R O M Â N I A

           JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 Nr.459/17.01.2004

              Dosar I.B.25

 

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Județean din  16 decembrie 2004

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în Sala Mare de ședințe din Palatul Administrativ, începând cu orele 10,00 și au fost deschise și conduse de către dna președinte Lokodi Edita Emöke.

        La ședință au fost prezenți  cei 35  consilieri județeni validați.

Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujsag” din data de 11 decembrie 2004, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr.235/10 decembrie 2004.

        La ședință au participat în calitate de invitați, dl Ovidiu Natea, prefectul județului Mureș, dl Cristian Ioan, directorul Teatrului Național Tîrgu Mureș,  Varga Carmen, contabil-șef al Teatrului Național Tîrgu Mureș, dl Cotârlan Constantin, directorul Centrului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș, d-na Iosib Maria , contabil-șef, Centrul Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș,  Poptămaș Dimitrie, directorul Bibliotecii Județene Mureș, d-na Stângaciu Viorica, contabil-șef Biblioteca Județeană Mureș,d-na Albu Lelia, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș, d-na Mihaly Maria, contabil-șef al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș, dl Boantă Titi Iosif, directorul Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș, d-na Silvășan Elena, contabil-șef al Ansamblului Artistic Profesionist “MUREȘUL” , dl Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș, d-na Ludușan Leontina, contabil-șef al Teatrului pentru Copii și Tineret “ARIEL”, dl Pop Valer, directorul Muzeului Județean Mureș, d-na Mihalte Marcela, contabil-șef al Muzeului Județean Mureș, dl Cazan Vasile directorul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, dl Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș, d-na Valea Anica – contabil-șef, Administrația Palatului Culturii Tîrgu Mureș, dl Drăgoi Aurel, contabil-șef al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, dl Moraru Cornel, redactorul șef al Revistei “VATRA”,  dl Nistor Onofir, cotabil-șef  al revistei “VATRA”, dl Galfalvi Gyorgy, redactorul șef al Revistei “LATO” , d-na Lepedus Julcsa, contabil-șef al Revistei “LATO”, d-l Domby Carol, directorul general al Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Mureș, Mezei Vasile – director-adjunct, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, d-l Pop Liviu, directorul Direcției Județene de Asistență Socială Mureș, Moldovan Marius – contabil-șef, Direcția Județeană de Asistență Socială Mureș, dl Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș,

d-na Hang Mărioara, contabil-șef al R.A.”AEROPORTUL” TÎRGU MUREȘ, dl Blaj Virgil, directorul S.C. SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ S.A., dl Bereholschi Marius, contabil-șef al S.C.”SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ” S.A, dl Oltean Ioan, director general al S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.A, dl Diana Paul, director,  Inspecția în construcții, d-na Melian Sonia, directorul Școlii Speciale nr.1 Tîrgu Mureș, d-na Crahmaliuc Anișoara, contabil-șef al Școlii Speciale nr.1 Tîrgu Mureș, d-na Culi Elisabeta, directorul Școlii Speciale nr.2 Tîrgu Mureș, d-na Kalman Eva, contabil-șef al Școlii Speciale nr.2 Tîrgu Mureș, d-l Sabău Ștefan, directorul Școlii de Arte și Meserii Reghin, d-na Molnar Viorica, contabil-șef, Școala de Arte și Meserii Reghin, d-l col. Cârdan Ioan, comandantul Centrului Militar Județean Mureș, dl Mureșan Cristian, contabil-șef, Centrul Militar Județean Mureș, dl col.Jinga Sandu - Șeful Inspectoratului Județean de Protecție, directori, directori adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor, reprezentanți mass-media din județ.

         D-na președinte Lokodi: Domnilor, aveți acest material? Deci înainte să începem ședința, cine nu are bugetul pe anul 2005?

            Bună ziua doamnelor și domnilor. Dacă sunteți de acord să începem lucrările ședinței noastre de azi, vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența stimați invitați și domnilor consilieri, v-aș ruga frumos ca astăzi având un program foarte încărcat să ne propunem să fim foarte operativi și numai acolo unde este stringent necesar să ne exprimăm părerile. Vă rog să terminăm lucrările ordinii de zi pentru că este destul de încărcată. Dvs ați avut ședințe de comisii și ați analizat problemele foarte amănunțit și foarte precis. Deci să începem activitatea de astăzi, avem o ordine de zi cu 14 puncte, dintre care înainte să aprobăm vă propun să scoatem proiectul de hotărâre de la punctul 12 care privește înlocuirea domnului director Oltean de la Drumuri și Poduri Județene cu domnul Diana Paul. Domnul Diana și-a exprimat dorința de  retragere și nu dorește să ocupe acest post nici pe perioada de interimat, invocând motive personale. Deci a rămas acest punct fără temei, deci îl vom retrage. Cu această modificare, vă propun să discutăm și să votăm ordinea de zi cu 13 puncte.

        Dl. consilier Benedek: Dna președinte, eu înainte să știu că va fi ședință de consiliu am depus, în urma unei scrisori primite, o dorință de a putea interveni la începutul ședinței. Este dorința mea să mi se dea aceste 3 minute pentru a putea vorbi. Suntem în pragul sărbătorilor, nu aș vrea să tulbur apele prea mult. Ca bun creștin vreau să-i iert pe cei care au greșit. Problema mea pleacă de la alegeri. Au fost alegeri anticipate, au fost în cadrul grupului nostru unde am ieșit învingător, fiind propus pentru președintele Consiliului Județean. Nu e o problemă dacă a fost alta soluția dată. Problema începe acolo, asta pot ierta, dar când apare și problema personală, atunci am dreptul ca să îmi spun părerea mea. Mai mult, că eu, în urmă cu 4 ani și la alegerile de candidat pentru deputați, la consiliu am fost primul pe listă și am obținut suficiente voturi. Problema mea personală este imposibilitatea de a fi prezent la constituirea comisiilor de specialitate și  eventual de a oferi experiența mea comisiilor de specialitate. Cum s-a ajuns aici? Sunt convins că am fost obstrucționat de cei care prin repetate adrese am cerut revenirea. Și am primit acum, după o lună de zile întârziere, că domnii consilieri au obstrucționat intrarea mea în consiliu. Legea administrației publice prevede clar și Regulamentul spune că eu puteam să fiu validat în prima ședință. Dacă aveam acele elemente care îmi dădeau dreptul. Care elemente: elementul bolnav, elementul forță majoră, a fost – în fracțiunea U.D.M.R. am exprimat dorința de a propune de la doi poli vicepreședinți, pentru cazul în care ies alegerile cum au ieșit acuma, județul să fie reprezentat de ambele posibilități în interesul județului, de ce?

Eu am revenit pe traseul Budapesta – Tîrgu Mureș și mergeți Cluj – Oradea, peste tot se fac niște investiții, județul Mureș, pentru aceste neînțelegeri politice, este unde este. Mi s-a spus clar că nu voi fi validat dacă intru și atunci am ales soluția pașnică atunci nu intru ca să propun un alt candidat P.S.D și am spus că aveam ziua de naștere. Domnul secretar general a comunicat doamnei președinte. Deci era forța majoră, cum puteam pleca de acasă? Aveam lombago acut, cu 5 zile înainte au vrut să mă opereze iar eu am refuzat operația. Solicit libertatea de a exprima o părere în sensul că P.S.D.-ul național a fost un real partener, iar P.S.D.-ul local nu a fost. P.S.D.-ul în general a fost, dar unii dintre conducători nu au fost, atunci am propus un vicepreședinte în folosul județului. Am fost somat să părăsesc și am crezut că se va înțelege, că această obstrucționare care nu va apare în fața dvs., am tăcut în perioada alegerilor pentru a nu perturba această activitate, au trecut alegerile, vin Sărbătorile Crăciunului și ca bun creștin trebuia să fac acest lucru. Nu a fost dorința mea dar am fost forțat pentru că am primit o scrisoare formulată de cineva, nu contează cine,  care îmi spunea că domnii consilieri, dvs. ați obstrucționat în intrarea în consiliu. V-aș ruga frumos daca este posibil, să nu comentați, doresc să luați act doar de ceea ce s-a spus și să trecem la activitatea zilnică.

D-na președinte Lokodi: Dumnezeu să facă și să ne ajute, să aducă pace, liniște, echilibru în sufletele noastre și în sufletele consilierilor care probabil azi stau foarte vinovați în fața dvs pentru că nu v-au votat și în sufletul dvs și în sufletul meu. Fie ca 2005 să aducă în acest consiliu înțelegere, liniște și fiecare dintre noi să ne găsim locurile noastre.

Dl consilier Amza: Două probleme referitoare la ordinea de zi, dna președinte. Punctul 12 care s-a scos ne spune că dl Olteanu iese la pensie și va fi înlocuit până la concurs, de dl Diana Paul. Noi l-am scos, Olteanu iese la pensie, cine va fi la conducerea acestei unități? Și 2: la începutul ordinii de zi se spune aprobarea procesului-verbal. Noi am stabilit, parcă, că nu trebuie aprobat procesul-verbal al ședinței precedente. Lămuriți-mă: aprobăm sau nu?

 D-na președinte Lokodi: Dorește să răspundă la prima întrebare dl vicepreședinte Frăteanu, apoi dl Togănel pe baza legii să facă lumină în problema procesului verbal.

Dl. vicepreședinte Frăteanu: Stimați colegi, referitor la punctul 12 e adevărat că dl Olteanu iese la pensie cu 1 ianuarie. Ne-am gândit la un interimat la conducerea acestei societăți, a unui membru din consiliul de administrație capabil să facă această gestiune până la organizarea concursului. Pentru că dl. Diana nu dorește să facă această treabă, societatea noastră are o echipă de conducere, are un director adjunct, va prelua de la 1 ianuarie – 15 ianuarie, în măsura în care se pot preda elementele, conducerea societății, iar concursul se va organiza în cel mai scurt timp.

Dl secretar general Togănel: Deci Legea administrației publice nu cere aprobarea procesului-verbal de către consiliu în plen. În schimb Ordonanța de Guvern 35 prin care s-a aprobat Regulamentul, prevede acest lucru. După părerea noastră este inutilă această aprobare deși este reglementată prin acest Regulament cadru. Nu am procedat niciodată la aprobarea procesului verbal. Procesul verbal este  consemnarea dezbaterilor. Cine are observații la aceste dezbateri, la modul cum au fost consemnate ele, se pot consemna aceste observații. Dar ca să ne conformăm Ordonanței 35… deci Legea nu cere.

D-na președinte Lokodi: Asta am discutat și data trecută. Domnilor consilieri, procesele verbale se găsesc la camera consilierilor. Oricine dorește poată să vină să vadă dacă interpelarea dânsului sau o părere exprimată este corect redată și în scris, pentru că procesul verbal se face pe baza înregistrării, vedeți că fiecare suntem atenționați să apăsăm pe buton pentru a fi înregistrați, exact ce spunem se înregistrează, iar procesul-verbal este făcut pe baza acestei înregistrări. Totuși noi acceptăm și ideea să aducem în ziua ședințelor consiliului un exemplar aici la secretariat, dacă cineva uită în intervalul dintre cele 2 ședințe să consulte acest act poate să o facă în ziua ședinței.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi cu modificarea referitoare la punctul 12 și se aprobă în unanimitate.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Primul punct privește proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș. Rog pe domnul Szalkay să prezinte materialul.

Domnul consilier Szalkay: Am să dau citire Expunerii de motive și o să vă dau câteva explicații în legătură cu primul punct de pe ordinea de zi a ședinței noastre de azi, privind rectificarea bugetară pe 2004. Cum vedeți dvs. conform anexei 1, această rectificare este una pozitivă, deci bugetul Consiliului Județean se  rectifică de la 739 miliarde la 763 miliarde, deci o influență pozitivă. În ce constau principalele rectificări? În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1909 și 2155, din bugetul de stat ni s-a repartizat pentru cheltuielile personalului în învățământ, din capitolul „Taxă  TVA” de la bugetul de stat, suma de 17 miliarde, sumă pe care dvs, să vedeți conform anexei 7, s-a repartizat la toate școlile din comunele aparținând județului nostru, unele având rectificări pozitive, celelalte negative, în funcție de personalul care a fost suplimentat în noul an școlar, iar această rectificare a fost făcută cu factorii de specialitate, cu Inspectoratul Școlar și o să vedeți conform anexei 7, după cum am spus, această rectificare fiind de la 1085 miliarde la 1102 miliarde, aproximativ 17 miliarde mai mult. O altă rectificare foarte importantă ar fi cea care se regăsește în anexa nr.1, unde de fapt este numai o rectificare de poziții, adică se trece de la sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată la sume defalcate din impozitul pe venit suma 85 miliarde. Potrivit Ordonanței de Guvern 36/2002, privind taxele pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, la acestea constituie venit în proporție de 50 % la bugetul local și 50% la bugetul județean. În perioada 1.02.2004 – 30.11.2004, ele au însumat 8 miliarde, iar conform anexei nr. 8  - 50% din această sumă  a fost împărțită în cadrul orașelor și comunelor din județul nostru, această cifră însumând 4 miliarde. De asemenea, în bugetul Consiliului Județean am avut o rectificare negativă în bugetul Consiliului Județean, la autorități publice o influență negativă de 479 milioane lei, această poziție, conform anexei 2 rectificându-se la 58 miliarde 507 milioane de la 58 miliarde 28 milioane de lei, această rectificare  constituind sursă pentru două poziții 77 milioane au fost rectificări pozitive pentru acordarea anumitor cheltuieli pentru drumuri și poduri unde în afară de sursele de la alimentarea cu apă de la Cucerdea de 3 miliarde  au mai fost 77 milioane din această sursă, astfel noi am putut majora sumele. O rectificare pe care o consider foarte importantă este cea legată de repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, alocate de Consiliul Județean din cota de 70% pentru echilibrarea bugetelor locale. Aici au intervenit niște necesități stringente la câteva orașe și comune. Anume noi am acordat o rectificare pozitivă de 3 miliarde  la această poziție, în special la Târnăveni, unde am acordat 1 miliard pentru Parcul Industrial, la Miercurea Nirajului - 300 milioane pentru un program PHARE, la câteva cămine de  asistență socială și anume la Aluniș 100 milioane, la Brâncovenești 400 milioane, la Glodeni 100 milioane, am acordat 200 milioane rectificare pentru Ceuașu de Câmpie pentru acoperirea unor diferențe financiare, Hodoșa 100 milioane pentru drumuri, Iclănzel pentru Casa de cultură, la Miheșu de Câmpie din cauza incapacității de plată care a intervenit la Sânpaul, 500 milioane pentru acoperișul unei școli, iar la Sântana de Mureș 500 milioane pentru rambursarea unor credite și dobânzi din împrumuturile SAPARD. Deci această rectificare a fost de 3,4 miliarde și totodată trebuie să vă spun, din aceste  surse, deci din veniturile alocate de Consiliul Județean din cota de 17% am putut să dăm suplimentare de 1 miliard de lei pentru ATOP pentru un program de intervenții rapide care este numai primul pas de un miliard de lei pentru achiziționarea unor autoturisme, sperând ca astfel Poliția județului să facă o muncă mult mai eficientă în anul care urmează. În afară de acestea, este o rectificare, poate semnificativă, la învățământul special de la Apalina, am avut o rectificare negativă de 20 mil. pe care i-am dat Centrului de Consultanță Agricolă. Știm că acest buget este  auster și suportă mult mai multe rectificări, au fost și trebuie să vă spun din partea comisiei economice – financiare, că am reușit să soluționăm numai o parte din aceste cereri, datorită bugetului care a fost și va fi unul auster. Cam acestea au fost principalele probleme privind rectificarea, ceea ce trebuie să reținem este faptul că această rectificare a fost o rectificare pozitivă de 34 miliarde și că conducerea județului, comisia noastră trebuie să laude executivul, a depus o muncă titanică pentru ca în ultimul moment acest buget să poată fi rectificat și să se poată întocmi bugetul pe 2005. Și mulțumesc din partea comisiei și cu aceasta am încheiat primul punct.

D-na președinte Lokodi: Domnilor, vă precizez că acest proiect a fost avizat fără obiecțiuni, totuși vă consult, în urma dreptului dvs, să îmi spuneți dacă aveți de făcut vreo precizare, vă rog folosiți aparatele… dacă nu atunci vă rog să trecem la votul acestei hotărâri. Este hot. nr.1.

Ați apăsat acum după ce am spus că supun la vot, domnul Amza! Deci v-aș ruga frumos, vă dau cuvântul în legătură cu acest punct cu toate că am supus deja la vot, dar fac excepții totdeauna.

Dl. consilier Amza: Mă adresez în primul rând domnului Szalkay și dlui Bartha. În această rectificare care apare în materialele noastre apare un punct. Nu contează cine ce sumă și pentru cine se dă acest sprijin. Este vorba de o activitate culturală. Sunt membru în comisia respectivă. L-am întrebat și pe secretarul comisiei dacă știe ceva despre acest material, de sprijinul acordat, în valoare de 10 milioane. Noi acum îl vedem prima dată. Deci vă rog frumos dacă lucrăm într-un spirit de fair-play să nu se mai introducă materiale care nu trec prin comisia economico - financiară.

Dl consilier Szalkay: Dl. Amza, dvs. sau nu ați participat la ședințele comisiei, sau nu ați notat, sau ați uitat, eu vă rog să vă uitați spre mine, noi în cadrul comisiei și o să regăsiți în procesul-verbal întocmit de dl secretar, eu am supus la vot acest material, este pentru un copil din cls. a VIII-a de la Școala de Artă, care participă la un concurs internațional, eu am memorie destul de bună și îmi aduc aminte că am supus acest material la prima ședință, deci la prima nu la ultima, când am avut doar materialele pregătitoare. Eu cred că dl Suciu își aduce aminte și poate confirma și îmi pare rău că nu am rediscutat cazul la ultima ședință.

D-na președinte Lokodi: Acest tânăr, încă din octombrie s-a adresat Consiliului Județean pentru că participă la un concert internațional, este foarte dotat și familia are venituri limitate, nu poate asigura bani pentru ca acest tânăr să plece și să își arate valorile. Dacă totuși considerați că s-a comis o ilegalitate, sau sunteți de acord să aprobăm bugetul în această formă, dar și eu îmi aduc aminte că nu la ultima ședință ci anterior s-a discutat. Deci nu tragem de timp, dacă sunteți de acord să votăm și vă lămuriți în pauză, sunteți în aceeași comisie, ați avut timp să discutați. Haideți că am zis că ultima ședință va fi fără patimi, fără lucruri ascunse, deci vă rog să trecem la votarea hotărârii care are 12 art.

 Art.1 se aprobă în unanimitate, 35 voturi „pentru”.

          Art.2 se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakasi)

 Art.3 se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Amza)

 Art.4 se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakasi)

 Art.5 se aprobă în unanimitate, 35 voturi „pentru”.

 Art.6 se aprobă în unanimitate, 35 voturi „pentru”.

 Art.7 se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 se abține (Sămărghițan).

 Art.8 se aprobă în unanimitate cu 35 voturi „pentru”.

 Art.9 se aprobă în unanimitate cu 35 voturi „pentru”.

Art.10 se aprobă în unanimitate cu 35 voturi „pentru”.

Art.11 se aprobă în unanimitate cu 35 voturi „pentru”.

Art.12 se aprobă în unanimitate cu 35 voturi „pentru”.

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 35 voturi pentru.

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului   Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale pentru anul 2005

 

D-na președinte Lokodi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale localităților administrativ-teritoriale pe anul 2005. Rog pe domnul director Bartha să prezinte proiectul de buget.

Dl director Bartha: Proiectul de buget trebuie să spun anticipat că s-a încercat să se termine într-un timp mai devreme decât s-a putut, însă datorită problemelor existente în această perioadă, respectiv apariția bugetului de stat pe 2005, în data de 2 decembrie, prezentarea în ședința din 14 decembrie, a necesitat un efort extraordinar ca să încheiem bugetul și pot să vă spun că este terminat numai formal la capitolul „Reparații și investiții”. În art.5 am spus că se vor repartiza în cursul lunii ianuarie, după analiza priorităților, în prima ședință de consiliu se vor repartiza sumele cu această destinație. Tot în această perioadă a fost și problema înființării Direcției Generale de Asistență Socială prin fuziunea Direcției Județene de Asistență Socială și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, multele discuții care au avut loc nu ne-au pus în posibilitate ca să definitivăm la timp asigurându-se numai cheltuielile de funcționare. Tot pentru instituțiile de cultură am făcut analiza pentru 10 luni estimându-se pentru 12 luni veniturile și cheltuielile din acest an, pe baza acesteia s-a prognozat pentru 2005 cheltuielile de funcționare și de personal. Ca și surse de venituri, în raportul prezentat de total venituri pentru Consiliul Județean este de 997 miliarde. Acestea se constituie din venituri proprii de 18 miliarde, care se constituie din venituri fiscale 8 miliarde, nefiscale 2 miliarde donații și sponsorizări 7 miliarde. De asemenea, această sumă se completează cu cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 264 miliarde, prelevăm din bugetul de stat care este în total de 572 miliarde, care se compune din sume defalcate din impozitul pe venit din 312  miliarde și sume defalcate din TVA, 260 miliarde. Transferul de la bugetul de stat de 120 miliarde și din venituri extrabugetare în valoare de 22 miliarde, această sumă constituindu-se din veniturile instituțiilor de cultură în valoare de 8 miliarde, venituri încasate de căminele de asistență din contribuția asistaților de 9 miliarde și veniturile proprii preliminate pentru 2005 de la R.A. „Aeroportul” Tîrgu Mureș de 45 miliarde. Acești 997 miliarde se repartizează astfel: pentru funcționarea Consiliului Județean 66 miliarde, pentru învățământ 111 miliarde. Pentru cultură 108 miliarde, pentru asistență socială, aici încadrându-se Direcție Generală Asistență Socială, cumulate cele două direcții + căminele de asistență care intră din 2005 în subordinea Consiliului Județean, respectiv căminele de reabilitare în sumă de 390 miliarde. Pentru serviciile publice s-a prevăzut 1 miliard, care trebuie să vă spun că este vorba de investițiile prevăzute pentru luna ianuarie, a investițiilor care se derulează în continuare pentru a se putea efectua plăți în caz de nevoie, deși inițial am scos o întreagă investiție, se va repartiza în cursul lunii ianuarie, am prevăzut ulterior față de materialele care au fost împărțite inițial. Pentru Consultanță Agricolă 8 miliarde, transport și comunicații, respectiv drumuri 123 miliarde , serviciul județean de SALVAMONT care încă nu funcționează, dar este prevăzut să funcționeze - 1 miliard, alte acțiuni - 65 miliarde, aici la capitolul acesta am inclus sumele care vor fi repartizate pentru reparații și investiții, mai puțin 5 miliarde și de la servicii publice încă 3 miliarde  care sunt pentru luna ianuarie. În fondul de rezervă am prevăzut 47 miliarde pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap care vor fi repartizate în 2005 - 17 miliarde, pentru co-finanțarea unor programe, 25 miliarde și pentru cheltuieli neprevăzute 5 miliarde. Asta ar fi în linii mari  bugetul pentru Consiliul Județean. Pentru echilibrarea bugetelor locale noi am repartizat suma de 325 miliarde, sume și cote din impozitul pe venit pentru echilibrare. Această repartizare a fost precedată de o analiză a veniturilor în baza contului de execuție, prin Trezorerie pe 10 luni, preliminat pentru 12 luni. Total venituri proprii estimate pentru localități este 1171 miliarde, care  se compune din impozite și taxe locale de 654 milioane și cote din impozitul pe venit, respectiv, care rămâne la nivel de autorități publice, deci 517 miliarde. Repartizarea s-a făcut conform formulei prevăzute în O.G. 45/2003, privind criteriile de repartizate, respectiv 25% în funcție de populație, 30% în funcție de suprafață și 30% după capacitatea financiară. După efectuarea și estimarea cheltuielilor de funcționare și a sumelor prevăzute care trebuie plătite pentru protecția persoanelor cu handicap cu proveniență din aceste localități s-a estimat o sumă totală de 1033 miliarde pentru cheltuieli de funcționare. În unele localități au apărut un excedent de 410 milioane și au apărut și localități cu deficit de 17 miliarde de lei care trebuie completate din cota de 15%. Pe lângă aceste sume care au  fost  repartizate, se propune repartizarea prin hotărâre de Consiliu Județean a sumelor din impozitul pe venit în volum total de 636 miliarde, pentru asigurarea ajutorului social, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli de personal, însoțitor persoane cu handicap. Pentru învățământul preuniversitar de stat pentru cheltuieli de personal, burse și obiecte de inventar precum și pentru subvenționarea energiei termice 1594 miliarde, este suma totală, repartizarea totală pe obiective este prevăzut în raport. Transfer de la bugetul de stat către bugetele locale de 120 miliarde, este vorba de ajutorul social pentru persoane cu handicap care sunt la domiciliu pe care Direcția de Asistență Socială le transmite lunar, în funcție de evidența persoanelor. Trebuie să vă informez că această repartizare s-a făcut în urma consultării comisiei de consultare a primarilor, conform aceleiași O.G. Din această comisie de consultare face parte președintele Consiliului Județean, prefectul județului, reprezentanții asociațiilor profesionale de la orașe municipii și comune, de asemenea au fost invitați și reprezentanții instituțiilor descentralizate, respectiv Inspectoratul Școlar și Direcția  de Dialog și Solidaritate Socială. În urma discuțiilor, ne-am pus de acord ca pentru funcționarea instituțiilor de reabilitarea persoanelor cu handicap să se rețină de la Consiliul Județean suma de 117 miliarde, pentru susținerea sistemului de protecția copilului, 94 miliarde, de asemenea să se aloce pentru subvenționarea energiei termice de la municipiul Tîrgu Mureș, de la Energomur pentru subvenționarea energiei termice 33 miliarde, precum și cuprinderea în rezerva bugetului Consiliului Județean a sumei de 25 miliarde pentru finanțări proiecte și programe.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc,  ați zis că mai avem o sumă de… pentru luna ianuarie când vom hotărî asupra reparațiilor și investițiilor pe toate domeniile, pe baza proiectelor, pentru că nu ați menționat, dar vă spun eu că avem nevoie de 400 miliarde și nu ni se alocă nici un sfert. Deci va trebui, domnilor consilieri, să hotărâm împreună anul viitor. Trebuie să continuăm niște lucrări cum e Palatul Culturii și încă avem niște lucrări de finalizat și apoi să vedem cum ne ajung banii și ce putem face. Este nevoie peste tot de bani, avem drumuri care suferă, avem spitale, avem instituții culturale care necesită sume, avem școli, deci vedeți, domnilor, avem fiecare nevoie de niște sume de bani pe care îi așteaptă instituțiile care așteaptă sprijin de la noi… dacă aveți de făcut vreo precizare…

Dl consilier Szalkay: Am numai de adăugat două idei pe care dvs să le luați ca o precizare la avizul dat de comisia economico-financiară și anume comisia a propus creșterea veniturilor proprii la unitățile de cultură cu suma de 3 miliarde și scade în acest fel subvenția pe care o vom acorda. Pe ce considerent? Noi considerăm că per total, cel puțin, realizările anului trecut ar trebui să fie mobilizatoare ca să acopere cel puțin 10 % din cheltuieli cu venituri și vă spun cu toată stima care o am față de Filarmonica de Stat, nu putem accepta un proiect de buget în care veniturile au fost planificate a fi de 2,9% față de cheltuieli, deci noi, comisia economică-financiară încercăm să invităm în fața comisiei pe conducătorii acestor instituții și să încercăm să facem niște proiecte de buget astfel încât această rectificare să poată fi realizabilă în 2005. De asemenea, noi am mai avut , aici vreau să informez și presa care deja a călărit acest subiect fără să dăm noi niște declarații în acest sens, cum că sănătatea rămâne neacoperită în proiectul de buget pe 2005, noi am hotărât ca la prima rectificare din ianuarie și am și prevăzut, vom aloca ca o primă cifră 15 miliarde de lei, numai la capitolul „Investiții” care va fi defalcat care față de 14,5 miliarde care au fost realizările din anul trecut considerăm că am indexat cu indicele de inflație și considerăm că va fi necesar. Eu știu că este foarte puțin, știu că acest buget este tot atât de auster ca și anul trecut, dar pot să vă asigur că această comisie precum și executivul face toate eforturile ca în măsura posibilităților să putem acoperi necesitățile, chiar în condițiile acestui buget auster.

D-na președinte Lokodi: Sper că acest aviz rămâne la nivel de aviz și în ianuarie vom discuta pe bază de proiecte toate sumele. Domnilor consilieri, noi nu votăm ce sume vom aloca în ianuarie ci vom discuta în ianuarie fiecare proiect, punct cu punct. Aș propune  să încercăm să ne gândim la proiecte indiferent că vorbim de cultură, indiferent că vorbim de investiții sau sănătate. Să începem să gândim înspre proiecte. Și instituțiile culturale trebuie să facă mai mult pentru a realiza venituri proprii. Pentru că este adevărat niciunde în lume cultura din păcate nu este o activitate care aduce profituri, dar totuși și aceste instituții trebuie pregătite pentru spectacolele pe care le realizează prin activitățile pe care le realizează să se gândească la venituri mai mari pentru că  noi, în urma descentralizării ni se aduc alte instituții pe care să le suportăm din bugetul Consiliului Județean, dar din bugetul central nu vin sumele necesare. Deci trebuie să avem o altă concepție.

Dl. consilier Suciu: Vreau să completez ceea ce a spus domnul Szalkay și anume că noi am dat avizul după o analiză destul de furtunoasă cu cele două mențiuni, deci 3,3 miliarde care le-am discutat în timpul ședinței și cele 15 miliarde care am zis că le rupem din investiții le analizăm în ianuarie. Am avut două ședințe. Una săptămâna trecută, foarte încărcată în ziua de 10 decembrie și am convenit că 2005 să îl lăsăm pentru data de 14. În ședința din 10, s-a adus în discuție proiectul de hotărâre privind intervenția rapidă parcă i se spune legat de A.T.O.P., care însemna 6 miliarde de lei. Am analizat problema cu conducerea executivă și eu personal am convenit să dăm un miliard de lei pentru 2004 ca o primă sumă, iar restul de 5,6 miliarde să le cuprindem în 2005 în funcție de posibilități. Și atunci am discutat anul 2005 apoi am trecut la subiectul preferat multora, Aeroportul,  și constatăm că peste  cele 5,6 miliarde de la A.T.O.P. s-a trecut. A fost o discuție neplăcută între noi, o parte din domnii din executiv s-au supărat și în unanimitate am spus că vom completa avizul, dar nu l-am mai completat pentru că a fost în ultima parte a ședinței, în luna ianuarie se va analiza și solicitarea pentru A.T.O.P. alături de drumuri și sănătate.

D-na președinte Lokodi: Nu vreau să vă iau cuvântul… dacă îmi dați voie…vorbiți despre punctul 14.

Dl consilier Suciu: Nu, este punctul 2, avizul dat pe 2005. E vorba de procesul-verbal și vă rog să aduceți procesul-verbal unde scrie să se treacă și această problemă. Sunt prioritare, drumuri și poduri, sănătate și sumele prevăzute pentru A.T.O.P și rugămintea mea a fost să se completeze cu ceea ce scrie în procesul verbal și ceea ce comisia a aprobat în unanimitate. Știu ce este la punctul 14, știu ce a fost și la punctul 1 și acolo s-a spus că nu aș ști despre ce e vorba deși am fost la dvs. și împreună am pus miliardul acolo unde este. Deci am rugămintea ca o hotărâre a comisiei economice-financiare să fie luată în considerare și de executiv și să încerce să se rezolve așa cum a hotărât comisia. Iar în legătură cu prima parte……..

D-na președinte Lokodi: Domnule consilier, să  vă rezolvați cum doriți dvs.

Dl consilier Suciu: Am avut o serie de solicitări săptămâna trecută și este și aceea de care a zis dl Szalkay, ieri a fost Solyom Csaba și Baschet Clubul și când m-a întrebat dl coleg am spus că nu mi-am adus aminte. Într-adevăr s-a discutat săptămâna trecută. Vreau să clarific ca să știe toți colegii. Și mai iau o singură dată cuvântul și vă rog să mi-l dați.

D-na președinte Lokodi: Dl. consilier nu luați ca pe un afront personal pentru că sunt probleme care sunt incluse și aici și sunt și într-un punct separat. Am înțeles, avizul dvs înseamnă că…îi lipsește o propoziție. Dacă tot ați trecut la acel punct, în legătură cu completarea avizului dvs o să atragem atenția celor care au completat acest aviz, să consulte procesul-verbal și pe baza acestuia să fie completat. Este procesul verbal aici? Dna. Tcaciuc v-aș ruga frumos… considerați că nu putem să trecem la vot din cauza acestei lipse?

Dl consilier Benedek: Stimați colegi vă dați seama în ce situație sunt eu care în urmă cu jumătate de an știam că voi fi la Budapesta și Debrecen, în urma unor rezultate care sunt pe plan mondial priorități și sunt invitat să fac două proiecte și revin seara în trista realitate autohtonă. Slabă notă pot da administrativului care prin reprezentanții lui și prin președintele comisiei de specialitate care folosesc cuvinte vagi „noi am repartizat”, deci voi repartizați, nu consilierii? Nu este posibilitatea de a se termina numai să asigurăm cheltuielile, cuvinte din care rezultă o slabă pregătire în ceea ce privește proiectul de hotărâre care cu mare responsabilitate dvs, nimeni altcineva…dna președinte nu mă întrerupeți…în aceste condiții eu, care mă consider om serios, cu rezultate în spatele meu să vin și să dau votul acelui caiet pe care azi îl văd, să dau la această prezentare aviz favorabil eu aș da aviz de inițiere, nicidecum proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului. Deci votul meu nu îl veți avea. Poate ceilalți vor da votul pentru că sunteți prea disciplinați, prea obișnuiți cu stilul vechi cum am văzut și acum, pumnul în gură și treceți să lucrați  că la ora 14 aveți masă și veți mânca și bea. Eu nu voi da votul.

D-na președinte Lokodi: V-aș ruga frumos să nu ne jigniți!

Dl consilier Benedek: Mai am 30 de secunde. Un județ ca acesta care are un Centru Universitar să permită să nu repartizeze nici un leu și să omită că trebuie să stau cu valiza ca să primesc repartizare pentru unitățile sanitare, păi nu veți vedea așa ceva. Trebuia prevăzut și trebuia dat socoteală că 6,6 miliarde care au fost prevăzuți pentru sănătate unde sunt, că noi nu i-am simțit și pot să vă spun, colegii de la municipiu care au analizat un singur punct prin proiectul de buget într-un singur punct au un mesaj că nepunând de acord se consideră jigniți, ofensați așteptând ca aceste proiecte de hotărâre, așa cum am declarat noi, vom discuta împreună în interesul județului și al orașului. Eu voi pleca pentru că mi s-a anunțat o urgență, nu pentru că nu am curajul să votez împotrivă, am curajul, vă spun, nu sunt de acord cu acest proiect și vă las cu bine.

D-na președinte Lokodi: Vă doresc ca Dumnezeu să vă aducă pace și liniște și să vă liniștiți și să găsiți dragoste acolo unde nu există. Vă mulțumim. Să continuăm lucrările.

Dl consilier Lădariu: Pot preciza de la început că nu voi vorbi despre buget și despre bani pentru că sunt om de cultură și las ca acest lucru să îl facă mai bine decât mine oameni de specialitate care se pricep. Banii sunt cei care sunt și trebuie să fim realiști. Ei trebuie gospodăriți cu cap. Voi vota așa cum am precizat și în comisia de cultură pentru tot ceea ce înseamnă cultură în semn de solidaritate înainte de toate cu oameni de cultură, cu cultura mureșeană. Mă bucur că consilierii județeni încep să-și aplece ochii asupra culturii județene, asupra reliefului cultural județean, pentru că această cultură județeană, acest relief cultural județean fac parte din marea cultură națională. Cultură națională care nu este de partid, nu este de gașcă, nu este de chibiț. Cred, sunt convins că în continuare doamnele și domnii consilieri vor fi atenți cu banii și cu partea care se cuvine să rămână pentru cultură. Eu vă mulțumesc și aduc un îndemn. Doamnelor și domnilor consilieri, când veți auzi gongul ceasului din turnul Prefecturii să vă aduceți aminte de cultură. Întrucât a mai rămas puțin timp până la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, nașterea domnului Isus Cristos, când pruncul sfânt se naște în sufletele noastre, a mai rămas puțin până la acea clipă când vom trece pragul dintre ani, permiteți-mi să vă doresc tuturor „Sărbători Fericite1” și” La mulți ani!”

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim.

Dl. consilier Mora: Dați-mi voie să constat câteva lucruri din acest proiect  de buget pe anul 2005. La capitolul de drumuri mi se par niște lucruri care sunt….poate sunt eu subiectiv, poate nu circul foarte mult pe drumurile județene și nu înțeleg eu ce înseamnă drumuri modernizate dați-mi voie să cred că din totalul de 370 km care sunt trecute ca modernizate, de fapt care ar reprezenta 82%, de fapt nu este adevărat pentru că nu au cum să fie 82% modernizate, sau cuvântul modernizat de referă la anul 1960 sau 1970. Vreau să vă spun că legat de distribuția apei, în care scrie aici, vorbesc de cea publică, 1100 de km din lungimea pe țară reprezintă între 8-10 ori mai puțin decât media pe județ deci suntem foarte în urmă în ceea ce privește distribuția de apă. Nu mai vorbesc de energie termică și alte servicii de utilități. În schimb, undeva la unul dintre rândurile din acest proiect de buget scrie foarte clar că drumurile județene și reparațiile drumurilor va constitui prioritatea nr. 1 a Consiliului Județean. Dați-mi voie să constat cu surpriză că 100 miliarde alocate pentru  drumuri județene din totalul de 1000 miliarde nu poate reprezenta prioritatea nr 1. Înseamnă doar 10%.În altă ordine de idei, eu sunt de acord cu dl Lădariu cum că cultura trebuie să aibă o susținere deosebit de puternică. În schimb,  totuși, de această cultură beneficiază întreg județul și Municipiul Tîrgu Mureș, localitățile învecinate, iar la Biblioteca Județeană vin și alții decât tîrgu-mureșenii și ei trebuie să participe și să preia o parte din aceste cheltuieli. Cu alte cuvinte, dacă vă uitați la asistență  socială avem 39% din totalul de 1000 miliarde. Iar la învățământ avem 200, 16%. Nu vreau să spun că învățământul trebuie lăsat la o parte, dar trebuie să fie într-adevăr prioritatea nr.1 drumurile județene pentru că nu putem avea dezvoltare locală nicăieri în județ. Dacă nu creezi infrastructura și drumurile, nu va veni nimeni să facă investiții și să aducă investiții și bani, dacă nu se fac aceste lucruri. Aș face o provocare conducerii Consiliului Județean: să încercați să faceți niște negocieri cu consiliile locale, mă refer și la Tg.-Mureș, pentru a participa cu bani la preluarea acestei sarcini deosebit de mari, pentru că noi vorbim de 1000 miliarde buget ca județ, iar Tg.-Mureșul ca localitate va avea pe 2005- 2300 miliarde, nemaivorbind de celelalte consilii locale. Cultura nu este numai pentru noi, cei 35 de consilieri, este și pentru cei din Reghin și din Sighișoara ș.a.m.d. Cu alte cuvinte, trebuie să găsiți o formulă prin care să degrevați Consiliul Județean de această sarcină enormă. Noi în comisia de urbanism am împărțit cei 100 de miliarde, când noi aveam 400 miliarde ca minim necesar pentru a putea circula pe aceste drumuri. Deci trebuie să găsim o formulă prin care să reorientăm acest buget pentru că nu vom putea face nici un progres în acest sens. Dl. Benedek a plecat, dar avea dreptate: județele învecinate au drumuri mai bune decât noi. Nu este permis ca acest județ să fie printre ultimele la nivel național. Vă rog să găsiți o soluție pentru a mării capitalul de drumuri județene și utilități.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim, să știți că și noi simțim la fel, gândim la fel și vedem la fel. Dl. Benedek pe unde a circulat a circulat pe drumuri naționale. V-aș ruga frumos dacă vă face plăcere, odată ce ieșiți la benzinăria Luna către Războieni și vedeți cum e acel drum județean al județului Cluj. Eu nu doresc să fiu avocata Direcției  de Drumuri sau chiar a direcției noastre dar să știți că se lucrează cu foarte multă seriozitate. Simțim la fel că ar trebui ca Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș să contribuie la mai multe cheltuieli, tocmai pe această idee v-a spus și a accentuat dl director Bartha, reținem  aceste sume la noi în buget care sunt necesare pentru protecția copiilor și pentru asistență socială. Domnilor consilieri, noi ar trebui conform legii să împărțim acești bani, direcția să încheie contracte cu primăriile și să aștepte până va primi banii. Noi ne-am înțeles în comisia consultativă ca acele sume care sunt strict necesare pentru instituțiile noastre, care sunt în subordinea noastră și vin din alte bugete să le reținem la nivelul nostru și toată lumea a fost de acord și așa v-am propus acest proiect în fața dvs. Este slab atât ni se alocă acesta e bugetul, asta trebuie să împărțim. Este deschisă ușa Direcției buget-finanțe față de oricine care poate veni să spună cum, de unde, ce să facem, cum să ne organizăm ca toate instituțiile să funcționeze. Iar la drumuri peste tot mi se spune, dna președinte sunt proiecte. Așa participăm la un proiect comun cu județul Alba pentru 5 milioane de Euro și a participat anul acesta încă un proiect care se continuă din fonduri PHARE și orice sumă apare la nivel național din fonduri europene, fiți siguri că participăm și încercăm să participăm și să atragem cât mai multe fonduri.

Dl vicepreședinte Frătean: Vreau să spun că, în principiu, colegul Mora a sesizat problemele cu care ne confruntăm pe zona investițională a județului, este clar că toate cheltuielile care se referă la aceasta este absolut obligatoriu să asigurăm protecția copilului, cheltuielile de funcționare ale autorității publice județene, inclusiv primării și consilii locale, până la urmă ești  obligat s-o faci pentru că altfel le oprești funcționarea. Tocmai de aceea am propus să discutăm aceste chestiuni în ianuarie. Referitor la proiecte si programe pentru drumuri județene, nu fac decât să repet și deschid și eu o provocare tuturor, avem nevoie de a derula în decembrie de  2, 3 ani de zile o sumă de 2000 miliarde de lei la valoarea actuală a monedei Euro pentru a face drumurile așa cum credem fiecare că ar trebui să fie. Este evident că un buget, indiferent în ce context discutăm acest lucru, un buget județean, nu va fi capabil să deruleze aceste sume într-un timp rezonabil, într-un timp de care cu toții am avea nevoie. Trebuie să apelăm și la alte tipuri de finanțare și alte tipuri de abordări financiare ale unor asemenea subiecte. La acest lucru vă aștept cu cea mai mare plăcere la discuții pentru că soluții financiare sunt și va trebui să le accesăm.

Dl consilier Socotar: Nu vreau să fac pe avocatul comisiei buget-finanțe, dar vă rog să fiți conștienți că acest departament a lucrat sub o presiune foarte mare tocmai din cauza bugetului auster și a presiunilor din toate direcțiile. Suntem conștienți că e foarte important să faci drumuri bune. Dar și culturii trebuie alocat ceva, trebuie alocate sume rezonabile pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor pentru că fără aceste sume trebuie închise primăriile și este valabil în toate domeniile. De aceea, acest departament de specialitate și membrii comisiei de buget au trebuit să joace rolul divinității ca să taie din zone vitale ca să ajungă la toată lumea. Și a ieșit așa cum este, tocmai pentru că a fost făcut corect și nepărtinitor și dovada este că nemulțumește pe toată lumea. În mare parte, toate instituțiile care sunt finanțate din acest buget și toate domeniile sunt finanțate la nivelul asigurării funcționării lor. Aș mai vrea să spun încă ceva, dl Suciu are dreptate referitor la discuția despre A.T.O.P și este într-adevăr un  proiect depus de dl vicepreședinte Groza, eu vreau să îl asigur pe dl Suciu că eu am propus în comisie să fie trecut pe 2005 în discuție, că are sprijinul nostru în finanțarea acestui proiect, poate nu la nivelul de  6 miliarde cum s-a propus dar, oricum, substanțial. Vreau să asigur  că sănătatea va beneficia cel puțin de o sumă ca și anul trecut și trebuie discutate proiecte concrete să vedem unde se vor duce cele 15 miliarde discutate în comisia buget-finanțe. Într-un fel sau altul trebuie găsită o modalitate de a colabora cu Primăria Tg.-Mureș pentru că marea parte a finanțărilor care nu sunt spectaculoase și care nu aduc o cotă de popularitate substanțială, aproape 100 miliarde cât alocăm noi instituțiilor de cultură și nimic nu e finanțat de primărie. Cum nu sunt asigurate nici lucrările de reparații, deci acestea mi se par anormale, suntem cred unicul județ în această situație și această situație trebuie reglementată și reglementarea trebuie să se vadă în bugetul lui 2005 unde trebuie să apară surse și de la Prim[ria Tg.- Mureș.

Dl. consilier Giurgea: Am un respect deosebit pentru toți colegii dar vreau doar să spun că suntem abia la punctul 2!

Dl consilier Radu: Județul Mureș cu cât contribuie la bugetul de stat și cât primim noi de la bugetul de stat? Cred că având în mijlocul nostru pe dl senator Antonie, cred că se va îmbunătăți situația financiară a județului și îl rog ca în viitor să nu ne uite. Referitor la drumuri vreau să spun că s-a făcut mult în cele 6 luni de zile de când Consiliul Județean există. Ceea ce a fost înainte și cei care am circulat pe drumurile județene știm ce a fost. Banii, după părerea mea, s-au folosit și la ora actuală drumurile arată binișor. În 2005 se va pune un accent substanțial și vom reuși să rezolvăm multe.

D-na președinte Lokodi: Deci Legea bugetului prevede procente, nu sume. Nu prevede sume fixe, sunt pe baza procentelor, sumele defalcate și cotele defalcate din bugetul național. Deci dvs astăzi vi se prezintă atât veniturile bugetare pe 2005 care se preconizează, cât și cheltuielile, cât intră efectiv în județul Mureș, vom solicita pe dl director Savu să vină să spună celelalte instituții ce sume împart. Noi știm ceea ce avem noi, dar pe lângă noi mai sunt și alte instituții. Deci eu nu vă pot da acum o sumă. Depinde de populație,  de suprafață, de veniturile colectate, vărsate, o parte rămâne în județ, o parte în bugetul central, acum, dacă doriți în acest sens dl director să vă facă în mod exact precizările…

Dl consilier Lădariu: Voi fi scurt, vreau să răspund dlui Mora. Poate nu am înțeles eu bine. În orice stat al lumii cultura e subvenționată. Iar la noi cele 180 milioane pentru total cultură, sună ca o glumă proastă. Până ce se vor găsi acei Meccena, noi toți va trebui să sprijinim cultura județeană, pentru simplul motiv că dacă această cultură nu e, nimic nu e.

Dl vicepreședinte Groza: Evident nu am reușit chiar tot ce doream. Vreau să vă spun că s-au asigurat cheltuielile de finanțare, iar rata de inflație e asigurată, deci luați orice localitate la echilibrare și veți vedea că are cel puțin 1,10, ceea ce înseamnă că nu au primit mai puțin ca anul trecut. Evident este un buget auster, dar mai sunt rectificări, banii îi vom folosi. Pentru sănătate se dau 15, s-au cerut 80 miliarde, probabil mai aducem din rectificări și în 4 ani vom putea reabilita spitale, dacă vin cu proiecte concrete. Deci lucrurile nu stau chiar atât de grav. V-aș ruga să înțelegeți acest lucru și să avem speranța că în 2005 vom mai obține fonduri.

Dl. consilier Bozodi: Aș vrea să mă refer la o sumă care s-a cerut pentru A.T.O.P. Eu știu despre 6,6 miliarde. Deci în comisia de  specialitate buget -finanțe, noi ne-am înțeles că alocăm 1 miliard care e cuprins in bugetul pe 2004, iar suma respectivă ce a rămas având în vedere că pe 2005 nu se abordează problema de investiții - și aici e vorba de investiții - vom analiza în cursul anului 2005, în ianuarie sau februarie că vom reveni asupra acestor probleme.

Dl. consilier Pokorny: În calitate de membru al comisiei buget - finanțe aș dori să vă spun că eu, precum m-am simțit jignit de afirmația că acel proiect de buget este o fițuică, aș dori să iau apărarea executivului care a întocmit și a lucrat și nopțile pentru a împărți acești bani care sunt insuficienți și aș dori să vă punctez numai un singur lucru, în domeniul de asistență socială. Unitățile cum sunt cele pe care o conduc eu și căminele de bătrâni, au fost pur și simplu uitate din proiect, respectiv din Legea bugetului. Și atunci ne-am interesat la celelalte județe, la Ministerul Finanțelor, la Secretariatul de Stat pentru Handicapați, fiecare aruncă vina pe celălalt. Datorită abilității Serviciului de buget al județului Mureș, s-a aflat o sursă pentru finanțarea acestor instituții care altfel ar fi rămas de la 1 ianuarie fără salariu și fără un leu pentru mâncarea și încălzirea căminelor.

Dl consilier Mora: Doar foarte scurt. Mă simt nevoit să repet. Sunt 180 miliarde nu 180 milioane și este presă în sală să nu se preia greșit informația. Eu sunt de acord cu 360 miliarde, problema este alta, cât din această sumă e în sarcina Consiliului Județean și cât a altora care participă la cultură. Asta e singura mea obiecție, nu vreau să diminuez bugetul, doresc să echilibrez această sarcină și doresc să ne degrevăm pe noi de această sarcină.

D-na președinte Lokodi: Eu propun să ne întâlnim cu consilierii locali de la Tg Mureș, ori pe comisii, ori în plen, putem organiza și putem demara acest impas în care ne aflăm.

Dl consilier Tatar: Referitor la problema ridicată și de dl Suciu și ceilalți colegi privind A.T.O.P, eu înțeleg că comisia buget-finanțe așa s-a gândit că acest lucru este amânabil, până în luna februarie, martie, dar cred că ține și de consiliul local și dacă vrem să facem ca acest serviciu să fie funcționabil această investiție este necesară, interesul județului este ca aceste centre de supraveghere a ordinii publice și ajutarea poliției este necesară, sunt transformări necesare. Și vă rog de acum la un punct o singură persoană să vorbească, știu că fiecare este atins, dar vă rog frumos, fiecare coleg să respecte regulile.

Dl. director Bartha: Vreau să spun doar că au fost niște greșeli care vor apărea modificate față de documentele care le aveți. La învățământ, față de repartizarea sumelor primite din bugetul de stat pentru învățământul preunivesitar, ulterior transmiterii documentelor a venit o H.G. cu 5,155 miliarde care trebuie repartizate și noi am pregătit o anexă dar nu am mai putut să o distribuim. Deci față de 17 miliarde repartizat pe localități va fi 22 miliarde, respectiv o singură poziție, că Tg Mureșul l-am lăsat de-o parte. La lista de investiții a intrat ATOP cu 1 miliard care nu era în materialplus niște actualizări…

D-na președinte Lokodi: Eu știu că dl Szalkay a spus asta.

Dl. dir. Bartha: pentru 2005, legat de Teatrul Național, care de la 1 ianuarie trece la Ministerul Culturii , toate anexele și tot materialul ce are tangență cu Teatrul, se vor modifica, deci cele 52 miliarde se transferă la Ministerul Culturii, numai ce am alocat noi propunem să rămână pentru redistribuire.

D-na președinte Lokodi: Domnule director! Facem în ianuarie rectificarea cu privire la Teatru…

Dl. dir. Bartha: Eu vreau să precizez modificările

D-na președinte Lokodi : Dar facem în ianuarie pentru că și așa dacă votăm așa cum este, ce facem? Scoatem Teatrul și nu va apărea?

Dl. dir. Bartha: Sigur că da, eu asta spun.

D-na președinte Lokodi : Deci Teatrul va fi scos din materialul final definitiv, așa votăm hotărârea cu suma ce apare în anexe defalcat și este cuprins pentru Teatru nu va mai apărea.

Dl vicepreședinte Frătean. Cu o rugăminte, partea  Consiliului Județean o discutăm în ianuarie, ca să nu înnebunim bugetul.

Dl. dir. Bartha: La art. 5 în faza inițială a fost introdus un aliniat care spunea că sumele alocate pentru investiții și reparații se vor aproba la prima ședință. Am propus inițial, între timp la corectură au spus că nu vor apărea, iar fondul de rezervă într-un articol distinct.

D-na președinte Lokodi: Opriți-vă. Nu am înțeles. La art.5. Citim articol și facem precizare. Eu v-am întrebat. Scrie așa ” cheltuieli de investiții și reparații pe anul 2005, pentru Consiliul Județean și instituțiile publice subordonate vor fi de 80 miliarde din care 20 reprezintă reparații la Teatrul Național”. Ziceți să scoatem de aici?

Deci trece bugetul așa cum este și în ianuarie facem rectificarea. Gata. Vom rectifica bugetul în ianuarie pe baza acelei H.G. și Protocolul de predare primire.

D-na președinte Lokodi: să trecem atunci la votare.

Art.1 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „abțineri” (Țintoșan, Tatar), 1 absent (Benedek)

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kakasi), 1 „abțienere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.3  se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Lazăr), 1 „abțienere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.4 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.5  se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szalkay), 3 „abțineri” (Țintoșan, Sămărgițan, Lazăr), 1 absent (Benedek)

Art.6 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Szalkay, Tatar), 1 „abțienere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.7 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 „abțineri” (Țintoșan, Lazăr), 1 nu a votat (Sămărghițan), 1 absent (Benedek)

Art.8 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „abțineri” (Țintoșan, Sămărghițan), 1 absent (Benedek)

Art.9 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.10 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „abțineri” (Țintoșan, Lazăr, Veress), 1 absent (Benedek)

Art.11 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „abțineri” (Sămărghițan, Tatar, Veress), 1 absent (Benedek)

Art.12 se aprobă cu 32 voturi „pentru” , 2 „abțineri” (Țintoșan, Sămărghițan), 1 absent (Benedek)

Art.13 se aprobă cu 31 voturi „pentru” , 1 „împotriva”, 2 „abțineri” (Țintoșan, Tatar), 1 absent (Benedek)

Art.14 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Lokodi, Szalkay), 3 „abțineri” (Sămărghițan, Tatar, Țintoșan), 1 absent (Benedek).

Art.15 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.16 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.17 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.18 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „abțineri” (Sămărghițan, Ttatar, Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.19 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Giurgea, Popa), 2 „abțineri” (Sămărghițan, Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.20 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.21 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „abțineri” (Țintoșan, Sămărghițan), 1 absent (Benedek)

Art.22 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.23 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.24 se aprobă cu 31 voturi pentru, 1 nu a votat (Giurgea), 2 abțineri (Țintoșan, Sămărghițan), 1 absent (Benedek)

Art.25  se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Bozodi), 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.26 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

Art.27 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Lokodi), 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

În întregime hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 1 absent (Benedek)

 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA Aeroportul Tîrgu Mureș, pentru 2005

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct este oarecum legat de votul nostru de la punctul 2, privește proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.” Aeroportul” Tîrgu Mureș, pentru 2005 . Comisia a dat avizul în vederea continuării lucrărilor la extinderea lucrărilor la aerogară și se propune acordarea sumei de 1,3 miliarde pentru luna ianuarie. V-aș ruga frumos dacă aveți observații pertinente.

(Domnul Benedek a revenit în sală și solicită consemnarea votului său ca fiind negativ).

D-na președinte Lokodi: V-aș ruga frumos, la vot, deoarece este electronic, nu putem ulterior să modificăm ce este înregistrat… deci votul este electronic și se dă prin aparatele aflate în dotarea noastră.

Dacă am putea avea totuși o atmosferă de lucru adecvată, mulțumesc.

Art.1 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress, Sămărghițan)

În întregime hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

 

 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, tarife ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobilele ce aparțin domeniului public sau privat al județului Mureș.

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct privește proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, tarife ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobilele ce aparțin domeniului public sau privat al județului Mureș. Comisia economico-financiară a acordat avizul fără obiecțiuni. Aveți de făcut precizări, sau observații, dacă nu să trecem la vot.

Art.1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress, Benedek)

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress, Sămărghițan)

Art.4 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.5 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.6 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.7 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.8 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

Art.9 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress, Sămărghițan)

În întregime hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Frătean, Țintoșan, Veress)

 

5. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare.

 

D-na președinte Lokodi: Ați primit azi o precizare, v-aș ruga frumos să aveți în vedere această precizare la aliniatul 3 al art.2 din această hotărâre. Această hotărâre privește înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform H.G. care este aplicabilă cu data de 1 ianuarie. Comisia economico-financiară a dat avizul cu modificările făcute în timpul ședinței. Ați făcut aceste modificări? Deci nu s-a difuzat? Vă spun eu despre ce e vorba. Se propune ca art.2, aliniatul 3 să aibă următorul cuprins. „Preluarea Centrului de Îngrijire și Asistență Tg.-Mureș este condiționată de preluarea de către Consiliul Local Tg.-Mureș a Centrelor de zi Perseverența și Rozmarin, conform prevederilor art. 149 din Legea 272”. Mai înainte ați vorbit de relația cu Primăria Municipiului Tg.-Mureș. Și această modificare pe care

v-o propunem este tot ca rezultat al  relațiilor pe care le avem cu această autoritate locală. Conform legii, se prevede că centrele de zi se preiau de consiliile locale. În acest sens noi avem Centrul de zi Perseverența și Rozmarin. În rest nu este problemă pentru că celelalte consilii locale au preluat. Dar municipiul Tg.-Mureș, mai bine zis executivul acestuia refuză preluarea celor 2 centre, invocând faptul că aceste centre au  fost finanțate din fonduri PHARE  și în momentul în care Consiliul Județean avea în structură aceste centre, s-a angajat și la suportarea bugetelor după terminarea programului. Banii din PHARE  au intrat, s-au cumpărat imobilele. Programul PAHRE s-a terminat acum 2 ani. În acest răstimp Consiliul Județean a suportat bugetul acestor 2 centre. Anul acesta legea trimite în bugetul consiliilor locale suportarea funcționării acestor centre. Nu înțeleg argumentarea executivului de la Primăria municipiului Tg.-Mureș pentru că noi Consiliul Juețean Mureș nu am beneficiat de sume în plus, nu avem fonduri, pur și simplu aceste centre trebuie să funcționeze pentru că sunt necesare în protecția drepturilor copilului. I se pare executivului de la municipiu foarte natural ca noi să preluăm pe baza aceleiași legi căminul de bătrâni din cartierul Tudor, dar la rândul lui nu preia centrul de zi. Noi va trebui să preluăm centrul de bătrâni, dar ei vor trebui să preia Rozmarinul și Perseverența. Fără acest accept nu preluăm un buget mult mai mare. Centrul de bătrâni are 10 miliarde, cele două centre au 7 miliarde. Deci noi ne încărcăm cu 3 miliarde, dar trebuie să respectăm legea, dar și dânșii vor trebui. Până la soluționarea acestui diferend, rog să cuprindem la art nr. 2 ca un aliniat în plus, această mențiune.

Dl. consilier Pokorny: Unitățile de asistență socială din județ funcționează de peste 40 de ani în condiții mai bune sau mai puțin bune, dar oricum onorabil, unitățile acestea nu au fost menționate în presa centrală sau locală ca prin înfometarea asistaților, prin batjocură, prin nenumărate situații de acest gen care ni se aduc la cunoștință zi de zi. În ultimii ani s-a înființat Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. După cunoștințele mele, la nivel de țară, unitățile subordonate lucrează bine. Prin H.G. 1434 s-a înființat sau se spune că se înființează cu 1 ianuarie această direcție, această comasare a instituțiilor. Aceste instituții se comasează, dar la nivel central comasarea nu s-a făcut ca fiecare secretar de stat să poată conduce și tăia, vorba lui Băsescu. Această hotărâre o consider, ca unul ce lucrez în sistem de 14 ani, ca inutilă. Este o structură, dacă vă uitați, sunt 8 unități de asistență socială și celelalte de protecția copilului, care sunt acoperite cu o căciulă mare de aparat birocratic, care s-a spus că se reorganizează prin reducerea personalului. S-a redus personalul, dar numai posturile care nu au fost ocupate (și acestea parțial). Această direcție este exemplul eclatant al centralismului democratic care va îngreuna funcționarea instituțiilor de asistență socială și protecția copilului care are atribuții de birocrație clară, neavenite și orice guvern, după părerea mea ar trebui să abroge această hotărâre. Sigur că mi se va argumenta că e o hotărâre de  guvern apărută în Monitorul Oficial, care trebuie respectată dar vă dau un contraexemplu. Tot o H.G. nr.847/2004 a fost aceea prin care s-a mărit alocația de hrană a asistaților. Nici până azi nu s-a putut respecta. Suntem campionii legii și ne îngreunează munca tuturora, ne vor crea greutăți enorme și tot sistemul se va prăbuși datorită birocrației inutile. Într-adevăr am depus și în comisie: în cazul în care Primăria nu respectă legea, tocmai am adus  exemplul unității din Tg.-Mureș, unitățile de asistență socială,  prin Legea 343, deci nu are legătură cu ce am spus până acum, sunt anexate din 1 ianuarie Consiliului Județean. Până acum municipiile trebuiau să le îngrijească. Aceste unități vin acum și așa cad în poalele consiliului local 3 miliarde de lei, după cum ați auzit, dar și municipiul Tîrgu Mureș și în Sighișoara și Reghin sunt instituții care acum aparține Consiliului Județean. Eu consider că, revenind la această discuție, vom încărca, și așa sunt întrebuințate pentru asistență socială 40% din fondul total al județului, vom mai încărca cheltuielile județului inutil cu 8-10 miliarde lei.

D-na președinte Lokodi: Dacă mai dorește cineva, dacă nu să trecem la votare. Aș dori doar să vă fac o scurtă precizare. Am consultat celelalte județe și în această materie. Fiecare consiliu din 7 CENTRU, a luat măsuri ca să se intre în legalitate așa cum se cere prin această H.G. și dânșii pur și simplu au pus cele două direcții într-un loc. Având în vedere că de la 1 ianuarie se va organiza concurs pentru ocuparea acestor posturi, iar după aceea se vor ocupa funcțiile de conducere, cel care conduce această direcție are posibilitate să reorganizeze și o să ceară schimbarea organigramei, noi am zis să revedem organigrama, să revedem necesarul pentru funcționare și domnilor, s-a redus cu 105 posturi. În această structură sunt 97 posturi care sunt necesare pentru că sunt specialiști fără de care nu poate funcționa această instituție, dar tot ca o proiecție a bugetului nostru am inserat acea prevedere că posturile vor fi ocupate în urma avizului președintelui Consiliului Județean, nici un post nu va fi ocupat prin dispoziția directorului general, să fie ocupat și în viitor să ne trezim că vor fi făcute angajări în mod masiv. Cu această precizare, să trecem la vot.

Art.1 se aprobă cu 23 voturi ”pentru”, 4 abțineri (Benedek, Szalkay, Kakasi, Ban), 6 „împotriv㔠(Pokorny, Simon, Szabo, Tatar, Venczi, Bozodi), 1 nu a votat (Sămărghițan), 1 absent (Veress)

Art.2 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 5 „împotriv㔠(Bozodi, Simon, Tatar, Pokorny, Venczi), 3 abțineri (Ban, Szalkay, Kakasi), 1 absent (Veress)

Art.3 se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 8 „împotriva” (Amza, Bozodi, Giurgea, Lazăr, Pokorny, Sămărghițan, Simon, Venczi), 6 „abțineri” (Ban, Diaconescu, Kakasi, Mora, Socotar, Szabo), 1 nu a votat (Antonie), 1 absent (Veress)

Art.4 se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 6 „împotriv㔠(Bozodi,  Lazăr, Pokorni, Sămărghițan, Simon, Venczi), 7 abțineri (Ban, Kakasi, lazăr, Mora, Socotar, Szabo), 1 nu a votat (Antonie), 1 absent (Veress)

Art.5 se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 4 „împotriva” (Bozodi, Giurgea, Pokorni, Simon), 8 „abțineri”( Ban, Kakasi, Mora, Sămărghițan, Szabo, Tatar, Venczi, Benedek), 1 absent (Veress), 1 nu a votat (Antonie)

Art.6 se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 3 „împotriv㔠(Bozodi, Pokorni, Simon), 8 abțineri ”( Ban, Kakasi, Mora, Sămărghițan, Szabo, Tatar, Venczi, Benedek), 1 absent (Veress), 1 nu a votat (Antonie)

Art.7 se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 6 „împotriv㔠(Bozodi, Lazăr, Simon, Pokorni, Tatar, Venczi), 7 „abțineri” (Ban, Kakasi, Mora, Sămărghițan, Socotar, Szalkay, Benedek), 1 absent (Veress), 1 nu a votat (Antonie)

În întregime hotărârea se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 6 „împotriv㔠(Bozodi, Lazăr,

Simon, Pokorni, Tatar, Venczi), 7 „abțineri” (Ban, Kakasi, Mora, Sămărghițan, Socotar, Szalkay, Benedek), 1 absent (Veress), 1 nu a votat (Antonie)

 

D-na președinte Lokodi: Pentru punctul  5 avem nevoie de majoritatea consilierilor prezenți, deci a trecut.

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii nr.28/25 martie 2004, privind componența Comisiei Județene de expertiză Medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți.

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct privește proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii nr.28/25 martie 2004, privind componența Comisiei Județene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți. Comisia de cultură a avizat această hotărâre cu mențiunea ca membrii comisiei să beneficieze de o indemnizație de ședință egală cu 15% din indemnizația Președintelui Consiliului Județean. Comisia economico-financiară a avizat fără obiecții.

Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Țintoșan), 2 „abțineri” (Amza, Tatar), 1 nu a votat (Sămărghițan), 1 absent (Veres)

Art.2 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 împotrivă (Țintoșan), 2 „abțineri” (Amza, Tatar), 2 nu au votat (Kakasi, Sămărghițan), 1 absent (Veress)

Art.3 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 abținere (Amza), 1 absent (Veress)

        În întregime hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Țintoșan), 2 „abțineri” (Sămărghițan, Tatar), 1 nu a votat (Antonie), 1 absent (Veress)

 

 

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei Județene pentru Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct se referă la proiectul de hotărâre privind reorganizarea comisiei Județene pentru Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.

Comisia de cultură a avizat această hotărâre cu obiecția ca reprezentantul organizațiilor private, acreditate, să fie doamna Suciu Elena.

Dl. secretar general Togănel: Vreau să fac precizarea că H.G. 1437 la art. 5 lit.”e” se precizeaz㠄un reprezentat al organizațiilor private acreditate, propus de secretarul general al județului”. La propunerea Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a fost propus domnul Șincan. Deci am rugămintea să fie supusă la vot propunerea noastră.

D-na președinte Lokodi: V-aș ruga să se rețină la procesul-verbal  această propunere. Mai dorește cineva să facă vreo precizare?

Dl. consilier Sămărghițan: La acest punct am fost cel care a avut cele mai multe obiecții, am fost purtătorul de mesaje în toate direcțiile și am primit sarcina din partea colegilor să investighez aceste posibilități. Dorim ca pe viitor când se propun persoane să fie de față, să le cunoaștem, este o părere generală a comisiei. Dl secretar general are dreptate și eu, care m-am abținut la votarea persoanelor, susțin că este importantă  poziția executivului și a dânsului. M-am abținut la vot atunci  pentru că analizând în întregime hotărârea executivului, este cea corectă. Am lucrat și eu în asistență socială foarte mulți ani. 99% din ce a spus colegul Pokorny este adevărat. Vreau să atrag atenția că nu este o joacă cu înființarea acestei direcții generale, este o problemă serioasă, foarte gravă și dacă nu există finanțare suficientă, vom avea necazuri foarte mari. De aceea trebuie multă seriozitate în selectarea organismului de conducere pentru ca să nu se ajungă la acea formulă pe care domnul Pokorny metaforic a întrevăzut-o este important cum se va derula cu Autoritatea pentru Persoane cu Handicap, cu structură interjudețeană, rolul Inspectoratului pentru Persoane cu Handicap, sumele care se vor derula sunt insuficiente. Propun foarte multă seriozitate, conducerea trebuie să fie a unei persoane implicate social, foarte intransigentă, pentru că în aceste unități s-a instaurat o oarecare viziune aparte. Au fost fonduri, au fost ajutoare, dar în ultimul timp s-au terminat, nu au mai venit pomenile de afară, nici pomenile guvernamentale, care au ocolit aceste unități. Ceea ce trebuie să știe toată lumea este că județul Mureș în ultimii 20 de ani a avut rețeaua de asistență socială cea mai bogată din România, cele mai multe unități. Nu ne comparăm cu Alba, Harghita, Sibiu, Covasna… foarte mulți asistați, de-a lungul timpului, născuți pe alte meleaguri au venit aici și aici au rămas. Sunt o zestre națională, nu județeană această structură a ocrotiților, de aceea niciodată nici înainte de 1989, bugetul județului Mureș pe acest sector nu a fost egal cu al altor județe. Problematica asta la județul Mureș a fost o bucurie, centrele au funcționat fără probleme. Această problemă extrem de serioasă trebuie să fie în vizorul atât a comisiei noastre, care trebuie să aibă toată seriozitatea să vadă orice pas în structurarea corectă a acestei entități și cu această speranță că rămâne doar o structură provizorie, consider că concursurile trebuie să fie foarte deschise în așa fel ca să participe persoane care doresc și știu și pot să conducă asistența socială a județului Mureș.

Dl. consilier Giurgea: Cu permisiunea dvs aș vrea să subliniez faptul că domnul Șincan a fost consilier din 1990 –2004, este cea mai reprezentativă persoană care poate să facă parte dintr-o comisie. Acum, sigur noi știm exact despre ce este vorba, e o manevră politică la nivelul conducerii politice a județului, dar vreau să știți că nu va trece acea propunere pentru că personalitatea colegului nostru Șincan e prea puternică pentru a putea fi terfelită astfel. Dânsul conduce două case de copii, are și o cantină socială pentru săraci și multe acțiuni de ordin social. În acest context, sigur că susținem numirea dânsului, dar aș vrea să întreb și o altă problemă. Aș vrea să întreb cine a semnat la secretar pentru că este semnat „ pentru” și de ce nu a semnat secretarul comisiei.

        D-na președinte Lokodi: Dacă îmi permiteți, domnul Simon Ioan, colegul nostru, a semnat, pentru că secretarul lipsea, deci nu era nici un impediment, legea prevede că poate semna. Deci domnul Șimon a semnat.

        Dl. consilier Giurgea: Eu propun să supunem la vot materialul unde este inclus dl Șincan.

        D-na președinte Lokodi: Supunem la vot și materialul și propunerea, votăm și vedem.

        D-na consilier Iacob: Pentru o informare obiectivă. Cu colegii din comisie am reluat acest subiect în două reprize. Am vrut să eliminam un lucru. Să nu ni se mai pună ceva sub nas și să fim obligați să ridicăm mâna. Am cerut să ni se dea 3 propuneri din fiecare domeniu. Nu acceptăm o singură propunere. Fiecare să fie dezbătută. Nu ne-am legat de nume. Noi am apelat, și am dorit, și am propus un principiu. Mergem pe această  linie. Dacă toți membri comisiei au acceptat acest principiu nu văd de ce se mută discuția în alt plan. Și încă ceva, vreau să vă spun, dl secretar general, dacă știa că cuvântul dânsului e forte, nu înțeleg de ce a mai trecut materialul pe la comisie. Nu are nici un rost. Și apoi să ducem informații deformate. Eu nu voi fi de acord niciodată cu acest principiu. În altă ordine de idei, colegii mei sunt aici, dacă nu credeți în cuvântul meu, eu vă rog să se pronunțe dânșii. Și tot în comisie dl secretar general nu era prezent la a doua reluare, domnul Kakasi era absent și atunci s-a hotărât ca dl Șimon să semneze „pentru”, de aceea și apare așa.

        D-na președinte Lokodi: Este adevărat doamna consilier, nu e nici o problemă, eu spun că ați lucrat bine, ați analizat problemele, în momentul de față avem în față 2 propuneri la art.1 la anexa nr.1 v-aș ruga să ne concentrăm. Dacă trecem la votarea hotărârii, în momentul în care discutăm art.1, prima dată supun la vot propunerea comisiei, pentru că este peste material, după aceea materialul propus în anexa nr.1. Deci prima dată totdeauna când supunem la vot propunerea care este nouă. Propunerea nouă este de data asta d-na Suciu, pt. că dl. Șincan a fost propus în materialul nostru. Deci este clar da? Ne apucăm să votăm, art.1, cine este pentru propunerea comisiei, pentru doamna Suciu Elena, să facă parte din comisie, comisie prevăzută în anexa 1 cu această modificare?

        Dl. consilier Benedek: Nu am înțeles. Sunt și mai în ceață, așa știu, fără ca să cunosc amănunte, dar cum zice Regulamentul de votare, că prima dată se votează propunerea din formularul care este. A doua problemă, dacă cineva a venit cu un amendament sau o dorință se votează a doua. Vreau să formulați clar. Deci ce votez? Pe domnul Șincan sau pe dna Suciu?

        D-na președinte Lokodi: (traducere din limba maghiara) În fiecare situație în care avem dreptul de vot, votăm. În acest caz d-na Suciu Elena, care a fost propusă de comisie.

        Dl. consilier Țintoșan: Ce facem acum?

D-na președinte Lokodi: Cum adică?

        Dl.Țintoșan: Vorbim așa….oamenii nu înțeleg nimic.

D-na președinte Lokodi: Pardon, în calitate de președintă sper că pot să răspund sau o să mă obstrucționați să răspund?

        Dl.consilier Țintoșan: Vă scuz pentru pardon, dar eu nu înțeleg…conform Regulamentului ce s-a vorbit. Dacă s-a vorbit de mine?

        D-na președinte Lokodi: Vă rog cereți iertare.

Dl consilier Țintoșan: Nu înțeleg ce s-a vorbit

        D-na președinte Lokodi:Vă rog cereți aparatul de traducere

        Dl. consilier Țintoșan: Noi trebuie să cerem?

        D-na președinte Lokodi: Da, avem dreptul să vorbim ungurește.

        Dl. consilier Țintoșan: Și noi avem dreptul la traducere.

        D-na președinte Lokodi: Cereți aparatul de tradus când intrați în sală.

Dl. consilier Țintoșan: Cui să i-l cer, nu mi-a spus nimeni…

D-na președinte Lokodi: La masă, acolo este, cereți și folosiți

Dl. consilier Țintoșan :Trebuia să fie spusă chestia asta, ca să știm.

D-na președinte Lokodi: De ce? Din prima ședință s-a votat Regulamentul.

Dl. consilier Țintoșan: Nu s-a spus că eu trebuie special merg să cer aparatul.

D-na președinte Lokodi: Ba da, pentru că tocmai dvs. ați fost împotriva faptului că de ce plătim traducătorul.

Dl. consilier Țintoșan: Nu eu, altcineva a fost.

D-na președinte Lokodi: Domnule Țintoșan vă rog să faceți intervenții doar când e cazul și când nu respectați dvs obligațiile dvs de consilier, nu mai interveniți, vă mulțumesc.

Dl. consilier Simon: Doresc și eu o intervenție, într-adevăr eu am semnat în locul domnului Kakasi deoarece el fiind absent, cineva trebuia să semneze. În ce privește această situație îmi dau seama că nu e bine să avizăm anumite lucruri fără a vedea persoanele, fără a discuta cu ei. Pentru mine și dna Suciu și dl. Șincan sunt persoane străine, deci eu mă voi abține de la vot.

D-na președinte Lokodi : Deci trecem la votarea hotărârii. La art 1 votăm modificarea, deci doamna Suciu Elena. Deci cine este pentru doamna Suciu?

        Se respinge cu 23 voturi „împotriv㔠(Lokodi, Amza, Balogh, Ban, Bozodi, Benedek, Venczi, Veress, Magyarosi, Mora, Brassai, Giurgea, Kakasi, Lazăr, Lădariu, Pokorny, Radu, Sămărghițan, Socotar, Șopeterean, Szabo, Szalkay), 10 „pentru” (Frătean, Bolos, Suciu, Szamcshek, Chiorean, Diaconescu, Iacob, Popa, tatar, Țintoșan), 2 „abțineri” (Groza, Șimon)

D-na președinte Lokodi: Deci nu a trecut. Atunci votăm art.1 în forma propusă.

        Art.1 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 5 „împotriva” (Amza, Chiorean, Diaconescu, Iacob, Szamcsek), 2 „abțineri” (Boloș, Tatar), 1 nu a votat (Țintoșan)

         Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „abțineri”(Sămărghițan, Țintoșan), 1 nu a votat (Iacob)

         Art.3 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 nu au votat(Amza, Sămărghițan)

        Art.4 se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 abținere (Tatar)

                În întregime hotărârea se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 „abțineri” (Amza, Boloș, Diaconescu, Iacob, Sămărghițan. Țintoșan, Venczi)

 

        8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru înființarea casei de tip familial nr.8 din cartierul Răsăritului, comuna Sâncraiu de Mureș

 

        D-na președinte Lokodi: Privește proiectul de hotărâre privind înființarea colaborării între Direcția Generală pentru Protecția Dreptului Copilului Mureș, Filantropia Ortodoxă-Română, Filiala Mureș. Comisia social-culturală a avizat această colaborare, precum și comisia economico - financiară. Dacă dorește cineva să facă vreo intervenție, dacă nu să trecem la votarea hotărârii.

        Art.1 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Amza), 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

         Art.2 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

                   În întregime hotărârea se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Amza), 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

 

 

        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru participarea Consiliului Municipal Sighișoara la finanțarea finalizării proiectului „Complex de servicii comunitare destinat protecției copilului cu handicap sever” Sighișoara

 

        D-na președinte Lokodi: Acest punct privește proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru participarea Consiliului Municipal Sighișoara la finanțarea finalizării proiectului „Complex de servicii comunitare destinat protecției copilului cu handicap sever” Sighișoara . Comisia de cultură a avizat în mod pozitiv acest proiect precum și comisia economică. Aveți ceva de obiectat? Dacă nu, să trecem la vot.

        Art.1 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

         Art.2 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

                   În întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Tatar, Benedek), 3 absenți (Brassai, Lazăr, Venczi)

 

 

        10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș

 

        D-na președinte Lokodi: Acest punct privește proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  Regulamentului  de organizare și funcționare al Consiliului Județean. Comisia pentru servicii publice a avizat fără obiecțiuni, comisia juridică fără obiecțiuni și comisia de amenajarea teritoriului și urbanism a avizat favorabil această hotărâre. Vă rog, dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu să trecem la votarea hotărârii pentru că ați văzut că hotărârea are 2 articole, dar la mine ceva…deci art. I include toate modificările pe care le prevede Legea la articolul din Regulament…

De acum înainte, v-am întrebat, am trecut la votare, nu vă voi mai da cuvântul…

        Dl. consilier Suciu: Prin comisia noastră nu a trecut, însă am profitat de prezența dlui secretar general și am adus vorba în comisie despre acest punct și am fost informați că sunt niște probleme neclare, cu indemnizația care se plătește la două luni …

D-na președinte Lokodi: Așa este legea.

        Dl. consilier Suciu. Am înțeles că se va încerca o intervenție la forurile respective pentru că e ilogic ce se spune aici și intervenția mea se referă la faptul dacă sunt ceva noutăți, s-au făcut ceva intervenții, pentru că nu este normal să luăm indemnizația la 2 luni pentru că noi lucrăm lunar.

        D-na președinte Lokodi: E adevărat că cine lucrează ar trebui să primească banii și știu că dvs lucrați, domnule secretar dați vă rog răspuns.

        Dl. secretar Togănel: Art.34 alin.4 din Legea „Statutul aleșilor locali” precizează: „în cazul Consiliului Județean, indemnizația se acordă pentru o ședință ordinară și pentru 2 ședințe ale comisiilor de specialitate, organizate la interval de 2 luni”. Deci ședințele sunt organizate la 2 luni, nu indemnizațiile se acordă la 2 luni și, dacă îmi permiteți,  noi dorim să facem o intervenție la Ministerul Administrației și Internelor să ne facă precizarea.

D-na președinte Lokodi: Să înțelegem bine legea. Ședințele sunt organizate la 2 luni și să nu mai întrebăm că e mai bine dacă interpretăm noi legea așa cum scrie legiuitorul și cum facem de obicei la 2 luni.

Dl. secretar Togănel: În anul acesta am avut 6 ședințe extraordinare pe când legea vorbește doar de ședințe ordinare. Deci nu este normal să nu se plătească și acestea. Deci legea prevede doar ședințele ordinare nu și pentru ședințele extraordinare. Numai anul acesta am avut 6 ședințe.

D-na președinte Lokodi: Deci domnule consilier, cu precizarea că mai analizăm și la nivel de Consiliu Național al Președinților această problemă, consultăm alte județe, acum este vorba de un aparat întreg pe țară, trebuie să aplicăm uniform legea.

Dl. consilier Boloș: Poate mapa mea nu conține Expunerea de motive și o Expunere de motive dă niște elemente de pornire și de analiză prealabile. Deci eu nu am posibilitatea să consult Hotărârea de Guvern sau documentul care oferea niște elemente. Nu pun la îndoială competența colegilor, dar mie îmi place să citesc singur și să analizez. Deci la mine în mapă nu este și vreau să aflu dacă este o greșeală sau e general.

D-na președinte Lokodi: Nu, deci în Expunerea de motive se face trimitere la lege. Este exact reprodusă legea. Nu aveți?

Dl. secretar Togănel: Deci acest proiect de hotărâre de consiliu a fost discutat in toate comisiile de specialitate s-au dat documentele complete.

D-na președinte Lokodi: În afară de comisia de buget unde este dl Boloș

Dl. secretar Togănel: Și la comisia de buget.

Dl. consilier Boloș: Deci discutăm pe baza unor documente. Eu vreau să citesc hotărârea de guvern care face aceste modificări. La mine nu exista în mapă.

D-na președinte Lokodi: Doriți să amânăm acest punct, asta propuneț? Deoarece ați făcut o intervenție procedurală.

Dl. consilier Boloș: Nu, dar Expunerea de motive este una și materialul este alta

D-na Președinte Lokodi: Expunerea de motive pot să o să o citesc. Regulamentul de funcționare al Consiliului Județean a fost aprobat în 7 octombrie în baza hotărârii nr 29.  Ori la data de 7 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr.393, privind Statutul aleșilor locali, lege care are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a mandatului de către aleșii locali, drepturile și obligațiile ce le revin  în baza mandatului încredințat. Având în vedere prevederile art.85 potrivit cărora dacă în 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, vor fi modificate și completate regulamentele de organizare și funcționare ale consiliului local și județean potrivit prevederilor acesteia, supunem aprobării  Consiliului Județean, proiectul de hotărâre cuprinzând propunerile de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean.

        Dl. secretar Togănel: Acest proiect de hotărâre a fost discutat în toate comisiile. Mai mult am dat pe lângă Expunerea de motive și proiectul de hotărâre și copia Legii cu Statutul aleșilor locali și copia actualului regulament. Este posibil ca la multiplicare, în dosarele finale, în dosarul domnului consilier să nu mai apară această filă.

D-na președinte Lokodi: Ne cerem scuze domnule consilier în mod serios și nu se va mai întâmpla.

        Art.I se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Benedek), 1 „Abținere” (Iacob),4 nu au votat (Bozodi, Radu, Suciu Veress)

         Art.II se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Benedek), 1 „Abținere” (Iacob),4 nu au votat (Bozodi, Radu, Suciu Veress)

        În întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Benedek). 1 „abținere” (Iacob), 1 nu a votat (Bozodi)

 

        11. Proiect de hotărâre  privind asocierea  Consiliului Județean Mureș cu Asociația pentru turism - ASTUR

 

        D-na președinte Lokodi: Acest proiect privește hotărârea privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu asociația pentru turism ASTUR Mureș. Această hotărâre a fost avizată de comisia de prestări servicii fără obiecțiuni. Dacă cineva are vreo nelămurire?

        Dl. consilier Amza: Așa cum s-a spus aici când votăm o anumită persoană, într-o comisie, într-un organ reprezentativ ar fi bine să fie prezent să cunoaștem și noi, așa cred că era bine să ni se spună și nouă cine este acest ASTUR.

        D-na președinte Lokodi: Este o asociație înființată cu personalitate  juridică din care fac parte mai multe instituții județene, Agromec Reghin, Allianz  Țiriac, Camera de Comerț, SC Grand SA Tg.-Mures, SC Transaer Agency Tg.-Mureș, Voiajor SRL, Bartha Iosib, Nan Gheorghe, Ștefan Runcan, Szalkay Carol, este actul de înființare al acestei asociații turistice care a fost întocmit în 2002 și este o hotărâre a Consiliului Județean din 2002 cu privire la înființarea acestei asociații. Problema a fost că în această asociație, cum de altfel în județul Harghita funcționează o altă asociație turistică, sunt membri ai acestor asociații și autoritățile județene, pentru a putea sprijini dezvoltarea turismului în județ, deja funcționează o astfel de asociere. În luna ianuarie a fost prezentă la Tg.-Mureș și v-am invitat și pe dvs, consiliera de preaderare din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională 7 CENTRU, de la Alba Iulia, și domnia  sa ne-a prezentat ce proiecte din cadrul proiectlui Internet 3 din fond PHARE a câștigat agenția  pentru dezvoltare regională a turismului. Și când vorbim de dezvoltare regională ne referim la regiunea 7 CENTRU. La rândul nostru, Consiliul Județean am hotărât, președinții, la întâlnirea din Sovata, că ne vom asocia cu asociația care există în județul Mureș și prin această asociere derulăm proiecte și programe pentru dezvoltarea turismului. Vă pot da multe materiale, fiecare consilier care dorește cunoască proiecte de viitor în care vom intra Consiliul Județean pentru dezvoltarea turismului, vă rog să veniți, vă dau materialele. Vă mai spun, domnilor, că tot în cadrul acestui proiect am dori să deschidem la Palatul Culturii, jos, unde este închiriat în prezent pentru „24 ore”, în acel spațiu, un birou de informații turistice care să dea informații pentru toate evenimentele, pentru tot anul , pentru tot județul și pentru toată Regiunea 7 CENTRU. În acest sens, acum din fondurile PHARE  se va face o structură de informații, deci vom face pe Internet o bază de date cu tot ceea ce înseamnă turism. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul meu? Aveți o nelămurire?

        Dl. consilier Amza: Ați spus de spațiul de difuzarea presei. Acolo sunt de fapt două spații. Unul de difuzare a presei și un xerox, despre care vorbim?

        D-na președinte Lokodi: De amândouă. Este practic unul singur și este  al Consiliului  Județean și chiar am cerut directorului administrativ împreună cu Palatul Culturii să nu mai prelungească acel contract și să putem înființa ceva de nivel județean.

        Dl. consilier Țintoșan: Vreau să vă spun că această asociere este una foarte benefică pentru județul nostru, atâta doar că din punctul meu de vedere, vreau să se respecte legea și mă uit la obiectul de activitate al acestei asociații, se creează prin punctele 2 și 8 un monopol asupra turismului mureșan și în acest caz, fiind vorba de o finanțare în comun atât a ASTUR cât și a Consiliului Județean cred că se impune o licitație.

        D-na președinte Lokodi: Această asociație nu are activitatea agențiilor de turism. Nu este una economică. Este o asociație care se ocupă de dezvoltarea și promovarea turismului în județ. În această asociație sunt entități economice care mai puțin se ocupă doar cu turismul. Activitatea lor de agenție de turism nu se amestecă cu activitatea acestei asociații. Asociația face politica turismului din județ. Nu există monopol. Vă rog să înțelegeți bine ce este o asociație.

        Dl. secretar Togănel. Deci în Expunerea de motive se precizează conform O.G. nr.58 aprobată pin Legea  nr.575, Consiliul Județean are ca atribuție elaborarea de propuneri pentru dezvoltarea turismului…

        D-na președinte Lokodi : Nu îmi permit să învăț un coleg jurist…

        Dl. secretar Togănel: Deci noi putem realiza atribuțiile noastre prin aparatul propriu, prin serviciile Consiliului Județean, dar și prin societatea civilă ori această asociație…

        D-na președinte Lokodi: …este una civilă. Dar cine dorește, primește din timp materialele. Dacă are nelămuriri poate veni la dvs, la oricare dintre noi să dăm răspunsurile.

        D-na consilier Diaconescu: Vreau să adresez o întrebare. În 25.11.2004 a fost înregistrată la Consiliul Județean Mureș o cerere trimisă de Societatea Română de Difuzare a Presei și Tipărituri în care se  solicită, conform Legii 442/2004, încheierea unui contract de concesiune între Consiliul Județean și RODIPET. Fac referire la spațiul de difuzare a presei care urmează să capete o altă destinație. Ați răspuns?

D-na președinte Lokodi: Da. S-a răspuns. Palatul Culturii e monument istoric, nu se concesionează nici un cmp din acesta.

        D-na consilier Diaconescu: Acest spațiu are o vechime, funcționează de mult timp în Tg.-Mureș și face parte din viața orașului .

D-na președinte Lokodi: Foarte bine, va face parte în continuare, într-un spațiu în care această societate privată își va putea aloca. Nu e nici o problemă.

Dl. consilier Popa: O scurtă precizare aș vrea să fac. În cadrul comisiei de servicii publice s-a analizat cererea asociației ASTUR și datorită deficienței de promovare a turismului la nivelul județului Mureș, se consideră foarte benefică această asociere în momentul de față.

Dna președinte Lokodi: Sunt foarte tristă că nu ați dat curs invitației de a veni aici să discutăm. Am invitat agenți în turism, persoane care se ocupă cu turismul, am invitat colegi din aparatul nostru, să știți că 70 persoane au fost în această sală, s-a făcut o prezentare a județului, s-a discutat despre modul în care vom dezvolta turismul în regiune împreună cu județele Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba. Mureșul a fost prezent prin aparatul propriu dar domnii consilieri nu au venit. Deci a fost publicat chiar în ziar, sunt niște lucruri la care eu m-aș bucura dacă, în viitor, ați participa, deci doamna Milăr, toate activitățile turistice care vor avea loc, toate întâlnirile, vă rog să anunțați personal pe toți consilierii.

Art.1 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Șopterean), 1 absenți (Benedek), 1 „abținere” (Tatar)

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Șopterean), 1 absenți (Benedek), 1 „abținere” (Tatar)

În întregime se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 2 nu au votat (Șopterean, Țintoșan), 1 abținere (Tatar), 1 absent (Benedek)

 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații din imobilul aparținând domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, strada Mărăști nr.8

 

D-na președinte Lokodi: acest punct privește hotărârea privind închirierea unor spații din imobilul aparținând domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, strada Mărăști nr.8. Domnilor, la începutul ședinței v-am dat o adresă din partea Oficiului de Cadastru, prin care ni s-a solicitat spațiul din strada Mărăști. Trebuie să vă spun că din Cetate s-a eliberat o clădire care este revendicată de Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, dar acest spațiu a fost și este în inventarul Consiliului Județean, a aparținut armatei. Între Oficiul de Cadastru și armată a intervenit un Protocol, în sensul că în acest spațiu să se facă noul oficiu temporar până ce O.C.O.T.A va achiziționa un sediu propriu,  dar spațiul  este insuficient și nu este într-o stare bună. Activitatea Cărții Funciare se reunește și s-a format acest nou oficiu, deci este nevoie de un spațiu unde publicul din județul Mureș poate să meargă ca să obțină copii de pe cărțile funciare, pentru aceasta ne-am gândit să facem un schimb, în sensul că să dăm acest spațiu din str. Mărăști, până ce se construiește sau se achiziționează un sediu definitiv pentru acest oficiu, iar Muzeul să preia clădirea din cetate și acolo să fie săli de expoziții așa cum de altfel se dorește. Deci spațiul din Mărăști nu se dă integral, doar 2 nivele, un nivel rămâne pentru laboratoarele muzeului pentru care am votat într-o ședință anterioară. Comisia pentru servicii a avizat acest proiect solicitând un plan de ocupare ce azi v-a fost dat la fiecare. Dacă aveți întrebări?

Dl. consilier Popa: Comisia a discutat în baza materialului primit și consideră necesară acordarea avizului favorabil.

Dl. consilier Țintoșan: O singură întrebare. Dacă reprezentanții Muzeului au avut ceva de obiectat?

Dl. director Pop Valer: Sigur că am înțeles necesitatea de a se asigura spațiul pentru Oficiul de Cadastru, de altfel noi am dorit să ocupăm mai multe spații în cetate pentru că cetatea este un obiectiv turistic, așa că ne este necesar acest spațiu. De asemenea, rămân și în clădirea din Mărăști 1 sau 2 nivele, mai negociem cu cei de la Oficiul de Cadastru. Ca atare am fost de acord cu acest lucru mai ales că spațiul din Mărăști va fi închiriat doar temporar.

D-na președinte Lokodi: Atunci să trecem la vot.

Art. 1 se aprobă cu 30 voturi pentru, 4 „nu au votat” (Kakasi, Magyarosi, Tatar, Șopterean), 1 absent (Benedek)

Art.2 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „nu au votat” ( Șopterean, Sămărghițan, Tatar), 1 absent (Bendek)

Art.3 se aprobă 30 voturi pentru, 4 „nu au votat”(Kakasi, Magyarosi, Tatar, Șopterean), 1 absent (Benedek)

În întregime hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat”(Șopterean), 1

absent (Benedek)

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului INTERVENȚIE RAPIDĂ – Împreună pentru apărarea comunității 

 

D-na președinte Lokodi: Ultimul punct la care fac din start precizarea, ca să nu prelungim timpul, deci domnilor în forma în care această hotărâre este concepută, consider că este prematură. Noi am votat bugetul pe anul acesta 1 miliard de lei. Consider și susțin că trebuie susținut A.T.O.P-ul. Vă spun că susținem A.T.O.P-ul în comparație cu celelalte 6 județe, la un nivel ridicat, deci ca să merite. Am însă precizarea că această anexă la hotărâre în forma în care este concepută este prematură. Nu știu  pentru 2005 care va fi fondul pe care efectiv putem să îl alocăm, sunt de acord să alocăm, de acord să încheiem protocoale pentru o sumă precisă, mie îmi place dacă promit 1 miliard atunci să fie 1 miliard, dacă promit 2 să fie 2 dar să nu existe o promisiune făcută în alb, fără ca să se realizeze. Împreună cu dvs vom stabili suma pe care o putem aloca. Nici eu ca președinte, nici alții nu putem da mai mult decât votați. Deci vă rog ca această anexă să fie modificată, să se refere doar la suma de 1 miliard ce se alocă din partea Consiliului Județean pentru anul 2004, urmând ca pentru 2005, să încheiem alt protocol cu suma pe 2005. Nu mă oblig și nu cer consilierilor să se oblige pentru 14 autoturisme, benzină și alte facilități, până ce nu cunoaștem nici veniturile noastre. Dacă fac comparația pentru 2005, pentru cât va aloca Consiliul Județean Mureș pentru A.T.O.P este mai mare decât sumele pentru orașelor din județ ca urmare a contribuției noastre. Deci v-aș ruga frumos domnule secretar, nu a fost discutat acest proiect cu mine, vă rog să refaceți acest protocol, protocolul juridic se încheie între părți, dacă consilierii mă mandatează să închei acest protocol până la suma de 1 miliard voi încheia cu A.T.O.P.-ul, dar pe anul viitor veți decide domnilor.

Dl. consilier Amza: De acord cu ce ați spus dvs. însă stimați colegi, dacă citim Expunerea de motive, proiectul de hotărâre și anexa la acest proiect de hotărâre, nu se pomenește nicăieri de A.T.O.P, acesta e un organism înființat potrivit legii din care fac parte 6 consilieri. Aici este vorba de o asociere între Consiliul Județean și Poliție. Deci ar fi culmea, la sfârșit în această anexă se spune că Poliția va prezenta un raport lunar doamnei președinte și ATOP-ului, adică noi aprobăm banii pentru mașini ș.a.m.d. și ei prezintă acest raport. Eu propun când se reface această anexă să se șteargă A.T.O.P. și să fie trecută președinta și consilierii județeni. Având în vedere că, fac un anunț public, când va fi vorba de A.T.O.P, având în vedere că s-a votat cum s-a votat componența acestei comisii noi, P.R.M-ul, ne vom abține de la votarea oricărui material referitor la A.T.O.P.

D-na președinte Lokodi: Trebuie să analizăm aceste sume date A.T.O.P.-ului. Consiliul Județean este, prin consilierii săi, reprezentat în A.T.O.P. Noi nu putem să încheiem nici un protocol direct cu organele de poliție. Este o altă încercare, deci toate Consiliile Județene au acordat sume ATOP-ului.

Dl. consilier Szalkay:  D-na președinte, noi discutăm despre o problemă despre care am hotărât deja. Avem prevăzut pentru investiții 81 miliarde din care am împărțit 24 și rămân 57 să le împărțim în viitor. Am votat deja, scrie în material. Dacă luați pe 2005…

D-na președinte Lokodi: Nu am făcut precizarea ce rămâne pentru reparații și investiții și  vom hotărî în ianuarie?

Dl. consilier Szalkay: Exact.

D.na președinte Lokodi: Dar materialul de la punctul 14 se referă la anul acesta.

Dl. consilier Szalkay: Am în față materialul avizat și aprobat și aici scrie pe pagina 6 la Investiții și reparații: 81 miliarde și mai avem alte acțiuni 57. Am spus că nu împărțim această sumă acum, ci în ianuarie. Deci nu discutăm despre asta. Deci 1 miliard am aprobat și restul vom discuta în 2005.

D-na președinte Lokodi: Deci propunerea este bună sau rea?

Dl. consilier Szalkay: Propunerea dvs este excelentă!

Dl. consilier Radu: Eu salut acest proiect de hotărâre deoarece este foarte bun pentru cetățeni, dar aș ruga ca aceste 14 centre să fie nominalizate și trecute  că mă uitam în Expunerea de motive că nu este trecut, nici nu știu unde sunt aceste centre și nu pentru mine, ci pentru cetățenii acestui județ. Unde există, cine ia legătura și eu zic să nu le popularizăm până ce nu intră în atribuțiuni. Și banii care li se dau să fie folosiți cu eficiență. Rog să fie popularizat în presă și să fie nominalizate centrele.

Dl. vicepreședinte Groza: A.T.O.P. este un organism consultativ al Consiliului Județean. Nu are buget, nu putea să dea nimic, acesta e nenorocirea. Cei care au promovat H.G. 787 privind funcționarea A.T.O.P.-ului au emis un lucru esențial, bugetul. Am încercat, am prevăzut sume, iar cei de la buget au spus că nu e în clasificația bugetară și am pierdut banii. Și atunci, tot uitându-ne în Legea 215 nu am găsit decât modalitatea de a face un proiect de interes public pentru că numai așa este posibil să dăm acești bani. Deci nu A.T.O.P.-ul, ci consilierii de acolo au încercat.

D-na președinte Lokodi: Dacă există această neclaritate legală, eu vă spun că nu pot să dau bani din bugetul Consiliului Județean unei alte instituții bugetare care este independentă de structura noastră. Eu nu vreau să comitem nici o ilegalitate, nici într-o formă găsită juridic, pentru că dacă nu există temei legal, organele care ne verifică nu vor fi de acord cu artificii făcute de noi. Deci până nu găsim forma întemeiată, vă rog să amânăm acest proiect, iar eu vă asigur că nici suma pe anul acesta nu o s-o dau până nu văd temeiul legal pe baza căruia plătesc această sumă, chiar dacă dvs ați votat azi, președintele Consiliului Județean este ordonatorul de credite și plătește numai pe baza legii.

D. consilier Socotar: Sunt de acord cu propunerea dvs având în vedere ușoara abureală care plutește asupra acestui subiect, să fie amânat pentru data viitoare. Eu am avut discuții și în particular cu dl Groza, în alte județe A.T.O.P a reușit să obțină ceva bani. Deci pe undeva, portițe există. Într-o formă sau alta s-au putut strecura bani spre A.T.O.P. Eu propun să vedem cum s-a făcut în alte județe, pentru că într-adevăr e o aberație că există acest organism și noi nu îl putem alimenta cu bani.

D-na președinte Lokodi: Vă spun cum au făcut, pentru că am întrebat. Cei din Covasna au cumpărat pentru Consiliul Județean calculatoare și mobilier și le-au transferat sediilor acestor centre A.T.O.P. Simplu. A cumpărat pentru Consiliul Județean mașini, iar cele vechi le-a transferat la A.T.O.P. Deci eu știu și soluția, dar am așteptat ca cei din jurul meu să spună soluția. Modul în care se prezintă aici nu este soluția legală, deci domnul secretar, nu vă mai consult că pierdem timpul, vom discuta între noi ca juriști.

Dl. consilier Tatar: Așa între noi fie vorba, și îmi cer scuze dacă mă repet, noi dacă vrem să facem A.T.O.P-ul să funcționeze, trebuie să îl ajutăm. Dacă nu îl putem ajuta atunci trebuie să vedem în ce limite și unde putem pune această organizație. Normal, dacă am creat-o ar trebui să facem să meargă. Dacă este votat și este o portiță legală cum a fost și la alte județe, atunci și la Mureș se poate rezolva.

D-na președinte Lokodi: Deci normal că putem și noi în forma în care v-am spus, cumpărăm pentru Consiliul Județean mașini noi, iar celelalte le cedăm acestor centre. Nici o problemă se poate face legal, dacă dvs. credeți că anul acesta să folosim acești bani, vom folosi banii, nu se vor pierde. Găsim calea legală exact aceea pe care merg celelalte instituții, nu cred că cineva poate să ceară ordonatorului principal de credite să intre într-o nelegalitate.

Deci cine este pentru amânarea acestui proiect?

Se aprobă amânarea acestui proiect cu 25 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Amza, Iacob), 6 „abțineri” (Frătean, Groza, Diaconescu, Szalkay, Țintoșan, Tatar)

 

 

DIVERSE

 

 

Dl. consilier Antonie: vreau să fac o precizare legată de poziția mea. Această precizare o fac cu o anumită strângere de inimă pentru că m-am atașat foarte mult de postul meu de consilier județean și vreau să spun că m-am simțit excelent în această sală, alături de colegii din Consiliul Județean. Sigur că după ce mi-am făcut stagiatura în administrație publică, mi-am dorit mai mult și mi-am depus  candidatura pentru postul de senator și pentru că am fost ales, urmează ca mâine să fie validările, atât la deputați cât și la senatori, urmând să fim chemați să depunem jurământul, din acest moment intru în incompatibilitate și cu strângere de inimă urmează să îmi dau demisia. Vă mulțumesc pentru anii petrecuți împreună și sper că viața ne va oferi ocazia de a mai lucra împreună, rămân cu această speranță și aș vrea să fac o altă precizare, următorul pe listă din partea P.N.L. este dl Toșa Ioan de la Sighișoara, actualmente lucrează în cadrul DISTRIGAZ, el locuiește în Vânători și este un om de afaceri și urmează ca el să fie invitat și probabil validat, nu asta e problema  mea, eu am vrut să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul petrecut împreună și să vă urez sărbători fericite. De asemenea vreau să îi mulțumesc și domnului inginer și sunt convins că și dacă plec la Senat relațiile dintre noi se vor păstra și ne vom uni eforturile pentru a rezolva problemele județului.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim frumos, vă dorim succese, vă felicităm și să știți domnule senator că așteptăm să ne sprijiniți în viitor atât în activitatea noastră cât și a întregului județ. Iar dacă ați nominalizat pe noul coleg, vom face formalitățile și în ședința următoare să depună jurământul și să intre în rândul consilierilor județeni.

Dl. consilier Boloș: Stimați colegi, săptămâna trecută am îndeplinit o misiune de a însoți o delegație la Montigny le Bretonneux în Franța și, în sfârșit, eu sunt un consilier nou, dar la Universitatea Petru Maior răspund de relațiile internaționale și cercetarea științifică. Eu aș adresa o propunere, dar mi s-ar părea firesc să existe o informare, cel puțin periodică, în ce privește relațiile internaționale ale Consiliului Județean și modul în care se desfășoară aceste relații deoarece este o chestiune delicată și care trebuie să aibă un randament, după părerea mea, bine conturat și bine stabilit. De aceea propun ca în perioada următoare să existe o astfel de informare.

D-na președinte Lokodi: Propunerea este pertinentă, mai mult pentru faptul că mai mulți consilieri am avut plăcerea să facem diferite vizite în străinătate și atunci să informăm colegii. Nu vă supărați că nu am pus pe azi această informare pentru că programul era destul de încărcat.

Dl. consilier Szalkay: Eu din partea fracțiunii U.D.M.R cel mai bine reprezentată, numeric bineînțeles, doresc să vă urez „Sărbători Fericite!” și „La mulți ani!” tuturor și ca să încheiem mai vesel să nu se adeverească cu toate că noi avem acest buget auster, să nu se adeverească ceea ce zice bătrânul secui că cine nu a murit anul acesta, la anul o sa îi pară foarte rău.

Dl. consilier Suciu: Eu nu pot să vorbesc din partea fracțiunii că nu suntem foarte mulți, dar vreau să vă spun câteva vorbe, ca unul din cel mai vechi consilieri în funcție. Vreau să vă urez „Sărbători fericite!”, „La mulți ani!” și un mandat plin de rezultate. Mulțumesc.

Dl. consilier Giurgea: Eu vă transmit tuturor „La mulți ani!” și multă sănătate. Deci vis–à-vis de S.U.R.M avem o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, poate nu azi, dar să o avem în vedere pentru anul viitor la început, activitatea de întreținere la unitatea de apă pe raza unităților administrative nu au intrat în atribuțiunile municipalității administrative. Deci se sparge o conductă la Ungheni, repară S.U.R.M, S.U.R.M-ul nu are prevăzut cheltuieli pentru așa ceva și o face pe banii lui. Ar trebui rezolvat acest lucru pentru că grevează, dacă vreți, aspectul localității Ungheni, s-au spart în fața unui bloc 3 gropi și acolo au fost lăsate.

D-na președinte Lokodi: Nu m-aș adresa acum cu felicitările mele pentru că vreau să o fac mai târziu de față cu întregul nostru aparat, să le pot mulțumi pentru munca lor, pentru că efectiv fără ajutorul lor noi nu am putea să ne desfășurăm activitatea noastră, dar dorește dl. vicepreședinte Frătean să răspundă la întrebarea cu S.U.R.M-ul.

Dl. vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, dau acest răspuns colegului Giurgea în primul rând pentru că mai trebuie să așteptăm ceva, pentru că altfel nu v-aș reține. Dar pentru că vorbim de problema apei, probleme cu apa nu sunt doar la Ungheni. Sunt în tot județul, o chestiune pe care am mai discutat-o, e clar că e o problemă legată în principal de soluțiile de administrare și de gestionare a serviciilor de apă în județul Mureș. Știți că am demarat acel program de creare a operatorului regional și de asemenea când am analizat SURM-ul am redus perioada de contract tocmai în ideea că anul viitor să fim în stare să dăm o soluție solidă și globală la toate problemele cu apa. Foarte multe rețele de apă sunt în diverse stadii de execuție în perioada de garanție în care le exploatează cei care au făcut rețeaua, deci constructorii, după care trebuie predate cuiva, unor servicii capabile să facă operare, aceste servicii trebuie licențiate conform normelor europene, iată că vom avea enorm de mari probleme în concepția noastră, a Consiliului Județean, a executivului și expusă de dvs. în câteva rânduri, în principiu intră abordarea în așa manieră încât să intrăm în 2007 cu această problemă soluționată. Așteptăm sprijinul dvs pentru rezolvarea acestor probleme, cu soluții care, așa ca și la drumuri, nu sunt soluții simple, nu sunt soluții de 2 lei, făcute pe genunchi, sunt complexe, complicate și financiar și logistic.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc domnilor consilieri, dacă nu mai avem altceva, eu vă mulțumesc, vă urez o zi și o după-masă plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 13.30.

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                         SECRETAR GENERAL

 

Lokodi Edita Emöke                                          Togănel Ioan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Camelia Vlasiu

Văzut: Delia Belean