la punctul privind Centrul de perfecționare, domnul Szalkay a menționat că am avut discuții în contradictoriu, eu am fost unul dintre cei care am susținut părerea că această investiție este prea scumpă, 1400euro/mp de construcție, este exagerat de scump, în consecință părerea noastră este că pentru a porni la o clădire care nici nu e frumoasă, ar fi suficientă jumătate din această sumă propusă de 600.000 Ron, eu din această cauză voi vota cu abținere. Eu cred că această sumă ar putea fi folosită în alte scopuri.

        D-l consilier Lădariu: Nu luam cuvântul dacă nu aș fi văzut, ca om de cultură o preocupare serioasă pentru cultura acestor meleaguri. Iată că sunt bani, sau măcar sume preconizate. Iată că într-un fel încercăm să vindem pielea ursului din pădure, dar e bine că încercăm măcar. Eu sunt convins că vor exista acești bani. Într-adevăr substanțiale sunt sumele pentru cultură, dacă ne gândim la bursele ERASMUS, Filarmonica, săpături arheologice, ansamblul Mureșul, mă opresc aici. Sunt bucuros că după o perioadă când cultura a fost desconsiderată, iată că se găsesc bani pentru cultură. Sunt bucuros pentru că se dă această importanță culturii și mă gândesc la o vorbă a unui liberal: apărarea culturii este echivalentă cu apărarea frontierelor. La acest mod trebuie gândit când cântărim banii pentru cultură. Eu aș cere doar acelor care  vor primi acești bani să li se ceară o cumpănire dreaptă, să fie buni gospodari și să chivernisească fiecare leu. Sunt bani câștigați cu trudă , sunt banii noștri înainte de toate. Noi, consilierii, întotdeauna când auzim gongul din Turnul Prefecturii, să ne gândim și la cultură.

        Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Lazăr, Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.4 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.5 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.6 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.7 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.8 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.9 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Szalkay), 1 abținere (Pokorny), 5 absenți (Amza, Toșa, Giurgea, Kardos, Benedek).

 

        D-l vicepreședinte Frătean: Vă mulțumesc pentru vot, vreau să fac una sau două precizări. Într-adevăr estimăm aceste venituri. A fost singura oportunitate de a rezolva câteva din problemele Consiliului Județean în materie de investiții și  cheltuieli de capital, care în toate celelalte ipostaze de împărțire a bugetului, practic nu au încăput niciodată. Și vreau să subliniez că volumul surselor bugetului Consiliului județean vis a vis de investiții este incalificabil de mic. Unul dintre motivele mari pentru care avem așa puțini bani este zona de asistență socială. Eu consider că toate Guvernele României sunt datoare Consiliului Județean. Este o datorie de 120 miliarde pe anul trecut pe care am și solicitato Guvernului, iar anul acesta, pe lângă cele 350 miliarde alocate de guvern, noi ar mai trebui să punem încă 300 pentru a echilibra cheltuielile acestui domeniu deosebit de important. În condițiile în care județul Mureș are o asemenea direcție și la standarde europene și tot la nivelul acela ne chinuim să ajungem și investim pentru că odată cu rezolvarea  la standarde ridicate  a acestei probleme nu înseamnă că scad cheltuielile. Ele vor crește în continuare. Va trebui să facem demersuri, ca așa cum alte județe primesc integral aceste sume de la guvern să le primim și noi. Măcar în proporție de 70-90% și atunci volumul surselor de investiții, în loc de 100 și ceva de miliarde, e puțin și ar fi 400 miliarde și am putea discuta altfel. Noi facem demersuri la Guvern și toți ar trebui să facem.

 

2.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Anul acesta a apărut o Ordonanță de Guvern

nr.21 din ianuarie 2007 prin care  se lărgește sfera de activitate a instituțiilor culturale, în sensul că aceste instituții sunt îndreptățite să accepte și să primească diferite sponsorizări și să desfășoare activități de impresariat artistic în vederea realizării veniturilor proprii. De aceea a fost nevoie de o reactualizare a Regulamentului Filarmonicii de stat din Tîrgu Mureș, pentru că aceste prevederi nu erau cuprinse în vechiul regulament. Proiectul a fost discutat în comisia economică, servicii publice și juridică și a fost avizat favorabil.

        D-l consilier Lădariu: Este vorba de un regulament judicios întocmit, iar modificările introduse sunt îndestulătoare și convingătoare. Aș vrea doar câteva cuvinte despre instituție. Aceasta se recunoaște prin cultura muzicală pe care o face și este una din instituțiile fanion ale județului. Se spune că omul sfințește locul eu consider că domnul Cazan, într-adevăr a sfințit acest loc la filarmonica de stat, îl felicit, felicit întreaga Filarmonică, eu voi vota, cu entuziasm chiar, tot ce este legat de Filarmonică.

        Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.4 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

        Art.5 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

 

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

D-na președinte Lokodi: Conform Legii nr.107/2004 vom avea 800 locuri

de muncă pentru acele persoane care sunt în șomaj și ar putea lucra în folosul comunităților. Pe parcursul celor 6 luni trecute am adunat solicitările de la administrațiile locale, comunale, orășenești și în raport de solicitarea fiecărei administrații am făcut o împărțire. Comisia economică a avizat favorabil, comisia de servicii la fel a avizat favorabil.

        Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

                                        

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

                                      

D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost discutat de comisia 

amenajare a teritoriului, de comisia economică, ambele au dat aviz favorabil.

         Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 4 nu au votat( Pokorny, Szaba, Țintoșan, Veress) 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

        Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru” 1 abținere (Pokorny), 4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 28 voturi „pentru” 1 abținere (Pokorny), 1 nu a votat (Kakassy)4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru” 1 abținere (Pokorny), 2 nu au votat( Kakassy, Lazăr),4 absenți (Amza, Giurgea, Kardos, Benedek).

 

            D-l consilier Szabo: Nu era legat de hotărâre ci de temă pentru că e vorba de PUG-uri.

        D-na președinte Lokodi: Urmează la punctele 4 și 5 să discutăm acum doar votăm acele avize care s-au dat deja.

           

5.Informare privind situația Planurilor Urbanistice Generale din județ și efectul lor asupra autorizării construcțiilor

 

D-na arhitect șef Csortan Ilona prezintă informarea.

D-l vicepreședinte Frătean: Eu o să încerc să traduc ce a zis colega mea.

Sunt două mari probleme pe care am încercat să le rezolvăm. Legate de PUG și autorizații de construcție. Este clar că în județ se construiește, este clar că trebuie construit în condițiile legii. Legile, în urma modificărilor care au venit, prevăd că fiecare localitate își organizează acest serviciu de acordare a autorizațiilor. Cei care nu și-au organizat încă, merg în continuare pe autorizarea făcută de CJ. Este o problemă care funcționează destul de greu și consiliile locale autorizează unele lucrări, altele nu sunt în stare, și-au mărit intravilan-ul, nu au documentele necesare pentru  a face această chestiune, lumea vrea să se dezvolte în județ și se pasează toată problema în cârca Consiliului județean. Noi, ca o mamă bună, încercăm să rezolvăm toate problemele, dar oamenii nu sunt suficient informați de către autoritățile locale, nu știu cu ce acte să vină și iată că începe un bâlci administrativ pe care încercăm să îl rezolvăm. În acest sens comisia de urbanism a venit cu solicitarea de analiză și veți vedea pe site-ul Consiliului Județean o clarificare vis a vis de modul în care se obțin aceste autorizații. Vreau să vă spun că efectul faptului că am fost „mamă bun㔠și în interesul județului am tot rezolvat problemele localităților în acest sens s-a ajuns acolo încât ele nu au mai insistat în a-și regla problema „acas㠄 la ei. Și cred că este timpul să rezolve această problemă. A doua mare problemă e legată de PUG. Până acum nu s-au lovit de această problemă dacă au sau nu au aceste PUG-uri. În mod normal ar trebui să le aibă atunci când emit autorizații, de aceea nici nu le pot emite, dar vreau să vă spun că nu vor vedea nici un ban european dacă nu vor avea PUG-urile aprobate. Pentru că este condiție de eligibilitate la orice finanțare la fondurile structurale. Doamna Csortan a subliniat în raport câte demersuri am făcut pentru a regla acest subiect. Nu aș vrea să se ajungă acolo încât localități întregi să nu beneficieze de bani europeni pentru că nu au PUG-uri. Deci asta este problema, acesta este sensul informării, de a conștientiza seriozitatea acestei probleme. Și de a solicita din partea tuturor un sprijin în a determina autoritățile locale să își regleze acest subiect. Pentru că se întârzie investitorii, se demobilizează investitorii printr-un mediu neprietenos de pasare a responsabilității din plan local către Consiliul Județean, unde nu îi e locul, și invers, și populația va fi vitregită de absorbția de fonduri structurale în localitățile unde nu sunt aceste documente aprobate. Despre asta ar fi vorba.

        D-l consilier Szabo: O parte din problemele pe care am vrut să le ridic au fost atinse și de domnul vicepreședinte și de doamna Csortan legat de importanța PUG-urilor. Dar din situația prezentată rezultă că avem elaborate planurile, hai să zicem că orașele și comunele de pe lângă Tîrgu Mureș au planurile la zi, dar din legislația și din discuțiile de la comisie, a rezultata că fiecare PUG trebuie vizat de Consiliul Județean. Și aici deja avem o problemă. Foarte multe localități nu au venit cu PUG-ul la avizat. O altă problemă: foarte multe localități au extins intravilanul și ei au crezut că extinderea înseamnă că mutăm tabla de intrare în comună cu 1 km și nu au prezentat documentația necesară. Și nu au obținut avizele necesare pentru aprobarea planului urbanistic. Deci sunt foarte multe hotărâri de consiliu local care aprobă planul urbanistic fără să aibă documentație și fără aprobările și avizele necesare. Am întrebat-o pe doamna Csortan ce înseamnă acest lucru și a spus că dacă pe baza acestui PUG se eliberează o autorizație, este lovită de nulitate. Aici intervine importanța, mai ales pentru fondurile structurale. Și problema cea mai mare avem în mediul rural. Nu știu cum vom accesa cele 7,5 miliarde euro dacă majoritatea PUG-urilor nu sunt bune. Să nu mai vorbim de PUZ-uri. Eu vă pot spune că anul trecut n-am lovit de această problemă cu Programul Fermierul, oamenii și-au făcut proiecte au băgat bani mulți și când au ajuns la o avizare de mediu, acolo aveau nevoie de PUZ. Deci sunt probleme foarte importante și se întâlnesc mai ales în mediul rural. Ce aș propune eu: Consiliul Județean are situația PUG, nu sunt scrise toate treburile, dar este situația exactă și aș propune să anunțăm toate consiliile locale, în scris,  ce probleme au aceste planuri.

        D-l vicepreședinte Frătean: Sunt anunțați deja!

        D-l consilier Szabo: eu am văzut scrisorile, dar să revenim.

        D-na președinte Lokodi: De cel puțin 2 ani altceva nu spunem decât să aibă grijă cine nu are complet să completeze, cine nu are deloc să își facă, deja de 7 ani s-a făcut un program comun la nivelul județului, s-au făcut finanțări la nivelul bugetului, noi am dat bani și nici până azi nu sunt gata. Pot să vă spun că ne merităm soarta. Banii nu pot fi atrași până nu avem actele în regulă, poate ne trezim și acționăm. Trebuie să vă spun că nici acum nu se preocupă domnii primari, au avut întâlniri cu doamna Csortan și degeaba. Știți când se vor preocupa? Când le vor fi respinse proiectele.

        D-l consilier Szabo: Eu rămân la părerea mea să anunțăm în scris. Încă o dată și eventual să scriem care sunt consecințele .

        D-na președinte Lokodi: La prima ședință pe care o vom avea cu domnii primari, domnii consilieri care sunteți în teritoriu, treceți pe la primării vedeți care este situația în mod real. Și nu numai cu primarii ci cu cel care răspunde. Noi, unde mergem, astă este primul lucru, de aceea este acest material pe ordinea de zi pentru că dorim să vă sensibilizăm, unde mergeți, una din probleme să fie această problemă.

        D-l consilier Szabo: Eu totuși insist, încă o dată, ca și în scris să le transmitem această treabă, pentru că o să ne trezim doar când vin oamenii cu proiectele gata și nu le putem da avizele. Și ne mai paște un pericol mare. Se eliberează autorizația de construcție, certificatul de urbanism și poate vine cineva de la UE și ne controlează și spune că PUG-ul este lovit de nulitate.

        D-na președinte Lokodi: fiecare răspunde  pentru actele emise. Deci noi tot am zis că suntem ca o mamă bună. Trebuie să înțeleagă domnii primari că nu au o mamă, ei sunt independenți, autonomia lor de instituție locală și trebuie să ia decizii. Nu se poate să aștepte ca noi să îi ajutăm și să le spunem ce să facem. Să vă spun că vin zilnic câte 10-15 primari care au proiecte și ne roagă să facem în locul lor dosarul. Să nu spun că și orașe. Că azi vreo 3 ore o echipă cu asta am pierdut timpul să ajutăm un oraș.

        D-l vicepreședinte Frătean: Aici și instituțiile care fac managementul fondurilor și proiectelor trebuie să spună mai clar și mai transparent  în localkități condițiile de eligibilitate. Nu știu de ce doar consiliul județean trebuie să conștientizeze populația. Noi o facem, dar instituțiile care fac managementul APIA, Direcția Agricolă, altele spun oamenilor, spun primarilor aceste lucruri? Vă spun eu că nu. Eu cred că ar trebui să facem cu toți acest efort.

        D-na arhitect Csortan: Față de aceste două aspecte aș dori să punctez câteva lucruri: anul trecut am avut un program de control în peste 70 de comune și în procesul – verbal de verificare fiecare comună a fost atenționată și programată un termen de conformare. Problema de conformarare nu s-a întâmplat. Am consiliat permanent, în birou, pe coridor, pe oriunde fiecare primar. Al doilea aspect: instituțiile, societățile care sunt obligate să emită avizele pentru aceste documentații de urbanism, nu atenționează primăriile față de problema care o au în teritoriu. Ne confruntăm cu o situație în care Apele Române la fiecare avizare ridică problema că nu sunt studiile făcute. Deci cum să gestionăm un teritoriu fără studii inițiate de instituția care răspunde de problema respectivă. Vă întreb Oficiul de Cadastru de ce nu a făcut demersuri pentru a avea teritoriul în regulă vis a vis de intravilan și extravilan. Pentru că se emit în extravilan certificate în care se scrie că este în intravilan, deci este o neconcordanță într-o situație de PUG și o situație din acte. Deci suntem într-o situație pe care doar împreună cu direcțiile de resort o putem soluționa, care sunt obligate să emită avize pentru a fi legale. Apoi, fiecare hotărâre de consiliu local prin care se aprobă acest document nu spune pe ce termen aprobă documentația de urbanism. Legea spune clar că documentațiile pot fi aprobate pe 5-10 ani.  Deci primarii trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă o formă de operabilitate. Regulamentele generale de urbanism există, dacă s-ar aplica nu ar mai trebui să se facă PUZ-uri pentru anumite zone, sunt o serie de aspecte foarte tehnice.

        D-na președinte Lokodi: Poate ar trebui ca în iunie să avem o întâlnire cu primarii, dar vor veni iar doar vreo 60% dintre cei care nu au probleme deosebite sau cei care sunt în curs de soluționare, cei care au probleme nu vor da curs invitației, dar ar trebui să îi chemăm să discutăm și să invităm și directorii acelor instituții cu care ar trebui să conlucrăm și să punem la punct aceste probleme. Nu spun că nu e bine să scriem scrisori, dar când la contacte directe nu merge, atunci la scrisori…

        D-l consilier Radu: Aș trage un semnal de alarmă în următorul sens. Am constata că foarte mult teren extravilan se trece în intravilan și cunoscând că suprafața arabilă a României revine cam 40 arii/loc. inclusiv pe animal, vă dați seama, noi trăim de pe 40 de arii. Deci dacă noi continuăm în acest ritm care se aplică în ultimii ani, vom scoate foarte mult teren fără ca să avem o documentație clară, justificată, de a scoate din circuitul agricol asemenea suprafețe, chiar foarte fertile necesare nouă, locuitorilor de la țară. Aș vrea să știu cine dă asemenea avize să se treacă din extravilan în intravilan, fiindcă foarte multe locuințe, anumite instituții care își construiesc diferite obiective, ne iau din această suprafață. În România în loc să ne dezvoltăm pe verticală ne dezvoltăm foarte mult pe orizontală, părerea mea este să păstrăm această avere dată și să nu ne batem joc de ea, pentru că odată ce am investit, am construit, e foarte greu să le aducem în circuitul agricol al județului. Dacă mergeți în comune veți vedea că acest plan urbanistic este respectat foarte sumar sau deloc, se dau avize de construcții și aș ruga pe cei care legea îi obligă, să fie mai drastici.

        D-l consilier Mora: Dezvoltarea pe verticală ar fi categoric cea mai interesantă, dar implică niște costuri foarte mari, așa încât nici japonezii nu au reușit să ocupe spațiul pe verticală cum ar vrea ei. Nu poți să păstrezi niciun teren cu forța pentru circuitul agricol dacă necesitățile la nivelul localității sunt altele și prioritare mai ales din punctul de vedere al lucrului pe care vrei să îl faci dacă prin acel lucru se creează valoare adăugată mai mare decât în agricultură, deci ar fi absurd să forțăm anumite localități să nu își mărească intravilanul în detrimentul circuitului agricol. Pe de altă parte e o problemă foarte gravă faptul că multe localități nu au încă PUG-urile. Eu, din câte rețin, din situația doamnei Csortan avem vreo 50 de comune fără PUG-uri. E o situație gravă și propun ca să nu mergem pe ideea scrisorilor. Este o acțiune care ne legalizează pe noi, dar ca efecte nu prea sunt, pentru că treburile sunt mai complicate decât par la prima vedere. Degeaba solicităm primarilor să facă PUG-uri pentru că legea o cere, din start problema de bază a localității este, în ce sens vrea să se dezvolte și dacă în momentul în care un primar se alege nu pe competențe ci pe popularitate, este clar că nu putem cere tuturor primarilor să aibă aceste lucruri de viziune la nivelul fiecărei localități. Și atunci aș propune ca dacă tot am făcut asociațiile regionale la nivelul județului, cele 5, să facem discuțiile punctuale la nivelul acestor asociații pentru că interesul localităților sunt cumulate pe zona fiecăruia. Deci discuțiile sunt diferite de la caz la caz. Eu propun să facem aceste întâlniri la nivel regional și propun să ne deplasăm noi acolo, în teritoriu și să ducem și instituțiile abilitate gen cadastru, pentru că este foarte important să avem reprezentare din punct de vedere al cadastrului pentru că nouă ne trebuie răspunsurile pe loc nu după 3 luni sau 1 lună. Și aceste echipe să se deplaseze la fața locului și așa să reușim să soluționăm problema. Ultima chestiune: trebuie să solicităm ca o persoană să fie axată numai pe această problematică. Primarii se schimbă, dar acei oameni care fac PUG-uri și fac dezvoltare și chestiuni tehnice trebuie să fie aceeași. Orice PUG nu poate fi mai mare de 10 ani pentru că orice localitate are dinamică, dar noi lucrăm pompieristic: vine un investitor și noi dăm fuga la Consiliul Județean să ne ajute să facem PUZ-ul PUG-ul ș.a.m.d. nu putem nici noi nu putem finaliza planul județean de amenajare a teritoriului fără să avem de la nivel local toate documentațiile.

        D-na președinte Lokodi: Fiind vorba de o informare care este în e-mailul dvs, am luat act de ea, urmează ca în viitor să mai avem discuții, iar dvs când mergeți în teritoriu să ne ajutați în rezolvarea acestei probleme.

 

6.Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

 

        D-na președinte Lokodi: La ședința trecută ați primit materialele, tot atunci am stabilita ca două comisii vor face o trecere în revistă a modului în care aceste proiecte au fost punctate de comisiile numite. Acest lucru a avut loc, la o singură comisie, având în vedere dinamica și modul în care trebuie avute în vedere anumite activități de la sfârșitul anului, am făcut o reașezare, urmând ca până la finele anului tot pe bază de hotărâre de comisie să avem o rezervă bugetară. Astfel materialul  care vă este prezentat rămâne neschimbat la cele trei domenii rămâne neschimbat și în urma acordului la care am ajuns cu comisia financiară și comisia de sport s-a modificat modul de așezare a bugetului. În acest sens vă anunț că am finalizat modul de punctare de analiză și de aprobare a proiectelor înaintate la consiliul județean, lista este definitivă, este pe site, urmează să încheiem contracte și pe baza acestora societatea civilă să își facă activitatea.

        D-l consilier Mora: Ați făcut o remarcă că s-ar fi făcut o verificare a modului în care s-au împărțit banii…

        D-na președinte Lokodi: Nu am spus verificare, am spus analiză.

        D-l consilier Mora: Aș vrea să nu existe nici un dubiu, nu s-a pus în discuție pentru nicio secundă, modul în care s-au alocat banii. Problema care e la nivelul comisiei de sport, nouă ni s-au comunicat niște plafoane  bugetar vorbind, de 2 miliarde pentru sportul de masă și 1 miliard pentru sportul de performanță, iar față de solicitările din trecut era vorba de o suplimentare mai mare la sportul de performanță. În consecință s-au reașezat bugetele. Vreau să fac această precizare pentru că s-a indus ideea că se va face o verificare a comisiei de sport.

        D-na consilier Iacob: Din partea comisiei culturale avem și noi o rugăminte legat de tipărirea de carte. Au fost alocate sume la persoane particulare pentru tipărirea de carte. Rugăm să se ceară un referat științific la cei care sunt în cauză legat de conținutul cărților respective. Putem avea probleme, avem multe exemple, de exemplu la Reghin o fundație cere o carte „Militarii Reghinului”. Păi ce conținut e acela_ pot fi persoane subversive.

        D-na președinte Lokodi: Vă promit că dacă sesizați acest lucru mă voi uita înainte să semnez contractele, la acele proiecte care sunt pe editări de carte și la fiecare voi cere câte un referat științific. Domnul Bartha vă veți îngriji ca persoanele care îmi aduc mie la semnat actele, absolut la fiecare editare de carte să avem un aviz științific care va fi exclusiv. Dacă nu avem aceste avize, nu voi semna contractele.

        D-l vicepreședinte Groza: S-a pus problema că e birocrație, nu e vorba de birocrație dar trebuie să meargă la un cercetător sau la un istoric.

        D-na președinte Lokodi: Vă rog să rețineți că fără acest aviz nici un contract nu va fi semnat.

        D-l consilier Tatar: Eu, în numele comisiei de sport vreau să îmi cer scuze de la toți cei care au depus proiecte și a intervenit această problemă administrativă. Normal, trebuie să se știe că a fost o problemă administrativă, pentru că alocarea bugetului la 1,5 este mult mai real din punct de vedere al sportului de performanță, din care oricum 300 milioane au fost reținuți pentru premierea sportivilor, normal tot bugetul comisiei a fost 2,7 miliarde care se puteau împărți cu rezerva rămasă din care s-au împărțit în mod egal între sportul de masă și sportul de performanță. Normal, dacă acest lucru ne dădeam seama mai devreme nu apăreau greșit pe site. Ne cerem scuze, iar la anul să sperăm că se vor aloca alte sume.

        D-l vicepreședinte Groza: Au fost trimise către Consiliul județean 370 de proiecte din care 301 au fost declarate câștigătoare, 69 au fost respinse. La asistență socială 30, culte 102, cultură 128, sport 41. Nu aș vrea să fac prea multă teorie, e clar că la anumite tipuri de proiecte  asistență socială și sport, este un număr redus de proiecte. În aceste condiții mă gândesc ca la proiectul pe anul viitor să fim mult mai atenți pentru că sumele ar trebui date într-un cuantum anume. De exemplu la culte sunt 102 proiecte, maxim 80 milioane ori cred că 100 milioane trebuie date. Deci trebuie majorată suma, e mult mai ușor să accesezi la asistență socială sau la sport. Evident noi nu vrem să plafonăm rigid, dar să ne gândim că la cultură sunt foarte multe proiecte, am depășit faza scrierii proiectelor, ne bucurăm că au participat atât de mulți competitori, dar trebuie să vedem și conținutul acțiunilor culturale. Va trebui să fim mai atenți și în ghidul solicitantului să introducem niște criterii mai restrictive. Suma totală pe fiecare tipuri de proiecte este de 3 miliarde. Deci în total 12 miliarde, dar eu sper să găsim soluții pentru proiectele de anvergură, care au un impact județean, național și să încurajăm marea cultură.

        D-na președinte Lokodi: Deci 12 miliarde din bugetul Consiliului Județean au fost acordate pentru a sprijini activitatea societății civile în cele 4 domenii: cultură, sport, protecție socială și culte. Este un efort important și am putea fi dați exemplu la nivel de țară pentru modul în care conlucrăm cu societatea civilă. Nu de multe ori ne lăudăm, dar cred că acest lucru este real și de 3 ani se practică și an de an creștem bugetul pe care îl alocăm sprijinirii activității societății civile. La această sumă, până anul viitor va trebui să regândim să sprijinim activități mari. Poate că ar merita să analizăm la nivelul comisiilor de specialitate ale consiliului județean cum vom merge pe viitor. Pentru că banii se obțin pe proiecte dar poate ar trebui să ne gândim la câteva proiecte mari și ar fi mai vizibil efortul depus de noi.

        D-l consilier Socotar: Spunea domnul vicepreședinte că la asistență socială a fost un număr mai mic de proiecte. Eu am făcut parte din această comisie și într-adevăr numărul acesta are o justificare legală. Pentru a desfășura o activitate de asistență socială, un ONG trebuie să aibă un aviz de la DGMSS și nu este un aviz formal, trebuie să facă dovada că au un sediu, de cadre de specialitate și acest aviz, în cadrul comisiei noastre a fost eliminator. Deci înghesuiala mult mai mică se datorează faptului că la noi au venit proiecte mari, care deja oarecum au fost verificate și agreate. Nu ar fi rău ca acolo unde este înghesuială mare să se introducă un asemenea filtru, noi am avut avantajul că e introdus de lege. 7 solicitări au fost respinse tocmai pentru că nu aveau acest aviz, altfel fundații care desfășoară activități de ani de zile din alte fonduri, nu din fonduri publice și au neglijat obținerea acestui aviz și nu s-au putut califica. De aceea spun că numărul este mai mic, dar activitatea este verificată și certificată de o instituție a statului, lucru foarte important. De aceea spun că acest filtru ar fi foarte eficient în cadrul ONG-urilor în domeniul în care vedem că se înghesuie.

        D-l consilier Lădariu: Spuneam că banii sunt puțini și bine gospodăriți. Sunt de acord cu opinia domnului vicepreședinte Groza că trebuie sprijinite proiectele mari, importante și de interes general. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Dar acolo unde dăm să fie argumente și bine fundamentată orice cerere pentru orice sumă, pentru că dacă ne gândim cum s-au dat banii și cu ani în urmă, s-au dat cam acelorași care știau unde să apeleze. Acum s-a cam strâns șurubul și nu mai merge acest joc la hazard. Și mai ales că unii dintre ei au și sponsori chiar cu greutate. Trebuie bine cântărite lucrurile, să nu fim nedrepți cu niște oameni care vin și în spațiul cultural aduc cărți de valoare dar să fim atenți mai ales acolo unde cărțile nu se ridică la un nivel dorit.

                                      

7.Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei

 

D-na președinte Lokodi: Este un raport alcătuit de o comisie mixtă care în

perioada 15 martie – 6 aprilie 2007 a făcut un control la Ordinul Prefectului, privind modul de organizare și desfășurare a activităților edilitar gospodărești în localitățile județului Mureș. Materialul v-a fost trimis prin e-amil vă rog să îl citiți.

            Dacă nu mai sunt și alte probleme, vă mulțumesc pentru prezență și vă urez un sfârșit de săptămână plăcut.

Ședința s-a încheiat la ora 14.25.

 

 

 

 

                                                       Întocmit:Camelia Vlasiu

 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE                                            SECRETAR

 

Lokodi Edita Emöke                                    Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

Director -   Viorel Iosib