ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._______/______2007

       Dosar IV.C.1

                        

 


PROCES – VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean

din data de 17 mai 2007

 

         Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

            Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.110/2007.

         Au fost invitați să participe:

·        dl. Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Cazan Vasile  - director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

 

 

         D-na președinte Lokodi: Bună ziua, vă rog să vă deschideți aparatele pentru a vedea câți suntem prezenți. Am primit din partea domnului consilier Boloș o motivare că este plecat din localitate, doamna Magyarosy este la un concurs fiind profesoară, domnul Popa este în sala de operație .Domnul consilier Bozodi este plecat din localitate, dar nu ne-a transmis nici o cerere de motivare, a transmis prin domnul Ban doar că nu este în județ și nu poate participa.

         Am convocat azi această ședință pentru că avem o problemă care a fost anunțată prin ordinea de zi și ulterior a mai intervenit o problemă, suntem în cursul derulării Festivalului de muzică simfonic㠄 Zilele muzicale tîrgu – mureșene”, săptămâna viitoare vom avea un concert, să sperăm că vom reuși, din partea Filarmonicii de Stat din Ungaria și avem nevoie să prevedem o altă taxă pentru că nu se pot acoperi cheltuielile ce se fac cu acest concert. Sau renunțăm și va fi o rușine mare sau încercăm să acoperim o parte din cheltuieli.

         Vot: ordinea de zi se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 1 nu a votat și 11 absenți.

 

                                      În regim de urgență:

1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prețului de vânzare al biletului pentru concertul simfonic extraordinar din data de 25 mai 2007

         D-na președinte Lokodi: Primul punct urmează să fie prezentat de către domnul Cazan, foarte pe scurt, pentru că este nevoie  să înțeleagă și colegii despre ce este vorba.

         D-l director Cazan: Foarte pe scurt vă voi prezenta această solicitare pe care o facem Consiliului Județean, de a  accepta modificarea tarifului de intrare la concertul extraordinar susținut de Filarmonica de Stat din Ungaria, în încheierea „Zilelor muzicale tîrgu-mureșene” în data de 25 mai, de la 14, la 20 Ron. Pentru că este un eveniment unic pentru viața artistică, culturală mureșeană și nu numai, aceea de a avea invitată o Filarmonică națională considerăm că aceste cheltuieli nu pot fi acoperite de noi. De aceea am solicitat Consiliului Județean, dacă acceptați, să percepem, numai pentru acest concert, această taxă de intrare. Nu fac un secret din faptul că la anul, dacă vom reuși va fi invitată Filarmonica Națională George Enescu pentru a susține și ei un concert aici. Asemenea lucruri se întâmplă o dată într-un secol să concerteze la Tîrgu Mureș o orchestră națională. Noi considerăm că este un câștig real în plan spiritual, artistic și cred că merită acest efort și vă mulțumim pentru susținere.

         Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”,  10 absenți (Amza, Toșa, Bozodi, Boloș, Lazăr, Magyarosi, Popa, Șimon, Socotar, Șopterean).

         Art.2 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”,  10 absenți (Amza, Toșa, Bozodi, Boloș, Lazăr, Magyarosi, Popa, Șimon, Socotar, Șopterean).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”,  10 absenți (Amza, Toșa, Bozodi, Boloș, Lazăr, Magyarosi, Popa, Șimon, Socotar, Șopterean).

 

Ordinea de zi:

 

1. Proiect de  hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii din Tîrgu Mureș

 

         D-na președinte Lokodi: Comisia numită prin Dispoziția președintelui cu privire la cercetarea administrativă în legătură cu sesizarea primită din partea asociației Eurosport Management, cu privire la activitatea din Palatul Culturii, a fost finalizată. Această comisie a fost numită și pe lângă dovezile scrise, persoanele au fost ascultate, rog pe președintele comisiei  să prezinte Expunerea de motive și constatările făcute.

         D-l director Iosib: Comisia de cercetare administrativă a sesizat Consiliul Județean despre existența unor abateri disciplinare în ceea ce privește organizarea spectacolului din data de 17 martie, dar și cu privire la activitatea de administrare a Palatului Culturii. Drept urmare a fost numită comisia, conform prevederilor Codului Muncii, comisia de cercetare, a cărei componență se găsește în dosarul de cercetare. Activitatea comisiei s-a desfășurat în perioada 2 – 14 mai și a constat din 3 întâlniri a căror procese verbale le găsiți în dosar, dar comisia a mai avut și alte întâlniri pentru unele măsuri organizatorice de efectuare a cercetării disciplinare. În primul rând ne-am fixat asupra problemelor care se impută domnului Naste ca manager, am întocmit acel chestionar și am făcut audierea în ședința din 7 mai, după care comisia a analizat atât raportul de cercetare cât și audierea ce s-a realizat în cadrul ședinței. Din răspunsurile la întrebările care s-au pus cât și din documentele care erau deja în dosar, s-a ajuns la concluzia că cele sesizate sunt reale. Personalul Administrației Palatului a solicitat pentru acea perioadă, adică în timpul spectacolului, sume de bani. Problema este că această practică nu este chiar nouă. Ea este motivată de managerul instituției de lipsa de personal, mai bine-zis nici nu este motivată în sensul că a preluat această practică la prelucrarea funcției și s-a dus cu ea mai departe. Nu a ținut cont de modificările care s-au adus inclusiv prin Codul Muncii care nu mai făceau posibile nici convenții de colaborare, în ideea că ele ar fi fost posibile. Pentru stabilirea cadrului s-a extins cercetarea cu privire la întreaga legislație care este aplicabilă în domeniu. Am avut în vedere în primul rând contractul de manager. Acest contract este echivalat cu contractul individual de muncă, iar obligațiile din el  sunt obligații care în caz de nerealizare sau de încălcare constituie abateri disciplinare. Marea majoritate a lucrurilor ce se impută domnului Naste se referă la nerealizarea unor obligații înscrise în acest contract colectiv de muncă. Ele sunt majoritatea inacțiuni, ori potrivit Codului Muncii constituie abatere disciplinar㠄faptele, în legătură cu munca, constând în acțiuni sau inacțiuni”. La audierea realizată, fără a da niște răspunsuri foarte concise, domnul Naste a recunoscut că așa se întâmplă lucrurile și că nu și-a realizat anumite atribuții. Eu mă voi oferi la două probleme pe care le consider cele mai importante și pe care va trebui să le abordăm și în viitor. Neelaborarea regulamentului de ordine interioară. Acesta este acel regulament pe baza căruia se desfășoară activitatea unei instituții. Administrația palatului are un regulament elaborat în 1999. Ori Codul Muncii, apărut în 2003,  prevedea obligația ca fiecare instituție, persoană juridică, care ființează să își elaboreze un regulament. Neactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare. Și acesta aprobat în 1999, este puțin depășit. Între timp a apărut legislație în ce privește domeniul cultural și se impunea o actualizare a lui. Aceste acte ar fi fost posibil ca odată reactualizate să reglementeze unele probleme care au rămas nereglementate și Administrata palatului a uzat de niște practici nelegale.

         D-na președinte Lokodi: Dar eu v-aș ruga să spuneți cui aparține obligația de actualizare a acestor regulamente, nu cumva să apară în presă că noi, Consiliul Județean, nu am lucrat. Cine trebuia să vină cu propunerea de reactualizare?

         D-l director Iosib: Obligația revine domnului Naste, ca manager al instituției. Cu privire la regulamentul de ordine interioară este foarte clar prevăzut în Codul Muncii și este, la fel, răspunderea domnului Naste.  De fapt aceste atribuții, la modul general, țin de conducerea instituțiilor.

         D-na președinte Lokodi: Nu cumva să apară apoi în presă că este o făcătură a președintei care dorește să facă rău săracului domnul Naste, care timp de 8 ani nu a găsit o lună în care să reactualizeze documentele pe baza cărora muncește.

         D-l director Iosib: Odată stabilit faptul că aceste abateri sunt abateri disciplinare și că ele sunt dovedite, comisia a procedat la analiza gradului gravității acestor abateri și având în vedere prevederile Codului Muncii art.264 unde sunt menționate sancțiunile ce se pot aplica, având în vedere că e vorba de un cadru de conducere, am considerat, în unanimitate, că este aplicabilă sancțiunea prevăzută la litera „e” din art.264 și tot în unanimitate s-a propus sancționarea cu diminuarea cu 5% a salariului și indemnizației de conducere pe o perioadă de 2 luni.

         D-na președinte Lokodi: V-aș ruga să îmi spuneți care sunt limitele de sancțiune și de ce ați aplicat minimul posibil, având în vedere aceste abateri care au persistat în timp, contra discuțiilor mele personale anterioare, totuși s-au repetat și dacă considerați doar așa…o mică abatere faptul că timp de 8 ani un regulament de organizare nu se reface. Care sunt limitele?

         D-l director Iosib: Limitele sunt 5-10% și perioada maximă 3 luni. Domnul Naste este la prima sancționare deși există urme cu privire la atenționarea dânsului că există unele practici neconforme și că să renunțe la acestea, undeva suntem la mediu, 2 luni…

         D-na președinte Lokodi: După mine nu era prima abatere. După mine era a treia abatere.

         D-l director Iosib: Hotărârea a fost luată de comisie în unanimitate, e adevărat că evaluarea activității managerului, pe care am avut-o în vedere, a arătat că în 2006 au avut rezultate foarte bune.

         D-na președinte Lokodi: Păi a investit banii pe care noi i-am pus la dispoziție. Cam astea sunt criteriile de apreciere a managerilor, dacă a făcut cheltuielile și a încasat banii, va trebui să constituim o comisie din consilieri județeni ca fiecare să vadă fiecare instituție ce criterii sunt și dacă acelea sunt criterii de manager, că văd că aparatul propriu persistă an de an cu aceeași larghețe și inimă bună față de manageri. Și de aceea când analizăm bugetul Consiliului Județean ne dăm seama câți bani sunt cheltuiți pe diferite instituții, suntem singurii din județ care avem un număr de angajați record și totuși ar trebui să vedem cum am putea îmbunătăți modul de folosire al banului public în favoarea unor infrastructuri și nu numai în favoarea plății salariilor unor instituții care trebuie analizat dacă sunt sau nu necesare, probabil că sunt depășite și, probabil că în următoarea jumătate de an va trebui să ne preocupăm și executivul și consilierii, comisiile, aici atrag atenția comisiilor de cultură și servicii să numim împreună o comisie mixtă care să analizeze funcționarea tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Județean. Pentru că au rămas niște instituții, pietrificate, în același mod de zeci de ani și probabil că nu se justifică un aparat atât de mare. De fapt am discutat în cadrul ședinței operative de săptămâna aceasta și o să numim și specialiști din cadrul consilierilor să nu fie doar o activitate a executivului această analiză. Pentru că toți răspundem de modul de în care se cheltuie banii. Domnilor dacă considerați că este suficientă această sancțiune față de cele prezentate, vă rog să luați cuvântul.

         D-l vicepreședinte Groza: S-a acționat în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Sigur faptele în sine sunt grave, fie din neștiință fie din alte motive, lucrurile sunt grave, nu vreau să intru în amănunte dar s-au luat niște bani care nu trebuiau luați, așa ceva nu este permis. Au mai fost câteva cazuri, cum ar fi concertul trupei Holograf, dar când au fost întrebați dacă s-au luat bani, s-a răspuns că nu. Deci nimeni nu putea descoperi acest lucru pentru că nu s-au făcut hârtii. În privința sancțiunii eu zic că este destul de dură, în Codul Muncii urmează sancțiunea finală, deci 5 sau 10 este aproape neinteresantă, urmeaz㠄f” și eu atrag atenția domnului director să fie foarte atent, să își îmbunătățească stilul managerial, pentru că este director manager, să fie atent să își actualizeze ROI-ul, ROF-ul, strategiile. Normal că există personal, în afară de dânsul, contabil-șef, referent, femei de serviciu, tâmplar, zugrav ș.a.m.d. Deci este nevoie de acești oameni, dar și ei pot fi utilizați optimizat și sper că dânsul va înțelege rațiunile acestei sancțiuni și își va îmbunătăți radical stilul de muncă.

         D-l consilier Chiorean: Cunosc activitatea domnului Naste comisia a făcut cercetările de rigoare, totuși o serie de greșeli care au fost arătate trebuiau sesizate și de alții înainte, dacă nu a fost actualizat de atâta timp Regulamentul de ordine interioară și celelalte documente care s-au menționat. Eu nu doresc altceva decât să i se permită și domnului Naste să își spună punctul de vedere în fața consiliului și sunt convins că și pentru dânsul este o lecție și că în activitatea viitoare nu se vor mai repeta asemenea chestiuni.

         D-l consilier Giurgea: Aș  vrea să vorbească domnul Naste pentru a putea vorbi în cunoștință de cauză, pentru că știți că întotdeauna adevărul este pe undeva la mijloc și…

         D-na președinte Lokodi: De ce credeți că adevărul este la mijloc?

         D-l consilier Giurgea: Este o părere personală și verificată.

         D-na președinte Lokodi: Și credeți că cineva a influențat comisia de cercetare?

         D-l consilier Giurgea: Nu e vorba de asta, haideți să nu intrăm în alte discuții….

         D-na președinte Lokodi: Ba da, este cazul pentru că dvs ați pus o propoziție cum că adevărul e la mijloc. Nu am făcut parte din comisie, nu am semnat nici un act, nu am stat de vorbă cu nimeni, comisia v-a prezentat o cercetare. De ce credeți că adevărul este la mijloc?

         D-l consilier Giurgea: Îmi retrag cuvintele. Nu cred că adevărul e la mijloc, dar după ce vorbește domnul Naste mă pronunț dacă este la mijloc sau nu. Vă rog să îi dați cuvântul. Eu nu știu, nu am aflat decât azi.

         D-na președinte Lokodi: Data trecută ce s-a întâmplat?

         D-l consilier Giurgea: Am fost plecat din localitate, este a doua oară în 6 ani când lipsesc de la o ședință de consiliu.

         D-na președinte Lokodi: Este a doua ședință în care vorbim de acest lucru și despre adevărul faptelor mele puteați afla de la Cuvântul Liber, probabil am obligat eu pe doamna casieră de la Palat să pretindă banii, probabil că am obligat eu ca să nu organizeze femeile de serviciu în așa fel încât să trebuiască să facă ore suplimentare, probabil că eu l-am obligat să nu își reactualizeze Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulemantul de Ordine Interioară, probabil că eu mă fac vinovată de toate astea, cel puțin din presă așa am aflat, dar voi da cuvântul domnului Naste pentru a spune cine l-a obligat să facă aceste fapte.

         D-l consilier Giurgea: Vreau să vă spun din capul locului că eu nu sunt de acord cu aceste fapte și condamn foarte tare această șmecherie de a lua bani de la oameni, dar trebuie să vedem de ce s-a ajuns aici, pentru că totdeauna trebuie să știm și cauza.

         D-l director Naste: În legătură cu problemele care au apărut și neajunsurile din activitatea mea, constatate de comisia de disciplină constituită în cadrul Consiliului Județean, aș spune că în ceea ce privește cele două regulamente, într-adevăr sunt din 1999. Sigur, neavând un jurist, un om care să ne orienteze, să ne îndrume, în a fi la curent cu legislația în domeniu, iar activitatea noastră de bază este administrarea Palatului Culturii axată pe întreținerea, conservarea și menținerea în stare de funcționare a acestei clădiri, eu practic am pus întreaga mea activitate….

         D-na președinte Lokodi: Vă rog frumos, nu este un moment al elogierii dvs, este cu totul altceva. Încercați la acele întrebări formulate. De ce după 3 discuții când v-am rugat să organizați activitatea în așa fel încât să nu se ia 7% din vânzarea biletelor, de ce totuși ați persistat în această practică?

         D-l director Naste: Eu am atras atenția personalului, din acest punct de vedere, aceste aspecte să fie eliminate din activitatea noastră, dar ei au continuat în ideea că ei au dreptate, pentru că acest procedeu sau acest mod de a proceda cu asemenea ocazii sunt de mai demult. Eu așa am preluat…

         D-na președinte Lokodi: Spuneți că nu aveți jurist. Cam cu cât timp înainte de întâmplarea acestei sesizări am discutat prima dată și am cerut să intrați în legalitate?

         D-l director Naste: Prin februarie, cred.

         D-na președinte Lokodi: Și anul trecut? Dup㠄Zilele prieteniei” nu v-am chemat și v-am spus că se întâmplă ceva și nu e corect? Deci anul trecut… deci cam de un an nu ați găsit calea de intrare în legalitate.

         D-l director Naste: Personalul îmi reclama acea HG în care se stabilea că instituțiile care organizează activități culturale pot angaja colaboratori și ei erau considerați colaboratori.

         D-na președinte Lokodi: Știți foarte bine că nu sunteți instituție culturală. Instituție culturală este teatrul, filarmonica, teatrul de păpuși, dvs sunteți o instituție administrativă, de servicii, nu culturală.

         D-l director Naste: Nu suntem culturală, dar în situația în care organizăm activități culturale trebuie să ne comportăm ca și o instituție care organizează activități culturale.

         D-na președinte Lokodi: Nu este adevărat. Dvs. vă comportați ca o instituție de prestări servicii.

         D-l director Naste: Din tot ceea ce se întâmplă așa reiese, pentru că trebuie să asigurăm garderobier, plasator ca și la teatru unde există oameni angajați pentru așa ceva.

         D-na președinte Lokodi: Puteți învinui pe altcineva decât pe modul de management?

         D-l director Naste: Nu. Eu vreau doar să relatez exact ce s-a întâmplat.

         D-na președinte Lokodi: Nu are nici un rost să prelungim discuția, pentru că nu putem spune că este vinovat altcineva.

         D-l director Naste: Dar pentru această problemă trebuia, nu de acum, pus piciorul în prag cum s-ar spune, clar nu se aplică administrației, pentru că personalul nu este de specialitate.

         D-na președinte Lokodi: Acum credeți că este nevoie de un jurist pentru Palatul Culturii? De câte ori am refuzat să vă ajutăm și în reprezentare în instanță, dacă ați solicitat?

         D-l director Naste: Nu au fost cazuri.

         D-l consilier Lădariu: Vreau să fac o precizare pentru a nu fi interpretate cuvintele mele într-un fel sau altul. Nu sunt avocatul nimănui ci ca de obicei mă conduc după probleme așa cum îmi dictează mie mintea după chestiuni de principiu. Aș vrea să fac o precizare în ceea ce privește ce a apărut în Cuvântul Liber pentru că a apărut cu mult timp după ce s-au petrecut aceste lucruri. Nu e bine să amestecăm lucrurile, să invocăm un ziar, pentru că nu ziarul sau ziarele provoacă ceea ce se întâmplă în consiliu sau în instituțiile de cultură subordonate acestuia.

         D-na președinte Lokodi: Articolul la care am făcut referire a apărut săptămâna trecută.

         D-l consilier Lădariu: dar faptele s-au petrecut demult. Fără discuție voi pleca de la ideea că au fost lucruri împotriva legii. Ca om care am apărat dreptatea și adevărul, legea, o voi face și de acum înainte. Și data trecută am votat împotrivă. Acea informare nu era pe ordinea de zi, noi trebuie să votăm ceea ce este pe ordinea de zi pe ce se votează și nu în afara ei. Acesta este punctul meu de vedere și e bine să ne respectăm propriul statut. În privința zilei de azi voi vota împotrivă, pentru un motiv cât se poate de clar. În calendarul ortodox azi este o mare sărbătoare „Înălțarea domnului” ziua eroilor, în această zi nu se dau sancțiuni, nu se dau condamnări. Nu vă fac nicio vină doamnă președinte, dar am fost anunțați de azi pe mâine, ieri am fost anunțați, vă acuz consilierii care nu țin cont de anumite zile. Indiferent ale cui ar fi. Nu vreau să iau apărarea nimănui nici în privința calificativelor, dar parcă să pui brusc în cârca acestui om numai fapte rele fără a vedea și părțile pozitive, este o chestiune ce lasă loc suspiciunilor. Nu aș vrea să cred că se ascunde și altceva în spate. Pentru faptele subordonaților, da, șeful răspunde. Este un lucru care nu se pune în cumpănă niciodată. În Biblie este un pasaj prin care se adresează creștinilor, nu să se taie capul păcătosului ci îndreptarea lui. Și mie mi se pare prea aspră această sancțiune, dar a fost hotărârea unei comisii. Dar eu întreb de ce această problemă nu a fost supusă și comisiei de cultură, așa cum era firesc?

         D-na președinte Lokodi: Pentru că Codul Muncii nu dă în sarcina comisiei de cultură probleme de abateri disciplinare, Codul Muncii reglementează modul în care se face cercetarea administrativă, iar concluziile sunt supuse întregului plen pentru discuții.

         D-l consilier Lădariu: Atunci eu propun să desființăm această comisie de cultură pentru că tot galopăm peste ea când vrem și cum vrem. Eu zic să cântărim bine, eu voi vota împotrivă pentru că sunt un om credincios, nu de paradă ci așa simt, indiferent cine ar fi fost sancționat eu, astăzi, nu voi vota pentru sancțiune. O precizare: comisia de cultură a fost desconsiderată de prea multe ori, dar de azi înainte toate instituțiile de cultură care sunt sub aripa Consiliului Județean să fie verificate cu aceeași atenție și severitate.

         D-na președinte Lokodi: Cred că exact acest lucru l-am zis mai înainte când am spus că  va trebui să avem comisie mixtă. Nu doresc să comentez în nici un fel, respect credința dvs în sărbătorile religioase, dar cred că atribuțiile pentru care am jurat în calitate de consilier sunt înaintea orcăror sentimente de orice gen.

         D-l consilier Giurgea: O repet nu sunt de acord cu asemenea fapte, dar de ce s-a ajuns aici? Vreau să vă spun că în anul 2004, în timpul campaniei electorale, aceleași sume mi s-au pretins, dar la Teatrul Național. Țin minte în 2000 același lucru s-a întâmplat la Casa de Cultură a Tineretului. Se pune atunci întrebarea: de ce? Care este cauza? Ei sunt justificați sau nu, ca dacă stau după program să fie plătiți cu ore suplimentare? Este bine gândit managementul? Nu pot fi lăsați liberi dimineața și să vină după-masa când au loc spectacole? Deci sunt o serie de întrebări care așteaptă răspuns, poate îl găsim azi. Sunt de acord că în calitatea noastră de consilier și prin jurământul pe care l-am dat nu ne dă dreptul să judecăm emoțional într-o situație sau alta. Dar e bine de luat în seamă și poziția colegului nostru. Eu cred că aceste lucruri s-au întâmplat de mult timp, nu numai la Palat, cred că este bine de făcut următorul lucru în ce privește personalul: în primul rând fiecare să aibă o fișă a postului, ca să știe ce au de făcut și care este programul lor de lucru. Grila de salarizare este foarte bine-definită și nu putem noi interveni aici, dar cu siguranță se pot plăti orele suplimentare sau să se dea zile libere. Domnului Naste, ca manager, i se poate imputa această activitate. Dar eu nu pot să cred  că este un om de asemenea caracter, dar pentru că s-a întâmplat acest lucru în ograda lui acest lucru, cu siguranță că a știut despre ceea ce se întâmplă. Sancțiuni putem da, sau nu, votul va decide. Eu zic că trebuie să înțelegem și să parcurgem următorul scenariu: constituim acea comisie mixtă din comisia de buget, cultură, sport și să intrăm pe analiză a activității tuturor unităților subordonate Consiliului Județean. Colegii mei care vor fi în comisia de buget știu că am făcut asemenea solicitări încă de prin 2003 nu s-a întâmplat acest lucru, am încercat să vedem de ce nu s-a întâmplat, unii spun da, îi controlăm, nu îi controlăm, facem doar o analiză și nu cumva să îi dăm afară. Dar de ce? Dacă nu sunt buni, îi dăm afară și aducem pe alții mai buni. Dar nu trebuie să pornim din start că facem controale doar pentru a-i da afară. Doamne ferește! Eu chiar cred că majoritatea directorilor sunt buni și foarte buni. Haideți să dăm drumul acestei analize la toate instituțiile, să formăm o comisie mixtă din toate comisiile și aparatul propriu și să ne gândim la anumite sancțiuni dacă se impun. Pe de altă parte, dacă este un caz penal, de competența altor autorități se vor mișca lucrurile și acolo. Eu zic să mai așteptăm, să analizăm profund aceste lucruri și să luăm o decizie  mult mai bine fundamentată de către toți.

         D-na președinte Lokodi: Necunoașterea legii nu este o scuză nici pentru Naste, dar nici pentru un domn consilier. Codul Muncii prevede anumite termene de la data săvârșirii unei fapte, 30 de zile până la finalizarea cercetării și încă un termen până la luarea de măsuri. A se amâna înseamnă să ieșim din termen și să vă încărcați cu o răspundere. Deci sunt termene legale și vă rog studiați Codul Muncii și vedeți care sunt obligațiile Consiliului Județean. De ce azi ședința domnule Iosib, vă rog să spuneți.

         D-l director Iosib: În Expunere se face precizarea că președintele Consiliului Județean a fost informat despre existența unor abateri în 18 aprilie. Deci conform Codului Muncii în 30 de zile trebuia aplicată sancțiunea.

         D-na președinte Lokodi: Dacă nu, răspundeți dvs. și eu, dar eu am respectat termenul ca și consilier și ca președinte.

         D-l director Iosib: Avem în expunere, avem în extras din Codul Muncii toate actele aplicabile, inclusiv acesta.

         D-na președinte Lokodi: Deci informația a fost completă. Și la ședința trecută am discutat această problemă la nivel de informare.

         D-l vicepreședinte Frătean: Este o coincidență nefericită această zi, dar se pare că aceștia sunt pașii legali. Eu consider că nu putem face dreptate printr-o altă nelegalitate. Comisia a fost constituită legal, în baza legii și a Constituției și cred că trebuie să le respectăm. Nu am intrat în detaliile activității comisiei, nici nu am dorit acest lucru, însă eu vreau să respect structurile și legea în baza cărora acționează. Sunt responsabili, au acționat exact pe lege și cred că într-o situație ca aceasta, dacă aprofundăm cercetările, poate fi mai rău. Din punctul meu de vedere. Eu sunt de acord cu această sancțiune. În altă ordine de idei, să reținem că bugetul nostru este foarte presat de două mari activități pe care le suportăm aproape în cotele cele mai semnificative. Cultura peste 100 miliarde anual și asistența socială punem încă 300 miliarde pe lângă guvern. Deci este clar că noi dacă nu punem ordine în această chestiune nu vom rezolva problemele niciodată. Vin și susțin acea analiză legată de aceste subiecte. Pentru că noi avem un exemplu, o instituție de cultură, care datorită managementului atrage foarte multe resurse pe proiecte culturale, cred că toate ar trebui să facă același lucru. Este vorba de teatrul ARIEL. Deci de ce unii pot, sub aceeași conducere, aceleași reguli,  iar alții nu pot. Este o întrebare pe care mi-o pun și ar trebui să ne-o punem cu toții.

         D-l consilier Mora: Pentru un asemenea punct de pe ordinea de zi ajungem la niște idei care consider că nu își au locul în această sală. Dacă azi este sărbătoare religioasă și se judecă niște dosare grele la justiție, oare judecătorii care trebuie să dea un verdict categoric azi, nu îl vor da pentru că sunt religioși? Dacă azi trec pe roșu, mă iartă polițistul? Nu are rost să ne ascundem după deget. Ciubucăreala este un sport național pe care îl cunoaștem cu toții și marea majoritate îl practicăm, în schimb pe mine nu mă interesează ce fac alte instituții decât ale noastre. Cred că domnul Naste a recunoscut azi printre rânduri, a recunoscut capetele de acuzare care i s-au adus. Nu trebuie să îi tăiem capul în schimb trebuie să dăm un semnal. Suntem datori să facem această chestiune, iar domnul Naste către angajați, să ceară o rigurozitate mult mai mare. A găsi justificări și a amâna că nu e pe ordinea de zi, nu are nici un sens. Trebuie să luăm această decizie nu spun că trebuie neapărat sancționat la bani, important e să transmitem un semnal pentru că este o problemă gravă. Începând cu anul 2004 am insistat mereu că instituțiile subordonate nouă trebuie să aibă un management mai eficient. Am cerut același lucru de la Ansamblul „Mureșul” pentru că am făcut investiții extraordinare și acolo și am cerut să își îmbunătățească indicatorii financiari. Cu alte cuvinte să aibă venituri mai mari. Nu le cerem autofinanțare, dar să vedem că se depun eforturi. Eu voi vota „pentru” deoarece consider că sancțiunea nu este împotriva lui Naste ca om, este un semnal de alarmă general valabil peste tot și trebuie să ne punem de acord și să facem curățenie în propria ogradă. Nu ne mai interesează ce este în ograda vecinilor.

         D-l consilier Lădariu: Eu am fost cât se poate de clar că nu sunt avocatul nimănui. Am vorbit pentru mine. Sunt pentru respectarea legii. Iar în privința unei prevederi a credinței creștine nu poate nimeni să îmi dea lecții.

         Art.1 Se aprobă cu 22 voturi ”pentru”, 1 „împotriva”, 3 abțineri, 8 absenți.

         Art.2 Se aprobă cu 22 voturi ”pentru”, 1 „împotriva”, 3 abțineri, 8 absenți.

         Art.3 Se aprobă cu 22 voturi ”pentru”, 1 „împotriva”, 3 abțineri, 8 absenți.

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi ”pentru”, 1 „împotriva”, 3 abțineri, 8 absenți.

 

 

Diverse:

 

         D-l consilier Giurgea: Eu vreau să vă întreb pe dvs, am văzut niște acte și niște bani dați de mai multe comisii și nu mi-a plăcut, pentru că am discutat și în comisie, banii dați la sport, împărțirea lor mai exact. Felul în care au fost repartizați, la baschet după ce noi am discutat ceva, iar apoi s-a dat jumătate, eu protestez față de această repartizare și vă rog să facem o analiză în plenul consiliului județean, la felul în care s-au repartizat banii, criteriile stabilite atât de legislativ cât și cele stabilite de comisie. Noi am mai discutat și ați spus că este o problemă și ca atare haideți să vedem cum putem face o analiză înainte ca acești bani să fie distribuiți și care trebuie semnați chiar de dvs. Știți foarte bine și nu trebuie eu să vă spun că dvs răspundeți.

         D-na președinte Lokodi: Nu am semnat nici un contract pe nicio comisie. Sunt de acord ca în ședința de plen unul din punctele de pe ordinea de zi să fie această problemă, reanalizarea tuturor deciziilor comisiilor numite, de altfel materialele au fost puse pe site, dar înainte de a lua o decizie putem face o analiza în plen și sunt de acord cu acest lucru.

         D-l vicepreședinte Groza: Este destul de târziu, banii trebuie să ajungă la oameni.

         D-na președinte Lokodi: Mai avem două săptămâni până la ședința de plen și cred că aceste două săptămâni nu vor constitui un impediment în activitatea societății civile și doresc să analizăm modul de împărțire al banului public. Mi se pare că este bine să facem acest lucru.

         D-l consilier Tatar: Eu înțeleg că domnul Giurgea nu are încredere în noi. La fel pot spune că nici eu nu am încredere în comisia buget finanțe și spun să analizăm toate deciziile luate de comisia buget finanțe. Această comisie și-a făcut treaba și își asumă responsabilitatea pentru ce a făcut. Normal dacă sunt suspiciuni putem da explicații și detalii. Referirea colegului meu la suma de bani primită de echipa de baschet nu figurează în nicio hotărâre de consiliu unde baschetul trebuie să primească banii.

         D-na președinte Lokodi: Când comisia și-a finalizat activitatea ați prezentat decizia, iar eu am semnat de văzut. Care este problema că nu putem analiza? Atunci de ce folosiți acest ton ridicat?

         D-l consilier Tatar: Ba chiar vă rog să analizați. Vreau să vă informez. Mi se pare că această analiză, felul în care s-a cerut a se face, de parcă modul în care sau împărțit banii nu a fost corect . Eu zic că este o jignire. Nimic nu prevede suma alocată echipei de baschet. Pentru sport de performanță a fost alocată suma de 1 miliard de lei în total, care include toate sporturile de performanță. Din  acest miliard 335 a primit baschetul.

         D-na președinte Lokodi: Eu nu semnez nici un contract până nu discutăm. Anul trecut nu ați fost așa vehement au ridicat problema că președintele consiliului județean împarte banii după placul său. Anul trecut nu ați venit în sprijinul meu, a trebuit să înghit gălușca. Și anul acesta când vreau să previn o astfel de situație, iată că e război. Care e problema? Aveți ceva de ascuns? Până la finele anului se uită cine a împărțit banii și rămâne vina președintelui care a semnat contractele.

         D-l consilier Szalkay: aș vrea să ridic problema amintită de domnul Giurgea, legată de echipa de baschet. Aici vorbesc în dublă calitate de consilier și de președinte al acestui Baschet Club care anul acesta a fost purtătorul de drapel al sportului mureșean, pe care l-am sărbătorit de nenumărate ori. De asemenea în cadrul Galei Old Star, conducătorii județului și orașului au asigurat FRB nu numai de simpatia față de acest sport ci și de tot suportul financiar. Eu consider că această inițiativă pe care am avut-o împreună cu domnul Socotar și domnul Amza, printr-un contract de asociere sau prin altă formă, de a asigura sponsorizarea, cofinanțarea acestei echipe cu un miliard de lei, trebuie să aibă loc. Nu s-a putut. Nici măcar nu îl pot acuza pe colegul Tatar, pentru că el dispunea de mai puțin de 1 miliard din care era aproape imposibil să asigure suma.

         D-na președinte Lokodi: Faptul că vă las să vă spuneți părerea în această calitate de președinte este total inetic.

         D-l consilier Mora: Să nu cădem în capcana faptului că ceea ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat bine. Eu nu spun că toate comisiile lucrează 100% la modul cel mai ideal. În schimb este categoric un pas înainte. Vreau să vă amintesc că în plenul acestei săli ați spus că nu mai vreți să împărțiți bani, pentru că sunt anumite presiuni, de aceea s-a mers pe această idee care este foarte bună. Nu este problemă că nu lucrăm bine ci să vedem dacă s-a lucrat corect. Acum două-trei ședințe am cerut să se lărgească aceste comisii. Pentru că sunt puțini consilieri care fac parte din aceste comisii, deci soluția este să rugăm colegii care nu fac parte din aceste  comisii să vină lângă ceilalți și să își spună părerea referitor la fiecare proiect. Nimeni nu cred că este împotriva de a se analiza deciziile comisiilor, în schimb se poate lărgi numărul membrilor.

         D-na președinte Lokodi: Iar eu am vrut să discutăm în plen și dacă avem o părere comună atunci este obligatorie. Eu doresc să nu aplaneze asupra mea nici măcar un dubiu cu privire la semnarea contractelor. Să am girul dvs că ați analizat, este pe site, încă nimeni nu a venit cu vreo observație, deci vreau să lucrăm împreună ca ulterior să nu poată spune nimeni că nu știe ce s-a discutat la comisia cutare și dacă nu fac parte din comisie nu este obligatoriu . Deci atunci să fie obligatoriu pentru toți 35 de oameni. Pentru că degeaba lărgim comisiile, nu se face o reașezare, fiecare studiază, merge la comisie, formulează întrebările, deci nu e o muncă imposibilă.

         D-l consilier  Benedek: Eu cred că aceste decizii ale comisiilor trebuie introduse în ședința de plen i dezbătute și dacă ați lucrat corect și cinstit nu aveți nicio temere că nu va fi susținut. Dar toți consilierii au acest drept, chiar obligația, de a veni cu observații și dacă va fi acceptată va fi susținută.Nu sunt de acord ca cei care introduc o temă și sunt oarecum interesați și pot fi suspicionați că pot influența decizia consilierilor, eu cred că suntem al vârsta când toți putem aduce informări, argumente și expuneri prin care să vă convingem că așa este. Ca să funcționeze fair-play-ul ar trebui ca cei interesați să se abțină de la vot. Cine să ne aducă informații, dacă nu aceia care sunt zilnic implicați? În al treilea rând nu mi-au plăcut aceste conservații neprincipiale, dar mi-a plăcut și vă felicit pentru prima dată pentru opinia dvs. Da, de ce să vă temeți să lărgiți comisiile? Nu cred că nu sunt oameni care doresc să facă parte din ele. Eu ca fost sportiv, nu fac parte și aș vrea să fiu într-o astfel de comisie.

         D-l consilier Giurgia: Îmi cer scuze pentru acest mod de abordare, nu stă în caracterul meu și nu am mai făcut-o până acum. Îmi cer scuze colegului meu și dumneavoastră, doamnă președinte.Situația este astfel: eu sunt membru al comisiei de buget deja de 6 ani, am colegi care sunt în această comisie de 10 sau 12 ani, nu mi se pare normal, și vin cu o propunere, nu doresc să modific neapărat hotărârea comisiilor de specialitate, așa cum spunea domnul Mora este un bun câștigat și trebuie să îl păstrăm, să nu treacă și prin comisia de buget. Pentru că atunci…care este rolul nostru? Cel puțin informativ. Dacă eu nu mă uitam pe site habar nu aveam cum s-au dat acești bani, pentru că nu au mai trecut nici prin comisia de specialitate nici prin plenul consiliului. Și atunci propunerea este foarte clară, și am încredere totală în comisii, este să treacă înainte de a merge la beneficiari și prin comisia de buget. Acolo suntem toți din toate partidele și avem și informații ca mediu politic fiind reprezentate toate partidele. Deci nu vrem să schimbăm destinația sau direcția pe care ați dat-o, dar vrem să știm. Pentru că dacă nu, eu îmi dau demisia din comisia de buget, pentru că nu am obiect de activitate.

         D-l consilier Țintoșan: Se face o confuzie între comisia de buget și comisia de sport. Banii alocați comisiei de sport au trecut o dată prin comisia de buget. Suma totală. Comisia de buget aprobă alocarea unor sume de bani pentru diferite proiecte. Nu interzice nimeni comisiei de buget să facă un proiect ca să dea unui anumit club o anume sumă de bani. Mie îmi pare rău că nu am putut ajuta Baschet Clubul dacă de el vine vorba, am avut 50 de proiecte la care am lucrat 10 ore la comisie. Eu vroiam 8 miliarde să fi avut, nu 3. O reanaliză a dosarelor discutate la comisie, nu am nicio problemă, dar există riscul ca între noi să fie un simpatizant al altui club de fotbal sau baschet care consideră că s-a dat prea mult și va tăia de la baschet.

         D-na președinte Lokodi: Nu am înțeles, dvs nu pe punctaje ați dat ci pe simpatizanți?

         D-l consilier Țintoșan: Ba da, pe punctaje, dar s-ar putea ca în această sală să fie un simpatizant al altui club.

         D-na președinte Lokodi: Dar eu știu că este stabilit în regulament un punctaj foarte strict.

         D-l consilier Țintoșan: Este, dar din cauza simpatiilor, este al doilea an la rând când se fac presiuni mai mici sau mai mari pentru Baschet Club. Îmi pare rău că nu i-am putut ajuta dar s-a dat 33% din bugetul întreg alocat.

         D-na președinte Lokodi: Domnilor vă mulțumesc pentru activitatea de azi și ne întâlnim peste două săptămâni la ședința ordinară.

         Ședința s-a încheiat la ora 14.30.

        

 

                                                                                     Întocmit:Camelia Vlasiu

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                     SECRETAR

 

Lokodi Edita Emöke                                             Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean