ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._______/______2007

       Dosar IV.C.1

                        

 


PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 22 februarie 2007

 

         Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

         Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.44/2007.

Au fost invitați să participe :

·        dl Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș,

·        dl.Barczi Gyozo Istvan,  subprefect, Instituția Prefectului Județului Mureș

·        dl. Dorin Florea, primarul municipiului  Tîrgu Mureș

·        dl. Căbulea Ioan Nicolae – comisar șef Inspectoratul Județean de Poliție Mureș

·        dl Titi Iosif Boantă, directorul Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș

·        dna Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL”

·        dl Ioan Ilieș – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor

·        dna Belean Carmen, contabil șef Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș

·        dl Dumbravă Florin, director, Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

·        dl Mezei Vasile, director economic DGASPC

·        dl Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș

·        dna Hang Mărioara, contabil-șef al R.A.”AEROPORTUL” Tîrgu Mureș

·        dl.Nagy Istvan, director, Parc Industrial

·        dl.Blaj Virgil, director, SURM

·        directori, directori adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor

·        reprezentanți mass-media din județ

 

         D-na președinte Lokodi: Bună ziua doamnelor  și domnilor, dați-mi voie să felicit și să mulțumesc invitaților noștri care au dat curs invitației, dați-mi voie să salut și prezența domnului Ferenczi, de la Instituția Prefectului – județul Mureș, a domnilor directori de la instituțiile subordonate și a invitaților din București. Azi este pe ordinea de zi acel raport pe care l-am amânat pentru astăzi. Eu vă rog să avem o ședință operativă, pentru că avem la ordinea de zi probleme deosebit de importante pentru viața județului nostru, eu știu că este un moment în care fiecare puteți să vă expuneți multe idei care s-au adunat pe parcursul a 2 ani, dar vă rog să avem în vedere că domnul arhitect de la București dorește să se întoarcă azi și atunci va trebui să fim cooperanți și să îl ajutăm pe domnul arhitect să își facă prezentarea și să poată pleca la București. Deci vă rog să fim cât mai punctuali și la obiect.

         În afara ordinii de zi primite de dvs, mai există două probleme în regim de urgență, apărute de ieri pe masa executivului. Acest proiect privește o parte din suprafața curții Spitalului Clinic Județean, unde se dorește a executa un proiect legat de un laborator de excelență în electrofiziologie și imagistică cardiacă tridimensională, precum și un proiect de „Centru de diagnostic precoce, tratament, educare și formare profesională în afecțiunile cardiace ale copiilor”. În momentul în care ajungem la acest punct vom prezenta și mai amplu acest proiect. Al doilea proiect se referă la garanția de împrumut pe care urmează să îl contracteze R.A. Aeroportul „Transilvania” . aici a avut loc o modificare legislativă și trebuie să completăm hotărârea pe care am luat-o anul trecut în decembrie pentru a exista toate circumstanțele de garantare a împrumutului garantat de aeroport. Cu aceasta aș trece la ordinea de zi și aș dori ca de pe ea, punctul 13 să fie retras, acest punct privește bugetul de venituri și cheltuieli al aeroportului, bugetul a fost aprobat în decembrie, acele mici modificări care trebuie făcute, se vor cuprinde la prima rectificare de buget și considerăm că nu e nevoie de o nouă hotărâre. Cu aceasta propun la vot ordinea de zi enunțată.

         Vot: Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Simon, Tatar).

 

În regim de urgență:

1.Proiect privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș

         D-na președinte Lokodi: Este vorba de un proiect al U.M.F.-ului care privește aproape 20 milioane euro, acești bani ar veni în județ dacă am putea pune la dispoziția  celor care realizează proiectul, o suprafață de teren necesară pentru construirea unei clădiri, care să servească activității „Centrului  de diagnostic precoce, tratament, educare și formare profesională în afecțiunile cardiace ale copiilor” și un laborator de cercetare de excelență și imagistică cardiacă tridimensională. Considerăm că acest proiect face parte din acea dorință a județului prin care dorim să devenim un centru de excelență la nivel național, așa cum suntem caracterizați, ca punct forte pentru județul Mureș, activitatea de medicină și spitalul universitar, iar în viitor să sperăm și Spitalul regional, care urmează a fi construit tot din fonduri europene. Acest proiect este tot un prim pas pentru obținerea de bani ( 20 milioane euro) din fonduri europene și noi am identificat acest teren  în suprafață de 2681mp, teren care este în curtea spitalului, lângă clădirea pentru transfuzii, deci există această parcelă unde se poate realiza acest proiect.

         Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar), 1 absent (Simon).

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar), 1 absent (Simon).

         Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar), 1 absent (Simon).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar), 1 absent (Simon).

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.70/2006 privind garantarea unui împrumut care va fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș

         D-na președinte Lokodi: Este nevoie de această completare, deoarece legea s-a schimbat și ca să fim inechivoci în problema garantării împrumutului.

         Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassy), 1 absent (Simon).

Ordinea de zi:

 

13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea edificării în județul Mureș a unui Spital Regional de Urgență

         D-na președinte Lokodi: V-aș ruga înainte, domnule Cosma, să faceți o scurtă prezentare cu privire la intabulare.

         D-l consilier juridic Cosma: Consiliul Județean în temeiul HG 867/2002, a primit cu drept de proprietate publică și în administrarea consiliului construcțiile și terenurile aferente acestora unde își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean. Printre aceste imobile se găsește și Spitalul Clinic Județean, este vorba de construcția și terenul pe care se desfășoară activitatea. Acest imobil era evidențiat în cartea funciară nr.1832 a comunei Sângeorgiu de Mureș și totalizează o suprafață de teren de 194.584mp. Încă din 2003, după ce imobilele în cauză au fost transmise pe bază de protocol Autorității Publice județene, au fost începute demersurile în vederea înscrierii în documentele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate publică a județului Mureș asupra acestora și a dreptului de administrare al Consiliului Județean și ulterior al Spitalului Clinic Județean de Urgență cu privire la imobilele respective. Trebuie să precizez că documentația topocadastrală de evidențiere în cartea funciară a acestor imobile este deosebit de complexă, presupune măsurători de precizie, depunerea unei documentații juridice care să dovedească izvorul proprietății, deci titlul în baza căruia se cere înscrierea în cartea funciară, documentația a fost finalizată în privința imobilului de pe Gh. Marinescu nr.50 în cursul acestei luni. În 16.02.2006, oficiul de cadastru a admis cererea formulată de Consiliul Județean Mureș și a dispus înregistrarea dreptului de proprietate publică al județului Mureș asupra unei suprafețe de teren de 193.499mp teren și evidențierea construcțiilor aflate pe acesta urmând ca pe foaia de sarcini să fie trecut dreptul de administrare al Consiliului Județean Mureș și al Spitalului Clinic Județean de Urgență asupra construcției. Această documentație, după cum veți vedea și din prezentarea domnului arhitect relevă o suprafață de teren liberă de 83.137 mp care apreciem că este corespunzătoare pentru edificarea Spitalului Clinic Regional de Urgență. Regimul proprietății asupra acestui teren este extrem de clar, județul Mureș a dobândit dreptul de proprietate prin unul din modurile reglementate de Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, respectiv prin transmitere de la Statul Român, primul proprietar înscris în cartea funciară.

         D-na președinte Lokodi: Așa cum v-am informat și anul trecut, noi dorim ca în acest mandat să punem la punct proprietatea județului. Nu numai cu privire la acele clădiri și imobile care sunt în administrarea spitalului, ci și cele care sunt la D.G.A.S.P.C, pentru că și acolo avem 53 de case cumpărate sau construite din fonduri PHARE neintabulate până în prezent. În acest sens am contractat anul trecut prin licitație cu o firmă de specialitate, această lucrare. Este o lucrare imensă. În prezent sunt pregătite încă 7 dosare cu privire la diferite imobile și terenuri care urmează să fie intabulate în evidența CF, domeniul public al județului, faptul că eu am cerut să se grăbească rezolvarea situației cu clădirea din str. Gh. Marinescu nr. 50, Spitalul Clinic Județean de Urgență, este tocmai pentru a clarifica, o dată pentru totdeauna problema terenului care urmează să fie dat în administrare Ministerului Sănătății, pentru a se putea construi Spitalul Regional de Urgență. Și ca să nu pierdem această posibilitate, mai mult că există un concurs între județele care facem parte din Regiunea 7 CENTRU, fiecare ar dori să obțină acest proiect. Iar noi nu ne putem permite să pierdem un proiect atât de valoros. Nu ne putem permite să pierdem acești bani care vor asigura, nu numai calitativ o dezvoltare imensă pentru medicină ci înseamnă locuri de muncă, înseamnă siguranță pentru cetățean și înseamnă servicii de nivel european. Dorim împreună cu cei de la Autoritatea Județeană de Sănătate Publică și cu cei de la Spitalul Clinic Județean, inclusiv cu Universitatea de Medicină și Farmacie să stabilim o strategie exactă care să facă parte integrantă din planul operațional regional și să știm ce se va întâmpla în viitor în județ cu dezvoltarea atât a activității universitare, cât și a activității curative asigurate prin spitale. În momentul de față avem o situație clară din punct de vedere al suprafeței reale libere și a proprietății cu privire la teren și cu privire la clădire.

         D-l arhitect Tudoruț: Pentru orașul Tîrgu Mureș, Ministerul Sănătății ne-a cerut să dezvoltăm un studiu de prefezabilitate pentru un spital regional de urgență care va avea 850 de locuri, 9 săli de operații, va fi dotat la nivel european, iar pentru acest spital avem nevoie de o suprafață de aproximativ 10 ha. Pe această planșă am introdus, am desenat, dimensiunile spitalului la scara 1:1000, ca să vă puteți imagina să vă puteți da seama de mărimea spitalului vedeți aici spitalul actual, cele două heliporturi, iar spitalul care îl propunem este prezentat în acest spațiu. Din păcate, terenul pe care îl avem nu este suficient pentru a construi 4 module, va avea doar 3, dar care va fi completa cu un modul care va fi construit de o firmă grecească și care va completa spațiul dintre spitalul care îl propunem noi și spitalul existent. Pentru acest spital avem nevoie de acest teren,  din care teren o parte va fi ocupată de 3 unități de cazare, partea de săli de operații, săli de consultații, va fi heliportul care va deservi toate cele 3 unități, este pe patru etaje, parțial al patrulea, are de fapt 3 etaje și 1 parter, 2 subsoluri, 850 de paturi. Săpăturile vor începe în septembrie. Date fiind termenele la care suntem obligați, prin finanțare, în doi ani de zile vom da în folosință. Din păcate sunteți singurul oraș din țară care nu ne-a oferit încă terenul, de aceea m-am deplasat până la dvs. pentru a vă explica de ce este nevoie de acest teren, pot să vă explic de ce este bine să fie lângă spitalul deja existent. În primul rând pentru că nu vor mai fi investiții din partea consiliului local sau județean pentru că avem rețele în zone, avem tot ce este necesar, fără să extindem rețeaua orășenească în mod excesiv.

         D-na președinte Lokodi: Da, acolo este și celălalt spital, acolo este și universitatea și atunci totul va fi într-un loc.

         D-l consilier Țintoșan: Deși ați spus că situația este clară, pentru mine nu e clar deloc. Am înțeles despre spitalul regional, am văzut doar azi punctul 12 pentru că până azi nu am intrat în posesia lui, tot azi am văzut și adresele de la primărie. Din câte înțeleg eu e vorba de un litigiu asupra terenului pe care se va construi Spitalul Regional. Un litigiu între Consiliul Județean Mureș, în speță Statul Român și Primăria Municipiului Tîrgu Mureș. Înțeleg bine?

         D-na președinte Lokodi: Acțiune în instanță nu a depus nimeni. Este vorba de o înscriere făcută într-o carte funciară a unei notificări, asta nu înseamnă litigiu, oricine poate să o facă și această notificare nu suspendă absolut nimic legat de proprietate. Noi prin Hotărâre de Guvern avem stabilită proprietatea, ea a fost comunicată în 2002 tuturor administrațiilor, această hotărâre nu schimba nimic față de o proprietate care era a Statului Român s-a transferat la o administrație județeană, care, recunosc, trebuie să fie intabulată, dar care nu poate fi răsturnată de nici o acțiune în instanță. Deci în momentul de față nu există nici un impediment ca în mod legal să luăm o hotărâre legată de acest transfer în favoarea Ministerului Sănătății, nu se schimbă destinația, dacă s-ar schimba destinația am avea nevoie de viza Ministerului Sănătății acest teren rămâne la dispoziția acestui minister, tot pentru un spital regional, așa cum anterior anului 2002 și după anul 2002, servește terenul pentru această activitate.

         D-l consilier Țintoșan: Ce se întâmplă dacă Consiliul județean votează acest proiect, iar plângerea Primăriei va fi admisă?

         D-na președinte Lokodi: Pentru a fi admisă trebuie promovată în instanță, instanța trebuie să se pronunțe, după mine nu există nici un impediment.

         D-l arhitect Tudoriță: Problema se pune ce se întâmplă dacă nu se aprobă. Vă spun că există o cerere din partea Brașovului să mutăm spitalul acolo iar din studiile de fezabilitate, v-am spus că la construcție participă încă 4 firme din Austria, din studiile de prefezabilitate rezultă că apropierea între Cluj și Tîrgu Mureș nu necesită 2 spitale.

         D-l consilier Țintoșan: V-am înțeles domnule arhitect, problema mea ca jurist, este felul în care se face.

         D-l consilier Lădariu: Voi fi foarte scurt, eu voi vota acest proiect, îmi mențin poziția din comisia socio-culturală pentru că este vorba de un obiectiv în interesul cetățeanului și a cetățenilor și din alte județe. Asta trebuie să ne preocupe pe noi acum, problemele juridice le vor descâlci cei care au acest mandat. Asta este treaba lor. Treaba noastră este să ne pronunțăm prin vot.

         D-l consilier Balogh: Acest material a trecut prin diferite comisii, toți au dat aviz favorabil, propun să trecem la vot.

         D-l consilier Mora: Nu mai insist asupra necesității acestui spital și nu mai trebuie să aducem argumente, dar vreau să mai punctez dou㠖 trei chestiuni  referitoare la această investiție.1.Această investiție este egală aproximativ cu suma investițiilor pe 17 ani pe județul Mureș. 2. Performanța medicală a județului Mureș este una de top. O putem duce de la top la foarte înaltă prin acest spital. 3. Suntem partener al acestui proiect și beneficiari, nu spectatori. 4. Noi căutăm în județul Mureș un brand, brandul medical în județul Mureș există. Spitalul și medicina este un brand al județului.5. Aș vrea să vă rog să votăm cu mâna ridicată pentru a dovedi opiniei publice și presei că suntem pentru un asemenea proiect extrem de important. Propun acest fel de a vota pentru a arăta hotărârea noastră față de acest proiect.

         D-na președinte Lokodi: Eu cred că fără ridicare de mână, vom număra pe panou voturile. Deci nu este vot secret, putem afla dacă cineva a fost sau nu împotriva acestui proiect.

         D-l consilier Benedek: Unii cred că există o persoană în județul Mureș care nu dorește înființarea spitalului regional. Vreau să șterg din mințile bolnave această idee. Toată lumea dorește această investiție. Reprezint brandul și am voie să vorbesc. A doua problemă este grija colegului referitoare la vot. Și așa va trece, dar dacă nu dăm votul investiția nu este promovată. Investiția, dacă s-a dat votul și un câmp liber de activitate, se derulează pe cale normală. Pe urmă dacă va fi a altuia va prelua și va duce mai departe. Eu cred că și consiliul local dorește să facă acest spital. toată lumea dorește. Este umilitor să avem suspiciuni că cineva nu are curajul să voteze și să votăm cu mâna sus ca pe vremea partidului, cu steagul înainte, cine nu e cu noi e împotriva noastră și trebuie omorât. Eu vă rog să respectăm procedura.

         Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

         Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abținere (Tatar)1, absent (Simon).

         Art.4 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

         Art.5 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abținere (Tatar), 1 absent (Simon).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Simon).

          

         D-na președinte Lokodi: Felicitări domnilor, s-a votat în unanimitate. Vă dorim succes, să aduceți câți mau mulți bani prin proiecte și suntem alături de sănătate pentru a dezvolta din punct de vedere al activității sanitare, acest județ. Vă felicităm.

         D-l vicepreședinte Frătean: Fondurile europene acum încep să se deruleze. Sunt convins că atât universitatea cât și secțiile spitalului județean au nevoie de foarte multe proiecte pentru că toate necesită atragerea de fonduri pentru perfecționări și modernizări la nivelul cerut de ceea ce dorim cu toții să avem. Declar că toate aceste solicitări, indiferent că vin de la Universitate sau din partea Spitalului Județean, ce țin de domeniul public al județului Mureș în zona pe care credem că trebuie să o dezvoltăm ca centru de excelență în sănătate și cercetare vor găsi la consiliul județean sprijin pentru c aceste proiecte să fie eligibile și să aducă bani în județ spre folosul tuturor. Singura rugăminte este să veniți din timp cu documentația corespunzătoare pentru a putea trece prin filtru administrativ de așa manieră încât să existe și baza juridică legală, solidă pentru a nu putea fi supuse nici unui fel de atac.

 

2.Raport de activitate al Inspectoratului de Poliție Județean  Mureș pe anul 2006

 

         D-l chestor Căbulea prezintă Raportul de Activitate al Inspectoratului de Poliție al județului Mureș pe anul 2006, raport care este depus la dosarul de ședință.

         D-na președinte Lokodi: Dați-ne voie să vă felicităm pentru această muncă complexă, mare, se vede că ați avut foarte multe probleme, cunoaștem complexitatea lor, vă dorim tuturor celor cu care colaborați sănătate și putere de muncă, vă mulțumim pentru liniștea cetățenilor din acest județ și că sunteți mereu prezenți atunci când este necesar.

         D-l consilier Șopterean:  Aș dori să îmi exprim părerea în câteva cuvinte și să felicit Inspectoratul pentru toate realizările care le-a avut în decursul lui 2006, dar mai este loc și de mai bine, aș dori să fac câteva sugestii. M-aș referi la mediul rural, pentru că sunt în cunoștință de cauză, în mediul rural totuși se întâmplă mai multe nenorociri decât în mediul urban, pentru că dacă structura unei comune este că la centru e postul de poliție, iar în satele aparținătoare chiar dacă ar trebui să se profite că posturile de poliție au fost dotate cu mașini de poliție, totuși se întâmplă multe lucruri și victime sunt categoria vârstnicilor. Sunt foarte mulți recidiviști, mai ales în perioada de iarnă, care nu au ce face, trag pe la prieteni, pe la rude ca să facă anumite infracțiuni, știu concret multe furturi și au fost pradă vârstnicii care nu știu să se apere, să își ia niște măsuri de precauție, li s-au furat cereale, animale, păsări ș.a.m.d. Relația între Poliția Comunală ar trebui să fie mai strânsă cu paznicii sătești care sunt plătiți de primării, dar ar trebui să existe o relație cât mai strânsă între ei. Și Poliția să circule și prin satele și cătunele aparținătoare centrului. Dacă e să mă refer la mediul urban, aș recomanda să nu mai practice statul la pândă ci să patruleze, să dirijeze traficul, pentru că eu cred că este mult mai eficient pentru conducătorii auto și pentru pietoni. Sunt în posesia unor sesizări din alte localități care mi-au fost aduse la cunoștință. Apoi dacă s-ar putea, a fost cândva în fața Direcției Agricole, o trecere de pietoni, dacă s-ar putea reînființa, pentru că să știți, dacă monitorizați trecerea, să știți că se trece în continuu, se face legătura cu această instituție și Banca Comercială.

         D-l consilier Radu: Felicit și eu Inspectoratul pentru rezultatele care le-a avut și în special pentru dotarea posturilor cu autoturisme și aparatură logistică. Eu aș veni cu două propuneri. La capitolul „Priorități de acțiune” consider că ar fi bine pe lângă punctele pe care le-ați introdus dvs. pe 2007 să fie introdus un subpunct prin care să fie trecută colaborarea mai accentuată dintre posturile locale de poliție și consiliile locale. De ce spun asta? Deoarece în cele 91 de comune ale județului, în fiecare consiliul local există câte un consilier local din fiecare sat aparținător al comunei. Acești consilieri cunosc foarte bine aspectele legate de satul respectiv care printr-o colaborare bună între consilieri, primar s-ar putea preveni. Deci eu insist asupra prevenirii infracțiunilor. Această colaborare ar fi benefică pentru toată lumea. O altă propunere, consider că toate aspectele aduse la cunoștință, e bine să fie toate înregistrate și chiar dacă sunt cu autor necunoscuți, am da un semnal locuitorilor că nu e ceea ce se vehiculează că nu sunt înregistrate asemenea sesizări din partea cetățenilor. Să sperăm că 2007 va fi un an mai bun și să fie cetățenii mai liniștiți în județul nostru.

         D-l consilier Pokorny: Aș dori să supun atenției o problemă de circulație rutieră, eu circul pe drumul Tîrgu Mureș – Reghin, iar în Ernei, la intersecția spre Sovata există un poduleț și o curbă. Eu am fost martor în acești ani la niște accidente grave, deoarece cum se răcește vremea se formează un strat de gheață pe acest pod și în curbă, se vine cu o viteză oarecare și nu se observă, deci este un loc periculos. Aș dori să supun atenției acest aspect, știu că nu este simplu fiind drum național, iar în încheiere aș dori să vă felicit și eu pentru statutul de instituție eficientă  și vă doresc spor la treabă.

         D-l consilier Lădariu: Consider că Raportul a fost complet, un raport care a cuprins în amănunt toate aspectele legate de activitatea poliției. Felicitări Poliției Mureșene! E o dovadă clară că Poliția nu mai este Miliție. Foarte des s-a venit cu acest reproș că anumiți lucrători nu s-au debarasat de anumite obiceiuri dinainte de 1989. Eu consider că într-adevăr Poliția acum se află sub semnul modernizării și al europenismului. Zilnic am contacte cu activitatea Poliției, pentru că zilnic urmărim actele infracționale pe care le cuprindem în paginile ziarului. Aș veni cu câteva sugestii: activitățile de prevenire să fie în centrul atenției, apoi să se pună un mare accent pe infracționalitatea în rândul minorilor și tinerilor, asupra consumului de droguri, asupra violenței în familie, asupra criminalității, asupra violenței stradale. A fost cuprins acest aspect, dar cred că asupra acestei violențe trebuie să își extindă Poliția mai mult atenția. Asupra corupției, iată că este cel mai mare număr de cazuri, 108, dare de mită și încă 2 probleme. Să urmărească cu mai mare atenție ce se întâmplă în jurul liceelor și al școlilor generale, în general ce se întâmplă în jurul instituțiilor de învățământ din Tîrgu Mureș și din împrejurimi. Este plin de baruri, practic e un inel de baruri, restaurante și crâșme în jurul unor școli. Avem informații precise că acolo se distribuie și droguri. O mai mare colaborare cu populația, pentru că această legătură nu înseamnă turnătorie și delațiune ci sentiment civic. În alte țări dacă vecinul își construiește ceva, organele competente sunt anunțate. Deci nu e vorba de turnătorii ci de datorie civică.

         D-na consilier Diaconescu: Vă vorbesc în calitatea mea de consilier județean și într-o calitate sufletească, aceea de soție de ofițer superior criminalist care și-a făcut datoria și în perioada în care această instituție se chema Miliție, care și-a făcut datoria și după aceea și dacă ar fi trăit și-ar fi făcut datoria și în această structură nouă. Primiți felicitările mele, numai că eu uneori sunt ca sarea în bucate, trebuie să spun și unele lucruri care mai scapă câteodată. În drumurile mele prin județul Mureș am stat de vorbă cu oameni simpli, pentru că organizația din care fac parte are mai multă deschidere spre această categorie. Este nevoie să existe o mai bună colaborare a posturilor de poliție și primăriilor în privința persoanelor fără acte de identitate. Și din rândul acestora provin și cei care se constituie în așa zisa „mica criminalitate”. Asta am vrut să subliniez. Mă bucur că munca criminalistului va fi îmbunătățită prin implementarea acestui program pentru dactiloscop, știu că după 1990 se demarase o acțiune a inventarierii și formării unei biblioteci a amprentelor. Eu vă doresc să continuați ce ați început și știu că este foarte greu, iar atâta vreme cât va exista Consiliul Județean, acest consiliul, veți avea sprijinul nostru.

         D-l consilier Giurgea: Felicitări domnule chestor, de departe sunteți cel mai bun față de ceilalți de până acum, sper să înțelegeți bine ceea ce vă spunem noi, punctual v-aș ruga să vegheați prin colegii dvs din teritoriu, șef de post, ofițeri, subofițeri la tot ceea ce înseamnă piraterie în transportul de călători. Este o problemă cu care ne confruntăm toți, vreau să vă informez oficial pe probleme punctuale, proprietari de autoturisme care pur și simplu ne iau călătorii. În felul acesta ne cauzează foarte mari prejudicii financiare și suntem puși în imposibilitatea de a ne acoperi costurile și chiar de a suspenda unele trasee. Pentru că am ajuns în perioada de iarnă, o perioadă când lumea circulă mai puțin, când nu mai avem cu ce ne acoperi costurile curente. Elementul infracțional și tot ce ați făcut dvs sunt sub un control permanent, dar mai sunt și persoane, puține – cadre polițienești, care sunt certați cu comportamentul bun față de cetățean. O să vă punctez nominal aceste lucruri, e vorba de 2 persoane de pe Câmpie, informându-vă veți lua măsuri în ce îi privește pentru ca să nu se mai repete acel comportament excentric, chiar sub influența alcoolului.

         D-l consilier Boloș: Doresc să apreciez calitatea deosebită a raportului prezentat, în al doilea rând aș dori să apreciez modalitatea în care membri Poliției au acționat la momentul apariției noului Cod rutier. Era un moment destul de critic și a fost multă înțelegere până când o bună parte din participanții la trafic au reușit să se obișnuiască cu noile reguli. Aș dori să vă mulțumesc public pentru rezolvarea unei situații strict personale, mi-a fost spart biroul de la pro-rectorat, mi-au fost luate bunuri în valoare de 200 milioane și au fost recuperate în foarte scurt timp. Consider important să păstrăm legătura, pentru că zona campusului universitar trebuie să fie o zonă de liniște și o zonă în care elementul de civilitate să fie prezent. Aici din ambele părți trebuie acționat.

         D-l chestor Căbulea: E adevărat că în mediul rural sunt frecvent persoane vârstnice care sunt supuse unor infracțiuni. La fiecare post de poliție lucrează câte 3 polițiști, nu e mult, mai se ia un concediu de odihnă sau de studii, rămân unul sau doi, am făcut demersuri în urmă cu o lună de zile și domnul ministru Blaga mi-a aprobat suplimentarea cu un număr de 71 de funcții de polițiști pentru posturile comunale, ceea ce înseamnă foarte mult, suntem primele județe cu un număr atât de mare, sperăm ca în 2007 să fie și bugetate pentru a fi încadrați, se cooperează cu consiliile locale, în decembrie am avut o întâlnire cu toți primarii, cu mici excepții, 2,3 comune între primar, consilier , post de poliție în general se colaborează foarte bine, cred că împreună pot face ordine în comună. Legat de agenții poliției rutiere, noi respectăm legea, avem niște legi și ordine foarte precise foarte stricte  și bine delimitate, există o dispoziție a ministrului Blaga în ce privește atitudinea și modul de operare în traficul rutier, dar e adevărat, sunt multe situații când polițistul trebuie să fie prezent într-o zonă în care se încalcă frecvent normele rutiere. Sunt zone și în mediul rural și urban, unde sunt foarte multe accidente de circulație și atunci e nevoie să fie prezent acolo, dar fiți convinși că în fiecare zi discutăm și îi instruim și încercăm să fie prezenți ala orele de vârf în intersecții, în toate orașele din județ. Prin darea în folosință a noului dispecerat 112 municipiul Tîrgu Mureș va beneficia de supraveghere video a cel puțin 12 intersecții. Deci un lucrător de poliție va putea supraveghea de la pupitru și va putea chiar dirija traficul, dacă vede că este o coloană în partea dreaptă de 100 de autoturisme, iar în partea cealaltă sunt doar 3 să dea drumul la cealaltă bandă pentru circulație. Legat de zona Direcției Agricole, am să discut și cu șeful Poliției Rutiere, dar știți foarte bine că sunt situații frecvente și în alte zone, trebuie să cerem sprijinul Consiliului Local pentru a rezolva această problemă, avem multe priorități de acțiune, avem multe programe în acest sens am reținut și zona Târgu Mureș – Reghin, voi discuta cu domnul Ispas de la Drumurile naționale, să vedem ce putem face cu această zonă. Sun corecte aprecierile dvs, în mod deosebit ce a spus domnul Lădariu, trebuie să avem în vedere și sub atenție școlile, tinerii și suntem aplecați asupra acestor probleme prin structurile noastre de prevenire. E adevărat că sunt situații în care transportatorii clandestini iau clienții de pe traseu, e nevoie să realizăm mai multe acțiuni și cu garda Financiară, iar dacă există cadre care au un comportament necorespunzător vă rog să mă sesizați, pentru că noi nu ascundem nimic, totul este la vedere și mai sunt probleme la o mie și ceva de polițiști, mai sunt persoane care nu fac cinste acestei instituții, dar îi identificăm și îi temperăm și pleacă în altă parte pentru că dacă acum 2 ani erau 260 de posturi vacante acum sunt doar 24, iar din școala de la Cluj ne vin 25.deci toate posturile vor fi încadrate.

         Pe domnul Boloș îl asigur că în continuare va exista o cooperare bună cu centrul universitar, Universitatea „Petru Maior”, cu celelalte instituții de învățământ superior de pe raza orașului, avem o poliție pentru campus, a fost numit un nou șef de birou și veți putea lua legătura cu dânsul pentru orice problemă.

         Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul acordat.

         D-na președinte Lokodi: Deci vă rog să trecem peste raportul Consiliului Județean, să discutăm  proiectele și apoi să discutăm mai în detaliu despre raport , doresc să răspund la fiecare punct care este scris, fiecare cuvânt, fiacre sumă.

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș                                                    

 

         D-na președinte Lokodi: Locul vacantat ca urmare a decesului domnului Suciu, urmează să alegem o altă persoană și din partea Prefecturi urmează să fie numit domnul Barczi Gyozo Istvan pe care noi trebuie să îl avizăm. Comisia economico – financiară a avizat cu următoarea mențiune „întrucât pot fi și alte propuneri se propune de către Comisie luarea hotărârii în plen pe baza votului consilierilor”. Comisia juridică cu mențiunea ” propunerea nominală să se facă în plen”. Comisia de servicii publice, fără obiecțiuni.

         Deci eu fac propunerea ca în afară de propunerea făcută pentru domnul Radu Mircea, aștept să aud și alte propuneri, votul va fi secret.

         D-l consilier Giurgea: Înainte cred că ar fi bine să facem o mică rectificare și fac și eu o propunere. Eu cred că aceste numiri nu este bine să  vină din partea executivului. Noi toți suntem consilieri județeni, atunci ca să nu se creeze niște tensiuni și pentru a merge într-un spirit de echilibru care ne-a caracterizat în această legislatură, dar și în legislaturile trecute, totdeauna această stare de echilibru și-a făcut simțită prezența și s-a văzut în rezultate. Este o propunere de ordin general. Poate să se supere domnul Radu pe mine, sau nu, dar fac o propunere tot în spiritul acelui echilibru de care vorbeam înainte. Se cunoaște chiar dacă acum e la instanță, faptul că odată cu decesul domnului Suciu, P.C. care în urma fuziunii cu PUNR beneficiază de 2 consilieri județeni, va mai avea doar unul. Va fi, un coleg de la U.D.M.R. Și atunci, dacă P.C pierd acest loc în Consiliul Județean, nu cred că este normal și în spiritul echilibrului să îl frustrăm și de locul din A.T.O.P. Și atunci toate partidele reprezentate azi, chiar dacă unii consideră că P.C. a intrat oarecum pe ușa din spate pentru că au primit consilieri în urma unei fuziuni, nu vreau să comentez acest lucru, au intrat legal și vor avea reprezentativitate prin colegul Dinu Socotar. Știu foarte bine că toate partidele sunt reprezentate în A.T.O.P. cu câte un consilieri și din acest considerent propun ca reprezentantul PC să fie numit în A.T.O.P., deci domnul Dinu Socotar, repet și vă rog să țineți cont de rugămintea mea de a menține un echilibru. Vă mulțumesc pentru înțelegere, sunt convins că toți ați înțeles dorința mea.

         D-l consilier Lădariu: În aceeași notă de echilibru eu voi sprijini propunerea făcută. Știm toată istoria cum s-a votat la timpul respectiv acest post în A.T.O.P și nu vreau să mai revin. Eu vin cu argumentele mele: una dintre cerințele celui care face parte din A.T.O.P este cunoașterea bună a județului și a legilor țării, iar eu consider că domnul Mircea Radu corespunde. Apoi, de ce să nu facem noi propunerea? Eu zic că ne cunoaștem destul de bine, nu cred că vreun coleg a avut temeiuri să considere că am venit și am dat cu degetele în ochi cuiva atunci când a fost vorba de mai bine, indiferent de unde a venit propunerea. Și cine să facă propunerea? Mitropolitul?

         D-l consilier Giurgea: Ca să înțelegeți foarte bine. Aveți dreptul să faceți propuneri. Eu am zis să nu facă executivul propuneri.

         D-na președinte Lokodi: Și executivul are dreptul, dar nu mai discutăm.

         D-l consilier Giurgea: Nu, dar să nu se înțeleagă că eu iau dreptul PSD-ului sau oricărui partid să vină cu propuneri.

         D-l consilier Mora: La modul cel mai serios și mai hotărât. Avem o comisie care niciodată nu a lucrat pe vreun principiu politic, absolut toate hotărârile luate s-au bazat pe argumente și nu a contat niciodată coloratura politică, și din partea PSD-ului, cu domnul Chiorean am avut o colaborare extraordinar de bună întotdeauna și pe argumente și cot la cot. Îmi este foarte greu, amândoi sunt colegii mei, dar dați șansa ca cele 6 partide reprezentate azi, în formula actuală în Consiliul Județean  să fie reprezentate și în A.T.O.P, pentru că în A.T.O.P exista reprezentarea tuturor partidelor până în acest moment, până ce răposatul, domnul Suciu, iar în acest moment, singurul partid care nu are reprezentant este PC-ul. Și domnul Radu este colegul meu, este prietenul meu, dar vreau să vă spun că trebuie să fim echidistanți față de fiecare partid în parte. Și vreau să vă spun că niciodată în această comisie nu s-a lucrat pe principii politice ci doar pe argumente și pe programe. Am vrut să spun acest lucru neapărat pentru a se înțelege că nu e o chestiune de a alege între două persoane la modul subiectiv ci pe un criteriu extrem de obiectiv.

         D-na președinte Lokodi: Argumente „pro” sunt pentru fiecare, sunt colegii noștri, este munca noastră, nu e nici o problemă vom vota pe fiecare.

         D-l vicepreședinte Frătean: Nu vreau să înțeleg că executivul ar fi acuzat de o propunere partinică. Cu atât mai mult vreau să înțeleg că atâta vreme cât ATOP-ul a lucrat în interior excelent și a fost apartinic, nu se pune problema partidului. Așa că eu sunt dintre cei din executiv care l-am propus pe domnul Radu pe un considerent elementar desigur. Domnul Radu este unul dintre puținii consilieri care viața, activitatea toată și-o desfășoară în mediul rural. Ați remarcat din raportul poliției o lipsă efectivă de abordare profundă a mediului rural. Acesta a fost considerentul nostru și vreau să cred că nu au fost aluzii.

         D-na președinte Lokodi: Prima dată revocăm calitatea domnului Burkhardt. Apoi votăm pe domnul Socotar, propunerea dvs și apoi pe domnul Radu. La art.3 validăm membri.

         Art.1 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.2 Se respinge cu 14 voturi „pentru”, 17 voturi „împotriva”, 2 abțineri, 1 nu a votat.

                        Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 11 „împotriva”, 3 abțineri, 1 nu a votat.

Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Lazăr),1 nu a votat (Mora).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Ansamblului Artistic MUREȘUL

 

D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat favorabil de comisia

economică, comisia juridică și comisia de servicii.

Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar).

Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar).

Art.3 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar).

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Tatar).

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș pentru anul 2007

 

D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat favorabil de comisia

economică, comisia juridică și comisia de servicii.

Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Tatar, Venczi).

Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Tatar, Venczi, Mora).

Hotărârea în întregime Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Tatar, Venczi).

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2007

 

D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat favorabil de comisia

economică, comisia juridică și comisia de servicii.

Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Tatar, Venczi).

Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Tatar, Venczi, Mora).

Hotărârea în întregime Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Tatar, Venczi).

 

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale centrelor școlare de educație incluzivă

 

D-na președinte Lokodi: Aici executivul vă face o propunere. Propunerea

privește 3 profesori, care cunosc munca în învățământ, iar noi am considerat că îi putem propune indiferent de culoare politică. Acest proiect a fost avizat favorabil de comisia economică, comisia juridică face amendamentul „ propunerile să se  facă în plen” și comisia de servicii, comisia cultural㠄desemnarea făcută de executiv a fost acceptată”.

         D-l consilier Mora: Eu vreau să mai aduc un argument referitor la faptul că ați spus că sunt 3 profesori., având în vedere că discutăm de un centru de educație incluzivă. Ceea ce lipsește în general școlilor este în general managementul. Iar propunerea noastră este domnul Lazăr, pentru că este un manager excepțional, la Reghin. Deci  e o propunere pragmatică.

         D-l consilier Giurgea: Sigur ca acum îmi vine foarte greu pentru că noi, în comisie am spus că respectăm un principiu și mergem mai departe în formula asta.  Lazăr este colegul meu și nu contest ce a spus domnul Mora, fiind din Reghin i-ar fi mult mai ușor să se apropie și să cunoască activitatea și chiar știe activitatea de la acest centru școlar. Sigur, principiu pe care s-a mers în comisie este de a promova cadre didactice care cunosc actul de învățământ și care se pot apropia mai mult de elevi. Dar și aici vreau să fac o corecție. Este foarte bine că face propuneri și executivul. Și sigur că și propunerea în speță este bună, fiind cadru didactic, dar cum spunea colegul Mora mai este nevoie de oameni care cunosc actul managerial. Vreau să spun, fără să supăr pe cei de la DGASPC și pe cei de la învățământul special, că încă, actul managerial de la aceste instituții  lipsește, și este bine să ne apropiem mai mult de cei care știu să facă management și care să facă unele transferuri informaționale către acești conducători. Sigur că ar trebui să luați în considerare propunerea colegului meu și a mea și vom merge în consecință  pe vot deși vreau și vă spun din tot sufletul că am o mare apreciere față de colega mea, d-na Diaconescu, atât față de atitudinea, de ținuta dânsei, cât și față de ceea ce a însemnat dânsa ca și cadru didactic  și am câteva informații privind rezultatele dânsei în actul de învățământ. Vă mulțumesc.

         D-na președinte Lokodi: Domnilor, vom vota cu vot secret. Cine este pentru ca d-l Simon să fie la Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș ? Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1” împotriva”, 3 nu au votat.

         Cine este pentru ca d-na Iacob Letiția să fie la Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș ? Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1” împotriva”, 2 nu au votat.

         Cine este pentru ca d-l consilier Lazăr să fie la Centrul Școlar pentru educație incluzivă nr.3 Reghin ? Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 14 „împotriva”, 1 abținere.

         Art.2. Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Veress, Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu au votat ( Benedek)

 

8.Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2006.

 

         D-na președinte Lokodi: Proiectul de hotărâre a fost avizat de către Comisia economică, și de către cea de amenajare a teritoriului. Hotărârea  conține 2 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu au votat ( Benedek)

            Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu au votat ( Benedek)

            Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu au votat ( Benedek)

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Band .

 

         D-na președinte Lokodi:  Proiectul a fost avizat de către Comisia pentru amenajarea teritoriului și comisia juridică. Proiectul de hotărâre conține 2 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.2. Se aprobă cu 34 voturi „pentru”,

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”,

                                                

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135 B int. DN 13 – Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș

 

D-na președinte Lokodi:  În luna ianuarie a acestui an, Primăria municipiului Tg Mureș ne-a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care acest drum să fie reclasat din drum județean în drum  național pentru a putea obține, mă gândesc, fonduri pentru reabilitarea în întregime a acestui drum, inclusiv, podul care se află exclusiv în administrarea sa. Conform Ordonanței de Urgență nr.43 din 1997, toate drumurile județene și naționale care trec prin raza administrativă a municipiilor sunt  în administrarea lor,  deci aparțin bugetului municipiilor și nu altor instituții administrative. Deci municipiul Tg. Mureș trebuia sa facă lucrările de reabilitare a acestui drum. Mă gândesc că este un efort bugetar imens și ei ne solicită acum reclasarea și cred că noi nu avem nimic împotriva reclasării. Urmează ca Ministerul Transporturilor să se pronunțe dacă dorește să preia acest drum în bugetul său.

Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia pentru amenajarea teritoriului, comisia juridică, comisia de servicii . Proiectul de hotărâre conține 2 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.2 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassy, Tatar)

                                                

11.Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza HGR nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni.

 

D-na președinte Lokodi:  Proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia pentru amenajarea teritoriului, comisia juridică și comisia de servicii. Proiectul de hotărâre conține 3 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat ( Benedek)

         Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu a votat ( Kakassy, Szalkay, Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat ( Benedek)

            Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu a votat ( Kakassy, Szalkay, Benedek)

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2007, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean.

 

D-na președinte Lokodi:  Proiectul a fost avizat fără obiecții de către Comisia economică și de comisia de servicii. Proiectul de hotărâre conține 5 articole și privește absolut toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.4 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Diaconescu, Sămărghițan, Benedek)

            Art.5 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Benedek, Veress)

            Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

         D-na președinte Lokodi:  Proiectul a fost avizat de către Comisia pentru amenajarea teritoriului. Proiectul de hotărâre conține 3 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

 

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș.

 

         D-na președinte Lokodi:  Trebuie modificată componența comisiei tot ca urmare schimbării din funcție a 3 membrii.   Proiectul a fost avizat de către Comisia pentru amenajarea teritoriului. Proiectul de hotărâre conține 6 articole.

         Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Benedek, Popa, Veress)

 

 

            Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Benedek, Șopterean)

         Art.4 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.5 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

Art.6 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Kakassy, Tatar, Benedek)

                                                

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Reabilitarea grădiniței din Pănet .

 

         D-na președinte Lokodi:  Știți că am câștigat un proiect PHARE și acum trebuie aprobați indicatorii tehnico-economici. Proiectul a fost avizat de către Comisia economică . Proiectul de hotărâre conține 2 articole.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kakassy, Benedek)

 

Mai avem în mapa noastră o informare cu privire la faptul că eu aș dori să efectuez

concediul meu rămas de anul trecut, de când mai am 10 zile. De luni sunt în concediu de odihnă, dar și azi sunt aici deși sunt în concediu. Voi lipsi, nu chiar în fiecare zi, dar să știți că în acest interval de timp vor efectua o parte din concediul meu de odihnă rămas neefectuat. Deci până în 4 martie nu voi fi în fiecare zi la Consiliul Județean.

 

1.Raport  privind activitatea desfășurată de Consiliul Județean Mureș în anul 2006

 

         D-na președinte Lokodi: Cu privire  la Raportul Consiliului Județean Mureș. Acest raport este unul amplu. Domnilor consilier cunoașteți munca pe care noi o desfășurăm pentru că sunteți alături de noi și noi în fiecare lună v-am raportat ceea ce am reușit să facem și unde mai avem încă de muncă. Eu consider că atât dvs. cât și aparatul funcționarilor publici, pe anul 2006 am făcut o muncă 100 % și tot ce ne-am promis am reușit să realizăm. Am reușit ca prin proiecte să aducem sume importante în județ și noi nu ne-am gândit la așa o reușită aducând bani mai mulți decât ne-am gândit. În prima parte a raportului nostru se poate urmări fiecare proiect făcut de către D.D.R.I.E. Am semnat deja proiectul pentru Drumul Vinului și acum pregătim celelalte 2 proiecte prin programe Phare, drumul între Viișoara și Dumbrăveni, spre județul Sibiu și drumul pentru Sovata și de asemenea continuăm SAMTID-ul și proiectul Solel Boneh și avem o serie de proiecte câștigate pentru modernizarea administrației, proiecte de parteneriat între administrațiile comunale,  orășenești, municipale și celelalte țări din Europa, vom semna sper că luna viitoare un proiect împreună cu Regiunea Pisa pentru pregătirea funcționarilor noștri în vederea scrierii proiectelor pentru fonduri structurale. De asemenea, urmează să derulăm un alt proiect cu sprijinul Parlamentului Ungariei, când vom trimite o persoană de la noi pentru a fi pregătit în vederea scrierii proiectelor pentru fondurile structurale. De asemenea vom  pregăti încă câteva proiecte cu județene înfrățite cu Ungaria și Germania. Avem în pregătire deja un proiect de parteneriat cu Landul Saxonia. Urmează să dezvoltăm, în continuare, relațiile noastre cu cei din Lecce și Montigny. Cei din Lecce vin in vizită aproape lunar și pregătesc împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență  un program privind recuperarea bolnavilor rezultați în urma accidentelor. În domeniul turismului avem proiecte și vom participa la 2 târguri internaționale, din ce în ce mai de succes este activitatea Asociației Județene de Turism pentru că încep să vină să ne caute și să dorească să devină parteneri cu noi, însăși cei care muncesc în domeniul turismului și ne caută și microregiunile să avem pachete pe care să le promovăm în cadrul acestor târguri turistice și iată că munca noastră de doi ani începe să prindă contur real și începe să se fructifice. De asemenea avem realizări în ceea ce privește activitatea de relații cu cetățenii, munca Direcției Juridice, Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanism prin avizele date.

         D-l vicepreședinte Frătean: Direcțiile tehnice au un obiectiv general de a pune la punct și de a aduce la standarde europene, și pe care și legea română o cere, a tot ceea ce avem noi în activitate. Dacă e să mă refer la amenajarea teritoriului și urbanism, de mai bine de un an jumătate avem un program județean de clarificare a tot ceea ce înseamnă planuri urbanistice și de detaliu în toate localitățile, finalizarea digitalizării hărților și a tuturor planurilor și trebuie să apreciez că s-a desfășurat o muncă extrem de serioasă pentru această chestiune. Am început să nu mai avem probleme în momentul în care apar finanțări sau dezvoltări de rețele în județul Mureș, am început să nu mai avem probleme. În ce privește informatizarea, județul Mureș a fost de asemenea un pionier în România în privința informatizării administrației publice, s-au câștigat destul de multe proiecte internaționale pentru informatizare, continuăm această activitate, sperăm să aducem softuri de ultimă generație care vor fi în câțiva ani obligatorii. Dacă e să mă refer la D.J.I.D.P. vă plictiseam poate în anii trecuți cu sumele necesare pentru a pune la punct rețeaua de drumuri județene. Trebuie să știți că, conform modificărilor legislative, noi putem finanța și drumuri comunale, aici problemele sunt foarte multe, toate programele posibil de accesat noi le-am accesat, sunt câteva programe guvernamentale pe care le continuăm și unde venim din urmă cu studii și proiecte, am făcut analize în tot ce înseamnă alunecări de teren și clarificări de acest gen care sunt extrem de dure pentru drumurile județene și deja promovăm lucrări, studii și proiecte pentru rezolvarea lor. Pe zona de investiții iar am avut realizări și am cheltuit banii extrem de eficient și fără nici un

fel de probleme cu Curtea de Conturi și vreau să vă spun că atunci când am avut descărcarea de gestiune pentru anul 2005 referitor la acea 100 miliarde care am cheltuit-o pentru repararea drumurilor și podurilor afectate de inundații, în raportul Curții de Conturi scrie „felicitări”, deci aceste chestiuni nu pot fi trecute cu vederea prea ușor. Nu mai vorbesc de munca pe care o avem cu consiliile locale, pentru că coordonarea pe care o dăm consiliilor comunale este multivalentă. Nici un proiect pe O.G 7, sunt 64 eligibile, nu a ajuns la București fără să treacă pe la noi și pe la consultarea dată de specialiștii noștri. Nici un proiect finanțat din fonduri PHARE nu a trecut fără să treacă pe la noi și să dăm consultanță. Nici un proiect SAPARD la fel. Tot ce înseamnă dezvoltarea localităților, aparatul propriu, ordonat, apartinic, stă la dispoziția localităților și cred că se simte acest parteneriat deosebit. Înființarea microregiunilor de dezvoltare. Am fost la întâlniri și pregătiri pentru fonduri structurale atât în străinătate cât și în țară, prima chestiune care ne-au spus-o „repede înființați microregiuni!”. Noi avem de anul trecut înființate microregiuni, avem proiecte pe ele, avem studii de fezabilitate. Deci toate aceste chestiuni de a fi cu un pas înainte sau cu 5 minute mai deștepți decât alții, eu cred că începem să și reușim. În esență e o muncă bine coordonată și coerentă.

         D-na președinte Lokodi: De asemenea județul Mureș a fost ales de către celelalte județe care suntem parteneri în 7 CENTRU pentru a coordona proiectul privind dotarea Serviciului Integrat de Urgență prin care vor intra în regiune 9 milioane euro și cu care noi dorim să cumpărăm mașină de pompieri pentru comune și nu pentru centre. De asemenea avem o relație deosebit de bună cu organizațiile civile, multe proiecte pe care împreună cu dvs an de an le analizăm și suntem un model pe țară prin felul în care reușește administrația județului să sprijine atât activitățile culturale cât și sociale și de sport și mulțumesc cu acest prilej comisiilor care în mod foarte serios analizează fiecare proiect și apoi analizează acele rapoarte prin care se justifică modul de cheltuire al banului public. Și să știți că oamenii abia așteaptă lansarea noilor proiecte de anul acesta și eu merg prin județ începe tot mai multă lume să fie atentă la acest sprijin. Împreună cu dvs am reușit să dovedim că suntem o echipă de oameni serioși și că lucrăm în mod foarte serios, eu vă rog să citiți fiecare acest material și rog secretariatul să se facă o broșură, să poată fi consultat de toate instituțiile care lucrează împreună cu noi, nu sunt laude ci sunt acțiunile pe care noi le-am făcut. Mulțumesc colegilor din aparatul propriu al Consiliului Județean, mulțumesc directorilor și mulțumesc celor doi vicepreședinți care sunt alături de mine în munca mea și mă ajută și sunt adevărați colegi, parteneri, prieteni în munca noastră.

         D-l vicepreședinte Groza: Nu ați spus nimic despre Direcția Economică, unde o treime din hotărâri se fac, sau ne-am luptat pentru fonduri începând cu ajutoarele sociale, chiar și pentru energie ne-am luptat, e enorm și vreau să le mulțumesc și împreună cu Oficiul de Urbanism au lucrat teribil la această documentație topocadastrală. Dacă aceste două compartimente nu ar fi colaborat atât de bine, azi poate nu am fi votat acest punct și țin să le mulțumesc în mod deosebit. Vă dați seama ce fonduri se vor mai atrage!

         D-l consilier Radu: Cred că sunt în asentimentul colegilor mei să vă mulțumesc executivului și întregului colectiv din cadrul Consiliului Județean pentru eforturile depuse în 2006, într-adevăr în acest raport a reieșit o muncă foarte intensă și bine conturată. Eu vă felicit pe dvs. și pe cei doi vicepreședinți, pe domnul Togănel și pe toată lumea și vă doresc ca în 2007 aceste rezultate să sporească să avem mai multe rezultate apropiindu-ne și de finele mandatului, cred că acest an prin integrarea în UE ne va face să încercăm să accesăm proiecte să fim alături de comune pentru a fi un an cu succes. Încă o dată felicitări pentru efortul depus. Enorm de multe proiecte au fost și probleme de care județul nostru a beneficiat. Se putea și mai mult dar eu zic că e bine.

         D-na președinte Lokodi: Se putea, pentru că și la proiectele pe ordonanță suntem pe locul 6, sunt alte localități înaintea noastră, dar ne străduim. Nu suntem la urmă.

         D-l consilier Boloș: am să fiu scurt. Evident am citit raportul cu foarte multă atenție și rezultă o activitate extrem de laborioasă cu foarte multe rezultate. Eu vreau să vă adresez câteva sugestii. În momentul de față astfel de documente se citesc prin metoda plonjării, adică cineva e interesat de o chestiune, acest lucru trebuie evidențiat în așa fel încât să poată fi parcurs de oricine dorește să parcurgă, pentru că va fi un document accesibil pe site și din țară și din străinătate. Eu am parcurs o mulțime de documente de acest gen și veți vedea că sunt structurate foarte bine. Materialul este de genul unui inventar, sunt enumerate extrem de multe lucruri, dar trebuie anumite lucruri legate, justificate și trimise în strategia județului. A doua chestiune: noi discutăm de eforturile de a ne crea o imagine. După părerea mea un astfel de raport poate constitui obiectul unei ședințe de sine stătătoare, în prezența a 100 de primari, a unor oameni care au beneficiat de aceste eforturi, oameni care pot spune și bune și rele, dar mi se pare că ne-am recunoaște munca pe care am făcut-o. Deci nu este un reproș, dar consider că merită făcut acest lucru. De asemenea consider că un rezumat al raportului sau dacă se poate chiar în întregime să fie tradus în limba engleză pe site, în așa fel încât partenerii noștri, pentru că eu constat că oricine vine la universitate prima dată consultă și citește tot de pe site și vin pe un teren cunoscut. Este un documente care trebuie valorificat la maxim. Dacă doriți eu vă pun la dispoziție astfel de materiale de referință de Franța, din Germania, cum arată un astfel de raport pentru uzul public.

         D-na președinte Lokodi: Chiar vă rugăm să ne ajutați în această restructurare și D.D.R.I.E-ul și toți cei care sunt vorbitori de limbă engleză să traducem acest material pentru a fi accesibil și partenerilor noștri.

         D-l consilier Giurgea: Rezultatele de anul trecut sunt rod al activității colegilor care s-au implicat, consilieri județeni, aparatul propriu, au un merit deosebit și noi toți putem fi mândri că avem rezultate foarte bune cel puțin în ceea ce privește Regiunea 7 CENTRU, sau în interiorul ei suntem în frunte și vă spun asta în urma unei analize făcute la o ședință a Ligii Aleșilor Locali în care –sau trecut în revistă toate cele 8 euroregiuni și Regiunea 7 CENTRU era pe primul loc sau pe locul al doilea, fapt ce mi-a dat o mare satisfacție. Nu cred că este bine ca rezultatul muncii noastre să fie fructificat în deplasările în teren și să politizăm. Este bine să spunem ceea ce am făcut noi, Consiliul județean, indiferent de calitatea noastră și să aducem o apreciere globală, sigur în campanie vom apela și la asemenea rezultate, dar încă campania nu a sosit.

         D-l consilier Țintoșan: Din punctul meu de vedere în anul 2006 a pierdut o unitate aflată în subordine și dacă nu va avea grijă în 2007 va mai pierde încă 2.

         D-na președinte Lokodi: pierdere în ce sens?

         D-l consilier Țintoșan: Prin vânzare.

         D-na președinte Lokodi: Îmi pare rău, dar noi am valorificat nu am pierdut. Deci dvs când ați votat vânzarea societății de Drumuri și Poduri….domnule Țintoșan…dvs sunteți consecvent când votați? Eu am să vă răspund în scris și am să vă arăt cum ați votat referitor la vânzarea societății.

         D-l consilier Țintoșan: Din punctul meu de vedere vânzarea a fost o pierdere. Sunt convins că împreună cu aparatul propriu puteam să o facem performantă. Și acum mă refer la Parcul Industrial, care este în pericol să  pățească același lucru, nu o să îl cumpere nimeni ci o să îl închidem. Nu am vrut să intervin la punctul 14 să iau cuvântul când s-au dat criteriile de performanță, ca să nu lungesc problema. În primul rând la un criteriu de performanță să fie și o specificație referitoare la ce se întâmplă cu managerul în cazul în care nu se respectă criteriile de performanță. Pentru că în anul 2006 Parcul Industrial a concesionat din cele 9 ha, 1,6 ha. În al doilea rând, vă spun pentru că am fost atât de naiv încât vreau să ajut instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean, anume Direcția Județeană de pază și Parcul Industrial, cărora am vrut să le duc clienți. Vorbim de Parcul Industrial, m-am dus acolo cu un client, totul a fost bine până la momentul semnării contractului când am aflat de o taxă de administrare de 1 euro/mp pe lângă taxa de redevență pe care trebuia să o plătească clientul. Venind la Consiliul Județean, am avut o discuție cu domnul Paul Cosma, membru al Consiliului de Administrație, care mi-a dat o hotărâre a Consiliului de Administrație prin care s-a motivat acel 1 euro/mp, era o motivație compusă din 15 puncte. La o privire simplă asupra lor, 8 nu își aveau rostul au mai rămas 7 care nu justifică oricum acel 1 euro/mp și știu 2 societăți în Tîrgu Mureș care s-au retras din această cauză de la Parcul Industrial, era vorba de vreo 2,8 ha. Și atunci mă întreb dacă nu e avantajul nostru să facem ca acel parc să fie populat? Chiar dacă noi nu ne vom îmbogăți în primul an.

         D-na președinte Lokodi: Poate peste un an veți zice că am dat Parcul pe gratis și că este un insucces.

         D-l consilier Țintoșan: Din 2003 când s-a dat parcul în …

         D-na președinte Lokodi: Domnule consilier și cu privire la criteriile de concesionare ale terenului sau vânzare, s-a votat.

         D-l consilier Țintoșan: Aveți dreptate, dar acea taxă de 1 euro/mp este luată de Consiliul de Administrație și nu a trecut prin Consiliu Județean.

         D-l vicepreședinte Frătean: Mie îmi pare rău că se pune așa problema. Nu aș vrea să o calific altfel. Referitor la Societatea de Drumuri nu mai avem ce comenta. Vânzarea societății, așa cum s-a făcut, suntem în UE lucrurile merg într-o anume direcție, s-a dovedit că vânzarea a fost benefică așa cum s-a făcut în interesul angajaților și în interesul județului Mureș, noi l-am finalizat, început în 1999. Relativ la Parcul Industrial trebuie să vă informez că din punctul nostru de vedere și al administrației parcului este un "boom" de afaceri. Va porni greu dar va fi de succes. Funcționează ca un bun comercial, cui îi convin condițiile intră în parc, cui nu, nu intră. Nu modificăm noi condițiile după fiecare client în parte. Trebuie să știți că 10 ha din Parcul Industrial sunt contractate, pe aceste 10 ha sunt mai multe societăți care însumează peste 1000 de angajați. Trebuie să știți că sunt în curs de negociere încă 7 ha care vor duce la până peste 2000 de angajați în Parcul Industrial, mai rămânând un ultim lot de vreo 10 ha, care va completa cu prisosință numărul până la 3000 de angajați câți ne-a propus UE. Nu avem nici un fel de problemă cu succesul comercial al parcului, au fost societăți care au acceptat condițiile, au fost care nu au acceptat, taxa de administrare este una dintre cele mai mici din România, este o taxă obligatorie fără care nu poate funcționa administrația parcului, acolo se oferă diverse tipuri de servicii, redevența am făcut-o elastică pentru a putea veni clienții să se rupă acea nebunie  împotriva parcului, știți bine câtă antireclamă ni s-a făcut, împotriva interesului județului și atunci când el devine un succes cineva se supără că nu îi convine o redevență care altora li se pare foarte mică. Deci aici lucrurile sunt interpretabile, eu sunt un amic bun al lui Țintoșan și sper să își dea și el seama de anumite realități. Eu încă nu am mers cu nimeni de mână la Parc să zic că sunt consilier județean și că vreau să îi rezolv o problemă. Oamenii să meargă singuri, e pe site, e peste tot, cumpără caiet de sarcini, noi avem  Consiliul nostru de Administrație, ei o studiază în consiliul lor și eu cred că va fi cu prisosință realizat obiectivul județului.

         D-na președinte Lokodi: Și eu pot să declar că nu am dus pe nimeni de mână, dar nici nu am recomandat măcar personal să meargă. Eu am prezentat Parcul peste tot unde am mers dar nu am dus pe nimeni personal. Eu doresc să se discute cu administrarea parcului pentru că e vorba de comerț, e vorba de interese comerciale la care noi, administrația județului, nu avem de ce să intervenim.

         D-l consilier Țintoșan: M-ați înțeles greșit, nu vreau să ajungem în partea cealaltă. Eu am mers cu oameni acolo și mă laud cu asta. Cuvântul cheie nu este „interes” ci este „dezinteres”. Eu dacă pot să duc 2 mă laud. Nu am vrut condiții extraordinare, nu am vrut să fac ceva deosebit. Ca și consilier județean m-am simțit aiurea când am văzut că există o taxă de care eu nu știam, pentru că nu a trecut prin Consiliul județean.

         D-l consilier Balogh: Apreciez raportul prezentat și de Poliție și de Consiliu, dar la capitolul de accidente rutiere, câteva localități se repetă pe listă. Traficul greu care trece prin Ernei – Dumbrăvioara – Periș a început să devină insuportabil și nu se mai poate circula. Cetățenii sunt în pericol. Rugămintea mea este să încercăm să luăm legătura cu Drumurile Naționale, pentru că Ernei-ul și-a rezolvat cât decât situația prin centură care traversează de la Voiajor la Sellgros. Ernei-ul a cedat teren pentru ca să se poată face o șosea de centură până la pasajul de la Dumbrăvioara. Rugămintea mea e ca dacă primăriile din Gornești și Ernei vor înainta niște documente prin care vor ceda teren vă rog să ne sprijiniți pentru a putea scoate traficul greu din aceste localități.

         D-na președinte Lokodi: Da, vom fi alături de dvs în acest demers.

 

DIVERSE

 

         D-l consilier Lădariu: Voi fi scurt și voi începe cu o dorință și anume să ne ferim să ne atacăm colegii, mai ales în lipsa lor. Nu voi da niciun nume pentru că doresc să păstrez relațiile sub același semn al fairplay-ului. Noi avem un singur obiectiv, interesul general, al cetățeanului, al societății. Nu putem avea dispute de niciun fel pe aceste teme. Mi-am respectat și îmi respect colegii, nu am atacat pe nimeni dar pretind același tratament colegial. Sunt cooperant, dar ce fac eu la redacție e cu totul altceva. Fac încă o dată apel să nu ne atacăm în lipsă, pentru că eu îmi respect toți colegii și doresc să fim cooperanți.

         D-l consilier Mora: E final de ședință, voi fi foarte scurt. Unii din colegii noștri doresc să facă parte din comisia de culte- Lazăr Ioan, asistență social㠖 Giurgea Teodor, comisia cultural㠖 Toșa Ioan. Nu știu în ce măsură e posibil…

         D-l secretar Togănel: Comisiile și-au început deja activitatea.

         D-na președinte Lokodi: Niciodată nu am exclus pe nimeni de la vreo activitate, dacă merge la comisie și vrea să vadă cum se muncește. Nu putem modifica acum comisiile.

         D-l consilier Mora: Doar să adăugăm la comisiile respective.

D-na președinte Lokodi: Deci, domnilor, unde doriți să participați aveți pe site comisiile, puteți participa.

D-l consilier Mora: Nu sunt pe site aceste comisii. Nu trebuie scos nimeni, doar adăugat pentru că la unele comisii sunt 4 persoane, la unele 3, la altele 5, cred că nu este o limita de număr de consilieri.

D-na președinte Lokodi: Analizăm, dau o altă dispoziție, dar puteți merge fiecare. Nu era o excludere, mă gândesc că sunt mulți consilieri care nu sunt incluși. Sunt 15 consilieri băgați în aceste comisii. Deci sunt 4 comisii: culte, cultură, sport, asistență socială. Este făcută o dispoziție de președinte, nu a mers pe înscriere, nu merge cu cine unde dorește. Au fost numiți, dar nu se poate ca toată lumea să facă parte. Nu putem face o decizie de pe o oră pe alta. Analizăm.

         D-l consilier Amza: Dacă analizați, analizați că și Amza vrea să fie în comisia de sport.

         De luni sunteți în concediu, atunci vă invităm noi, consilierii care participăm la meciurile de baschet ale Baschet Clubului Mureșul, la meciul de sâmbătă de la ora 18.00 .

         D-na președinte Lokodi: Pot să vin cu un bebe de 9 luni, pentru că sunt în concediu, că am în vizită nepoțelul, iar sâmbătă va fi și celălalt nepoțel la mine, deci o să îi am pe amândoi și nu cred că pot veni cu ei la Sala Polivalentă, iar această bucurie nu o schimb pentru nici un meci.

         D-l consilier Amza: Eu, când eram mai tânăr, acum 25 – 30 de ani,  colecționam timbre, cutii de chibrituri și acum, de când sunt consilier județean, colecționez insigne. Am una de consilier județean, azi am primit una a județului și să vă rog să ne faceți și una a României.

         D-na președinte Lokodi: O să ne interesăm să vedem ce putem face.

         D-l consilier Giurgea: Colegul Akos, propunerea lui, e rezultatul unei discuții pe care am avut-o, deci dacă noi putem face parte din aceste comisii, legal, acum când se discută proiectele, vă rog să țineți cont de rugămintea noastră. Dar dacă nu se poate legal să intrăm în aceste comisii cu drept de vot, până se discută proiectele pe comisii, nu mai vrem să facem parte. Problema care se ridică este următoarea: Vatra Românească spune că s-a adresat în mod repetat Consiliului Județean pentru un spațiu în Palatul Culturii, unde este de fapt sediul național al Vetrei Românești și nu s-a soluționat încă, expirându-le contractul de vreo 2 ani de zile. Dacă aveți informații, să ne spuneți ce se întâmplă, dacă trebuie eliberat acel spațiu și vă rog, dacă trebuie eliberat pentru instituțiile noastre de cultură și nu alte instituții și fundații, iar dacă eliberează Vatra Românească, să elibereze toate celelalte fundații ca să rămână toate la dispoziția societăților de cultură ca să nu avem discuții că unele pleacă și altele vin. Eu, personal, nu cred că este corect să îi scoatem afară fără a face și noi un efort de a le asigura un spațiu corespunzător pentru funcționarea în continuare a Vetrei Românești. Dar prima dată să îmi dați răspuns la ce v-am întrebat, în ce stadiu este, în judecată, în instanță și pe urmă cam ce intenții avem noi,  Consiliul Județean, față de această solicitare și mai ales de soluționare, în eventualitate în care trebuie să părăsească spațiul, a unei locații pentru a avea un nou sediu.

         D-na președinte Lokodi: De 2 ani suntem în proces. În momentul de față nu există cu sediul în Palatul Culturii nici o altă asociație, în momentul de față este Biblioteca Județeană, Filarmonica, Muzeul Județean, Direcția Județeană de Cultură. În urma amenajării spațiilor din strada Mărăști urmează să iasă toată activitatea de birouri a Muzeului Județean și în sălile eliberate să se amenajeze expoziții. Având în vedere că în cele 3 camere în care nu activa și nu se desfășura nici o activitate de către Uniunea Vatra Românească, formațiunea națională, era închis de 2 ani cu lacătul, nimeni nu intra, administrația palatului îmi confirma că nu se intră, am început un proces pentru a evacua pentru că nu mai era încheiat nici un contract de închiriere cu această organizație, dorim ca aceste camere să fie date Bibliotecii Județene pentru a se amenaja o bibliotecă pe calculator, pentru ca oricine vizitează Biblioteca Județeană să poată intra la orice carte prin calculator. Acesta este un vis al conducerii bibliotecii. De altfel, aceste camere fac parte din bibliotecă. Sus se eliberează camerele de la ultimul etaj și va fi Galeria de Artă a Muzeului Județean, se amenajează și se scot din magazie acele lucrări, nestemate ale muzeului, care acum sunt sub lacăt, le amenajăm, sus în sala mică se va trece prin balcon dintr-o aripă în aripa cealaltă, la etajele 1 și 2 se vor amenaja expoziții pentru Muzeul Județean, din cele mai vechi timpuri până azi, deci se amenajează spațiile. Deci am primit o promisiune din partea domnului Băciuț că dacă amenajăm spațiile de pe Mărăști și Direcția se mută acolo, deci acolo vor fi laboratoarele pentru muzeu și partea administrativă, pentru ca aici să fie doar un muzeu. Vă promit că nimeni, nici o altă fundație nu va merge acolo, decât Muzeul Județean, va rămâne Filarmonica, pentru că nu avem unde să o ducem, va fi Biblioteca Județeană și Administrația Palatului Culturii și Muzeul de Artă. Un spațiu nu vă pot promite, dar nu am asigurat spațiu pentru nici un ONG, dar nu refuz, analizăm și dacă găsim, dar ei au în momentul de față spațiu, la Cinematograful ARTA. Noi vrem doar ca Palatul Culturii să rămână muzeu, nu există nici un altfel de resentiment.

         D-l consilier Giurgea: Haideți să facem un efort să găsim un spațiu adecvat. Eu nu știu exact ce dimensiune mai are Vatra Românească dar din punct de vedere emoțional ea a existat și există și ca să nu dăm cumva motiv de discuție că Consiliul Județean a dat afară Vatra Românească, să găsim împreună, să facem eforturi să fie un sediu adecvat, într-o locație adecvată pentru a găsi echilibrul de care eu vorbeam la începutul ședinței.

         D-na președinte Lokodi: Dacă aveți vreo propunere, eu sunt deschisă.

         D-na consilier Diaconescu: Pentru că s-au iscat discuții pe seama comisiilor de specialitate, unde munca este benevolă și se face cu suflet și unde, iată, colegi de ai noștri se consideră nedreptățiți, vreau să atrag atenția, foarte serios, ca toate proiectele, să poarte sigla Consiliului Județean. Domnule Giurgea, dacă sunteți mai înalt nu înseamnă că sunteți și mai puternic, deci să poarte sigla Consiliului, nu vreau să dau date, m-am abținut până acum, dar dacă se va mai întâmpla cum a fost și anul trecut că au apărut casete făcute pe bază de proiecte, scuzați-mi tonul, dar în momentul în care există copii care nu au ce mânca și pe care noi i-am putea ajuta și să vină o doamnă și să ceară bani care nu se finalizează în lucruri utile comunității, e dureros. Și dacă cumva domnii care vor să vină în comisii și vor să facă bine comunității, nu să favorizeze niște oameni care după aceea se bat cu pumnul în piept că ei au făcut, este bine să ne gândim că nimeni nu e pus acolo ca să faciliteze niște lucruri legate de grupuri de interese.

         D-na președinte Lokodi: Nu știu despre ce vorbiți…

         D-na consilier Diaconescu: Încă mă documentez, dar când voi avea date precise le voi face publice tuturor.

         D-na președinte Lokodi: Pentru că dacă a făcut cineva o înregistrare cu cântece…

         D-na consilier Diaconescu: A purtat sigla Consiliului Județean.

         D-na președinte Lokodi: Dar dacă nu am acoperit în întregime suma ci am contribuit cu o parte de 10 milioane lei…sunt anumite evenimente unde trebuie să aibă sigla Consiliului Județean, iar la biserici nu s-a dat decât pentru reparații.

         D-na consilier Diaconescu: Eu am anumite dubii.

         D-na președinte Lokodi: Doamna consilier, treceți pe la  Direcția Economică, luați fiecare proiect, este dosar, fiecare justifică, dacă găsiți ceva vă rog să veniți să mă sesizați.

         D-l consilier Lădariu: Nu sunt avocatul nimănui, domnul consilier Giurgea a venit cu argumente foarte temeinice în acest sens, noi la comisie am întors pe toate fețele am discutat toate aspectele, absolut obiectiv, punând pe cântar totul. În acest caz, e vorba de un sediu național, care intră în cu totul alte aplicări ale legii. Nu putem lăsa Uniunea Național㠄Vatra Româneasc㔠 pe drumuri, fără a i se da un sediu dar, repet, e vorba de sediu național și se aplică acea lege.

         D-na președinte Lokodi: Dar cred că acolo consiliul municipal trebuie să dea, dar eu sunt de acord cu ceea ce spuneți și voi analiza, vedem dacă găsim vreo posibilitate. Acum spun doamnei Moldovan și domnului Bonta să vedem pe strada Tușnad ce este, dacă nu găsim cumva vreo posibilitate.

         D-l consilier Amza: Consiliul Județean duce mare lipsă de spații, așa este? Atunci cum să categorisim paragina în care se află clădirea care am dat-o de 2 ani de zile la TVR și nu au făcut nimic. Au venit anul trecut și i-am întrebat când se apucă de treabă, au răspuns în noiembrie, suntem imediat în martie și nu au făcut nimic.

         D-na președinte Lokodi: Proiectul e pe terminate, chiar săptămâna trecută a fost la mine proiectanta, ar mai avea nevoie de o fâșie de teren pentru a se construi un lift între canalul turbină și clădire, din păcate acela e terenul Primăriei, deci este spre finalizare.

         Ședința s-a încheiat la ora 16.30.

        

 

 

 

 

                                                          Întocmit: Camelia Vlasiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                     SECRETAR

 

Lokodi Edita Emöke                                            Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

Director -   Viorel Iosib