R O M Â N I A

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 Nr._____/______2004

       Dosar I.B.25

 

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Județean din  7 octombrie 2004

 

 

        Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe din Palatul Administrativ, începând cu orele 12,00 și au fost deschise și conduse de către d-na președinte Lokodi Edita Emöke.

        La ședință au fost prezenți toți cei 35  consilieri județeni .

·            La ședință au participat în calitate de invitați d-l Ovidiu Natea, prefectul

județului Mureș, d-l Cristian Ioan, directorul Teatrului Național Tîrgu Mureș,d-l Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii Tîrgu Mureș, d-l Cotârlan Constantin, directorul Centrului Județean de Promovare și Conservare a Creației și Tradiției Populare Mureș, d-l Pop Valer, directorul Muzeului Județean Mureș, d-na Hang Mărioara, contabil-șef al R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș,d-l Runcan Ștefan, directorul R.A. AEROPORTUL Tîrgu Mureș, d-l Blaj Virgil, directorul S.C. SERVICII DE UTILITĂȚI RURALE MUREȘ S.A,d-l Oltean Ioan, director general al S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.A, d-na Culi Elisabeta, directorul Școlii Speciale nr.2 Tîrgu Mureș,d-na Kalman Eva, contabil-șef al Școlii Speciale nr.2 Tîrgu Mureș, d-l Sabău Ștefan, directorul Școlii de Arte și Meserii Reghin, d-na Molnar Viorica, contabil-șef al Școlii de Arte și Meserii Reghin, d-l Cotuțiu Ioan, directorul Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Mureș, d-na Cadar Lucreția – primarul comunei Deda, d-l Boar Laurențiu Dumitru – primarul comunei Gurghiu, d-l Pîrlea Ioan – primarul comunei Lunca Bradului, d-l Mogilă Gheorghe – primarul comunei Răstolița, d-l Vasu Ioan – primarul comunei Rîciu, d-l Peter Ferenc – primarul orașului Sovata, d-l Suciu Marian – director, A.R.R, d-l Bîrseti Nicolae Costel   - S.C. Minitours Tîrgu Mureș, d-l Gherman Stelian – S.C. Simstel Tîrgu Mureș, d-l Palko Ioan – S.C. Demaraj Reghin, d-l Matei Ioan  - S.C. Demaraj Reghin, d-l Moldovan Ioan  - S.C. Trans Reghin, d-l Bândea Eugen – S.C. Cambus Sighișoara, d-l Marcu Gheorghe – S.C. Tar Târnăveni, d-l Șandor  Ioan  - S.C. Transmagic Târgu Mureș, d-l Bata  Janos – S.C. Carincom Tîrgu Mureș, d-l Pogăcean Constantin – S.C. Nirajul,  Miercurea Nirajului, d-l Cătană  Alexandru  - S.C. Nirajul, Miercurea Nirajului, d-l Berghian Iacob – S.C. Siletina Tîrgu Mureș, d-l Moldovan Emil – S.C. Automotive Tîrgu Mureș, d-l chestor șef Cotoară Vasile – șeful Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, d-l Cociș Călin Orlando – CNSLR Frăția, Uniunea Județeană Mureș, d-l Orban Dezideriu – Uniunea Generală a Pensionarilor Mureș, d-l Uifălean Sorin – Asociația „Dreptatea” Tîrgu Mureș, d-l subcomisar Damaschin Zosim Ioan – președinte, Consiliul Teritorial al Polițiștilor.

Ordinea de zi a ședinței a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul liber” și „Nepujsag” din data de 2 octombrie 2004, prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr.  193  din  30 septembrie 2004.

        În deschiderea ședinței, doamna președintă supune la vot acceptarea procesului verbal al ședinței din 26 august 2004 și ordinea de zi a ședinței cu precizarea că mai există încă două puncte în regim de urgență.

 

 

 

D-na președinte Lokodi: Buna ziua. În numele colegilor mei  și a mea, vă doresc o zi plăcută, vă doresc forță ca să rezistăm astăzi la cele 20 de puncte plus două în regim de urgența, de pe ordinea de zi. V-aș ruga frumos să ne liniștim, dacă este posibil și să rugăm colegii de la tehnic  ca in 5 minute sa ne prezinte modul în care trebuie să operăm, azi în sfârșit tehnica funcționează, si sa o putem folosi bine de acum înainte. Cei care sunt noi, să învățăm această metodă de votare electronică, v-aș ruga domnul Moga. Dl. Bonta.

        (dl. Bonta explică cum funcționează aparatura, cum se ia cuvântul și cum se votează.)

        D-na președinte Lokodi: Vă rog frumos să închideți telefoanele mobile deoarece interferează cu aparatura si nu pot cei de la masă să urmărească activitatea.

        (se face prezența cu ajutorul aparaturii)

        D-na președinte Lokodi: Cine a apăsat pe intervenție? Dorește cineva să facă din primul moment vreo intervenție? Cine? Deci…..

        D-l consilier Amza: Să îmi spună d-l Bonta care este diferența între a cere cuvântul normal sau procedural?

        D-na președinte Lokodi: Asta nu dl. Bonta trebuie să vă spună, deci dacă este o problemă procedurală, dumneavoastră apăsați procedural, dacă doriți să luați cuvântul  în legătură cu ordinea de zi, în legătură cu problemele care se dezbat la acel punct, apăsați normal.

        D-l director Iosib: Dacă îmi permiteți, în momentul în care se apasă pe procedural, are prioritate față de înscrierea la cuvânt obișnuită.

        D-na președinte Lokodi: Dar aceea trebuie să fie o problemă procedurală. Mulțumim. Dacă mai aveți întrebări în legătură cu modul de utilizare a tehnicii de vot, dacă nu, mulțumesc frumos, mulțumesc domnului Bonta că ne-a explicat cum se folosește această tehnică și aș dori să trecem la ordinea de zi.

 

Acceptarea procesului verbal al ședinței din 26 august 2004

 

Ați primit invitația, vedeți că avem astăzi douăzeci de puncte la ordinea de zi, dar ca un prim punct aș dori ca înainte să trecem la votarea ordinii de zi să vă consult, colegi consilieri județeni, dacă în conformitate cu art.  48 alin.3 din Regulamentul de organizare, ați văzut procesul-verbal al ședinței din data de 26 august 2004, care de două săptămâni, în format tipărit se află la Sala Consilierilor și de două săptămâni se află pe site-ul Consiliului Județean. Dacă cineva are ceva de obiectat în legătură cu modul în care i s-a consemnat intervenția la ședința trecută, dacă nu mai aveți nici o obiecție, atunci va trebui să trecem la acceptarea procesului verbal  în forma în care este redactat. D-l Amza?

        D-l consilier Amza: Dacă nu l-am citit nu pot să îl aprob sau să îl dezaprob.

        D-na președintă Lokodi: Dar ce v-a împiedicat?

        D-l Consilier Amza: Timpul.

        D-na președintă Lokodi : Asta nu e acceptabil, nu vă supărați. Deci v-aș ruga să votăm dacă suntem de acord cu procesul verbal în forma în care a fost redactat.

D-na președinte Lokodi: Cei care nu au votat să voteze dacă sunt împotrivă.- Deci apare pe ecran că patru consilieri nu au votat. Îi rog pe cei patru consilieri să își exprime votul. Deci încă o dată, înseamnă că avem probleme.

Procesul verbal este acceptat cu 30 de voturi pentru și cu 4 abțineri (Amza Mărgărit, Suciu Victor, Tatar Bela, Țintoșan Cristian)

D-l Bonta: Trebuie să vă încadrați în cele 5 secunde cât durează semnalul sonor.

        D-na președintă Lokodi: Vedeți că asta nu ați explicat. Deci în timpul sunetului trebuie să apăsăm, că dacă apăsăm ulterior atunci nu se afișează. Cine nu a votat? Mă scuzați, e drept, căutăm persoana și persoana e în sală. Deci domnilor colegi consilieri vă rog frumos, de acum înainte să aveți cunoștință că procesele verbale, cu trei-două săptămâni înainte de ședința, deci după ședința de azi, va fi depus un exemplar la sala consilierilor județeni, jos vis–à-vis cu cabinetul președintelui și apare și pe Internet, ca să fie public pentru toți cei care doresc să îl consulte. Deci accesați site-ul nostru, cei care aveți acces la Internet și puteți, dacă nu consultați, în mod direct și în timp util, nu că nu ați avut timp. Domnul Amza, în birou, din când în când apăsați butonul și accesați site-ul Consiliului Județean. Vă mulțumim. Deci trecem la validarea domnului consilier județean Benedek……..Deci domnul secretar general, prima dată validarea și după aceea ordinea de zi? Prima dată ordinea de zi și după aceea validăm, bine, iertați-mă. Atunci, prima dată, să consultați pe invitație ordinea de zi și vă rog, să votăm de data aceasta, dacă cineva are vreo intervenție, în legătură cu ordinea de zi, dacă nu, atunci cine este pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, plus cele două puncte în procedură de urgență. Se aprobă ordinea de zi cu  34 voturi pentru.

 

 

1.   Proiect de hotărâre  privind validarea unui mandat de consilier  

                                                 județean

 

        D-na președintă Lokodi: Atunci, rog membri comisiei de validare să treacă la validarea mandatului domnului consilier Benedek Imre. Mulțumim. Domnul Șimon vă rog frumos să citiți procesul verbal.

        D-l consilier Simon: Proces-verbal încheiat azi, 7.10.2004. Astăzi, 7.10.2004, comisia de validare aleasă de Consiliul Județean Mureș în ședința de constituire din data de 26 iunie 2004, a examinat, în conformitate cu prevederile articolului 32 raportat la articolul 103 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii domnului Benedek Imre Sandor în funcția de consilier județean. În urma examinării dosarului de la Biroul Electoral Județean, privind alegerile din 6 iunie 2004, comisia de validare propune validarea mandatului de consilier județean a domnului Benedek Imre Șandor, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

        D-na președinte Lokodi: Vroiam să aplaud, dar îl felicit pe domnul consilier și îl rog să vină la pupitru să citească textul jurământului . Nu știu dacă sunteți catolic sau reformat…

        D-l consilier Benedek: Doamna președinte, domnilor vicepreședinți, sunt reformat și am comunicat din timp secretarului general al Consiliului Județean Mureș.

        D-na președinte Lokodi: V-aș ruga atunci cu mâna pe Biblie. Vă mulțumesc.

D-l consilier Benedek: Subsemnatul Benedek Imre Șandor, consilier în cadrul Consiliului Județean Mureș în conformitate cu prevederile art.34 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Județean următorul

Jurământ

        „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor județului Mureș. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Astăzi, 7 octombrie 2004”.

        Doamna președintă, nu pot apăsa procedural. Un minut cu respect cer să mă adresez Consiliului Județean Mureș.

        D-na președinte Lokodi: Un minut domnule consilier, dați-mi voie să votăm și după aceea aveți cuvântul. Deci v-aș ruga frumos să votăm acceptarea procesului- verbal de validare a mandatului consilierului Benedek Imre Sandor. Cine este pentru?  Deci 33 de voturi. Înseamnă că cineva nu a votat. Deci încă o dată v-aș ruga frumos, acum deja ne-am obișnuit . Al meu era închis. Eu am apăsat dar era închis. Eu eram de vină pentru că am închis să nu se audă chiar tot ce discutăm în timpul ședinței și am uitat să îl pornesc. Deci atunci, cu 34 de voturi pentru, deci în unanimitate, s-a votat hotărârea nr. 1, se validează mandatul de consilier  județean a domnului Benedek Imre Sandor . Din ce comisie face parte urmează să se pronunțe în acest sens, având în vedere că și noi am avut timp la dispoziție, mă gândesc dacă dumnealui va solicita un timp, atunci vom discuta. Deci domnule consilier, vă rog. Proiectul de hotărâre este aprobat cu 34 voturi pentru și unul este nevalidat.

        D-l consilier Benedek: Vă mulțumesc. Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru validarea mea. Cred că până voi sta alături de dumneavoastră, voi face totul ca să conlucrăm în interesul județului și pentru realizarea minimului necesar pe care l-aș face maxim, pentru locuitorii județului. Înainte de a intra în activitatea propriu–zisă și a mea, împreună cu dvs., vreau să vă spun  că v-am respectat și vă respect și întotdeauna voi respecta hotărârile Consiliului Județean. Vă rog să respectați și să susțineți ceea ce dumneavoastră ați propus și ați mandatat. Vreau să spun că au fost și au circulat zvonuri că eu nu aș fi vrut să vin sau am lipsit nemotivat. Conducerea județului și foarte  mulți dintre dvs. știau că am lipsit motivat. Motivele: 26 iunie 2004, ziua alegerilor coincidea cu ziua mea de naștere. Bolnav cu discopatie acută. Documente depuse. Reprezentarea, în calitatea mea de medic cardiolog al cardiologiei mureșene și românești (și eu cred în acest lucru), la Congresul European de Cardiologie. Documente depuse. Sper ca cei care trebuie să rectifice și să facă în acest sens corectarea că absențele mele au fost motivate. Știu că au ajuns informările. Nu îmi doresc decât aceste mici corecturi să vă fac și să vă spun că v-am respectat, voi respecta hotărârile Consiliului Județean. Mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Mulțumim. Domnul consilier Sămărghițan. Vă rog.

        D-l consilier Sămărghițan: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, stimați colegi, doresc să îl felicit pe domnul consilier Benedek pentru revenirea în rândurile consilierilor județeni . Am fost colegi, cu mici intermitențe din 1996 și am parcurs etape dificile în structurarea diverselor comisii, diverselor activități din cadrul Consiliului Județean. Sperăm să revină în comisia de sănătate unde îi este locul și să continuăm ceea ce a rămas să definitivăm noi în problematica de asigurare socială, asistență socială sau de sănătate pe care județul Mureș trebuie să o ducă la bun sfârșit . Timpul nu mai are răbdare și trebuie să ne facem datoria în calitatea pe care o avem. Îl felicit, îi doresc sănătate, sănătate pentru că, chiar dacă suntem medici  demonstrăm că și noi ne putem îmbolnăvi, dar înainte de toate noi să fim colegiali, colegi și eficienți. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim domnule consilier. Domnule consilier Benedek trebuie să vă întreb dacă doriți să declarați azi din ce comisie de specialitate doriți să faceți parte, sau dacă mai aveți nevoie de un pic de timp .

        D-l consilier Benedek: Vreau să vă spun stimați colegi și să vă atrag atenția, după 8 ani de antrenament, totdeauna trebuie de mai  multe ori apăsat acest obiect și atunci pornește. Nu vă descurajați că la prima apăsare nu pornește . Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Acum…puțin umor….ca să ne destindem. Domnule consilier ați apăsat pe nevalidat și apare pe ecran ca nevalidat. Nu ați apăsat pe butonul care trebuia .

        D-l consilier Benedek:  Eu am apăsat butonul de pornire  și pe normal dar…… trebuie revizuită aparatura…trecem mai departe. Eu cred că o să îmi acordați timpul necesar să mă gândesc unde aș putea eu să fiu al dumneavoastră bun și al meu și al tuturor locuitorilor din județul Mureș, bun servitor al intereselor noastre. Dați-mi un răgaz, bine? Vă mulțumesc dacă sunteți de acord.

        D-na președinte Lokodi : Mulțumim. Domnul consilier Szalkai.

        D-l consilier Szalkay: Dați-mi voie ca în  numele fracțiunii U.D.M.R. să îl felicit pe domnul  șef de fracțiune din mandatul precedent, pe colegul și prietenul meu Benedek Imre și să îi urez succes și sănătate oriunde va  activa în următorul mandat. Mulțumesc frumos.

        D-na președinte Lokodi: Deci iară se răstoarnă ordinea. Nu o să mai spun punctul 1,2,3,4, deci trecem la procedurile de urgență. Avem două proceduri de urgență.

 

În regim de urgență

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public   

   al județului, în domeniul privat, în vederea restituirii acestora

 

 D-na președinte Lokodi: Prima privește proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al județului Mureș în domeniul privat, în vederea restituirii unor documente care sunt ale județului, în sensul că sunt depuse la Muzeul Județean și privesc pe colonelul de jandarmi  Sabin A. Motora. Familia dorește să li se restituie aceste documente pentru că doresc un muzeu personal în memoria colonelului de jandarmi. Vă consult, dacă sunteți de acord cu această hotărâre sau dacă cineva are ceva intervenție sau ceva de completat, dacă nu, să trecem la vot. Da, domnule Lădariu.

        D-l consilier Lădariu:  Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, fără discuție sunt adeptul respectării dreptului sfânt la proprietate. În acest caz consider că cerința urmașului eroului și veteranului  de război din cel de-al doilea război mondial este absolut îndreptățită și firească. E vorba de o personalitate care a fost distinsă cu diploma de „Drept între popoare”. Aș avea doar o simplă întrebare: nu se găsea oare o posibilitate ca aceste dovezi, aceste însemne să rămână în cadrul județului Mureș, cu care noi ne-am fi putut mândri? Aceasta este întrebarea, dacă cineva poate să ne dea relații să binevoiască să o facă . Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Domnul director, dacă doriți să răspundeți.

        D-l dir. Pop: Solicitarea fiului eroului despre care s-a vorbit ….deci obiectele care se află în proprietatea Muzeului Județean sunt solicitate de către fiul acestui erou pentru a constitui un punct documentar sau un micro-muzeu la unitatea militară unde a fost comandant atâția ani de zile și care va primi numele eroului. Deci nu puteam să reținem aceste obiecte, când ele vor constitui obiecte de muzeu și vor fi expuse în permanență .

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc. Dl. Lădariu vă mulțumesc. Deci atunci să trecem la votarea pe articole.

        Art.1,2,3,4, c ine este „pentru”, „împotrivă”, „abțineri”?

        Urmare votului proiectul este aprobat cu 35 de voturi pentru, atât în votul pe articole, cât și a hotărârii în întregime.

 

În regim de urgență

       

2.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Inspectoratului Județean de Protecție Civilă în administrarea Consiliului local Tîrgu Mureș

 

        D-na președinte Lokodi : A doua  hotărâre privește proiectul privind trecerea unui imobil, proprietate publică a județului Mureș din administrarea Inspectoratului Județean de Protecție Civilă în administrarea Consiliului Local Tîrgu Mureș. Domnilor, este vorba de 200 mp teren care se găsește în spatele Poștei, în apropierea Inspectoratului Județean de Protecție Civilă, mai precis zis chiar în incinta acestui Inspectorat, teren care urmează să fie trecut în administrarea Consiliului Local Tîrgu Mureș, pentru a se construi noul sediu al Dispeceratului Integrat de Urgență. Trebuie să vă spun celor care nu ați fost consilieri județeni înainte, că în luna martie deja a trecut o hotărâre prin Consiliul Județean, în sensul că, Consiliul Județean Mureș în proporție de 10%, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș în proporție de 70% și diferența de 20%, localități din județ, împreună, într-o colaborare vor construi acest sediu al Dispeceratului Integrat de Urgență Mureș. Având în vedere că până în prezent nu există studiu de fezabilitate și nu avem  o evaluare certă a acestei construcții, noi propunem să fiți de acord să putem  astăzi ceda această suprafață în administrare, să se facă studiile necesare care să intre în legalitate, după care urmează să ne ținem cuvântul și pentru partea noastră de 10%, care deja a fost acceptată. Deci v-aș ruga frumos să votăm pe articole această hotărâre, după ce vă consult, dacă cineva are de făcut vreo intervenție. Domnul Chiorean Cornel și după aceea urmează domnul Amza Mărgărit.

        D-l consilier Chiorean:  La acordul Inspectoratului de Protecție Civilă, Județean, este specificat că sunt de acord cu cedarea terenului, dar acest teren are și niște imobile.

        D-na președinte Lokodi: Deci terenul de 200 mp are doar o construcție, o baracă metalică, în care există momentan niște lucruri ale Inspectoratului Județean de Protecție Civilă. Deci noi tocmai de aceea am trecut în hotărârea noastră că suntem de acord, dacă vedeți imobilul-teren, cu construcții .

        D-l consilier Chiorean: Păi aici în Expunerea de motive suntem de acord cu trecerea suprafeței de 200mp și construcții constând în atelier, magazie, garaj ș.a.m.d.

        D-na președinte Lokodi : Deci este vorba de o construcție metalică.

        D-l consilier Chiorean: Dar este o construcție. În hotărârea Inspectoratului scrie că suntem de acord cu cedarea terenului. Atunci să fie specificat totuși, părerea mea…

        D-na președinte Lokodi: Deci acea construcție trebuie demolată. Dacă dumneavoastră credeți că nu putem să cedăm această construcție ……

        D-l Chiorean: Bine. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc Dl. consilier Amza.

        D-l consilier Amza: Stimată doamnă președintă, stimați domni vicepreședinți, stimați colegi. Grupul nostru este complet de acord cu acest material, însă aș  vrea să fac o observație de procedură pentru viitor, vă rog să nu se mai repete dacă este posibil. În proiectul de hotărâre se spune despre avizul comisiei juridice, care lipsește și din informațiile mele nici nu a trecut acest material prin comisia juridică. Mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Deci în procedură de urgență, tocmai de aceea este urgență, pentru că nu a putut să treacă prin comisie. Deci nu a fost timp practic. Dar acum cu votul nostru, putem înlocui pentru că este procedură de urgență. Deci are cineva vreo intervenție, dacă nu vă rugăm să trecem la vot, bine? Vă mulțumesc. Cine este pentru ca această suprafață de 200mp teren, împreună cu construcțiile, acea baracă, să treacă în administrarea consiliului local Tîrgu Mureș. Vă mulțumesc.

Art.1 Cu 35 de voturi „pentru” se aprobă acest articol.

Art 2. cu 33 de voturi „pentru „ și două abțineri (Țintoșan Cristian și Benedek Imre) se aprobă acest articol.

Hotărârea în întregime: cu 33 voturi „pentru” și cu 2 „abțineri” (Țintoșan Cristian și Benedek Imre” se aprobă hotărârea în întregime.

 

2.Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș la nivelul de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2004.

 

        D-na președinte Lokodi: Urmează proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș la nivelul de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2004. Permiteți-mi să rog pe domnul președinte al comisiei buget finanțe să facă prezentarea. Vă mulțumesc.

        D-l consilier Szalkay: Mulțumesc doamna președintă, domnilor vicepreședinți, stimați colegi, stimați invitați, aș vrea să vă spun că această rectificare pe care o discutăm acum este, din păcate, una negativă, cum s-ar spune, față de un buget cu venituri și cheltuieli total pe care l-am avut de 735 miliarde și 53 milioane noi, cu o afluență negativă de 6 miliarde …, rectificăm la 728 miliarde și 423 milioane. De fapt aceasta este cifra pe care noi o vom aproba acum. Dar despre ce discutăm, o să vedeți în Expunerea de motive, unde o să vedeți că în conformitate cu Ordonanța 21/2004, privind rectificarea bugetului, județului Mureș i-au fost alocate sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de aproximativ 13 miliarde și în conformitate cu aceeași Ordonanță, 14 miliarde 750 de mii destinate pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale instituțiilor din învățământ. Prima sumă defalcată din impozitul pe venit de la bugetele locale are destinația ajutorului social potrivit Legii nr.416/2001. Comisia buget finanțe, după cum dvs. o să vedeți în anexa nr. 5,  a ajuns la repartizarea acestor sume care s-a făcut pe baza algoritmului cunoscut în funcție de dosarele depuse, cu care noi am lucrat tot timpul și în mandatul trecut, iar în ceea ce privește cele 14,7 miliarde destinate finanțării cheltuielilor de personal ale instituțiilor din învățământul preuniversitar, aceasta s-a făcut cu consultarea tuturor cadrelor de conducere și a reprezentanților acestor unități de învățământ preuniversitar din județ. Am avut urgențe de rezolvat, prima dintre ele reparațiile de la Teatrul Național, unde am avut sesizarea de la organele de pompieri, că în cazul în care nu se vor face, în cel mai rapid timp niște cheltuieli destinate stingerii incendiilor în caz de nevoie, spectacolele vor fi suspendate. Având această cerere a Teatrului Național, s-a redistribuit, o să vedeți, de la reparațiile Consiliului Județean 199.440.000 lei, iar din fondul de rezervă s-au utilizat 55.560.000 lei, astfel Teatrul Național a primit pentru reparații suma de 245 milioane. După aceea, o să vedeți dumneavoastră tot așa, în procedură de urgență am alocat sălii de expoziție de la parterul Palatului Culturii tot din aceleași motive, întrucât e un pericol ca aceste expoziții de arte plastice să nu se mai poată programa, suma de 600 milioane. O să vedeți la punctul următor am lucrat pentru Aeroport la cheltuielile de capital pentru reparații. Dar din fondul de rezervă de 800 milioane am efectuat, cum s-ar spune, diferite co-finanțări care le-am avut pentru consiliu, pentru a reuși anumite acțiuni sportive, culturale, cu ocazia zilei pensionarilor, pentru sindicatul pensionarilor am alocat suma de 210 milioane lei, o să vedeți dumneavoastră, au fost alocate din fondul de rezervă . În ceea ce privește cheltuielile cu activitățile sportive, aici nu aveam nevoie, decât, din câte știu de la consilierii din mandatul precedent care au alocat suma de 500 milioane necesare activității sportive, din  care a mai rămas 145 milioane din care din păcate 105 milioane trebuie să le folosim. Vreau să profit de această ocazie pentru ca să vă aduc la cunoștință că echipa de popice  a Electromureșului pentru care noi nu am avut, din păcate, din lipsă de resurse și din cauza acestui buget auster, numai 50 de milioane de lei din cele 300 pe care le-au cerut ele, au reprezentat țara cu cinste la Cupa Campionilor Europeni, ocupând în final, un binemeritat loc doi, ceea ce consider că este o cinste pentru județul nostru dar și pentru Consiliul Județean ca să putem co-finanța o asemenea echipă care într-adevăr aduce succes și aduce un prestigiu binemeritat județului nostru. Pe scurt, atâta aș fi vrut să vă spun dacă considerați, adică dacă ați parcurs anexele care sunt  pentru nespecialiști destul de sofisticate, veți ajunge la aceste concluzii, pe care pe scurt am încercat să le enumăr. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim domnule consilier Szalkay, dacă cineva are vreo intervenție…domnul Benedek.

        D-l consilier Benedek: Doamna președintă, o întrebare scurtă și după aceea……. Dacă comisia de specialitate Sport, Învățământ, Medicină a fost consultată în redactarea Expunerii de motive din prima pagină și în pagina a doua s-a dat un aviz, dacă avem vreo hotărâre a consiliului municipal, a consiliului local, sau măcar un fel de protocol.

        D-na președinte Lokodi : V-aș ruga, domnule Szalkay să răspundeți.

        D-l consilier Szalkay: Eu doar atâta știu, nu am nici un aviz de la această comisie de cultură, dar noi avem sumele, adică noi avem această putere de a discuta în cadrul comisiei noastre de specialitate în cadrul sumelor care mai sunt disponibile și le încadrăm într-un anumit plafon. Din câte știu și noi am lucrat sub atenta îndrumare a executivului si domnul Bartha poate să confirme, noi avem un regulament cadru, care prevede că aceste co–finanțări sun executate pe baza unui protocol pe care l-am avut și acela, care l-am avut în cadrul sportului, care, după părerea mea, nu mai trebuia consultată nici o comisie. Celelalte capitole, au fost într-un fel încadrate în capitole de urgență, care nu mai știu dacă a avut sau nu, din câte știu avizul celorlalte comisii.

        D-l director Bartha: Solicitările care au fost transmise Consiliului Județean sunt dirijate spre comisiile de specialitate, trec pe la mai multe comisii, sau dacă este menționată o singură comisie este prezentată în comisia respectivă. La întrebarea a doua aș vrea să răspund cu suma de 5 miliarde din donații, este o altă reîncadrare  legat de finanțarea Aeroportului Tîrgu Mureș de către consiliul local Tîrgu Mureș care nu a putut să efectueze plățile datorită reîncadrării la transfer și trebuia la altă categorie, adică donații și sponsorizări conform Normelor Metodologice. Asta este.

        D-na președinte Lokodi: În situația de față, cel puțin cum cunosc eu, nu putem să facem sponsorizări directe. Noi facem un sprijin al acestor activități, într-o colaborare cu aceste fundații, cu aceste asociații sportive, asociația consumatorilor de droguri, lupta împotriva acelora care consumă droguri, pentru acele activități organizate în cadrul protecției copiilor, noi, ca și entitate administrativă putem să avem o colaborare în această activitate a lor și din acel buget sărăcăcios, trebuie să vă spunem, încercăm să fim cât mai diversificați și să contribuim la fiecare activitate organizată, pentru că nici aceste ONG-uri nu au fonduri suficiente să acopere cheltuielile. Și în mod foarte judicios s-a avut în vedere în momentul în care comisia de buget s-a orientat, inclusiv pe toate domeniile, cred eu că  aceasta nu contravine legii suntem într-o  colaborare, într-o activitate în colaborare. Deci, domnul Benedek.

        D-l consilier Benedek: De ce am întrebat. Este departe de mine gândul ca să pun în discuție legalitatea sau ilegalitatea, sunt convins că ceea ce se face în Consiliul Județean se face legal și va trebui să fie făcut legal. De ce am întrebat, nimeni nu contestă dreptul de a lua o decizie, conform Regulamentului pe care îl avem la dispoziție. Dar… și aici este dar-ul… eu cred că de aceea ați fost delegați cu votul populației, cu girul populației, al cetățenilor, ca să luați parte în orice activitate cu responsabilitate. Dacă comisia de specialitate respectivă s-ar fi sculat și ar fi spus :” da, s-a discutat”, nici nu discutam mai departe. Eu sunt de părere, de exemplu, ca niște sportivi, nu din sponsorizări domnilor, domnilor și doamnelor consilieri, obligația noastră este să le dăm legal bani. Însă comisia de specialitate să se implice, să ia act de toate problemele pe care le are și să propună. Nu este obligatoriu să fie executivă, dar dacă nu se discută în comisia de specialitate, atunci comisiile de specialitate nu își au rostul. Eu am luat Regulamentul și am să intervin și am să cer ca să fie obligatorie consultarea deci am spus consultarea obligatorie, decizia este a executivului. Dar să nu se întâmple că știți că noi știm că sunteți băieți buni, dă-i drumul mai departe. Doi: să nu se creeze această falsă impresie, cunosc foarte mulți consilieri pe principiul la bugetul municipiului, la bugetul aeroportului contribuie și nu prea contribuie după informațiile noastre. Nu dăm un capitol de venituri o sumă importantă și după aceea ne trezim descoperiți . Deci am cerut, dacă există în acest sens o hotărâre a consiliului local, pentru că fără ea nu operează această cifră, sau dacă există o formă de angajament, o formă de protocol a primarului de a se angaja. Mulțumesc

        D-l vicepreședinte Frătean: Doamna președintă vă rog să îmi permiteți o scurtă intervenție. Mulțumim domnului consilier pentru că din prima a intrat în subiect și foarte pertinent, desigur lucrurile pot fi spuse și așa, însă eu  și conducerea operativă executivă știm următorul lucru: când am constituit comisia, am acceptat cu toții și am făcut o comisie largă de așa manieră încât toate fracțiunile politice din care este constituit Consiliul Județean să fie reprezentate în această comisie. Deci în acest moment noi considerăm că punctul de vedere al constituirii  sau a constituirii componenței Consiliului Județean, toata lumea este informată și pe această cale de conținutul  oricărei rectificări bugetare, pentru că vorbim de o rectificare bugetară. Cu cea mai mare bucurie luăm această observație și dacă sunteți de acord vom trece prin toate comisiile orice rectificare bugetară pentru ca fiecare în domeniul lui să își prezinte propunerile, însă vă rog să țineți cont și de elementele de operativitate de care avem nevoie câteodată, mai ales în acest caz când ordonanța a fost dată, noi trebuia să dăm sumele la localități, mai ales când vorbim de protecție socială și salariile profesorilor. Referitor la chestiunea cu aeroportul specificația este clară că consiliul local a dat hotărârea cu această sumă, e doar o trecere conform legii dintr-un capitol în altul, deci suntem obligați de lege să facem această chestiune, în măsura în care ei vor debloca aceste fonduri intră la venituri și automat la cheltuieli. Deci nu ne ridică nici un fel de probleme partea legală a acestei probleme.

        D-na președinte Lokodi: Aș dori să vă spun doar atât că această hotărâre și această defalcare a fost discutată și în Comisia consultativă a primarilor, rog pe domnul Groza să prezinte  conținutul  actului dat.

        D-l vicepreședinte Groza: Potrivit Ordonanței 45, este formată o comisie consultativă formată din prefectul județului, președintele consiliului județean, reprezentanții primarilor din asociațiile profesionale la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor. Comisia a analizat bugetul, proiectul de buget, cu deosebire a fost analizată anexa cu repartizarea ajutorului social. Trebuie să spun că în principiu s-a dat avizul, dar s-a  pus problema să se constituie o comisie să analizeze la nivelul localităților. Evident, știți și dumneavoastră, că primarii sunt cei care au dreptul să stabilească dacă dau girul pentru aceste dosare de ajutor social la Legea 416. Sigur, să rezulte această diferență care se acordă, acel ajutor social, sunt niște etape în care se ține seama de veniturile la nivelul localității. Aceasta este la latitudinea consiliilor locale. Din păcate nu putem stabili un mecanism unitar prin care să îi determinăm. Noi am dat două hotărâri până acum, unii au acceptat propunerile noastre evident propuneri fundamentate făcute cu sprijinul specialiștilor  de la Direcția Agricolă . Aici este o discuție: de ce într-o localitate se obține atâta pe un teren și în altă localitate este diferit. Primarii, având textul, având temeiul legal, spun că alea sunt sumele, alea sunt veniturile care pot fi obținute. Sigur, se va face această  comisie, vom vedea ce se va obține. Încă o dată subliniez, comisia a  avizat acest proiect de buget.

        D-l consilier Suciu: Legat de această avalanșă de cereri din partea ONG-urilor, eu am avut o intervenție în comisia de buget și am spus că ar trebui să luăm niște măsuri să mai tăiem din elanul acestora. În urmă cu ani, am avut cereri de felul acesta de la primării. Acum văd că  tot felul de activități ne bombardează și am consumat rezerva Consiliului Județean aproape integral, deși am împărțit niște sume relativ mici. Propunerea domnului Benedek s-a făcut și în alți ani  și consider că e parțial binevenită, în sensul că dânșii să impună niște priorități care să fie anexate la Expunerea de motive, însă nu găsesc de cuviință să treacă pe la toate comisiile se diluează problema. Comisia de specialitate, chiar am avut cu comisia mea aceeași problemă că am împărțit acei puțini bani în așa fel încât să dăm 20 milioane pentru fotbal de masă. Eu personal consider că nu e o prioritate și până la urmă votul a decis să dăm banii. Deci asta vreau să spun că trebuie să stopăm puțin această avalanșă și să analizăm în comisiile de specialitate cu tot felul de informații necesare și să nu ne întindem la toate comisiile că nu are rost . Iar în a doua parte aș vrea să mai completez faptul că și în presă am văzut și am consultat și monitorul oficial, apar o serie de bani care se alocă județului nostru, prin hotărâre de guvern, nu direct, cum ar fi la Teatrul Național pentru reparații de 4,8 miliarde, 17 miliarde, mi se pare pentru școli și încă alte 58 miliarde care ar fi bine măcar cu comisia de buget să le analizăm în corelație cu cifrele noastre, fiindcă acelea completează niște bani la bugetul pe care noi îl analizăm, ori dacă nu aflăm decât de prin ziare……. Și l-aș ruga pe domnul președinte de comisie, dacă e aici, să cuprindem în dosarul nostru și un asemenea punct. Vă mulțumesc.

        D-l consilier Amza: Două vorbe aș vrea să spun despre anexa nr.5 cu sumele defalcate pentru ajutorul social, eu sper, sunt convins că dumneavoastră și cei doi vicepreședinți, veți cere primarilor să distribuie acești bani imediat ce intră  în conturile dânșilor de la primării. Să nu se aștepte perioada 28 octombrie – 28 noiembrie sau chiar data de  28 noiembrie ca să se dea oamenilor, mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Există autonomie locală, primarii vor face conform legii. Vă mulțumesc.

        D-l vicepreședinte Groza: Deci aceste sume sunt infime, sunt praf în ochii alegătorilor. Deci vă dați seama 165 de miliarde e necesarul ce să facă cu 13,9 miliarde?

        D-na președinte Lokodi : Dacă nu mai are nimeni de făcut nici o intervenție să trecem la votarea pe articole. Vă mulțumesc.

        Art.1 Se aprobă cu 32  voturi „pentru” , iar 3 consilieri județeni nu au votat (Radu Mircea, Tatar Bela, Benedek Imre).

         Art.2 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.3 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.4 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.5 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.6 Se aprobă cu 34 voturi „pentru””.

         Art.7 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.8 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Hotărârea se aprobă cu 34 voturi „pentru”(domnul Tatar fiind ieșit din sală)

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Tîrgu Mureș”, pe anul 2004

 

D-na președinte Lokodi: Punctul următor, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a R.A. „Aeroportul Tîrgu Mureș”. D-l Szalkay vă rog să prezentați.

        D-l consilier Szalkay: Mulțumesc doamna președintă. Situația despre care am discutat, de cele 800 mil. pentru finalizarea obiectivului de investiții gard împrejmuitor la aeroport care a fost pus în bugetul rectificat pe 200, despre această poziție aș vrea să discut mai puțin, față de cheltuielile solicitate total de aeroport de 4,7 miliarde de lei, aceasta este numai o mică parte tot din lipsă de  resurse, s-a mai aprobat 3,9 miliarde de lei pentru extinderea autogara Tîrgu Mureș cu avioanele cu zboruri internaționale. Eu vă spun cu simț de răspundere maxim acum că sunt trist și neputincios că nu am putut să alocăm aceste sume care ar fi făcut în sfârșit acest aeroport internațional să fie terminat și utilizat, dar consider că nici nu am fi putut lua această decizie, până când acele sume promise de către consiliul municipal și aprobate, semnate de restituit nouă, se vor aloca și vom ști după ce se vor cifra aceste sume vom ști care este suma necesară pentru finalizarea acestei investiții. Vă rog să vă uitați la bugetul aprobat și rectificat, nu este nici o diferență, diferențe sunt în cadrul capitolelor, noi nu am putut să aprobăm nici cele 450 mil. lei ale cheltuielilor de personal din care 221 mil. salarii, până când nu se vor face niște rectificări ulterioare noi nu am avut posibilitatea ca să dăm curs acestei cereri de a majora această poziție. La cheltuielile materiale am putut să facem această rectificare, bineînțeles cu ajustări cu scăderi în minus în cadrul altor poziții. Deci vă spun că până la urmă față de întreaga solicitare a aeroportului de 6miliarde am putut să dăm curs favorabil. Pentru 800 mil. cheltuieli de capital pe care le-am vota odată pentru că acest gard împrejmuitor trebuie finalizat.

        D-na președinte Lokodi: Dacă aveți intervenții, sau putem trece la vot. Dl. Giurgea.

        D-l consilier Giurgea: Mulțumesc doamna președintă, am făcut-o și în comisia de buget și acum pe scurt mă adresez și plenului. Sigur, chiar dacă pe dumneavoastră vă trimite la cratiță și pe mine mă trimite că sunt circar și derbedeu, solicit în plenul Consiliului Județean să avem toată disponibilitatea atât la nivel executiv cât și la nivel de comisie, în speță buget, să conlucrăm și să fim alături de primăria Tîrgu Mureș și domnul primar. Pentru că  disfuncționalitățile avute prin neînțelegerea la vot dintre domnul primar și domnul președinte dl. Viràg György  este de vină în accepțiunea mea și nu numai ci și a domnului primar s-a dovedit a fi disfuncțional. Și atunci trebuie să facem acest efort să ne depășim orgoliile să conlucrăm mai bine. Faptul că din ianuarie, contractele făcute de conducerea aeroportului cu diverse companii din lume și din Europa, neterminarea acestor lucrări se datorează, sigur, imposibilității noastre de a le finanța dar cei care le dau acești bani și chiar ajung acești bani sunt chiar primăria. În acest sens rog să facem toate eforturile, inclusiv pe domnii din partidul de guvernământ, care au o relație specială cu domnul primar, să facă toate eforturile să facă aceste plăți. Sunt aprobate în consiliu, în comisia de buget, dar trebuie să dea drumul la bani și să nu rupă ordinele odată făcute și semnate.

Al doilea lucru pe care vreau să îl spun legat de aeroport, sigur, sunt fel de fel de presiuni din partea diferitelor organe locale si județene, că sunt corecte, că sunt incorecte cumpărările de teren. Vreau să se termine odată, cred că sunt absolut corecte atâta timp cât au trecut prin comisia de buget și juridică și să mergem înainte. Chiar dacă ele vor fi atacate în contencios eu sunt sigur că nu vor avea sorți de izbândă. Și îl rog pe domnul director, în același timp ca să facă, chiar cu greutățile emoționale pe care le întâmpină, să facă toate demersurile, să bată la ușa primăriei să scoată acești bani, ca nu cumva din ianuarie februarie să fie anulate aceste curse.

        D-l consilier Radu: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri, stimați invitați, nu am putut lua cuvântul la buget fiindcă nu a funcționat aparatul. Aș vrea să mă refer puțin la aeroport, această sumă de 800 mil. alocată pentru gard împrejmuitor există vreun deviz, vreun proiect și s-a mai alocat o sumă, din ceea ce am citi din material. Nu știu, e mare, e mică, eu ca consilier de unde să îmi dau seama dacă această sumă e cea care trebuie alocată. Ar fi bine ca la asemenea proiecte să fie un deviz, un proiect, să știm și noi ce votăm. Votăm ca primarii, cum s-ar zice. Deci v-aș ruga pe viitor să știm ce votăm și pe ce dăm banii pentru că bugetul Consiliului Județean este foarte subțire, banii se duc foarte repede, vedeți că și rezerva de 1,6 miliarde s-a terminat și probabil că e bine să o refacem și să fie alocată numai în cazuri de calamități și probabil că unele activități mai trebuie puțin amânate, de fapt trebuie să luăm banii să îi alocăm în funcție de niște priorități care suportă într-adevăr momentul. Eu credeam că totuși la acest buget care acum s-a alocat respectiv de 13 miliarde pentru ajutor  social și 14 miliarde pentru învățământ este o suma foarte mică. Dar credeam și am discutat în ședința anterioară de consiliu să aducem niște bani și pentru drumurile județene. Probabil că nu va trece nici o ședință fără ca eu să mă refer la această problemă pentru că drumurile sunt încă dezastruoase în județ  și va trebui să alocăm bani cu prioritate fiindcă la dânșii la iarnă se mai poate lucra dar probabil că mai putem să amânăm banii pentru noiembrie, decembrie și aș ruga pe cei care împart finanțele județului  să chibzuiți foarte atenți  unde dăm, cât dăm și cu prioritate și să știm pentru ce dăm acești bani, toate obiectivele sunt importante, dar eu consider că trebuie să ne gospodărim foarte bine. Eu vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Înainte să dau cuvântul  domnului vicepreședinte  Frătean care e în domeniu și vă explică în mod amănunțit despre ce e vorba, vreau să vă spun că noi, cei care stăm la această masă și operativul care stă în sală, fiți sigur că ne uităm unde se duce fiecare bănuț și cum folosim, dar având în vedere că avem moștenire niște contracte care sunt în curs de derulare, care au termene și dacă nu vor fi făcute cei care sunt beneficiarii acestor contracte va trebui să plătească la rândul lor niște dobânzi usturătoare, mai mari decât 800 de mil. de lei, trebuie să ne concentrăm să finalizăm, contractele.

        D-l vicepreședinte Frăteanu: Relativ la cele 800 de mil., lucrurile au fost explicate și de domnul președinte al comisiei și de doamna președintă, deci aici cred că lucrurile sunt clare, nu iau bani de undeva ca să îi dau la Aeroport, ci în cadrul sumelor pe care aeroportul le are la dispoziție, care au fost aprobate de dumneavoastră, se face o așezare a bugetului propriu și se respectă niște termene contractuale și clauze, care dacă nu le respectăm vor duce la penalități. Într-adevăr, noi încercăm să reglăm subiectul Aeroport și Parc Industrial, à propos de referirea domnului secretar al comisiei de buget cu privire la problema terenurilor, sau de fapt nu, a domnului Giurgea, îmi cer scuze, nu a atacat nimeni hotărârile noastre, ele au trecut și veți constata pe parcursul ordinii de zi, aprobarea PUZ-ului pentru această zonă, care este o lucrare deosebită și sper să putem discuta acolo mai multe detalii. Relativ la fondurile pentru județul Mureș, cu privire la drumuri, ce a spus domnul coleg Radu, trebuie să fac următoarea precizare, sursele de finanțare a drumurilor județene și comunale, știți foarte bine că sunt mai multe la ora actuală, una este bugetul local, aici programul este definitivat atât din punct de vedere al resurselor financiare, întrucât din păcate cele două rectificări bugetare nu au putut cuprinde sume destul de mari pentru creșterea acestui program, atâta avem la dispoziție, dar sunt celelalte surse care sunt pe diverse programe, hotărârea 577, pe program hotărâre  de guvern 684 și în fondul special al drumurilor, dumneavoastră știți foarte bine că din aceste surse s-au alocat  în această perioadă resurse substanțiale pentru județul Mureș, nu dau decât un exemplu, podul de peste Mureș din Ungheni unde s-au alocat 11 miliarde  în această toamnă pentru finalizarea lui, sunt o serie de alte drumuri, noi avem un program depus la aceste hotărâri de guvern, care se vor finanța, dacă mă refer doar la contractul subsidiar cu privire la 1 milion de dolari pentru județul Mureș, pentru pietruirea și reabilitarea drumurilor comunale avem 400.000 dolari pe care deja i-am cheltuit și am obținut de la Ministerul Transporturilor o devansare a finanțării de așa manieră încât să mai primim încă 400.000 dolari și în acest an, pe programul binecunoscut. Lucrările se derulează, noi le monitorizăm foarte serios, urmărim calitatea, urmărim încadrarea în sume, în orice caz, trebuie să vă spun că după aprecierea noastră, în județul Mureș, din fonduri localizate pe diverse programe așa cum am spus mai devreme, cred că suplimentar față  de bugetul nostru au intrat suplimentar pentru drumuri și poduri peste 100 miliarde în plus față de ceea ce noi avem în programul județului din bugetul propriu. Eu cred că lucrurile încep să se așeze. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi : Având în vedere că pe monitorul meu nu mai apare nici o intervenție, vă consult în legătură cu hotărârea privind aeroportul.. În acest moment nu pot să spun doar că nu luăm treburile în serios. Eu văd că lipsesc colegii, că au ieșit. 

        Art.1 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 consilieri nu au votat (Ban Moise, Radu Mircea, Benedek Imre).

         Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „împotriv㔠(Radu Mircea) , iar dl. Ban Moise nu a votat.

         Art.3 Se aprobă cu 34 voturi”pentru”, dl. Ban Moise nu a votat.

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Radu Mircea), 1 absent (Benedek Imre), 1 nu a votat (Ban Moise).

 

 

4. Proiect de hotărâre privind  actualizarea la inflație a unor taxe și tarife pe anul 2004

 

D-na președinte Lokodi : Urmează proiectul de hotărâre privind actualizarea la inflație a unor taxe și tarife pe anul 2004. D-l Bartha, v-aș ruga să prezentați, dacă doriți.

        D-l director Bartha. Este o actualizare conform Codului Fiscal nou apărut, este o necesitate.

        D-na președinte Lokodi: Este vorba de unele taxe și tarife și data trecută am avut în ședință rectificarea la inflație, dacă cineva are ceva de obiectat v-aș ruga să faceți intervențiile dvs. dacă nu, supun la vot.

        Art.1. Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.2 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.3 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.4 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Art.5 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”.

         Hotărârea se aprobă  cu 34 voturi „pentru”, dl Balogh este nu a votat.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Următorul proiect de hotărâre este aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș care a mai fost pe ordinea de zi și care a fost amânat pentru că, domnilor consilieri, ați cerut timp ca sa mai studiați și să faceți observațiile dumneavoastră. Având în vedere că de două ori a fost studiată și având în vedere că a trecut prin comisia juridică cu un minim de observații care au fost corectate (art.16 completarea cu cuvântul respect, art.51 alin 2 în loc de art.61 se va corecta cu art.60) deci s-au făcut aceste corecturi, v-aș ruga frumos eu vă prezint și supun votului pe capitole și după aceea vom vota în întregime această hotărâre. Deci cine este pentru capitolul I din regulament. Dl. Benedek, iertați-mă.

        D-l consilier Benedek: Doamna președintă, am intervenit pentru că nu știu unde aș putea să întrerup și atunci vă rog pe dvs., pe domnii vicepreședinți și pe domnul secretar general și chiar pe domnul director  Iosib cu competența și pregătirea necesare, pe care eu nu le posed, undeva să introducem ceea ce am vorbit și am auzit cu mare plăcere că și dvs. sunteți de acord, mai puțin aș limita, nu toate comisiile de specialitate ci doar comisiile de specialitate  pe a cărei rază de activitate este. Eu am vorbit de sport-învățământ și nu de altele. Atunci aș dori să găsim o frază și o posibilitate pentru  ca executivul să consulte comisiile de specialitate pe a cărei rază de activitate intră problema respectivă. Nu am propus și nici nu propun să fie obligatoriu. Obligatorie este consultarea dar nu este obligatoriu că fiecare trebuie să-și asume această responsabilitate și conducerea executivă trebuie să aibă această posibilitate și plenul Consiliului Județean să voteze cum vrea dar trebuie undeva specificat ca comisiile de specialitate să fie consultate și să opineze pentru ce vor. Mulțumesc

        D-na președinte Lokodi : Eu consider că această  problemă este clarificată prin lege, deci cum ajunge o cerere în fața operativului, în fața comisiei de specialitate, este clar definită și cred că Regulamentul se referă la altceva. Dar legea permite ca toți factorii să fie consultați, nu e nici o problemă. Obligată și cine să decidă? Luați dreptul președintelui  încotro dirijează un act? Deci să consulte…..

        D-l consilier Benedek: M-am exprimat clar. Comisiile de specialitate de a căror temă ține proiectul de hotărâre sau cum doriți dvs. înainte să ajungă în plen să ne consultați. Această consultare să fie obligatorie. Dar am spus foarte clar. Nu este părerea comisiei de specialitate cu caracter executiv. Cvorumul Consiliului Județean are dreptul să ia hotărâri, dar comisia de specialitate să fie obligatoriu consultată. Avizul, dacă doriți. Să fie adus la cunoștință. Ca să fiu mai explicit, am vorbit, am votat altceva decât am vorbit pentru  unele activități privind sportul, învățământul au fost atribuite niște sume. Nu am pus la îndoială buna-credință sau legalitatea, am spus ca să fie consultată comisia de specialitate, apoi vă revine sarcina, responsabilitatea să hotărâți. Și plenului îi revine.

        D-na președinte Lokodi: V-aș ruga frumos să deschideți Regulamentul la art.30.Deci la art.30. V-aș ruga să citiți fiecare punct pentru că sunt șapte puncte.

        D-l consilier Benedek: Art.30 se referă la președintele comisiei de specialitate care are atribuții. Eu doresc și poate nu am reușit să formulez o introducere. Consiliul sau executivul  Consiliului Județean văzând  tema proiectelor de hotărâre va consulta comisia de specialitate înainte de a introduce și a aproba un proiect de hotărâre.

        D-na președinte Lokodi: Dar despre asta este vorba domnule consilier. Orice hotărâre care ajunge în fața consiliului, înainte trece pe la comisii. Sunt hotărâri care trec pe la 2, sunt care pe la 3, sunt care trec pe la 1.

Deci faptul acesta că la câte comisii se semnează un act este atributul președintelui. Președintele, în momentul în care împarte poșta, domnului Groza, comisiei de specialitate de buget, de cultură etc. Deci atunci eu am înțeles doleanța și  de acum orice e legat de buget dispersez și la celelalte comisii și nu mai consider comisia de buget ca acea comisie unde toți suntem reprezentați, deci toate formațiunile politice astfel că toată lumea ia cunoștință cu orice problemă legată de buget. Până acum am considerat că dacă e vorba de o problemă a culturii, de avizare de apariție a unei lucrări, de înființare a ceva în județ, de concursul motocicliștilor, a trecut prin această comisie de cultură. Dar fiind vorba de niște colaborări materiale cu dânșii și nu intelectuale, am crezut că este suficient dacă va fi analizată de comisia de buget. Dar am înțeles, de acum înainte am să împart eu la toate comisiile. Vă mulțumesc. Domnul Tatár.

        D-l consilier Tatár. Doamna președintă, domnilor  consilieri. Art. 27 se referă la acest lucru, au dreptul să participe membrii Comisiei Consultative, pe ce stau bazele comisiei. Dacă este inclus art.27 care prevede acest drept. Normal s-a întâmplat și în mandatul trecut că o comisie a hotărât altceva și a ajuns la buget. Toate lucrările care merg normal și în atenția comisiei buget-finanțe, care va hotărî în limitele fondurilor disponibile dacă se alocă aceste fonduri sau nu. Este vorba de cultură și de alte lucruri. Dar la art. 27 prevede clar că pot participa, au dreptul să vină cu propuneri, de aceea am consemnat acest lucru și normal, această corespondență între comisii este partea executivului  nu de către domnii consilieri trebuie să facem și eu sper că comisia buget-finanțe va lua act de aceste doleanțe, mai ales dacă este vorba despre specialitatea sportul, cultura sau sănătății. Vă mulțumesc.

        D-l consilier Simon: Eu o scurtă observație am. Consider că la comisiile nr. 4 – comisia social – culturală trebuie în mod explicit și sportul inclus, dacă sportul aparține de această comisie. Mulțumesc.

        D-l consilier Radu : L-am înțeles pe domnul consilier Benedek și îi dau dreptate în următorul sens: adică se prezintă la comisii, eu sunt în comisia de agricultură, sunt probleme în care efectiv comisia respectivă poată să dea girul la anumite sume, dânsul la asta s-a referit. Și probabil că ar fi bine ca, cu drept consultativ, de acele sume să fie întrebată și comisia dânsului, să discutăm, e bine să vină aici atâta pentru că ei cunosc probleme din domeniul medicinii sau ce aparține la dânșii sau alții în comisia de agricultură știu sumele din domeniul agriculturii.

        D-na președinte Lokodi : Nu e nevoie de nici o reformulare, eu vă promit că de acum înainte într-o problemă  care, după părerea dumneavoastră se referă la 2 comisii, să zicem sport, să fie sponsorizat, dăm și la sport și la buget. Deci am înțeles, acum doriți să spun fiecare comisie? Nu e necesar

        D-l consilier Radu : Să nu cădem în extrema cealaltă să nu mai consultăm comisia de buget.

        D-na președinte Lokodi: Nu, în extrema cealaltă nu cădem pentru că atunci dumneavoastră nu votați…Vă mulțumesc. Era o precizare pertinentă, în viitor este în atribuția noastră ca în momentul în care studiem și consultăm poșta să facem această mențiune.

        D-l consilier Kakasi: Referitor la art.79 alin.2, în care se vorbește de indemnizațiile pentru activități prilejuite de exercitarea mandatului. Întrebarea mea se referă care sunt activitățile prilejuite de exercitarea mandatului. Nu prea reiese din regulament, dacă acum nu putem răspunde cred  că trebuie precizat și într-un alt regulament interior al nostru.

        D-na președinte Lokodi: Hai să formulam această întrebare concret și la subiect. Vă rog formulați concret ce ne interesează.

        D-l consilier Kakasi: De exemplu,  consilierii  județeni  cred că trebuie să meargă la ședințele  consiliilor locale sau la alte ședințe organizate de diferite consilii, simpozioane care se referă la activitatea noastră. Intră sau nu? Adică Consiliul Județean plătește drumul sau nu?

        D-na președinte Lokodi: Da am înțeles. Domnul secretar general. Vă rog frumos.

        D-l Togănel: Consilierii au un mandat general pe întreg județul și toate domeniile de activitate, în consecință au dreptul să solicite documente în orice loc și cu orice ocazie. La solicitarea președintelui consiliului județean se decontează diurnă și toate celelalte drepturi.

        D-na președinte Lokodi : Mulțumim. Domnul Kakasi, mai aveți și altceva? Apăreți pe procedural……..vă rog să ștergeți.

        D-l consilier Giurgea: Mulțumesc doamna președintă. Foarte pe scurt. Și secretarii de comisie sunt consilieri, de altfel, toți cei prezenți aici suntem consilieri. Cred că este bine și oportun ca procesele-verbale, deși este stipulat prin Regulament și mi se pare și prin lege, să fie scrise de către o altă persoană din cadrul aparatului și acești consilieri secretari să fie atenți. Foarte serios….. de multe ori dânșii sunt ocupați cu scrisul și pierd șirul discuțiilor în comisie. Secretarul comisiei. Mulțumesc

        D-na președinte Lokodi: Este bine. O să vină cineva din aparatul nostru  să scrie procesele-verbale. O să reorganizăm această activitate. Mulțumim domnilor consilieri.

        D-l consilier Lădariu: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri…..

        D-na președinte Lokodi: Nu fiți așa de revoltate doamnele din aparatul propriu, de participarea la comisii ……nu e nici o problemㅅ

        D-l consilier Lădariu: În legătură cu art. 24 alin 3 cred că s-a strecurat o inadvertență. Pentru acuratețea formulării în spiritul corectitudinii limbii, aș propune ca în loc de formularea „ consilierii au drept  de vot în comisia de bază, iar in celelalte comisii participă cu titlu consultativ”, următoarea formulare „consilierii au drept  de vot în comisia de bază, iar în celelalte aceștia participă doar cu drept de vot consultativ”, este nevoie de această precizare.

        D-na președinte Lokodi: Este de acord domnul secretar general, vă rugăm frumos să dați exact modul în care ați conceput această rectificare, mulțumim frumos. Mai doriți ceva? Continuați

        D-l consilier Lădariu: La art.43 alin 4, am să citesc doar o parte din aliniatul  cu finalul care după părerea mea, modestă, nu sunt jurist, ei știu mai bine aceste formulări, dar în acest caz cred că e vorba de o greșeală. Este vorba de partea cu traducătorul autorizat: ” traducerea va fi realizată de un traducător autorizat. În cazuri excepționale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducătorului și acesta nu poate fi înlocuit cu o altă persoană în măsură să asigure traducerea, lucrările ședinței consiliului județean se vor desfășura în limba română. Dacă situația se repetă și la ședința următoare, lucrările acesteia vor fi amânate. După o a treia amânare devin aplicabile prevederile art.111 din Legea nr.215/2001.” Este o capcană, v-aș ruga, pentru că în acest caz se va trece formula cealaltă și știți care este. La acest alin.4 aș dori să aduc această modificare, citesc: În cazuri excepționale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducătorului și acesta nu poate fi înlocuit cu o altă persoană în măsură să asigure traducerea, lucrările ședinței consiliului județean se vor desfășura în limba română.” Punct, până aici. Nu are sens să mergem mai departe și să ne săpăm noi singuri groapa sau să cădem singuri în capcana pe care ne-o pregătim.

        (Doamna președinte folosește limba maghiară)

        „Sper domnule consilier coleg că până acum colegii mei nu v-au deranjat cu vorbitul în limba maghiară nu am abuzat de acest drept, de ce vorbiți despre o capcană, în temeiul legii este aprobat acest regulament de ordine interioară. Ar fi o capcană, în cazul în care traducătorul oficial nu se poate prezenta și nu poată fi asigurată traducerea. Nu cred că aveți motive să fiți îngrijorat, până acum s-a vorbit în limba română, nu am folosit limba maghiară ca să nu existe probleme, în cabină se află traducătoarea și dorește să lucreze”.

        D-l consilier Lădariu: Chiar dacă eu v-am înțeles sunt alții care nu, eu cunosc limba maghiară, dar  vă rog să ne asigurați traducerea, dacă nu se poate simultană. Vă rog frumos.

        D-na președinte Lokodi: De ce nu ați folosit casca, pentru că traducerea funcționează.

        D-l consilier Lădariu: Probabil că sunt care nu înțeleg limba maghiară. Așteptăm traducerea. De o persoană autorizată așa cum prevede acest articol.

        D-na președinte Lokodi: V-aș ruga frumos de acum înainte, la fiecare ședință să aveți casca. Poate apare vreo surprizㅅ

        D-l consilier Lădariu: Deci nu pentru mine, dar probabil că sunt alții care nu înțeleg limba, eu am înțeles destul de bine. la art.48……

        D-l Togănel: Dacă îmi permiteți, deci aceste prevederi din regulament de la art. 43 sunt de fapt reproduse din HG 1206/2001, hotărâre  de guvern  care se referă la aplicarea acelor prevederi din Legea administrației  publice privind dreptul de a folosi limba maternă. În art.6 din această  hotărâre de guvern 1206, la alin. 2 este menționat în mod expres ce se întâmplă atunci când lipsește traducătorul  și se termină exact cu ceea ce s-a spus în regulament, după o a treia amânare, devin aplicabile prevederile art.58 din Legea 215. Din păcate este o măsură extremă și este și o sancțiune dar nu pentru o abatere a consilierilor ci a executivului și cred că putem ca în regulament să rămână fără această chestiune de la urmă privind dizolvarea consiliului județean după a treia amânare a ședinței. Pentru că nu se va ajunge niciodată la această situație, pentru că se va rezolva problema traducătorului. În situația în care lipsește traducătorul oficial, doamna președintă poate desemna altă persoană pentru a realiza această  traducere

        D-l consilier Lădariu: Suntem la mâna unui traducător. Este pentru mine ceva de neînțeles. Un consiliu județean nu poate fi la hachițele și la mâna unui traducător. Iertați-mi expresia.

        D-na președinte Lokodi: Deci domnule consilier, în cazul în care un traducător lipsește, chiar la ședința la care lipsește, imediat vom lua măsuri să fie prezent un altul pentru  că avem lista oficială a traducătorilor și putem, dacă lipsește cineva motivat  sau nemotivat să luăm măsuri. Deci cred că am dat dovadă în acest timp că noi suntem colegi, nu vrem să ne folosim de niște drepturi care sunt asigurate prin lege în mod extrem; acum am trecut la folosirea limbii tocmai ca să vă arăt că este posibil și acest lucru, dar să nu insistăm, nu are nici un sens, credeți-mă, vom asigura traducător și lucrările noastre nu vor suferi.

        D-l consilier Lădariu: Acesta e un text care rămâne scris

        D-na președinte Lokodi : Este legal.

        D-l consilier Lădariu: Repet, sunt de acord dar această parte, dar ultima, dacă este situația, art. din  215 să fie scos,  că nu are sens.

        D-l Togănel: Legea administrației publice prevede acest lucru. Dacă în timp de 6 luni consiliul  județean nu se întrunește, nu adoptă hotărâri, oricum există această prevedere legală și oricum se aplică această lege.

        D-na președinte Lokodi: Domnule Togănel, vom vota, am înțeles punctul de vedere al domnului coleg consilier județean Lădariu, deci urmează să votăm pe capitole și atunci vom vedea care este soarta acestui capitol.

        D-l consilier Lădariu: Și, ultima problemă, mă refer la art.48, alin. 2. scrie negru pe alb: „ Pe baza stenogramei și a înregistrării pe bandă magnetică, prin grija secretarului general al județului se întocmește procesul-verbal al ședinței, care reprezintă o sinteză a lucrărilor”. Eu propun formularea „ Pe baza stenogramei și a înregistrării pe bandă magnetică, prin grija secretarului general al județului se întocmește procesul-verbal al ședinței, care va cuprinde desfășurarea integrală a lucrărilor” Logica este clară…

        D-na președinte Lokodi : Domnule secretar general?

D-l Togănel: Sunt de acord cu acest amendament, deci nu schimbă datele problemei, mai ales că în aliniatele următoare se specifică că în cazul în care un consilier dorește ca în procesul verbal să  fie menționat mot-à-mot s-a exprimat el în ședință putem face acest lucru  pe baza documentelor înregistrate.

D-l. consilier Lădariu: E vorba de argumentul meu, este următorul, e vorba de documente care rămân în istoria consiliului județean. O ultimă problemă. La alin.3, mă refer la ultima parte: Consilierii au dreptul ca în cadrul ședinței să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.” În cazul în care se va recurge la această sinteză a lucrărilor se va ajunge acolo că fiecare va merge să completeze înainte din ședința următoare o parte din ceea ce îi convine sau nu îi convine sau nu e formulată după plăcerea consilierului respectiv. Este argumentul pentru care cer să nu se recurgă la sinteze.

D-na președinte Lokodi: Cu sinteza am spus, dl Togănel a arătat, este de acord ca să fie redactat în întregime materialul. Iar în cazul în care cineva contestă ceea ce scrie în procesul verbal, poate să asculte banda magnetică.

D-l consilier Lădariu: Sunt pentru un proces-verbal original în întregime cu cuprinderea integrală a desfășurării ședințelor.

D-ra consilier Szamcsek: Doamna președintă, domnilor vicepreședinți, eu vroiam să fac o clarificare legată de art.43 alin.4 și vroiam să vă spun problema cu traducerea. Și anume că în comisie am avut o discuție largă pe marginea acestui art. și am considerat că putem lăsa așa tocmai pe considerentul că conducerea operativă a consiliului județean se va îngriji   ca de fiecare dată să fie o persoană care să traducă, că nu este rea-voință și nu vom ajunge în situația de a dizolva consiliul.

D-na președinte Lokodi: Domnilor, putem să trecem la discutarea pe capitole a Regulamentului? Vă mulțumesc. Am fost de acord, sper, că nu trebuie să repetăm că unde am fost de acord și v-am spus că suntem de acord, secretariatul a notat acordul nostru. Deci cu modificările pe care le-am făcut. Suntem la cap. IV, da? Capitolul IV unde s-au făcut multe modificări și unde cu privire din alin. 4 am zis că e forma legală, cu privire la art.48 alin. 3 am arătat că se va face forma completă a procesului verbal și am arătat că orice consilier are dreptul și legea mă obligă ca la fiecare ședință de consiliul județean la începere să vă consult dacă sunteți de acord cu proces-verbal redactat privind ședința anterioară. Deci legea mă obligă. Nu putem să prevedem in Regulament altceva decât ce este prevedere legală. Deci atunci, cine va consulta procesul-verbal și constată că nu a fost corect consemnat ceea ce a spus, în momentul lecturării poate să vină imediat în momentul lecturării să facă contestația, deci între cele 2 ședințe să conteste textul să reasculte banda magnetică și să se facă corectura. Iar dacă se convinge că e consemnat conform benzii magnetice trebuie să accepte acea consemnare. De ce e foarte complicat, de ce avem bandă magnetică de ce nu mergem doar pe scriere de mână a procesului-verbal, de ce să nu ne asumăm răspunderea a ceea ce vorbim și spunem că este înregistrat corect? Puteți să votați, să vă abțineți, eu supun la vot cu aceste precizări capitole.

Cap. I – 35 pentru

Cap. II – 34 pentru, Kakasi nu a votat

Cap.III –  30 pentru, 4 „împotriva” (Suciu Victor, Socotar Ghorghe,  Lădariu Lazăr, Radu Mircea), 1 nu a votat (Kakasi)

Cap.IV -  24 voturi ”pentru”, 5 voturi „împotriva” (Antonie M., Giurgea T., Lazăr I., Lădariu L., Sămărghițan Gheorghe), 6 nu au votat (Groza E., Amza M., Diaconescu M., Suciu V., Șopterean, Țintoșan C.)

Cap.V – 25 „pentru”, 10 voturi „împotrivă”

Cap.VI – 35 voturi „pentru”

Hotărârea în întregime s-a aprobat cu 26 voturi „pentru”, 2 „abțineri”( Lazăr Ioan, Socotar Gheorghe), 7 „împotrivă”(Radu Mircea, Țintoșan Cristian, Suciu Victor, Amza Mărgărit, Șopterean Ioan, Diaconescu Maria, Lazăr Lădariu)

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al D.G.P.D.C. Mureș  -pentru anul 2005-

 

D-na președinte Lokodi: Proiect de hotărâre privind planul de ocupare  a funcțiilor publice din aparatul propriu al DGPDC Mureș pentru anul 2005.Comisia juridică, de ordine publică și de integrarea europeană a avizat acest material fără obiecțiuni. Dacă cineva totuși din alte comisii dorește să intervină. Dacă nu, trecem la votarea hotărârii.

Art.1 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „abținere” (Șopterean Ioan), 2 nu au votat (Frătean Petru , Țintoșan Cristian)

Art.2  Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Frătean Petru , Țintoșan Cristian)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Frătean Petru, Țintoșan Cristian)

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de 

  referent III, asistent în inspector I asistent

 

D-na președinte Lokodi: Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de referent asistent în inspector I asistent pe statului de funcții al D.G.P.D.C., un referent îndeplinește condițiile. Să devină inspector asistent ca urmare a terminării studiilor. Dacă cineva dorește să intervină, dacă nu, să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian)

Art.2 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian)

Art.3 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian).

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2 nu au votat”( Frătean Petru, Țintoșan Cristian).

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului propriu al Centrului Județean de Consultanță Agricolă Mureș, pentru anul 2005

 

 

D-na președinte Lokodi : Următorul este proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice la Oficiul Județean de Consultanță Agricolă Mureș pe anul 2005. Comisia de specialitate juridică, ordine publică și de Integrare Europeană a avizat acest material fără obiecțiuni. Dacă totuși doriți să faceți niște intervenții………. Dacă nu, să trecem la votarea hotărârii.

Art.1 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2 nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian)

Art.2 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi ”pentru” și 2 nu au votat( Frătean Petru, Țintoșan Cristian).

 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de tren aferente  „Centrului de recuperare și plasament Sâncraiu de Mureș”

 

D-na președinte Lokodi: Următoarea hotărâre este rectificarea suprafeței de teren aferent㠄Centrului de Recuperare și Plasament Sâncraiu de Mureș”. Doresc să fac doar o scurtă precizare. Știți că din 1991 s-a început pe raza localității Sâncraiu de Mureș să se construiască Centrul de Recuperare  și Plasament a Minorilor. Anul acesta am constatat că în momentul în care s-a predat pe baza unei dispoziții  această suprafață de teren nu a fost în mod exact delimitat și măsurat. Ca urmare a măsurătorilor rezultă acum  suprafața exactă pe care noi o ocupăm cu aceste construcții, iar diferența urmează să fie rectificată și încercăm să ne înscriem doar în suprafața reală. Dacă aveți întrebări sau intervenții…… dacă nu, atunci să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.2 Se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Sămărghițan Ghe.)

Art.3 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.4 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.5 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.6 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, domnul consilier Țintoșan nu a votat.

 

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al comunei Râciu

 

D-na președinte Lokodi: Trecem la următorul punct, proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al comunei Râciu. Este vorba de un bazin de apă aflat pe raza localității Râciu, pe care îl folosește această comunitate și urmează să se clarifice în domeniul cui se află pentru ca în viitor să poată să folosească acest obiectiv. Dacă dorește dl primar, care este prezent, să facă niște precizări.

D-l primar Vasu: Doamna președintă, domnilor consilieri, situația este clară. Bazinul a fost construit de fostul CAP. În momentul în care rețeaua pe care o exploatează SURM-ul trecea pe acolo, sigur că a trecut în exploatarea Consiliului Județean și a SURM. Acum  noi am reparat, am terminat, nu am putut să îl cuprindem în patrimoniul nostru, și vă rugăm să acceptați, noi îl întreținem, noi îl facem, noi îl folosim și vă rog să acceptați trecerea pentru că am investit o sumă foarte mare în el și ne este de mult folos.

D-l vicepreședinte Frătean: O scurtă intervenție. Îl felicit pe dl Vasu pentru programele pe care le-a atras în comună. Sper ca și alți primari să atragă  cât mai multe programe de finanțare, pentru că noi avem  mai multe obiective să le dăm să le valorifice.

D-na președinte Lokodi: Alte intervenții? Dacă nu permiteți-mi să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.2 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.3 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Art.4 Se aprobă cu 34 voturi „pentru”

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, domnul consilier Țintoșan nu a votat.

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind  transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul aparținând domeniului public județean situat în Tîrgu Mureș, str. Parcul Sportivilor nr.2

 

D-na președinte Lokodi: Următoarea hotărâre, proiect de hotărâre, este transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul aparținând domeniului județean situat în Târgu Mureș, strada Parcul Sportivilor nr.2. În urma analizării Solicitării Televiziunii  Naționale TVR1 am ajuns la concluzia juridică că așa cum  stațiile care sunt în proprietatea județului, în proprietatea publică a județului, este mai simplu și mai eficient dacă și acest imobil trece în administrarea directă a Televiziunii Naționale, instituție publică, care a câștigat frecvență pe raza județului și în această regiune,  că mă gândesc că va fi o rază mai mare decât a județului Mureș și dorește să aibă un studio teritorial. V-aș ruga frumos, ca prezentându-vă că și comisia juridică și comisia pentru servicii publice a avizat favorabil această hotărâre, să înțelegeți că este nevoie să revocăm hotărârea anterioară prin care consilierii din mandatul celălalt au fost de acord să scoatem la licitație publică acest lucru. Având în vedere că există o singură Televiziune Națională publică nu are nici un sens să facem o licitație pentru că nimeni altcineva nu poate participa și am avea doar cheltuieli și timp pierdut. TVR1 ne-a trimis o adresă prin care acceptă primirea acestui spațiu în administrare directă și dorește să investească pentru clădire o sumă de 30 miliarde de lei iar pentru instalații prevede în bugetul său încă un milion de dolari, deci consider că această sumă ce va veni din bugetul central în județul nostru este în beneficiul județului și să nu uităm nici alte beneficii pe care le va aduce acest post teritorial prin activitatea sa, pentru locuitorii județului.

        D-l consilier Amza: Doamna președintă, în Expunerea de motive se face referire la terenul aferent acestei construcții. Numai referire. Iar în proiectul de hotărâre nu se spune nimic de acest teren. Dacă poate cineva să ne lămurească asupra acestui teren. Intră tot parcul? Intra numai o parte?

        D-na președinte Lokodi: Probabil că în Expunerea de motive s-a arătat că acest imobil este construit pe un teren, dar doar construcția se dă în administrare. Deci nu e vorba de vânzare ci de cedarea exercitării dreptului real de folosință, nu e vorba de cedarea dreptului de proprietate deci, ca atare, folosirea terenului aferent se va ceda pentru că oamenii trebuie să meargă pe acel loc. E vorba doar de administrare directă drept real prevăzut în Codul civil și nu de vânzarea, trecerea  în proprietatea altcuiva nici a trenului nici a construcției. Deci sub construcție există un teren…….. dacă mai aveți intervenții….dacă nu să trecem la vot.

        Art.1 Se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, 2 nu au votat (Amza, Sămărghițan), 1”împotriva” (Suciu)

         Art.2 Se aprobă cu 31voturi „pentru”, 2 „împotriva” (Amza, Suciu), 1 „abținere” (Lădariu)

         Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Suciu), 1”abținere” (Lădariu       Art.4 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „împotriva” (Suciu), 1”abținere” (Lădariu Hotărârea se aprobă cu 30 voturi pentru, 3 „abțineri” (Amza, Lădariu, Radu), 1 „împotriva” (Suciu), domnul consilier Țintoșan nu a votat, fiind ieșit din sală.

 

12.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului aparținând domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Mărăști nr.8

 

        D-na președinte Lokodi: Următorul punct privește transmiterea dreptului de administrare a imobilului aparținând domeniului  public județean, situat în strada Mărăști nr.8. Știți ca urmare a plecării Centrului pentru Protecția Copilului din acest imobil, imobilul a devenit liber și noi am dorit prin această hotărâre să rezolvăm solicitarea Muzeului Județean Mureș de a intra în posesia dânșilor și pentru folosința dânșilor, ca aici muzeul să își poată desfășura pe viitor mai bine activitatea lui. Dacă doriți ca domnul director al muzeului, prezent aici, domnul Pop să ne spună câteva cuvinte, sau dacă considerați că putem trece la soluționarea și votarea acestei hotărâri. Doriți domnule  director?

        D-l dir. Pop: Muzeul este o instituție în continuă dezvoltare. An de an în depozitele muzeului intră o mulțime de obiecte,  prin achiziții, prin colectări, prin donații și alte forme de adunare a materialului muzeal. Pe de altă parte, muzeul este cartea de vizită a orașului, a județului. Cunoașteți dvs, parte dintre consilieri, criza de spațiu cu care de ani de zile ne confruntăm. Am făcut și un proiect de fezabilitate pentru extinderea unei clădiri pe Horea nr.24, proiect ce a  fost depus la Alba Iulia și urma să fie inclus anul acesta într-un mare proiect de dezvoltare turistică din păcate s-a renunțat deocamdată la acest proiect, ca atare Consiliul Județean s-a gândit să ne transfere această clădire pentru a adăposti activitățile Muzeului Județean, cu excepția expozițiilor. În această clădire nu vom putea organiza expoziții întrucât este greu de ajuns vizitatorii acolo. Rămân activitățile de bază în clădirile pe care le cunoașteți, urmând ca toate celelalte activități referitoare la ateliere, laboratoare, cabinete de lucru, depozite ș.a.m.d. să funcționeze în această clădire. Eu v-aș rug să hotărâți în acest sens, transferarea clădirii respective în proprietatea muzeului. Vă mulțumesc.

        D-na consilier Iacob : Doamna președintă, vreau să vă informez cu regret, că acest spațiu pe care îl așteaptă muzeul, deja este închiriat  etajul III din mandatul trecut, pentru Liceul de Artă. Vreau să vă spun, îmi susțin școala, sunt angajata Inspectoratului Școlar și trebuie să apăr acest  domeniu. Tot dintr-o lipsă de colaborare între comisii s-a produs această suprapunere. În mandatul trecut Consiliul Județean și primăria  au fost de acord ca acest spațiu să fie închiriat Liceului de Artă. Liceul de Artă are peste 1000 de elevi din tot județul. Liceul de Artă găzduiește elevi din tot județul de etnie română, maghiară și altele. Duce o lipsă acută de spațiu. Dacă acest spațiu va fi luat, ei vor rămâne în stradă. Să ne înțelegem . Știu că aveți înțelepciunea necesară, dar eu aș vrea să fie favorabil răspunsul. Să le dăm și lor, să  împăcăm pe toată lumea.

        D-na președinte Lokodi: Este un alt subiect. Cunosc situația. Nu este închiriat, nu există nici un contract,  dar situația Liceului de Artă nu poate fi rezolvată cu acest etaj III. Întreg liceul trebuie să iasă din acea clădire până în 2007. În prezent spațiile de cazare pentru elevii care sunt în liceu sunt asigurate. Faptul că acolo se dorește să se extindă este un lucru….avem în vedere. Am vorbit ieri cu doamna directoare. Dorim să rezolvăm problema Liceului de Artă în întregime, începând de la săli de învățământ până la internat și cantină. De data asta trebuie să spun cu regret, 4 camere nu rezolvă problema. Dacă rezolva, să știți că era prioritară. Dar rezolvă problema muzeului care are nevoie de laboratoare, are nevoie să eliberăm din Palatul Culturii acele camere unde în prezent sunt depozite și am putea reda turismului și circulației culturale din oraș aceste spații. Faptul că noi am dat  3 sau 4 camere de la o jumătate de etaj, pe partea cealaltă este școala ajutătoare pentru copii, nu rezolva. Deci vă rog să informăm bine colegii, sunt colegi care nu au fost în acele spații, eu am fost, vă spun sincer, daca noi am băga acolo copii în starea în care este clădirea, am ajunge în gura lumii, pentru că spațiile de acolo sunt într-o degradare totală și nu sunt propice pentru un om. Reparații, în prezent, Consiliul Județean din buget nu poate să facă. Bine, v-ați spus părerea, acesta era răspunsul nostru.

        D-l vicepreședinte Groza: Cu toată disponibilitatea, doamna Iacob, dar domnul director nu a insistat cât a trebuit, dar muzeul are dificultăți extraordinare. Depozitele de la BCR sunt puse pe la etajul II și III. Nu se poate continua în formula asta. Pe de altă parte, sunt o serie de sedii revendicate. Mă refer la clădirea din 1 Decembrie 1918, unde sunt birourile Ansamblului Artistic Mureșul. Este clădirea Centrului de Creație. Și ea este revendicată. Deci noi trebuie să rezolvăm în mod unitar problema muzeului și a celorlalte instituții, nu putem să stăm doar în chirie. Sigur că suntem receptivi la doleanțele dvs. dar vrem expoziții, vrem să depozităm materialele muzeale unde trebuie, vrem acel laborator care este pe Bolyai, pentru că și acel imobil a fost revendicat și au fost somați să iasă de acolo, apoi este Muzeul de Științe ale Naturii, este în condiții de nedescris. Nu se poate continua trebuie să aibă un spațiu și la primele estimări renovarea etajul II și III costă vreo 700 milioane. Deci nu este la îndemâna noastră. Trebui e să rezolvăm, este necesar, absolut necesar să rezolvăm problema

        D-l vicepreședinte Frătean: Apreciez poziția doamnei Iacob ca un protector, așa cum îi cere și funcția pe care o are în învățământ. Aș atrage atenția în plus, față de ce au spus colegii mei,că acest proiect de hotărâre prevede la art.2  ” închirierea spațiilor pentru alte activități, precum și schimbarea destinației unor spații, se va face numai cu aprobarea consiliului județean”. Cu alte cuvinte, așa cum a spus și doamna președintă și domnul vicepreședinte Groza, noi suntem în ipostaza de a analiza foarte serios toate spațiile și toate instituțiile din municipiul nostru, nu numai  cele pe care le ordonăm noi direct, ci și altele cum sunt cele de învățământ, va trebui să avem o abordare împreună cu primăria Tîrgu Mureș  pentru aceste lucruri iar posibilitatea ca se reglăm spații pentru exerciții muzicale, pentru că de asta era vorba în această clădire, cred că rezistă până la rezolvarea globală a problemei Liceului de Artă și a Muzeului. Art.2 ne permite acest lucru.

        D-l consilier Lădariu: Doamna președintă, domnilor colegi sunt membru al comisiei socio-culturale și mă aflu în poziția de a spune că ambele părți au dreptate. Dar acum avem o ordine de zi. Și trebuie să votăm ceea ce  avem pe ordinea de zi. Cred că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru a fi împăcată și cealaltă parte pentru că e foarte important ca învățământul să primească spațiul necesar ca să își poată desfășura  activitatea. Situația de față, cred că oricine a trecut pe la muzeu, spațiile sunt supra aglomerate, au nevoie de aceste spații. Eu propun să votăm ce avem pe ordinea de zi urmând să se găsească o soluție și pentru învățământ. Este un lucru foarte important, legat de acest spațiu, dar acum să votăm ce avem pe ordinea de zi.

        D-l consilier Benedek:  Ca fost președinte al comisiei de specialitate timp de 8 ani de zile cunosc problemele muzeului, dar îmi place să cred că trebuie să protejăm și învățământ și copiii. Merg mai departe, eu aș veni cu o soluție de a amâna verdictul. Foarte bine au spus dl vice președinte Groza și Frăteanu și au spus că trebuie rezolvată problema cu toată complexitatea ei. Aceasta complexitate înseamnă urgent inventarierea tuturor problemelor. Dezbaterea în comisia de specialitate a celor ce trebuie urgent rezolvate și după aceea să venim în fața plenului județean. Deci eu voi vota pentru a amâna acest subiect.

        D-l consilier Simon: Deci au vorbit  mai mulți înaintea mea și au spus ce am vrut să spun și eu. Austeritatea este motivul pentru care cultura și învățământul, mână în mână concurează pentru aceste obiective, am vrut să propun  exact ce a spus dl. Benedek Imre. Deci de asta am spus că nu voi repeta și eu sunt pentru amânarea acestui lucru, mai ales că eu așa simt că la comisia de specialitate noi nu am dat un verdict, nu am dezbătut în amănunt predarea acestor spații.

        D-l consilier Țintoșan: Mulțumesc. Eu cred că cazul este exact exemplificarea a ceea ce a spus dl Benedek la început, că nu există o legătură între executivul Consiliului Județean și comisiile din cadrul Consiliului Județean. Mă uitam la d-l Tatár și râdeam amândoi pentru că în comisia juridică noi ne-am dat acordul vrând să facem bine, ca această suprafață să fie ocupat de către Muzeul Județean. Nici nu știam că un etaj este al școlii și eu personal nu vreau să fiu pus în situația de a alege între școală și muzeu.

        D-na președinte Lokodi: Eu am făcut precizarea că nu a fost dat. Aici funcționa Centrul de Protecție 3, era internatul de băieți. Nu a fost dat nimănui, nici prin închiriere nici în folosință, nici în administrare. S-a eliberat pentru  că acești copii au fost plasați în familii sau în altă parte, conform modificărilor din Direcția Generală Protecția Drepturilor Copilului , am fost noi și am văzut ce e acolo, v-aș ruga frumos, chiar dacă veți vota, să mergeți pe acolo să vedeți ce este, că merită.  A venit muzeul ………. este vorba de acel loc care are ieșirea înspre str. Mărăști; într-o parte e școala ajutătoare, în cealaltă parte avea intrare din spate pentru internatul copiilor, jos la parter aparține tot școlii ajutătoare. Și sus sunt, și de o parte și de alta, 4  camere, în prezent într-o stare foarte gravă, plouă înăuntru, podul este rupt, la etajul II încă se poate face o renovare dar parchetul tot este distrus. Jos canalizarea iese afară în pivniță. Este dat cu var. Deci acolo să bagi acum niște copii, în primul rând SANEPID-ul nu ne-ar lăsa să băgăm copii acolo. Și nu rezolvăm problema liceului pentru că Liceul de Artă și Muzică, clădirea în care funcționează, a fost restituită proprietarului. Tot liceul trebuie rezolvat. Deci până în 2005 clădirea trebuie predată fostului proprietar. În 8 camere, hai 10 camere rezolvată problema liceului? NU. Dar rezolvă problema muzeului care nu are spații pentru laboratoare  care nu are spații pentru depozite. Noi nici nu am dorit…..în momentul acela noi ne-am gândit să fie doar depozite pentru că dacă dumneavoastră acolo ați merge la serviciu zilnic, nu cred că v-ar plăcea. Deci asta este situația în momentul de față

        D-l consilier Țintoșan: Deci Inspectoratul Școlar nu are nici un contract de închiriere pe etajul III în clădirea aceea.

        D-l vicepreședinte  Groza: Să vă spun. Etajele  II și III sunt goale. Nu sunt folosite de luni de zile. S-au dorit și alte abordări. Dar nu există stare de incompatibilitate. În momentul în care școala specială care deține parterul și etajul I, vor dezafecta spațiul, pe cale amiabilă o ca să ajungem să dăm și celor de la liceu. Dar am spus trebuie să ne gândim și la celelalte probleme legate de  Centrul de Creație. Dar o să rezolvăm o parte și din problema Liceului de Artă. Dar să rămână aceste etaje goale de luni de zile, iar muzeul să se confrunte cu o lipsă acută de spațiu……nu văd de ce sa mai amânăm.

        D-na președinte Lokodi: Domnul consilier Benedek solicită procedural cu toate că a luat cuvântul…….

        D-l consilier Benedek: Mulțumesc. Procedural ce înseamnă? Suntem 3 care am propus amânarea subiectului. Dacă am propus acest lucru trebuie votat. Dacă votați, atunci vom vedea dacă această propunere, plecând de la 3 consilieri, are sau nu susținere. Dacă nu are discutăm mai departe. A doua problemă, vă rog  frumos, vreau să facem cât mai multe și cât mai bine dar nu se poate dialoga fără acordarea cuvântului de doamna președintă care este obligată să conducă această ședință, fără să vă dea cuvântul sau să dea la cineva…….să  nu se poate interveni. Iar cine a luat cuvântul să fie lăsat să termine și să primească cel puțin 5 minute.

        D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc pentru sprijin domnule Benedek. Permiteți-mi să dau cuvântul domnului Pokorni care s-a înscris pe listă înainte să votăm

        D-l consilier Pokorny: Înainte de vot, domnul coleg, toată lumea are dreptul de a-și susține ideea pe care o dorește. Eu sunt legat sufletește oarecum de această  școală,  fiul meu a terminat Liceul de Artă. Cunosc destul de bine școala, cunosc și faptul care aici nu s-a spus că studiul  se desfășoară  vis-a -vis în condiții foarte precare. Muzeul, pe de altă parte, este emblema unui județ care la ora actuală are probleme deosebite și, chiar nu s-a pomenit, se dărâmă gardul în strada Horea la Muzeul de Științe ale Naturii. Și acolo va trebui intervenit ca să nu ne facem de râs. Muzeul are repartizate săli și laboratoare în  mai multe locuri. Problema muzeului dacă se poate rezolva printr-o clădire actualmente părăsită și în stare degradată, este foarte bine și consider că merită ca să votăm pentru aceasta, iar pe de altă parte doresc să subliniez în cunoștință de cauză ce a spus doamna președintă și cei doi domni vicepreședinți, problema Școlii de Artă, a Liceului de Artă, nu se poate rezolva prin aceste spații insalubre. Vă mulțumesc.

        D-na președinte Lokodi: Dacă nimeni nu mai are nici o intervenție. Supun la vot faptul dacㅅ… ordinea de zi a fost votată și nimeni nu a ridicat nici o obiecție totuși supun la vot dacă sunteți de acord cu amânarea acestei…….. procedural dl. Giurgea.

        D-l consilier Giurgea: Mulțumesc. Desigur că respect foarte mult…….. fetițele mele amândouă au terminat la Liceul de Artă. Dar noi am aprobat o ordine de zi fără amendamente și vă rog să supuneți la vot ceea ce e pe ordinea de zi.

        Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠(Balogh, Iacob, Benedek, Szabo).

         Art.2 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 „împotriva” (Balogh, Iacob, Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 „împotriv㔠(Balogh, Iacob, Benedek, Szabo).

         Art.4 Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 „împotriva” (Balogh, Iacob, Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „împotriv㔠(Balogh, Iacob, benedek) și 1 „abținere” (Szalkay)

 

13.Proiect de hotărâre privind organizarea activității de control trafic rutier

 

D-na președinte Lokodi: Vă rog, domnilor consilieri, domnul Groza propune un ritm alert. Alert dar nu coleric. V-aș ruga domnilor, dacă îmi permiteți, să trecem la următorul proiect de hotărâre privind organizarea activității de control trafic rutier. Cum știți, Consiliul Județean are în dotare un cântar și a dorit ca acest cântar să fie exploatat de un serviciu nu pot să-l numesc, de un grup de lucru, aceasta va fi denumirea corectă, alcătuit din funcționari de la Consiliul Județean și nu de către Direcția Tehnică de Drumuri și Poduri Județene așa cum a fost până acum. Dacă are cineva vreo intervenție, dacă nu să trecem la vot pe articole. Propunere, dar aceea nu e intervenție.

D-l consilier Giurgea. Sigur că știm exact despre ce este vorba și eu din nefericire sunt sancționat și nu numai o dată, nu vreau să fac o propunere să nu mai fiu sancționat, există legislație în vigoare care trebuie respectată. Vreau să spun mai mult. Termenul cântar. Cred că este o ilegalitate și domnul secretar poate să ne confirme sau să infirme. Controlând și verificând mașinile care trec sau folosesc drumurile județene de ce să nu preluăm activitatea de control la Consiliul Județean împreună cu cântarul. Mi se pare că șchiopătând preluăm cântarul și controlează traficul de persoane care nu aparține Consiliului Județean și nu poate fi controlat de Consiliul Județean. Atunci clar și concret spun așa, preluăm cântarul și preluăm și activitatea de control și dacă facem acest lucru precis că vom avea și beneficii. Chiar dacă prin ce am spus la început voi fi și eu faultat pentru că am mașini de transport, dar legea e lege și nu tocmeală.

D-na președinte Lokodi: Deci doar atât domnule consilier, este o propunere pertinentă și la locul ei, mai mult, ați putea domnilor consilieri, ați putea veni cu niște propuneri de legi locale, regulamente,  cu niște hotărâri, în sensul de a realiza niște venituri pentru Consiliul Județean ca urmare a utilizării acestor drumuri județene. Deci va fi de viitor, deocamdată am luat această măsură și urmează ca dumneavoastră, până la ședința  următoare să faceți o propunere, o hotărâre, să vedem în ce mod, conform legii, putem să stabilim și noi o taxă de utilizare după categorie, după greutăți, nu sunt specialist, nu doresc să fiu specialist și în acest domeniu, îmi ajunge ce am învățat  în aceste 3 luni. Cred că ar trebui dumneavoastră să lucrați și eu să verific doar dacă din punct de vedere juridic corespunde.

D-l consilier Radu: Propun ca această hotărâre să fie amânată pentru ședința următoare,  să fie analizată.

D-na președinte Lokodi: E aceeași problemă. În ordinea de zi am acceptat…votăm și dacă nu sunteți de acord,  votați împotrivă.

D-l consilier Radu: La art. 1 aș propune așa: „începând cu data de 1 ianuarie 2005 activitatea de control, trafic rutier pe drumurile județene și eliberarea autorizațiilor speciale pentru depășirea limitelor legale de tonaj sau gabarit ale vehiculelor” ….ce se întâmplă la noi în agricultură? avem combine și tractoare care depășesc gabaritul. Aceste utilaje traversează drumurile sau au o activitate foarte scurtă și nu pot să plătească. Agricultorii noștri sunt într-o situație financiară destul de precară și ar fi bine să specificăm acest lucru să îi scutim pe agricultorii mureșeni de asemenea taxe sau să îi oprească să îi amendeze pe drumurile mureșene.

D-na președinte Lokodi: Această propunere poate să apară foarte bine în acea hotărâre nouă care va stabili taxele. Dar deocamdată prin hotărârea aceasta nu stabilim taxe și există în momentul  de față o reglementare legală cum se circulă și cine depășește. Pentru că dacă nu se referă la aceste utilaje agricole atunci nici nu se va aplica. V-am spus…….dl Togănel, cine cunoaște, eu ar trebui să iau legea și să văd cum e problema cu combine, utilaje care circulㅅ?

D-l Togănel: Doamna Bochiș să dea răspuns la această problemă. Deci legal, nu sunt exceptate….

D-na președinte Lokodi: La specialist  sunteți de acord să-i dăm cuvântul?

D-l Suciu Marian, ARR Mureș: Permiteți,  din punct de vedere legal, se referă la taxe de drum privind doar vehiculele care transportă mărfuri. Deci nu se pune problema  de asemenea utilaje.

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumim, deci atunci nu e nevoie de nici o precizare. V-am spus că există prevedere legală pe care momentan poate noi nu am avut posibilitatea să o studiem. Dacă sunteți de acord și nu mai sunt intervenții să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru”

Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru”

Art.3 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru”

Art.4 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru”

Art.5 Se aprobă cu 33 voturi ”pentru”

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 2 nu au votat  (Frătean, Groza), 1 „nu a votat” (Brassai)

 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, în trafic județean și interjudețean limitrof, pentru anii 2005 – 2007

 

D-na președinte Lokodi: Hotărârea care urmează privește aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic județean și interjudețean limitrof, pentru anii 2005 – 2007. Comisia de servicii publice a avizat favorabil cu următoarele  mențiuni pentru traseul Tg. Mureș–Iernut, în orele de vârf să se introducă autobuz, pentru traseul Tîrgu Mureș–Cerghid să rămână numai 6 curse, orarul traseelor menționate se va stabili de comun acord cu transportatorii în cauză. Dacă cineva dorește să facă vreo intervenție.

D-l consilier Popa: În calitate de președinte al acestei comisii, doresc să fac o mențiune. În aviz am trecut că în traseul Tg. Mures-Cerghid să rămână numai 6 curse. În urma solicitărilor primăriilor s-a renunțat la acest traseu, s-a scos din program.

D-na președinte Lokodi: Deci cu această precizare, se scoate acest traseu. Mulțumesc.

D-l consilier Tatár: Doamna președintă, stimați colegi, am toată stima pentru comisia respectivă și sper să întocmească un plan mai bun pentru județ. Totuși văd că aici a fost o solicitare privitor la un program mai mare ca Parcul industrial și Aeroportul să fie legate de alte orașe. Adică pe traseul Luduș–Sovata nu știu care comisie a zis că momentan nu e optim să facem acest transport. Eu așa știu că Parcul industrial trebuie să aibă legătură cu partea aceasta a județului și alte părți ale județului și mai ales cu Aeroportul în care am investit miliarde pentru a deveni un Aeroport internațional. Aș vrea să supun plenului votarea acestui traseu,  suplimentarea programului cu acest traseu.

D-l consilier Radu: Uitându-mă în această hotărâre am văzut o serie de trasee unde efectiv nu există microbuze sau autobuze. Adică nu se circulă. Ele sunt introduse și nu execută acest lucru. Și acești locuitori ai județului Mureș, în special în zone izolate sunt pur și simplu neglijați de ani de zile, nu au cu ce să se deplaseze pe distanță de zece  km, chiar mai mari, la un medic sau la necesitățile pe care le au. Am văzut în această hotărâre că consiliile locale pot să organizeze, să recomande organizarea unui serviciu public de transport local, dar aceste consilii locale nu au fonduri, trebuie bani pentru treaba asta. Eu aș propune ca totuși să se analizeze aceste trasee și unde există cazuri, eu am exemple și dacă vreți vă spun mai multe, să găsim o soluție ca și acești locuitori ai județului să beneficieze cel puțin de o cursă pe zi. Și probabil că dl consilier Veress e mai în temă cu treaba asta, eventual să revenim la această hotărâre și la viitoarea ședință de consiliu să ni se precizeze dacă se pot realiza asemenea trasee, dacă se pot executa.

D-na președinte Lokodi: Sper că veți primi răspunsul, dar imediat, prima dată să ascultăm fiecare consilier apoi, eventual comisia de specialitate va răspunde.

D-l consilier Szalkay: Mulțumesc. Eu sunt de părere că dacă tot invităm specialiști aici putem să ne consultăm cu ei, fiind aici dl Suciu președinte al ARR să își spună cuvântul dacă aceste cereri au fost pertinente sau nu, mulțumesc.

D-l consilier Giurgea: Sincer aș vrea să apreciez, cât se poate de corect, munca este extraordinar de mare, muncă pe care trebuie să o depună în fiecare an Autoritatea Rutieră Română și să ne felicităm că rămâne valabilă hotărârea ARR Central ca această licitație să fie valabilă 3 ani, din foarte multe considerente, nu intru în amănunte, atât de ordin, dacă vreți, al interesului privat cât și al agenției. Aș vrea să intervin pe 2 probleme punctuale. Sigur comisia de specialitate, în primul rând vis-à-vis de solicitarea  domnului Tatár, să ne spună  care este poziția dânsului, de ce în comisie nu au aprobat această solicitare și după aceea să îmi dați voie la acest punct să mai revin cu unele precizări eu fiind transportator de meserie. Aș vrea să spun că programul de transport de anul trecut,  tot așa, cu multe greutăți, cred  că l-am parcurs în 2 ședințe de consiliu, a fost aprobat, dar nu a fost respectat în varianta licitată. Acum văd că se intervine iar, că nu s-a introdus cursa de amiază, respectiv la Iernut, un autobuz. Țin minte solicitarea a fost făcută de dl consilier Veress o motivație să zicem nu de ordin personal dar și dânsul era doritor să se introducă acel autobuz, fiindcă fiica sa nu a avut loc sau a fost înghesuită în microbuz. Vreau să întreb ARR și operatorii de transport de pe acest traseu de ce nu a respectat hotărârea luată și programul de transport. De ce nu a introdus acel autobuz de anul trecut. În caietele de sarcini sunt prevăzute conform prevederilor legale niște norme. Microbuzele care execută trasee județene și interjudețene și nu au loc de bagaje, trebuie să aibă remorci sau posibilitatea de a transporta bagaje. Și să nu vă spun că multe lucruri nu s-au respectat vis-a-vis de anul de fabricație sau de vechimea mijloacelor de transport de pe traseu. S-au câștigat licitații cu mijloace de transport de o vechime și s-au făcut cu altele. Nu vreau neapărat să critic pentru că am început cu un lucru meritoriu și de mare detaliu acest plan a fost foarte greu întocmit sunt multe aspecte care concură și la calitățile pozitive și nu vreau să intru în detaliu și felicit ARR dar îl invit respectuos pe dl director al ARR să fie mai atent la ce se întâmplă după licitație. Pentru că la licitație și în timpul acesteia toată lumea e corectă, iar după aceea mai puțin corectă și nu respectă prevederile sau dacă vreți caietele de sarcini. După răspunsul comisiei de specialitate doresc să mai intervin la acest punct.

D-na președinte Lokodi: Vă rog, dacă doriți, să spuneți acum ce doriți, v-am dat dreptul a doua oară. Ați mai vorbit la început.

D-l consilier Giurgea: Am mai vorbit la punctul acesta? Am vorbit la punctul 13, la 14, am vorbit o singura dată la 14, nu acum, dar în sfârșit….ceea ce vreau să vă spun și să fie bine înțeles pentru colegi, deși paradoxal poate contravine prima parte a părerii mele cu cea de a doua. Vreau să se înțeleagă foarte bine că solicitarea unui traseu pe ruta Luduș – Sovata, având în vedere că este o stațiune atât Sovata, cât și Praid, nu este rău venită. Este chiar binevenită pentru orice călător care se urcă în Luduș sau Iernut și se dă jos la cap de linie, la destinație. Este bine pe de o parte, dar este rău pe de alta, pe acest traseu nou solicitat și probabil aceasta este și părerea comisiei, sunt trei trasee. Ce se întâmplă, din experiență proprie, aceste mașini opresc în toate stațiile de la Luduș până la Sovata. Oprindu-se în toate aceste stații perturbează programul de transport, se suprapune peste programele de transport a celor care au traseele respective și vor fi dispute între operatorii de transport care câștigă grupa de traseu, respectiv între cele trei trasee și acest operator de transport care câștigă Luduș-Sovata. Chiar dacă se va introduce acest traseu există varianta și știm operatorii de transport, de a merge cu ușile închise. Este puțin probabil să respecte toți șoferii acest lucru să se meargă cu uși închise pe porțiunea de traseu unde într-adevăr sunt probleme. Vă spun din capul locului că nu se va respecta, vor merge cu uși deschise și în stațiile unde nu ar trebui să oprească. Având în vedere înainte de a vota aceste considerente, am spus și partea bună și partea rea și urmează  și sigur toți aici de față urmează să discerneți în modul cel mai bun și favorabil atât  călătorului în primul rând dar să nu uităm nici operatorul de transport.

D-l consilier Veress : Mulțumesc. Stimați colegi, eu în primul rând aș vrea să dau un răspuns colegului meu Radu, la întrebarea, respectiv la problema ridicată de dânsul, aș vrea să menționez că acest program este alcătuit ca un program care va fi supus aprobării, care este un mers al autobuzelor final. Acest program va fi supus licitației și dacă nu sunt transportatori care să participe la licitarea grupei respective, din păcate și cu părere de rău, acest traseu rămâne neoperat. Și bine ați ridicat, în vederea direcției de specialitate a aparatului propriu stă  în vizor de a studia posibilitatea subvenționării sau ajutarea acelor consilii locale sau chiar a Consiliului Județean, a bugetului Consiliului Județean,  pentru a crea posibilitatea localităților îndepărtate și izolate de a duce la șosea. Deci acesta e doar un program, ce va fi supus aprobării și programul respectiv va fi…. are cursul, are dreptul de a participa la licitație conform programului acestuia.

D-na președinte Lokodi: Aș dori să vă spun, dl coleg, că timp de 4 săptămâni aproape s-a dezbătut în comisia de specialitate, de 3 ori chiar în comisie lărgită, împreună cu operatorii, acest program și am avut toate solicitările care au venit către noi, avem centralizate solicitările, avem înglobate acel proiect pe care dl Suciu l-a pus la dispoziție, a fost îmbunătățit unde era posibil, unde existau condiții minime de exploatare a drumurilor, sunt unele localități unde doar pentru copii și am insistat și o să urmăresc ca acei transportatori care vor câștiga aceste licitații, o să rog primarii să îmi semnaleze dacă nu se respectă rutele și dacă nu vor fi transportați copiii. Pentru Consiliul Județean e foarte important să se realizeze acest serviciu, mai ales unde iarna copiii vin de la 6, 7 km și vom sprijini acele consilii locale care nu au posibilitate, acolo vor fi primordial făcute investiții pentru drumuri pentru a putea asigura transportul. La asta lucrăm și acum,  în momentul de față din fonduri PHARE ce mai avem și sperăm că vom mai primi fonduri la drumuri ca să putem să lărgim această activitate primordială a noastră. Dacă mai dorește cineva?………D-l Radu procedural

D-l consilier Radu: Sunt convins că văd că sunteți cu sufletul față de acești locuitori care nu au posibilitatea să conducă  Mercedes-uri și să aibă trasee tip Valea Mureșului și vă rog să îi sprijiniți. Vă mulțumesc

D-l Suciu ARR: Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și că m-ați invitat și aș vrea să dau, ca specialist, câteva răspunsuri în primul rând domnului Giurgea și apoi domnului Tatar. În ce privește spațiul de bagaje, în prezent avem licențiate în jur de 400 de microbuze. Remorca trebuie doar la microbuzele de categoria a doua și după cunoștințele mele nu pot să spun 100%, dar sunt  cel mult 20 de bucăți la categoria a II-a. Deci în lege scrie, dacă ai categoria a doua de clasificare, obligatoriu remorca să o tragă după ele. Sunt, nu contest, 5,6 sau 10 care circulă pe județ care nu au remorca după ele. Este adevărat. Cât privește capacitatea de transport, dacă nu intră într-un microbuz, operatorul are obligația să dubleze pe aceeași cursă cu încă un microbuz. La intervenția dvs. privind autobuzul plin, aveți dreptate, dar să știți că în scriptic la ARR este licențiat autobuz. Acum știți și dvs. multe, știu și eu, un război nu poți face cu operatorii. Dar eu o să mă angajez în fața dumneavoastră că după licitația aceasta o să verific să se respecte întru totul. În ce privește intervenția domnului Tatár, îmi pare rău că s-a ajuns în această situație în care dvs. trebuie să luați o hotărâre privind introducerea unui traseu sau nu, în condițiile în care există o comisie abilitată care trebuia să rezolve aceste probleme, eu așa zic, părerea mea. Încă de la început trebuie să vă spun că problema ridicată este de fapt un conflict de interese între doi operatori. La ședințele pe care le-am avut cu operatorii, aici fiind și patronatul am convenit, deci programul actual de transport, conform legii s-a întocmit pe baza vechiului program cu propuneri ale consiliilor locale, ale Consiliului Județean și consultarea patronatului. Probabil unii dintre dvs. știu că au fost lupte puternice acum 2,3 ani privind atribuirea de trasee, la licitația veche. De bine, de rău, am muncit și cu comisia veche și cu comisia nouă din actuala legislatură cât de cât să îi punem pe fiecare pe făgaș, urmează ca acești doi operatori, la licitația veche s-au insultat unul pe celălalt, acuma încep să facă skandenberg. Deci la ședință ne-am înțeles ca fiecare să își vadă de traseu, cât privește acest traseu, trece, cum spunea și

d-l Giurgea, trece prin 3 grupe sau 4, comisia a invocat discuțiile avute cu operatorii dar eu vă dau un exemplu uitați la poziția 14 este un traseu care nu a existat, Tg. Mureș-Cerghid-Bahnea-Bălăușeri, deci se face o buclă care iarăși  trece prin 3 sau 4 grupe,  nu a existat în programul anterior. La intervenția a doi membri din vechea și actuala comisie a fost introdus, nu vreau să acuz pe nimeni dar e suspect că totuși favorizează una dintre părți. Și pentru că m-ați consultat și mi-ați cerut părerea ……nu înțeleg înverșunarea de a se introduce un nou traseu. Pentru că mi-ați cerut părerea…nu vreau să mă implic în această dispută pentru că trebuie să fiu echidistant. Fie sunt excluse ambele, fie sunt introduse independent fără să fie într-o grupă sau cealaltă. Licitația va avea loc pe calculator și cine câștigă, câștigă.

Propunerea mea: Există un traseu care normal încalcă convenția dintre operatori, fie se scoate și acela și nu se introduce propunerea   dlui Tatár, la pct.14  să se scoată ca să fie echidistant.

D-na președinte Lokodi: Nu am înțeles, pentru mine e foarte complicat.

D-l dir. Suciu: Punctul 14, cred Tg. Mureș–Bălăușeri-Cerghid, deci sunt vreo 4 grupe.

D-na președinte Lokodi: Și să se scoată acest traseu?

D-l dir. Suciu: Să se scoată, pentru ca să fie echidistant

D-na președinte Lokodi: Și atunci ce  traseu să fie?

D-l dir. Suciu: Să fie eliminat, să fie echidistant

D-na președinte Lokodi: Traseul propus de Tatár nu dorește să lege Bălăușeriul, nu merge pe ruta Târnăveni, Bălăușeri dorește să vină Luduș- Ungheni-Tg. Mureș…

D-l dir. Suciu: Eu am făcut o paralelă, există un traseu care merge în aceste 4 grupe este  în program deci fie îl scoatem și pe acela ca să fie echidistant fie îl introducem și pe acesta. Dacă vrem să fim corecți să fim corecți cu toți operatorii, nu să îi favorizeze pe unii…

D-l dir. Bartha: Mulțumesc. Legat de precizarea domnului Suciu la traseul respectiv, punctul al 14-lea pe program, vreau să îi aduc aminte că el în programul prezentat pe anul acesta este prins în programul dvs pe care noi l-am îmbunătățit, dar dacă vă aduceți aminte că la solicitarea localnicilor de la Bahnea chiar atunci când acest traseu Bălăușeri-Bahnea, era traseul Bahnea-Balauseri-Tg Mureș, eu am insistat să meargă prin Cerghid. Numai că totdeauna autobuzele de la Târnăveni, iar noi am solicitat și împreună cu dvs, cu operatorul de la Târnăveni, ați dat licență de traseu cu ușile închise pe care le respectă și la ora actuală. Acei 2 operatori au căzut de acord să le execute la solicitarea locuitorilor din Bahnea. Au vrut să se introducă curse suplimentare care nu știu dacă s-au acceptat sau nu dar cu foarte mare greutate s-a acceptat. Vreau să precizez vorbesc mai mult în numele călătorilor. Am încercat să luăm în vedere interesele călătorilor pe care prea puțin …….eu circul cu aceste autobuze și văd ce se întâmplă pe traseu. Nu zic, este un program bun, dar e un program care nu a existat în zece ani de zile și acum a început să se îmbunătățească. Am solicitat ca acele localități care sunt izolate și nu se poate face un traseu separat către fiecare cătun sau sat unde există bătrâni, elevi, oameni care doresc să lucreze undeva. Cu mari insistențe asupra operatorilor care au avut curajul ca de la Reghin să ia traseele spre Bălăușeri, Sovata, Sângeorgiu de Pădure la insistențele mele și a celor de la liceu, a primarilor ca să nu renunțe la traseu, oamenii să aibă încredere că pot pleca de acasă și au cu ce veni. Viața socială s-a schimbat și a trebuit să suplimenteze microbuzele și trebuie schimbate cu autobuze, asta este problema. Am ținut cont și de operatori, cum a spus dl Suciu, aici se va da o lupa pe licitații pe trasee, pe împărțirea pieții. Practic operatorul are profit–câștigă. Călătorul vrea să ajungă la lucru. Este vorba de împărțirea pieții. Operatorii care au fost până acum pe grupe cumva am reuși cu ajutorul domnului Suciu care a fost invitat la toate ședințele de comisie și împreună, centralizând solicitările primăriilor, elevilor, a operatorilor, unde să se introducă? Am încercat să le împărțim în așa fel încât operatorii să nu piardă și călătorii să aibă câștig de cauză. Dl. Tatar nu spune, că la Bărdești au fost două- trei ședințe, au venit localnicii au spus că  nu mai băgați autobuze, nu mai băgați decât la orele de vârf, băgați microbuze. Nu ne plimbați prin Chinari sau Porumbeni. Cu toate astea am înțeles. Am spus trebuie să dau de lucru la șoferii mei, am înțeles nu am încercat să le schimbăm, am încercat să le îmbunătățim programul după cum a dorit și operatorul .Autobuzele nu se pot schimba, care sunt nici nu știu dacă ar mai putea să circule la ora aceasta pe șoselele acestui județ. Nu este un program bun, dar e mai bun decât cel pe care l-am avut rutele sunt echilibrate, orice mișcare șuntează pe celălalt. Orice mișcare. Cum prevede traseul sau schimbarea mijlocului de transport pierde puncte la licitație. De asta nu am încercat să lucrăm la grupe. Între-adevăr din greșeală, și am rugat comisia, la grupa  șase care este acolo, acel traseu nu a fost atribuit timp de unul sau doi ani de zile Tg. Mureș-Roteni, ……s-a adjudecat o singură cursă Tîrgu Mureș-Suveica. Noi am crezut că se impune ca operatorii să ia grupa aceasta, dar asta implica 4 microbuze +1 de rezervă. Eu aș fi propus ca acest traseu să rămână independent să se poată adjudeca și să primească punctajul maxim pe traseul care l-a făcut iar celelalte să se liciteze. S-a dorit să se bage în grupele existente, iarăși dezavantajăm pe ceilalți. Poate că da, dar operatorul acesta a venit revoltat știți la….câți locuitori sunt? 300 de locuitori. 300 de locuitori și au venit operatorii, în asociere, să facă zece trasee la Suveica de la 4.30 până la 23.30. Ce este asta? Deci sunt mult mai multe probleme decât…..

D-na președinte Lokodi: Dl. Veress vă consult, s-a prezentat încă domnul Benedek, domnul Tatár, dvs. urmați, dacă doriți acum sau ca și șef de comisie doriți la urmă? Deci cum doriți dvs. acum sau la urmă? Dacă îmi permiteți să consult, vă mulțumesc.

D-l consilier Veress: Mulțumesc pentru cuvânt. Cu privire la propunerea domnului Suciu față de care am un respect deosebit, suntem de ani de zile colaboratori și luptăm pentru binele populației, dar propunerea respectivă de a scoate din grupa a treia traseul 14 nu este deloc benefică, mai cu seama că sunt și din zona respectivă și s-a format deja acest traseu. Toată Valea Târnavei, de la Bălăuseri până la Idrifaia-Bahnea, este operat de acest transportator. Probabil este să nu treacă prin Cerghid. Bun, să nu treacă dar să nu se scoată pentru că Bahnea-Idrifaia-Suplac-Coroisânmartin nu are nici un alt mijloc de locomoție pentru Tg Mures. Rog să se înțeleagă treaba asta. Bine, intersectează cursa respectiv, traseul Cerghidului, atunci se întoarce frumos prin Bălăușeri. Din contră, noi vrem ca și văile respective să fie introduse în circulație, ca să scoatem populația necăjită din mediul rural. Vă mulțumesc.

D-l consilier Benedek: Tot ceea ce este muncă și muncă multă, până la urmă se simplifică dacă este bine făcută. Eu, care nu sunt specialist în acest domeniu, cred că dacă domeniul sănătății și așa v-aș fi reușit să vă bag în confuzie așa cum mă aflu eu, v-aș da un sfat și acest sfat este și vine din partea specialistului, îmi cer scuze nu înțeleg bine, dar dacă cineva în 17 min. nu poate să spună ceva ce a lucrat de trei luni, atunci e problemă. Deci dvs. cu responsabilitate ați afirmat ceva. O rută propusă de cineva nu știu pentru ce s-a propus. Nu am înțeles. Să fie lăsată sau să fie scoasă și aia. Atunci facem un lucru bun pentru că fiecare vorbește în interesul nenorocitului care folosesc aceste transporturi. Cât mai multe mașini, câți mai mulți prezenți la licitația electronică și cineva va câștiga. Viața urmează după aceea. Și atunci eu propun, ce propuneți dvs. Vă mulțumesc.

        D-l consilier Tatár: Mulțumesc. Domnul Giurgea a vorbește în numele meu și am dreptul la replică.

        D-na președinte Lokodi : Domnule Tatár vă iau cuvântul pentru a conversa în direct cu colegii. Dacă nu mai are nimeni nici o intervenție……

        Dl. Mora: Mulțumesc. Problema este așa cum a spus dl Benedek că noi asistăm la o discuție care nu e în domeniul nostru de competență și suntem puși în fața unui fapt să hotărâm la scoaterea unui traseu care nici măcar nu cunoaștem amănunțit problema. Aici este nepertinentă observația domnului. Benedek de la început în care dacă într-o comisie s-a discutat problema, au fost niște oameni care au hotărât anumite lucruri care s-au făcut sau nu prin negocieri, s-au stabilit anumite rute. Fiecare partid are în componența comisiei sau aproape toate partidele au reprezentanți, eu propun să trecem la vot pentru că dacă ne pierdem vremea pe discuții de rute, nu o să mai înțelegem nimic din această ședință. Cu alte cuvinte, vreau să vă rog să treceți la vot, pentru că dacă comisia sau șeful comisiei va cere încă un termen pt. discutarea acestor rute le putem da încă un termen dar nu are sens să pierdem vremea cu discuții de rute și trasee. Suntem aici ca să votăm un proiect de hotărâre.

        D-l consilier Popa: Nu țin neapărat să trag o concluzie la aceste discuții, dar vreau să vă spun că comisia a analizat foarte serios toate cererile, nu au fost puține, au fost 84 din partea primăriilor. Toți transportatorii au fost invitați să participe la aceste ședințe, au avut parte de proiectele inițiale ale acestui program de transport, bineînțeles nu pot fi toți mulțumiți, dar comisia a înaintat un aviz și îl susțin.

        D-na președinte Lokodi: Și aceasta a fost vocea președintelui comisiei. Trecem la vot. V-aș ruga frumos, avem două articole de votat la această hotărâre, dar înainte, vă consult. Dacă sunteți sau doriți ca să supunem la vot propunerea făcută în această ședință de colegul Tatár. Eu totuși vă supun la vot. Deci votăm dacă includem în program sau nu, dacă nu atunci votăm hotărârea. Deci cine este pentru includerea în program a propunerii făcute de dl Tatár Bela. Deci nu are… majoritate simplă…. deci se introduce în program această rută. Nu ați înțeles ce votăm? Deci eu am zis, domnul Tatár a propus să fie inclusă ruta Luduș–Tg Mureș– Bălăușeri– Sovata în program. Ce ați propus? Deci Luduș–Ungheni–Acățari-Bălăușeri–Sovata. Deci am supus greșit la vot, deci cine e pentru ca această  rută sa fie inclusa?

        Se supune la vot  cine este pentru includerea în program a propunerii făcute de dl Tatár Bela.

 

 

        Împotriva–11: Frătean Petru, Groza Emil, Antonie Mihai, Boloș Vasile, Giurgea Teodor, Lazăr Ioan, Magyarosi Erzsebet, Mora Acos, Socotar Gheorghe, Venczi Vidor, Veress Adam

         Abțineri-2: Ban, Popa

         Nu a votat-5: Iacob, Pokorni, Lădariu, Szamcsek, Tatar

 D-na președinte Lokodi:17 pentru, 15 nu, deci a trecut. Deci se vede că nu ați votat…se vede. Deci cine face o propunere nu votează. Domnul Togănel……la acest punct trebuia majoritatea celor prezenți. Atunci cu această modificare supun la vot proiectul de hotărâre.

        Art.1 Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, 15 voturi „împotriva”(Lokodi, Frătean, Groza, Antonie, Ban, Bolos, Giurgea, Iacob, Lazăr, Magyarosi, Mora, Popa, Socotar, Venczi, Veress) , 3 „nu a votat”(Kakasi, Tatar, Szamcsek)

         Art.2 Se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „împotriv㔠(Lokodi, Lazăr), 2 nu au votat (Tatar, Szamcsek), 1 „abținere” (Ban)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi ”pentru”, 3 „împotriva” (Lokodi, Lazăr, Socotar), 1 „abținere” (Ban), 4 „nu au votat” (Giurgea, Sămărghițan,Tatar, Szamcsek)

D-l vicepreședinte Groza: Aș dori totuși să recomand celor de la Siletina și transport local să dea dovadă de înțelegere pentru că rutele respective erau bune, au fost executate corect, găsiți o modalitate de a vă asocia, pentru că nu e bine să mergem pe excluderi, nu e bine, și eu cred că veți găsi înțelepciunea necesară pentru a găsi un modus vivendi cu cei care au făcut traseele respective.

 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică

 

        D-na președinte Lokodi: Trecem la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică. La ședința trecută am votat ce consilieri  fac parte din ATOP, azi în întregime și acele persoane care au fost propuse de către Prefectură, Consiliul Județean și celelalte organizații neguvernamentale cu reprezentanții săi. Aveți de făcut intervenții?

        D-l consilier Amza: Două cuvinte. La acest material, dat fiind că formațiunea noastră datorită voturilor colegilor, nu are un reprezentant în această comisie, ne vom abține de la vot.

        D-na președinte Lokodi: Da, este dreptul dumneavoastră. Putem trece atunci la votarea pe puncte?

        Art.1 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 7 „abțineri” (Amza, Diaconescu, Lădariu, Radu, Șopterean, Țintoșan, Venczi), 1 „împotriv㔠(Pokorni), 4 „nu au votat” (Szalkay, Brassai, Szamcsek, Benedek)

         Art.2 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 7 „abțineri” (Amza, Diaconescu, Lădariu, Radu, Șopterean, Țintoșan, Venczi), 1 „împotriv㔠(Pokorni), 4 „nu au votat” (Szalkay, Brassai, Szamcsek, Benedek)

         Art.3 Se aprobă cu 24 voturi”pentru” 6„abțineri” (Amza, Diaconescu, Lădariu, Șopterean, Țintoșan, Venczi), 1 „împotriv㔠(Pokorni), 4 „nu au votat” (Szalkay, Brassai, Szamcsek, Benedek)

         Art.4 Se aprobă cu 24 voturi”pentru” 6„abțineri” (Amza, Diaconescu, Lădariu, Șopterean, Țintoșan, Venczi), 1 „împotriv㔠(Pokorni), 4 „nu au votat” (Szalkay, Brassai, Szamcsek, Benedek)

         Hotărârea în întregime se aprobă cu Se aprobă cu 24 voturi”pentru” 6„abțineri” (Amza, Diaconescu, Lădariu, Șopterean, Țintoșan, Venczi), 1 „împotriv㔠(Pokorni), 4 „nu a votat” (Szalkay, Brassai, Szamcsek, Benedek)

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai    investiției „Reamenajarea și recompartimentarea clădirii corp D din cadrul  Centrului de Plasament nr. 1, str. Trebely nr.7”

 

 

D-na președinte Lokodi Aș trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Reamenajarea și recompartimentarea clădirii corp D din cadrul Centrului de Plasament nr. 1, str. Trebely nr.7”.Această hotărâre prevede doar aprobarea unor indicatori tehnico-economici reamenjarea și recompartimentarea în viitor a clădirii corp D din strada Trebely și pentru  D.G.P.D.C. Tot în această locație este și Asistența Socială. Asta este pentru viitor, nu în bugetul pe anul acesta…….dacă aveți vreo intervenție……dl. Pokorny

D-l consilier Pokorny: Vă mulțumesc. În Expunerea de motive și după informațiile pe care le am, D.G.P.D.C lucrează în niște încăperi închiriate, la ora actuală nu este bine, este normal să aibă un sediu propriu. În ceea ce privește clădirea aceasta, fostul leagăn, acesta a fost amenajat cu eforturi timp de 10 ani pentru îngrijirea unor copii, mulți dintre ei cu handicap. La ora actuală s-a interzis a se mai interna copii, în schimb cunosc mulți părinți care doresc ca copiii lor să fie duși dimineața până la amiaza, să fie incluși în niște programe de recuperare, fiind vorba de copii retardați. Cu un sacrificiu material, mult mai mic decât se prevede în art. 1 al acestui proiect, s-ar putea amenaja această clădire pentru acest scop, drept pentru care eu aș propune să se găsească o altă modalitate de a adăposti birourile pentru D.G.P.D.C.. Încă un argument, respectiv, ca să propun un vot negativ, este acela că începând cu 1 ianuarie D.G.P.D.C. se unifică cu cei de la Direcția Handicapaților, va fi un director general și o direcție  generală cu idei noi, cu structură nouă cu structura suprabirocratică care va avea alte idei și cărora nu le va conveni și poate nici funcționarea, iar această investiție nu va mai fi posibilă. Eu voi vota împotriva acestei investiții. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi : Mai  aveți intervenții?…..dacă nu trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 8 „împotriva” (Antonie, Bozodi, Iacob, Mora, Pokorni, Sămărghițan, Szabo, Țintoșan), 2 „abțineri”(Kakasi, Radu), 5„nu au votat” (Szalkay, Veress, Brassai, Szamcsek, Benedek).

Art.2 Se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 6 voturi „împotriva” (Antonie, Bozodi, Iacob, Kakasi, Pokorni, Szabo), 2 „abțineri” (Radu, Szalkay),), 4 „nu au votat” (Sămărghițan, Brassai, Szamcsek, Benedek)

Art.3 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 5 „împotriva” (Antonie, Bozodi, Pokorni, Szabo, Țintoșan), 4 „abțineri” (Kakasi, Radu, Sămărghițan, Szalkay), 3 „nu au votati” (Brassai, Szamcsek, Benedek).

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 6 voturi „împotriva” (Antonie, Bozodi, Iacob, Kakasi, Pokorni, Szabo), 3 „abțineri” (Radu, Szalkay, Sămărghițan), 3 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek).

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției „Instalații de climatizare la Palatul Culturii Târgu Mureș”

 

 D-na președinte Lokodi: Trecem la următorul punct, aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizați ai investiției ”Instalații de climatizare la Palatul Culturii Tîrgu Mureș”. Așa cum vedeți din Expunerea de motive este nevoie de încă o alocare de la buget ca să se facă această investiție deoarece fondul ce a fost aprobat inițial nu este suficient pentru finalizarea acestor lucrări.

D-l consilier Lădariu: Mă voi referi probabil la o neînțelegere din partea chiar a unor consilieri în legătură cu acest proiect. Nu este vorba de aclimatizarea întregii clădiri. Este vorba de Sala mare unde au loc spectacole, Sala mică, Sala de oglinzi. Este un punct de atracție turistic și cultural al județului Mureș. Am făcut aceste precizări pentru a nu se fabula și a nu se  exagera. Sunt de acord și votul nostru trebuie să o încurajeze.

D-l vicepreședinte Frătean: Este o lucrare extrem de dificilă ținând cont de calitățile pe care le are Palatul Culturii. Pentru noi va fi foarte complicat să realizăm această investiție. În acest proiect de hotărâre e vorba de reactualizarea valorilor și indicatorilor tocmai datorită complicațiilor legate de instalația de aclimatizare. Susțin și vă rog să aprobați pentru a putea rezolva această chestiune la Palatul Culturii.

D-na președinte Lokodi: Mulțumesc. Alte intervenții? Dacă nu să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr).

Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr).

 

 

18.Avizarea Planului urbanistic zonal  „Aeroport și Parc industrial, județul Mureș”.

 

D-na președinte Lokodi: Urmează avizarea Planului urbanistic zonal „Aeroport și Parc industrial, județul Mureș”. Așa cum știți, Serviciul de urbanism a pregătit acest PUZ. Este d-l Dunca prezent, dacă cineva dorește să îi adreseze întrebări? Este nevoie de acest PUZ ca în acea zonă să se realizeze investițiile în viitor. Comisia a avizat favorabil. Este o lucrare mare, felicit colegii de la urbanism care au lucrat și au realizat această lucrare și vă rugăm ca în prisma acestora să luați cuvântul sau să trecem la vot.

Art.1 Se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr).

Art.2 Se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr)

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru” și 4 „nu au votati” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr).

 

 

19. Proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Mureș

 

D-na președinte Lokodi: Următorul punct este proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Județean SALVAMONT Mureș. În conformitate  cu legea se organizează și știți foarte  bine că avem zonă montană, avem la Sovata pârtie de schi și această activitate conform legii trebuie să funcționeze și în județul nostru. Am primit o propunere de modificare la anexa nr.1 art.6 alin 4, propune omologarea sau desființarea unor terase montane ca în continuare să se scrie cu respectarea legislației de mediu privința ariile naturale protejate. Această propunere vine din partea domnului inginer Abram Peter-șef compartiment protecția naturii și arii protejate de la APM Mureș. Consider că este doar o întărire a legalității, deci putem să includem la anexa 1 art.6 alin.4 aceasta propunere. Dacă cineva dorește, poate să facă intervenții în legătură cu acest proiect.

D-l consilier Amza. La anexa 2 unde este statul de funcții aș vrea să vă întreb dacă sunt nominalizate persoane care vor ocupa aceste trei funcții, dat fiind că este sporul de vechime

        D-na președinte Lokodi : Nu se poate cunoaște, din moment ce acum se înființează se organizează concurs și urmează să fie ocupate aceste posturi.

D-l consilier Amza: Atunci de unde se știe sporul de vechime?5%

D-na președinte Lokodi: Pentru  că trebuie să prevedem în anexă și că cineva are vechime în acest domeniu, nu putem lucra numai cu începători. Da?

D-l consilier Amza: Vechime în muncă?

D-na președinte Lokodi: Vechime în muncă, normal.

D-l consilier Lădariu: Consider că Serviciul Public Județean SALVAMONT este absolut necesar și este o idee binevenită. Poate că vor fi și alte păreri că nu suntem pe creasta Făgărașului sau a Bucegilor. Acolo unde vor fi înființate aceste formațiuni de salvare montană Deda, Gurghiu, Sovata, sunt locuri bine alese. Deci ne spunem uneori că nu ni se poate întâmpla tocmai nouă, dar faptul că se face acest lucru este o măsură de prevedere. Și să fie într-un ceas bun.

D-l vicepreședinte Groza: Susțin acest proiect de hotărâre, este foarte important deoarece vin o mulțime de turiști străini. Vă dați seama ce înseamnă pentru dânșii absența unui asemenea serviciu SALVAMONT. Dincolo de faptul că oricare dintre noi poate păți câte ceva când merge la munte la schi sau pe traseele montane, pentru a veni și mai mulți turiști și e și acesta un motiv ce îi determină să vină la noi în județ. Este foarte important, țin să remarc faptul că toate județele limitrofe au servicii SALVAMONT și nu puteam rămâne, noi care avem munți și o tradiție în domeniu, să rămânem pe dinafară.

D-na președinte Lokodi: Să trecem la vot atunci.

Art.1 Se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 5 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lazăr, Szalkay,), 1 „împotriva” (Szabo).

Art.2 Se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 5 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lază, Szalkay, 1 „împotriva” (Szabo)

Art.3 Se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 5 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lază, Szalkay)1 „împotriva” (Szabo)

Art.4 Se aprobă cu 29 voturi „pentru” și 5 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lază, Szalkay) 1 „împotriva” (Szabo)

Hotărârea  se aprobă în întregime cu 30 voturi „pentru”, 5 „nu au votat” (Brassai, Szamcsek, Benedek, Lază, Szalkay

 

 

19.INFORMARE privind situația economico-financiară a S.C. Servicii Utilități Rurale

Mureș S.A.

 

 

D-na președinte Lokodi: Ultimul punct pe ordinea de zi, dar nu ultimul, pentru că după ce terminăm o să vă dau dreptul la intervenții la diverse, la interpelări cine dorește, este informarea privind situația economico financiară a SURM. Nu au avut răbdare domnii să stea până la sfârșit deși au fost prezenți, dar asta este.  A, deci sunteți domnule Blaj! Mă gândesc că vor avea domnii consilieri întrebări de formulat, eu doar pe liderul de sindicat l-am văzut, fie că vă ascundeți, fie că unghiul de vedere vă ascunde. Deci cine a citit, dacă dorește să facă interpelări

D-l consilier Chiorean: După lecturarea acestei informări se naște o întrebare firească. Ce se întâmplă cu această societate. Se dorește desființarea ei sau redresarea ei economico-financiară. Vreau să informez că în perioada 1985 – 1998 când nu erau contoare nici pe conducta magistrală între SURM și AQUASERV  se făcea reglarea de apă consumată în funcție de debitul pompelor și de factura RENEL-ului de câți kw consumați. În 1998 s-a început operațiunea de contorizare care s-a finalizat în 1999 și  această contorizare s-a făcut și la consumatori și la limita de proprietate a fiecărei localități. Sigur că prima problemă s-a ivit în momentul când bere Mureș a trecut de la S.U.R.M. la AQUASERV având în vedere că Bere Mureș consumă peste 20000 de mc de apă lunar și este și un bun platnic, automat această lipsă a influențat activitatea financiară a S.U.R.M.-ului și nu puțin. De asemenea, benzinăria a fost trecută și ea la AQUASERV. După ce s-a finalizat acțiunea de montat contoare în 15 octombrie 1999, prin Hotărârea nr. 59 a Consiliului Județean, s-a aprobat și un Regulament privind avizarea montării contoarelor de apă rece la consumatorii de mediul rural și modul de defalcare a consumurilor de apă pe baza acestora. Vreau să spun că acest Regulament, deși a fost aprobat, nu s-a respectat. Dacă s-ar fi mers pe facturarea consumului de apă la limita de proprietate, chiar și în condițiile în care a fost deconectat de la S.U.R.M., Bere Mureș nu s-ar fi ajuns la această situație economică precară. De ce spun asta pentru că se vede de la o poștă câtă apă cumpără SURM-ul de ala AQUASERV și câtă vinde.

D-na președinte Lokodi: V-aș ruga frumos, nu discutăm, am luat deja de la un coleg cuvântul pentru că discutăm în contradictoriu. D-l Chiorean, aveți alte probleme de rezolvat, vă rog să îmi spuneți în mod concret obiectul  intervenției dvs. Deocamdată avem aici un raport, l-a citit fiecare, vedem despre ce e vorba, aș dori să îl lăsăm de d-l Blaj să ne spună despre ce e vorba. De ce nu sunt penalitățile încasate de ce nu sunt facturi pe acele debite neplătite……nu vă supărați, dar spuneți-mi ce doriți să întrebați în calitate de consilier.

D-l consilier Chiorean. Eu vreau doar să spun că dacă se facturează la limita de proprietate se poate reuși redresarea economico-financiară a acestei unități, se poate……..

D-na președinte Lokodi: Dar din material nu rezultă că aceste pierderi de 4 miliarde de  lei au vreo legătură cu facturarea. Aici în mod clar rezultă punct cu punct de unde rezultă aceste pierderi

D-l consilier Chiorean: Eu las în condițiile acestea pe domnul director Blaj, dar situația este din cauza acestei facturări.

D-l consilier Radu: Domnilor consilieri, situația din informare, a unității patronate de noi, e destul de grea, ar trebui să o caracterizăm ca și tragică din punct de vedere economic. Îmi amintesc că acum 5 – 6 ani când eram consilier numai pierderi și pierderi pentru Consiliul Județean. Nu s-au făcut mari eforturi pentru a reglementa situația financiară pentru că nu putem  merge tot cu pierderi. Cauzele, după părerea mea, și probabil că domnul Blaj ne va explica mai bine sunt cele prezentate în acest material. Reducerea pierderilor în rețele de transport și distribuție, reducerea consumului specific de combustibilul și energie, cheltuieli cu alte materiale, cheltuieli cu munca vie. Cine a făcut această informare a făcut-o corect și cunoscând problema. Este de apreciat, deci trebuie văzut care sunt cauzele pentru că văd că și în acest an, în acest semestru, dacă vă uitați în anexă, e tot mai mare pierderea, e cu mult mai mare ca anul trecut. Se spune că și-a pierdut clientul, Bere Mureș, adică nu mai am atâția consumatori. Înseamnă că trebuie să îmi reduc și eu activitatea. Dar eu zic că nu de aici sunt marile pierderi. Ceea ce s-a specificat în acest material duce la pierderi la această unitate. Soluții: 1) după părerea mea umilă, această unitate trebuie privatizată rapid; 2) această unitate trebuie să fuzioneze cu AQUASERV pentru că această unitate a fost a județului și această unitate alimentează zona de câmpie . Eu sunt din zona de câmpie și umblu pe acolo și discutând cu cetățenii aflu că plătesc 22.900 lei pe mc de apă. Cea mai scumpă apă din România. Deci ei plătesc 22.000, dar costul e de 35000 pe mc pe care îi suportă Consiliul Județean. Deci i-aș ruga pe specialiști și executivul să facem ceva cu această unitate că nu mai putem să o ducem financiar; bani în loc să avem să îi economisim pentru alte obiective din județ, noi îi aruncăm pe apa sâmbetei. Trebuie făcut ceva rapid. Vă mulțumesc.

D-l consilier Socotar: Vin dintr-o localitate în care ne-am confruntat cu aceste probleme timp de 8 ani și vreau să spun că am convingerea fermă că soluția nu se află în curtea S.U.R.M.-ului. Ei de la sine putere nu pot găsi un proiect viabil de dezvoltare. Ba îndrăznesc să afirm că nici privatizarea nu e o soluție viabilă pentru că în general orice preț către public, unde consumatorul este între 2 și 500, cam pe acolo estimez eu localitățile unde se furnizează apa, creează un nivel de venituri, fără consumatorul industrial, care nu este atins sub aspectul afacerii. Și atunci cred că Consiliul Județean ca proprietar ca autoritate ce coordonează acest serviciu trebuie să ia această decizie. O decizie care trebuie fundamentată. Deci ori se merge pe un sistem în care să fim conștienți că această activitate are permanent pierderi și trebuie permanent subvenționată pentru că nu există posibilitate de a se autofinanța sau se va găsi o soluție de la bază pornind deja apa de la AQUASERV. Ori trebuie încurajați pe termen lung pentru reabilitarea magistralelor a conductelor de apă, probabil că și acolo sunt pierderi mari , ceea ce se contorizează la pompe se regăsește la consumatori în proporție de maxim 60%. Toate acestea vor duce la o îmbunătățire a activității. Și să fim conștienți de acest lucru.

D-na președinte Lokodi: Și dumneavoastră cum vedeți eliminarea acestor pierderi. Cine este cel care trebuie să ia măsuri, cine? Noi consilierii județeni sau managerul acestei societăți?

D-l consilier Socotar: Ar fi managerul, dar pentru eliminarea acestor pierderi sunt necesare investiții, bani, care cineva trebuie să îi dea și e foarte normal ca SURM-ul nu poate. Cel mult poate face programe credibile prin care să ramburseze aceste fonduri.

D-na președinte Lokodi: Deci vedeți…..

D-l consilier Giurgea: Mulțumesc. Noi cei din legislația trecută, am făcut o greșeală. Trebuie să știți, pentru cei care nu cunoașteți, că pe câmpie merg trei rețele de apă. Problema se pune în felul următor: planul de management și marketing la această firmă nu este bun, una la mână și vă dau un singur exemplu, dacă nu mai vinde apă la „Bere Mureș” și e o cantitate mare, o sumă mare personalul nu trebuie redus proporțional? Și sunt alte exemple. Singura soluție, chiar dacă e falimentară, este preluarea de către AQUASERV care are programe de dezvoltare pe termen scurt mediu sau lung și care imediat, este ca o privatizare cu străini sau români în momentul în care te privatizezi de la stat la privat se promovează niște proiecte care opresc pierderile și apoi începe creșterea. Altă soluție nu este chiar dacă era vorba de BENȚA sau altcineva, n-o cumpără nimeni pentru că e o rețea mare, greoaie, plină de pierderi și care nu interesează. Sigur este legiferat dar este bine de știut de dumneavoastră că un litru de apă la Pogăceaua este egal cu cel din Cristești. Știți ce costuri sunt până la Pogăceaua și ce costuri sunt până în Ungheni, de exemplu. Sunt lucruri ce trebuie rezolvate și cred sincer că trebuie proiecte, programe și un studiu de management marketing făcut de noi cu audit-ul și managerul societății și trebuie luată o decizie rapidă așa cum trebuie luată și în cazul privatizării drumurilor județene.

D-l consilier Mora: Mulțumesc. E o situație care într-adevăr nu se poate rezolva într-o singură ședință și pe ordinea de zi citesc „Informare privind situația….. „eu cred că e prematur să ne lansăm în a da soluții azi în probleme ce nu se rezolvă de pe o zi pe alta. Deci îl rog pe dl Blaj să ne facă acea informare pe care o așteptăm cu toții iar în altă ordine de idei trebuie să reținem următorul lucru că în calitate de consiliu Județean suntem acționari unici ai acestei societăți. Cu alte cuvinte, eu cel puțin, ca o parte din ceilalți acționari…acum aștept să se propună de către directorul general al acestei societăți sau un proiect de redresare și dezvoltare. Pe de altă parte în informarea pe care vreau să o auzim acum vreau să ne referim la aceste cauze care au împiedicat realizarea indicatorilor de performanță. Pentru că orice director general și orice administrator este măsurat de acționari în raport cu indicatorii care i s-au dat. Deci trebuie să aprofundăm problema și să îl lăsăm pe domnul Blaj să vorbească și să vedem eventual fiecare cauză în parte, care sunt problemele și soluțiile pe fiecare caz în parte și ca strategie…..strategia  se va naște ulterior discutând aceste probleme, pe fiecare în parte.

D-l consilier Țintoșan: Mulțumesc. Eu am luat cuvântul în problema S.U.R.M. și în ședința trecută, din punct de vedere legal. Atunci m-am referit doar din punct de vedere al contractului de concesiune pe care îl am aici în față, acum am primit și această informare privind situația economico- financiară care din păcate îmi dă dreptate. Ieri am avut onoarea, ca la invitația domnului director Blaj, am fost la S.U.R.M., am stat cu dânsul și am discutat problemele din punctul lui de vedere și cu dl Chiorean, care era de față. Și am discutat cu dl Blaj subiecte diverse, de la numărul de personal, la salarizare, la pierderi, la absolut tot ce ține de acest S.U.R.M.. Nu vreau să ridic aici probleme legate de personal sau salarizare. Colegul meu a avut dreptate, trebuie discutați indicii de performanță care erau incluși în contract, trebuie văzută cauza pentru care aceștia nu se respectă pentru că eu cred că acest contract s-a făcut cu un scop anume ca oamenii din mediul rural să aibă apă și Consiliul Județean să nu aibă găuri în buget. Așa că la rândul meu îl invit pe dl Blaj să ne spună cauzele și împreună cu echipa managerială și cu ajutorul nostru să facem ceva în privința asta.

D-l director Blaj: Informarea aceasta referitoare la situația economico-financiară se referă exclusiv la momentul octombrie 2004, dacă această  informare avea la ….este prezentată în octombrie 2004. Are la bază datele obținute de Serviciul Patrimoniu care au fost înmânate acestui serviciu, în data de 9 septembrie 2004. Din acest material pe care îl am și eu rezultă anumite puncte de vedere, atât ale mele personale, cât și ale echipei manageriale care face parte din conducerea S.U.R.M. Voi fi scurt pentru  a nu intra în discuții ce nu își au rostul aici. Discutăm doar despre nivelul de performanță, modul de îndeplinire. Cum bine știți, criteriile de performanță fac parte dintr-un contract stabilit de Consiliul Județean la începutul fiecărui an. Pot să vă informez că în ultimii ani acest contract s-a încheiat în lunile martie respectiv februarie aferente anului următor, având ca bază de plecare informațiile din bugetul de venituri și cheltuieli alcătuit pe baza datelor anului anterior. Aceste criterii de performanță care vă sunt prezentate dumneavoastră sunt făcute pe baza informațiilor referitoare la anul trecut. Și pentru a vă spune în termeni simpli, activitatea S.U.R.M. este următoarea: ia o cantitate  de apă de la AQUASERV cu un anumit preț, adaugă energie electrică, cheltuieli materiale și salarii și o livrează pe cele trei magistrale de distribuție până la ultimul consumator aflat la 70 km depărtare de Tîrgu Mureș. În 1999 s-a aprobat un Regulament de organizare și funcționare. Acest plan era inspirat din activitatea AQUASERV care spune că activitatea se desfășoară pe baza legii care, la rândul ei spune că apa se livrează la limita de proprietate. Limita înseamnă scara, intrarea în bloc, în comune intrarea în comună sau mai departe, magistrala pe anumite sectoare în care se împarte localitatea. Revin la preț: energie, cheltuieli materiale……

D-na președinte Lokodi: D-l dir. Blaj, suntem după 6 ore de ședință, ne explicați cum vine, cum curge, de unde vine până unde merge,  dacă e presiune………vă rog spuneți-mi care sunt cauzele care au dus la 4 miliarde de lei pierdere, ce doriți să întreprindeți ca să recuperați aceste pierderi, care e strategia dvs, dacă solicitați un termen de o lună ca să ne prezentați strategia, puteți să ne mai povestiți 6 ore!

D-l director Blaj: Am să fiu și mai scurt. Principala cauză a acestei situații este cantitatea de apă vândută care nu se mai regăsește, așa cum s-a subliniat….

D-na președinte Lokodi: Dacă e vândută, unde nu se  regăsește?

Dl. director Blaj: Cantitatea de apă mai puțin vândută prin pierderea acestui consumator „Bere Mureș”. La o cifră de afaceri de 1 miliard, cantitatea de apă  facturată de noi către ei reprezenta 300 de mil, a dispărut. Neavând cantitatea de apă  la nivelul anului anterior, s-a făcut un plan managerial care a presupus că această cantitate va fi aceeași. Era imposibil de a livra altcuiva apă decât celor care o cer. Ce se poate face în acest moment? Să se vadă că prețul este compus din pierderile care nu sunt în administrarea mea. Eu administrez……

D-na președinte Lokodi: La cine s-a produs dacă nu la dvs?

Dl. director Blaj: Eu administrez în continuare rețeaua de apă cu care am contract. Adică magistrala Consiliului Județean. Eu nu administrez cei 130 km de rețea interioară unde paguba este 100% pierderea fiind de 70%.

D-l vicepreședinte Frătean: Desigur dacă analizăm în detaliu fiecare punct, nu știu unde vom ajunge. Cred că pot să apreciez în primul rând modul în care dvs. colegii consilieri ați punctat niște probleme fundamentale în această problemă a apei. Cauzele nu sunt numai în S.U.R.M. Și S.U.R.M.-ul a ajuns în ipostaza aceasta pentru că problema alimentării cu apă în județul  Mureș nu a fost atacată frontal. Să ne gândim foarte serios și să ne amintim că am plasat tot timpul pe S.U.R.M. această problemă, e clar că pe calea aceasta nu o vom soluționa. Este evident. Sunt soluții în a perfecționa ce? Ceva ce e imperfectibil. Avem o generală problemă cu apa la nivelul județului, o problemă generală cu operarea pe sisteme la nivelul județului, nu numai cazul S.U.R.M. Dacă vom trata secvențial, nu cred că îi vom da de capăt și nu îi vom găsi soluții. În același timp nu cred că putem obliga primăriile să își facă rețeaua de apă în interiorul comunelor. Fiecare dintre noi, dacă am fi primari, am refuza o astfel de propunere. Aș căuta un operator capabil să rezolve această problemă. Nu mi-aș lua-o pe cap. S.U.R.M. are într-adevăr probleme mari și va trebui să găsim soluții financiare. Probabil că va trebui să venim în fața dumneavoastră cu soluții pe acest subiect, subiectul buget, contabilitate, pierderi, să vedem ce facem cu ele pentru că vorbim de 4 miliarde, să găsim o soluție finală și este clar în al doilea rând că noi, Consiliul Județean, trebuie să venim cu o strategie de abordare a problemei operării de apă pe județ în care să își găsească problema S.U.R.M.-ului o soluție, dacă o vom avea. Problema noastră e alimentarea cu apă. Aici aș încheia și v-aș ruga să fiți de acord cu aceste puncte de vedere pe care noi conducerea executivă încercăm să venim în fața dvs. cu materiale solide în aceste direcții.

D-l vicepreședinte Groza. Într-adevăr soluția e una unitară și trebuie privită la nivelul de județ, deci regional. În același timp este foarte important să se ia câteva măsuri. Dl Blaj, dvs. aveți un program. Trebuia să ne prezentați demult un program de redresare. Se pare că l-ați trimis la Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Publice. Eu vă rog cât stă în putința dvs, …mare corelare între producție, personal, protecția muncii și câștigul salarial mediu… și pe vremea împușcatului erau…..mă și miră că pot fi tratate de echipa dvs. managerială și de consiliul de administrație de la care așteptăm un punct de vedere  de ceva timp. O să vă rugăm…….după aceea….penalitățile pentru plata cu întârziere……nu se poate! orice firmă….. nu se poate să nu pui la venituri un preț un venit………se pot recupera……..AQUASERV-ul, ei de e o fac și dvs. nu? Nu se poate. Deci dacă dvs. credeți că ăia pot………..vă dau un exemplu: nu plătiți 20  mil. timp de trei ani și apoi plătesc 20 milioane și gata. Închipuiți-vă cine nu a plătit de acum 2,3 ani….inflația crește. Trebuie să aibă strategie, dar e și la îndemâna dvs, ca echipă managerială, puteți lua niște măsuri, nu puteți sta în așteptare infinită.

 

 

Diverse

 

D-na președinte Lokodi: Vă mulțumesc. Domnilor vreau să vă rog frumos ca fiecare să aduceți câte o copie sau datele din livretul militar, fiind nevoie de ele la dosarul dvs. Vrea cineva să ia cuvântul la diverse?

D-l consilier Veress: Stimați colegi, aș veni cu o propunere. Această propunere nu știu dacă e realizabilă, aș solicita, eu personal, aș solicita, o informare din partea societății care execută lucrarea de refacere a drumului de la Cerghid. O informare și c-am pe când au de gând să termine. Știu că nu e vina Consiliului Județean, în schimb am dori noi, consilierii, să avem o informare din partea societății care a efectuat lucrarea respectivă și cât s-a cheltuit și unde?

D-na președinte Lokodi :Vom invita societatea respectivă, CONSOR,  și Apele Române.

D-l consilier Bolos: Voi fi foarte scurt, aș dori să adresez în numele Institutului de Cercetări Socio-Umane Academice  și a Universității Petru Maior mulțumiri pentru ajutorul acordat la această acțiune deosebit de prestigioasă și la care oaspeții străini au remarcat implicarea autorităților locale. Dânșii au remarcat și vreau să vă spun acest lucru. O remarcă cu caracter personal, sper să nu se supere colegii mei. Consider că în mod corect trebuie să ne adresăm în sal㠄doamnelor și domnilor consilieri”.

D-na președinte Lokodi: Îmi pare foarte rău că nu am putut participa și eu, dar colegii mei au reprezentat Consiliul Județean. Mulțumesc frumos și colegilor mei că au fost prezenți

D-l consilier Pokorny. De la ultima noastră întâlnire, în județ s-a întâmplat un eveniment grav și eu consider că e grav fiindcă nici mass-media nici oficialitățile nu s-au ocupat în măsura în care trebuie. Este vorba de accidentul aviatic care a avut loc la sfârșitul lunii august la Azomureș. Știm cu toții ce tragedie s-a întâmplat la Mihăilești, unde au fost numai 20 de tone de îngrășământ amoniacal. Lângă Combinat este un depozit care adăpostește 14.000 de tone de amoniac, de azotat de amoniu. Dacă s-ar întâmpla un accident, o explozie pe o rază de 30 –40 km. nu ar mai rămâne viața în jurul Combinatului. În consecință, eu propun consiliului ca să supunem, dacă este cvorum, nu știu dacă mai suntem atâția……aș fi supus să votăm, să adoptăm o hotărâre prin care să ne adresăm Guvernului, respectiv Ministerului Mediului, de a ordona proprietarului desființarea acestui pericol iminent reprezentat de acest depozit. Vă mulțumesc.

D-na președinte Lokodi: Propunerea este pertinentă, am putea aloca un mic timp acestei probleme și chiar să invităm managerul acestei unități în fața noastră și în numele județului Mureș am putea să îi adresăm și să îi solicităm să investească ca această unitate să funcționeze conform cerințelor și normelor europene. Cu aceste  două propuneri putem încheiem pentru azi lucrările noastre, vă doresc o zi plăcută în continuare.

Lucrările ședinței s-au încheiat la ora 17.30.

 

 

 

    PREȘEDINTE                                         SECRETAR GENERAL

 

Lokodi Edita Emoke                                          Togănel Ioan

 

 

 

                                         CONSILIERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Camelia Vlasiu

Văzut: Delia Belean