ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._______/______2007

       Dosar IV.C.1

                        

 


PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 29 martie 2007

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

        Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.71/2007.

        Din cei 34 consilier în funcție au fost prezenți 32, domnii consilieri Șopterean Ioan și Boloș Vasile lipsesc motivat.

        Au fost invitați să participe:

·            dl. Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș

·        dl. Căbulea Ioan Nicolae – comisar șef Inspectoratul Județean de Poliție Mureș

·        d-na Corina Teodor, directorul Bibliotecii Județene Mureș

·        dna Pop Daniela, contabil-șef Biblioteca Județeană Mureș

·        dl Constantin Cotîrlan, directorul Centrului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Iosib Maria, contabil șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș

·        dna Albu Lelia, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dna Mihaly Maria, contabil șef al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș

·        dl Titi Iosif Boantă, directorul Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL”

·        dl Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș

·        dna Ludușan Leontina, contabil-șef al Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL”

·        dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Județean Mureș

·        dna Mihalte Marcela, contabil-șef al Muzeului Județean Mureș

·        dl Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș

·        dl Cazan Vasile  - director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

·        dl Drăgoi Aurel, contabil-șef al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș

·        dl Moraru Cornel, redactor șef al revistei „VATRA”

·        dl Nistor Onofir, contabil-șef al revistei „VATRA”

·        dl Galfalvi Gyorgy, redactorul șef al revistei „LATO”

·        dna Lepedus Julcsa, contabil șef al revistei „LATO”

·        dl Cârdan Ioan, comandant, Centrul Militar Județean Mureș

·        dl Mureșan Cristian, contabil-șef Centrul Militar Județean Mureș

·        dl Blaj Virgil, director SC SURM SA

·        dl Ioan Ilieș – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Dumbravă Florin, director, Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Mezei Vasile, director economic DGASPC

·        dl Begidzsan Laszlo, Serviciul Județean Salvamont

·        dna Grec Claudia, director Centrul școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Crahmaliuc Anișoara, contabil-șef Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

·        dna Pescari Tatiana Ana, director, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dna Kalman Eva, contabil șef Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

·        dl Sabău Ștefan, director Școala Specială Apalina

·        dna Molnar Viorica, contabil șef Școala Specială Apalina

·        dl. Coman Ioan – director, A.R.R. – Agenția Tîrgu Mureș

·        directori, directori adjuncți, șefi-servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ

 

 

D-na președinte Lokodi:Bună ziua doamnelor  și domnilor, v-aș ruga să vă porniți aparatele pentru a putea face prezența. Azi lipsesc motivat domnii consilieri Ioan Șopterean, care este la un schimb de experiență în Turcia, pe tema investițiilor, manifestare organizată de camerele de comerț și domnul consilier Vasile Boloș care este la o conferință la București, în calitatea sa de profesor universitar. Câțiva colegi au anunțat că au probleme și doresc să plece în timp util, motiv pentru care doresc să avem un pic de schimbare în ordinea de zi și să luăm puntele 6, 7 și 9 ca prime probleme pe care le discutăm. Punctul 7 trebuie discutat primul pentru că domnul David Csaba, care este reprezentantul Consiliului Județean în Consiliul de Administrație al SURM-ului, are, de asemenea, ședință la consiliul local. Cu aceste precizări vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi.

 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat(Popa), 4 absenți(Boloș, Giurgea, Szalkay, Șopterean).

 

 

Ordinea de zi:

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC „Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

 

        D-na președinte Lokodi: A fost discutat în comisia economico – financiară, comisia de servicii, comisia economică a dorit să i se dea unele lămuriri în legătură cu acest proiect prin care conform avizului Autorității Naționale de Reglementare a Prețurilor a avizat un nou preț către consumatori, preț cu care să fie facturat atât consumul de la populație, cât și consumul industrial. O să îl rog pe domnul David să vină la microfon și să susțină necesitatea acestei majorări de preț.

        D-l vicepreședinte Frătean: Știți foarte bine că județul Mureș este într-o fază, cred că bine pregătit, pentru reglarea în termenul în care România s-a angajat și față de județul Mureș până în 2018 a problemei apă și canal. Timpul este foarte scurt, dar noi ne considerăm pregătiți. Toate fondurile care vor veni și deja suntem contactați atât în ceea ce privește Planul Operațional Regional cât și planul sectorial (pe mediu) față de acest subiect apă, și canal chiar și azi avem un proiect de hotărâre pe zona de vest a Câmpiei și știți foarte bine că la 1 aprilie noi propunem un proiect foarte mare pe Planul Sectorial Investițional în valoare de peste 150 milioane euro pentru reglarea problemei apei atât în zona metropolitană  cât și în cealaltă parte a Câmpiei, exact conducta SURM-ului, până la Sărmaș, toți acești bani vor veni în județ cu o singură condiție: administrarea acestor bani de către un operator regional, este condiția bugetului UE. Noi am înființat acest operator, l-am înființat prin programul SAMTID. Va primi și SURM-ul în interiorul său. Aceste prețuri sunt avizate de Autoritatea Națională și vor fi valabile și în acest an, până la integrarea SURM-ului în AQUASERV. În același timp noi, de la 1 ianuarie 2007, nu mai putem acorda niciun fel de subvenții, sub nicio formă. Pentru apă, practic SURM-ul a făcut până acum un fel de subvenție mascată. Dacă ne uităm la facturi, la modul cum se consumă apa pe câmpie și în general pe mediul rural, veți vedea că așa este. În același timp, noi patronăm o instituție, care nu poate să fie în pierdere și nu poate să nu fie în stare să își ducă programele la îndeplinire. Știți bine că în bugetul pe acest an am aprobat proiectul tehnic pentru reabilitarea magistralei pe care SURM-ul o administrează pe zona de câmpie. Care proiect tehnic va intra în Programul Operațional Sectorial în cadrul acelei finanțări pe o rămășiță ISPA cu Ministerul Mediului cu care vom accesa fondurile structurale. Și această majorare de preț face parte din această strategie, SURM-ul s-a restructurat cât a putut de bine. Personalul este la minim, dotările cu bugetele cu care tot timpul am dezbătut fiecare cheltuială, nu s-a reușit să le aibă la cel mai înalt standard, am zis că totuși le acceptăm pentru că va intra în operatorul regional. Salariile sunt atât de mici încât este obligat să mărească unele salarii pentru a se încadra în baremurile naționale pe care oamenii muncii au nevoie după lege. În consecință susțin să acceptăm acest preț care vine să susțină finalizarea strategiei, care am făcut-o împreună pe județul Mureș în ce privește alimentarea cu apă și canal.

        D-l David: Prezentarea făcută de domnul vicepreședinte îmi ușurează sarcina, pentru că nu mai revin la datele pe care le-a prezentat dânsul. Salariul mediu la unitatea noastră este de 630 Ron, în timp ce salariul mediu pe ramură, în România este de 850 Ron, deci noi, cei care ne-ați mandatat, am încercat să facem o restructurare, totalul de personal este de 75 de persoane care administrează 299 de km de rețea magistrală și 30 stații de pompare. Să știți că nici AQUASERVUL nu cred că are mai multă rețea, dar are alt personal. O altă remarcă: dânșii au făcut 1125 de intervenții de avarie anul trecut, care nu au fost plătite de nici un consiliu local pe teritoriul căruia a fost făcută intervenția. Vreau să vă spun că în momentul în care o unitate vrea să mărească prețul trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, costul cheltuielilor materiale trebuie să fie mai mare de 5% și vă dau câteva elemente care au dus la această cerere de mărire. În acest interval s-a mărit prețul la energie electrică cu 5%, creșterea prețului gazului metan 7%, creștere salariu minim pe economie 18,9%, creștere combustibil 10%; dacă adunăm toate acestea e 40,9%. Noi ne-am prezentat la București cu o solicitare de creștere de 32% care a fost aprobată de Agenția Națională de Reglementare. Eu vreau să vă cer să fiți de acord cu această decizie pentru că dacă nu această unitate va lucra în pierdere. Suntem răspunzători pentru această unitate și nu o putem lăsa să ajungă la faliment. Din cauză că am făcut aceste restructurări de personal de mai mult de 1 an de zile SURM reușește să plătească factura curentă la AQUASERV și încă ceva peste. Deci încercăm să reducem dar datoriile sunt de 4,5 miliarde, penalitățile ne duc spre 12 miliarde și chiar dacă se va uni cu AQUASERV nu este indiferent pentru un operator regional cât de mare balast preia și cât trebuie să depună efort pentru a-l aduce la standardele care sunt impuse de UE. Vă rog să fiți de acord cu această majorare care este justificată din toate punctele de vedere.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim că într-adevăr dvs susțineți interesele Consiliului Județean și faceți eforturi să acumulăm cât mai puține pierderi pentru că această societate este a noastră. Nu aș dori să intru în analiză, dacă este bine sau nu, nu putem să scăpăm de această societate mai repede decât ne permite SAMTID-ul. Pentru această  perioadă de tranziție de câteva luni, până ce S.U.R.M va intra în Operatorul Regional Unic, vă cer să ne sprijiniți,  nu avem altă cale. Eu înțeleg, și eu sunt ales ca și dvs.

        D-l consilier Giurgea: Noi am discutat și în comisie și o parte am fost pentru amânare, pentru că este o chestiune în care nu putem să închidem robinetul și să nu mai dăm apă la atâtea sute, mii de persoane. Dar noi am pornit de la o situație de fapt și am făcut niște analize, dar trebuie să pornim de la o situație clară, ce preț are această apă și înțelegem că e undeva la 0,75 Ron /mc și să ajungem la 3,8 Ron. Este un preț extraordinar de mare. Știm că S.U.R.M-ul trebuie să funcționeze știm că are o grămadă de pierderi, dar calculând am ajuns la concluzia că sunt pierderi de 300 – 400 %. Am făcut niște calcule economice și de cost și am ajuns la această concluzie. Deci cum am mai spus și la început nu putem închide robinetul, dar trebuie să facem ceva indiferent că intră sau nu în AQUASERV. Ca astăzi să aflu că și noi, târgu-mureșenii, cumpărăm apa de la AQUASERV cu 3,6 Ron. Față de prețul de producție de 0,75 Ron.

        D-na președinte Lokodi: Dar nu uitați acele împrumuturi luate de AQUASERV pe ISPA și de la Banca Mondială care intră acum în prețul apei.

        D-l consilier Giurgea: Noi știm și vreau să vă spun că l-am susținut pe Daraban de fiecare dată și o fac în continuare, dar poate ne explică cineva, dacă nu azi, într-o ședință viitoare, de ce la noi se cumpără apa cu 3,6 Ron și în alte localități este mult mai ieftin. Am  înțeles că sunt localități în unele județe unde apa se vinde la 2 Ron. Ceea ce este o diferență foarte mare. Trebuie să vedem pentru că în situația dată ajungem în 2008, o să mergem în teritoriu, suntem oameni politici, vom fi întrebați de ce e apa așa de scumpă și de ce am acceptat să o tot scumpim. Acestea au fost problemele noastre în comisie, astea au fost discuțiile și cred că și cine a votat împotrivă nu a votat cu tot sufletul pentru a închide robinetul celor care primesc apa pe rețeaua SURM.

        D-na președinte Lokodi: Putem cere operatorului regional ca la ședința următoare să vină și să ne prezinte, ca și aleși județeni, modul de constituire și construire a prețului apei.

        D-l consilier Pokorny: Eu am ajuns în posesia unor date în plus față de ce am avut în comisie și aș adăuga că această linie lungă constă în țevi de 30 de ani vechime așa că este o pierdere uriașă de apă pe de o parte, pe de altă parte sunt în al doilea mandat și nu știu să se fi făcut vreo investiție de modernizare a acestei întreprinderi. În al treilea rând combustibilii, este vorba de niște pompe care presează apa pe o distanță foarte mare, iar aceste scumpiri în cascadă nu au fost trecute în prețul apei - stagna totul. Ori, în momentul în care, verificat totul de către Agenția Națională de Reglementare a Prețului, a fost verificat și s-a aprobat, noi trebuie să ne gândim că noi suntem proprietarii și AQUASERV putea să dea de mai demult în judecată SURM-ul pentru datorii, conform legii, având în vedere relația care o avem ei nu au procedat în acest fel. Eu vă supun atenției și aceste aspecte când votăm sigur că ne doare prețul și ar fi excelent să îl putem scădea. Am spus și în comisie că în prețul apei va trebui să ne gândim, acum bat moneda pe protecția albiei Mureșului, că în amonte de uzina de apă sunt acele balastiere de excavare a pietrelor și apa de spălare îngreunează foarte mult funcționarea stației și schimbarea filtrelor, mi-a confirmat chiar conducerea AQUASERV.

        D-l vicepreședinte Groza: Se pot face diverse demersuri dar în ce privește personalul nu se mai poate face nimic. Din 75 de persoane, 51 au 4,4 milioane, deci salariul minim pe economie. Vă dați seama că aici nu știu ce se mai poate face. Pe de altă parte trebuie să insistăm să vedem dacă se poate face ceva pe linia pierderilor unde, ați văzut în materialul anexat, sunt 51% pierderi în 2006 față de 44% în medie pe anii anteriori. Dacă ținem seama de acest aspect mai putem face ceva. Dar aici e clar e acel proces de amploare, investițional, prin fonduri structurale și chiar și cu acest operator s-a spus clar de la început că este neviabil, nerentabil. De la început s-a spus ca apa să rămână în structura, când s-au desfăcut gospodăriile comunale,  de la început era conceput ca nerentabil. Nu este adevărat că la noi este prea mare prețul, poate că sunt și zone unde este mai mic prețul, dar sunt și zone unde apa costă 8-9 Ron, cum este Iași-ul. Pe de altă parte, eu știu că la Tîrgu Mureș prețul este 3,7 Ron. Sigur, e un sacrificiu dureros, dar trebuie să pornim de la premisa că este un proces temporar până la preluarea de către AQASERV. Din acel moment se poate trece la stabilirea unui alt preț, dar în acest moment nu putem duce la faliment această unitate.

        D-l consilier Benedek: S-a vorbit pentru și împotriva. Eu cred că ar fi fost mai înțelept să se facă o dezbatere mai profundă și o orientare mai cu oameni specialiști din Consiliul Județean pentru că eu cred că această metodă este foarte utilă, cum am văzut și la colegii din Harghita, unde am văzut că toți au avut temă și responsabil de temă. Dacă am avea și noi responsabil de temă, atunci poate nu ar mai avea loc aceste discuții. Nu vreau eu să fac pe specialistul în problema apei și în problema de aprovizionare cu apă, însă nu mă pot sustrage de la responsabilitatea de a-mi da votul sau nu, pentru că sunt trimis aici de un segment de oameni la care este o problema plătirea facturilor la apă, gaz, curent. Cred că nici unuia din Consiliul Județean nu îi este greu să plătească aceste cheltuieli curente. Oamenii care ne-au trimis aici, au aceste probleme. Am înțeles că vorbim de SURM-ul care într-o formă era așa și apoi altfel și că nu are de 30 de ani conductă. Atunci cine s-a preocupat ca cu ocazia celuilalt program să fie refăcut, revăzut sau îmbunătățit? Vorbim de salariile oamenilor, vorbim că Europa nu ne va da bani. Suntem speriați și stresați, iar dacă nu ne asumăm răspunderea atunci nu va putea continua această activitate în această formă sau în alta. Nimeni nu vorbește de responsabilități. A cui este responsabilitatea de a contoriza cine și cât pierde, încă o dată vă spun că am asistat în comisia de buget la niște discuții destul de aprinse unde unii și alții vorbeau despre lucrul cel mai important de pe pământ: este omul, este aerul și este apa. Aș mai putea adăuga și alte lucruri, dacă aruncăm apa în stânga și dreapta, dacă nu contorizăm, nu avem responsabili pe segmente, de ce eu să plătesc apa vecinului sau a altor iresponsabili, sau să pun în situația ingrată, umilitoare omul cinstit, corect care vrea să folosească apa cât poate în interesul lui și al tuturor. Sunt vorbe care pot fi considerate ca demagogie. Eu cred în ele, nu cred că a fost pregătit cum trebuia acest proiect și sunt pentru a rediscuta și repregăti această scumpire.

        D-na președinte Lokodi: Dați-mi voie să vă prezint specialiștii noștri la serviciul de utilități rurale al Consiliului Județean și nu al altora, este domnul David Csaba și domnul Virag Gyorgy, fostul președinte al Consiliului Județean, ales de aproape 3 ani pentru a reprezenta interesele noastre, ei ne pot lămuri cu orice problemă legată de SURM și la dânșii trebuie să apelăm dacă nu înțelegem ceva. În cadrul executivului problemele sunt cunoscute de domnul vicepreședinte Frătean, care răspunde direct, încerc să dobândesc și eu niște cunoștințe deși nu sunt specialist în ape și mai mulți angajați la diferite direcții. Cred că în momentul în care pregătiți materialele pentru ședință, în cazul în care unul dintre ele vă creează probleme, este bine să apelați la oricare dintre noi și să cereți ca un responsabil cu o anumită temă să vă prezinte materialul. Altfel, în presă iese că nu ne pregătim materialele, ele sunt pregătite, dar trebuie să recunoaștem, nici eu nu am cunoștințe speciale în drumuri, nici în protecția copilului, nici în sănătate până ce nu mă informez complet. Vă înțeleg, dar atunci, vă rog, haideți să cooperăm și să cerem specialiștilor să vină. Este aici domnul Blaj, vă poate spune și el anumite lucruri, eu știu că această contorizare se face la limită de localitate, domnul Pokorny a spus datorită faptului că acest Consiliu nu a investit în branșament, acel branșament este învechit, poate exista pierdere în afara contoarelor, deci în conducte. Normal, vom putea afla doar după ce vor intra banii în vederea schimbării conductelor, canalizării, așa cum în momentul de față se întâmplă în orașele cu sub 50.000 locuitori:  Reghin, Sighișoara, Luduș și Iernut.

        D-l consilier Amza: Problema prețului apei o ascult din 2000, când a fost principala problemă în aproape toate ședințele Consiliului Municipal Târgu Mureș. Tot în acea perioadă, când mulți consilieri contestau prețul exagerat al apei practicat de către AQUASERV, aici îl dau exemplu pe domnul Moraru, am auzit de programul ORACLE care era achiziționat de către AQUASERV în valoare de milioane de dolari, am auzit și de specializări și excursii în America de Sud făcute de conducerea AQUASERV ș.a.m.d. Acum, de când sunt consilier județean, aud de prețul apei la S.U.R.M. Am votat anul trecut ca S.U.R.M-ul să intre în Operatorul Regional. Și aș vrea să fac o paranteză aici, domnule vicepreședinte Frătean, vă rog să ne informați ce face Consiliul Local Reghin cu acest Operator Regional. Acum venim să mărim prețul ca acest S.U.R.M să intre cu prețul gata mărit dacă nu cumva îl mai mărim o dată până intră în operatorul regional. În al doilea rând în ședința de comisie ni s-a prezentat ca motivație  a creșterii prețului ba pierderile, ba rețeaua învechită, ba necontorizare, nu s-a spus absolut nimic despre faliment, nu s-a spus nimic de datorii, de numărul de salariați, s-a amintit ceva despre salarii, azi ați venit și ne puneți în față varianta că dacă nu mărim prețul, dă faliment SURM-ul. Eu vreau să vă spun că nu sunt de acord cu mărirea acestui preț pe spinarea populației care plătește metrul cub de apă și așa foarte scump. După cum știți, la ora actuală, fiecare om care lucrează în România plătește o sumă de 444 euro datorită acelor "băieți deștepți" din energie. La sfârșitul anului trecut s-au șters niște datorii de la niște firme producătoare de energie, de stat, de multe miliarde de dolari, pe care tot populația le suportă. Tare mă tem să nu fie deștepți și în apă și în gaz și cine știe unde o să mai apară acești băieți deștepți. Și aș mai  dori să mi se explice de ce este preț diferențiat între populație și pentru restul utilizatorilor. Vă anunț că eu nu voi vota pentru această mărire de preț.

        D-l vicepreședinte Frătean: Voi vorbi în prima parte a intervenției mele ca lider politic. Constat că a început campania electorală. Și în a doua parte ca vicepreședinte al Consiliului Județean. Știți foarte bine că în ultima perioadă, contrar unor discuții pe buget și direcționări de fonduri, S.U.R.M-ul a reglat o serie de probleme interne, o serie de racorduri față de comune, contorizări, schimbarea racordurilor, investiții foarte greu de făcut în condițiile bugetare și în condițiile tipurilor de discuții pe care le-am avut și în comisii și în plen. În al doilea rând, am spus că avem niște magistrale învechite. Valoarea investiției pentru reabilitarea lor depășește 5 milioane de euro, doar reabilitarea conductei. Bani pe care noi nu i-am avut pentru a-i da direct S.U.R.M-ului. În schimb,  chiar cu dezbateri destul de dificile, am reușit să finanțăm un proiect tehnic pentru o bucată de magistrală acum 2 ani și anul acesta am mai prins și cealaltă bucată de magistrală, proiect cu care vom participa la atragerea de fonduri structurale, cum am spus și mai înainte. Un mc de apă a ajuns să fie cât un pachet de țigări, în condițiile în care – credeți că mie îmi convine să susțin majorări de preț astăzi în România?  - Dar ori suntem responsabilii patrimoniului și domeniului pe care îl avem, ori nu. Dacă suntem trebuie să îl valorificăm și să îl punem în valoare în interesul oamenilor. Credeți că dacă S.U.R.M-ul nu își majorează cu câteva procente prețul apei pentru a putea să intre în subiectul de care am vorbit mai devreme cu fondurile structurale și ce am vorbit mai devreme, credeți că dacă micșorăm prețul sau mergem așa înainte pe chestiuni aberante, credeți că vom reuși ca pe Câmpie să fie vreodată apă? Este clar o soluție tehnică, nu este un rezultat politic, nici de rea voință ci unul tehnic și în cadrul unui proiect. Referitor la problema Reghinului nu vreau să spun decât că prin Hotărârea 137 a Consiliului Local Reghin din noiembrie 2005,  s-a votat concesionarea către operatorul regional a serviciului de apă, actul constitutiv al operatorului la care și noi suntem acționari ca și ei, componența și forma de organizare care este pe sucursale și este și adresa sucursalei din Reghin acolo….și acum…câțiva consilieri se întorc. Vă spun că a început campania electorală. Efectul acestui demers poate fi catastrofal pentru Reghin. Eu sper să le vină mintea la cap pentru că dacă nu se vor opri lucrările, este contract cu bugetul european și cu B.I.L.D  pe care l-am semnat și ale cărui condiții le-am acceptat, inclusiv prin hotărârea 137. În condițiile în care investiția în Reghin se face pe gratis pentru bugetul local, inclusiv creditul, ei nu plătesc nici un ban, pentru că se plătește din redevența de concesiune a rețelei către operator. Vor trebui să returneze toții banii din buget, cineva va plăti penalitățile, Curtea de Conturi va spune precis cine trebuie să le plătească, cunoașteți Legea nr.215 ce spune și mai este un efect: noi suntem membri U.E., nu vine Uniunea să ne ia nouă apa din Reghin cum mi-a spus un coleg. Noi suntem U.E. Unii, am impresia, că trăiesc într-o Românie paralelă și defazată și eu nu vreau să trăiesc în continuare în acea Românie, vreau să merg înainte, pentru că există criteriul „f” de eligibilitate a autorităților pentru accesarea fondurilor structurale. Acest criteriu spune c㠄nu sunt eligibile organismele, autoritățile care au avut abateri de la utilizarea banilor europeni. Care nu au respectat angajamentele contractuale„. Din păcate, dacă Reghinul merge așa în continuare, se încadrează aici. Deci asta înseamnă: nici un ban european pentru câțiva ani, pentru nici un proiect, pentru Reghin. Sigur, poate face un contract cu un privat care să facă această investiție pe banii lui și apoi mărește prețul apei de 10 ori pentru a-și scoate investiția. Sigur, se poate și asta. Nu cred că e bine pentru cetățeanul din Reghin cum la fel nu vreau să ajungă județul Mureș, satele noastre, care știți foarte bine că peste 350.000 locuitori nu au canalizare de nici un fel. Știți foarte bine că 250.000 nu au apă curentă tratată de nici un fel. Investițiile necesare în acest domeniu depășesc 1 miliard de euro până în 2018. Numai cele directe  în apă și canalizare, nu mă gândesc la altele. Cine face această investiție? Cine reabilitează o magistrală? Noi vorbim acum de 5-6 milioane de euro ca de ceva intangibil. Nevoia e de 1 miliard, numai dacă suntem capabili să trăim în Europa și să utilizăm resursele europene. Și chiar dacă pare puțin ciudat, asta înseamnă și această hotărâre, un program județean care încearcă să regleze această chestiune.

        D-l consilier Balogh: Am înțeles că problema apei devine tot mai importantă în județ. Eu vreau să facem un inventar referitor la lungimea rețelei de apă din 1996 și să facem inventarul acestei rețele care s-a introdus, nu pe banii populației, nu pe banii bugetului Consiliului Județean, dar aceste rețele și introducerea apei s-a făcut cu sprijinul și cu norocul nostru că la Ministerul Lucrărilor Publice avem de 8 ani de zile pe domnul Borbely Laszlo, deci eu pe această cale, eu nu doresc să comentez sau să politizez, dar vreau să se știe că apa s-a introdus cu sprijinul acelui secretar de stat sau ministru pe care l-am avut în acești ultimi 8 ani. Sunt conducte care au fost înlocuite în urmă cu un an sau o jumătate de an și atunci să îi punem pe cei din Sărmășel să plătească cu 20 ron apa și restul cu 3,6 ron. Eu vă rog să rezistăm încă 9 luni de zile să îi dăm drumul și haideți să  votăm acest preț.

        D-l consilier Amza: Vreau să îi dau un răspuns domnului vicepreședinte care a pomenit de campanie electorală.

        D-na președinte Lokodi: Vă rog frumos să nu o faceți. Domnule consilier eu conduc ședința.

        D-l consilier Amza: Atunci vă rog să o conduceți corect. Dânsul a vorbit 8 minute.

        D-na președinte Lokodi: Vă rog frumos. Este vicepreședinte.

        D-l consilier Amza: O să dăm prin presă replica dvs.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc.

        Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean).

        Art.2 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean).

        Art.3 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean), 1 nu a votat (Kakassy).

        Art.4 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean).

        Art.5 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean).

         Art.6 Se  aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean), 1 nu a votat (Țintoșan).

        Hotărârea în întregime Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Diaconescu), 1 abțineri (Benedek), 3 absenți (Boloș, Szalkay, Șopterean), 1 nu a votat (Țintoșan).

 

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.9/2005 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

 

        D-na președinte Lokodi: Privește acele spații care sunt folosite de către Serviciul de Pază din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș. Proiectul a fost avizat de către comisia de servicii publice, comisia juridică și de comisia de urbanism fără obiecțiuni.

        Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassy), 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

 

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu, nr.2

 

        D-na președinte Lokodi: Acum 2 săptămâni s-a restituit acel imobil care era în administrarea armatei, a fost eliberat, comisia a preluat, este vorba de clădirea din cetate și noi cu un an în urmă am discutat ca această clădire va trece la Muzeu. Trebuie să vă anunț că înainte de a intra în ședință am fost sunată de la Ministerul Administrației și Internelor și se pare că proiectul depus de muzeu pentru reabilitarea acestei clădiri și pentru a deveni un muzeu în cetate, va fi acceptat de ONU și vom primi bani pentru reabilitarea clădirilor ca monument istoric. Comisia de servicii a avizat fără obiecțiuni, comisia de amenajare a teritoriului fără obiecțiuni, comisia juridică fără obiecțiuni.

        Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

        Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenți (Boloș, Szalkay,Șopterean)

 

D-na președinte Lokodi: Vă propun încă, pentru că am avut un proiect de hotărâre care a stârnit mai multe discuții și anume proiectul de la punctul 11 unde am invitat proiectanții și specialiștii, pentru ca să nu ținem oamenii aici până ce discutăm toate materialele, să luăm acum acest punct.

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea  „Centrul de perfecționare pentru personalul din administrația publică”

 

D-na președinte Lokodi: Înainte să faceți prezentarea tehnică, aș dori să prezint Legea 633/2006 privind apărarea împotriva incendiilor unde este prevăzut în art.15 lit.”f” o obligație în sarcina Consiliului Județean pentru înființarea unui centru de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgență, cu acordul Inspectoratului General. În clădirea despre care vorbim acum și a cărui studiu de fezabilitate îl vom cunoaște amănunțit și argumentat, am putea să se execute și aceste servicii, fiind un centru de formare și pregătire în administrație.

D-l arhitect Gal: Vă prezint această clădire, sau mai de la început, ca arhitect am primit o comandă pentru a face un studiu de fezabilitate. Am primit această comandă să concepem o clădire pentru Consiliul Județean. Deci prima idee a fost că această clădire trebuie să reprezinte Consiliul Județean nu pe „nea Ion de la capătul satului” și în tema de proiectare era vorba de două nivele: parter plus etaj. A fost anexat un plan de situație care m-a indus în eroare, pentru că ieșind pe teren, la fața locului am observat deja că au apărut unele clădiri în jur care nu erau prevăzute. Deci este vorba de un centru cu sală de conferință și anexe, o intrare, un hol de primire cu un oficiu în caz că apar oaspeți, plus la etaj unde să fie 4 camere de oaspeți tip hotel. Ulterior am aflat că o clădire există, dar va trebui demolată și înlocuite. Dimensiunile vor fi aceleași, iar eroarea a fost că această clădire nu mai există, dar există 2 sau 3 clădiri noi. Deci am avut eu ca arhitect un altfel de vis și când colo era cu totul altceva. Am încercat să mă încadrez, efectiv în această parte e o clădire la 2 m. Deci clădirile sunt puse în rând. De aceea nu apar prea multe geamuri pe această parte și nici în spate. Dansul în cătușe e mai distractiv și a apărut intrare printr-un pridvor tipic zonei noastre, holul, sala multifuncțională cu posibilitate de ieșire spre terasă. Plus oficiul care va da posibilitatea servirii unei cafele sau ce e nevoie. Sus, 4 camere unite printr-un hol comun. Presimțirea mea a fost că e vorba de o umplutură și în mod sigur va fi nevoie de o fundare mai adâncă. În studiul de fezabilitate am vorbit într-adevăr de 2 nivele cum s-a cerut, dar societatea a comandat un studiu geo-tehnic, din care a reieșit că fundația trebuie săpată până la 1,60 m adâncime. Fiind clădirea ridicată la 1 m deasupra solului înseamnă că avem de ales: facem o groapă, ridicăm fundațiile și reumplem la loc, sau aveți un nivel în plus, nivel care poate ascunde spațiile de depozitare și ce se mai cere și nu era cuprins în temă, de exemplu cum a cerut S.A.N.E.P.I.D-ul care a zis că ar fi bine să existe vestiare pentru personal. Pe baza acestei presimțiri am mărit suma de investiție, care împărțind la această nouă variantă, a revenit la 1 nivel nu modest, dar totuși care permite crearea unei clădiri care să ne reprezinte.

D-na președinte Lokodi: Ceea ce trebuie să decidem este: facem o clădire cu un subsol, care va avea o adâncime de 1,5 m, ceea ce va însemna  izolare, pentru că din studiul geo – tehnic  a arătat că este apă în teren, cheltuielile cresc. Dacă nu facem acel subsol, atunci renunțăm, umplem cu pământ, va fi doar pe două nivele și atunci va fi la un alt preț. Și așa, în prețul care s-a calculat inițial, cu această posibilitate de 3 nivele, o pivniță mare plus un nivel cu sala de conferință cu o mică bucătărie și sus camerele, am zis că analizăm prețul și am cerut domnului proiectant să meargă până la o sumă din care putem în mod efectiv să executăm această clădire. Chiar luând în considerare pivnița.

D-l arhitect Gal: Prețul este în jur la 1000-1200 euro/mp ceea ce înseamnă o vilă în jurul Bucureștiului. Costul total în jur de 400mp, deci 50.000 euro.

D-na președinte Lokodi: Sau facem ceva mult mai ieftin, fără pivniță.

D-l arhitect Gal: deci dvs votați un cadru, iar apoi veți da la licitație și se vor vedea costurile efective. De crescut, nu va crește prețul.

D-l consilier Balogh: Dacă se face pivnița de ce nu facem o piscină, un centru de recuperare, toată lumea după program merge face un înot, se recuperează și se poate o piscină cu două, trei saune.

D-l arhitect Gal: Deci structural se poate, dar tehnicul va decide. Nu este o idee rea, dar nu m-am gândit la așa ceva.

D-na președinte Lokodi: Nu vreau să intru în polemică dar cred că visăm. Nu știu dacă se poate, având în vedere acele structuri geologice, dacă ne-ar permite, dar piscina se poate face și din material plastic.

D-l arhitect Gal: Structura să știți că permite totul ține de tehnologie și bani.

D-l consilier Mora: Vreau să aduc atenția asupra unui aspect juridic, exact ceea ce am pățit cu investiția de la cinematograful UNIREA care a întârziat execuția cu mai mult de 3 luni. Vă aduc aminte că anul trecut în mai a fost în cadrul comisiei de urbanism și am discutat de investiția de la UNIREA și l-am întrebat dacă investiția evaluată de dânsul poate fi făcută în acea valoare. El a spus că da, categoric. A venit momentul în care s-a licitat lucrarea și au venit constructorii care au dat o valoare cu peste 50% mai mare decât era valoarea investiției aprobată de către Consiliul Județean. Automat acest lucru cauzează întârzieri în cadrul investițiilor pentru că în momentul în care depășești valoarea depusă automat se anulează licitația pentru că nu există asigurate fondurile. Având în vedere că suntem într-o situație în care tehnic vorbind suntem în faza de studiu de fezabilitate și nu vorbim de proiect tehnic în detaliu cred că ar fi bine să dăm drumul la indicatorii tehnico economici așa cum sunt acum, urmând ca ulterior dânșii când fac proiectul tehnic de detaliu să reiasă exact valorile pentru această investiție. Să nu picăm în capcana sub evaluărilor pentru că întârziem lucrările cu mult. Oricum prețul care se va impune va fi cel în urma licitațiilor pentru că aici este prețul care se stabilește, dar repet dacă suma e mai mică decât a celui mai mic ofertant automat trebuie anulată licitația. Deci rugămintea mea către domnul proiectant este să își facă evaluările în modul cel mai corect și profesionist, nu contest problemele de sol, problemele tehnice care există la nivelul subcotei 0, având în vedere că dânșii propun acea fundație mare și se pierde un spațiu imens sunt pentru a folosi spațiul de subsol, va fi demisol datorită cotei 0 care se ridică la 1 m undeva peste cota pământului existent deci e păcat de Dumnezeu ca acel spațiu tehnic  să nu fie folosit, mai ales că nu am văzut în P+1 spații tehnice nicăieri evidențiate.

D-l arhitect Gal: Inițial era vorba ca aceste spații tehnice să apară la parter, dar parterul ar trebui să rămână un spațiu de primire.

D-l consilier Mora: Datorită încorsetărilor cu clădirile din jur, inclusiv că nu poți pierde din spațiul de parter de exemplu pentru spații tehnice eu aș opta pe ideea de demisol, care, dacă se ridică la peste 1 m ar avea parte de iluminare naturală. Aș opta pentru această variantă cu corecția de rigoare în momentul în care există proiectul tehnic.

D-l consilier Benedek: E bine ca de poziția de nespecialist poate prin opoziție, pui niște întrebări. Îmi aduc aminte din comisia de buget că au început discuțiile de la 600.000 euro și s-a ajuns până la 1 milion. Nu sunt specialist în așa ceva, azi aud de 480.000, este bine, pentru că se economisesc 120.000, este bun pentru că orice strigare merge în sus sau jos, licitația va decide. Dar dacă pornești de undeva de sus, atunci cam mulți bani merg spre alte destinații decât pentru ce suntem noi mandatați. Deci e bine ca și cumpărarea caselor de la Miercurea Nirajului unde s-a pornit cu preț mare iar în ședința de buget, după o dezbatere serioasă a dat alți parametrii și s-a cumpărat  pe suprapreț, dar oricum mult mai bine. Deci este binevenită discuția și în continuare aș întreba bugetul anului acesta va suporta această cheltuială?

D-na președinte Lokodi: Răspunsul este prea simplu: de 3 ori am fost somați de către Consiliul Local Tîrgu Mureș să demolăm vechea clădire în locul căreia urmează să construim, chiar în primăvara acestui an s-a intrat cu forță, cu jandarmii ca să se demoleze, a trebuit să ieșim și să oprim demolarea acelei clădiri și mulțumim presei că ne-a atras atenția că ni se demolează construcția și anul acesta ar trebui să demolăm clădirea și să ne apucăm să construim această clădire. Normal la rectificare trebui să prevedem banii.

D-l consilier Socotar: A fost o discuție aprinsă și la comisia de buget pe această temă, în esență într-adevăr s-a vorbit de o sumă de 600.000 euro. Și acolo am susținut că avem nevoie de un centru de perfecționare, aș propune să aprobăm indicatorii tehnico-economici, dar nu știu dacă e oportun ca întreaga sumă să fie alocată anul acesta. Nu știu dacă putem cheltui chiar și 500.000 euro care reprezintă 10% din fondul de investiții al Consiliului Județean.

D-na președinte Lokodi: Mie când încep ceva îmi place să termin. De fiecare dată ne-am convins că dacă am lungit ceva în timp, lucrurile s-au scumpit nu au devenit nici mai ieftine, nici mai rapide, nici mai operative. De exemplu Aeroportul „Transilvania”. Cred că am plecat de la o valoare și am ajuns la 38 miliarde de lei acum 3 ani. Nu cred că e bine, cred că e mai normal să licităm lucrarea, să construim și la iarnă să o folosim.

D-l consilier Szalkay: Într-adevăr noi am dezbătut această problemă și am ajuns la concluzia că această investiție, cu toate că e oportună, prețul acesteia pe mp este fantastic de mare. Nu demult am participat la inaugurarea Băncii Alpha de la București care se spune că este una din cele mai moderne construcții din România și am întrebat pe constructori și era exact 1000 de euro/mp. Deci eu consider, nu știu cât de luxoasă va fi a noastră, dar acolo era ultimul răcnet din toate punctele de vedere. Nu știu cum ne poate convinge cineva că această construcție va fi la același nivel cu cea din București pentru a justifica un astfel de preț.

D-l arhitect Gal: Trebuie să vă spun astfel: din anul trecut s-au cam scumpit materialele de construcții cu 25 – 30%. Deci va fi un salt la prețuri/mp. Subliniez încă odată: este un cadru nu este un proiect gata făcut ca să știu exact unde ne-am oprit. Eu confecționez șapca destul de mare că să fiu sigur că îmi acoperă urechile, nu îmi îngheață peste iarnă. Nimic nu este bătut în cuie aici. Tehnic vorbind aș propune ca până ce începe iarnă să aveți pus acoperișul. Decizia vă aparține.

D-l consilier Szalkay: Am înțeles explicația dvs, dar dacă noi acum aprobăm la această valoarea nu va fi nebun constructorul să facă la 500.

D-l arhitect Gal: Dar de unde va știi?

D-na președinte Lokodi: O clipă domnilor. Știți cumva ceva ce eu nu știu? Păi  vorbiți de constructor fără să fie făcută licitație? Despre ce vorbim? Noi aprobăm indicatorii tehnico – economici care pot fi sub sau peste. La cinematograful Unirea noi am aprobat o sumă și până să se termine licitația a trebuit să majorăm. Cu 50 % domnilor! Deci dacă credeți că este bună investiția haideți să începem, a început campania, cu ce ieșim în fața populației? Cu o clădire în plus. Și cu cinematograful Unirea unde nu am construit, am făcut doar reparații și am aprobat și nu va fi mai ieftin dar va fi vreo 17 miliarde cu reparațiile. Și aici aprobăm vreo 21 de miliarde o construcție nouă. Cu trei nivele.

D-l arhitect Gal: Dacă în loc să facem șarpanta pe planșeul de sus mai zidim 4 rânduri de cărămidă, efectiv, tehnic vorbind nu este exorbitant,  aveți un spațiu de rezervă. Se cheamă pod, oricând se poate interveni și se  dă o altă destinație. Nu încape în acel buget probabil, dar cu timpul și cu dorința dvs se poate realiza.

D-l consilier Radu: Sunt de acord cu asemenea proiect pentru că e necesar. Aș vrea să aflu 2 lucruri dacă terenul e proprietatea noastră, sau cum se va rezolva situația terenului dacă nu e în proprietatea noastră și al doilea lucru dacă în acești bani pe care i-ați prevăzut dvs pe mp e prevăzută clădirea cu izolare termică și totuși consider că este cam scump. Putem spune chiar exagerat. Eu știu că e la 500 – 600 euro/mp. Da să facem studiu de fezabilitate și apoi vom vedea.

D-l arhitect Gal: Este prevăzută izolația termică.

D-na președinte Lokodi: Am trecut de studiu, am aprobat acum vreo 4, 5 luni. acum aprobăm indicatorii tehnico – economici.

D-l consilier Radu: Atunci propun că dacă are și izolare să o facem la 400.000 euro….

D-na președinte Lokodi: Domnule consilier! Nu târguim!

D-l consilier Radu: Dar dacă aprobăm din start peste 600.000 euro atunci constructorul nu va avea interesul să iasă mai ieftin.

D-na președinte Lokodi: Terenul este în folosința Consiliului Județean.

D-l secretar Togănel: Terenul este proprietatea municipiului și va fi concesionat pe durata existenței construcției, către Consiliului Județean.

D-l consilier Radu: Bineînțeles că acum nu aș vrea ca presa să înțeleagă că noi vrem piscină. Sunt destule bazine acolo, e și lacul, nu avem asemenea pretenții.

D-l vicepreședinte Frătean: Subiectul este spumos, Consiliul Județean își face palate. Din punctul meu de vedere este nevoie de această clădire. Consiliul Județean Mureș care are un aparat propriu, un sindicat puternic, instituții subordonate știți bine că nu prea are unde să își desfășoare activitățile de bază date de lege. eu cred că oportunitatea nu poate fi discutată. Avem 3 variante:1) nu facem nimic, 2) respingem acest proiect și facem altul, nu știu o cabană de lemn sau ceva, 3) acceptăm proiectul. Referitor la prețul pe mp, și mie mi s-a părut mare suma de peste 600.000 euro la prima vedere. Dar, între timp, am vrut să îmi ajut copilul să își găsească un apartament în Târgu Mureș și am văzut câteva apartamente pentru piața mureșană. Știți care este prețul? 1000, 1100euro/mp. Asta am văzut eu. Nu vă reamintesc, referitor la sumă, numai proiectul de la Parcul Industrial, unde am pornit proiectul cu bani asigurați, 6 milioane euro, iar licitația a fost câștigată la 5 milioane euro.  Să nu vă mai amintesc că de la 1 ianuarie 2007 licitațiile se fac pe SEAP centralizat național, transparent până la Bruxelles. Știe cineva care va fi constructorul? Poate veni cineva din Praga sau Budapesta…sau de oriunde. Noi aprobăm niște indicatori tehnico – economici putem să rediscutăm suma, chiar și mie mi se pare scump, dar asta este nu avem ce face.

D-na președinte Lokodi: Clădirea aceasta va fi pentru viitor nu pentru azi. Odată cu descentralizarea instituțiilor și trecerea în coordonarea Consiliului Județean, vom avea probleme. Noi nu avem spații, în afară de această sală nu avem unde ține evenimente. Putem analiza, putem lăsa să treacă acest an și la anul să nu facem pentru 1000 euro ci pentru 2000 euro. La sfârșit am să cer să mi se spună ce sumă va apărea în proiectul de hotărâre și vom vota.

D-l consilier Amza: Și eu sunt pentru o construcție de acest gen, peste tot unde am fost în delegație fiecare consiliu local sau județean avea o clădire de acest gen, uitați-vă consiliul municipal ce casă de oaspeți are, este o zonă deosebită pentru județul nostru, dar totuși vreau să vă spun că mi se pare exagerată suma, chiar dacă domnul vicepreședinte spune că a văzut apartamente la acest preț, dar probabil că acel subsol ridică foarte mult prețul acelei clădiri. În tot Complexul „Mureșul” o singură cădire are pivniță. Restul nu au nici subsol nici pivniță. Nu știu dacă ați verificat, dar este o hotărâre a consiliului local care interzice lucrări în timpul sezonului, nu știu dacă știți că există o prevedere în acea hotărâre care spune că nu se poate construi decât parter + un etaj și numai din lemn și nu zidărie, vă rog să verificați, pentru că, poate nu va dura mult construcția, dar va dura mult până să ne dea certificatul de urbanism și autorizația de construcție.

D-na președinte Lokodi: Exact lângă noi este construit din cărămidă Antena 1. Păi noi să nu primim autorizație. În concluzie e frumos, sunt de acord, dar mi se pare totuși cam scump la ora actuală pentru județul nostru.

D-l consilier Tatar: Este necesar să facem această clădire, am fost de acord să o facem dar eficiența e discutabilă. Normal la acest preț, nu sunt constructor, dar am participat la o prezentare unde acest cartier pe care îl face Izorep și Contrascom Bența, care construiesc în toată țara, ei reușesc să facă cu 388mp + TVA casă nouă, la cheie, nu știu cum am ajuns noi la această sumă. Poate din cauza fundației dar aceasta ar trebui să ridice prețul cu maxim cu 30%.

D-l arhitect Gal: Ajungem pe un teren alunecos.

D-l consilier Tatar: Dacă considerați că se ridică prețul acestei clădiri din cauza fundației, nu o mai facem. Nu cred că e atât de mare nevoie de o pivniță. Oricum eu cred că această casă va fi folosită mai mult ocazional sezonier.

D-l arhitect Gal: Ba nu, are centrală proprie, se poate folosi tot timpul anului. Toate spațiile tehnice, unele activități ale unor oaspeți se vor muta jos, pentru că dacă am înțeles bine veți ține conferințe de perfecționare, de orice fel și cele 4 camere sunt pentru acei invitați. Cunosc casele de care vorbiți, între faianță și faianță există foarte mare diferență…

D-l consilier Tatar: Și între executant și executant tot diferență, între constructor și constructor și e diferență de bani. Aici e vorba de bani publici. Nu e vorba de banii mei sau de banii unui miliardar care își permite să îi arunce pe geam. În județul nostru jumătate din buget se duce pe protecția copilului și încă jumătate investim în casă dacă mergem în ritmul ăsta. Eu am o părere foarte bună despre această casă, de acord să facem, dar să fie utilă și în interesul județului Mureș.

D-l arhitect Gal: La această problemă pot răspunde doar când va fi gata așa zisul deviz, adică calculația concretă. Acum vorbim de niște cadre.

D-l consilier Tatar: Am o întrebare: clădirea pe care o demolăm, a fost făcută din cărămidă, nu? Dacă a fost făcută din cărămidă, atunci se poate construi una nouă tot din cărămidă. Acele cabane de lemn să fie din lemn și cele din cărămidă să fie din cărămidă.

D-l arhitect Gal: Este mixt. Parțial structură de cărămidă, parțial lemn.

D-l consilier Țintoșan: Dacă e să ne raportăm la prețurile de pe piață, eu sunt în discuție cu o firmă, alta decât a spus colegul meu, care mi-a oferit un preț de 300 euro/mp + TVA. De asta spun că mi se pare cam mare prețul.

D-na președinte Lokodi: Ce noroc că eu nu sunt în discuție cu nicio firmă de construcție astfel că nu cunosc nici un preț. Eu trebuie să ascult ce zice specialistul  sau să îl ascult pe domnul Kopacz, așa cum l-am rugat, haideți în față și prezentați materialul întocmit.

D-l director Kopacz: Eu am făcut un calcul după primul proiect pe care l-am primit care este parter + etaj. Eu nu știam în momentul respectiv că terenul de fundație nu este corespunzător și că va suferi unele modificări. Și mie mi s-a părut cam mult. Din calculul meu a ieșit 1060 lei noi. Deci  în cazul în care se face un demisol nu am făcut calculele dar suntem la prețul care s-a ofertat prima dată.

D-na președinte Lokodi: Deci am făcut un calcul, fără pivniță.

D-l director Kopacz: De fapt va fi un demisol nu pivniță.

D-l arhitect Gal: Trebuie să vă spun, groapa oricum va trebui săpată indiferent că faceți sau nu demisolul. După ce faceți fundațiile, groapa se poate umple la loc cu pământ, nu e nicio problemă. Asta ar însemna 2,50 m de pământ aproximativ. Într-adevăr subsolul în sine e mai scump decât un subsol normal. Dar dacă ne raportăm la întreaga investiție nici cu 10% nu economisim. Pentru că oricum va trebui turnat beton, probabil beton dry+ o cuvă de teflon.

D-na președinte Lokodi: Deci domnilor v-aș ruga să fiți atenți. Avem de votat un proiect. Dacă nu trece, nu facem. Nu mai trece altădată. Eu cât sunt președinte nu am să mă cert cu dvs în folosul comunității. Indicatorii tehnico – economici au fost prevăzuți la valoarea totală de 503.669 euro. Fără TVA. Cu subsol. Deci ce e in proiect e cu demisol.

Art.1 Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Bartha, Tatar), 4 abțineri (Pokorny, Popa, Szalkay, Țintoșan), 3 nu au votat ( Kakassy, Radu, Venczi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.2 Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Kakassy, Tatar), 6 abțineri (Ban, Bartha, Pokorny, Popa, Szalkay, Țintoșan), 1 nu a votat (Venczi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Tatar), 6 abțineri (Ban, Bartha, Pokorny, Popa, Szalkay, Țintoșan), 1 nu a votat (Venczi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș

       

        D-l consilier Szalkay: O să vă prezint pe scurt această rectificare care constă într-o rectificare de 225.000 ron, deci bugetul nostru crește de la 117.657.000 la 117.952.000. În ce constă acest lucru: sunt 2 poziții, una se referă la adresa 2535/23.02.2007 prin care M.T.C.T  comunică faptul că prin Legea 486 de aprobare a bugetului au fost aprobate sume pentru lucrări de cadastru imobiliar pentru unele localități ale județului, în Tîrgu Mureș – 85.000, Sovata – 40.000, Reghin – 20.000, Târnăveni – 20.000, Miercurea Niraj – 15.000, Bogata – 15.000, Eremitu – 15.000. De asemenea, prin adresa 2557 a M.T.C.T comunică că prin programul finanțărilor de la Bugetul de Stat se reactualizează planurile urbanistice generale și regulamentele locale de urbanism în 2007 și se alocă suma de 85.000 lei. Deci 85.000+210.000 este 295.000 care de fapt reflectă rectificarea de care am vorbit. De asemenea sunt unele rectificări în cadrul anumitor poziții de la unele instituții, dar nu sunt semnificative nu influențează de la o poziție la cealaltă, nu influențează per total bugetul. În concluzie ce am aprobat noi la comisia de buget, am fost de acord ca bugetul să se rectifice atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 117.952.000 ron.

Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.5 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.6 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au  votat (Amza, Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a  votat (Lokodi), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

 

2.Raport de activitate pe anul 2006 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

D-l director Dumbravă prezintă ideile principale ale raportului, adresând  domnilor consilieri rugămintea de a studia raportul. Totodată anunță disponibilitatea dânsului de a răspunde pe viitor la eventualele întrebări.

D-l consilier  Pokorny: Eu aș dori să punctez două aspecte ale raportului. Aș dori să atrag atenția la Capitolul III privind situația bugetară pe 2006. Am primit multe observații din partea unor colegi, privind faptul că se cheltuiește în D.G.A.S.P.C 40% din bugetul Consiliului Județean. Dacă observați în raport, eu folosesc această ocazie pentru a clarifica o informație eronată deoarece matematic vorbind bugetul anului trecut a fost 121 milioane Ron din care D.G.A.S.P.C a cheltuit 48 milioane, care ar însemna într-adevăr 41%. Dar, dacă ne uităm vedem că din această sumă numai 47% este contribuția Consiliului Județean. Imediat ne dăm seama că această contribuție este 24%. Eu consider că este acceptabil, restul este meritul acestei echipe care a reușit să atragă fonduri guvernamentale în valoare foarte mare până la suma de 48 milioane. Eu cred că prin această chestiune putem pune punct la o discuție jenantă și mi-am însușit de multe ori această chestiune. În al doilea rând, privind economia, este vorba de construcțiile PHARE care din 1 martie sunt în derulare din plin. Se construiesc 5 edificii noi în 5 localități din județ. Toate aceste locații au fost alese astfel încât clădirile noi să fie așezate ori în curtea clădirii vechi, ori în grădina acelei construcții, ori în imediata vecinătate, ori programul PHARE prevede să fie o instituție de sine stătătoare. Exemplu concret Brâncovenești, avem 300 de asistați în unitate, se scot aici 50, mergem 38 de secunde pe jos până la noua instituție, ca să fie pentru 50 de asistați o construcție nouă, repet, așa cum a fost și la Sighișoara apasă pe umerii Consiliului Județean cu 15 miliarde anual. Eu am înaintat un proiect de hotărâre ca să nu fim de acord, respectiv să găsim o soluție ca aceste instituții, așa cum este firesc și cum ne-am gândit noi atunci când am înaintat aceste proiecte să fie o secție a celei existente cu același personal, aceeași administrație, nu să facem într-o curte două administrații, doi portari ș.a.m.d. Supun și această problemă atenției dvs.

D-l vicepreședinte Frătean: Sunt convins că este loc de mai bine, fără discuție.

D-l consilier Radu: Într-adevăr din bugetul Consiliului Județean sunt alocate sume, în jur de 47% deci din cele 117 milioane Ron, o sumă importantă se alocă D.G.A.S.P.C. Într-adevăr trebuie să avem grijă de copii și de bătrânii noștri la cel mai înalt nivel. Dar mi-am pus următoarea întrebare: noi am cumpărat o serie de case familiale ca să desființăm aceste centre, care costă mult din bugetul consiliului. Nu era mai firesc dacă, de exemplu, la Luduș acest centru de plasament să îl fi transformat în module, nu mai cumpăram case familiale, îl reorganizam, îl puneam la punct și ne costa mai puțin. Și mi-am mai pus o întrebare: în aceste case familiale sunt 20 – 30 copii. Acești copii sunt urmăriți, au un program strict care e stabilit de direcție și urmărit? Eu cred că în centrele de plasament erau mai bine urmăriți copiii și dacă le transformam în module era mai bine și pentru ei și pentru noi. Eu nu aș fi desființat centrul de la Luduș.

D-l director Dumbravă: Casele de tip familial funcționează cu un cuplu de părinți sociali angajați care locuiesc 24 din 24 de ore acolo și supraveghează acei copii și desfășoară un program educativ, de urmărire la lecții și de integrare în societate ș.a.m.d. Mai mult, fiecare casă are un instructor de educație care urmărește evoluția școlară a copiilor și îi ajută pe părinți în ceea ce privește integrarea în societate. Cât despre ideea de a transforma centrul de la Luduș într-un centru mai modern s-a luat și asta în calcul dar sa ridicat întrebarea care e diferența dintre un centru de plasament de tip clasic și unul zugrăvit în culori vii. Este tot un loc unde copiii trăiesc câte 150 – 200 la grămadă, indiferent de structura camerelor și a pereților. Ori trecutul arată că în asemenea centre mari posibilitatea de a oferi copiilor o educație socială și civică adecvată este limitată. Acesta e motivul pentru care strategia națională în acest domeniu a hotărât abandonarea centrelor de plasament de tip vechi și formarea de servicii de tip familial. Pentru că un copil se educă într-o familie și nu într-o instituție de tip cazarmă sau internat.

D-l vicepreședinte Groza: Este prin lege o strategie națională, nu putem veni noi cu inovații în acest sens. Costurile sunt cum sunt, le cunoaștem dar nu ne putem abate, am ajuns la niște standarde europene cunoscute și recunoscute, deci e clar. Eu mă așteptam ca dvs să cheltuiți mulți bani, dar trebuia să spuneți și e bine să repetați acest lucru că ați câștigat prin fonduri PHARE 2,8 milioane euro, e clar. A câștigat 5 proiecte între 500 + 600 mii euro la Glodeni, Brâncovenești, Reghin, Călugăreni, Căpușu de Câmpie. Astea nu sunt doar clădiri, aici se dorește să se facă centre pentru terapie ocupațională, pentru confecționarea de obiecte, țesături, să facă lumânări, știu eu să confecționeze obiecte din lut iar în celelalte centre să se facă o reabilitare a lor și să se facă o recuperare a persoanelor adulte mult îmbunătățită. Noi stăm prost la capitolul recuperare și în acest domeniu vom obține rezultate serioase. De asemenea ați obținut cele 2 proiecte PHARE cu centrele de tranzit 180.000 euro și cel cu asistența persoanelor vârstnice de 190.000 euro. Deci aveți o bună echipă pe proiecte și e bine să fie cunoscute aceste lucruri de către toată lumea.

D-l consilier Giurgea: În comisia de buget am făcut o analiză a acestui raport și, sigur , eu am mai spus-o, că este o situație de fapt pe care nu o putem suprima și închide robinetul pentru că și acolo sunt niște suflete nevinovate. Ceea ce am apreciat sunt eforturile pe care le face echipa managerială în ultimul timp și aș vrea pe această cale să îi aduc mulțumiri referitor la reducerea costurilor pe ceea ce înseamnă total cheltuieli pe DGASPC este un lucru meritoriu și vă doresc să aveți grijă în continuare de cum vă gestionați banii. Ceea ce am vrut să semnalez și cu bucurie o spun, că un element de cost, valoarea achizițiilor a scăzut foarte mult față de cele de până acum. Dacă vă vedeți de treabă tot așa, deși știu că ați avut multe procese, aveți toată susținerea mea și a conducerii executive de a vă duce, dacă vreți, postul până la capăt. Nu vă mai faceți griji de acuzele lui Cătană sau a lui nu știu cine. Aveți grijă că sunt bani publici, aveți grijă de acele suflete și noi suntem aici.

D-l consilier Socotar: În parte domnul Pokorny a subliniat aspectele pe care vroiam să le menționez, dar ca să se înțeleagă, noi dăm foarte mult pentru asistență, reprezintă mult din bugetul nostru, dar mai mult  de jumătate vin cu o destinație specială de la forurile de specialitate. Vin cu o destinație precisă, deci pot fi cheltuiți banii numai pentru acest lucru. Eu cred că banii se văd în județ  pentru că vreau să vă spun că la noi în județ oferim o asistență socială de calitate. E o  armă cu două tăișuri pentru că se întâmplă ca persoane adulte cu probleme din alte județe să vină în centrele noastre ca să primească această asistență. Se întâmplă, dar noi ne mândrim cu asta, sigur cu costurile ei. Se mai poate face lobby având acest argument că facem o treabă de calitate și vreau să le mulțumesc colegilor de la Direcție pentru tot ceea ce au făcut și să îi asigur de sprijinul meu.

D-l consilier Țintoșan: Vreau doar să felicit echipa managerială a Direcției, bravo lor!

 

Vot: Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 7 nu au  votat (Frătean, Bartha, Kakassy, Popa, Szabo, Kardos, Veress), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

 

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Acest material a fost discutat în comisia

culturală și se propune amânarea        pentru o analiză mai aprofundată, comisia economică a avizat această organigramă, comisia de servicii a avizat acest material cu mențiunea ca direcția să se încadreze în bugetul aprobat, comisia juridică a avizat fără obiecțiuni.

        D-l consilier Lădariu: Mai mult o subliniere, în comisie am avut un punct de vedere pentru că nu aveam conturate toate elementele care trebuiau să concureze pentru o idee generală. Între timp m-am edificat și revin asupra punctului de vedere. Aș vrea să fac câteva precizări: într-adevăr suntem la cota 47% dintr-un buget județean, banii sunt puțini, ei trebuie drămuiți indiferent unde se discută anumite probleme.  Întotdeauna când a fost vorba de copii am cântărit foarte bine și am fost în favoarea copiilor. Țin să precizez că o fac și de data aceasta în această idee nobilă și îi rog și pe colegii mei să voteze pentru acest proiect.

        D-na consilier Iacob: Mă văd obligată să răspund la o problemă ridicată de colegii mei în comisie, nu ca o răutate, nu o luați ca o ofensă, cu domnul director am avut o comunicare plăcută, erau 3 probleme pentru care colegii mei nu au fost de acord și de asta au  propus o amânare, dar dacă domnul director poate azi să ne dea câteva explicații cred că vom fi pentru aprobare. 1) nu știam cine se face vinovat pentru neplata personalului de la Luduș, Zau și Reghin, aveau dreptul și nu au fost trecuți în grila de salarizare cuvenită.2) în grila salarizare prezentată nouă nu era elocventă o situație. Care e situația lor actuală și ce li se cuvine? 3) era legat de studii, am considerat că trebuie să fie un material care să susțină omul. Nu e vorba aici de muncitori nu am avut obiecții, ci era vorba de acei educatori specializați sau nespecializați. Din fericire în comisie suntem 4 cadre didactice și am considerat că suntem cunoscători ai sistemului și obiectiv am avut această rugăminte și nu altfel.

        D-na consilier Diaconescu: Nu vreau să reiau ceea ce s-a spus și eu voi fi de acord cu ceea ce se hotărește azi aici. De asemenea demult spun că echipa de la DGASPC este extraordinară și a făcut până acum doar lucruri bune. Dar în ședința de comisie la care s-a făcut referire a venit cineva de la biroul de cadre care nu a știut să prezinte lucrurile. Deci una e un educator specializat pe anumite cursuri și una e educatorul specializat pe un sistem de învățământ superior față de liceu. Nu s-a știut să ni se explice cum au obținut specializarea învățătorii respectivi. De asemenea ba sunt copii normali, ba cu deficiențe. Interesându-mă am aflat că la Luduș foarte puțini sunt de vârstă școlară sau gimnazială, mare parte sunt elevi la liceele din Tîrgu Mureș, care merg la sfârșit de săptămână acolo. Întrucât centrul urmează să fie desființat eu aș cere să se încerce a se crea un centru pentru tinerii care împlinesc 18 ani și care ies din casele de tip familial și să își găsească posibilitatea de a locui o perioadă până își vor putea face rost de o locuință. Mai am o propunere. La ședință a venit liderul de sindicat de la Luduș. Nu mi-aș dori să afirme că sunt meritele domniei sale. Deci să li se explice celor de acolo că am fost de acord dar am cerut niște amănunte, pentru că doamna de la personal ne-a spus că dacă nu va fi aprobat sau nu vom fi de acord liderul de sindicat va scoate oamenii în stradă. Să avem pardon, sub amenințări nu luăm hotărâri pripite.

        D-na președinte Lokodi: Nu a fost pentru prima dată această amenințare, au mai fost amenințări, este cel mai ușor să ameninți, este ușor ca unii care se ascund în spatele unor copii care nu știu de fapt ce se întâmplă, să îi ațâțe și să ajungă la presă, să se facă declarații, este foarte ușor, avem acest balast pe care îl vom duce încă o vreme cu noi, asta e situația, încet, încet se vor limpezi lucrurile și la D.G.A.S.P.C. ați văzut la licitații ce economii se fac….

        D-l consilier Lădariu: O precizare absolut necesară. Am avut una din îndoielile mele venind și din această direcție. Să fie clar e dreptul unui lider de sindicat să ridice orice problemă și să ceară tot ce îi trece prin cap. Am auzit că demersurile au ajuns până la Președintele României. E dreptul lui, dar să nu se creadă că noi facem ceva sub presiune și de aceea am cerut un timp pentru a mă edifica. Nu se face nimic sub presiune doar prin înțelegere și prin comuniune de gânduri și interese pentru că nu e vorba de interesele  doamnei președinte sau interesele lui Lădariu sau Mircea Radu ci este vorba de interesul acelor copii și acelor oameni. Dacă se va lăuda că a rezolvat treaba aceasta este problema lui, dar să se știe că s-a făcut după o dezbatere foarte serioasă și echilibrată aici la Consiliul Județean și nu că s-a făcut din cauza unor presiuni.

        D-l consilier Giurgea: Nu aș fi luat cuvântul, dar m-am cam turat puțin. Vă felicit colegii din comisia de cultură pentru decizia luată, de a nu lua decizii sub presiune. În același timp vreau să vă anunț oficial că îmi rezerv dreptul în calitate de ales să dau în judecată, să vedem exact formularea, nu D.G.A.S.P.C, ci dacă este posibil exact acel serviciu care ne-a adus prejudicii din ce discutam noi și făceam niște calcule preliminare de foarte mulți bani. Dacă nu, voi face o declarație publică în acest sens pentru că nu se poate așa ceva. A vedea cu ochii noștri că s-au făcut așa mari economii iar cel care a făcut manevre a fost tocmai acest șef de sindicat, Cătană, a făcut achiziții la un nivel foarte ridicat, iar calitatea produselor era aceea care era și lui să nu i se întâmple nimic. Iar Curtea de Conturi să spună că totul e perfect, noi vedem că sunt economii extraordinare, omul face înainte presiuni asupra oamenilor aleși, consilieri județeni, executiv și noi stăm și îl ascultăm. O să caut calea să ajung acolo unde trebuie ca să se învețe că nu poate face ce vrea și să își vadă lungul nasului. Să își apere interesele lui și ale angajaților, categoric, dar o nuanță, nu ce îi trece prin cap ci să facă ceea ce îi permite legea. Și el face multe nelegiuiri față de toată conducerea DGASPC și față de Dumbravă. El spune că este prieten cu dumneavoastră, doamna președinte, iar pe Dumbravă l-ați luat în ochi răi, că el are trecere la Consiliul Județean și la noi, consilierii, eu vreau să îi spun că nu are nicio trecere la noi și degeaba vine să se plângă că apără interesele angajaților când el de fapt apără propriile lui interese și buzunarul lui. Pentru că este evident prin ceea ce a făcut cu achizițiile, la ce nivel și la ce nivel sunt acum. Eu vreau să îi transmit de la această tribună să își vadă lungul nasului și să fie mai la locul lui. I-am spus-o și în particular, acum o spun oficial și s-a și înregistrat.

        D-na președinte Lokodi: Probabil prietenia noastră este atât de adâncă încât pune pe un tânăr de 18 ani să scrie niște scrisori prin care mă amenință cu penalul, cu arestările ș.a.m.d. pentru că eu mă gândesc că la acel copil nu îi trece prin minte așa ceva de capul lui. Cineva stă în spatele acelui copil și dacă mă uit în DGASPC nu văd o altă persoană capabilă să bage în capul unui copil așa ceva, decât un om care este așa prieten cu mine.

        D-l consilier Lădariu: Să stăm strâmb și să judecăm drept, nu am pronunțat nici un nume al niciunui lider sindical, dar nu este vorba de aceeași persoană de care a zis domnul Giurgea. E vorba de cu totul altceva. E bine să fie puse lucrurile la punct în acest sens, eu discut de un alt lider sindical.

        D-l director Dumbravă: Cea mai importantă resursă a unei instituții sunt oamenii. Dincolo de resursa financiară, resursa umană e cea mai importantă. Și fără resurse umane de calitate și retribuite corespunzător nu putem cere performanță. Asta a fost preocuparea noastră de acum un an și ceva. Am constata că multe persoane nu sunt încadrate pe posturi conform studiilor și vechimii pe care o au. Însă subliniez, nu este o vină a cuiva pentru că s-a întâmplat așa, pentru că hai să zicem că și haosul din legislație a făcut ca să se ajungă aici. oamenii din centrele de plasament au fost preluați din sistemul de învățământ în 1997, cu niște funcții și au fost preluați în mod natural pe aceeași funcții. Imediat după legiuitorul a început să scoată niște OUG în fiecare an în care spunea că personalul din autoritățile publice nu se poate promova pe posturi superioare decât dacă există posturi vacante. O situație aproape absurdă, ca să promovezi pe cineva trebuia să creezi artificial  posturi în oglindă. Nu s-a întâmplat acest lucru, ar fi fost ceva deplasat. Și analizând, luând fiecare persoană din acest sistem de centre de plasament, au mai rămas 3, observând vechimea din cartea de muncă, observând studiile și cursurile de specializare pe care le-a făcut fiecare, am întocmit o situație cu postul pe care al trebui să îl ocupe fiecare din aceste persoane. Cazul foarte mult discutat de muncitor 3, care are vechimea de 20 de ani și care trebuia să fie demult muncitor 1. Sunt oameni care vin în audiență la mine, sunt întreținători de familie, poate chiar unicul întreținător al familiei și câștigă câte 4 milioane în bani vechi. Și bineînțeles că ei știu că de multă vreme nu au fost promovați, nu au fost încadrați conform studiilor, vin și ne întreabă, direct sau cu ajutorul sindicatului. Pentru noi, atâta timp cât se păstrează activitatea sindicatului în limite legale, este o activitate absolut normală în orice industrie și ne-au fost ridicate aceste semne de întrebare. Am făcut această evaluare, acum ne cerem scuze dacă nu v-am prezentat dvs în amănunt, în sensul de a  aduce aici la comisii copii după cărțile de muncă. Ele există la noi. Departamentul de resurse umane din cadrul direcției a făcut această muncă, ea poate fi controlată oricând de către oricine și orice organ abilitat și rezultatul s-a regăsit în expunerea de motive anexată la proiectul de hotărâre propus. Asta este referitor la cine este de vină, repet nu este o vină a cuiva, este efectul legii și este probabil dorința legiuitorului de a nu crește cheltuielile bugetare. Cu asemenea probleme se confruntă direcțiile de gen din țară. Pentru prima dată în acest an nu mai există OUG cu posturile vacante cam toate direcțiile au propus să se facă aceste promovări.

        D-l consilier Pokorny: Eu aș dori să atrag atenția asupra articolului 3 din acest proiect, noi, eu am ridicat această problemă cam de 2 ani de zile ne luptăm ca instituțiile de asistență socială din județ să redobândească personalitatea juridică. Despre ce era vorba v-am spus pe larg colegilor din comisie, în această situație în care s-au aflat instituțiile fără personalitate juridică, pentru orice factură trebuie să vină de la Sighișoara, Reghin la Tîrgu Mureș pentru a fi semnate de persoane care nu cunosc foarte bine conținutul, evident și să fie plătite la trezorerie care este astfel foarte încărcată. Personalul pentru orice adeverință de venit trebuie să vină în Tîrgu Mureș și să obțină în 2 zile aceste adeverințe. Prin amendament în decembrie anul trecut s-a votat Legea 448 prin care se instituie o stare de normalitate respectiv unitățile de asistență socială din țară au redobândit personalitatea juridică. Nu le-a plăcut la domnii din minister pentru că licitațiile pentru un județ întreg, și aici vedem noi toți specialiștii din țară cheia problemei, sunt sume uriașe și implicit comisioanele sunt mari acest lucru nu a plăcut conducerii M.M.S.S.F. și la sfârșitul lui februarie au strecurat prin ușa din spate împreună cu metodele de aplicare a Legii 448 o O.U.G care a trecut prin confruntări între miniștri a ajuns în Guvern și iată că s-a retras personalitatea juridică încă o dată. Noi în Consiliul Județean, în 25 ianuarie am votat retrocedarea firească a personalității juridice pentru aceste instituții, acum dacă ați observat este art.3 prin care se retrage. Domnilor poate că domnul Barbu care e promotorul acestei ordonanțe odioase va pleca, vine un alt ministru, iar se va schimba. Eu propun dacă ne considerăm serioși, să votăm împotriva art.3 de a revoca o hotărâre pe care am dat-o noi în ianuarie și să meargă totul cum este momentan, adică fără personalitate, dar să nu ne schimbăm după fiecare apus de soare. Să dăm dovadă de sobrietate și seriozitate.

        D-na președinte Lokodi: Această observație este pertinentă. Noi totdeauna sărim să fim foarte rapizi. Consider că acele economii le-am făcut, le-am făcut tocmai pentru că ele s-au desfășurat în alt mod, pe alimente direct de către centre și de la producătorii cei mai apropiați, scăpând de costurile de transport. Nu spun să nu aplicăm legea, dar putem să facem o precizare în sensul că transferăm dreptul de persoană juridică, de a face achiziții până la o anumită valoare, iar achizițiile mari să vină la direcție, așa cum am făcut noi până acum. Este legal, este autonomie publică locală. Domnule Togănel v-am spus acest lucru, am discutat împreună iar în acest articol nu se regăsește în acest mod. Vă rog să îmi spuneți de ce?

        D-l secretar Togănel: Problema am discutat-o cu dvs și apoi cu domnul director Dumbravă, cu conducerea direcției și urmează ca prin dispoziția directorului să fie rezolvată această chestiune. Deci nu este necesar proiect de hotărâre în acest sens.

        D-na președinte Lokodi: Nu.

        D-l secretar Togănel: Iar în legătură cu aplicarea Legii 448 aș dori să informez că Direcția Juridică și Administrație Publică și D.G.A.S.P.C au pregătit toate documentele pentru trecerea acestor centre în subordinea Consiliului Județean. Absolut toate documentele sunt pregătite.

        D-na președinte Lokodi: Iar eu vă spun că directorul D.G.A.S.P.C nu are dreptul să facă acest lucru. Noi, în virtutea calității de administrație publică județeană putem să luăm o decizie în legătură cu acest drept al centrelor pentru a putea face până la o anumită limită achiziții, în calitate de ordonator, cum ziceți dvs, iar directorul să facă peste o valoare mai mare. Nu are efect retroactiv. Noi întotdeauna ne grăbim. Înainte am luat această hotărâre, acum apare altă lege, practic cum e principiul legal? O lege nouă, contrară unei hotărâri anterioare, te obligă să intri în legalitate.

        D-l secretar Togănel: Sunt de acord ca acest art.3 să îl scoatem și hotărârea din ianuarie să rămână fără efecte, dar nu să o revocăm. În cazul în care se va reveni asupra acestei ordonanțe și rămân valabile prevederile Ordonanței și prevederile Legii 448 în sensul că aceste centre vor redobândi statutul de personalitate juridică, noi suntem pregătiți să le dăm acest statut. În ce privește sarcina pe care mi-ați dat-o am și discutat această problemă și urmează să o rezolvăm. Dar, încă o dată, fac precizarea că dânșii nu au calitatea de ordonator de credite, nu au personalitate juridică, aceasta se poate rezolva prin transmiterea de către director a unor atribuții către șefii de centre.

        D-l consilier Balogh: Aș avea două întrebări. Știm că țara noastră duce foarte mare lipsă de forță de muncă. Cât la sută din copiii care ies la 18 ani din sistem, cât sunt calificați în diferite meserii sau ies așa cum au intrat?

        D-l director Dumbravă: În afară de cei care urmează un liceu teoretic sau o facultate, care sunt aproximativ 3%, toți copiii care nu au dizabilități urmează Școala de Arte și Meserii, școala profesională. Toți sunt calificați, au meserii, avem un parteneriat cu AJOFM și să știți că se reușește încadrarea lor în muncă. Avem un procent de 30%. Pare mic, dar se datorează și educației pe care au primit-o în centrele de plasament de tip vechi, deci vorbim de copiii care și-au petrecut toată viața acolo și au primit un anume tip de educație și situația se va schimba odată cu trecerea pe educația de tip familial o educație plastică mai solidă. Sunt convins că procentul va crește.

        D-l consilier Balogh: O a doua întrebare. Instituția realizează venituri proprii?

        D-l director Dumbravă: Nu, noi nu avem cont de venituri deci chiar dacă le-am realiza ar intra in bugetul Consiliului Județean. Nu avem nici o astfel de activitate.

        D-l consilier Balogh: Pot să vă dau o sugestie? Personalul plătește meniul când consumă acolo?

        D-l director Dumbravă: Conform regulamentelor interne personalul nu are dreptul să mănânce din mâncarea asistaților.

        D-l consilier Balogh: Deci bucătăreasa face mâncarea și nu mâncă din ea? Eu am fost în câteva centre și am văzut ce se întâmplă acolo. Deci dacă dvs doriți un venit propriu, măcar fiecare a doua zi să își plătească meniul.

        D-l director Dumbravă: Într-adevăr nu pot să fiu absurd și să susțin că nimeni nu își pune câte o farfurie de ciorbă atunci când se gătește. Deocamdată regulamentele interne interzic acest lucru. Însă suntem în discuții pentru negocierea unui contract colectiv de muncă care să permită personalului să contribuie cu o anumită sumă de bani să venim și noi cu 5 – 10%  și să servească masa, este un model pe care l-am observat în centrele de plasament din Ungaria și Franța.

        D-l consilier Balogh: Bine, dar asta tot din buget ar fi.

        D-l consilier Pokorny: Am expus foarte clar și domnul Socotar este vorba de 24% care afectează bugetul consiliului Județean. Deci din 1200 miliarde, 226 a contribuit județul Mureș, restul au venit de la Guvern cu destinație specială fără să putem cheltui la școli, spitale, drumuri.

        D-na președinte Lokodi: Cine este pentru scoaterea art.3 din proiectul de hotărâre?

Se scoate articolul 3 cu 28 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Radu), 1 nu a votat (Szabo), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

 Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Radu), 1 nu a votat (Szabo), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.2 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Radu), 1 nu a votat (Szabo), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.3 (4) Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabo), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Radu), 1 nu a votat (Szabo), 4 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Județul Mureș și Landul Sachsen din Germania

 

D-na președinte Lokodi: A fost discutat în comisia economico –

financiară, juridică, culturală și avizat favorabil.

        D-l consilier Giurgea: Am fost în deplasare anul trecut, a fost o reușită, am avut întâlniri și la nivel de Parlamentul Germaniei, deplasarea noastră a avut  efect, am avut și vizita domnilor care ne-au invitat, i-am avut alături de noi în ședința din ianuarie, ceea ce am vrut să subliniez este următorul lucru: deși presa nu e în sală, atât deplasarea mea cât și a altor colegi s-au soldat cu rezultate concrete, azi vrem să aprobăm această colaborare atât pe linie economică cât și administrativă.

Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Socotar), 5 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.2 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Socotar), 5 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Art.3 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Socotar), 5 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Socotar), 5 absenți (Boloș, Sămărghițan, Șopterean, Benedek)

       

5.Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării „Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș, finanțat din PHARE 2005”

       

D-l vicepreședinte Frătean: Sunt convins că toată lumea a avizat acest proiect, eu vreau doar să punctez        într-un minut câteva lucruri. Vă pomeneam de strategia județului pentru a rezolva problema efectului de mediu. Această chestiune face parte din această strategie și cu ea vom participa la competiția de proiecte pe fonduri structurale pe planul operațional regional. Celălalt mare proiect este acum în lucru împreună cu Ministerul Mediului, va fi finanțat studiul de fezabilitate din ISPA 2005 și va rezolva pe lângă zona metropolitană încă alte 38 de localități ale județului și sunt convins că vom câștiga finanțarea. Mai sunt încă două mari proiecte pe care le avem în vedere, care pe lângă SAMTID vin să fie finanțate de banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pe Valea Nirajului și pe Tîrnava Mică. În aceste condiții, eu cred că județul Mureș va reuși să se încadreze în directiva de mediu. Eu susțin acest proiect și cred că executivul își respectă angajamentul pe care l-a făcut privind  rezolvarea acestei probleme a județului.

D-l consilier Radu: Sunt de acord să aprobăm acest punct și astfel se va rezolva o mare parte din problemele privind alimentarea cu apă în zona de câmpie: Sânger, Tăureni, Valea Largă, Zau de Câmpie, Miheș. Grebenișul știu că e rezolvat, deci e un lucru foarte bun pentru noi, mai ales pentru această zona unde apa reprezintă o problemă destul de mare în zona de câmpie. Cunosc bine zonă, știu ce înseamnă să nu ai apă, atât pentru consumul propriu cât și pentru agricultură, mai ales în irigații, zootehnie în special. Aș vrea să întreb totuși în zona asta care e situația în Papiu, nu știu ce e cu apa nu e prevăzută între cele 6 comune și dacă nu e posibilitate, sau e rezolvata problema? Dacă e rezolvată m-aș bucura, dacă nu, să găsim o soluție și pentru această comună.

D-l vicepreședinte Frătean: Absolut de acord, eu m-am referit că mai avem câteva proiecte în paralel cu acesta și sunt convins  că va fi rezolvată și problema Papiului. Deci este prins pe alte programe.

Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți (Boloș, Bozodi, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.2 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți (Boloș, Bozodi, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți (Boloș, Bozodi, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

       

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „Ariel” Tîrgu Mureș

 

D-na președinte Lokodi: A fost discutat în comisia culturală, comisia de

servicii publice și comisia juridică cu aviz favorabil.

D-l consilier Lădariu: Vreau să precizez că expunerea de motive este

judicios concepută și bine gândită. Fiind vorba de o actualizare a regulamentului aș vrea să mă refer la 2 – 3 probleme rapid. Obiectivul principal este promovarea valorilor cultural artistice autohtone și universale pe plan național și internațional. Promovarea valorilor consacrate ale literaturii românești și universale precum și rolul de reprezentant al culturii românești atât în țară cât și în străinătate. Vreau să mă refer mai cu seamă la art.20 și 23. La art.20 se precizează cât se poate de clar: "structura organizatorică a Teatrului ARIEL se stabilește de către director și se aprobă de către Consiliul Județean conform reglementărilor în vigoare. La art.23 – "conducerea curentă a Teatrului ARIEL se asigură de către director, care se numește de către Consiliul Județean Mureș, în urma concursului de proiecte organizat și desfășurat conform legii". Și un lucru iar conturat: se va numi un consiliu administrativ cu atribuții precise și un consiliu artistic tot cu atribuții precise. Am spus întotdeauna să privim cu multă seriozitate munca de la teatrul ARIEL. Sunt acolo oameni serioși, oameni care știu ce vor, oameni care fac proiecte, care muncesc și se vede că muncesc. I-am ajutat întotdeauna și îi vom ajuta în continuare, pentru că merită din plin acest lucru. Ei fac treabă și au dovedit că sunt buni gospodari, buni  manageri.

Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassy), 9 absenți (Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru „, 8 absenți Boloș, Bozodi, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.3 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.4 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.5 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Groza), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

 

 

10.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

        D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat de comisia social culturală, juridică și de servicii au avizat fără obiecțiuni. Comisia economică a făcut propunerea ca membru al acestei comisii care e formată din 72 de persoane să fie Benedek Imre Sandor în calitate de reprezentant al asiguraților din județul Mureș.

        D-na consilier Diaconescu: Era la un moment dat o discuție ca fiecare fracțiune politică să își prezinte un candidat și probabil că s-a abandonat, dar am propune pe doctorul Sita, este din afara Consiliului Județean, dar conform Legii nr.215 putem face o asemenea propunere, e consilier municipal, iar Domnia sa a fost din anii 1970 – 1994 a fost inspector principal în cadrul Direcției Județene de Sănătate Publică, iar până în 2000 a fost directorul adjunct al aceleiași direcții. Dacă sunteți de acord să trecem pe listă și propunerea aceasta.

        D-na președinte Lokodi: Fără a fi interpretat, este obligația mea să supun discuției adresa Casei Naționale de Sănătate. Aceasta solicită un reprezentant al asiguraților. Deci ASIGURAȚILOR. Sigur că fiecare medic este asigurat. Întrebarea este: un medic care are contract cu CAS și este beneficiarul mai multor servicii asigurate de aceasta și în momentul în care este medic privat cu contract nu are aceleași interese ca un asigurat care e la el. Eu întreb, ce spune legea?

        D-l secretar Togănel: Legea 95 la art. 272 precizează faptul că reprezentanții în adunarea aceasta trebuie să aibă calitatea de asigurat, să fie cetățean român cu domiciliul în România, să nu aibă cazier judiciar sau fiscal și să aibă studii superioare. În ce privește incompatibilitățile vreau să vă informez că acestea sunt precizate pentru membri consiliului de administrație, unde într-adevăr este și incompatibilitatea de care vorbeați dvs.

        D-na președinte Lokodi: Am înțeles, deci ambii medici pot deveni reprezentanți ai asiguraților din județul Mureș. Deci avem două propuneri : Benedek și Sita. Având în vedere că propunerea ultimă se supune prima la vot, vă consult, cine este pentru ca domnul Sita să fie reprezentantul asiguraților?

        Propunerea pentru doctorul Sita – se respinge cu 7 voturi „pentru”, 15 împotriva, 3 abțineri, 1 nu a votat, 8 absenți

        Propunerea pentru doctorul Benedek – se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 2 împotriva, 2 abțineri, 2 nu au votat, 8 absenți.

               

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Comisia de amenajare a teritoriului a avizat favorabil.

Art.1 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Balogh), 8 absenți (Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.2  Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Balogh, Mora) 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.3  Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Balogh), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Veress), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

       

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru anii 2005-2008

 

D-na președinte Lokodi: Comisia de servicii a aprobat fără obiecțiuni      

dar cu mențiunea ca la Anexa 1, rândul 2, coloana „observații” să fie mai explicită, comisia de amenajare a teritoriului fără obiecțiuni.

Art.1 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.2 Se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.3 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Groza, Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

 

D-na președinte Lokodi: Proiectul a fost discutat de comisia economică,

de servicii, juridică de amenajare a teritoriului, toată lumea a aprobat acest proiect.

        D-na consilier Kardos: Am avea rugămintea așa cum a fost și cu numirea reprezentantului la casa de asigurări, acolo unde avem proiecte de hotărâri privind numirea unei persoane să nu se mai facă propunerea în proiectul de hotărâre.

        D-na președinte Lokodi: Mi-am permis acest lux având în vedere că avem un singur consilier din acea zonă și mi s-a părut normal să propun un om care reprezintă alegătorii din acea zonă. Dar nu vă împiedică nimic să propuneți pe altcineva. Vreau să vă spun că mai înainte persoana propusă a comunicat că are rezerve în a accepta și noi am încercat să îl convingem.

        D-na consilier Kardos: Nu avem nimic împotriva persoanei, dar să se respectă această regulă.

        D-na președinte Lokodi: Încerc, dar îmi este destul de greu. Domnule Toșa, vă întreb oficial - acceptați?

Art.1 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha, Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.3 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha, Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Art.4 Se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha, Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bartha, Mora), 8 absenți ( Boloș, Bozodi, Iacob, Lazăr, Szabo, Sămărghițan, Șopterean, Benedek, Tatar)

 

Diverse:

 

        D-l consilier Socotar: Vreau să aduc în atenția dvs o problemă pe care mi-a ridicat-o mie presa mureșană într-o anumite conjunctură. Presa se plânge de faptul că nici actuala conducere, nici actualul Consiliu Județean nu este dispus să facă public contractul de asociere cu Agenda 21. Eu vreau să solicit să facem public acest contract, în ciuda faptului că există o clauză de confidențialitate. Având în vedere că noi deja am ajuns unde am ajuns cu acest contract, nu știu dacă e de natură ca acest lucru să ne împiedice. În altă ordine de idei, eu ca om sunt total împotriva faptului ca într-un parteneriat între o instituție publică și o instituție privată poate exista confidențialitate. Acest lucru este exclus din start când vorbim de un parteneriat. Acest lucru s-a semnat de alții, este așa cum este, eu cred că în acest moment, chiar mi-ar face plăcere să cerem părerea Consiliului printr-un vot, ca acest contract să se facă public.

        D-na președinte Lokodi: Nu zic nici un cuvânt, am să cer părerea unui avocat. Contractul între părți, ce putere are și dacă una din părți încalcă prevederile contractuale, celălalt ce drepturi are.

        D-l consilier Bartha: Nu încape îndoială, contractele între părți au putere de lege, este un articol din Codul Civil.

        D-na președinte Lokodi: Motiv pentru care eu nu pot încălca.

        D-l consilier Bartha: Și dacă se încalcă principiul confidențialității, evident că partea aflată în culpă suportă consecințele.

        D-na președinte Lokodi: Ceea ce spuneți dvs este cu totul altceva pentru asta suntem în proces, partea cealaltă nu confidențialitatea a încălcat-o, ci termenele de execuție și este cu totul altceva. Domnilor, cine se joacă? Eu am văzut aseară emisiunea, trebuie să vă spun  că dacă o vedeam în direct aș fi dat telefon, pentru că nu era o laudă pentru noi că intrați aici și se discută astfel de chestii fără să vă documentați. Pentru că dacă vă documentați, ați auzit ce a zis colegul, nu ziceați ce ați zis. Acum deja este treaba dvs. Eu nu pot pe dvs, 35, să vă bag într-o cauză…..

        D-l consilier Socotar: Tocmai. Doamna președinte eu puteam să fac public contractul, adică să îl dau…

        D-na președinte Lokodi: Pe riscul dvs.

        D-l consilier Socotar: Pe riscul meu, nu am făcut-o pentru că mi s-a părut normal să cerem să facem asta în mod oficial.

        D-l vicepreședinte Frătean: Dați-mi voie să intervin. Știți că noi am făcut acea comisie care a analizat contractul și împreună am hotărât demararea procesului. Vă rog să credeți că sunt primul care vreau să arunc contractul pe piață pentru că nu îmi place. Dar suntem obligați să apărăm interesul județului Mureș față de terți și să realizăm obiectivele în interesul nostru. Deci groapa trebuie făcută, suntem într-un proces complicat, în același timp lucrările la groapă continuă, dacă mergeți acolo veți vedea că se lucrează, este o situație extrem de complexă. Juriștii ne-au atras atenția asupra clauzelor contractului, așa cum e el, bun sau prost, iar dacă noi venim cu o încălcare a vreunei clauze, acest proces se va prelungi la infinit și nu e sigur că îl vom și câștiga. Suntem puși în situația de a apăra interesele județului cu orice preț. Față de ceea ce am văzut aseară la televizor, întrebarea a fost în acest fel: „Consiliul Județean este netransparent, nu dă informații în baza legii informațiilor publice”….de fapt e vorba de un contract. Domnilor, Consiliul Județean a fost prima instituție care făcut public totul, de la documente, acte administrative, contracte și beneficiari ai lor, absolut totul, nu avem nici o solicitare neonorată, nu la care nu s-a răspuns, ci neonorată, cu răspuns pertinent și acceptat de solicitant, cu această excepție, unde legea ne obligă să nu o facem. Deci aici răspuns s-a primit de presă, i s-a spus clar care este situația, deci nu puteți spune că nu ați primit răspuns, oficial și legal. Cel care pune întrebări ar trebui să studieze puțin sau măcar să se consulte cu avocatul firmei care l-a angajat. Referitor la Parcul Industrial, tot în emisiune am văzut, nu mi-a plăcut că s-a spus că e gol. Parcul Industrial e plin. Nu mai avem loc în Parcul Industrial.

        D-na președinte Lokodi: Ați spus că este ocupat în proporție de 40%, informați-vă! În momentul de față sunt 9 ha care nu sunt suficiente, așa sunt de solicitate.

        D-l vicepreședinte Frătean: Parcul Industrial nu are o problemă cu apa, e rezolvată de anul trecut problema pânzei freatice. Asta doar ca să aduc unele clarificări referitor la o informație publică. Iată cât de repede se mișcă lucrurile, până la urmă. Nu vreau să lungesc eu vorba, dar vă rog să citiți bine informarea și vedeți: sunt contracte semnate, sunt contracte în negociere, sunt solicitări contractabile, în total cu 15 ha mai mult decât are Parcul Industrial. Cu apa nu mai este problemă, acolo se lucrează din plin.

        D-na președinte Lokodi: Domnilor, mai ieșiți din oraș și vedeți ce e la groapa ecologică, nu e groapa mea sau a domnului vicepreședinte. Știind că va merge instanța la fața locului, s-au apucat de lucru, deși avocatul solicita să nu se intre în probe pentru că oculata este deja practic un fel de probă, până ce noi timbrăm la valoarea de 127 miliarde de lei.

        D-l consilier Amza: Nu am ajuns prea de curând nici la Aeroport nici la Groapa Ecologică, dar o să ajung. Cel puțin asta este o informație nouă, faptul că italienii s-au apucat de lucru. Am ajuns în schimb pe la Polivalentă și la Clinica care am dat-o TVR-ului. Spuneți-ne și nouă ce se întâmplă, în ce stadiu se află, pentru că încă nu s-au apucat de lucru.

        D-na președinte Lokodi: Eu m–am întâlnit săptămâna trecută cu domnul director de la TVR care mi-a spus că proiectul lor este gata și că anul acesta intră în execuție. Am cerut și în scris răspunsul lor. E vorba de o fâșie dintre Canalul Turbină și clădire, o fâșie de 80 cm.

        D-na consilier Diaconescu: Vroiam în două cuvinte să îi felicit pe realizatorii acestei Agende culturale 2007 realizată la standarde deosebite.

        D-na președinte Lokodi: Felicitări și din partea mea, au lucrat Mihaela Iordache cu colegii de la Direcția Economică sub coordonarea noastră, a domnului Groza și am pregătit acest material ca să putem ieși și noi, la toate instituțiile culturale de lângă ambasade, la Bruxelles, la celelalte județe și avem deja lista unde putem trimite acest material.

        D-l consilier Țintoșan: Au trecut vreo 4 luni de când am făcut acea propunere referitoare la un proiect de hotărâre pentru amplasarea unor tăblițe la intrarea/ieșirea din județ. Vă rog să îmi spuneți dacă se face, sau nu, ca să nu mai întreb în fiecare ședință.

        D-na președinte Lokodi: Este în curs de execuție, avem numai acele probleme că pe drumul județean punem noi, iar pe drumurile naționale avem nevoie și așteptăm răspunsul de la Ministerul Lucrărilor Publice.

        Vă doresc Sărbători Fericite de Paști!, Cristos a Înviat!, pentru toată lumea, să avem timp frumos să putem ieși undeva la iarbă verde, deși la noi, ungurii, se stă acasă și se așteaptă stropitorii.

        Ședința s-a încheiat la orele 16.50.

                                              

 

 

 

                                                  Întocmit: Camelia Vlasiu

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                           SECRETAR

 

Lokodi Edita Emöke                                    Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

Director -   Viorel Iosib