ROMÂNIA                     

     JUDEȚUL MUREȘ

 CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr._______/______2006

       Dosar IV.C.1

                        

 


PROCES – VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean

din data de 25 ianuarie 2007

 

         Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost conduse de doamna președinte Lokodi Edita Emöke.

         Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujság”, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 16 din 18 ianuarie 2007.

Au fost invitați să participe: dl. Ciprian M. Dobre, prefectul județului Mureș, dna Pop Felicia, director DGFP Mureș, dl. Oană Teodor, director Trezoreria Mureș, d-na Corina Teodor, directorul Bibliotecii Județene Mureș, dna Stângaciu Viorica, contabil-șef Biblioteca Județeană Mureș, dl. Constantin Cotîrlan, directorul Centrului Judetean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș, d-na Iosib Maria, contabil-șef, Centrul Judetean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș, dna Albu Lelia, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș, dna Mihaly Maria, contabil-șef al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș, dl Titi Iosif Boantă, directorul Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș, dna Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL”, dl Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș, dna Ludușan Leontina, contabil-șef al Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL”, dl Pană Virgil, director adjunct,  Muzeului Județean Mureș, dna Mihalte Marcela, contabil-șef al Muzeului Județean Mureș, dl Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș, dna Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș, dl Cazan Vasile  - director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, dl Drăgoi Aurel, contabil-șef al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, dl Moraru Cornel, redactorul revistei „VATRA”, dl Nistor Onofir, contabil-șef al revistei „VATRA”, dl Galfalvi Gyorgy, redactorul-șef al revistei „LATO”, dna Lepedus Julcsa, contabil-șef al revistei „LATO”, dl Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA Tîrgu Mureș, dna Hang Mărioara, contabil-șef al R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA  Tîrgu Mureș, dl Băilă Lucian – director, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, dl Butuc Ovidiu, director, Spitalul Municipal Tîrnăveni, dl. Nagy Istvan, director Parcul Industrial Mureș, dl Blaj Virgil, director SC SURM SA, dl Ioan Ilieș – director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, dna Belean Carmen, contabil-șef Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, dna Sîngeorzan Violeta, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, dna Ruță Dana, director Asociația Județeană pentru Dezvoltare Montană, dl. Moldovan Dragoș Dacian, coordonator proiect  Fundația Buckner, dl. chestor Căbulea Ioan Nicolae – comisar-șef, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș, dl. col. Vermeșan Petru, inspector-șef adj., Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenț㠄Horea”, dl Cârdan Ioan, comandant Centrul Militar Județean Mureș, dl Mureșan Cristian, contabil-șef Centrul Militar Județean Mureș, dl. Dumbravă Florin, director, Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, dl Mezei Vasile, director economic DGASPC, dl Begidzsan Laszlo, Serviciul Județean Salvamont, dna Grec Claudia, director Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș , dna Crahmaliuc Anișoara, contabil-șef Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș, dna Pescari Tatiana Ana, director Centrul Scolar pentru EducațieI Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș, dna Kalman Eva, contabil-șef Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș, dl Sabău Ștefan, director Școala Specială Apalina, dna Molnar Viorica, contabil-șef Școala Specială Apalina, directori, directori adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor, reprezentanți mass-media din județ

 

    

D-na președinte Lokodi: Aș dori ca în noul an să vă doresc la toți sănătate, să vă doresc ca în 2007 să avem succese, ne așteaptă multe probleme grele, pentru că va trebui să învățăm întro administrație  nouă să procedăm conform noilor criterii care sunt de data aceasta cele pe care la nivel național le vom stabili împreună cu  strategia noastră de după aderare și va trebui să ne însușim foarte multe informații noi, normal că există în multe tratate europene, dar trebuie corelate cu legislația din România. Pentru acest lucru o să vă rog să fiți alături de executivul Consiliului Județean și împreună să dobândim aceste cunoștințe care sunt necesare în perioada următoare de 1 an și jumătate cât mai este mandatul nostru, de data aceasta întro nouă perioadă de integrare în UE. Înainte de a intra în ordinea de zi, dați-mi voie să dau cuvântul domnului Socotar.

D-l consilier Socotar: Intervenția mea este în legătură cu momentul de reculegere pe care l-am avut în cinstea domnului Suciu Victor, regretatul nostru coleg,  vreau să fac publică propunerea noastră de a-l propune pe domnul Suciu pentru a primi „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” pe care noi am instaurat-o anul trecut.

D-na președinte Lokodi: Luăm act de această propunere și va fi discutată printre alte propuneri.

Înaintea ordinii de zi anunțată și publicată de noi în mass – media avem două puncte în regim de urgență, ele privesc faptul că dorim să promovăm un proiect de hotărâre de guvern în vederea transmiterii unui imobil situat în Tîrgu Mureș pe strada primăriei nr. 2 compus din hotel – restaurant, din domeniul  privat al statului în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean. Printr-o Hotărâre de Guvern acest imobil a fost trecut în administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat și înainte ca să se treacă în orice altă forme de valorificare a acestei clădiri, dorim să fie pe masa Guvernului această solicitare a noastră. Știți foarte bine că în 2005 am mai făcut o astfel de solicitare dar atunci era întrun alt regim și discutând cu domnul secretar și cu domnul Iosib am ajuns la concluzia că va trebui să reînnoim acest proiect de hotărâre de guvern în conformitate cu noua situație această hotărâre a Consiliului și să înaintăm la Guvern. Al doilea punct în regim de urgență se referă la mandatul de consilier al domnului Suciu. Odată cu decesul domnului Suciu, postul său a rămas vacant. Va trebui să luăm act de vacantarea acestui loc și apoi la o ședință următoare, să vedem cum se va reîntregi numărul consilierilor județeni. Propun să discutăm această problemă a încetării de drept a mandatului de consilier.

 

În regim de urgență

 

2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Suciu Victor

Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar), 1 nu a votat (Kardos)

Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr,Tatar).

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

1. Proiect de hotărâre  privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 2.841,21 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar), 1 nu a votat (Kardos)

Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr Tatar).

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr,Tatar).

 

D-na președinte Lokodi:  Ordinea  de  zi  anunțată  pe  azi  conține  16 

proiecte și un raport. Față de această ordine de zi executivul vine cu sugestia de a schimba ordinea, de la punctul 4 să treacă la punctul 3 , deci o rocadă între aceste două puncte având în vedere că lista ONG-urilor care vor fi în parteneriat cu DGASPC trebuie să fie adoptată după ce ne pronunțăm cu privire la proiectul de hotărâre de la punctul 4. Supun deci la vot ordinea de zi cu această modificare.

         Vot: Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenți (Lazăr, Suciu, Tatar).

 

ORDINEA  DE  ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

 

D-na președinte Lokodi: Am avut multe întâlniri am discutat acest

proiect de multe ori, practic a fost pregătit cu comisia de buget și cu dvs, doresc ca domnul președinte al comisiei de buget să facă prezentarea.

         D-l consilier Szalkay: Am avut 3 sau 4 dezbateri în cadrul comisiei, voi prezenta pe scurt doar capitolele bugetare, atât la „venituri” cât și la „cheltuieli”, urmând ca în cursul aprobării pe puncte, dacă mai are cineva ceva de adăugat, să intervină. Pe anul 2007, atât la „venituri”, cât și la „cheltuieli” avem prevăzuți 133, 767 milioane, veniturile si cheltuielile pe care le-am avut după ultimele rectificări de 127 milioane, aceasta a fost ultima aprobare pe anul 2006, deci este în procent de 102, 8%, veniturile se compun din venituri proprii, care sunt venituri fiscale și nefiscale, precum și cote defalcate din impozitul pe venit, prelevări din bugetul de stat, sume defalcate din TVA pentru drumuri și subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Pe lângă ele avem venituri extrabugetare, care sunt localizate la instituțiile de cultură, aeroport, fond de rulment, donații și sponsorizări, fonduri nerambursabile, programe PHARE, împrumuturi subsidiare pentru drumuri și împrumuturi externe. În ce privește partea de cheltuieli ea este similară cu cea de la venituri și se localizează la cheltuielile Consiliului Județean, alte servicii publice, cheltuieli pentru apărarea la Centrul Militar Județean, pentru învățământul de la școlile speciale și Apalina, programul „lapte-corn”, avem prevăzute 13 milioane RON, pentru sănătate avem prevăzute 2 milioane RON, pentru toate instituțiile de cultură avem un total de 15 milioane RON. La total cultură, recreere și religie unde avem pe capitole, contribuție persoane neclericale, proiecte culte religioase, sport precum și proiecte culturale, avem prevăzute 20 milioane RON. Grosul se găsește și în acest an la asistență socială 54 milioane RON, la total locuințe servicii și dezvoltări publice avem 1, 3 milioane RON, protecția mediului, 45.000 RON, acțiuni economice, comerciale și de muncă, precum și două studii de fezabilitate avem prevăzute pentru transport 18 milioane RON, iar pentru alte acțiuni economice 1,4 milioane RON. Fondul de rezervă este stabilit la suma de 121.432 RON, deci totalul ajunge la 131 milioane RON. Pe lângă asta vom aproba și programul de investiții pe 2007 care se cifrează la suma de 11, 3 milioane RON precum și programul de reparații pe 2007, care e în valoare de 2 milioane RON. Acestea sunt principalele capitole bugetare pe care le vom discuta, aprobările le vom da conform proiectului de hotărâre.

         D-na președinte Lokodi: Doresc doar să fac o precizare referitor la una din anexele din proiectul de Hotărâre de Guvern, care la comisia de buget a avut o altă apreciere decât propunerea executivului, că rămânem și acceptăm fracțiunea UDMR, adică propunerea făcută de comisia de buget, cu privire la posturile pentru neclericali, unde am avut repartizate 17 posturi, suntem de acord să meargă 8 pentru Biserica Ortodoxă, 1 pentru Biserica Greco – Catolică, 7 Biserica Reformată, 1 post pentru Biserica Unitariană. Am făcut această precizare pentru a nu mai fi discuții.

         D-l consilier Benedek: am apreciat cu ocazia ședințelor activitatea aparatului, munca depusă pentru a repartiza sumele instituțiilor subordonate și celor care au depus în acest sens solicitări și marea majoritate s-a putut să se satisfacă aceste cerințe. Aș avea o întrebare: acest caiet răsfoit de mine nu conține la punctul investiții, decât o sumă globală de 20 milioane RON. ….

         D-na președinte Lokodi: S-a și dat răspunsul la întrebarea dvs. deci v-aș ruga să trecem la vot.

         Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.4 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2  absenți (Lazăr,Tatar).

         Art.5 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.6 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.7 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.8 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.9 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.10 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.11 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.12 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.13 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.14 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.15 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.16 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.17 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.18 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.19 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.20 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.21 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.22 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.23 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.24 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.25 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Art.26 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr, Tatar).

         D-na președinte Lokodi: Dați-mi voie să mulțumesc colectivului de la Direcția Economică pentru munca depusă și să vă mulțumesc dvs. că ați fost alături de noi și împreună am construit bugetul pe 2007. Sunt convinsă că vom discuta în 2007 de multe ori despre buget

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

 

            D-na președinte Lokodi: În comisia economico – financiară am discutat acest proiect și s-a avizat fără obiecțiuni, în comisia social – culturală de asemenea s-a discutat acest proiect de hotărâre.

            D-l vicepreședinte Frătean: Știți bine că anul trecut am elaborat Programul de dezvoltare al județului pe perioada 2007 – 2013. Această secțiune pe anul 2007, face parte integrantă din program, mai mult decât atât, este un document de lucru efectiv. Deci aici sunt toate acțiunile pe care Consiliul Județean și instituțiile subordonate le vor desfășura în 2007 și numai acele care au șanse de realizare prin asigurarea finanțării și condițiilor necesare. Deci e un document de lucru, un document de arhivă. Pentru aceasta doresc să felicit aparatul propriu, pe dvs pentru că v-ați adus contribuția să avem, în sfârșit, la nivelul județului un document de lucru publicat pe site pe baza căruia fiecare cetățean să poată urmări activitatea concretă și nu doar cea declarativă.

            D-l vicepreședinte Groza: apreciez enorm acest program, într-adevăr s-a renunțat la o sumedenie de acțiuni care nu erau finanțate, în același timp am lăsat posibilitatea unor instituții, cum ar fi cele de cultură, dacă vor obține sponsorizări, acțiunile respective pot fi derulate. Eu sper ca programul de investiții, programul de reparații, programul acțiunilor culturale să se deruleze în mod optim și să vedem rezultate palpabile, concrete, care să ne mulțumească pe toți.

            D-na consilier Iacob: Programul de promovare a imaginii Consiliului Județean: In comisia noastră, la acest punct am avut câteva păreri care spun eu că sunt bune și e bine să le cunoască colegii noștri, aș propune ca președintele comisiei și secretarul unei comisii, după fiecare ședință, împreună cu persoana din executiv desemnată în acest sens, să dea un comunicat, să aducem la cunoștință publică munca noastră, pentru că eu consider că am avut unele probleme, nu din vina noastră. La nivelul comisiei am avut o experiență plăcută grație ziarului „Cuvântul Liber” și activitățile noastre au fost bine mediatizate.

            D-l consilier Giurgea: Îmi pare rău că au plecat colegii directori de la instituțiile subordonate, noi am mai discutat și în legislatura trecută că avem unele instituții pe care le finanțăm, pe unele chiar în proporție covârșitoare, altele se autofinațează și multe dintre ele uită, chiar de multe ori, să ne treacă măcar antetul Consiliului Județean și pe urmă denumirea lor. Este regretabil și este o omisiune care nu este pardonantă. Aș vrea să se transmită oficial acest lucru, pentru că nu este normal ca noi să nu apărem pe afișele lor. În al doilea rând, nu suntem informați, cel puțin la nivelul Consiliului Județean, manifestările lor importante sau mai puțin importante să fie trecute pe site sau sub o altă formă, să le cunoaștem. Știm foarte bine unități subordonate nouă care se chinuie să își facă banii prin autofinanțare. Cota lor este sub ceea ce noi stabilim, cu toate acestea ele funcționează, ba se mai și dezvoltă, tot prin banii contribuabililor. Deci atenția lor față de Consiliul Județean trebuie să fie mult mai evidentă.

            D-na președinte Lokodi: Doresc, domnule secretar, să facem o circulară la aceste instituții din subordinea noastră ca, la toate manifestările  pe care le organizează, pe afișe să apară Consiliul Județean împreună cu instituția respectivă, pentru că cele mai multe evenimente sunt realizate cu sprijinul și cu bugetul Consiliului Județean și nu se întâmplă nimic dacă apare în această formă - dau un exemplu: Filarmonica Județului Mureș, subordonată Consiliului Județean -, deci cumva, o să vă las să vă gândiți la o modalitate care va apărea peste tot. Cu privire la programele instituțiilor culturale și al bibliotecii, pe site-ul nostru este publicat, noi cerem calendarul manifestărilor în fiecare ianuarie, inclusiv de la ONG-uri și eu așa știu că acest material apare pe site. Eu totdeauna așa am scris ca aceste materiale să  fie puse pe site.

            D-l consilier Lădariu: Vin doar cu o precizare la ceea ce a spus doamna Iacob, președinta comisiei culturale. Întrucât problemele importante, ca și in parlament, se dezbat în comisii, aș propune președinților de comisii și secretarilor, acolo unde este cazul, să invite ziariști, mă refer la cei de la Cuvântul Liber, la discuțiile comisiilor, asigurând pentru fiecare comisie câte un om pentru dezbaterile pe domeniile respective pentru că, conform unui program, nu toate comisiile au stabilite ședințele în aceeași zi. Să zicem de luni și până vineri, deci eu promit că voi asigura numărul de redactori pentru aceste comisii să nu ne rezumăm doar la comunicate de presă. Repet: atunci când este nevoie.

            D-na președinte Lokodi: Urmează domnilor consilier să analizați modul în care doriți să lucrați, nu cred că azi trebuie să decidem asupra modului în care veți comunica mai mult cu presa, în cadrul bugetului am votat o sumă, în cadrul acestei sume, în acele ziare care vor fi selectate în baza unei licitații deschise vom publica în continuare toate comunicatele Consiliului Județean, printre care și munca comisiilor.

            D-l consilier Radu: Din acest program al acțiunilor, făcând o comparație cu 2006 se observă o creștere semnificativă, ceea ce este îmbucurător. Aproape sumele s-au dublat. Părerea mea este că acest program este foarte important pentru județul nostru și va trebui pe parcursul anului să îl îmbunătățim și să aducem mai multe sume și mă refer la câteva capitole: alimentarea cu apă, canalizarea, care știm că e deficitară, colectarea deșeurilor, protecția mediului și drumurile comunale și de pământ. Sper ca pe parcursul anului să reușim să mărim aceste sume ca să putem într-adevăr,  județul nostru, intrând în UE, să transformăm localitățile noastre, să fie an de an mai curate. Eu sunt convins că executivul nostru a depus eforturi foarte mari pentru buget și le mulțumesc pentru efortul depus.

            D-l consilier Mora: Vreau să fac unele amendamente referitor la acest program, pe de o parte vreau să reiterez o discuție veche pe care o avem, știu că nu se găsesc chiar acum, pe moment, rezolvări, știu că în schimb trebuie găsită o soluție la presiunea foarte mare pe care o face DGASPC pe bugetul Consiliului Județean. Având în vedere că ne consumă o mare parte din buget, suntem întro oarecare contradicție în momentul în care afirmăm în programul de investiții că prioritatea nr. 1 este infrastructura, pentru că dacă susținem că pe primul loc este infrastructura trebuie să avem și fondurile necesare dezvoltării acesteia întrun quantum semnificativ. Știu că e o situație foarte grea, știu că nu o putem pasa așa și pusă deoparte, dar trebuie să găsim soluții, nu știu cum fac alte județe, parteneriate interne sau parteneriate externe, dar trebuie să facem ceva pentru că ne frânează dezvoltarea și mai ales a infrastructurii județului. Al doilea lucru pe care vreau să îl ridic este referitor la ceea ce s-a spus despre promovarea imaginii Consiliului Județean. Vreau să vă amintesc că avem o instituție, o comisie care se numește ATOP, a cărui președinte sunt și pe care cu onoare o reprezint. Vreau să vă spun că ATOP ca și comisie, ca și instrument este un punct extrem de important în ceea ce înseamnă promovarea imaginii Consiliului Județean. Vă aduc aminte de proiectul de anul trecut pentru cele 15 autoturisme. A avut un impact deosebit de bun în ceea ce privește promovarea imaginii Consiliului. Pentru anul 2007 ne-am propus proiecte de colaborare cu poliția locală pentru tot ce înseamnă capitol de prevenție. Acest lucru îl vom face prin tot ceea ce înseamnă mijloace media : fluturași, radio, TV ș.a.m.d. și v-aș ruga foarte mult ca acest amendament al folosirii ATOP în promovarea imaginii Consiliului Județean să fie parte integrantă din acel capitol în ceea ce înseamnă imaginea. De aceea am cerut și fonduri mai multe, e adevărat că am primit doar jumătate din ce am cerut, dar sperăm ca la rectificările următoare să reglementăm situația, dar încă o dată, repet, trebuie să înțelegem că ATOP este o comisie a Consiliului Județean și trebuie să ne folosim de ea.

            D-l vicepreședinte Frătean: Ceea ce a spus domnul Mora este corect. Avem mari probleme în ceea ce privește dezvoltarea județului, tocmai de aceea ați remarcat în programul de investiții o grămadă de studii de fezabilitate așa cum am promis și anii trecuți, vom accesa programe naționale și internaționale. Mai mult decât atât, problematica finanțării asistenței sociale la nielul județului Mureș pe care îl consider unul din liderii naționali ai rezolvării problemelor pe noile concepte ale acestui  subiect, dar această rezolvare ne costă enorm. Cheltuielile cu DGASPC și alte programe, cum este „Lapte și corn”, se apropie de 600 miliarde lei, în condițiile în care prin redistribuire prin legea bugetului, pe această componentă județul Mureș a primit 390 miliarde. Deci pe programe naționale suntem subfinanțați. Și suntem obligați ca din sursele bugetare care ar merge pentru dezvoltare să susținem această activitate. Ea trebuie făcută și susținută, e clar că va trebui să avem discuții pe toate liniile pentru a găsi o modalitate de a compensa această diferență de peste 200 miliarde care este necesară dezvoltării județului. Această discuție am mai avut-o și anul trecut, atunci am început cu un buget de 970 miliarde lei și l-am încheiat cu 1270 miliarde. Cu alte cuvinte, am ajuns 30% supliment din fonduri guvernamentale, pe munca Consiliului Județean, iar acești bani au intrat în investiții: drumuri, alimentări cu apă, școli și altele. Sunt convins că și anul acesta vom reuși să compensăm acest „handicap” cu care pornim.

            D-l vicepreședinte Groza: Într-adevăr bugetul are o creștere de cel puțin 25% dacă luăm în calcul anul anterior și să sperăm că vom ajunge la 50%. Eu cred că sunt soluții cu chestiunea cu asistența socială, într-adevăr nu se poate ca din „sume defalcate din TVA” să primim anul trecut 154 miliarde și anul acesta doar 137 miliarde. Aveam reținute de la comune 50 miliarde și am mai folosit și 16,5 miliarde din fondul de rulment. Sper să avem o discuție ca cel puțin 241 miliarde să ne dea Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap. Nu se poate ca noi să folosim această sumă pentru că evaluările dânșilor au fost cum au fost. Deci, dacă recuperăm această sumă ne vom putea dedica programelor prioritare.

            D-na președinte Lokodi: Am avut o discuție cu reprezentanții Autorității, dar eu propun ca împreună cu D.G.A.S.P.C, cu dvs, cu domnul secretar să facem un material către Autoritatea Națională atât pentru persoanele cu handicap cât și pentru protecția copilului și să cerem un sprijin printro Hotărâre de Guvern ca această ramură să fie sprijinită. Eu doar așa văd rezolvarea, autoritatea nu are buget ca să împartă, ei ne pot oferi doar un sprijin pentru a fi compensați pentru alte proiecte ale noastre.

            D-l consilier Giurgea: Am mai discutat aceste probleme și, exact cum s-a mai spus, situația asta este, nu ne putem gândi decât că trebuie să alocăm această sumă necesară, conștienți fiind toți că este o sumă minimală. Poate chiar multe lucruri s-ar putea face și noi nu avem banii ca să le dăm. Dar este o problemă a județului și este județul cu cea mai mare încărcare din țară, 200 miliarde anul acesta, acești bani nu merg la infrastructură pentru că merg aici. Vreau să se cunoască bine că acești copii există și în alte județe, dar aceste județe nu s-au aplecat asupra problemelor lor. Eu pot să vă spun, fără rușine, că eu am fost o persoană cu handicap locomotor 5 ani. Și știu ce înseamnă, dar nu pot să accept ca, cu atâtea necesități, uitați-vă  la intrarea în județ, din orice parte, ne-am chinuit și am luat și credit și s-au făcut lucruri excelente, dar în alte județe drumurile sunt mai bune ca la noi. Nu vreau să scuz Consiliul Județean sau executivul, e o problemă a noastră, drumurile suferă foarte mult și principala cauză este acest buget cheltuit pe această direcție. Noi am discutat în comisie, săptămâna trecută, noi putem solicita banii de la Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap, dar ei nu au bani. Haideți să facem acest demers, să justificăm acești bani, mergem la București, iar eu nu cred că până la urmă nu se alocă această sumă de bani, pentru noi foarte mare, pentru bugetul țării foarte mică. Aveți sprijinul nostru colegial, dacă vreți și partinic prin ceea ce avem noi, miniștri, în Guvern și să rezolvăm această problemă. Este o posibilitate pentru unitățile administrativ teritoriale, ca Consiliul Județean să vă ajute cu bani, mai mult decât a făcut-o azi.

         Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr,Tatar), 1 nu a votat (Sămărghițan).

         Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr,Tatar), 1 nu a votat (Sămărghițan).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 absenți (Lazăr,Tatar), 2 nu au votat (Sămărghițan, Socotar).

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia – Filiala Tîrgu Mureș        

 

            D-na președinte Lokodi: Comisia economico – financiară a avizat fără obiecțiuni, comisia juridică la fel, comisia de servicii publice și comisia culturală la fel.

            D-l consilier Lădariu: O problemă care s-a pus în comisia socio- culturală, în sensul unei propuneri, atât. Rețineți și din expunerea de motive că este vorba de un furnizor acreditat de servicii sociale și socio-medicale, beneficiari 2500 persoane, pe baza unei activități permanente și de calitate. Propunerea ar fi să își extindă activitatea spre Câmpia Transilvaniei.

            D-na președinte Lokodi: Sunt aici reprezentanții și în mod direct au auzit solicitarea dvs.

            D-l consilier Pokorny: Am urmărit această activitate în comparație cu o activitate similară din Roma unde am avut ocazia să particip la o conferință în luna noiembrie. Această activitate care e construită pe modelul „Deutche caritas verband” lucrează în mai multe țări din Europa și este atât de bine pusă la punct încât, comparativ cu activitatea similară din Roma, suntem mai avansați. De ce ? Pentru că acolo la bătrânii aceștia, 2500 e vorba, nu se execută activități paramedicale. La noi, da. Ce mult înseamnă pentru un om în vârstă să îi ia cineva tensiunea, să îl întrebe de medicație. Eu am văzut acest lucru, am urmărit comparativ. Noi putem cu această organizație să stăm cu fruntea sus în UE. În al doilea rând se degrevează sistemul de asistență socială încât, în conformitate cu calculul specialiștilor de la direcție, dacă ar apăsa o treime din acești bătrâni pe căminele de bătrâni și așa s-ar întâmpla, cheltuielile ar fi de 15 – 20 de ori mai mari, deoarece ei solicită numai 20% din partea Consiliului Județean, restul e acoperit de primării și își desfășoară activitățile și în sate mici cum e Abudul sau Adrianul Mic. Este fantastic, de-a dreptul încântător. În al treilea rând, privind dezvoltarea, eu am sugerat pentru că am o slăbiciune pentru zona de câmpie și am demonstrat-o și anul trecut și cu alte proiecte, proiectul drumurilor, al spitalelor, alea mici, domnul Nicolaescu a uitat de regiunea de câmpie, am venit cu propunere, am propus și s-a introdus zona Râciului și zona Bandului.

         Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr) 3 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi).

         Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

         Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 3 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi).

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

 

            D-na președinte Lokodi: există o listă care cuprinde 12 ONG-uri cu care am colaborat și cu care dorim să colaborăm și în 2007.Comisia economică, comisia juridică, de servicii și culturală au avizat favorabil.

            Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 3 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi).

            Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

            Hotărârea în întregime  se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică  

 

            D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost avizat de toate comisiile de specialitate, eu propun să trecem la vot.

         Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

         Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lază), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

         Art.3 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.4 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora, Benedek).

 

         Art.5 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lază), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

         Art.6 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora, Benedek).

            Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Socotar, Venczi, Mora).

 

6. Proiect de hotărâre privind înființarea pe lângă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului a Comitetului de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap

 

D-na președinte Lokodi: acest proiect a fost discutat în comisia de

servicii, în comisia social – culturală și s-a avizat.

         Președinte – Florin Dumbravă

         Membri: - Pokorny Vasile, Konrad Judith, Beldean Maria, Morar Ghe., Jancsai Istvan, Șincan Ghe, Heller Istvan, Bango Erzsebet, Gomboș Marinela, daraban Zoltan.

         Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Țintoșan, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.2 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Țintoșan, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Țintoșan, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.5 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Țintoșan, Venczi, Mora, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș                  

 

         D-na președinte Lokodi: Acest proiect a fost discutat în comisia economico – financiară, în comisia social – culturală, juridică toate au dat aviz favorabil.

            Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

 

            Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

         Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

 

8. Proiect de hotărâre pentru avizarea  numirii directorilor la centrele școlare pentru educație incluzivă       

 

         D-na președinte Lokodi: acest proiect a fost avizat favorabil de comisia culturală și comisia juridică. La școala nr. 1 este numită director doamna Grec Claudia Doina, la școala nr.2 Pescari Tatiana, la școala nr.3 – Sabău Ștefan.

         Art.1 Grec Claudia - Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat

                   Pescari Tatiana – Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „Împotriva”, 4 nu au votat, 1 absent (Lazăr).

                   Sabău Ștefan – Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotriva”, 5 nu au votat, 1 abținere, 1 absent (Lazăr)

         Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absenți (Lazăr), 4 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek, Giurgea).

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pe anul 2007

 

D-na președinte Lokodi: Proiectul a fost avizat de comisia economică,

comisia culturală, e vorba de 800 locuri de muncă repartizate pe consilii locale municipale, orășenești și comunale, conform anexei care face parte din art.1 din acest proiect.

         Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 5 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek, Giurgea).

         Art.2 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 6 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek, Giurgea, Pokorny).

         Art.3 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 6 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek, Giurgea, Pokorny).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 6 nu au votat (Sămărghițan, Venczi, Mora, Benedek, Giurgea, Pokorny).

 

10. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, având  recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor

 

         D-na președinte Lokodi: E vorba de acele rețele care au fost construite pe baza Programului Soleh Bonel. Comisia juridică, de urbanism, de servicii au avizat acest proiect de hotărâre.

            Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 3 nu au votat

(Venczi, Benedek, Pokorny).

         Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 3 nu au votat

(Venczi, Benedek, Pokorny).

         Art.3 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 3 nu au votat

(Venczi, Benedek, Pokorny).

            Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat

(Venczi, Benedek, Pokorny, Szabo).

            Hotărârea în întregime Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr), 4 nu au votat (Venczi, Benedek, Pokorny, Szabo).

 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu  nr.50

 

D-na președinte Lokodi: Proiectul a fost avizat de comisia economică,

de comisia juridică, care solicită clarificări privind oportunitatea. Mă gândesc că în expunerea de motive s-a menționat pentru ce este oportun, pentru a deservi bolnavii cu diferite produse de panificație, iar Spitalul a fost de acord. Comisia de servicii publice nu avizează. Comisia de amenajare a teritoriului avizează favorabil

         D-l consilier Tatar: Acest Fornetti care se produce la METRO pe o suprafață de 6 sau 7 mp de ce are nevoie de 30mp.

         D-na președinte Lokodi: Pentru că este un simplu aparat care se pune, iar produsele vin semifabricate, se pun doar la acest cuptor electric, chiar nu ați văzut cum se prepară!

         D-l consilier Tatar: Nu sunt gospodina ca dvs.

         D-na președinte Lokodi: Vă invit, dar nu la Fornetti.

         D-l consilier Tatar: Noi, comisia, nu am primit nici o descriere a acelui spațiu, cât de adecvat este și unde anume este. Noi am primit o hârtie în care o societate solicită 30mp din Spitalul Județean unde momentan ducem lipsă de spațiu. Nu a fost bine prezentată această problemă la comisia noastră și nu există justificată necesitatea acestui spațiu.

         D-na președinte Lokodi: Nu vreau să fiu sarcastică, dar mă gândesc că totuși nu se face Fornetti la ATI. Mă gândesc că se face unde mai sunt și alte mâncăruri, dar am luat act de poziția dvs. O să îl rog pe domnul Togănel să vă spună exact unde este acest spațiu.

         D-l secretar Togănel: Proiectul de hotărâre cred că este bine făcut. Dacă observați, se aprobă închirierea, nu se precizează pentru cine anume. Mai mult se precizează că această închiriere se va face în condițiile legii, deci prin licitație. Destinația de alimentație publică s-a stabilit de comun acord cu spitalul. E vorba de un spațiu, ați primit și schița lui, care este întro curte interioară din incinta spitalului. Și condițiile care le-a propus executivul și cu care a fost de acord și conducerea spitalului, perioada, respectiv delimitarea spațiului, cred că sunt condiții asiguratorii pentru proprietari, adică Consiliul Județean. Oportunitatea a fost prezentată.

         D-l vicepreședinte Groza: Și este vorba de Comitetul Director, deci nu e vorba de o persoană. Comitetul Director a luat această decizie împreună cu noi. Curtea interioară pentru care se va face licitație. Care este problema, unde s-a greșit aici?

         D-na președinte Lokodi: Această adresă venită din partea Spitalului Clinic Județean înregistrată în 25.10.2006, a fost restituită pentru a fi discutată în Comitetul Director. După ce comitetul a discutat, a revenit la noi în ianuarie și după ce ni se spune că ni se trimite schița anexată, deci în curtea interioară să se facă acest magazin, să se treacă la licitație. Eu nu cunosc nici pe cei de la Fornetti, nici pe altcineva. Îmi pare rău dacă nu ați primit schița și am să cer sancționarea acelui funcționar care nu a dus materialele la comisie.

         D-l secretar Togănel: Și închirierea și concesionarea se poate face la solicitarea unor persoane fizice sau juridice interesate. Faptul că a fost menționat un SRL în referat nu este greșit.

         D-na președinte Lokodi: Bine dar de ce nu s-au prezentat în comisie aceste acte. Cine este secretar la comisie?

         D-l consilier Popa: Mie îmi plac Fornetti, dar nu sunt de acord cu această închiriere a spațiului, am considerat în cadrul comisiei că atâta timp cât spitalul se află întro perioadă de reorganizare, atâta timp cât domnii directori au fost aici alături de noi și ne-au prezentat amplitudinea cu care se desfășoară acest proces, ni se pare nefiresc să acordăm un spațiu despre care nici nu știm ce destinație a avut până acum și nici nu știm dacă nu poate fi încadrat întrun alt tip de activitate legată de buna desfășurare a activității spitalicești. Nu excludem ca pe viitor, dacă primim date mai concrete, să aprobăm o astfel de cerere.

         D-l consilier Giurgea: Nu cunosc această firmă, nici nu mă interesează, eu știu că merg foarte des la spital ca pacient și precis că mergeți și dvs, domnule coleg doctor, la acel chioșc din spital care, trebuie să recunosc, este bine aprovizionat, dar este foarte aglomerat. Acel chioșc care produce de la A la Z produse de patiserie în spate care, dacă vreți, produce și niște mirosuri îmbietoare în spatele lui, mergând spre saloane, este foarte bine venit, dar este subdimensionat și vă rog să știți că acolo, vara, este extraordinar de cald, tocmai din cauza acestor cuptoare care pregătesc hrana. Dvs., dacă nu ați avut prezentate materialele, și cer sancționarea acelui funcționar care nu a distribuit materialele, dar chiar nu ați văzut că se cere o suprafață și nu un spațiu din spital, nu ați văzut sau vă faceți? Se face o investiție, un lucru bun în interesul bolnavilor și al altor sute de oameni și dvs vă opuneți ca nu cumva să îi stea în spate la celălalt SRL care produce patiserie cu deranjamentul pe care îl produce bolnavilor de acolo. Nu cumva acesta e motivul? Știți că acesta este motivul și am informații. Să ăi spuneți domnului care are SRL-ul că să stea liniștit că toată lumea poate să trăiască și că dacă se construiește un spațiu pentru Fornetti chiar nu este o problemă. Dar dacă toate aceste lucruri sunt din cauză că cineva din aparatul propriu nu v-a pus la dispoziție toată documentația, atunci cer și eu amânare și să luăm această decizie în altă ședință. Dar dacă ați fost informați, eu regret gestul dvs.

         D-na președinte Lokodi: Mă adresez președintelui comisiei. Materialul v-a fost prezentat? Schița nu ați avut-o?

         D-na consilier Kardos: Eu nu am avut schița, am cerut și informații suplimentare și nu a fost nimeni să ne dea exact informații, nimeni de la firmă…

         D-na președinte Lokodi: Firma nici nu poate să vină pentru că acum se va licita, nu era cazul să vină firma. Dar adresa de la spital era?

         D-na consilier Kardos: Nu, numai proiectul de hotărâre.

         D-na președinte Lokodi: Cine a prezentat materialul? D-na Dohotariu? V-a fi sancționată. Nu discutăm. Să se formeze o comisie, să se vadă ce s-a întâmplat și persoana care nu duce materialele la comisie să fie sancționată.

         D-l secretar Togănel: Eu particip la ședințele comisiei juridice întotdeauna. De data aceasta nu am participat fiind plecat. Și faptul că a lipsit un document, nu trebuie să facem așa mare problemă.

         D-na președinte Lokodi: Chiar dacă trece sau nu astăzi acest proiect de hotărâre acum când toată lumea a primit informațiile despre ce este vorba, sancțiunea se va aplica.

         D-l consilier Țintoșan:       Eu m-am lăsat de Fornetti și m-am apucat de fumat, mai bine rămâneam la Fornetti, dar eu azi am aflat că e vorba de o licitație, nu înțeleg de ce nouă ni s-a prezentat intenția unei firme de a lua un spațiu în chirie pentru activitate de Fornetti, e o diferență. Dacă se respectă decizia Comitetului Director de a închiria un spațiu de 30 mp pentru 5 ani pentru activități comerciale, pentru care se face o licitație, nu am nimic împotrivă. Dar aici scrie „la cererea Ella Tex” ceea ce am crezut că înseamnă să meargă Ella Tex să încheie un contract .

         D-na președinte Lokodi: Domnule consilier sunteți jurist. În proiectul de hotărâre nu scrie așa ceva. Ați citit proiectul acolo nu scrie că merge societatea și încheie contractul direct. Scrie în condițiile legii. Deci pe bază de licitație. Domnilor, să nu intrăm în probleme pe care nu le înțelegem nici după 3 ani.

         D-l consilier Țintoșan: Dar nu e vorba despre asta. Dacă un proiect e adus în ședință trebuie să fie un proiect clar. Dacă intrăm în detalii, eu mi-am permis să văd a cui e firma, nu am știut că este cunoscut acest lucru, dar am văzut care este obiectul firmei. Nu are nici o treabă cu alimentația publică. Este o fabrică care produce produse textile.

         D-na președinte Lokodi: Nu îmi spune și mie cineva ce se ascunde în spatele acestui proiect? Că unii intră pe site-uri să vadă cine e la Tex?

         D-l consilier Țintoșan: Dar mi se pare normal.

         D-na președinte Lokodi: Domnilor. În acest moment retrag acest proiect de pe ordinea de zi pentru a mă clarifica și eu a cui este această societate. Domnule secretar pot retrage un punct de pe ordinea de zi în timpul ședinței? Trebuie supus la vot?

         D-l consilier Benedek: Eu așa știu că ordinea de zi nu poate fi modificată fără vot, puteți propune și poate va trece. Eu azi am studiat acest material și nu am intrat să verific pe site-uri, decât ce am avut informații. Cineva a depus o inițiativă, aceasta a fost dezbătută, discutată. Ea a primit calificativul de ordine de zi. În momentul în care a primit calificativul de ordine de zi și administrativul a propus ca proiect de hotărâre, unii au acceptat și alții nu, trebuie dezbătut și dată o finalitate. Eu nu văd o ilegalitate până acum, totul merge conform cu legea. Cine va câștiga o să stabilească legea, pentru că se va face o licitație. Și atunci intru eu care lucrez zilnic acolo, la 2 m de geamul meu este bufetul, vreau să vă spun că este binevenită această propunere de a deschide puncte de alimentație publică pentru că se va reduce fenomenul întâlnit în zona clinicilor și anume că după-masă găsiți în pijamale în ținută caracteristică de spital, pe stradă, diferiți indivizi. Nu știu cum vă place, dar poate fi un bolnav contagios, un bolnav psihic, deci să nu mai intru în detalii. Eu zic că e binevenit acest lucru. Se va face licitație și cine este câștigător? Acela care va da mai mult. Are nevoie bugetul spitalului de alimentație publică și cu venituri cât mai mari pentru bugetul spitalului. Și aș încheia cu o constatare. Să nu vă fie frică că aceste alimentații mici de care este nevoie acum, vor dispărea pentru că vrând-nevrând la spitalul cu 1200 de paturi se ajunge la un număr de 10 mii de consumatori și în final va fi nevoie de o cantină care este caracteristică la toate unitățile de acest fel și dacă mergeți în străinătate, veți vedea că există nu un restaurant ci chiar mai multe. Dec, dacă această unitate de alimentație se înființează și nu merge, va dispărea pentru că în 2-3 ani deja se preconizează să apară o unitate mare de alimentație publică. Eu vă rog să reluați și să votăm acest punct, nu cunosc cine este solicitantul dar vă rog să votați.

         D-l consilier Chiorean: Văzând aceste discuții și nelămuriri, propun să îl amânăm acest punct pentru o ședință următoare. De ce? Păi dacă vrea Spitalul Județean să facă o activitate, ce face? își aduce o firmă care licitează singură? Sau mai aduce pe încă cineva să îi facă concurență?

         D-l consilier Ban: Eu cred că facem o discuție destul de inutilă. Aici ne cere spitalul un acord de principiu, pentru a putea înființa o locație de deservire a bolnavilor, a celor care merg la spital. Eu cred că a îmbunătăți serviciile chiar și în cadrul spitalului este un lucru benefic. Vorbim despre UE, dar când e vorba să aderăm și în aceste domenii spre a servi mai bine și bolnavii, chiar și pe cei care merg în vizită, văd că începem să ne cramponăm. În al doilea rând nu cred că sancționarea persoanelor este binevenită deoarece la ședința comisiei de urbanism am primit toate documentațiile. Dacă noi le-am avut înseamnă că persoana respectivă le-a pregătit, nu știu la ei cum nu a ajuns.

         D-l consilier Lădariu: Sincer să fiu, ascultând discuțiile, mă întreb de ce trebuie noi să ne împiedicăm de niște chestii minore atâta timp cât noi am rezolvat probleme importante aici, pe loc și să facem din țânțar armăsar. Nu aș fi luat cuvântul dacă nu aș fi auzit menționându-se  cuvântul „sancțiune”. E foarte ușor să tai capul cuiva. Dar se pare că noi tăiem prima dată capul și apoi îl întrebăm pe împricinat dacă e vinovat sau nu.  Un om, e om și poate să greșească. Poate acel om e un bun specialist și a greșit și el odată, iar noi uităm că greșeala este omenească. Adică să fim mai miloși puțin, să găsim soluția și să nu punem înainte sancțiunile pentru că se creează un precedent și nu este corect. Să cumpănim bine când este vorba de aplica o sancțiune. Eu în privința votului știu cum voi vota, dar doream să îmi spun punctul de vedere și atunci când venim să facem acuzații să fim pe deplin edificați și să nu o facem în necunoștință de cauză. Nu sunt avocatul nimănui, nu știu cine este implicat, dar ca om așa consider .

         D-l vicepreședinte Frătean: Vreau să fac câteva precizări și pe regulamentul Consiliului Județean. Prima precizare se referă strict la proiectul de hotărâre: am aici solicitarea spitalului, care în condițiile legii vrea să închirieze acest spațiu de 30mp. Deci asta a fost ceea ce a generat demersul juridic și administrativ al Consiliului Județean. În ce privește regulamentul, doi colegi au solicitat deja scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, trebuie să supun la vot, vreau să vă spun că în cazul în care va trebui să votăm proiectul de hotărâre, din câte știu eu e nevoie de 24 de voturi. Vă rog să țineți cont și de acest aspect.

         D-l consilier Giurgea: Aș vrea să fie foarte clar. Doresc ca domnul secretar și colegii noștri să ne spună procedura. Pentru că domnul Chiorean a spus că o firmă vine și face licitație și mai vine încă una să îi facă concurență. E posibil să se întâmple așa ceva? Sau la inițiativa unei firme, sau la inițiativa lui Giurgea se putea întâmpla acest lucru. Se supune licitației după ce noi aprobăm, dacă aprobăm și toate lucrurile merg conform legii.

         D-l secretar Togănel: Deci în proiectul de hotărâre se precizează că această închiriere se va face conform legii. Legea administrației publice, la capitolul imobile precizează că orice închiriere, concesionare se face prin licitație publică. Aceasta este trimiterea la lege. Deci numai prin licitație publică se poate face închirierea. În legătură cu faptul că a fost inițiativa unei persoane fizice sau juridice, poate fi benefică această propunere. Important este că spitalul, în urma unei dezbateri a considerat oportună susținerea acestei idei și a lansat proiectul de hotărâre. Acest lucru nu înseamnă că cel care a avut inițiativa își va și adjudeca imobilul respectiv sau partea respectivă. Va fi un sistem concurențial, o licitație organizată în condițiile legii.

         D-l consilier Țintoșan: Am cerut procedural, deoarece și eu am cerut amânarea acestui punct. Încă o dată repet și vreau să mă înțelegeți că respect ceea ce a spus colegul Benedek. Trebuie întrun spital să fie un spațiu civilizat, mare pentru alimentație publică. Eu,  ceea ce vreau să spun, este că trebuie făcută o expunere de motive bună și un proiect de hotărâre mai bun decât acesta. Eu, sincer, când mi s-a adus planul, nu mi-am dat seama unde este acest spațiu, dacă e în curte sau în clădire. Nu vreau să votez în necunoștință de cauză. Eu doresc să se facă un centru de alimentație publică mare, bun și civilizat.

         Se votează scoaterea de pe ordinea de zi: Se respinge cu 16 voturi „pentru”, 11 „împotriva”, 4 abțineri, 1 absent, 2 nu au votat.

         D-l secretar Togănel: Este necesar votul majorității consilierilor prezenți. Sunt prezenți 33, deci era necesar 17 voturi.

         Se repetă votul : Se respinge cu 16 voturi „pentru”, 12 „împotriva”, 4 abțineri, 2 absenți.

         D-l vicepreședinte Frătean: Practic rămâne pe ordinea de zi. Ce vreau să subliniez este că dacă îl respingem acum, când mai poate intra? La ședința următoare.

         Art.1.  20 voturi „pentru”, 6 „împotriva” (Bartha, Chiorean, Kakassy, Popa, Tatar, Țintoșan), 6 abțineri (Boloș, Pokorny, Sămărghițan, Szalkay, Kardoș, Venczi), 2 absenți (Lazăr, Lokodi), 2 nu au votat.

         Art.2. 19 voturi „pentru”, 8 împotriva (Bartha, Chiorean Kakassy, Popa, Radu, Sămărghițan, Tatar, Țintoșan), 5 abțineri (Boloș, Pokorny, Szalkay, Kardos, Venczi), 2 absenți (Lokodi, Lazăr).

         Art.3. 19 voturi „pentru”, 8 împotriva (Bartha, Chiorean Kakassy, Popa, Radu, Sămărghițan, Tatar, Țintoșan), 5 abțineri (Boloș, Pokorny, Szalkay, Kardos, Venczi), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

            Hotărârea în întregime: 19 voturi „pentru”, 6 împotriva (Bartha, Chiorean, Popa, Radu, Tatar, Țintoșan), 7 abțineri (Kakassy, Boloș, Pokorny, Szalkay, Sămărghițan, Kardos, Venczi), 2 absenți (Lokodi, Lazăr).

            Hotararea se respinge, quorumul necesar fiind de 2/3 din numarul consilierilor in functie.

 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. „ Servicii de Utilități Rurale Mureș” SA

D-l vicepreședinte Frătean: Știți bine, societatea noastră este cuprinsă

în programele județului pentru a fi înglobată în programul SAMTID. Între timp, din momentul în care a fost emis proiectul de hotărâre, noi am crezut că se poate rezolva problema, absorbție de către operatorul regional al SURM-ului până la 30 iunie, dar în urma discuțiilor am aflat că există riscul ca să fie în iulie sau august finalizarea demersurilor juridice. În consecință eu vă rog să acceptăm ideea unui an și în momentul în care va fi preluată activitatea de către operatorul regional, acest contract se va încheia. Asta am vrut să precizez și la art.1 aș modifica data de 30 iunie să fie 31 decembrie pentru a avea timpul necesar pentru modalitățile de transfer.

         Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.4 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.5 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 împotriva (Mora), 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația „Buckner” în vederea înființării Centrului de Zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate 

 

         D-l vicepreședinte Frătean:  Acest proiect a fost avizat fără obiecțiuni de comisia economică, de comisia de servicii publice, comisia juridică și comisia social culturală.

         D-l consilier Lădariu: Două precizări absolut necesare. În primul rând, regimul juridic al imobilului nu se schimbă, apoi această fundație face toate reparațiile din buzunarul propriu. Care este scopul? Reducerea și eliminarea abandonului familial și școlar. Rațiunea constă în perspectivă și continuitate. Acești copii sunt preluați de la școală, iau masa întrun cadru organizat apoi sunt sub ochii supraveghetorilor care îi ajută la lecții. Apoi să nu uităm că Târnăveniul are un statut special. Aș spune că este cel mai lovit oraș, sub toate aspectele, după 1989. Știm foarte bine care este situația de acolo. Atâta timp cât se face ceva în interesul copiilor, firesc este să votăm acest proiect.

         D-l consilier Kakassy: Înființarea acestui centru în Târnăveni, capitala unde locuiesc majoritatea țiganilor, este foarte, foarte benefic. Pe de altă parte se repară o clădire, poate din cele mai însemnate din oraș. Am avut în comisie rezerve că clădirea va fi numai în acest scop folosită. Eu cred că am căzut de acord și contractul spune că clădirea e dată în administrarea direcțiunii și nu se poate schimba profilul activității. În momentul schimbării, contractul ar deveni nul. Deși este o fundație necunoscută mă gândesc că poate veni în ajutorul rezolvării problemelor sociale pe care le avem la Târnăveni.

         D-l vicepreședinte Groza: Nici nu se pune problema să existe un semn de întrebare. Să zicem merci, că e o  clădire degradată, acolo e și combinatul, arată foarte rău.

         D-l consilier Giurgea: Vreau să vă atrag atenția că dacă am ajuns azi la DGASPC la bugetul la care am ajuns și costurile, dimensiunea acestui buget a fost făcută și prin faptul că aceste fundații s-au înființat în această formulă și apoi au făcut fel de fel de proiecte cu Consiliul Județean, grevând costurile noatre. Noi chiar dorim să nu mai creștem la bugetul pe care îl cheltuim cu D.G.A.S.P.C, încă un procent, dacă, cumva mâine această fundație solicită un contract de asociere prin care să meargă bani de la Consiliul Județean la această asociere. Cunosc cel puțin 3 cazuri când fundații s-au asociat cu noi, au mers foarte bine la un moment dat, apoi nu au mai putut întreține activitatea respectivă și au venit cu contracte de asociere la Consiliul Județean și așa am ajuns de la 10% din buget la 20%, la 42% și de asta nu facem noi drumuri, pentru că cu asta ne ocupăm, de handicapați, și de copii, și de drumuri și infrastructură nu mai avem bani.

         D-l secretar Togănel: Doresc să fac unele precizări cu privire la problema ridicată de domnul consilier Lădariu. Structura personalului la centrul de zi este stabilită printro anexă la HG 539 și va trebui respectată de către fundație. De asemenea întreaga activitate ce se va desfășura acolo se va încadra în strategia guvernului și a direcției județene. Cu privire la problema ridicată de domnul Giurgea vreau să spun că potrivit Legii 448/2006 fiecare unitate administrativ teritorială, fiecare consiliu local sau județean trebuie să suporte cheltuielile pentru copiii sau adulții care sunt instituționalizați se prevede întrun articol din această lege că se va face, începând din acest an decontarea interjudețeană și respectiv consiliile locale respective. Tot aici se mai precizează că urmează să fie stabilite și aprobate normele privind modul cum se va desfășura această decontare. În aceste condiții cred că volumul de venituri care vor proveni din această sumă pentru direcție vor fi mult mai mari decât în prezent. În noua lege privind sistemul de asistență socială se prevede ca fiecare asistat, în măsura în care are posibilități, pensie sau aparținători care sunt obligați la întreținerea lui, vor fi obligați să plătească instituției o anumită cotă stabilită de A.N.P.H privind întreținerea acestora în instituții.

            Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.3 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.4 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.5 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

 

14. Proiect de  hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

 

         D-na președinte Lokodi: Proiectul a fost avizat de comisia de servicii, comisia juridică, comisia de amenajare a teritoriului. În sfârșit am ajuns să putem trece acest obiectiv în domeniul public al județului Mureș.

            Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenți (Lokodi, Lazăr)

         Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Amza, Bozodi), 2 absenți (Lazăr)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent ( Lazăr)

 

15. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului „Campania de informare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor în județul Mureș”, finanțat din Fondul de Mediu

 

         D-na președinte Lokodi: Aș dori să prezinte domnul Bățagă pe scurt această lansare  de proiecte pe fond de mediu. Nu proiectul de hotărâre ci însăși proiectul pe fondul de mediu, pentru că până în 28 februarie trebuie să depunem proiecte cu ce dorim noi.

         D-l director Bățaga: În linii mari este vorba de oportunitatea pe care ne-o oferă Fondul Național de Mediu pentru  accesare de fonduri în vederea îndeplinirii diferitelor obligații pe care România și le-a asumat. Având în vedere condițiile de mediu pe diverse domenii de activitate, mai ales prevederile din planul județean de gestionare a deșeurilor, am considerat oportun să încercăm ca la termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, respectiv 15 februarie, să depunem o cerere care să ne acorde posibilitatea creării unei campanii de informare a populației referitor la colectarea selectivă a deșeurilor. Este unul din obiectivele importante pe care ni le-am propus în planul național de gestionare al deșeurilor, acela ca întrun timp normal să reușim să conștientizăm populația județului asupra importanței unei asemenea acțiuni. De asemenea solicităm sprijinul dvs. în vederea aprobării acestui proiect.

         D-l consilier Balogh: Dacă am acordat la 30 mp aproape 40 minute, rugămintea mea este la câteva sute de mii de mp de gunoi să acordăm măcar 30 minute, dacă suntem la capitolul mediu. Eu sunt de acord cu campania de informare pe care o propunem dar, paralel cu ea, aș dori ca după eșecul pe care l-am avut cu AGENDA 21, rog executivul să se gândească la o societate care este specializată, paralel, pentru că în justiție poate nici în 10 ani să nu se hotărască, sunt una sau două locații care ar corespunde colectării deșeului, unele sunt cu cale ferată, altele nu. Paralel cu terminarea circului cu AGENDA 21 în justiție să se găsească o altă societate cu care să discutăm, care să se ocupe de colectarea deșeurilor. Să nu ajungem noi depozitul de gunoi al UE, fiindcă acum 2-3 zile s-a depistat în Ungaria o cantitate de 5000 tone de deșeu care a ajuns din Germania și se caută să se afle cum a ajuns în Ungaria. Eu trag un semnal de alarmă și e o treabă foarte serioasă, în toate orașele și comunele deja depozitele sunt pline.

         D-l consilier Ban: Consider că este binevenit acest demers de a conștientiza populația în ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. Aș dori să sugerez, e o chestie de mentalitate și dacă faceți o campanie de promovare vă rog să aveți în vedere în special familiile și școlile pentru că este o chestie de educație. Educația se face în primul rând în familie și în al doilea rând în școli. Dacă acest lucru va reuși să ajungă la urechile copiilor și a părinților, atunci cred că întrun termen rezonabil se va schimba mentalitatea cetățenilor României în această direcție de a colecta deșeurile selectiv în vederea reciclării lor.

         D-l vicepreședinte Frătean: Conform contractului atacat de noi cu AGENDA 21,  noi nu putem deschide alt depozit, din păcate. Eu cred că problema managementului deșeurilor la nivelul județului Mureș nu este numai problema Consiliului Județean. Noi am cerut sprijinul tuturor instituțiilor statului și chiar unor instituții europene. Firma respectivă este firmă europeană, justiția care judecă acest caz este justiția română, din județul Mureș. Cred că ar trebui să fim atenți pentru că intrând în UE trebuie să respectăm legile UE. Și cred că noi, Consiliul Județean, le respectăm. Dovadă și programul de management integrat la nivelul județului Mureș din care face parte această mică chestiune legată de educația mentală și civilizația fiecăruia dintre noi. Trebuie să facem ceva pe această chestiune, să o clocim la infinit. E în contencios această problemă, în fiecare lună se amână și încă nu s-a intrat pe fond. Este problema noastră, a tuturor. Ministerele și alte instituții implicate ne-au dat răspuns că după ce rezolvăm în instanță ne pot ajuta. Nu vrem să influențăm justiția, dar trebuie să se termine acest proces.

         D-na președinte Lokodi: Problema este că în instanță mergem destul de greu înainte, la ultima ședință trebuia societatea să depună acea dovadă a investițiilor reale pentru că se cere taxarea acțiunii noastre în contencios administrativ și noi nu cunoaștem valoarea pentru care ne judecăm. Partenerul nostru italian nu a dorit să depună acest calcul, domnul Cosma a trebuit să accepte amânarea pentru că judecătorul a amânat cauza pe motiv că erau sărbătorile de iarnă și asta era motivul pentru care societatea nu a putut face dovada valorilor. Am întrebat firma Ecologica dacă investitorii au fost pe aici, chiar firma lor din Tîrgu Mureș nu a văzut pe nimeni din partea investitorilor de mai bine de 2 luni, nimeni nu cunoaște de ce nu se continuă lucrările. Dânșii, dacă erau de bună credință și zic că pot termina depozitul, trebuia să facă treaba asta, dar nu fac nimic. Nu este nimic, nici măcar o mașină. Chiar voi solicita instanței să facă o culată la fața locului și urmează să ne sprijiniți și dvs. noi am făcut adrese la Ministerul Justiției, Ministerul Mediului, am informat Ambasada Italiei, acum dorim să facem o adresă către comisarul european pentru protecția mediului. Nu este simplu, pentru că vor veni amenzi către județul Mureș pentru neconformare la criteriile mediului. Am informat pe cei de la Sibiu, de la Poliția Mediului, toata lumea cunoaște situația și nu putem merge mai departe în instanță. M-am prezentat personal, am spus că sunt de acord să fie taxat la valoare Consiliul Județean, dar spuneți-mi valoarea. Nu văd nici la termenul următor să se depună această valoare, pentru că atunci noi vom cere automat să se verifice din partea organelor financiare. Deci asta este problema noastră cu acest investitor, v-am mai spus că din păcate clauzele contractului interzic ca timp de 30 de ani, până ce acel contract este valabil, să se aducă în județ un alt investitor. Pentru că dacă aducem acum pe cineva, ei ar avea câștig de cauză pentru că nu am respectat clauzele contractului.  Asta este punctul nostru de vede al juriștilor. Deci trebuie să obținem anularea contractului. Am cerut sprijin din partea domnului Johnatan Schillee, ne-a promis că ne va ajuta. Am cerut să facem o adresă în atenția doamnei președinte a Curții de Apel să arătăm că tergiversarea procesului aduce pierderi imense Consiliului Județean . O să facem o adresă și chiar o să cerem schimbarea completului pentru că se tergiversează soluționarea cauzei. Nu avem altă cale, azi, la această ședință se va consemna în procesul verbal că domnii consilieri au cerut să grăbim procesul, iar noi suntem în imposibilitate.

         D-l consilier Bozodi: În Expunerea de motive este prevăzut costul proiectului între 10.000 și 300.000. Noi am prevăzut acești bani în buget?

         D-na președinte Lokodi: Da, am prevăzut.

         D-l consilier Giurgea: Chiar am crezut în urmă cu 3 ani, când s-a prezentat acest proiect de hotărâre la care au participat 3 firme…

         D-na președinte Lokodi: Nu despre asta discutăm acum. Noi discutăm despre un proiect pentru altceva. Despre groapă discutăm după ce ne întoarcem din pauză. La diverse putem discuta despre groapa ecologică.

         D-l consilier Giurgea: M-ați cam amețit. Are sau nu are legătură, au mai vorbit și colegii înainte, avem pe ordinea de zi? Trebuie să discutăm pentru că este o problemă foarte gravă.

         Sunteți de acord ca azi să votați ceva în plenul Consiliului Județean și cineva, pe votul nostru, să schimbe tot și să semneze alt contract? Sunteți de acord cu o astfel de procedură?

         D-na președinte Lokodi: Dacă dvs. solicitați și mă împuterniciți și pentru alte căi legale eu îndeplinesc. Putem discuta această problemă. Facem acum pauză și discutăm despre groapa ecologică la „Diverse”.

            Art.1 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr)

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakassy), 1 absent (Lazăr)

            Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Lazăr)

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

 

Art.1 Se aprobă cu 24 voturi ”pentru”, 5 nu au votat (Frătean, Amza, Diaconescu,

Radu, Veress) , 5 absenți (Lazăr, Sămărghițan, Kardos, Tatar, Benedek).

Art.2 Se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Groza, Popa) , 5 absenți (Lazăr, Sămărghițan, Kardos, Tatar, Benedek).

Art.3  Se aprobă cu 28 voturi ”pentru”, 1 nu a votat (Frătean) , 5 absenți (Lazăr,

Sămărghițan, Kardos, Tatar, Benedek).

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi ”pentru”, 1 nu a votat (Frătean),

 5 absenți (Lazăr, Sămărghițan, Kardos, Tatar, Benedek).

 

 

17. Raport de activitate al Inspectoratul de Poliție Județean  Mureș pe anul 2006 și Programul de Activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2007

 

D-l consilier Mora: Nu am să îi iau plăcerea domnului chestor să ia

cuvântul și să prezinte evaluarea activității Poliției Mureș pe anul 2006 și

planul strategic privind asigurarea ordinii și liniștii publice pe anul 2007 și chiar solicit secretariatului ca la următoarea ședință să îl repunem pe ordinea de zi ca să îl avem aici, între noi, și nu numai de dragul de a face acest lucru ci pentru că eu cred că trebuie o relație între cele două instituții de comunicare, de informare și să vină între noi și să îi dau posibilitatea să poată să prezinte cele două materiale. Ce aș vrea să mai rețin atenția este referitor la proiectele pe care le putem face prin ATOP pe anul 2007. Ele sunt proiecte care vizează două laturi: unul din colaboratori este Poliția de proximitate a cărei prezență printre cetățeni, dați-mi voie să spun că este mai timidă în primă fază. În discuțiile repetate cu ei am identificat unele acțiuni pentru a-i face mai cunoscuți. Scopul este de a realiza parteneriate între populație și poliție în vederea soluționării eficiente a problemelor comunității. O activitate la care ne-am gândit este realizarea a 1000 de afișe care să prezinte polițistul de proximitate, pe zone de responsabilitate și modul de contactare ale acestuia, iar aceste afișe să le punem la scările de imobil, societăți comerciale, unități școlare. A doua activitate este tipărirea a 3000 de pliante cu atribuțiile polițistului de activitate care să fie distribuite inclusiv în cutiile poștale. Realizarea unui număr de 10.000 de cărți de vizită pentru polițiștii de proximitate de pe raza județului Mureș care să le aibă la ei să le poată da populației unde sunt ei arondați. Confecționarea și amplasarea unor cutii poștale inscripționate „Mesaje pentru Poliția de Proximitate” în care să se poată adresa mesaje, fixate în locuri publice, ușor accesibile și iluminate. Vreau să spun că sunt acțiuni pentru promovarea imaginii Consiliului Județean. Și ne vom lipi eticheta de fiecare dată, pentru promovarea acestor acțiuni, ca să se vadă că Consiliul Județean este lângă această activitate de prevenire și lucrează în folosul cetățenilor. În ceea ce privește prevenirea acțiunilor de tâlhărie, de asemenea, sunt foarte multe proiecte pe care vrem să le realizăm, vă dau câteva exemple: realizarea a 2000 de afișe cu recomandări preventive și expuneri la asociațiile de proprietari inclusiv la casieriile de cartier, realizarea și distribuirea a 30.000 fluturași cu mesaje scurte, de impact, în special în cartierele cu grad ridicat de risc, realizarea și difuzarea unor spoturi audio  la TV, prezentarea în mass-media a unor materiale referitoare la tâlhării, realizarea a 20.000 fluturași care să fie distribuiți la cetățeni cu sprijinul unui cotidian local. În ce privește prevenirea infracțiunilor în care sunt implicați elevii. Aș vrea să vă spun că există o dinamică ascendentă, mai ales a furturilor, unde în 79% din cazuri au fost implicați elevi. Cele mai multe fapte sunt în Tîrgu Mureș, ponderea de 65% se săvârșește în afara școlilor, iar din cele care au avut loc în școli 68% au avut loc în licee. Scopul este reducerea cu 2% a numărului infracțiunilor în care sunt implicați elevii, pe primele 5 luni ale anului 2007, comparativ cu perioada similară. Obiectivele ar fi următoarele: informarea elevilor cu privire la consecințele actului infracțional și măsuri pentru evitarea victimizării, sunt multe activități, nu vreau să le enumăr pe toate pentru că încep de la discuția de a face formatori de opinie în cadrul școlilor, formarea la elevi a comportamentelor pro active de a lua atitudine în fața actelor antisociale înainte de a se produce, implicarea elevilor în activități extrașcolare. În ce privește prevenirea infracțiunilor pe patrimoniu, adică mica criminalitate, vreau să vă spun că județul Mureș se află pe locul 4 în ce privește numărul furturilor constatate. Locul 31 la furturi din locuințe, locul 10 la furtul din societăți comerciale și locul 17 la furtul de autoturisme. Obiectivul este diminuarea numărului de furturi, pe obiectivul de diminuare a numărului de furturi din locuințe ne-am gândit să facem 2000 de afișe cu ceea ce înseamnă recomandări preventive și expunere la societățile de proprietari și scara blocurilor, promovarea ideii asigurării locuințelor și instalării de sisteme de alarmă specializate. Realizarea a 10000 de fluturași cu mesaje de impact, colaborări și spoturi TV inclusiv la stațiile SELLGROS, AMBIENT și METRO, unde sunt aglomerări mari și mai sunt foarte multe nu vreau să vă mai rețin atenția chiar cu toate le veți găsi în materialul prezentat. Proiectul privind prevenirea accidentelor rutiere grave vreau să vă spun că siguranța rutieră reprezintă o preocupare la nivel european. Aici este o situație care trebuie neapărat ajutată pentru că principalele cauze pe care le-am identificat sunt viteza excesivă, indisciplina pietonală și indisciplina bicicliștilor. Ne-am gândit la următoarele acțiuni: organizarea Lunii Pietonului, se vor face 5000 de fluturași și 1000 de afișe cu mesaje punctuale pentru pietoni cu impact pentru utilizatorii de internet. Realizarea și distribuirea a 5000 de orare cu reguli de circulație pentru micii pietoni, postarea pe site-ul IPJ a unor materiale de informare pe ceea ce înseamnă portul de centură de siguranță cu afișe, cu sloganuri, dacă vreți „Luna centurii de siguranță salvează vieți” . La viteză excesivă se vor desfășura acțiuni de genul „viteza ucide” și distribuirea de fluturași și afișe în zonele în care pot avea loc aceste accidente. Toate aceste proiecte și programe pe care vrem să le facem, să implicăm și alte instituții interesate, inclusiv societăți private pentru a face o cofinanțare mai mare pe fiecare proiect în parte. Ceea ce vreau să mai reamintesc referitor la anul 2006, cele 15 autoturisme la care am făcut contribuție din partea Consiliului Județean cu jumătate din suma totală au avut un impact deosebit, ca și tot programul care a dat cele 140 de autoturisme. Aceste autoturisme au creat efecte foarte clare în ceea ce privește prezența poliției în orașe și în zonele rurale. În anul 2006 ședințele de ATOP le-am făcut cu deplasare în teritoriu. Colegii pot să confirme că au fost cele mai eficiente ședințe pentru că le-am făcut prin rotație în diferite aglomerări urbane pentru a lua pulsul la nivel local. Marea problemă care se ridică este necomunicarea sau neinformarea la nivelul orașelor și municipiilor între instituțiile statului. Erau probleme care se puteau rezolva extrem de ușor doar prin venirea la consiliul local, nu vreau să intru în toate detaliile sunt multe lucruri care le-am făcut și revin cu această motivație pentru Consiliul Județean pe de o parte promovarea imaginii prin ATOP și ceea ce înseamnă asigurarea liniștii și ordinii publice  pentru că această chestiune este de bază pentru dezvoltarea economică sănătoasă.

         D-l consilier Radu: Consider că și anul trecut a fost acea informare făcută pe 2005 de către domnul chestor Căbulea. Era bine să fie cineva aici din partea lor fiindcă și anul trecut am ridicat câteva probleme și le-am ridicat în interesul celor care ne-au trimis în Consiliul Județean. Cred că și pe dânșii îi interesează aceste lucruri. Am citit că sunt și anul acesta sunt 8757 infracțiuni constatate nu transmise, anul trecut au fost în jur de 11.000. văd  din acest grafic că a scăzut față de anii precedenți, dar sunt din unele zone, unde furturile din locuință, furturi masive de la cetățeni care îi sperie și poate ar fi bine ca domnul Căbulea și cei care conduc inspectoratul, în unele zone să discute cu cei de la posturile de poliție și, având și mașini, să contribuie mai mult și să apere cetățenii. Se poate. Am avut discuții cu mulți cetățeni care au ridicat această problemă și am aflat că sunt zone în care poliția nu trece decât o dată în an. Atunci acești infractori zburdă cum vor. Va trebui ca să aducem la cunoștință prin comisia ATOP, că va trebui să se facă mai mult pe această linie fiindcă e în binele cetățenilor județului nostru.

         D-l consilier Lădariu: Fără discuție că dacă privim cifrele comparative ajungem la concluzia că s-a muncit și atât Poliția și-a făcut datoria. Dacă luăm ca barometru  mass-media vedem că într-adevăr violența, actele de corupție, violența juvenilă vedem că au un procent destul de ridicat și abandonul familial și violența în familie. Iată, la infracțiuni de corupție am reținut 235, e mult, dare de mită 108, evaziune fiscală 131, tentativele de omor care au crescut aproape de 4 ori ș.a.m.d. Fără discuție că trebuie să se acționeze pentru liniștea cetățeanului, pentru liniștea contribuabilului și în acest sens trebuie să țină cont de acel principiu care este valabil nu doar în sănătate, ci și aici, este mai ușor de prevenit decât de vindecat.

        

DIVERSE

 

            D-na consilier Diaconescu: La ședința extraordinară am lansat o întrebare pentru că este necesar să lămurim niște lucruri, pentru ca imaginea Consiliului Județean și a dvs d-na președinte să nu mai fie folosită în imagini pe care alții încearcă să și le facă pentru campania electorală. Vă rog frumos să prezentați poziția dvs. atunci, la întâlnirea de la Sf.Gheorghe, care este situația celor 32 de localități care au depus acele proiecte pentru aderarea la o anumită asociație care nu apare în programele viitoare ale consiliului. Și mai am o observație: neapărat trebuie promovată imaginea Consiliului Județean, probabil este nevoie de un birou de presă care să prezinte locuitorilor județului toate activitățile pe care le desfășoară Consiliul Județean, știu eu, obiectiv și pe înțelesul fiecăruia.

         D-na președinte Lokodi: Odată cu modificarea Legii nr.215 este permis ca pe diferite proiecte și, nu numai, să se facă asociații. Pe baza acestei legi am trecut la înființarea asociaților microregionale  și nu îi înțeleg pe cei care folosesc, cum ați zis dvs, pentru diferite avantaje politice, anumite evenimente, de ce nu au comentat și când am înființat aceste asociații microregionale, pentru că asta era poziția mea și la Sf. Gheorghe și vă spun și dvs când Prefectura, fără să ne invite în două asociații microregionale, nu a ieșit nici un scandal. De ce iese scandal atunci când două județe, sau mai multe ar dori să se asocieze pe niște proiecte. Intenția noastră a fost doar pe proiecte. Chiar va trebui să ne asociem cu Harghita, pentru că altfel nu vom putea face drumul național 153 C, pentru Lăpușna și Valea Gurghiului și Gheorgheni. Tot așa poate vom avea proiecte și pe mediu cu alte județe, dar este în fierbere în momentul de față și structura regiunilor de dezvoltare. Nu este un secret, nu ascundem nimic. La nivelul președinților din Regiunea 7 CENTRU am avut o întâlnire cu doamna comisar Danota Hubner, în Bruxelles,  organizată prin ARE, la care Consiliul Județean este membru și era prima întâlnire a oficialităților de rang înalt cu o delegație din România după aderarea UE, am discutat mai multe probleme printre care și problema regiunilor de dezvoltare, pentru că nu noi, Ardealul, am ridicat această problemă către Europa, ci în 2005 la București a avut loc o întâlnire a Comitetului Regiunilor și acolo s-a pus problema dacă România poate să reorganizeze acele 7 centre, regiuni de dezvoltare + Bucureștiul. Și nu numai transilvănenii au ridicat această problemă, ci și cei din Moldova și din Dobrogea. Cei din Dobrogea nu se regăsesc întro comunitate de cultură, de tradiții, geografică cu județele din curbura Vrancei. Da, s-a pus problema să vedem cum am putea funcționa legal pentru diferite proiecte. Și trebuie să aveți în vedere faptul că totuși această parte a Văii Nirajului  și Văii Târnavei Mici ar putea face proiecte comune cu Harghita, sau Harghita cu Covasna. Ideea a fost aceasta: atunci când mai mulți reprezentanți UDMR s-au întâlnit la Sf. Gheorghe în vederea atragerii de fonduri structurale – alimentare cu apă, canalizare - le vom face pe diferite văi ale râurilor. Și atunci este normal ca și o asociere cu alte județe intră doar și fără echivoc în această sferă. Și faptul că în județul Mureș a avut acest impact, trebuia deja să uităm astfel de impacturi de un alt mesaj către populație, trebuia să lăsăm să se înființeze pentru că nu era nici contra populației române, nici contra populației maghiare. Noi nu ne-am revoltat, la nivel de UDMR, că nici o localitate cu primărie UDMR nu…,  a fost uitată în cele două microregiuni și nu uitați că microregiunea Valea Mureșului s-a oprit la Brâncovenești, nici Alunișul nu a fost nici măcar invitat. Nu e nici o problemă, trebuie procedat în alt mod ca oamenii să își regăsească interesul, trebuie să se meargă pe proiecte pentru că veți vedea, noi, la nivelul 7 CENTRU, cu tristețe vă spun, nu ne înțelegem toți președinții. Ieșirea de la Bruxelles a fost o dovadă în plus pentru mine că din păcate acea conlucrare care o așteaptă de la noi UE nu funcționează. Am mers la întâlnire, am ridicat probleme, când am ieșit fiecare a încercat să se întâlnească cu alți parteneri pe care i-a pregătit necomunicând cu ceilalți. Cei de la Brașov vor să organizeze o reuniune, nu cu Regiunea 7 CENTRU, doar cu județul lor și vor să aibă vreo 200 de invitați și să arate că ei există în România și nu înțeleg, dacă noi suntem oameni care lucrăm împreună de ce nu mergem să promovăm regiunea 7 CENTRU. Brașovenii au vrut să nici nu aflăm de acest proiect. Cei din Alba doresc proiecte doar pentru ei și să știți că nu vor câștiga. Eu în 2005 l-am rugat pe domnul președinte de la Sibiu, când am făcut „drumul vinului”, să facem un proiect comun Coroisânamrtin – Zagăr – Viișoara – Județul Sibiu și mi s-a răspuns că pentru ei nu e o urgență. Și vă spun că Sibiul nu a câștigat nici un proiect eligibil. Poate că încă nu înțelegem mentalitatea celor din UE, dar vă mai spun încă o dată că dacă nu facem proiecte viabile, proiecte care să trăiască, vom pierde foarte mult. Și putem apoi să ne pară rău, să ne luptăm românii cu maghiarii, pe ei nu îi interesează, dar nici bani nu o să primim. Putem să spunem: d-na Diaconescu de ce nu sunteți mai luptătoare, de ce nu îi astâmpărați pe alții din Consiliul Județean? Nu, noi dacă nu ne gândim împreună și nu facem proiecte nu vom fi eligibili. Faptul că am atacat în instanță hotărârea consiliilor locale o consider iar un pas necugetat din partea Prefecturii. Nu deranja cu nimic instituțiile și funcționarea instituțiilor. Și pe viitor vă spun că nu va exista alimentare cu apă și canalizare doar dacă vom face proiecte comune. Și nu mai doresc să dau explicații, pentru că nu am făcut nimic în afara legii, nu am avut atitudine contra nimănui, am avut o atitudine pentru o cauză. Și aceeași atitudine am avut-o când era să se compromită festivalul de pe Valea Gurghiului, eu până noaptea la ora 2 a stat pe Valea Gurghiului, împreună cu domnul Groza, am bătut metru cu metru porțiunea unde trebuia să aibă loc festivalul, am promis primarilor sprijin, am luat măsuri să punem piatră pe acea porțiune de drum și nu era drum de acces și am scos bani din buget și am făcut-o, dorim ca acea vale să fie un punct turistic, am plecat de acolo lăsând primarii în înțelegere. Vă rog tot așa să priviți și dvs. intențiile noastre. Noi nu suntem dușmanii nimănui.

         D-l consilier Giurgea: Cu siguranță nu se vor mai sfădi românii cu ungurii ca în martie 1990 și cu siguranță trebuie să fim mai atenți și la cum ne exprimăm și la cum acționăm, toți, din toate părțile.

Referitor la Groapa Ecologică, eu am mai spus că eu chiar am crezut atunci când firma AGENDA 21  a câștigat licitația pentru groapa de gunoi că este cu bune intenții. În competiție cu acea firmă a mai fost o altă firmă care de atunci mi-a pus și un semn de întrebare. Oferta făcută de dânșii era dublă în interesul Consiliului Județean. Am zis, nici o problemă, probabil oamenii au forță financiară, au precedent în România și poate sunt de bună-cuviință. S-a dovedit că nu a fost așa și că lucrurile stau altfel. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți dacă există vreo diferență față de contractul aprobat în cadrul Consiliului în 2003 și conținutul semnat cu AGENDA 21. E același contract? Eu, personal, și ceilalți care am fost în cealaltă registratură, avem contractul, eu îl am în mapă. Și cred că nu vă cer prea mult dacă vreau să văd contractul semnat. Vreau să vă spun că sunt foarte îngrijorat față de situația insalubră a gropilor din județ. Toate sunt la capacitate maximă. Acel contract prevede ca 30 de ani să nu mai vină nici un alt investitor în județ, prin asta înțeleg că nici pe unitățile administrativ – teritoriale, nici pe Reghin, nici pe Luduș. Categoric e o problemă foarte mare și e a noastră a Consiliului Județean, toate celelalte unități administrativ-teritoriale ne arată cu degetul: că din cauza neatenției noastre lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. Trebuie să vedem, dvs ați spus că dacă vă dăm votul, facem ceva. Nu se poate să ne tot judecăm la infinit. Eu am aflat că patronii italieni au spus că la acea groapă, acel amplasament se va trece doar peste cadavrul lor. Dacă așa stau lucrurile înseamnă că trebuie să fim atenți, pentru că sunt termeni caracteristici unor grupări mai speciale, trebuie să ne luăm inima în dinți și să facem ceva. Eu nu am mai fost acolo, spuneți că nu este nimic acolo acum. Ei vor să ne blocheze, cu ce scop nu știu. Eu cred că au fost cu bune intenții, poate li s-a întâmplat ceva din punct de vedere economic, nu e nici o problemă, s-a mai întâmplat și în lume, lucrurile pot fi depășite. Dar nu în acest fel, este o problemă, haideți să o mediatizăm și poate până la urmă ne ajută cineva.

         D-l consilier Mora: Eu nu vreau să revin la partea evocată de dl Giurgea în privința semnării, sau a formei în care s-a semnat contractul și forma în care s-a hotărât în plenul Consiliului Județean, am înțeles că este o diferență între cele două acte față de ceea ce s-a votat și ceea ce s-a semnat. Aici intrăm în cu totul altă zonă în ceea ce privește responsabilitatea administrativă a celor care au semnat contractul și cred că trebuie văzut ce se poate face în sensul acesta, pentru că cine a făcut așa ceva trebuie să și răspundă pentru asemenea chestiune, dacă este adevărat. În schimb eu vreau să revin la situația actuală care este cea mai importantă. E bine că am făcut scrisori la forurile naționale și la Johnatan Schillee, în schimb cred că ar fi bine să luăm o poziție comună toți consilierii județeni și chiar să consfințim prin vot azi prin care să încercăm să scoatem o rezoluție a Consiliului Județean pe care să o înaintăm instanțelor locale care se ocupă de cazul respectiv. Nu știu în ce măsură se pot grăbi pașii pe care îi facem pentru soluționarea acestui caz, sau cel puțin intrarea lui pe fond, pentru că este nepermis ca din august până azi când suntem în ianuarie aproape 6 luni, nu se discută decât de situații de genul : nu am depus hârtia, sunt sărbători, mai amânăm odată, ei au avocații foarte buni, cum vorbeam și cu Paul, care se folosesc de fiecare chichiță avocățească care să tergiverseze procesul. Părerea mea este că trebuie să avem o atitudine publică, o scrisoare deschisă justiției din Tîrgu Mureș pentru a ști foarte clar poziția întregului consiliu, care, nu știu câți suntem prezenți, dar aș dori să fie unanim, pentru a da o asemenea rezoluție prin care să împuternicim executivul Consiliului Județean să formuleze cea mai bună formulă în această rezoluție, dar care să conțină câteva idei:

1. Consiliul Județean nu este împotriva nici unui parteneriat public-privat, dimpotrivă, am arătat că le susținem și că suntem „pentru” , pentru că știm foarte clar că acolo unde există interes privat și dezvoltarea este mult mai bună, deci suntem 100% pentru asemenea parteneriate.

2. În schimb trebuie să constatăm că se tergiversează voit toate aceste acțiuni.

3. Considerăm că din punctul de vedere al Consiliului Județean ne-am îndeplinit toate condițiile și  întrun mod just și onorabil  față de partenerul de contract .

4. Trebuie să subliniem că în această situație în care ne aflăm azi nu este vina noastră și, pe de altă parte, ne împinge întro situație extrem de periculoasă în care putem fi sancționabili din punct de vedere al protecției mediului.

         Aceste 4 elemente plus altele pe care, eventual, executivul le mai poate argumenta în această scrisoare, să facem o scrisoare deschisă către instanțele din județul Mureș, pentru că în momentul de față consider că cel mai bun avocat al nostru poate fi populația și aș vrea să cred că instanțele nu vor pune deoparte această hârtie la modul foarte ușor, pentru că trebuie să înțeleagă că și dânșii sunt locuitori ai Târgu Mureșului și al județului Mureș și este și în interesul lor să rezolve această problemă fundamentală.

5. Trebuie să încercăm să transmitem următorul mesaj: nu

avem alternativă, noi, Consiliul Județean, nu putem din păcate să încheiem un alt contract cu altcineva, pentru că am face-o cu cel mai mare drag și cea mai mare viteză.

Deci această situație de soluție unică ne împinge în situația de a nu putea face nimic, dincolo de voința pe care o avem, care este unanimă și categorică în această privință și chiar v-aș ruga să supunem la vot să aprobăm o asemenea rezoluție pe care să o dăm public.

D-na președinte Lokodi: Cred că vom fi promotori întrun astfel de demers neîntâlnit până în prezent în istoria instanțelor, așa simt și eu că ar trebui să facem ceva, acum va trebui să studiem legislația ca să nu se interpreteze ca un amestec în rezolvarea unui proces, sau o opresiune, trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru, eu nu aș dori să facem o scrisoare deschisă care să apară prin presă, aș dori să fac o scrisoare către președintele Curții de Apel, la Ministerul Justiției, cred că acolo am mai făcut ceva….sau am discutat doar să facem? Deci ne-am adresat. Mai avem o posibilitate pe care o cunoaștem din urma discuțiilor pe care le-am avut cu împuternicitul judecătoresc care a fost aici, domnul Ferro, care a zis că nu renunță la acest contract nici peste cadavrul lui, dar nu au mai venit în România de atunci. Au plecat și nu au mai fost văzuți. Oricum trebuie să facem ceva. Eu zic să votăm asupra unui lucru: că ne mandatați să găsim o posibilitate de a sensibiliza Ministerul Justiției și eu mă gândesc să adresăm rugămintea întregului Consiliu Județean la comisarul european pentru  protecția mediului. Să ajungă și acolo și să cunoască aceste fapte. Nu este o problemă simplă, este o problemă când suntem deja în UE și e vorba de un alt partener al nostru dintro țară europeană. Deci va trebui să facem ceva. Eu chiar vroiam să facem ceva și făceam presiuni asupra investitorilor să cedeze contractul în favoarea noastră dacă tot nu fac altceva și să împărțim totul în mod prietenesc. În acest sens le-am înmânat un dosar în care am scris ce dorim și cum vedem noi…Nu ne-au dat nici până azi nici un răspuns. Și asta deja de 7 luni de zile. Deci să trecem la vot. Dar nu cumva să fie interpretat că vrem să facem presiuni asupra instanței pentru că se va întoarce împotriva noastră. Iar cu privire la conținutul contractului: există un contract în arhivă întro anumită formă. Încă de la începutul discuțiilor, tot așa am aflat și eu că pe site-ul Consiliului Județean este o formă care este pusă spre dezbatere publică, că în mapa consilierilor -  și de la domnul Suciu am primit forma lui -, este un material discutat în ședință, iar cele două forme erau identice, iar forma finală care este în arhivă are lipsă câteva articole în care erau trecute niște pârghii prin care Consiliul Județean putea face unele demersuri. Deci sancțiunile lipsesc. Nu lipsește valoarea contractului, nu lipsesc partenerii, nu lipsește durata, lipsește doar pârghia cu care poți face câțiva pași împotriva investitorului. Cred că v-am mai informat la o altă ședință și v-am spus, putem face o acțiune în anularea contractului sau putem să ne întoarcem împotriva celor care au semnat contractul. În afara Consiliului Județean sunt și toți primarii. Împotriva funcționarilor care au avut în mână acest contract sau să așteptăm, pentru că dacă se anulează contractul putem merge înainte. Atunci, am fost de acord să mergem în instanță. Există două căi: civilă și penală. Va răspunde cel care va fi găsit vinovat și vă rog să fiți alături de mine pentru că nu se poate face așa: eu fac un pas în interesul Consiliului Județean, iar peste o lună să mi se spună că am ceva cu omul respectiv. Deci sau decidem împreună și votăm și facem plângere penală în numele și pe baza votului dvs și vedem cine a schimbat contractul , sau așteptăm soluția în civil și vedem dacă se anulează contractul. Deci eu nu am altă cale.

D-l consilier Giurgea: Eu nu am fost genul care să fac rău la cineva, dar eu nu pot să accept, eu accept pe oricine să calce pe umerii mei, dar dacă merge pe umerii mei împotriva voinței mele, eu îi sparg capul, îi rup picioarele, da? Nu e posibil ca un lucru votat în plenul consiliului să aibă astfel de repercusiuni. Să fie schimbat, toți primarii din județul Mureș să răspundă, de ce au făcut chestiunile acestea bătându-și joc de interesele lor și-ale noastre. Cum e posibil așa ceva?

D-na președinte Lokodi: Primarii au declarat că au semnat doar ultima pagină a contractului. S-a dezbătut contractul în plenul Consiliului Județean, după care nu știu ce s-a întâmplat, a trecut o vreme, mă gândesc că a fost înaintat partenerilor italieni și ei au scos conținutul, privind acele clauze,  pârghii prin care Consiliul Județean putea solicita anularea contractului și alte prevederi. Când a venit înapoi contractul în formă semnată, primarii au semnat doar ultima pagină și nimeni nu a mai recitit textul. Eu nu pot spune cine a fost de vină, nici Virag, nici Vasluian, nici Togănel, Lokodi sau Giurgea. Nu este de competența noastră. Obiectul procesului nu este conținutul contractului, este neexecutarea lucrărilor de investiții la termen, pentru că am avut două termene, unul prevăzut în contract și unul la care am fost noi de acord să se amâne până în mai 2006. Am avut două termene, nu s-a respectat, ne-am dus la anularea contractului pentru neplata investiției, am solicitat ca instanța să ne oblige la plata investiției  și noi să preluăm lucrarea și să terminăm. Da, Paul?

D-l Cosma Paul: 7 capete de cerere: rezilierea contractului, suspendarea executării contractului până la rămânerea irevocabilă a hotărârii, constatarea încetării dreptului de administrare deținut de SC Ecologica SA asupra terenurilor (5 la număr), evacuarea pârâților de pe amplasamentele menționate, obligarea pârâților la predarea amplasamentelor către reclamanți precum și a investițiilor efectuate cu daune cominatorii de 100.000 ron/zi de întârziere, obligarea pârâților la predarea în deplină proprietate și posesie a planurilor proiectelor, avizelor legate de obiectivul de investiție tot cu daune cominatorii de 100.000 plus cheltuieli de judecată.

D-na președinte Lokodi: Noi am cerut daune cominatorii, toate proiectele, având în vedere că este investiția lor, pe banii lor, toate autorizațiile sunt în posesia lor, noi nu prea avem documente legale pe care noi să le putem folosi. Deci în acest parteneriat noi am intrat cu terenul și ei cu investiția. Noi asta am solicitat instanței, dar încă nu am discutat nimic din fondul problemei, suntem încă la timbrare dacă trebuie sau nu să timbrăm, noi am zis că este o cauză în contencios administrativ care nu se timbrează la valoare decât cu 40.000 RON, am timbrat, avocații au susținut că trebuie timbrat la valoare și atunci am spus că da, timbrăm, dar spuneți-ne care e valoarea. Și asta nu ni se spune de 2 termene. Întreaga răspundere nu poate fi pe umerii noștri. Deci vă rog să veniți să luați dosarul și să vedeți. Am fost la ambasadă, mi s-a zis să revin de câte ori nu se întâmplă nimic, am revenit. Și? La doamna Sulfina Barbu am făcut în mod oficial adresă.

D-l vicepreședinte Frătean: Iar răspunsul a fost de genul: problema litigiului cu un investitor nu este problema Ministerului Mediului, în momentul în care vom relua acest subiect, acest minister este de acord să intrăm și noi pe alte programe ca și toți ceilalți.

D-na președinte Lokodi: Sunt materiale cu tona la DDRIE. Am fost în instanță, am fost la Ministerul Administrației și Internelor, cunoaște problema MLPAT-ul, cunoaște toată lumea problema noastră, cunoaște Garda de Mediu. Cunoaște ambasadorul Italiei.

D-l consilieri Ban Moise: Stimați colegi, eu vreau să vă rețin atenția cu un alt aspect, care aparține de diverse, în ceea ce privește numirea directorului la Muzeul Județean.

Îmi pare rău că dl Lădariu a plecat, dar am ieșit după el și cu dânsul am discutat treaba aceasta, totuși consider că trebuie să pun și în plen pentru ca să fie o pildă. După ce am votat persoana domnului director, în ziarul Cuvântul liber au apărut o serie de reportaje care spun eu că nu servesc nici spiritul european și nici prietenia. Din moment ce noi am adus aici un vot, cred că ar fi trebuit respectat acel vot. Eu sunt de acord că există probleme pentru un ziar de a se vinde, dar eu consider că trebuie căutate alte subiecte și nu de acest tip, cu care cred că sunt derutați cititorii Cuvântului liber. Eu sunt pentru prietenie, sunt pentru spiritul european și consider că aceste înscrieri nu servesc acestui lucru. Asta am spus domnului Lădariu când am ieșit după el, dar am ținut totuși să aduc la cunoștință și dvs.

Domnul consilier Pokorny: Mulțumesc! Dacă tot am discutat de mediu, vă reamintesc, sigur că vă amintiți că noi, în ședința din 30 noiembrie, am adus două amendamente la strategia de protecția mediului pe 7 ani, prezentată de domnul inspector-șef de acolo, respectiv declararea albiei majore și minore, asta înseamnă albia și luncile Mureșului ca zonă protejată și respectiv plantarea de arbori specifici. Cu satisfacție am constatat că a făcut valuri, mulți oameni urmăresc această problemă și s-a și scris, semnat de către 8 persoane, o scrisoare deschisă adresată doamnei președinte și domnului prefect, ca să aplice legislația în vigoare.

Acum, privind balastierele, Legea nr.112/2006 prevede clar că se exploatează punctual și numai în zonele care prezintă pericol de inundație. Ce vedem noi în schimb, de zeci de ani, se vede și cu ochiul liber, se lucrează pretutindeni, fără discernământ, în mod barbar, cum am spus și atunci. Semnatarii acestei scrisori atrag atenția, din punctul lor de vedere, se adresează numai pentru respectarea legii, solicită respectarea legii.

Eu aș atrage aici atenția asupra unui aspect care ne privește și pe cei care nu sunt pescari sau iubitori de natură, sau nu simt ceva pentru râul Mureș, respectiv că din 12 luni, cam 10 luni turbulența, indiferent de anotimp, a apei din râu este foarte ridicată. Concret, înseamnă că uzina de apă absoarbe sedimentele, suspensiile acestea. Încercați cu un pahar de apă, peste o oră ce depuneri face, iar schimbarea frecventă a filtrelor cine o plătește, noi o plătim. Care apă potabilă are cel mai ridicat preț din țară? Aproape că Tîrgu Mureșul. Nu întâmplător. Trebuie să vă spun aici că de două ori l-am apelat telefonic pe domnul prefect, i-am cerut sprijinul expunând problema ca drept una generoasă pentru dânsul și n-am primit nici un răspuns de trei săptămâni. Este ciudat. De asemenea, este ciudată și poziția organizațiilor de ocrotire a mediului, a căror atitudine, n-aș vrea să o mai caracterizez altfel decât ciudată, care strigă uneori din motive bănuite și alteori, când e vorba de o strategie, cum am menționat în ședință, atunci nu erau prezenți, spun că nu i-am invitat. Adică în secolul XXI nu există ziare cu ordinea de zi, nu sunt site-uri, telecomunicația nu funcționează? Trebuiau invitați, doamnă președinte, după părerea lor.

Deci, eu am abordat această problemă cu rugămintea de a încerca să soluționăm problema măcar pentru apa potabilă, calitatea ei, nu pentru altceva, care este echivocă în Legea nr.112/2006 și este tratată foarte sever.

De acum încolo, din păcate, îmi rezerv și eu dreptul să atrag atenția prin presă asupra acestui eveniment, pentru că dacă nu, e vorba de bani mulți la exploatările acestea de piatră, câștigați ușor. Procedura este clară, nu așa se procedează, nu se distruge nici un râu în Europa, dar se construiesc. Desigur, costă mai mult descoperirea terenurilor slabe, de unde se exploatează această piatră. Avem exemple chiar în Valea Mureșului, unde se lucrează corect.

Vă mulțumesc!

Doamna președinte Lokodi: Domnilor, domnul Giurgea dorește să votăm, dar votăm ce? Că ne mandatați? Dar nu trebuie să ne mandatați, că noi suntem bine ancorați în această groapă ecologică.

Domnul Giurgea: Doamna președinte, nu neapărat formularea asta de mandatare, că asta o aveți prin regulament.

Doamna președinte Lokodi: eu am luat act de faptul că vom face o scrisoare către diferite instituții în continuare, fac în numele Consiliului Județean și scriu că am discutat în ședința de astăzi și că vă preocupă pe fiecare membru, în numele celor 35 de consilieri județeni vorbesc, și dacă veți considera oportun să o invităm și să facem o scrisoare la doamna ministru Sulfina Barbu, cu ocazia vizitei în județul Mureș, să aibă cu noi o întrevedere de un sfert de oră când vine în județ. Domnule Bățagă, vă rog să pregătim mâine un dosar și eu personal o să iau legătura cu doamna Sulfina Barbu și vă rog, domnilor consilieri, cine poate să vină sâmbătă la o anumită oră, eu vă anunț pe fiecare, să avem o întrevedere la Consiliul Județean. Cristina, mâine vorbim cu ministerul și anunțăm pe domnii consilieri când se poate întâlni doamna ministru cu noi. Deci, să deschideți mail-urile mâine seară. Dacă am putut să fac această întâlnire posibilă vă scriu, dacă nu iar vă scriu că nu ne putem întâlni. Noi lansăm invitația, nu cred că mă va refuza. Nu este una politică, este una de interes județean.

Domnul consilieri Giurgea: Doamna președintă, să discutăm dacă vreți astăzi, că vă susținem, sigur, Dvs. ne informați pe parcursul derulării acestor acțiuni tot timpul, până la capăt. Nu că, cum ați spus Dvs., pe la jumătatea drumului, ne schimbăm opțiunile.

Doamna președinte Lokodi: Deci, eu am luat acest lucru ca și un vot din partea Dvs. La fel se înregistrează convorbirea ca și un vot. Dar dacă doriți să votați, cine susține Consiliul Județean în demersul pentru groapa ecologică?

Se aprobă!

Domnilor consilieri, vă mulțumesc, vă doresc o zi plăcută! Până ne revedem, în februarie pe la mijloc, spre 15 vom avea o nouă ședință de Consiliu Județean, pentru că după aceea și eu doresc să am 10 zile libere.

 

 

 

 

 

                                                          Întocmit: Camelia Vlasiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                   SECRETAR

 

Lokodi Edita Emöke                                             Ioan Togănel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văzut: Delia Belean

                   Director -   Viorel Iosib