R O M Â N I A

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 Nr. 11864 / 7.12.2004

       Dosar I.B.25

 

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Județean din 18 noiembrie 2004

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe din Palatul Administrativ, începând cu orele 12,00 și au fost deschise și conduse de către d-na președinte Lokodi Edita Emöke.

        La ședință au fost prezenți 30 consilieri județeni validați, domnul vicepreședinte Groza  a fost în concediu medical, domnii consilieri Antonie Mihai și Lazăr Ioan au fost absenți, domnii consilieri Mora Akos, Benedek Imre și Radu Mircea au întârziat.

Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujsag” din data de 13 noiembrie 2004, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.  216 din 12 noiembrie 2004.

        Au mai fost invitați să participe: d-l Ovidiu Natea, prefectul județului Mureș, d-l Cristian Ioan, directorul Teatrului Național Tîrgu Mureș, d-l Cotârlan Constantin, directorul Centrului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș, d-l Poptămaș Dimitrie, directorul Bibliotecii Județene Mureș, d-na Albu Lelia, director al Școlii de Arte și Meserii Tîrgu Mureș, d-l Boantă Titi Iosif, directorul Ansamblului artistic profesionist “MUREȘUL” Tîrgu Mureș, d-l Cadariu Gavril, directorul Teatrului pentru copii și tineret “ARIEL” Tîrgu Mureș, d-l Pop Valer, directorul Muzeului Județean Mureș, d-l Mureșan Gheorghe, directorul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș,d-l Moraru Cornel, redactorul șef al Revistei “VATRA”, d-l Galfalvi Gyorgy, redactorul șef al Revistei “LATO” , d-l Domby Carol, directorul general al Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Mureș, d-l Pop Liviu, directorul Direcției Județene de Asistență Socială Mureș, d-l Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș, D-l Moldovan Mircea – director, Spitalul „ Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni, d-l Blaj Virgil, directorul S.C. SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ S.A.,d-l Oltean Ioan, director general al S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.A, d-na Melian Sonia, directorul Școlii Speciale nr.1 Tîrgu Mureș, d-na Culi Elisabeta, directorul Școlii Speciale nr.2 Tîrgu Mureș, d-l Sabău Ștefan, directorul Școlii de Arte și Meserii Reghin, d-l Cotuțiu Ioan, directorul Oficiului de Consultanță Agricolă Mureș, d-l col. Cârdan Ioan, comandantul Centrului Militar Județean Mureș, d-l col.Jinga Sandu - Șeful Inspectoratului județean de Protecție Civilă, d-l Osvath Csaba  - primarul comunei Acățari, d-l Ferenczi Gyorgy  - primarul comunei Crăciunești, d-l Iszlai Tibor - primarul comunei Gheorghe Doja, directori, directori adjuncți, șefi servicii și specialiști din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea materialelor, reprezentanți mass-media din județ.

        În deschiderea ședinței, doamna președintă supune la vot acceptarea  ordinii de zi a ședinței cu precizarea că mai există încă două puncte în regim de urgență.

        D-na. președinte Lokodi: V-aș ruga frumos toată lumea să se așeze în bănci, să ne concentrăm să intrăm în lucrările noastre ca să putem termina mai repede, fiecare dintre noi mai are alte atribuții și la serviciu. Vă mulțumesc frumos pentru prezență, bună ziua. Începem lucrările Consiliului Județean…..deci să apară prezența, văd că cei din partea P.N.L.-ului nu sunt prezenți, probabil că sunt în niște activități, și domnul consilier Radu a anunțat că întârzie, iar dl doctor Benedek a anunțat că trebuie să plece la o intervenție medicală urgentă, dar când termină vine și el. Vă mulțumesc că ați venit. Înainte să intrăm în ordinea de zi, ca un amănunt, fiecare ați primit aceste plicuri. Să vă explic despre ce e vorba. Noi dorim ca CV-urile dumneavoastră să apară pe site-ul Consiliului Județean împreună cu o poză de a dvs. Ați primit și o dischetă pe care este un formular, fiecare să operați completarea datelor pe dischetă ca noi să putem opera pe calculator, datele dvs. personale, deci dischetele sunt noi, libere de orice înscris, doar acest formular…… Eu vă consult, dacă cineva nu dorește să apară poza pe site atunci să ne spună. Pe lângă asta, dacă cineva este împotrivă ca să îi deschidem și o căsuță poștală, unde în calitate de consilier județean să poată primi scrisori, atunci să ne spună, dar noi considerăm că pe lângă această prezentare va avea și o căsuță poștală deschisă să poată primi diferite sesizări, scrisori unde să se poată adresa populația. Dacă aveți ceva împotriva acestei prezentări pe site…..vă mulțumesc.

Se aprobă ordinea de zi cu regimul de urgență și procedura normală, în unanimitate.

Regim de urgență

1.   Proiect de hotărâre privind aderarea județului Mureș la A.R.C. 

 

D-na președinte Lokodi: Având în vedere că ședința de azi este una extraordinară, pe ordinea de zi avem 2 probleme în procedură de urgență și avem 6 puncte de pe ordinea de zi. Problema procedurii de urgență este devenirea și obținerea calității de membru  al Conferinței Aeroporturilor Regionale Europene . Sper ca ați primit materialul este nevoie de această aderare la această conferință, ca Aeroportul Tîrgu Mureș să poată obține titlul de aeroport internațional. Pe lângă aceasta aș dori să vă spun că atunci când am fost în Irlanda am făcut cunoștință cu una dintre persoanele parlamentare cum se zice membre ale acestei conferințe din partea Irlandei și dânsa are o relație veche cu Aeroportul Tîrgu Mureș si ca să ne sprijine în viitor atât în dorința noastră de a dezvolta turismul și activitatea aeroportului, mi-a argumentat că e nevoie de această devenire de membru. Pe lângă asta deci avem cele 6 puncte pe ordinea de zi. Deci dacă cineva dorește să completăm sau putem să supunem la vot această ordine de zi.

D-na președinte Lokodi:      Este vorba de a deveni județul Mureș membru al Conferinței Aeroporturilor unde din iunie 2002 dl. consilier Frătean a avut în calitate de consilier această calitate și domnul Runcan. Deci relația cu această conferință este mai demult și atunci să trecem la votarea hotărârii care are două puncte.

Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 „nu au votat” (Groza, Antonie, Radu, Socotar, Benedek, Mora, Lazăr).

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie, Radu, Benedek, Mora, Lazăr).

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie, Radu, Benedek, Mora, Lazăr).

 

 

Regim de urgență

2. Proiect de hotărâre privind trecerea Teatrului Național Tîrgu Mureș din subordinea Consiliului Județean Mureș în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor

 

D-na președinte Lokodi: Al doilea punct în regim de urgență se referă la trecerea Teatrului Național Tîrgu Mureș din subordinea Consiliului Județean Mureș în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor prin Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Se supune la vot:

Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat”(Groza, Antonie, Radu, Benedek, Mora, Lazăr).

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat”(Groza, Antonie, Radu, Benedek, Mora, Lazăr).

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”.

 

 

Ordinea de zi:

 

1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a Nivelelor de echilibarare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2004.

 

D-na președinte Lokodi: Primul punct privește proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2004. Rog președintele comisiei buget finanțe să prezinte materialul

Dl. consilier Szalkay. Mulțumesc. O să vă expun foarte pe scurt primul punct din Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe 2004. Această rectificare, după cum vedeți, este una pozitivă de 10 miliarde, deci bugetul se rectifică de la 728 miliarde la 738 miliarde, iar această suplimentare de 10 miliarde este exclusiv din anumite Hotărâri ale Guvernului care s-au dat cu destinații precise și anume în conformitate cu H.G. 1735 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului,  s-au alocat 1,5 miliarde pentru asigurarea cheltuielilor curente proprii, acestea s-au alocat pentru lucrări de dezăpeziri drumuri. În conformitate cu H.G.1568, județului nostru i s-au alocat din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului 4,2 miliarde pentru reparații la clădirea Teatrului Național, de asemenea după cum vedeți din Expunerea de motive, în conformitate cu H.G. 1671 i s-au defalcat din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 3 miliarde pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și cu această sumă s-au crescut veniturile Consiliului Județean la poziția „sume defalcate din impozitul pe venit”. O altă suplimentare pe care o realizăm cu operarea acestei rectificări este cea din fondul special de drumuri care, după cum vedeți, este de 2 miliarde și  o să vedeți în anexa nr. 6, s-a destinat pentru pietruirea drumurilor de pământ la drumul comunal 158 Cosma-Socolu de Câmpie. În afară de aceasta, în conformitate cu H.G. 1567 din taxa pe valoarea adăugată pentru județul nostru, s-au alocat pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru învățământul preuniversitar, un volum de 58 de milarde de lei, acesta în urma analizei efectuate împreună cu Inspectoratul Școlar Județean au făcut propunerea de repartizare la școlile din județul nostru, lucru pe care dvs. o să îl vedeți anexă, înșirate toate școlile din comunele aparținătoare, acest lucru s-a făcut pentru întregirea în exclusivitate a cheltuielilor de personal la aceste școli și care s-au făcut cu consultarea specialiștilor pe baza organigramelor noi. Pe lângă acestea, pe lângă această suplimentare care v-am relatat-o din redistribuirile care au avut loc în cadrul bugetului consiliului s-au mai redistribuit un volum de 6 miliarde, acestea rezultă din diminuarea, după ce executivul a analizat situația cheltuielilor în acest moment la toate instituțiile care sunt finanțate de Consiliul Județean, s-a ajuns la concluzia că există unele sume disponibile anume la Școala Populară de Artă-245 milioane, la Protecția Civilă-259 milioane, la Filarmonică-1,5 miliarde, la aparatul propriu-3 miliarde, la Centrul de Creație-67 milioane, la Școala specială-250 milioane, la Școala specială nr.2 -100 milioane, la Școala Apalaina-500 milioane, pe care noi, în urma unor analize care le-am făcut în cadrul ședințelor de buget, toate vă rog să mă credeți că s-au făcut foarte serios, pentru că noi avem foarte multe cereri din partea instituțiilor pe care le finanțăm și trebuia un  foarte mare profesionalism ca să putem împărții operativ aceste sume foarte mici care au putut să rezulte din redistribuirile care au avut loc. Cererile sunt mult mai mari din cât cunoaștem, poate că au fost cereri pertinente pe care noi nu am putut să le soluționăm cu această ocazie, dacă o să mai fie posibilitatea unei rectificări, încercăm să le soluționăm și pe acestea, dar vă rog să mă credeți că în cadrul acestui buget auster pe care îl avem nu am găsit alte soluții de operare  și din aceste sume redistribuite vedeți că am dat  1 miliard Teatrului Național pentru ca aceasta să nu intre în blocaj financiar datorită faptului că nu a realizat veniturile planificate pe acest an, 50 milioane Bibliotecii Județene în vederea realizării reparațiilor care au fost licitate și sunt în curs de derulare, 100 milioane S.M.U.R.D.-ului pentru finanțarea celor 6 posturi conform convenției încheiate pe care noi am discutat la ședința anterioară, 120 milioane pentru acțiunea de primire a colindătorilor, 30 milioane pentru o co-finanțare la Fundația „Sapienta” și 300 milioane pentru premierea sportivilor fruntași ai județului nostru la finele anului, iar în cadrul cheltuielilor de capital, noi, aceasta o să vedeți într-o altă anexă, sunt cheltuielile de capital, noi am prevăzut în cadrul anexei nr.3 ca să alocăm din redistribuiri autorității publice 700 milioane pentru achiziționarea unei centrale telefonice, se spune că această sumă nu va fi suficientă pentru această centrală telefonică, s-ar putea să mai trebuiască să suplimentăm această poziție. La Direcția Județeană de Asistență Socială Mureș, pentru finanțarea activităților curente, noi am alocat acestei instituții 3,8 miliarde lei datorită faptului că de la această instituție în luna ianuarie noi am retras 3,2 miliarde care au fost disponibilizate în fondul de rezervă și că această sursă de finanțare doar subvenționează suma pe care o alocă Asociația Națională pentru Handicapați. Acestea sunt cele mai importante poziții unde noi am avut suplimentări, atât prin hotărârile guvernului, cât și prin redistribuirea pe care am avut-o, mai e o poziție unde am alocat din fondul pentru co-finanțarea activităților sportive, un volum de 27 milioane de lei pe care noi le-am atribuit  Ligii Române de Budo, respectiv președintelui acestei ligi care a participat la o conferință în acest domeniu în SUA, o să vedeți în material descrierea acestei activități  și motivul pentru  care noi am ajuns la concluzia ca să co-finațăm această participare, vă repet cererile sunt mult mai multe, noi la comisie avem un teanc de cereri nerezolvate, nu ne putem angaja ca în acest an să le putem rezolva favorabil pe toate. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: Mulțumesc. Trecem la discutarea acestui punct, dacă cineva are ceva de solicitat sau o intervenție, dacă nu să trecem la votare.

Dl. consilier Giurgea: Mulțumesc. Stimați colegi ai partidului de guvernământ, stimați colegi ai celorlalte partide. Să știți că alianța D.A. este foarte tristă și are sentimentul că noi, astăzi, de altfel, nu știu dacă va mai rămâne la guvernare acest partid, avem sentimentul că suntem într-o adunare națională ……

D-na președinte Lokodi: Vă respect prea mult……..v-aș ruga frumos, nu facem campanie electorală, discutăm problema bugetului, ați început pe un ton în care v-ați înclinat spre un anumit dialog, vă rog reveniți la buget.

Dl. consilier Giurgea: Ordonanțele 1735, 1739 „sume la dispoziția Guvernului”, aș vrea să informez distinșii noștri colegi, sunt de fapt sumele care trebuie să revină consiliilor județene și în speță Consiliului Județean pentru rectificarea de sfârșit de an, aceste sume care s-au distribuit după bunul plac al conducerii politice a județului și care a făcut o distribuție absolut inechitabilă sancționând primarii localităților care nu fac parte din PSD. Este cel puțin o acțiune reprobabilă. Am toată stima față de colegii din partidul de guvernământ dar nu am aceeași stimă față de conducerea țării și față de conducerea politică a județului. Nu se poate așa ceva! Să ajungem să ne întâlnim în comisie de buget, în ședința de plen a Consiliului Județean să aprobăm… ce? 10% din bugetul Consiliului Județean pentru că 90% vine deja de la Bucuresti. Propun, cu toată seriozitatea să se desființeze consiliile județene, să rămână doar partidul de guvernământ să conducă în țară, pentru că este o centralizare impecabilă făcută de dânșii și nepermisă. Aș vrea să mai adaug că aceste manevre făcute de partidul de guvernământ în această perioadă de campanie au văduvit populația județului Mureș, că acele localități a căror primari nu fac parte din partidul de guvernământ au primit 50 milioane, pe când primăriile a căror primari fac parte din P.S.D, dar strigător la cer, și care ies în evidență într-un fel ușor de observat este primăria Band care a primit 3 miliarde, iar Cucerdea 50 mil. Aș vrea să vă întreb este primăria Band de 60 de ori mai mare decât primăria din Cucerdea care se confruntă cu probleme extraordinare, sau decât primăria Lunca Bradului? Este posibil? Ne-am bătut joc de cel puțin 10% din populația județului prin alocarea acestor sume și către primăriile unde primarii nu fac parte din P.S.D. Vă întreb, stimați colegi, este echitabil ca acești oameni să sufere pentru că au primari de altă factură politică decât partidul de guvernământ? Noi regretăm acest gest al partidului de guvernământ. Credem că este singurul pentru că va pleca de la guvernare; că a făcut aceste discriminări, promitem că alianța D.A., care va guverna de la anul nu va avea un comportament discriminatoriu pe criterii politice. Stimată doamnă președintă vă respect foarte mult și pe domnii vicepreședinți, întrebarea mea nu se adresează dânșilor, din nefericire colegi din partidul de guvernământ știau de aceste sume, repet vina dânșilor este foarte mică sau nu au nici o vină, dar are vină, cum am spus, conducerea politică a județului care a întocmit aceste liste și le-a trimis la București pentru ca apoi să se întoarcă înapoi. Eu vreau să vă spun că această  rectificare de buget pe care am votat-o în comisie o vom vota și în plen pentru că trebuie să fim onești față de populația acestui județ și în încheiere vreau să îmi exprim regretul pentru aceste manevre politice în această perioadă de campanie electorală. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru acest tip de abordare, rar abordat și promovat de noi.

Dl. vicepreședinte Frătean: Stimați colegi, mă bucur că ne revedem, îmi pare rău de acest început furtunos pe care l-a făcut colegul Giurgea, într-un moment în care noi rectificăm pozitiv bugetul județului, îmi pare rău că în această perioadă în acest an din rezervele guvernului pe proiecte și programe au venit în localitățile județului Mureș peste 100 miliarde suplimentare față de tot ceea ce noi Consiliul Județean sau primăriile am reușit să asigurăm, îmi pare foarte rău că nu se vede faptul că aceste chestiuni nu au fost divizate politic, pentru că dacă ne uităm pe liste vom constata tot felul de localități, nu neapărat angajate politic, veți constata…..și îmi pare rău că apar în această ședință amenințări vis-a-vis de ce vom păți cu toții după 28 noiembrie. Eu vă spun cinstit, după 28 noiembrie vom continua să sprijinim acest județ cu toate resursele pe care le avem la dispoziție. Nu putem acuza conducerea județului care a reușit în această perioadă un management foarte bun, vă rog să mergeți să vedeți câte drumuri noi se fac, câte săli de sport câte școli, știți bine că noi am aprobat împreună rectificarea bugetului ca fiecare comună să aibă suficienți bani pentru a igieniza toate școlile înainte de începerea anului școlar iar aceste lucruri le transpunem într-o viziune politicianistă, când noi, de fapt, avem altceva de făcut.

Dl. consilier Suciu. Deci dacă ați început cu treaba aceasta eu mai vreau să continui, nu vreau să discut pentru că e publicat în Monitotul Oficial, însă vreau să aduc în fața dvs. un proiect de hotărâre de guvern inițiat de Consiliu Județean și Prefectură care, cu adresa 14272/8.11.2001 a fost înaintat Guvernului României. Aici sunt niște obiective care însumează 17 miliarde și 950 milioane, din care pentru cei care nu știu le-aș aminti: la drumuri județene 5,85 miliarde, sedii primării 5,6 miliarde, știți încă din mandatul trecut că multe primării funcționează în locuințe revendicate și trebuie să se construiască, terminare extindere aerogară-3 miliarde pe care i-am dezbătut în comisia de buget , împreună cu dl Szalkay am fost și la Aeroport și la Consiliul de Administrație și am analizat investițiile de acolo, de fapt să știți că primăria în săptămâna aceasta și în ultima decadă discută sumele pe care le vor aloca din cele 5,8 miliarde, cât au promis, au plătit 1 miliard 245 milioane, sper că vor mai plăti și celelalte 3 miliarde. Centru de servicii comunitare pentru copii cu handicap Sighișoara, 2,5 miliarde și Centrul de Îngrijire și Asistență, restul. În discuția avută cu domnul director Bartha în comisie s-a spus că s-ar putea ca valoarea să fie prea mare. Aici aș avea două rugăminți: să facem un efort comun ca să primim acești bani cât mai urgent și dacă cumva se pune problema că cifra de 17 miliarde e prea mare să spunem noi de unde să tăiem și cum să tăiem, astfel încât să terminăm câteva obiective.

D-na președinte Lokodi: Aș dori să vă spun că am mai făcut un proiect de hotărâre de guvern pentru Tg.-Mureș pentru a asigura pentru iarnă acele sume care sunt necesare pentru încălzire și acest proiect de hotărâre de guvern a plecat ieri la București și azi am primit o adresă din partea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, a președinților, în care ni se solicită ca până în 25 noiembrie să trimitem exact încă de ce sume avem nevoie în mod argumentat. Vom face această analiză și, normal, pe baza acestor proiecte, încă o dată revenim și de data aceasta, acea delegație din partea președinților pe care am ales-o la ultima ședință și pe care am mandatat ca să intervină la Ministerul Finanțelor și guvernului în interesul nostru, al județelor, deci noi am dori în cont să mai atragem fonduri și am fi foarte fericiți dacă am putea hotărî împreună și să vă sprijinim.

Dl. consilier Lădariu: Nu am să fac imprudența să mă amestec sau să fac campanie electorala, munca mea este alegerea și așezarea potrivită a cuvintelor. Ca membru al comisiei pentru cultură vreau să vă mulțumesc că iată, chiar și mai târziu, consilierii județeni și-au aplecat ochii asupra culturii mureșene, convinși că și cultura mureșană e acea cărămidă care face parte din edificiul național cultural. Se spune că apărarea culturii este echivalentul apărăii frontierelor naționale. Se mai spune „câtă viață atâta literatură, câți bani atâta cultură”. Mulțumesc încă o dată celor care încurajează cultura mureșană să nu rămână o Cenușăreasă și dacă vom putea transforma într-o realitate acest basm vom fi cu toții câștigați și mulțumiți. Am vrea să fie cât mai mulți bani pentru cât mai multă cultură și pentru instituțiile culturale ale județului, bani de care este atât de mare nevoie mai ales în acest moment. Asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: În legătura cu aceasta,  domnilor consilieri, v-aș ruga să sprijiniți consiliul județean să putem încheia cu Consiliul  local Tg. Mureș un acord de asociere prin care și ei, din bugetul dânșilor vor contribui la bugetul acelor instituții culturale care deservesc localitățile municipiului Tg Mureș. Așa cum încheiem acorduri cu alte județe pentru a asigura elicopterul, cred că temei legal avem și nu ne împiedică decât bunăvoința  ca să avem o astfel de colaborare și cu consiliul local și Primăria Tg. Mures ca să suportăm anul viitor împreună aceste cheltuieli bugetare. Doar că în viitor, pe 2005, un fel de anunț, deputații au spus că și pentru bugetul pe 2005 sunt sume prevăzute pentru Teatrul Național pentru ca să devină în sfârșit acel loc unde putem merge liniștiți și să vizionăm spectacole fără teamă.

Dl consilier Sămărghițan: Nu vreau să repet un lucru……la pomană se spune mulțumim. Foarte bine să mai primim și pentru alții să se știe, sumele sunt totuși mici dacă analizăm proiectul de buget pe 2004, ce am primit și ce am avut de făcut cu aceste sume. Drama nu este numai la Teatrul Național unde suma este infimă față de ce este necesar pentru ca să se rezolve și să solicităm mai departe fonduri, pentru că drama la Teatrul Național este mult mai mare decât posibilitățile financiare care sunt la dispoziția noastră să le soluționăm, că această discriminare s-a făcut, degeaba o tot întoarcem de pe o parte pe alta, este. E foarte bine să se țină cont că și restul comunelor au probleme și ele trebuie rezolvate. Vedeți, tristețea de a ne simți câteodată inutili te face câteodată să te gândești că e de vină și un blestem divin, nu a fost suficient necazul cu campania electorală, au venit inundații, cutremure, toate parcă au venit în acest sfârșit de an și te miri de unde mai sunt atâtea rezerve bugetare sau cum se ajunge la formarea bugetului național al guvernului cu așa sume încât să se dea peste cap totul. Drama este mare în țară majoritatea județelor, Dumnezeu poate ne-a ferit, Mureșul nu este încă afectat de calamități însă e greu să răzbești. Drama, umblând de-a lungul și de-a latul județului, este mare. Cu tristețe pot spune că nu putem fi deloc voioși sau cum spune dl. președinte al comisiei de buget, cred că e o tristețe pentru toți când au văzut ce au împărțit, în afară de acea felie care a fost direcționată. Să sperăm că ce ați spus dvs. se va soluționa și vom asista la acoperirea acestor găuri. Poate că unele situații pe care le sesizează și presa, ar fi bine să fie sesizată și Curtea de Conturi pentru că acolo unde există tendința de a se frauda aceste sume să ia altă direcție, să fim cu conștiința împăcată că nu suntem părtași la deturnarea acestor sume care sunt pentru toată lumea. Band-ul e o mare problemă socială. Majoritatea consiliilor locale au probleme cu încadrarea de îngrijitori pentru persoanele cu handicap. Ne spune că problemele sociale ale copiilor cu deficiențe de handicap care sunt îngrijite în familie și viziunea viitoare nu e să extindem unitățile de protecție socială și să solidarizăm familia cu handicapatul și cu deficientul să fie menținut în colectivitate pentru că recuperarea este de altă valoarea. Majoritatea primarilor nu onorează Legea 416 din lipsă de fonduri și produc o trimitere ………. nu mai au bani și trimit în toate direcțiile…….Asociația nevăzătorilor, asociațiile surzilor, comisia de expertiză care este în subordinea noastră are greutăți imense pentru că trebuie să aplice niște măsuri care nu sunt medicale. Acel ordin al ministrului face discriminare. Din nefericire vârstnicii sunt cei discriminați. Legea 17 de protecție a vârstnicilor nu funcționează din lipsă de fonduri…….si uite așa probleme sunt. Dorința e ca să se insiste pe latura Prefecturii a conducerii Consiliului Județean ca aceste fonduri să fie dobândite și să reușim,  să nu ne prindă în postura ca multe primării nu au bani de plătit salariile. E frumos că guvernul a promis majorarea salariilor președinților și vicepreședinților, dar să nu uite si structura executivă, funcționarii publici care sunt prost plătiți. Deci să sperăm că nu se termină aici această pomană.

Dna. președinte Lokodi: Sper să nu fie doar o pomană, e o sumă asigurată pe tot timpul anului si nu pomană pe câteva luni

Dl. consilier Șopterean: Aș vrea să fiu foarte scurt și aș vrea să îl felicit pe dl. consilier Lădariu și vreau să spun și eu ceva ce mă doare. Și chiar dacă nu vom obține nimic vreau să aduc la cunoștința colegilor că în afara celorlalte instituții de care ați pomenit, Teatrul Național, Ansamblul Artistic Mureșul se confruntă cu probleme deosebite. Colegii mei sunt toți oameni sensibili și ca să poată să își desfășoare activitatea le trebuie condiții. La ora actuală după o discuție cu dl. director să știți că Ansamblul Artistic are un autobuz, dar nu știu la ce categorie să îl încadrez, cu care trebuie să se deplaseze… și Ansamblul Artistic Mureșul se deplasează oriunde este solicitat și i-ați văzut și dvs că sunt artiști consacrați, de frunte, cu care ne mândrim, însă autobuzul cu care ei se deplasează, dacă se mai deplasează, dl. director spune că este pe butuci, iar condițiile în care își desfășoară activitatea… nu știu câți dintre dvs. ați fost la sediul ansamblului din 7 noiembrie unde ei fac repetiții, este secția română și secția maghiară, sunt mulți, vine iarna încălzirea nu prea este, apa nu știu dacă este, balerinii fac acolo repetiții, vă rog să aveți în vedere cei care sunteți în comisiile respective  să aveți în vedere și această chestiune.

D-na președinte Lokodi. Toate problemele pe care le-ați ridicat, tot ce ați spus aveți dreptate, cunoaștem, încercăm să soluționăm și aceste probleme,  normal, cred că dl director ar putea să vă spună care este dificitul bugetar momentan, fiecare dintre dvs. puteți să aflați, nu cred că există momente la nici o instituție nici o direcție, nici un consiliu, care să nu fie cu deficit. Faptul pe care l-ați sugerat dvs este atributul acelei instituții, instituția știe ce are de făcut, ce are de modificat, noi să nu le dăm idei că și așa vin ei cu destule. Vă mulțumesc.

Art.1 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 abținere”(Țintoșan),4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 abțineri”(Țintoșan, Sămărghițan),5 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr, Șopterean).

Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”,2 abțineri” (Țintoșan, Sămărghițan), 4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”,2 „abțineri” (Țintoșan, Sămărghițan), 4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

Art.5 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Țintoșan), 4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

Art.6 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”(Socotar), 1 „abținere” (Țintoșan) 4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

Art.7 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”(Socotar), 1 „abținere” (Țintoșan) 4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr).

 

Hotărârea în întregime Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 abțineri”(Țintoșan, Sămărghițan),4 „nu au votat” (Groza, Radu, Antonie, Lazăr ).

 

 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.” Aeroportul” Tîrgu Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Trecem la punctul 2, care privește proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.” Aeroportul” Tîrgu Mureș pe anul 2004. Așa cum vedeți din expunerea de motive această rectificare se face în cadrul bugetului Aeroportului, deci practic este o reașezare pe capitolele bugetare, nu afectează bugetul Consiliului Județean în mod direct, dar ca să se realizeze anumite lucruri la Aeroport este nevoie de această reașezare.

Dl. consilier Pokorni: Vă mulțumesc. Toți cei care lucrăm într-o instituție publică, la finele anului sau la începutul unui an întocmim bugetul și nu se încheie la capitolul salarii. Întrebarea mea este, fiind prezenți, conducerea cum a întocmit acest buget privind salariile dacă este nevoie acum la sfârșitului anului, repet toate proiectele de buget …..ca să fie nevoie de o modificare atât de mare și o a doua întrebare pentru că nu am înțeles problema nici în ședința de comisie, cum s-a realizat venitul de 1 miliard?

D-na președinte Lokodi: Fiind persoana vizată v-aș ruga dna. Hang să veniți să dați răspuns.

Maria Hang: Bugetul pe 2004 a fost stabilit foarte clar ținând cont de cheltuielile anului trecut, deci ținând cont de Hotărârea de Guvern privind majorarea salariilor în sistemul bugetar. Cum bine știți salarizarea se face pe vechea grilă de salarizare. Deși am întocmit și am justificat acest capitol de cheltuieli de personal nu a fost aprobat la nivelul la care am solicitat. Practic am întocmit bugetul corespunzător,  dacă cineva din executivul Consiliului Județean poate să îmi confirme, nu a fost acordat ceea ce am cerut.

D-na. Președinte Lokodi: Întrebarea domnului Pokorny era clară, de unde această  realizare?

D-na. Maria Hang: Din venituri non-aviatice, suplimentare realizate de Aeroport. Există și la comisia de buget și la dl. director evidența veniturilor suplimentare. Aș dori ca dl Pokorny, îl invit și chiar pe toată comisia buget, la aeroport să vadă condițiile concrete, un salariu mediu brut este în jur de 8 milioane. Deci 8 milioane un salar mediu brut când plătește și un abonament de 1.300.000 să ajungă la serviciu, nu mi se pare o sumă extraordinară. Am încercat să obținem fonduri de la Consiliul Județean , ni s-a spus că nu există fonduri, am reușit ca veniturile noastre suplimentare față de ce am prognozat inițial să realizăm mai mult, solicităm doar aprobarea ca acestea să fie repartizat la cheltuieli de personal, pentru a închide anul cu salariile luate, inclusiv al 13-lea salariu, care este premiul anual pentru fiecare. Un câștig mediu /salariat este de 8.544,99 milioane brut/persoană.

Dl. consilier Benedek: Nu am intenționat să iau cuvântul la acest punct, însă această întrebare și răspunsul mă neliniștește, pentru că am cunoștință de precedente. Vreau să întreb foarte clar și în funcție de aceasta o să îmi dau votul sau nu. Ce înseamnă non-aviatice? Pentru că noi mureșenii avem câteva lucruri la care ținem. Ținem și la Aeroport și am demonstrat, consilierii, pe parcursul mandatelor anterioare, am dat sprijin pentru salariile pe care dvs. le aveți și nu le putem compara cu ale noastre, care suntem la fel de importanți, mă refer la sănătate, însă ținem și la sport. De exemplu, am ajutat motocrosul cu o sumă simbolică, cu ajutorul conducerii Consiliului Județean, dacă de acolo, de la aceste sporturi pe care noi le socotim tot așa de dragi ca pe dvs, aeroportul, aș vrea niște explicații. Deci închirierea pentru motocros sau altceva…..sau poate este bugetul dvs. secret. Vă rog să detailați ce înseamnă venituri non-aviatice.

D-na Maria Hang: Cred că cu 4 milioane nu se poate ajunge la 1 miliard de lei. Suma nu s-a plătit pentru că a vrut Aeroportul, Consiliul Județean poate acorda scutirea de taxe sau plata de taxe. Nu Aeroportul decide dacă plătește sportul sau nu, plătește motocrosul sau nu. Și din 4 milioane nu s-a ajuns la un miliard. Venituri non-aviatice: de exemplu elicopterul S.M.U.R.D. zboară, noi nu cerem taxele de bază, în schimb taxăm alimentarea de la societatea PETROM Aviation, taxăm pe tona de petrol o anumită sumă. De asemenea chiriile, există societăți care își închiriază spații, folosesc spații de la aeroport, pe care le taxăm deci am detaliat, am aici detalierea, v-o prezint, am prezentat-o și la comisia de buget.

D-na președinte Lokodi: Deci eu am aprobat pentru motocros, pentru sprijinirea……deci am fost de acord ca să beneficieze de scutire la un eveniment, iar următorul eveniment, tot pe motive foarte bine argumentate nu am fost de acord să aprob, datorită modului în care s-a manifestat față de Consiliul Județean, această asociație sportivă și trebuie să știți că această asociație încasează bilete de intrare și atunci am considerat normal, că dacă au un venit…..trebuie să suporte și niște cheltuieli. Sunt de acord, dar nici Consiliul Județean nu poate la infinit să aprobe scutiri la toate manifestările, o dată, de două ori, toate organizațiile sportive, culturale, radio, obțin o favoare, o scutire la Palatul Culturii, la sala mare și va trebui să revedem această hotărâre, numai sala mică a palatului culturii poate fi dată fără taxă la diferite manifestări culturale. Deci nu este o nerespectare a legii, era un mod de abordare unitar pentru toată lumea și în viitor dvs. puteți să luați o hotărâre și să reglementăm în mod precis pentru că pentru conducerea Consiliului Județean ar fi foarte benefic, foarte bine în momentul în care refuzăm o astfel de cerere să avem bază legală, deci o hotărâre de Consiliu Județean. Și vă rog ca pentru la anul să vă gândiți, comisiile de specialitate, în ce mod facilităm organizațiile sportive culturale și în ce mod, de la cine, ce  taxe solicităm și să stabilim și taxele care se percep atât la Palatul Culturii, la Aeroport, putem să stabilim pentru motocros sau mașini, mulțumesc.

Dl. consilier Suciu: Spun și eu ca și colegul meu că nu am vrut să intervin dar vreau să revin la buget la ceea ce discutăm. Să știți că noi am analizat foarte serios problema pusă în discuție, eu am fost acolo la aeroport și am analizat investițiile. Am fost cu dl. Szalkay, am participat și la consiliul de administrație unde s-a discutat problema, iar în comisia de buget discuțiile au fost destul de extinse. La investiții, prima mea intervenție a fost aceea pentru  că există o nesiguranță în a asigura fondurile pe plan local, noi și primăria. De aceea am zis să intervenim, să susținem acel proiect de hotărâre de guvern. A doua problemă a fost că dânșii au 68 de angajați, conform organigramei aprobate de Consiliul Județean și în acea organigramă trebuie asigurate fondurile aferente și sporurile care anul trecut și anii precedenți, le-am puricat și le-am diminuat atât cât au spus organele de resort că e corect, dar am făcut și analize suplimentare, analize economice și am luat la 12 din societățile din subordinea Consiliului Județean, mai puțin drumurile și R.A.J.U.R. și am văzut numărul, să zic numai sinteza, la numărul de personal ocupă locul 6 din cele 12 instituții care le-am analizat, locul 5 la buget, locul 2 la venituri proprii, la venitul mediu locul 5, având în vedere că sunt niște influențe de structură. La DGPDC sunt acei asistenți care fac de fapt munca și au salarii foarte mici. Deci am considerat că nefiind o modificare și având în vedere că la începutul anului am luat  750 milioane de la „Cheltuieli de personal” și i-am trecut la „Investiții”, nu am văzut nimic deosibit dacă acum asigurăm această bună funcționare a aeroportului. Și sunt lucrări acolo executate și nedecontate, care dacă vin banii, în sfârșit putem să avem un Aeroport internațional și atunci cursele de care am vorbit înainte de ședință or să se înmulțească. Eu vă rog să aveți încredere că în comisia de buget am discutat problema, dl Pokorny a avut și acolo un punct de vedere  deosebit, este dreptul dânsului, dar să știți că nu sunt rezultatele nici prea- prea nici foarte-foarte. Nu sunt, așa că, comisia de buget a dat avizul pentru această ședință

Dl consilier Giurgea: Mulțumesc. Spre deosebire de colegii mei Benedek și Suciu care nu au vrut și totuși au vorbit eu vreau să vorbesc și mulțumesc că îmi dați cuvântul. Stimați colegi, pentru noi, Aeroportul a fost întotdeauna un motiv de dispută în cadrul comisiei. Unii eram pro alții contra. Aeroportul s-a confruntat cu multe probleme de ordin financiar și organizatoric, datorită nu managementului care nu a fost strălucitor dar nici foarte prost, ci datorită disputelor dintre conducerea aeroportului și fostul antreprenor care din fericire a dat faliment. La ora actuală lucrează cu altă firmă și se vede și dorim ca o investiție făcută să o ducem până la capăt. Am mai spus și în  comisia de buget cât și în plen că nici o clipă nu ne putem gândi să închidem aeroportul sau să îl dăm altora pe gratis. Aeroportul trebuie să fie al comunității mureșene, este un bun necesar dacă mai ales se preconizează a fi  în faza în care va fi după terminarea lucrărilor, cu o aerogară mult mai modernă și mai spațioasă decât cel din Cluj. Dar este o problemă în discuțiile pe care le-am avut cu dl director și dna. contabilă ca aceste lucrări să fie terminate până la finele lunii ianuarie, respectiv februarie anul viitor, când se dă drumul la niște curse internaționale pentru care noi am muncit și ne-am luptat și ne-am deplasat în străinătate, este nevoie de niște fonduri. Chiar dacă e Cenușăreasa Consiliului Județean, dacă au fost atâtea probleme trebuie să facem un ultim efort de finalizare a acestei unități a Consiliului Județean să finalizăm și nu care cumva să se întâmple ca din cauza nefinalizării lucrărilor la această aerogara sa nu putem opera cursele internațional negociate și contractate deja. Ar fi cea mai mare bătaie de joc. Eu vă rog respectuos și pe fiecare în parte să reflectați la acest aspect, nu este o sumă deosebită, haideți să o finalizăm și să dăm drumul la aeroport. Și după aceea putem discuta și trebuie să discutăm și să propunem, despre ceea ce se întâmplă cu managementul acestei instituții și dacă el are deficiențe de abordare și de finalizare pe un an bugetar , putem face multe, dar nu cumva în exteriorul familiei Consiliului Județean să apară o bilă neagră că suntem incapabil să ne terminăm lucrările și de a închide de fapt și de a anula niște contracte.

D-na consilier Diaconescu: Am lucrat la Aeroportul Tg. Mureș datorită valurilor vieții le cunoașteți foarte bine problemele, am mers cu colegii mei din organizația politică din care facem parte și am vizitat aeroportul, am stat de vorbă cu conducerea, ați sesizat aspectele de finanțare și problemele cu care se confruntă. Eu vreau să prezint un singur aspect: vine iarna și dacă lucrările începute nu vor fi terminate la timp, atunci lucrările de conservare costă mai mult decât cât ar costa ducerea la bun sfârșit a ceea ce se întâmplă, se construiește acolo. Mulțumesc

Dl. consilier Mora: Dincolo de discuțiile sentimentale vis-à-vis de Aeroportul Tg.-Mureș am reținut o problema tehnică. Atâta vreme cât nimeni nu contestă din această sală, importanța Aeroportului, nu cred ca cineva poate sa spună că nu trebuie să mărim salariile pentru Aeroportul Tîrgu Mureș. O singură întrebare tehnică am reținut și vreau să o repet: banii care fac parte, care se reașează pe bugetul Consiliului Județean nu sunt bani care se vor da de la Consiliul Județean ci sunt reașezați pentru bugetul care îl are aeroportul. Să ne explicați ce înseamnă venituri proprii, să ne detalieze dna. contabilă de unde sunt acei bani, de unde se vor asigura acele salarii.

D-na președinte Lokodi: Doamna contabilă a arătat. Sunt din sumele care au fost încasate din chirii din activități desfășurate de alte instituții pe raza aeroportului și a spus că la Aeroport există o cantitate de fân care este cosită, este o societate care de ani de zile se îngrijește de recoltarea acestei cantități de iarbă și pentru asta plătește o sumă. Aceste trei surse sunt.

Dl. consilier Simon: Eu pe scurt aș dori să intervin. După părerea mea este o mică contradicție între expunerea de motive de acum o lună și cea de azi. Acum o lună s-au cerut bani pentru fondul de salarii din bugetul nostru, iar acum au apărut venituri. Deci eu spun că este de analizat faptul cât din veniturile proprii se pun în finanțarea noilor investiții pentru că tot mereu există probleme( lucrări neterminate) cum apar așa dintr-o dată venituri pentru salarii?

D-na președinte Lokodi: Dacă considerați că este necesar, putem face această analiză, avem aparatul care poate să analizeze, eventual, aceste probleme economice.

Dl. consilier Szalkay: Eu cred că  aici discutăm o problemă pe care deja am aprobat-o la începutul anului și să nu fie nici o neînțelegere, noi, data trecută ce am aprobat cu gardul împrejmuitor 800 mil, au fost niște investiții deci acele nu au legătură cu ceea ce vorbim acum. Noi nu majorăm nici un salariu, noi dăm niște salarii pe care noi, în buget, le-am votat în primăvară, nu dăm nici sporuri suplimentare, sporurile pe care noi le-am aprobat, însă dat faptului că atunci la începutul anului noi am diminuat niște cheltuieli cu 730 milioane și am reorientat către fondurile de investiții, noi de fapt din veniturile suplimentare pe care le raportează aeroportul că le-a realizat până în prezent, în acele salarii de 834 milioane nu trebuie să vorbim pentru că noi vorbim de niște salarii aprobate și sporuri aprobate din buget. Despre ce putem să vorbim? Putem vorbi de cheltuieli cu personalul pe care le folosește aeroportul pentru școlarizare suplimentară în cadrul academiei române, precum și alte cheltuieli de deplasare, una dintre ele fiind chiar acum la Bruxelles unde va fi o conferință a aeroporturilor regionale la care noi am stabilit mai înainte că o să contribuim, adică noi am stabilit că această cotizație minimă să fie plătită pe anul 2005. Deci acest lucru putem noi să discutăm. Vrem ca aceste cheltuieli să se realizeze, vrem ca această deplasare să se realizeze, vrem ca acest aeroport să fie membru al ARC, am auzit că s-a făcut o propunere ca în 2005 această consfătuire anuală va avea loc chiar la Tîrgu Mureș, deci despre asta putem să vorbim. Prima cifră, noi am aprobat-o, am hotărât, este în buget, dar nu se poate acorda datorită faptului că noi am diminuat și am reorientat aceste fonduri, deci nu sunt salarii suplimentare nu sunt sporuri suplimentare deci să fie foarte clar. De cifra ultimă putem vorbi dacă o aprobăm sau nu.

Dl. vicepreședinte Frătean: Aș vrea să punctez două chestiuni și ca un corolar a ceea ce s-a discutat de către dvs. Prima chestiune: din punctul nostru de vedere această rectificare de buget este în regulă și aș propune să trecem la votare, au fost date explicații, dacă cineva dorește explicații suplimentare le va găsi la dosarele comisiei de buget. În al doilea rând, am sesizat că multe intervenții au făcut referitoare la importanța aeroportului, la calitatea managemtului și trebuie să recunosc că cu  o mare parte sunt de acord, drept care vă mulțumesc pentru preocuparea pentru ceea ce va deveni Aeroportul Tg. Mureș și invit toți colegii care doresc să sprijine cu mintea lor, cu experiența lor, cu soluții pentru o rapidă evoluție spre bine a aeroportului îi invit la o colaborare directă.

Dl. consilier Lădariu: Eu cred că în acest caz, și iertată să îmi fie expresia, ne învârtim în jurul cozii. Este vorba înainte de toate de interesul general. Aici intervin și nu trebuie să intru în amănunte pentru a explica alte detalii. Atunci când e vorba de interesul general, ca și atunci când e vorba de cultură, pentru că revin la cultură, care este tot o chestiune de interes general și în acest caz tocmai această sintagmă și acest amănunte trebuie luate în considerare. Eu cred că putem trece la vot.

Art.1 Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar)

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar)

Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar)

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 ”împotrivă”, 6 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar)

 

 

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil preluat în domeniul public județean, din domeniul public al statului, în baza HG nr.1388/2004

 

 

D-na președinte Lokodi: Trecem la punctul următor, expunerea de motive la  proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil preluat în domeniul public județean, din domeniul public al statului, în baza HG nr.1388/2004. Este vorba de spații care sunt în incinta aeroportului și care au intrat din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Mureș. Comisiile de specialitate au fost, au făcut inventarele, urm să luăm o hotărâre în acest sens.

 Dl. consilier Giurgea: Voi fi foarte scurt, 10 secunde. Vis-à-vis de această preluare care nu este o problemă, de altfel,  la ce se gândește conducerea Aeroportului să facă cu aceste spații?

D-na președinte Lokodi: Deci nu trece în administrarea aeroportului ci a Consiliului Județean și urmează să ne gândim împreună ce să facem. Dăm aeroportului, folosim noi, pregătim noi acolo ceva. Deci aceasta este tema dvs, pentru anul viitor. Trebuie să ne gândim ce facem, să veniți cu propuneri și ulterior dacă nu să ne gândim să dăm aeroportului. Deocamdată am dat pentru pază. Înțeleg interesul dvs, este în material este vorba de un pavilion 200mp, magazie muniție 16mp, punct comandă 16 mp, teren 1680 mp, împrejmuire în jurul acelei părți a clădirilor. Deci putem să ne gândim împreună ce ar fi foarte bine județului să fie acolo. Chiar dacă textul sună că dăm în administrare aeroportului, împreună vom hotărî ce să fie acolo. Mai există intervenții? Atunci să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 28 voturi „pentru” 7 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek)

Art.2 Se aprobă cu 28 voturi „pentru” 7 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek)

Art.3 Se aprobă cu 28 voturi „pentru” 7 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek)

 

Hotărârea în întregime: Se aprobă cu 28 voturi „pentru” 7 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek)

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public județean aflat în administrarea Spitalului

„Dr.Ghe Marinescu” Târnăveni

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct privește hotărârea privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public județean aflat în administrarea Spitalului „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni. Este un spațiu pentru alte activități decât cea  sanitară. Este vorba de fapt de spațiul pentru magazinul care este în incinta acestui spital. Avem avizul comisiei de prestări servicii publice care a avizat în mod favorabil. Dorește cineva vreo intervenție?

Art.1 Se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, 9 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

Art.2 Se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, 10 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban, Lădariu)

Art.3 Se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, 9 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

Art.4 Se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, 9 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

 

Hotărârea în întregime Se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, 9 „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

 

 

5. Proiect de hotărâre privind clasarea ca drumuri comunale a unor    

          drumuri vicinale și drumuri de exploatare de pe teritoriul       

   administrativ al comunelor Acățari, Gheorghe Doja și Crăciunești

 

D-na președinte Lokodi: Acest punct privește clasarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale și drumuri de exploatare de pe teritoriul  administrativ al comunelor Acățari, Gheorghe Doja și Crăciunești. Cu această ocazie comisia de specialitate de amenajare a teritoriului și urbanism a dat aviz favorabil. Este vorba de drumurile aflate în raza acestor localități, drumuri care leagă două localități și este nevoie de schimbarea clasificării acestor drumuri. Dacă cineva are de făcut vreo intervenție? Dacă nu, trecem la votarea hotărârii.

Art.1 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Țintoșan), 8  „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

Art.2 Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Țintoșan), 8  „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

 

Hotărârea în întregime Se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Țintoșan), 8  „nu au votat” (Groza, Antonie,  Radu, Lazăr, Șopterean, Tatar, Benedek, Frătean, Ban)

 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de administrație al SC S.U.R.M. SA

 

D-na președinte Lokodi: Este ultimul punct și apoi dacă doriți trecem la diverse. Acest punct privește modificarea componenței Consiliului de administrație al SC S.U.R.M. SA. Avem avizul comisiei juridice, de ordine publică și integrare europeană. Propunem să facă parte din consiliul de administrație al SURM, domnul Virag Gyorgy de profesie inginer, a îndeplinit funcția de președinte a Consiliului Județean și cunoaște foarte bine activitatea acestei societăți comerciale. Dacă aveți intervenții.

Dl. consilier Amza: Două probleme. Cred că în expunerea de motive s-a strecurat o greșeală de dactilografiere. Dl. Cornel Chiorean și-a dat demisia cu data de 18.10.2004. Se invocă în Expunerea de motive Legea nr. 161/2003. Această lege spune că de la data numirii consilierului, în termen de 15 zile trebuie să își prezinte demisia. Eu cred că e greșită această dată. Cred că și-a depus înainte de a expira cele 15 zile de la validarea din 26 iunie. Și a doua problemă care o am. Avem și noi o propunere pentru consiliul de administrație, noi îl propunem pe dl. Bucur Leordan care este inginer în domeniul apelor, este viceprimarul comunei Suplac.

D-na președinte Lokodi: Dacă nu mai aveți intervenții trebuie să vă spun că în acest caz trebuie să vă consult cu privire la modul în care vom vota. Putem vota, dacă sunteți de acord cu vot electronic, dar având în vedere că sunt două propuneri, eu cred că trebuie să votăm secret, atunci vom lua o pauză pentru pregătirea buletinelor de vot și să votăm în mod secret. Deci se poate vota electronic secret? Deci putem alege pe buletin sau electronic secret?

D-na. președinte Lokodi: Prima dată supun propunerea făcută de domnul Amza, eu așa știu, domnul Togănel, sau invers? Materialul și apoi propunerea. Atunci vă rog să fim atenți pentru că va trebui să votăm de 2 ori dacă nu suntem atenți. Votăm prima dată propunerea din material, adică domnul Virag să facă parte din Consiliul de Administrație al S.C. S.U.R.M. S.A.

Votul e secret când nu spune cine, cum  a votat, dar numărul trebuie să ni-l spună pentru că altfel cum știm ce am votat. Deci propunerea a fost votată, devine membru al consiliului de administrație domnul Virág György.

Se aprobă prin vot secret 24 voturi „pentru” , 4 „împotriv㔠și 7 „nu au votat”.

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, 3 „împotriv㔠(Diaconescu, Șopterean, Țintoșan), 10 „nu au votat” (Amza,  Ban, Radu, Venczi, Frătean, Groza, Brassai, Lazăr, Tatar, Benedek, Antonie).

 

Diverse:

 

D-na președinte Lokodi: Deci putem să trecem la diverse. Cine dorește să intervină?

Dl. consilier Giurgea:  În primul rând mă bucur că dl. Viràg e mai aproape de noi fiind în acest consiliu de administrație și poate reușim să îl apropiem și mai tare. Conform obiceiului de până acum al Consiliului Județean, în fiecare decembrie, la sfârșit de an, Consiliul Județean a organizat o petrecere în cadrul colectivului consilierilor și al executivului. Eu aș dori foarte mult și cred că sunt în asentimentul colegilor consilieri si a  paratului propriu ca și în acest an mai ales că este și an electoral, multă alergătură ș.a.m.d. să ne întâlnim prietenește, indiferent de coloratura politică și să ne sărbătorim și să ne felicităm. În acest context eu am avut curajul să discut cu dna președintă, în principiu dânsa este de acord, am zis că fac această interpelare, în principiu am vorbit pentru un spațiu dar numai dacă noi consilierii județeni și aparatul propriu care doresc, să facem această întâlnire. Locația, dacă este agreată, este la VOIAJOR la colegul nostru și vecin, domnul Vlas, dacă se agreează altă locația găsim altă locație. Zilele în care putem face această serbare, noi trebuie să stabilim, am rezervat un interval de 5 zile respectiv din 14 până în 18 decembrie este rezervat, dar trebuie să comunicăm pentru că mai sunt și alte solicitări să stabilim meniul și să stabilim cota de participare. Cu aprobarea dvs, este o propunere, noi consilierii județeni care am fost și înainte am contribuit cu o sumă mai mare decât aparatul propriu, într-un an am dat noi suma și pentru aparatul propriu, propun jumătate din indemnizație sau mai puțin, chiar pentru noi și aparatul propriu. Al doilea lucru: după discuțiile cu mai mulți colegi s-a discutat să venim, ca niciodată până acum, cu soțiile respectiv cu soții, cei care doresc. Sigur vis-à-vis de cele propuse să discutăm.

D-na președinte Lokodi: Asta e invitația, dar dvs. puteți decide. Ce greșeală? Dar dl. Giurgea a avut o propunere decentă…..ce greșeală? Deci v-aș ruga dl Radu…

Dl. consilier Radu: Vreau să mulțumesc și să felicit executivul Consiliul Județean pentru eforturile depuse din iunie până acum privind drumurile județene. Dacă la început am fost un înflăcărat la acest capitol……

D-na președinte Lokodi: De unde veniți că nu erau gropi?

Dl. consilier Radu: Vin de la Luduș. Sunt președintele cultivatorilor de sfeclă și am avut o mare ședință la Luduș. Nu am putut lipsi. Vreau să vă spun că s-a făcut foarte mult pe Valea Târnavei și pe Câmpie, s-au realizat niște lucruri foarte bune în aceste 4-5 luni de zile, ceea ce nu s-a făcut anterior, nu vreau să critic vechea conducere a Consiliului Județean, dar acesta este adevărul, s-au făcut eforturi financiare mari și vreau să felicit executivul. Sper să continuați așa în continuare și să fie în atenția noastră și a executivului drumurile județene, chiar drumurile comunale, cele care sunt pentru pietruire.

D-na președintă Lokodi: Noroc că nu ați fost de la Miercurea Nirajului către Vărgata, că atunci nu ne-ați fi lăudat…..

Dl consilier Radu: Acolo nu am fost, dar am văzut în program că Vifoaroasa, Hodoșa s-au făcut niște km. din program foarte buni, eu am bătut Tarnava zona Mureșului și am fost și spre Deda și acesta e adevărul la Jidvei nu am fost că vinul nu e fiert, dar mergem împreună odată.

D-na președinte Lokodi:  Știți este o vorbă, „ nemulțumitului i se ia darul”, dl. Veress zice că la Jidvei nu ați fost. Dar avem în pregătire un proiect mare în cadrul proiectului de infrastructură și poate…poate….. dacă nu câștigăm…….

Dl. consilier Țintoșan: Ținând seama că e ultima ședință din anul acesta, la care particip eu, vreau să urez colegilor mei consilieri și funcționarilor din administrația publică un an nou fericit și tot ce își doresc.

D-na. președinte Lokodi: Vă mulțumim, dar în decembrie avem o ședință ordinară, pentru că asta este extraordinară și să sperăm că vom discuta și atunci furtunos probleme de buget.

D-na consilier Diaconescu. Nu vroiam să mai iau cuvântul dar m-a incitat la discuție dl. Radu și aș vrea să îl întreb dacă a trecut pe drumul care leagă Hodacul de Toaca?  Ca să vadă cum este drumul acolo. Atât cât este, știu că acolo Consiliul Județean este încă în proces cu firma care a lucrat…… nu este sfeclă de zahăr și nici vin, dar se poate transforma într-o zonă agro-turistică extraordinară, dacă avem mai multă grijă.

D-na președinte Lokodi: Să știți că am dezbătut într-un proiect mai mare  drumul care trece pe acolo, chiar spre Lăpușna, să transformăm zona într-una turistică. Proiecte avem, bani să avem să putem reabilita drumurile și punem totul la punct.

Dl. consilier Radu: Este într-adevăr o porțiune de drum, dar trebuie să recunoaștem niște merite… că s-au făcut km întregi, mai sunt de făcut……..

D-na. Președinte Lokodi: Nu e nici o problemă, mulțumim doamnei Diaconescu că ne atrage atenția, noroc că nu știe cât știm noi.

Dl. vicepreședinte Frătean. Dați-mi voie să mulțumesc colegilor care apreciază eforturile depuse de noi pentru reabilitarea drumurilor. Într-adevăr suntem în proces cu firma care a executat lucrarea la Hodac , din păcate și datorită acestui proces nu am reușit și nu putem să finanțăm până nu se dă o soluția juridică la această chestiune, alături de multe alte drumuri care trebuie rezolvate și probabil că atunci când vom discuta programul de drumuri pentru 2005, probabil chiar în următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean va trebui ca împreună, chiar înainte de ședință, să stăm de vorbă pentru a premedita niște abordări pentru că este evident că dintr-o dată toate nu se pot realiza.

D-na președinte Lokodi: Urmează dl. Boloș dar până acum nimeni nu a luat cuvântul în ce privește propunerea domnului Giurgea.

Dl. consilier Boloș:Cred că s-a omis ceva….am uitat să avizăm procesul-verbal al ședinței anterioare….

D-na preșdinte Lokodi: Eu știu că procesul verbal a fost văzut de dvs. ați semnat, domnul secretar? Dar trebuie să aprobăm noi în ședință? Deci fiecare dintre dvs. v-aș ruga frumos să consultați  dacă suntem de acord cu propunerea făcută de domnul Giurgea, lăsați în sarcina executivului să stabilim exact ziua, s-a făcut o propunere, v-aș ruga frumos să vă uitați în agendele dvs. în perioada 14 – 18 să fie la mijlocul săptămânii, la sfârșitul săptămânii, dacă sunteți de acord să contribuim cu indemnizația și astfel să invităm colegii din executiv la o petrecere și nu am înțeles, doar că v-ați distrat foarte copios și nu a venit nimeni cu vreo propunere dacă cu soțiile sau fără soțiile

Dl. vicepreședinte Frătean: Eu propun să fie joia, mi se pare o zi excelentă și avem timp vineri să ne odihnim pentru week-end. Tot ceea ce sper e să nu ne spună colegii care cu ce soție vine, deci asta e cu totul altă treabă. În rest…..

D-na președinte Lokodi: Eu vă spun sincer că în momentul în care am discutat cu dl. Giurgea am făcut această propunere de a veni cu soțiile pentru că eu simt că soțiile dânșilor și partenerii și soții noștri și așa suferă tot anul din cauza lipsei noastre de acasă și măcar la o sindrofie de sfârșit de an pe care noi Consiliul Județean, o facem împreună să nu lipsească, dar las la latitudinea fiecăruia  ce dorește, cine vrea aduce, cine nu, procedează cum dorește  ca să se simtă mai bine și atunci vom vedea care sunt ofertele și apoi vom stabilii contribuțiile.

În data de 9 am propus următoarea ședință, dar poate suferi o decalare dacă bugetul central nu ne virează sumele, noi am dori să facem ultima ședință în care să discutăm problemele bugetare. Avem multe solicitări pe care nu le putem onora. Eu vă mulțumesc, vă urez o zi și o după-masă plăcută.

Ședința s-a încheiat la ora 14.30.

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                         SECRETAR GENERAL

 

Lokodi Edita Emoke                                          Togănel Ioan

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Camelia Vlasiu

Văzut: Delia Belean